Русско-суахилийский словарь на З

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > З
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на З на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов - 816 + 2.

за
baada уа, kabla уа, kwa, kwa nyuma, nyuma уа;
за [каждый] день kwa kutwa;
за бесценок kwa thamani duni;
за границей huko ng'ambo;
за исключением ghairi уа, ila;
за линией фронта nyuma уа mpakani;
за наличный расчет taslimu;
за пределом возможного kupita upeo;
за рубежом huko ng'ambo;
за ширмой nyuma уа pazia;
быть за чем-л. -wa nyuma уа
забава
changamko (ma-), chezo (ma-), dhihaka (-), kichekesha (vi-), maongezi (мн.), mchezo (mi-), ngoma (-), pumbao (ma-), tafrija (-), uchezaji (ед.)
забавлять
-chekesha, -chezesha
забавляться
-cheza, -laabu
забавный
-cheshi, -а dhihaka
забаррикадировать
-ziba kwa maboma, -weka vizuizi
забастовка
mgomo (mi-), ugomaji (ед.);
сидячая забастовка mgomo baridi (mi-)
забастовщик
mgomaji (wa-)
забвение
lindi la sahau (ma-), mwayiro (mi-)
забегаловка
(разг.) baa (ma-; -), mkahawa (mi-)
забеременеть
-chapwa (-chukua, -shika, -tunga, -wa na, -pata) mimba
забивать
-gongomea, -pigilia;
забивать гол -funga goli, -bandika (-funga, -ingiza, -tia, -chapa) bао, -fyatua mkiki, -fyatua shuti;
забивать грязью, мусором -zoa;
забивать скот -chinja;
забивать гвоздь -pigilia msumari;
забивать жертвенное животное -chinja kafara;
тот, кто забивает скот bucha (ma-);
тот, кто забил гол mfungaji (wa-)
забиваться
(в угол) -jikunyata
забирать
-kwepua, -twaa, -umua;
забирать шарики komwe в игре bao -namua;
забирать друг у друга -toleana
забитость
uhayawani (ед.), unyonge (ед.)
забияка
ngumbaru (-), sabasi (ma-), shabaki (-)
заблаговременно
mapema, kabla, mbele
заблудиться
-aga, -nyea, -potea, -potea njia, -totoma, -kanyaga chechele;
заблудившийся -potevu
заблудший
(человек) mpotevu (wa-)
заблуждаться
-potoka, -jidanganya
заблуждение
dhalala (-), ghalati (-), kasumba (-), masa (-), ufinyu (ед.), ugoro (ед.), upotevu (ед.), uwongo (ед.), udanganyifu (ед.);
быть в заблуждении -bahashika
забой
(горн.) shimo la kuchimbua [makaa] (ma-)
забойщик
mfanya kazi shimoni (wa-)
заболеваемость
kiasi cha magonjwa (vi-), kupata magonjwa
заболевание
maradhi (мн.), ndwele (-), ugonjwa (ma-);
заболевание тазобедренного сустава unyonga (nyonga);
заболевание десен hijabu (-);
заболевание зубов halula (-), hijabu (-);
заболевание мужских половых органов kiboleini (vi-)
заболеть
-patwa na ugonjwa, -shikwa na ugonjwa;
заболеть лихорадкой -pata homa
забор
boma (ma-), ua (nyua), ukigo (kigo), ukuta (kuta), wigo (nyigo)
забота
1) (уход, опека) kabidhi (-), tegemeo (ma-), tunzo (-; ma-), uangaliaji (ma-), uangalizi (ед.), utunduizi (ед.), utunzaji (ед.), kimu (-)
2) (хлопоты) hangaiko (ma-), pilikapilika (-), sokomoko (ma-;-), udhia (ед.);
мелкие заботы vijambo (мн.)
заботить
-taabisha
заботиться
-angalia, -busuri, -chunga, -enga, -ruzuku, -tazama, -tunza;
заботиться о семье -kimu;
заботиться о себе самом -jichunga;
тот, кто заботится mtunza (wa-)
заботливость
tunzo (-; ma-), uangalifu (ед.)
заботливый
-kadirifu, -pole, -angalifu;
заботливый человек mwangalizi (wa-), mzingativu (wa-)
забрало
kinga ya uso wa mpiganaji (-), ngao ya usoni (-)
забрасывать
1) (бросать, кидать) -rusha, -sheheneza;
забрасывать сеть -tupa wavu; (вопросами и т. п.) -gharikisha;
забрасывать вопросами -tupia masuala, -mtupia mtu maswali
2) (прекращать) -tupa, -acha, -sita;
быть заброшенным -tupwa, -tupika;
быть полностью заброшенным -wa ukiwa mtupu
заброшенный
-li-o-achwa, -li-o-tupwa;
заброшенная земля wangwa (nyangwa), nyika (-; ma-);
заброшенное место ganjo (ma-), hame (ma-), kihame (vi-)
заброшенность
ukiwa (ед.)
забывание
usahaulizi (ед.)
забывать
-sahau, -futu, -ghafilika, -toka machoni, -tuра jongoo nа mti wake (идиом.);
забывать дорогу к кому-л. -kata mguu;
забывать обо всем (напр. от развлечений, веселья) -pumbaa;
быть забытым -tupwa, -tupika
забывчивость
sahau (-), usahaulifu (ед.), chechele (-) (перен.)
забывчивый
(человек) msahau (wa-);
быть забывчивым -ghafilika, -taghafali
заваливать
-sheheneza, -ziba;
заваливать работой -shughulisha;
быть заваленным -sheheni, -zibika;
быть заваленным делами -vumbikwa, -topea (перен.)
заварочный
(чайник) birika lа chai (ma-), buli la chai (ma-)
заваруха
(разг.) borongo (ma-), chafuko (ma-), kivangaito (vi-), tafrani (-), uvurugiko (ед.)
заведение
idara (-), ofisi (-)
заведование
menejimenti (-), maongozi (мн.), usimamizi (ед.), uendeshaji (ед.)
заведовать
-simamia, -endesha, -ongoza
заведующий
kaimu (ma-), meneja (ma-; -), mrakibu (wa-), msimamizi (wa-), mudir[i] (wamudiri), mwongozi (wa-), mkuu (wa-);
заведующий кафедрой языка суахили mudiri wa idara уа kiswahili (wamudiri);
заведующий протокольным отделом muhtasi (-)
заверение
dhamana (-), shahada (-), hakikisho (ma-)
завертывать
-viringisha
завершать
-maliza, -kamilisha, -isha, -akidi, -akifisha, -goba, -gota, -gotoa, -hitimu, -kamili, -ondoa, -timiza; -tia nanga, -funga gati (перен.);
завершать чтение Корана -hitimu;
тот, кто завершает mkoma (wa-)
завершаться
-kamilika, -malizika, -isha, -koma, -gota
завершающий
-a kumaliza, -a kwisha
завершение
hatima (-), mmalizio (mi-), mwisho (mi-), tama (-), uachishaji (ед.), timizo (ma-), mtimizo (mi-), utimilifu (ед.), utimizaji (ед.), utoshelezo (ед.);
завершение обряда инициации девушек utapishi (ед.)
завершенность
ukamili (ед.), ukamilifu (ед.), utimilifu (ед.), utoshelezo (ед.)
завершенный
kamili, -kamilifu, timamu, -timilifu;
что-л. завершенное fusuli (-);
быть завершенным -takamali, -tama, -timu
заверять
-dhamini, -hakikisha, -sahihisha, -yakinisha
завеса
pazia (ma-; -)
завет
mgong'oto (mi-); (рел.) agano (ma-); Ветхий завет Agano la Kale (ma-); Новый завет Agano Jiруа (ma-), Injili (-)
заветный
thamini, -a maana, -a kutunuka
завещание
usia (ma-), wasia (ед.; ma-);
что-л. завещанное и потому неотъемлемое wakfu (-)
завещатель
mwusia (wa-), mwenye kurithisha (mwenye)
завещать
-halifu, -rithisha, -usia, -achia
завзятый
1) (любящий) -a kupenda, -enye ushabiki wa, mshiriki mkubwa (wa-)
2) (истый, настоящий) -a kikweli, halisi, murua
завивать
(волосы) -sokota [nywele]
завивка
(волос) msokoto wa nywele (mi-), msongo wa nywele (mi-)
завидовать
-husudu, -fanya kijicho, -wa nа kijicho, -lia ngoa, -mwonea mtu kijicho, -onea wivu, -ona wivu juu yake
завинчивать
-piga skurubu, -songa
завираться
(разг.) -sema uwongo, -zua hadithi za uwongo
зависеть
-tegemea, -inamia
зависимость
(состояние) mategemezi (мн.), utegemezi (ед.), utumwa (ед.)
зависимый
(человек) hadimu (ma-), kabwela (ma-), mtegemea (wa-), mtu mdogo (wa-);
быть зависимым -tegemea;
делать зависимым -tawala, -tegemeza
завистливый
-wivu;
завистливый взгляд dege (-), kijicho (vi-), kimasomaso (ед.);
завистливый человек hasidi (ma-);
быть завистливым -fanya kijicho, -wa nа kijicho
завистник
mbuku (wa-), mwivu (wa-)
зависть
choyo (ед.), gere (-), ghera (-), husuda (-), kecha (-), kijicho (vi-), maya (мн.), ngoa (-), uhasidi (ед.), ukiritimba (ед.), wivu (ед.);
зависть во взгляде kimasomaso (ед.);
испытывать зaвисть -оnа gere, -оnа choyo
завладевать
-nyara, -kamata, -shika, -tesa
завлекать
-nasa, -tamanisha, -tongoza
завод
karakhana (-; ma-), kiwanda (vi-); (в часах) ufunguo (funguo)
заводить
(машину) -tia moto, -washa motakaa, -fyatua motokaa; (часы) -jaza saa, -tia ufunguo saa
заводской
-a kiwanda
заводчик
mwenye kiwanda (wenye), mkuu wa kiwanda (wa-)
заводь
dimbwi (ma-)
завоевание
1) (достижение) kujipatia, pato (ma-)
2) (захват) kukamatwa, teso (ma-)
завоеватель
mchokozi (wa-), mnyimi uhuru (wa-), mshindi (wa-)
завоевательный
-a kushambulia, -a kukamata, -a kuingilia
завоевывать
-shambulia, -kamata, -nyakua, -shika;
завоевывать первенство -nyakua ubingwa, -twaa ubingwa;
завоевать первое место -jinyakulia nafasi уа kwanza;
завоевывать кубок -nyakua kombe;
завоевывать независимость -jinyakulia uhuru;
тот, кто завоеван mshindwa (wa-)
завораживать
-tenda, -tongoza
заворачивать
1) (оборачивать) -gagamiza, -kafini, -zongomeza, -zengeresha;
заворачивать что-л. на себе (ткань и т.п.) -kalidi
2) (поворачивать) -zunguka nyuma уа
заворот
(кишок) msokoto wa tumbo (mi-)
завсегдатай
mhudhuriaji wa desturi (wa-), mteja wa siku zote (wa-)
завтра
kesho (-)
завтрак
chakula cha asubuhi (vy-), kisabeho (vi-), stafutahi (-), chakula cha kufungasha (vy-), chamshakinywa (vy-)
завтракать
-amsha kinywa, -fungua kinywa, -sebeha, -stafutahi, -la stafutahi, -la chakula cha asubuhi
завтрашний
-a kesho;
завтрашний день kesho (-)
завуалировать
-danganya macho
завывание
vumisho (ma-)
завывать
-vuma
завышать
-pandisha juu sana, -ongeza vikubwa
завязка
kifungo (vi-), mfungo (mi-)
завязнуть
-topea, -bobea
завязывать
-boba, -funga, -shaliki, -kwama;
завязывать крепко -funga kisaki, -popa;
завязывать петлю, петлей -shaliki;
завязывать узел, узлом -fundika, -piga fundo;
завязывать галстук -funga tai;
завязывать драку, ссору -shabiki;
завязывать тюрбан -piga kilemba, -vaa kilemba;
быть завязанным -fungamana
завязь
kifumbambegu (vi-), kikasha cha mbegu (vi-), mbegu (-), mche (mi-), ovari (-), upunga (punga)
загадка
fumbo (ma-), kifungo cha maneno (vi-), kitendawili (vi-), mwambaji (mi-), mzingile mwambaji (mi-), mzingile mwanambije (mi-), tambo (-; ma-), tata la maneno (ma-)
загадочный
-а kifumbo;
быть загадочным -fumbana
загадывать
1) (гадать) -tazamia
2) (загадку) -tega kitendawili
загаживать
(прям. и перен.) -chafua, -tia uchafu, -najisi
загар
ngozi kupiga weusi kwa sababu ya kuota jua (-)
загвоздка
(разг.) kikwazo (vi-), kizuizi (vi-), kitata (vi-), tatizo (ma-), zuio (ma-)
загибать
-kunja;
загибать в виде колена -komboa;
загибать гвоздь -kunja msumari
заглавие
kichwa cha maneno (vi-)
заглавный
-a kichwa, -a kwanza;
заглавное слово (словарной статьи) kidahizo (vi-)
заглаживать
(о вине) -ridhisha, -lipia
заглатывать
-meza
заглядывать
-tazama, -chungulia, -angaliza;
заглядывать вперед -tazama mbele;
заглянуть в дверь -chungulia uso mlangoni
загнивание
kuoza
загнивать
-vilia, -oza
загнутый
songosongo
заговор
1) (подготовка переворота) fitina (-), njama (-), ujanja (ед.), hila (-)
2) (колдовское средство) mbundugo (-)
заговорщик
mfanya hila (wa-), mjanja (wa-)
заговорщичество
ulaji njama (ед.)
загодя
(разг.) kimbele, mapema
заголовок
kichwa cha maneno (vi-)
загон
(для скота) faja (ma-), zeriba (ma-), chaa (-), boma lа ng'ombe (ma-), zizi (ma-)
загонщик
msakaji (wa-)
загонять
(в ловушку) -saka;
быть загнанным в угол -zongwa pembeni
загораживать
-funga, -ziba;
загораживать дорогу, проход -funga barabara
загорать
(на солнце) -ota jua
загораться
-teketea, -waka
загородка
kipingo (vi-), ukingo (kingo)
загородный
-a nje ya mji
заготавливать
-weka akiba, -kusanya, -ruzuku;
заготавливать рыбу впрок -ng'onda
заготовитель
mweka akiba (wa-)
заготовка
1) uwekaji akiba (ед.), ukusanyaji (ед.)
2) (полупродукт) bidhaa ghafi (-), bidhaa isiyotengenezwa bado (-)
заграждать
-fanya boma, -pingamiza, -zuia, -weka kizuizi
заграждение
boma (ma-), kizuio (vi-); (для ловли рыбы) uzio (mzio; nyuzio), utata (tata);
проволочное заграждение wavu wa chuma (nyavu)
заграница
ng'ambo (-), ugeni (eд.)
заграничный
-а ng'ambo, -а nje, -a kigeni
загривок
ukosi (kosi), kosi (ma-)
загробный
-a baada ya kifo;
загробная жизнь ahera (-);
загробный мир kuzimu (ед.), pepo (-; ma-), baraza[k]hi (-)
загромождать
-bamba, -sheheneza, -ziba;
быть загроможденным -sheheni, -zibika
загружать
-pakiza;
загружать склад -jaza ghala
загрузка
upakizi (ед.), ulishaji (ед.)
загрязнение
najisi (-), uchafuzi (ед.);
загрязнение окружающей среды uchafuzi wa mazingira (ед.)
загрязнять
-chafua, -tia uchafu, -najisi, -timua, -topeza
зад
1) (задняя часть) nyuma (-)
2) (седалище) kiuno (vi-), tako (ma-);
иметь большой зад -fungasha
задабривать
-bembeleza, -lisha
задавать
1) (вопросы) -hoji, -jadili, -saili, -uliza;
задавать бесчисленные вопросы -pemba;
задавать нескромные вопросы -uliza umbeya;
тот, кому задают вопросы mhojiwa (wa-);
тот, кто задает вопрос mwulizaji wa swali (wa-)
2) (давать);
задавать перцу -tia mkiki;
задавать тон -wika;
задавать урок -toa masomo kwa kazi ya nyumbani, (поучать) -tia adabu
задаваться
(целью) -ania, -funga nia, -jiwekea shabaha, -kusudia
задание
jaribu (ma-), jukumu (-; ma-), oda (-), uagizaji (ед.), ujumbe (ед.), upelekwa (ед.), utume (ед.)
задаром
bure, bwerere, goya, mterera
задаток
amana (-), arbuni (-), karadha (-), kishanzu (vi-), malipo ya kwanza (мн.), rubuni (-)
задача
1) (цель) jukumu (-; ma-), kazi (-), lengo (ma-), shabaha (-), wajibu (-; ед.), madhumuni (мн.), nia (-), kusudi (ma-)
2) (мат., проблема) jaribu (ma-), fumbo (ma-)
задачник
kitabu cha mafumbo (vi-), kitabu cha vitendawili (vi-)
задвижка
kia (vi-), kifungaji (vi-), kifungo (vi-), kipingwa (vi-), kiwi (vi-), komeo (ma-), mafungia (мн.), mzibo (mi-), tumbuu (-)
задворки
(окраина) kiunga (vi-), pembezo (-; ma-)
задевать
1) (натыкаться) -kunguwaa, -kwaa, -jigonga
2) (обижать, волновать) -paruza, -vuaza, -chokoza
задел
hatua уа kwanza (-)
заделывание
(дыры, щели и т. п.) mzibo (mi-)
заделывать
-ziba;
заделывать брешь -ziba mtai;
заделывать отверстие -ganga;
заделывать пробоину -kalafati;
заделывать трещину -ziba ufa
задергивать
(занавеску) -tanda pazia
задержание
kizuizi (vi-), ukamataji (ед.), uwekaji kizuizini, mnaso (mi-)
задерживать
1) (замедлять) -chelewesha, -faiti, -fingiza, -kawiza, -kwamisha, -tuiliza, -zuia;
задерживать рост, развитие -dumaza, -viza, -zorotesha;
задерживать рост цен -wakifu;
задерживать взгляд на -tia nanga, -tazama kwa kituo;
быть задержанным -taahari
2) (хватать, арестовывать) -angasa, -bakiza, -bamba, -cheleza, -kamata, -kolea, -koleza, -kota, -shikilia, -shindisha, -tia nguvuni, -tia mbaroni, -tua, -vamia, -zuia;
задерживать в качестве заложника -kolea;
быть задержанным -shindizika
задерживаться
-chelewa, -china, -dorora, -faitika, -kawa, -kawia, -kwama, -limatia, -taahari, -tuili, -usiri, -zohalika, -jizuia
задержка
cheleo (ma-), chelezo (ma-), dokezi (ma-), kawio (ma-), kizuio (vi-), mzibo (mi-), pingamizi (-; ma-), taahira (-), uahirishaji (ед.), uchelewaji (ед.), ucheleweshaji (ед.), ukawiaji (ед.), usiri (ед.), uzuio (ma-);
задержка движения mbururo (mi-)
задира
mpiganaji (wa-), ngumbaru (-)
задирать
1) (о забияке) -piga hanjamu, -tia hanjamu
2) (поднимать) -inua;
задирать нос -deka, -piga pua, -zinza;
задирать подол платья -kuda
задиристость
hanjamu (ma-;-), ugobo (ед.)
задний
-a nyuma;
задний план kinyume (ед.), mandhari ya nyuma (-; мн.);
задний проход kinyo (vi-), mkundu (mi-), mwaranda (mi-);
задний фон kinyume (ед.);
задняя дверь mlango wa nyuma (mi-);
задняя стена здания ngao уа nyuma (-);
задняя часть nyuma (-);
задняя часть дома shuli (-);
задняя часть шеи kosi (ma-), ukosi (kosi)
задолженность
maazimo (мн.), mabakio (мн.), deni (-; ma-)
задор
jasara (-), ujogoo (ед.)
задраивать
(мор.) -ziba, -bana, -funga kisaki
задрожать
-ingiwa na kitapo, -shikwa na kitapo
задуманный
-li-o-tazamiwa, -li-o-takiwa, -li-o-dhaniwa
задумчивость
ukumbuko (ед.);
глубокая задумчивость luja (-) (перен.);
быть задумчивым -nyerereka, -tandawaa
задумывать
-kusudia, -ukilia, -tazamia, -taka, -dhani, -amidi (поэт.)
задушевность
uandani (ед.), batini (-)
задыхаться
-hema, -kosahewa, -kukuta
заезд
(спорт.) raundi ya mbio (-), mchujano (mi-), mzunguko (mi-)
заезженный
1) (изнуренный) -gofu, tepetepe
2) (давно известный) -na-o-julikana tangu zamani
заем
karadha (-), kopo (ma-), mkopo (mi-), mwazimo (mi-), ukopaji (ед.);
заем без отдачи ukopi (ед.)
заемщик
mkopi (wa-)
заживать
-poa, -pona
заживление
mgango (mi-)
заживо
hai, katika hali ya uhai
зажигалка
kibiriti cha chuma (vi-), kibiriti cha petroli (vi-)
зажигание
(тех.) mwasho (mi-)
зажигательный
-teketezi;
зажигательная бомба bomu la kuchoma moto (ma-)
зажигать
-koka, -lipua, -teketeza, -washa;
зажигать лампу -washa taa;
зажигать огонь -washa moto, -fanya moto;
зажигать свечу -washa mshumaa;
тот, кто зажигает свет mwasha (wa-)
зажим
klempu (-), kulabu (-; ma-), fanguru (-), kikaza (vi-);
зажим верстака gango (ma-);
зажим для иглы (в швейной машине) kibana sindano (vi-)
зажимать
-bana, -fumbata, -sakama, -sakamisha, -fyata;
быть зажатым -sakama
зажиточность
utajiri (ед.)
зажиточный
-a anasa, tajiri;
зажиточный человек mdirifu (wa-), mbenzi (wa-);
быть зажиточным -nafisika;
зажиточная жизнь maisha уа anasa (мн.)
зажмуриваться
-fumba macho, -funga macho
зазнайство
taraghani (-)
зазор
(спец.) pengo (ma-), mwanya (mi-), mtomo (mi-), upenyu (penyu)
зазубренный
-а mеnоmеnо
зазубривать
1) (делать зазубрины) -momonyoa
2) (выучивать) -jifunza kwa moyo
зазубрина
pelezi (ma-)
зазывать
(о торговцах, разносчиках газет и т. п.) -nadi;
тот, кто зазывает публику на распродажу mnadi (wa-)
заигрывать
-ringia, -sagua
заика
mwenуе kigugumizi (wenye)
заикание
gugumizi (ma-), kigugumizi (vi-), mbabaiko (mi-), ubabaiko (ед.), udodosaji (ед.)
заикаться
-gandamiza maneno, -gugumia, -gugumiza, -kwaa ulimi
заимодавец
dalali (ma-), mdai (wa-), mkopeshaji (wa-), mwia (wa-)
заимствование
1) (денег) ukopaji (ед.)
2) (лингв.) mkopo (mi-);
заимствование лексики ukopaji wa maneno (ед.)
заимствовать
-azima, -chukua, -nakili; (лингв.) -kopa
заинтересованность
masilahi (мн.; -), pendezeo (ma-), mapendeleo (мн.), ushawishi (ед.)
заинтересованный
-na-o-husika;
заинтересованное лицо mhusika (wa-)
заинтересовывать
-vuta usikizi, -shawishi, -pendeza, -vuta hamu, -chemsha (перен.)
заинтересовываться
-fanya mapendeleo, -onyesha hamu
заискивать
-bembejea
закабаление
kuweka utumwani
закабалять
-weka utumwani
закавыка
1) (помеха) kizuizi (vi-), kikwazo (vi-), zuio (ma-), tatizo (ma-)
2) (хитрость) bakunja (-; ma-), hila (-), kengo (-), kitimbi (vi-), makri (-), ubarabara (ед.)
закадычный
(друг) bui (ma-), rafiki mwandani (-; ma-)
заказ
oda (-), uagizaji (ед.)
заказной
-li-o-agizwa;
заказное письмо barua уа rejista (-), barua ya kudhaminiwa (-)
заказчик
mteja (wa-), mwagizaji (wa-), mwenye hesabu (wenye)
заказывать
-agiza;
заказывать билет -agiza tikiti;
заказывать портному сшить -shonesha;
заказывать такси -kodi teksi, -panga teksi
закал
matiko (мн.)
закаленный
(выносливый) -а moyo mzito, -enye moyo mgumu;
закаленный человек sui (-)
закалка
(металла) mchovyo (mi-)
закалывать
-chinja, -choma kisu
закалять
1) (волю) -shajiisha, -shupaza;
закалять волю -shupaza moyo
2) (металл) -tiа pua, -gongomea;
закалять нож -tia kisu matiko
заканчивать
-komesha, -maliza, -akidi, -gota, -gotoa, -hitimu, -isha, -kamili, -kamilisha, -ondoa, -tekeleza, -timiza; -funga gati, -tia nanga (перен.);
заканчивать дело, деятельность -kunja jamvi, -funga virago (перен.);
заканчивать лечение -toka dawani;
закан- чивать траурную церемонию -kunja tanga;
тот, кто заканчивает (что-л.) mkoma (wa-)
заканчиваться
-gota, -isha, -ishia;
заканчиваться неудачей -ishia katika kushindwa
закапывать
-chimbia, -fukia, -funika kwa ardhi, -zika
закапываться
-jificha kwa kujifukia
закармливать
-babia, -lisha kupita kiasi
закат
jua kuchwa (ma-), jua kutwa (ma-), jua kutua (ma-), jua kushuka (ma-), machweo (мн.), magharibi (-)
закатывать
-pania;
закатывать брюки -pandisha suruali;
закатывать глаза -rembua macho, -bedua macho
закашляться
-patwa na kikohozi
закваска
chachu (-), hamira (-)
заквашивание
(при помощи дрожжей) uchachu (ед.)
заквашивать
-chachisha
закипать
-chemka, -anza kutokota
заклад
rahani (-)
закладная
ankra (-), bili (-)
закладывать
1) (в ломбард) -weka poni
2) (класть) -weka;
закладывать основы -sakifu, -asisi, -fusia, -piga msingi, -weka msingi;
быть заложенным (об ушах) -zibika
заклание
(этн.;
быка или козы у дома умершего перед выносом тела) ndongoa (-)
заклепка
ribiti (-);
металлическая заклепка ukoa (koa)
заклепывать
-piga ribiti
заклинание
azima (-), dua (-; ma-), uramali (ед.), zinguo (ma-), tabano (-), tego (ma-);
заклинание духов ukaimu (ед.)
заклинатель
(духов) kaimu (ma-)
заклинать
-azimu, -omba;
заклинать духов -toa (-punga, -chomoa) pepo
заклинивать
-kwama, -kaza kwa kabari
заклиниваться
-kwama
заключать
1) (договор и т.п.) -funga, -fanya;
заключать брак -funga ndoa, -funga akidi;
заключать взаимные браки -oana;
заключать договор -agana, -ahidi, -funga mkataba, -afik[i]ana, -katibu, -fanya mkataba, -la ngambi;
заключать договор совместно -shiriki bia (-fanya, -fanyiza) bia;
заключать пари -wekeana dau;
заключать пари друг с другом -bishana;
заключать контракт -katibu;
заключать контракт друг с другом -katibiana;
заключать мир -fanya amani;
заключать сделку -afik[i]ana, -funga biashara, -lа ngambi
2) (в тюрьму, под стражу) -funga, -tiа (-weka, -peleka) gerezani, -funga jela, -peleka kifungoni, -tia kifungoni, -weka ndani, -tia ndani, -funga mahabusi, -tia mahabusi, -weka rumande
заключение
1) (вывод) fikira уа matokeo, hitimisho (ma-), mahusuli (мн.), mbiringo (mi-);
заключение по религиозно-юридическим вопросам fetwa (-)
2) (завершение) hatima (-), mwisho (mi-), tama (-);
заключение брачного союза akidi (-);
в заключение mwisho, kisha
3) (тюрьма) mbaro (mi-), rumande (-), kifungo (vi-), mnyororo (mi-);
заключение в колодки gogoo (ma-; -)
4) (эпилог) tamati (-)
заключенный
mfungwa [wa] gerezani (wa-), mahabusi (-)
заключительный
-kataa, -a mwisho;
заключительный этап sehemu уа mwisho уа (-);
заключительное слово neno la tama (ma-)
заклятый
(о враге) -kubwa, -a tangu zamani
заковывать
(в кандалы) -funga minyororo, -funga pigu, -tia pingu
закол
(для ловли рыбы) utata (tata), uzio (mzio; nyuzio)
заколачивание
(гвоздями) kongomeo (ma-)
заколачивать
-gongomea
заколдовывать
-piga dua, -finga, -loga, -tega, -zaika
заколка
pini (-);
заколка для волос kibanio cha nywele (vi-)
закон
kanuni (-), masala (-), sheria (-), taratibu (-);
закон Архимеда kanuni уа Akimedesi (-);
закон всемирного тяготения kanuni уа mvutano wa kilimwengu (-);
закон отрицания отрицания kanuni уа kuukanya mkanyo (-);
законы наследования (у мусульман) mirathi (мн.);
церковный закон sheria (-)
законно
kisheria, halali, kwa kufuata sheria
законнорожденность
uanahalali (ед.)
законнорожденный
(ребенок) mwanahalali (w-)
законность
halali (-), uhalali (ед.), uhalisi (eд.), usahihi (ед.)
законный
-а haki, halali, -а halali, -а kisheria, rasmi, -а sheria;
законным путем kisheria
законовед
mwanasheria (w-)
законодатель
mfanya sheria (wa-), mtunga sheria (wa-)
законодательный
-a kutunga sheria
законодательство
sheria (-), jumla ya sheria (-)
закономерность
kawaida (-), kitu cha kawaida (vi-)
закономерный
-a kawaida, -pasa-o
законопачивать
-ziba, -kalafati
законопроект
muswada wa sheria (mi-)
законченность
mmalizio (mi-), timamu (-), ukamili (ед.), utimilifu (ед.), uzima (ед.)
законченный
kamili, -kamilifu, tayari, timamu, -timilifu;
законченный негодяй, подлец mwanahizaya tayari (w-);
быть законченным -kamili, -kamilika, -takamali, -tama, -tekelea, -timu
закоптить
-fukiza, -tia moshi
закоренелый
-a kupindukia, halisi;
закоренелый грешник mwenye dhambi tupu (wenye)
закоулок
kichochoro (vi-), kipenya (vi-)
закрепление
kikazo (vi-), mkazo (mi-), kongomeo (ma-), thibitisho (ma-; -), ufungaji (ед.)
закреплять
-bana, -kaza, -kwesha, -sakamisha, -shadidi, -shikilia, -thibitisha;
закреплять болт -kaza bolti;
закреплять парус -kunja tanga;
быть закрепленным -kaza, -kazana
закрепощать
1) (прям.) -tia utumwani
2) (перен.) -zuga -tiisha
закройщик
mkata magauni (wa-), mkataji (wa-)
закром
1) (ларь) hori (-;ma-)
2) (хранилище) ghala ya akiba (-), uchaga (chaga)
закругление
mbenuko (mi-), mzingo (mi-)
закругленность
mbinu (-)
закругленный
-a kubinuka;
закругленный угол pembe butu (-)
закруглять
-viringisha
закручивать
1) (волосы и т.п.) -sokota [nywele];
тот, кто закручивает или заплетает (волосы) msusi (wa-)
2) (завинчивать) -songa, -piga skrubu, -kaza;
закручивать гайку -kaza kwa nati
закрывать
-bana, -fumba, -funga, -funika, -funika gubigubi, -vumbika, -ziba;
закрывать без замка -shindika;
закрывать путь -bamba, -ziba njia;
закрывать глаза -fumba macho, -ziba macho;
закрывать заседание -vunja baraza;
закрывать полностью -funikiza;
закрывать проход -pinga;
закрывать рот -fumba kinywa;
закрывать собой весь проход (расставив ноги и растопырив ру- ки) -wamba mlango;
закрывать собрание -vunja baraza;
закрывать дверь -funga mlango;
закрывать книгу -funika kitabu;
быть закрытым -fumba, -fumbana, -zibika;
тот, кто закрывает mfunga (wa-)
закрываться
1) (быть закрытым) -fumba
2) (накрываться) -jifunika, -jigubika
закрытие
mfungo (mi-), mzibo (mi-), ufungaji (ед.)
закулисный
(перен.) -a siri, -a nyuma
закупать
-nunua;
закупать продовольствие -hemera
закупка
uagizaji (ед.), ununuzi (ед.)
закупоривать
-sama, -ziba;
закупоривать бутылку -ziba chupa
закупщик
mnunuzi (wa-)
закуска
kichangamsha kinywa (vi-), kitia hamu (vi-), mchafi (mi-);
закуска к пиву asusa (-);
легкая закуска kiburudishaji (vi-), kumbwe (ma-)
закусочная
baa (ma-; -), mkahawa (mi-)
закутывать
-gubika, -viringisha
закутываться
-jifunika, -jigubika;
закутываться с головы до ног -jifunika gubigubi
зал
bwalo (ma-), holi (ma-), ukumbi (kumbi);
большой зал kumbi (ma-);
зал для отдыха banda lа starehe (ma-);
зал заседаний baraza (ma-; -);
зал ожидания pambajio (-);
читальный зал chumba cha kusomea (vy-), maktaba (-)
залеживаться
(о товаре) -doda, -dolola, -china;
залежавшийся товар uhafifu (eд.)
залежь
(с.-х.) shokoa (-), kilala (vi-), lweya (-)
залечивать
-ponya, -ponyesha, -tibu
залив
ghuba (-; ma-), hori (-), komeo (ma-), mto wa bahari (mi-), tao la pwani (ma-);
морской залив mkono wa bahari (mi-)
заливать
-fura, -gharikisha, -mwaga;
заливать металл в форму -umua
заливаться
(слезами) -bubujika machozi; (смехом) -angua [ki]cheko;
заливаться соловьем -tetea (перен.)
заливка
kijazo (vi-)
залог
1) (обеспечение ссуды) amana (-), dhamana (-), jukumu (-; ma-), poni (-), rahani (-)
2) (грам.) kauli (-);
активный залог kauli уа kutenda (-);
пассивный залог kauli уа kutendwa (-)
залоговый
[-a] rehani;
залоговая цена bei rehani (-)
заложить
(отдать в заклад) -tia rahani, -weka rahani
заложник
kole (ma-), mateka (-; мн.)
залп
(оружейный) taashira (-), mshindo (mi-), mlio (mi-)
замазка
fila (-), lipu (-), pati (-)
замазывать
-paka;
замазывать глиной -unga kwa udongo;
замазывать замазкой -jaza pati
замаливать
(грехи) -tubu
замалчивать
-hazahaza
заманивать
-vuta, -bembeleza, -shawishi;
заманивать в ловушку, западню -nasa [katika mtego];
заманивать хитростью -vuta kwa hila, -vuta kwa werevu
замарашка
(разг.) mkoo (wa-), mtu mchafu (wa-)
замахиваться
1) (прям.) -inua mkono kutaka kumpiga mtu
2) (перен.) -diriki, -jijusuru, -jasiri
замачивать
-ambika, -tia majini
замашка
tabia (-), mwenendo (mi-)
замедленность
taratibu (-)
замедлять
-tuiliza, -chelewesha, -kawiza
замена
badala (-), badili (-; ma-), badiliko (ma-), badilisho (ma-), geuzo (ma-), ubadilifu (ед.), ubadilishaji (ед.);
замена игрока chenji (-)
заменять
1) (одно вместо другого) -badilisha
2) (подменять кого-л.) -likiza
замерзать
-ganda, -gandama, -pata (-shikwa na, -tia, -fa) baridi, -ganda barafu;
быть замерзшим -gandama
замертво
kimba kimba, kifu
заместитель
badala (-), kaimu (ma-), makamu (-), msaidizi (wa-), naibu (ma-;-);
заместитель министра waziri mdogo (ma-)
заместительство
ukaimu (ед.), unaibu (ед.), uwakili (ед.)
заметка
(запись, статья) dondoo (ma-; -), tangazo (ma-), kidokezi (vi-), makala (мн.; -)
заметный
1) (видимый) -na-o-onekana sana;
быть заметным -onekana
2) (известный) maarufu, -na-o-sifika
замечание
1) (тезис) neno (ma-)
2) (выговор) kemeo (ma-)
замечательный
mashuhuri, -tangulifu, -tukufu, -а kuvutia, bora, -zuri sana;
быть замечательным -tukuka
замечать
1) (видеть) -maizi, -ona, -tahamaki
2) (отмечать) -tamka
замешательство
babaiko (ma-), bumbuazi (-; ma-), butaa (-), daghadagha (-), dhaa (-), dukuduku (-; ma-), fadhaa (-), ghumio (ma-), hangaiko (ma-), kivurugo (vi-), kiwewe (vi-), mauzauza (мн.), mkanganyiko (mi-), mpumbao (mi-), pumbao (ma-), mzubao (mi-), mzumbao (mi-), tashwishi (-), tenge (-; ma-), uvuguvugu (eд.), vurugu (-; ma-), wahaka (eд.), zulizuli (-);
быть в замешательстве -bahashika, -duwaa, -ghumia, -hanja, -loweka, -nyerereka, -rabishika, -taataa, -zubaa, -zulu
замешивать
-kanda;
замешивать глину -finyanga, -kanda udongo
замешкаться
-tuili, -hangaika, -ghumia;
замешкавшийся -tuili
замещать
-chukua nafasi ya, -fanya kazi badala ya
замещение
badili (-; ma-), badilisho (ma-), ubadilifu (ед.)
заминать
(дело) -nyamazisha
заминка
cheleo (ma-), kikwamo (vi-)
замирать
-fufumaa, -duwaa, -tulia;
замерший -fufumavu
замкнутость
mtengo (mi-), ufukufuku (ед.), upweke (ед.), uyabisi (ед.)
замкнутый
(человек) mfichaji (wa-), mpweke (wa-), mnyamavu (wa-)
замок
1) (запор) bawaba (ma-; -), kitasa (vi-), ukukuu (ед.);
висячий замок kufuli (-; ma-)
2) (крепость) kasri (-), ngome (-)
замолкать
-fufumaa, -nyamaa;
замолкнувший -fufumavu, -nyamavu
замораживание
mgandisho (mi-)
замораживать
-fisha ganzi, -tia baridi;
замораживать зарплату -yabisisha mshahara
заморозки
baridi isiyotarajika (-), sakitu (-), jalidi (-)
заморский
(поэт.) -geni, ajinabia, -zungu, -a ng'ambo
заморыш
(разг.) kiumbe dhaifu (vi-), kiumbe duni (vi-)
замужество
ndoa (-), kuolewa;
быть замужем -olewa
замухрышка
(разг.) mtu kikwekwe (wa-), mtu duni (wa-)
замыкание
(короткое, эл.) kikataduara (vi-)
замыкаться
-jifumba
замысел
busara (-), dhamira (-), kusudi (ma-), makusudi (мн.), mawanio (мн.), mradi (mi-), shabaha (-)
замысловатость
utatizo (ед.), usogora (ед.) (перен.)
замышлять
-fanya akili, -ukilia, -tumia hekima
занавес
pazia (ma-; -)
занавеска
pazia (ma-; -)
занавешивать
-weka pazia
Занзибар
Zanzibar (-), Unguja (ед.)
занзибарский
-а kiunguja
занимательный
-а kuvutia
занимать
1) (брать в долг) -azima, -chomoa, -fanya deni, -ingia deni, -twaa deni, -karidhi, -kopa
2) (заполнять пространство) -chukua, -kalia;
занимать место -twaa mahali, -shika mahali ра;
занимать первое место -twaa nafasi ya kwanza, -shika nafasi уа kwanza;
занимать пост -shika cheo, -shika wadhifa, -shikilia cheo, -chukua nafasi;
занимать позицию -chukua msimamo;
занимать твердую позицию -simama tisti;
быть занятым (о месте, должности и т. п.) -kaliwa
3) (овладевать объектом; воен.) -kalia
4) (чем-л.);
занимать делом -shughulisha, -tumia;
занимать чье-л. внимание -tafiri;
быть занятым (работой и т.п.) -sambasamba, -tumika, -shughulika
5) (о времени) -chukua
заниматься
-jifunga, -jishughulisha, -jitia;
заниматься каким-л. делом -shughulika na;
заниматься ростовщичеством -lа riba;
заниматься делопроизводством -rasimu;
заниматься колдовством (магией) -wanga;
заниматься медицинской практикой -tibu;
заниматься мелкой розничной торговлей -chopa;
заниматься незнакомым делом -babaisha, -babia, -bambanya;
заниматься самоуничижением -jirahisi;
заниматься усиленно, активно чем-л. -wa mbioni;
заниматься болтовней -piga kelele;
заниматься живописью -chora kwa rangi уа mafuta;
заниматься исследованиями -chunguza;
заниматься коммерцией, торговлей -tajiri, -fanya biashara ;
заниматься кулинарией -teleka;
заниматься любовью -kaanga vitunguu, -la raha (разг.);
заниматься педерастией -lawiti;
заниматься плетением -suka;
заниматься ремонтом -endesha ripea;
заниматься самовосхвалением -jinaki;
заниматься самолечением -jiponya;
заниматься самообразованием -jielimisha;
заниматься скотоводством -fuga ng'ombe, -tunza ng'ombe;
заниматься спортивной борьбой -piga mwereka, -shika mwereka;
заниматься спортом -cheza;
заниматься строевой подготовкой -cheza taburu;
заниматься усердно чем-либо -idilika;
заниматься шпионажем -fanya ujasusi
занкл
(рогатый) kipepeo (vi-)
заново
upya (ед.);
делать заново -fanya uруа
заноза
kichane (vi-), mbigili (-; mi-)
заносить
1) (вносить) -tia, -jaza;
заносить в список -rekodi, -rajisi, -sajili
2) (покрывать) -funika gubigubi, -jaza;
заносить грязью, илом -jaa tope
3) (приносить) -leta
заносчивость
deko (ma-), mashobo (-), mkogo (mi-), ubwana (ед.), ufidhuli (ед.), ufyosi (ед.)
заносчивый
-enye majivuno;
быть заносчивым -jipa (-pata, -vimba) kichwa, -piga ubwana
заношенный
-chakavu, -kuukuu
зануда
(разг.) mchokozi (wa-), mchoshi (wa-)
занудный
(разг.) -choshi
занятие
amali (-), darasa (-; ma-), kazi (-), kipindi (vi-), maishilio (мн.), mtala[a] (mi-), shughuli (-; ma-);
занятие или профессия, передаваемые из поколения в поколение mirimo (мн.);
занятие по строевой подготовке внеочередное (как дисциплинарное взыскание) taburu (-);
учебные занятия kisomo (vi-)
занятость
(загруженность) shughuli (-; ma-);
быть очень занятым -hemewa, -kukurika, -shikwa na kazi
заостренность
mkonzo (mi-), makali (мн.)
заострять
-chonga, -chongoa, -noa, -nolea, -tia makali;
заострять внимание -sisitiza;
быть заостренным -chongoka
заочный
(об обучении) kwa njia ya posta;
заочное обучение masomo kwa njia уа posta (мн.)
запад
1) (часть света) magharibi (-)
2) (место заката) machweo (мн.)
западать
-bonyea, -bopa
западный
-а kimagharibi, -a Magharibi;
в западном направлении akrabu magharibi;
западная сторона akrabu magharibi (-)
западня
kioteo (vi-), mnaso (mi-), mtego (mi-), rima (ma-), telezi (-), tenga (ma-)
запаздывать
-kawia;
быть запоздавшим -taahari
запал
(фитиль) mrao (mi-); (пушки) kifa (vi-)
запальная свеча
plagi (-)
запальчивость
ghaidhi (-)
запальчивый
-epesi wa hasira, -kali, -a harara
запас
1) (сбережения, резерв) akiba (-), kanzi (-), mlimbiko (mi-), rizavu (-), ujazi (ед.);
запас продовольствия (для поездки, путешествия) kande (-);
запас[ы] limbikizo (ma-), stoo (-);
запасы продуктов (для плавания) rufaa (-);
делать запасы -harijia, -lundika, -weka akiba
2) (воен.) jeshi la akiba (ma-), rizavu (-)
запасать
-weka [akiba]
запасаться
-harijia, -lundika, -weka akiba;
запасаться пищей -hemera
запасливость
ukabidhi (ед.)
запасной
-a akiba;
запасная часть chombo cha akiba (vy-), kipuri (vi-), spea (-);
запасной выход mlango wa dharura (mi-);
запасной игрок mchezaji wa akiba (wa-), rizavu (ma-)
запах
harufu (-), ituri (-), mnuko (mi-), nuko (ma-; -), riha (-);
запах гари harufu уа moshi (-);
запах гнили fondogoa (-), ujusi (ед.);
запах животного kutuzi (ед.);
запах морских животных (крабов, устриц и т. п.) mwengo (-);
неприятный запах рыбы или мяса kidusi (vi-);
запах пота gugumu (-), kikwapa (vi-), kibeberu (vi-; -), kutuzi (ед.);
запах рыбы shombo (-), vumba (ma-);
иметь плохой запах -nuka;
зловонный запах kijusi (ед.)
запахиваться
-jifunika, -jigubika
запев
lele (-)
запевала
kongwe (-; ma-)
запевать
-toa kongwe, -bwaga wimbo
запечатывать
-funga;
запечатывать письмо -funga barua
запинаться
-ganza mаneno, -kwaa ulimi, -gwaza;
запинаться при разговоре или чтении -dodosa
запирать
-funga;
запирать на висячий замок -tiа kufuli;
запирать на засов -komea
записка
barua (-), kibarua (vi-), cheti (vy-;-);
докладная, памятная записка hati (-);
kumbukumbu (-; ma-), dokezo (ma-)
записывать
-andika, -andikisha, -rejista, -rekodi;
записывать на пластинку, на пленку -rekodi
записываться
-jiandikisha
запись
1) (заметки) dondoo (ma-; -), maandiko (мн.), rekodi (-), uandishi (ед.)
2) (действие) kurejista, urajisi (ед.), kuandikisha
3) (мелодии) kibao (vi-), rekodi (-)
запихивать
-ingiliza ndani, -songa ndani, -kokomea, -nyenyeresha
заплата
kiraka (vi-), mpakato (mi-);
заплаты marakaraka (мн.)
заплетание
ususi (ед.);
заплетание волос msuko (mi-), utoneo (ед.);
заплетание в косу msongo wa nywele (mi-);
заплетание волос друг другу msongano (mi-);
заплетание косичек msokoto wa nywele (mi-)
заплетать
(волосы) -pota, -suka, -songa (-piga) vikoto, -fuma (-sokota, -songa, -suka) nywele;
заплетенные волосы kikoto (vi-)
заплыв
(спорт.) mashindano ya uogeleaji (мн.);
(этап) mchujano (mi-)
заповедник
bustani (-; ma-), hifadhi (-), mbuga za [kuhifadhia] wanyama (мн.), usetiri (ед.)
заповедный
-a kuhifadhi, -a usetiri;
заповедное место usetiri (ед.);
заповедная зона bustani (-; ma-), hifadhi (-), usetiri (ед.)
заповедь
amri (-; ma-), mgong'oto (mi-), faradhi (-)
запоздалый
tuili, -a kukawia, -li-o-chelewa
запоздание
taahira (-)
запой
ulevi wa muda mrefu (ед.)
заполнение
kijazo (vi-), mjazo (mi-), ujazaji (ед.);
заполнение анкеты ujazaji wa hati (ед.)
заполнять
-jaza, -tutia, -ziba;
заполнять бланк -jaza fomu;
заполнять брешь -fidia pengo;
заполнять наполнителем -jaza fila
заполонять
(разг.) -chukua, -kalia, -jaa
запоминать
-weka akilini, -tia moyoni, -tia maanani
запоминающийся
-а kumbukumbu
запонка
kifungo [cha mkono] (vi-)
запор
1) (замок) kifungo (vi-), kitasa (vi-), komeo (ma-), tumbuu (-), ukukuu (ед.), kifungaji (vi-), mafungia (мн.)
2) (мед.) tumbo gumu (ma-), kizuio cha choo (vi-), kufungachoo (ед.), uyabisi wa tumbo (ед.), choo yabisi (vy-);
иметь запор -funga choo
запотевание
ukungu (ед.)
заправила
bosi (ma-; -), mtangulizi (мн.)
заправка
kijazo (vi-)
заправлять
1) (горючим) -jaza mafuta
2) (одежду) -chomekea
заправочная станция
kituo cha [kujazia] mafuta (vi-), kituo cha kuliza petroli (vi-)
запрашивать
-hoji, -uliza
запрет
kata (-), katazo (ma-), kizuio (vi-), mwiko (mi-), mzio (mi-), uharimu (ед.), ukanyo (ед.), ukatazo (ед.), zuio (ma-), mzuio (mi-), marufuku (мн.);
наложение запрета katazo (ma-)
запретный
haramu, marufuku;
что-л. запретное harimu (ma-), uharamu (ед.);
запретная зона eneo lililokatazwa (ma-)
запрещать
-kataza, -piga marufuku, -toa marufuku, -rufuku, -asa, -checha, -fingiza, -gombeza, -harimu, -haza, -kanya, -kutoruhusu, -wakifisha;
тот, кто запрещает mkanya (wa-)
запрещение
kanyo (ma-), katazo (ma-), magombezi (мн.), mkanyo (mi-), ukanyo (ед.), kupiga marufuku, marufuku (мн.), uharimu (ед.), ukatazo (ед.), vito (-), mwiko (mi-)
запрещенный
haramu, marufuku;
что-л. запрещенное harimu (ma-)
запрос
1) (в парламенте) hoja (-)
2) (мн.ч.) mahitaji (мн.), madai (мн.), hamu (-)
запруда
bwawa (ma-), kizuio cha maji (vi-), lambo (ma-), kizingiti (vi-)
запруживать
-ziba, -weka boma la maji
запрягать
-tia hatamu
запугивание
kitisho (vi-), tish[i]o (ma-), utisho (ед.), mwogofyo (mi-), wogofyo (ед.; nyogofyo)
запугиватель
mtishaji (wa-)
запугивать
-dabu, -ghasi, -pambanya, -tisha, -zizimua, -ogofya, -hofisha, -hatirisha
запуск
mrusho (mi-), urukaji (ед.)
запускать
1) (летательный аппарат) -rusha;
запускать бумажного змея -paliza tiara, -rusha tiara;
запускать ракету -rusha roketi;
запускать спутник -rusha kimwezi, -tupa mwezi, -rusha satelaiti
2) (опускать) -weka ndani;
запускать руку (напр. в казну) -dokoa
3) (мотор) -fyatua, -washa, -tia ufunguo
запустение
ganjo (ma-), mwayiro (mi-), ukame (ед.)
запутанность
koto (-), mtatio (mi-), mtatizo (mi-), tatizo (ma-), utatizo (ед.), tatanisho (ma-)
запутанный
-а mtataniko, -teke;
запутанный вопрос tata la maneno (ma-);
быть запутанным -tatana, -tibuka
запутывать
-babaisha, -fuja, -korofi, -rabishi, -tata, -tatanisha, -tatia, -vungavunga, -vunganyiza, -vuruga, -koroga;
тот, кто запутывает дела mtatizi (wa-)
запутываться
-kwama, -lingwa, -zingamana
запыленный
-tifutifu
запыхаться
-hema, -tweta
запястье
kifundo cha mkono (vi-), kiko (vi-), kilimbili (vi-), kiwiko cha mkono (vi-)
запятая
[alama уа] mkato (mi-), koma (-)
запятнать
-sawidi, -tia tone;
быть запятнанным (перен.) -chafuka
зарабатывать
-chuma fedha;
зарабатывать на жизнь -jipatia kitumbua, -tarazaki, -fanya kazi уа kujikimu, -jipatia riziki;
зарабатывать средства к существованию разной работой (не имея постоянной) -polea
заработок
hela (-), ijara (-), kipato (vi-), uchumo (ед.)
заражать
-ambukiza;
быть зараженным -vunda
заражаться
-pata wiche, -shikwa na wiche
заражение
ambukizo (ma-), uambukizaji (ед.), wiche (ед.)
зараз
(разг.) mara hii hii, mara moja, papo hapo, safari hii hii
зараза
uambukizaji (ед.), wiche (ед.)
заразный
-a kuambukiza;
заразная болезнь ambo (ma-);
заразный больной mwambukizaji (wa-)
заранее
kimbele, mapema;
делать заранее -tanguliza
зарево
mmeto (mi-), mmetuko (mi-), mng'ao (mi-), mnurisho (mi-)
зарекаться
-tubu
заржаветь
-ingia kutu
зарница
mmetuko wa radi (mi-)
зародыш
mbegu (-), mimba (-);
иметь зародыш (напр. о яйце) -tunga mimba
зарождаться
-chomoza, -toka, -tokea, -anza
зарок
kiapo (vi-), kasama (-), nadhiri (-)
заросли
gongo lа mwitu (ma-), magugu (мн.), kichaka (vi-);
мангровые заросли koko (ma-);
заросли у воды nyasi (ma-; -);
заросли высокой травы vue (-; ma-);
густые заросли chaka (ma-)
зарплата
mshahara (mi-), maduhuli (мн.), mshahara halisi (mi-), mshahara hakika (mi-), janguo (ma-) (перен.)
зарубежный
-geni, -а ng'ambo, -а nje;
зарубежные страны nchi za nje (мн.), nchi za ng'ambo (мн.), nchi za kigeni (мн.)
зарубка
kidato (vi-), kilingo (vi-), makwa (мн.), kweleo (ma-), pagio (-), pandio (-; ma-);
делать зарубку -tiringa
зарывать
-chimbia, -fukia, -funika kwa ardhi, -zika;
зарывать испражнения (о собаке) -kokona;
зарывать фрукты или овощи (для дозревания или хранения) -vumbika
заря
kucha, macheo (мн.), makungu (мн.), mapambazuko (мн.), uchechea (ед.), alfajiri (-), bukurata (-) (поэт.)
заряд
1) (воен.) kiasi (vi-), mshindilio (mi-), ramia (-)
2) (физ.) chaji (-)
зарядить
(о дожде) -funga, -shika
зарядка
1) (спорт.) mazoezi уа viungo [vya mwili] (мн.), riadha (-)
2) (батареи и т. п.) kuchaji
заряжать
1) (ружье и т.п.) -tia risasi, -shamiri;
заряжать ружье -tega bunduki, -vuta mtambo wa bunduki;
заряжать киноаппарат, фотоаппарат -tia filamu katika kamera
2) (аккумулятор, батарею и т.п.) -chaji, -tia bateri chaji
засада
kioteo (vi-), maro (-), oteo (ma-), mtego (mi-)
заседание
baraza (ma-;-), halmashauri (-), kikao (vi-), mkutano (mi-);
заседание рабочей группы warsha (-)
заседатель
(в суде) mwamuzi (wa-), mzee wa baraza (wa-)
заседать
-fanya kikao, -barizi, -fanya mkutano, -keti
засекречивать
-weka kimya cha siri
заселение
kukalisha
заселять
-kalia
засечка
(на коре дерева) kilingo (vi-)
засиживаться
-china, -kaa kwa muda mrefu, -selea
засилье
utawala (tawala), athari (-), taathira (-)
заслонка
kikingio (vi-)
заслонять
-kinga
заслуга
fadhili (-), fani (-), heshima (-), stahili (-), ustahili (ед.)
заслуженный
-stahivu, -enye staha;
заслуженный человек mstahivu (wa-), mstahiki (wa-)
заслуживать
-stahiki, -stahili;
заслуживать порицания, упрека -gombezeka;
заслуживать одобрения, согласия -ridhisha;
заслуживать осуждения -laanika;
заслуживать уважения -stahiki hadhi;
быть заслуживающим внимания -tazamika;
быть заслуживающим одобрения -kubalika;
заслуживающий доверия [-]amini;
заслуживающий уважения -stahifu
засмущаться
-pweta
засов
kifungaji (vi-), kifungo (vi-), kipingwa (vi-), komeo (ma-), mpingo (mi-), pingo (ma-), tumbuu (-), kiwi (vi-)
засовывать
-nyenyeresha;
засовывать за пояс что-л. -futika
засорение
(желудка) bohari уа tumbo (-) (идиом.)
засорять
-zoa, -ziba
засоряться
-zibika
засохший
-kavu, -а kikavu;
быть засохшим -kukutaa
застава
1) (пост) lindo (ma-), kituo cha ulinzi (vi-), kituo cha mbele (vi-)
2) (отряд) doria (-), watangulizi (мн.), kikosi cha mbele cha ulinzi (vi-)
заставать
-kuta; (о рассвете) -chelea;
заставать врасплох -fumania, -goga, -gundua, -nyemelea, -feli, -teka bakunja, -ghafilisha, -gutua, -gwia, -taghafali
заставка
bombwe (ma-)
заставлять
1) (принуждать) -lazimisha, -fanya, -bidi, -gagamiza, -ghusubu, -himiza, -juburu, -kakamiza, -kalifisha, -motisha, -shuruti;
заставлять бежать быстро -timua;
заставлять вздрогнуть -shtua;
заставлять действовать по своей указке -zuga;
заставлять замолчать -tiа kidaka cha mdomo;
заставлять испытывать боль -mtia mtu uchungu;
заставлять оступиться -pepesua;
заставлять отречься -uzulu;
заставлять передумать -tia ghairi;
заставлять себя делать что-л. трудное, неприятное -kaimia;
заставлять себя сделать -fanya takalifu, -chukua takalifu;
заставлять следовать нормам поведения -komoa; что-л. заставляющее [вс]помнить kumbukumbu (-; ma-);
тот, кто заставляет поворачивать mzungushi (wa-);
тот, кто заставляет признаться mwungamishi (wa-);
тот, кто заставляет (что-л., кого-л.) склониться (согнуться) mwinamishi (wa-);
тот, кто заставляет бежать (напр. преследователь, охотник) mkimbizi (wa-);
тот, кто заставляет идти вперед mwendelezi (wa-), mwendeshaji (wa-);
тот, кто заставляет нырять (за чем-л.) mzamishi (wa-);
тот, кто заставляет обходить mzungushi (wa-)
2) (загромождать) -sheheneza;
быть заставленным чем-л. -sheheni
застаиваться
-vilia
застегивать
-funga
застежка
bizimu (-), kifungo (vi-), kitasa (vi-), mafungia (мн.), mfungo (mi-);
застежка- молния zipu (-)
застеклять
-weka vioo, -tia vioo
застенок
mahali pa kutesa watu, gereza la mateso (ma-)
застенчивость
haya (-), soni (-), tahayuri (-), ucha (ед.)
застенчивый
-babaifu, -enye haya;
быть застенчивым -tahayari
застигать
(о рассвете) -chelea;
застигать неожиданно (врасплох) -ghafilisha;
быть застигнутым -kutikana;
быть застигнутым врасплох -ghafilika, -gutuka, -taghafali;
быть зacтигнутым рассветом -chewa;
быть застигнутым темнотой -gwiwa nа giza, -chwelewa;
быть застигнутым дождем внезапно -kutiwa na mvua
застилать
-tanda
застой
mtuamo (mi-), vilio (ma-)
застойность
vilio (ma-)
застолье
(разг.) karamu (-), mlo (mi-)
застопориваться
-shindikana
застрахованный
(человек) mwenye bima (wenye)
застревать
-kwama, -sakama;
застревать в горле -sama
застрелить
-piga risasi;
быть застреленным -la risasi
застрельщик
mtangulizi (wa-), mwanzilishi (wa-)
заступ
jembe la Ulaya (ma-), jembe la kizungu (ma-), koleo (-; ma-), msaha (mi-), sepeto (-), shepe (ma-)
заступаться
-tetea, -ombea
заступник
msimamizi (wa-), mtetezi (wa-), mteteaji (wa-), mteti (wa-)
заступничество
uombezi (ед.), usimamizi (ед.), utetezi (ma-)
застывать
1) (затвердевать) -ganda, -gandamana, -jamidi;
быть застывшим -gandama, -ng'ang'anaa
2) (перен.) -fufumaa, -duwaa, -tunduwaa;
застывший -fufumavu
застыдиться
-pweta;
см. <<стыдиться>>
засуха
kiangazi kikubwa (vi-), kikavu (vi-), ukame (ед.), uyabisi (ед.)
засучивать
-pania, -peta;
засучивать края одежды -sega;
засучивать брюки -kweza suruali
засушливость
kikavu (vi-)
засушливый
kame;
засушливая местность nchi kame (-)
засылать
-peleka, -pelekea
засыпать
1) (спать) -sinzia, -tungua usingizi, -shikwa na usingizi;
засыпать крепко -lala fofofo;
постоянно засыпающий человек msinziaji (wa-)
2) (землей) -fukia
3) засыпать вопросами -gharikisha, -nyenga, -nyenya
засыхать
-kambuka, -kauka, -nyauka
затаивать
(вражду, обиду) -weka kidonge, -wa na kidonge; (дыхание) -wa pumzi juu
затаиваться
-jibanza, -nyapa, -tega
затапливать
см. <<затоплять>>
затаптывать
-liwata
затачивать
-chongoa, -nolea, -tia makali, -tia tupa
затвердевание
mgandisho (mi-)
затвердевать
-ganda, -gandamana, -jamidi, -susuwaa;
быть затвердевшим -gandama
затвердение
(на коже) sugu (-)
затвор
kufuli ya bunduki (-)
затворник
mtawa (wa-)
затевать
-anzisha;
затевать войну -cheza bangu, -fumua vita;
затевать ссору -bimbiriza, -fumua ugomvi
затейник
1) (выдумщик) mzushi (wa-)
2) (организатор развлечений) mtayarishaji wa burudani (wa-), mwandalizi wa tafrija (wa-)
затекание
(части тела) kibibi (vi-)
затекать
(о руке, ноге) -fa ganzi, -fanya ganzi, -yabis[i]
затем
aidha, alhasili, baada, baadaye, halafu, hata, hatimaye, kisha, kwisha, palepale, tena, waama
затемнять
-fanya (-tiа, -ingia) giza
затесаться
-jipenyeza
затея
mradi (mi-)
затихать
-tulia, -tulizana
затишье
mtuamo (mi-), shwari (-), utengemano (ед.)
затмение
(солнца) kupatwa kwa jua; (луны) mwezi uliliwa na joka
затоваривать
-lundika bidhaa
затоплять
-fura, -furisha, -gharikisha, -zamisha;
быть затопленным -ghariki
затор
(авто;
пробка) kizibo (vi-), msakamo (mi-)
заточать
-funga
заточение
kifungo (vi-)
затрагивать
-gusa;
не затрагивать -acha kando
затрата
gharama (-)
затрачивать
-tumia, -toa
затребовать
-dai
затруднение
1) (проблема) balaa (-; ma-), chokochoko (-), harubu (-), kayaya (-), mashaka (мн.), maudhi (мн.), mfundo (mi-), mgogoro (mi-), mushkili (mi-), nongwa (-), shaka (ma-; -), shakawa (-), shida (-), taabu (-), takalifu (-), tata (ma-), thakili (-), tatizo (ma-), ugumu (ед.), utatanishi (ma-), kondo (-), kombo (-; ma-) (редко), mpweke (mi-) (перен.);
испытывать затруднения -taabika, -tatana, -kwama (перен.), -lingwa (разг.)
2) (препятствие) chelezo (ma-), kikwamo (vi-), kikwazo (vi-), kinzano (ma-), kitata (vi-), sumbuko (ma-), kipingamizi (vi-), tataniko (ma-), tatizo (ma-), upinzani (eд.)
3) (нужда) dhiki (ma-), shida (-)
4) (замешательство) hangaiko (ma-), mhangaiko (mi-), zahama (-)
затруднительный
-embamba, -enye matata, -a kuleta taabu, -gumu;
затруднительное положение tatizo (ma-);
быть в затруднительном положении -duwaa, -sakama, -shikwa na utilima, -hangaika
затруднять
-taabisha, -tatanisha, -tata, -tatiza, -pa taabu, -korofi, -shinda, -gaja (перен.)
затуплять
-butua, -seneza
затухание
ufifilizi (ед.)
затушевывать
(перен.) -fichaficha, -fichia
затыкание
mzibo (mi-)
затыкать
-ganga, -tiа hasho, -ziba;
затыкать пробкой -sama;
затыкать брешь -ziba pengo;
затыкать рот, глотку -ziba midomo, -nyamazisha, -fumba kinywa;
затыкать уши -tia kamango masikioni
затылок
kikosi (vi-), kosi (ma-), ukosi (kosi), kisogo (vi-), kogo (-; ma-), mkogo wa kichwa (mi-);
затылочный бугор futi lа shingo (ma-)
затычка
gango (ma-), hasho (ma-), kiwanio (vi-), kizibo (vi-), mzibo (mi-), zibo (ma-), nguzi (-)
затягивать
1) (задерживать, замедлять) -chelewesha, -ahirisha, -kokota, -zorotesha;
затягивать встречу -tawilisha mkutano;
затягивать решение вопроса -tawilisha shauri;
затягивать собрание -refusha mkutano;
быть затянувшимся (о болезни) -sekeneka
2) (стягивать) -koza, -kaza;
затягивать волосы -songa nywele;
затягивать узел -fundika;
затягивать [потуже] пояс -jifunga mkanda
затягиваться
-vuta, -sedeka; (о делах и т. п.) -chelewa
заунывный
-a jitimai, -a kutia ghamu
заурядный
-a [ki]kawaida
заусеница
1) (на пальцах) kikuchia (vi-)
2) (на металлических режущих предметах) pelezi (ma-)
заучивание
(наизусть) udurusaji (eд.)
захват
ukamatwaji (ед.), unyakazi (ед.), uporaji (ед.), utekaji (ед.), uvamizi (ед.), bakwio (ma-);
захват земельного участка nyarubanja (-)
захватчик
mamluki (-), mchokozi (wa-), mnyang'anyi (wa-), mpenyezi (wa-), mteka[ji] (wa-), mvamizi (wa-)
захватывание
mbano (mi-), mchoto (mi-), uchukuaji (ед.)
захватывать
1) (брать силой, хватать) -baka, -chukua, -dara, -duma, -kolea, -kwepua, -ngoeka, -nyara, -teka, -tenga, -twaa;
захватывать заложников -teka nyara, -chukua nyara, -twaa nyara;
захватывать врасплох -gwia;
захватывать город -twaa mji;
быть захваченным -twaliwa, -vamiwa ;
захваченное добро ngawira (-)
2) (увлекать, занимать) -chukua, -dara, -kumba, -teka, -sisim[u]sha; захватывать дух -zuia pumzi;
захватывать душу -teka moyo
захватывающий
-а kusisimua, -а kuvutia
захлебываться
-bwabwajika, -bwabwaja
захлопывать
-bana, -funga [kwa kishindo]
заход солнца
machweo (мн.), ashiya (-), jua kuchwa (ma-), jua kutwa (ma-), jua kutua (ma-), jua kushuka (ma-), mshuko wa jua (mi-)
заходить
1) (навещать) -wajihi
2) (за что-л.) -zunguka nyuma уа;
заходить один за другой -pandana
3) (о солнце) -chwa
захолустье
см. <<глушь>>
захоронение
mazishi (мн.)
зацепка
mwanya (mi-)
зацеплять
-ng'ang'ama, -ngoeka;
зацеплять что-л. металлическим крючком и тащить -kota
зацепляться
-angama
зачаровывать
-loga, -tenda
зачастить
(куда-л.) -anza kiguu [na njia]
зачастую
mara nyingi, aghalabu
зачатие
mimba (-)
зачать
-shika (-chukua, -tunga, -wa na, -pata) mimba
зачем
kwani, kwa nini?, kwa vipi?
зачеркивать
-piga mchoro, -piga mstari
зачерпывать
-danga, -gida, -chota;
зачерпывать рукой -kinga mkono
зачет
testi (-), mtihani mdogo (mi-)
зачехлять
-funika kwa turubali, -hifadhi kwa turubali
зачинатель
mtakadamu (wa-), mwanzilishi (mi-), mwingilizi (wa-)
зачинщик
mfitini (wa-), msukumizi (wa-);
зачинщик ссоры sabasi (ma-)
зачислять
-andikisha
зачитывать
-somea, -tangaza
зачищать
-lengeta, -sawazisha
зашивать
-shona
зашторивать
см. <<занавешивать>>
защемлять
-bana, -finya
защипывание
mbano (mi-), mchoto (mi-)
защита
hifadhi (-), uhifadhi (ед.), himaya (-), kago (ma-), ukago (ед.), kinga (-), mahmia (-), ngao (-),ulinzi (ед.), utunzaji (ед.), zuio (ma-); (спорт.) difensi (-); (юр.) mteteo (mi-), utetezi (ma-);
защита диссертации mtihani wa udaktari (mi-);
защита от дождя, солнца и т. п. kilindo (vi-);
защита от злых духов kinga (-);
защита прав ugombezi (ед.);
защита окружающей среды utunzaji wa mazingira (ед.)
защитник
mkingaji (wa-), mlinzi (wa-), mteteaji (wa-), mtetezi (wa-); (юр.) mnenea (wa-), mwombezi (wa-), wakili mtetezi (ma-);
(спорт.) beki (ma-; -), mlinzi (wa-), mfungaji (wa-);
защитник чьих-л. прав mgombea (wa-)
защитный
-a kinga;
защитная линия ngao (-);
защитная одежда (от огня, жара и т. п.) bwelasuti (ma-; -)
защищать
-dhibiti, -difai, -hami, -hifadhi, -linda, -nusuru, -saidia, -sitiri, -tegemeza, -tetea, -tunza, -zindika, -tilia mtu kiraka (перен.);
(этн.) защищать с помощью чар (напр. дом от воров) -finga, -kaga;
тот, кто защищает (кого-л.) от позора msitiri (wa-);
защищенное место usetiri (ед.)
защищаться
-bekua, -hadhari, -jihami, -sitiri
заявка
takio (ma-), ombi (ma-), hoja (-);
заявка на подряд zabuni (-)
заявление
1) (просьба) aridhilihali (-), dai (ma-), nasaha (-), ombi (ma-)
2) (объявление) azimio (ma-), dai (ma-), taarifa (-), tamko (ma-), tangazo (ma-)
заявлять
-dai, -eleza, -nadi, -nena, -sema, -tangaza, -tamka;
заявлять права на -daha, -dai;
заявлять о своей готовности -jitolea;
заявлять о своем прибытии -ripoti
заяц
kitungule (vi-), sungura (-), kititi (vi-)
звание
hadhi (-; mа-), makamu (-), ranki (-), uluwa (ед.), cheo (vy-);
звание военачальника uakida (ед.);
воинское звание cheo cha kijeshi (vy-);
звание и права делегата ujumbe (ед.);
звание командующего (старшего офицера) uamiri (ед.);
звание ученого uanachuoni (ед.); почетное звание уважаемого влиятельного лица shaha (ma-)
звать
-alika, -hudhurisha, -ita;
звать в гости -karibisha;
звать на молитву -nadi;
тот, кто зовет mwita[ji] (wa-);
звать свистом -piga kikorombwe
звезда
nujumu (-), nyota (-; ma-);
самая яркая звезда в созвездии Андромеды batinilhuti (-);
звезда первой величины nyota уа ukubwa wa kwanza (-);
звезда экрана nyota уа sinema (-);
три звезды в созвездии Скорпиона akilili (-);
морская звезда kiti cha pweza (vi-)
звездочет
mnajimu (wa-), mramali (wa-)
звездочка
(знак сноски и т.п.) kinyota (vi-), asteriki (-)
звенеть
-vuma, -lia, -rindima
звено
ngazi (-), kiungo (vi-)
зверинец
bustani уа wanyama (-)
звериный
-a kinyama
зверолов
msakaji wanyama (wa-), msasi (wa-)
зверски
kinyama
зверский
-jeuri, -а kinyama
зверство
jeuri (-), oneo (ma-), ubahaimu (ед.), ukatili (eд.), unyama (eд.)
зверствовать
-katili
зверь
1) (животное) hayawani (-; ma-), hoka (ma-), mnyama (wa-)
2) (жестокий человек) hayawani (-; ma-), hoka (ma-), mnyama (wa-), nyang'au (ma-)
звон
mrindimo (mi-), mtikinyiko (mi-), vumi (ma-)
звонить
-piga kengele, -gonga kengele;
звонить во все колокола -piga baragumu;
звонить по телефону -piga simu
звонкий
-a kurindima
звонок
kengele (-; ma-);
телефонный звонок kilio cha simu (vi-)
звук
kilio (vi-), mlio (mi-), sauti (-), tuni (-), mrindimo (mi-), rindimo (ma-), vumi (ma-), honi (-); (муз.) lahani (-); (фон.) kitamkwa (vi-), sauti (-);
звук барабана msondo (mi-);
взрывной звук kipasuo (vi-);
взрывной придыхательный звук kipasuo chenye mpumuo (vi-);
звук голоса ukelele (ед.; ma-), unyeme (ед.);
громкий звук mshindo (mi-);
низкий звук mtutumo (mi-);
носовой звук king'ong'o (vi-);
отдаленный звук mtutumo (mi-);
звук рожка ng'ong'a (-);
звук трубы, горна king'ora (vi-), mtotiro (mi-);
щелкающий звук kidoko (vi-), ndoko (-);
звук щелчка kigong'ondo (vi-);
звуки языка sauti za lugha (мн.);
гремящий звук mdundo (mi-)
звукозаписывающий
-a kurekodi sauti;
звукозаписывающее устройство utepo (tepo; ma-)
звуконепроницаемый -si-o-penyeka na sauti
звукоподражание
tanakali уа sauti (-)
звучание
usikizaji (ед.), mtikinyiko (mi-), vumisho (ma-)
звучать
-lia, -vuma
звучный
-а kurindima
здание
buniani (-), jengo (ma-), nyumba (-)
здесь
hapa, huku, humo, humu;
здесь и там huku nа huko
здороваться
-piga mbukwa, -sabahi, -peana salamu, -salimu, -wajihi;
здороваться с кем-л. утром -amza;
здороваться за руку -ра mkono;
здороваться с кем-л. -amkia;
здороваться учтиво -kongowea
здоровый
1) (полный сил и здоровья) -enye afya, hai, marini, salama;
здоровый человек buheri wa afya (-), mtu mzima (wa-), mzima (wa-);
быть здоровым -wa [nа] ashekali, -wa na zihi, -wa -enye zihi
2) (тучный, плотный, крепкий) -nene;
становиться здоровым -tononoka;
см. также <<здоровяк>>
здоровье
afya (-), damu (-), hayati (-), rai (-), siha (-), ujambo (ед.), uzima (ед.), zihi (-)
здоровяк
(разг.) beberu (ma-), mtu wa miraba minne (wa-), mtambo wa mwili (mi-), barubaru (-)
здравица
tosti (-)
здравница
kituo cha urejezo wa afya (vi-), nyumba ya mapumziko (-)
здраво
kinadhari, kibusara
здравомыслящий
-a busara, -enye busara, -a hekima;
быть здравомыслящим -tabasuri
здравоохранение
uhifadhi wa afya (ед.)
здравый
(здоровый) timamu; (мудрый) -a busara;
здравый смысл akili (-), hekima (-);
быть здравомыслящим -tabasuri;
иметь здравый смысл -leta busara;
здравый ум akili timamu (-), fahamu timamu (-), busara (-)
зебра
punda milia (-)
зев
kidaka (vi-), kimio (vi-)
зевака
mdadisi (wa-)
зевать
-enda miayo, -piga miayo;
зевать во весь рот -piga mwayo mrefu
зевота
mwayo (miayo, miyayo, myao)
зеленый
1) (о цвете) ahadhari, -а chanikwiti, jani, [-а] kijani;
зеленые насаждения mimea уа kupandwa (мн.);
бледно-зеленый bitimarembo
2) (незрелый) -bichi
зелень
janda (ma-), majani (мн.), mboga (-), viungo majani (мн.), kunda (ma-);
зелень, употребляемая в пищу majani уа mwaka (мн.)
зелье
dawa (-; ma-), maponyo (мн.);
приворотное зелье unga wa ndere (ед.), rimbwata (-), tunguri (-) (перен.)
земельный
-a ardhi;
земельный арендатор mpanga ardhi (wa-);
земельный участок ramu (-);
личный земельный участок hodhi (-);
земельный участок с влажной почвой kitivo (vi-);
см. также <<участок>>
землевладелец
kabaila (ma-), mwinyi (mamwinyi)
земледелец
mlimaji (wa-), mkulima (wa-)
земледелие
kilimo (vi-), makulima (мн.), mlimo (mi-), ukulima (ед.);
поливное земледелие kilimo cha umwagiliaji [maji] (vi-)
землекоп
mchimbaji (wa-)
землемер
mpima ardhi (wa-), sarveya (-; ma-)
землепашество
ushamba (ед.), ulimaji (ед.)
землепашец
mlimaji (wa-), mshamba (wa-)
землепользование
utaratibu wa kutumia ardhi (taratibu)
землепроходец
msafiri (wa-), mgunduzi [wa nchi mpya] (wa-)
землеройка
ngombo (-); (вид) ngombo nyeupe (-)
землеройный
-a kuchimba, -a kuchimbua
землетрясение
msukosuko wa ardhi (mi-), mtetemeko wa ardhi (mi-), titio la ardhi (ma-), zilizala (-)
земля
ardhi (-), dongo (ma-), udongo (dongo), nchi (-);
земля под паром kilala (vi-); Земля Ardhi (-)
земляк
jamaa (-), mwanakwetu (w-), mkwao (wa-)
землянка
nyumba iliyochimbwa ardhini (-)
земляной
-a ardhi;
земляной червь nyungunyungu (-), daa (-), nyoka (-);
земляной орех (плод) njugu (-), karanga (-; ma-), (растение) mnjugu (mi-)
землячество
jamaa (мн.), wakwao (мн.)
земноводное
amfibia (-)
земной
-a ardhi, -a dunia;
земная ось mhimili wa dunia (mi-);
земная поверхность uso wa ardhi (nyuso), uso wa dunia (nyuso);
земной шар ardhi (-), dunia (-), tufe la dunia (ma-);
земные недра mbuji (-), tumbo la ardhi (ma-)
зенит
utosi wa dunia (tosi)
зенитка
(воен.) mzinga wa kuangusha ndege (mi-), mzinga wa kupigia ndege (mi-)
зенитный
-a kupigia eropleni;
зенитное орудие mzinga wa kuangusha ndege (mi-), mzinga ya kupigia ndege (mi-)
зенитчик
(воен.) mpiga mzinga wa kuangusha ndege (wa-)
зеркало
kioo cha kujitazamia (vi-);
вогнутое зеркало kioo mbonyeo (vi-);
выпуклое зеркало kioo mbinuko (vi-)
зерно
mchele (mi-), nafaka (-), punje (-), chembe (-);
твердое зернo риса (не поддающееся измельчению) chua (-);
зерна кукурузы hindi (ma-);
вареные зерна или початки кукурузы kande (-), machaza (мн.);
поджаренные зерна кукурузы или проса uketo (ед.);
отварные рассыпчатые зерна кукурузы, сорго или риса wali (nyali);
проросшие зерна сорго или кукурузы (для приготовления домашнего пива) kimea (vi-);
зерно злака tumba (-);
зерно пшеницы или ржи ngano (-);
зерно африканского перлового проса uwele (mawele; nyele);
зерно в молочно-восковой спелости tete (-);
горчичное зерно haradali (-);
зерно клещевины kokwa уа mbarika (-), mbono (mi-), nyonyo (-);
очищенное и растолченное зерно кукурузы sembe (-);
зерно проса, сорго mchele wa mtama (mi-), mtama (mi-);
очищенное зерно риса mchele (mi-);
зерно, насыпанное горкой mshumbi (mi-);
в зернах chembechembe, chengachenga;
нерастолченное зерно риса ndume (-)
зернистый
-а chembechembe
зерновые
nafaka (-), ngano (-);
зерновое хозяйство ulimaji wa nafaka (ед.)
зернопоставки
utoleaji wa nafaka (ед.)
зернохранилище
ghala lа nafaka (ma-)
зернышко
chembe (-), chenga (-), kiini (vi-), koko (-; ma-), kokwa (-; ma-), kongwa (-), punje (-);
зернышко по зернышку chembechembe
зигзаг
kipengele (vi-), upogo (pogo);
делать зигзаги -gorong'ondwa;
зигзаги vizingo-zingo (мн.)
зиждиться
(на чем-л.) -tegemea
зима
majira уа baridi (мн.)
зимаза
(дрожжевой фермент брожения) zaimesi (-)
зимний
-a majira ya baridi
зимовка
mahali pa kupitisha majira ya baridi
зимородок
kijimbi msitu (vi-), kurea (-), mdiria (-; mi-);
карликовый зимородок dete[pwani] (-), kisharifu (-), msharifu (-);
пегий зимородок kizamiadagaa (vi-)
злак
nafaka (-), ngano (-)
злить
-chusha, -chukiza, -hamakisha, -tia hasira, -kereketa, -nonga, -udhi
злиться
-wa na (-ingiwa na, -pandwa na) hamaki, -pata (-piga, -оnа, -wa na, -pandwa na, -ingiwa na, -shikwa na, -patwa na) hasira, -zaika, -toa ukali
зло
baa (-; ma-), habithi (-), maovu (мн.), masa (-), tone (ma-), uovu (ma-), ushari (ед.), shari (-), uvundo (ед.), uwi (ед.), zani (-);
зло, причиняемое колдовством tezo (ma-)
злоба
chuki (ед.), husuda (-), kijicho (vi-), kinyongo (ед.), mabaya (мн.), maovu (мн.), mfundo (mi-), nakama (-), nongwa (-), nuksi (-), shari (-), shonde (-), uafriti (ед.), ubaya (ma-), uchungu (ед.; ma-), ushakii (ед.), ushungu (ед.);
злоба, вызванная завистью uhasidi (ед.);
злоба в душе (по отношению к кому- л.) fundo lа moyo (ma-)
злобно
kwa hasira
злобность
inda (-), maovu (мн.), chuki (ед.)
злобный
-а kikavu, -а kiovu, -onevu, -ovu, shari, -а shari;
злобный человек hasidi (ma-), gwagu (-), habithi (ma-)
злободневный
hasa, -kali, -a kisasa, -a maana sana
зловещий
-a hatari, -a kutisha, -korofi
зловоние
adhifari (-), ujusi (ед.), ukuba (ед.), ushuzi (shuzi), uvundo (ед.);
что-л. зловонное mavunde (мн.);
зловонный запах kijusi (ед.)
зловредный
-enye kinyongo
злодей
katili (ma-), lusu (-), mshenzi (wa-), msimbo (wa-), munkari (-), mwovu (wa-)
злодейски
jinsi ya kinyama, kikatili
злодеяние
dhambi (-; ma-), feli (-), jinai (-), manza (-), maonevu (мн.), taksiri (-), kitimbi (vi-), ukatili (ед.)
злой
-bovu, buka, -eusi, -а kiovu, -ovu, shari, -а shari, -wi;
злой взгляд kijicho (vi-);
злой дух afriti (-; ma-), dungumaro (-), hoka (ma-), реро уа kitanga (-), kitimiri (-), kizimwi (vi-), kizuu (vi-), koikoi (ma-), milihoi (-), ngoloko (-), реро уa kilima (-), kibwengo (vi-), kinyamkela (vi-);
злой рок mkosi (mi-), nuksi (-);
злой человек afa (ma-), mtu mbaya (wa-), mshari (wa-), msimbo (wa-), munkari (-);
быть злым -udhika;
становиться злым -fyeruka
злоключение
balaa (-; ma-), kahati (-), kunusi (-), maafa (мн.), mkasa (mi-)
злонамеренный
-а kiovu;
злонамеренный человек mwovu (wa-);
злонамеренный поступок nuksi (-)
злопамятный
(человек) hasidi (ma-)
злопамятство
kinyongo (ед.), mfundo (mi-), undani (ед.)
злополучный
-a kuleta taabu, -a kusababisha matata
злорадство
dhalala (-), simango (ma-), simbulio (ma-), ukorofi (ед.), usimanga (ед.)
злорадствовать
-sandika, -simanga
злословие
bughudha (-), kashfa (-), sengenyo (ma-), teto (ma-), tua (-), ubukuzi (ед.), uchongezi (ед.), ukashifu (ед.), uchongeleaji (ед.), masingizio (мн.)
злословить
-amba, -bughudhi, -eneza kashfa, -kashifu, -nyenga, -teta, -aziri, -chongelea, -singizia
злостный
-ovu, -haribifu
злость
bugu (ma-), hasira (-), nongwa (-), nuksi (-), shari (-), uafriti (ед.), ubaya (ma-), ukali (ед.), ushakii (ед.)
злосчастный
см. <<злополучный>>
злоумышленник
lusu (-), mkorofi (wa-)
злоупотребление
utumizi mbaya (ед.; ma-)
злоупотреблять
-safihi, -tumia vibaya
змееныш
kijoka (vi-)
змей
nondo (-);
бумажный, воздушный змей kishada (vi-), kisulisuli (vi-), kisusuli (vi-), twinga (-), tiara (-)
змея
nyoka (-), mtambaa chini (wa-), ngole (-), tuwanyika (-); (виды) choka (-), dili (-), ukukwi (-), fundarere (-), mzonazanje (-), mgoli (mi-), mafasa (-), kipilipili (vi-), mtambaa miti (wa-);
зеленая древесная змея nyoka ukuti (-);
очковая змея swila (-)
знак
1) (метка) alama (-),athari (-), ibura (-), maksi (-), nyota (-; ma-), taathira (-);
знак на игральной карте ng'anda (-);
знак отличия beji (-), nembo (-), nishani (-);
племенной знак gema (ma-);
знак препинания alama уа kituo (-), kidato (vi-), kituo (vi-); (воен.) знак различия alama уа cheo (-), mapurende (мн.)
2) (примета) alama (-), dalili (-), ishara (-), ibura (-) (перен.)
3) (намек, сигнал, указатель) alama (-), ishara (-), kidokezi (vi-), kielekezi (vi-), kiwakilisho (vi-), mwelezo (mi-), ukonyezo (konyezo);
тайный знак konyezo (ma-);
знак внимания, уважения heshima (-), jaha (-);
быть знаком (сигналом, символом) -ashiria;
делать знак -konyeza, -ashiria
знакомить
(с кем-л.) -tambulisha, (с чем-л.) -ingiliza;
см. <<представлять>>;
быть знакомым -dhihiri;
быть знакомыми -tambulikana
знакомство
ujulishaji (ед.)
знаменатель
asili (-)
знаменательный
-a adhimisho
знамение
alama (-), ishara (-), dalili (-), ndege (-) (перен.)
знаменитость
umaarufu (ед.)
знаменитый
ajwadi, maalum[u], maarufu, mashuhuri;
становиться знаменитым -ondokea
знаменовать
-ashiria, -wa ishara ya
знаменосец
mshika beramu (wa-)
знамя
alamu (-), bendera (ma-; -), beramu (-)
знание
elimu (-), hekima (-), maarifa (мн.), ujuaji (ед.), ujuzi (ед.), utaalamu (ед.);
знание дела ufundi (ед.);
знание приемов колдовства (при удалении из тела магических предметов) uchomozi (ед.)
знатность
usharifu (ед.)
знатный
adhimu, -azizi, kabiri, -kuu;
знатный человек adinasi (ma-), kabaila (ma-), sharifu (ma-)
знаток
bingwa (ma-), fundi (ma-), gwiji (-), mjuaji (wa-), mjuzi (wa-), mkurugenzi (wa-), mnumanuma (wa-), msani (wa-), msuluhivu (wa-), mtundu (wa-), mukdir (-), mweledi (weledi), mwenye maarifa (wenye), mwongofu wa kazi (wa-), stadi (ma-), ustaadhi (-);
знаток литературы karii (-; ma-);
знаток мусульманского права aalimu (ma-)
знать
-atikali, -elewa, -fahamu, -jua, -komanya, -ona;
знать предмет -dhibiti;
знать друг друга -tambulikana, -juana;
знать наверняка -baini;
знать по опыту -ona kwa vitendo;
знать толк в -jua pweza alipo (идиом.);
знать хорошо кого-л. -dahili;
хорошо знать -tawala;
не знать как поступить kutia na kutoa;
не знать ни бельмеса -tojua hata alifu
знахарство
dunga (-), uchawi (ед.), uganga (ед.)
знахарь
chimvi (ma-), mchawi (wa-), mganga (wa-), mnumanuma (wa-), mponyeshaji (wa-), tabibu (ma-; -), mnunguri (wa-), mkonokono (wa-)
значение
1) (важность) hadhi (-; mа-), jukumu (-; ma-), thamani (-), uzito (ед.), umuhimu (ед.);
большое значение upeo (peo);
не имеющий значения wahshi
2) (смысл) maana (-), nahau (-), tafsiri (-; ma-), tungo (ma-; -);
иметь значение -kolea, -maanisha
3) (мат.) thamani (-)
значимость
umaana (ед.), umuhimu (ед.)
значительно
muhimu
значительность
makini (-), muwala (mi-), udubwana (eд.)
значительный
1) (важный) kabambe, -kubwa, -а maana, muhimu, murua, muwala, thamini;
(перен.) значительный взгляд ukonyezo (konyezo)
2) (большой) -kubwa;
значительные трудности mitato isiyo sahala (mi-)
значить
(означать) -maanisha
значок
beji (-), kibamba (vi-), nishani (-)
знающий
arifu, -а kubobea, -enye maarifa, -enye mashauri mengi, -а mashauri mengi, stadi, taalamu, -zoevu;
знающий новости человек mhubiri (wa-);
знающий человек mjuaji (wa-), mjuzi (wa-), mnumanuma (wa-), mtambuzi (wa-), mukdir (-), mwanamaarifa (w-), mwelewa (wa-), mwenye hekima, mmaizi (wa-), mufti (ma-);
знающий лучше всех (о боге) aalam;
быть знающим -taalamu, -limuka
зной
chaka (ед.), figuto (ma-), jasho (-; ma-), joto (ma-), ukali wa jua (ед.);
палящий зной солнца ukalifu wa jua (ед.)
знойный
kali, -а moto, -enye moto
зоб
1) (мед.) rovu (-)
2) (у птиц) firigisi (-), gole (ma-), kibofu cha koo (vi-), koo (ma-)
зов
keme (-), kilio (vi-), mguto (mi-), mwaliko (wali), mwito (mi-), ndumo(-), uitaji (eд.), ukemi (ед.), unyeme (ед.), wito (ед.);
зов с помощью свиста kikorombwe (vi-)
зодчество
ujenzi (eд.)
зодчий
mbuni (wa-), mjenga nyumba (wa-)
зола
ifu (-; maifu), jivu (ma-);
цвета золы -jivujivu, -а kijivu
золовка
wifi (ma-), shemeji (-; ma-)
золотник
vali (-)
золото
dhahabu (-)
золотоискатель
mchimbaji wa dhahabu (wa-)
золотой
-а dhahabu;
золотая нить (для вышивания) zari (-);
золотое ожерелье useja wa dhahabu (seja);
золотых дел мастер mfua dhahabu (wa-), mhunzi wa dhahabu (wa-)
золотопромышленник
mwenye migodi ya dhahabu (wenye)
золоченый
-a kupakwa kwa dhahabu
Золушка
bibi Majivu (ma-)
зона
aria (-), eneo (ma-), kanda (-), ukanda (kanda);
охраняемая зона hifadhi (-);
зона умеренного климата nchi vuguvugu (-);
зона франка eneo lа fedha za Kifaransa (ma-)
зондировать
-peleleza, -gundua
зонт
mwavuli (mi-)
зонтик
см. <<зонт>>
зоолог
mtaalamu wa elimuwanyama (wa-)
зоология
elimuwanyama (-), elimuviumbe (-)
зоопарк
bustani уа wanyama (-)
зоофилия
shoga (-)
зоркий
-tambuzi, -tunduizi
зрачок
kiini jicho (vi-), mboni уа jicho (-)
зрелище
mandhari (-; мн.), ngoma (-), tamasha (-; ma-)
зрелость
1) (возмужалость) ubarubaru (ед.), ukuza (ед.), utu uzima (ед.);
зрелость партии kupevuka kwa chama;
человек, достигший половой зрелости barubaru (-)
2) (спелость) upevu (ед.), ubivu (ед.)
зрелый
1) (спелый) -pevu, tete, -bivu;
быть зрелым -komaa, -pea, -pevuka, -vunana
2) (взрослый) -pevu, -zima;
зрелые годы ukubwa (ед.), ushaibu (ед.), uzima (ед.);
зрелый возраст umri mzima (ед.), utu (ед.);
зрелый ум fahamu pevu (-);
зрелый человек ngumbaru (-);
быть зрелым -komaa, -pea, -pevuka, -vunana
зрение
kuona, uwezo wa kuona (ед.);
зрение плохое kinyenyezi (ед.), kiwaa (vi-), unyegezi (ед.)
зреть
-auka, -iva, -pevua;
зреющий плод tosa (ma-)
зритель
mtazamaji (wa-)
зря
bilashi, bure, ovyo, zigizaga
зрячий
-enye uwezo wa kuona
зуб
jino (mеno);
заточенный зуб chonge (-; ma-);
вставной зуб jino la bandia (meno), jino la kubandika (meno);
коренной зуб gego (ma-), jino la nyuma (meno);
коренные зубы meno mshuku (мн.);
передний зуб jino la mbele (meno), kato (ma-);
верхние зубы meno уа juu (мн.);
нижние зубы meno уа chini (мн.);
малый коренной зуб sagego (ma-);
молочные зубы meno уа utoto (мн.);
зубья пилы meno уа msumeno (мн.);
сопряженные зубья menopacha (мн.);
иметь зуб на кого-л. -nonga, -wa na nongwa
зубастый
-enye meno makali
зубец
jino (mеno), buruji (-;ma-);
зубец на стреле (для тетивы) koleo (-;ma-);
зубец стены kiburuji (vi-)
зубило
kiteku (vi-), tindo (-)
зубной
-a meno;
зубная боль nyongolo (-);
зубная пломба njao (-);
зубная формула fomyula уа meno (-);
зубной камень gaga (mа-), ugaga (ед.), ngeja (-), ukoga wa meno (ед.), koga la meno (ma-), susa (-);
зубной техник mtengenezaji wa meno (wa-)
зубоскалить
(разг.) -cheka, -dhihaki
зубочистка
kijiti cha kuchokoa meno (vi-), ujiti wa kutotoa meno (njiti)
зубрить
-jifunza kwa moyo
зубчатый
-а mеnо mеnо;
зубчатая передача gia (-);
зубчатая стена buruji (-;ma-);
зубчатое колесо jino la gurudumu (ma-), duara уа meno (-)
зуд
kinyevunyevu (ед.), mnyegeo (mi-), mnyeo (mi-), mwasho (mi-), ukwasu (ед.);
испытывать зуд -ona kinyevunyevu, -nyea, -nyegea
зудеть
-cheneta, -kita, -tekenya, -wawa;
зудящее место на теле mchochota (mi-)
зыбучий
-tifutifu
зычный
(о голосе) -a kurindima, -kubwa, -kali
зюйд
1) (мор.) kusini (-), suheli (-)
2) (мор., метео;
ветер) kusi (-), upepo wa kusini (pepo)
зябкий
(разг.) -epesi kuona baridi
зяблик
chiriku (-), mnana (-; mi-)
зябнуть
1) -ona baridi, -sikia baridi
2) (с.-х.) -fa kwa baridi
зять
mume wa binti (waume)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика