Русско-суахилийский словарь на С-СИ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > С-СИ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на С-Си на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на С - 1896 + 6.

с
1) (против) dhidi уа
2) (с чем-л.) kwa, na;
с божьей помощью kwa msaada wa Mungu;
с большой скоростью wanguwangu;
с важным видом kwa matao;
с досадой kimoyomoyo;
с грустью kwa masikitiko;
с гудением, шумом жужжанием vuru[vu]ru, kwa kishindo;
с достоинством kiungwana, kwa makini;
с жаром, желанием kwa hamasa, kwa nia, kwa hamu [kubwa];
с дрожью, трепетом kivinyovinyo;
с кислой миной, неохотой kwa kinyongo;
с корыстными целями kwa masilahi yake binafsi;
с кровью nа damu, -еnуе damu;
с нулевым результатом kwa nunge;
с молоком матери kutoka maziwa уа mama;
с одобрения kwa kibali;
с открытой душой kwa moyo mkunjufu;
с открытыми глазами kimachomacho;
с почтением, покорностью kwa unyenyekevu;
с пустыми руками mikono mitupu;
с радостью kwa shangwe;
с раздражением kihamaki;
с распростертыми объятиями danadana, kwa mikono miwili;
с рвением kipupa;
с трудом kwa shida, chupuchupu;
с согласия kwa radhi уа;
с тем чтобы hata, mradi, hadi;
с уверенностью kwa uhakika, yakini;
с удовольствием kwa radhi, kwa furaha;
с целью kwa azma уа, kwa dhati, kwa gharadhi уа, kwa madhumuni, [kwa] makusudi;
со знанием дела kinadhari, kistadi;
со страхом kwa hofu
3) (начиная с) tangu, toka;
с начала tangu mwanzo;
с давних пор tangu kale, tangu zamani;
с каждым разом kila uchao;
с каких пор? tangu lini?;
с незапамятных времен tangu zama za utangu, toka zamani [sana];
с пеленок kutoka mbelekoni;
с тех пор как maadam[u], madhali, tangu;
с того самого времени раро hapo;
с утра до вечера kucha hata kuchwa
4) (откуда, где) kutoka;
со стороны kando уа, kando, kitongotongo, mbavuni;
со стороны отца kuumeni;
с двух сторон kuwili;
с одной стороны kumoja, kwa upande mmoja;
с другой стороны kwa upande mwingine;
с моей стороны tarafu yangu;
с одного боку kumoja;
с трибуны kutoka kwenye jukwaa;
с фланга mbavuni mwa
5) (нареч.) ki-;
с идеологической точки зрения kiitikadi;
с медицинской точки зре- ния kitabibu;
с помощью армии kijeshi;
с научных позиций kitaalamu;
с политиче- ской точки зрения kisiasa;
с применением силы kibavu, kwa nguvu;
со всех ног mbiombio
сабля
kitara (vi-), upanga (panga);
сабля кривая восточная hanjari (-)
сабо
mtarawanda (mi-)
саботаж
hujuma (-), mchafuji (mi-), mgomo (mi-), ufisadi (ед.), ususaji (ед.)
саботажник
lipyoto (-; ma-), mchafuji (wa-)
саботировать
-fisidi, -haribu kazi, -hujumu, -susia, -tia munda (перен.)
саван
kafani (-), mashambizo (мн.), sanda (-)
саванна
kiwara (vi-), mbuga (-), nyika (-; ma-), savana (-), uwanda (nyanda);
парковая саванна pori (ma-)
сага
simulizi (ma-;-)
саго
sago (-)
саговник
mkarabaka (mi-), mpapindi (mi-), mtapo (mi-);
плод саговника tapo (ma-)
сад
bustani (-; ma-), kitalu (vi-), kikore (vi-);
сад детский kaya уа watoto (-), kituo cha utunzaji wa watoto (vi-), kituo cha [kulea] watoto (vi-), shule уа viluwiluwi (vi-) (перен.);
сад фруктовый kiunga (vi-)
садиться
1) (о солнце) -chwa, -tua
2) (присаживаться) -jilisi, -kaa kitako, -keti, -ota, -tamakani;
садиться кому-л. на голову -panda kichwani, -mkalia mtu juu ya kichwa chake;
садиться на мель -pwelea, -kwama;
садиться на шею -panda juu уа mgongo, -panda mabegani;
садиться в изнеможении -pweteka;
не садясь kiwima
3) (приземляться) -tua, -tenga
4) (на транспортное средство) -pakiana, -jipakia, -rakibu, -panda;
садиться верхом -rakibu;
садиться на велосипед -panda baisikeli;
садиться на лошадь -panda farasi
5) (о ткани) -ruka, -rudi
6) (о голосе) -pwelea
садовник
mtunza bustani (wa-)
садовод
mlimaji wa bustani (wa-)
садоводство
kilimo cha bustani (vi-), ulimaji wa bustani (ед.)
сажа
makaa [уа] moshi (мн.), moshi (mioshi), mwale (mi-), sizi (ma-)
сажалка
planta (-)
сажать
1) (усаживать) -ketisha, -weka kitako;
сажать в ряд -sia;
сажать в тюрьму -tia ndani, -tia mbaroni;
сажать на горшок ребенка -nyesha;
сажать курицу (на яйца) -otamisha kuku;
сажать на подкладку -tiа bitana
2) (растения) -panda;
тот, кто сажает mpanda (wa-)
3) (самолет) -shusha
саженец
pandikizo (ma-);
саженец кукурузы, проса tindi (ma-)
сакалава
Msakalawa (wa-)
саксофон
saksafoni (-)
салат
1) (блюдо) saladi (-), mchanyato (mi-);
овощной салат kachumbari (-)
2) (растение);
нагорный салат bumbi (-);
салат-латук saladi (-)
салатница
sahani ya kuwekea saladi (-), bakuli ya kuwekea saladi (-)
сало
mori (-; mi-), uto (ед.);
сало топленое grisi (-)
салон
1) (авто, ж.-д.) behewa (ma-);
салон вагона behewa lа abiria (ma-);
салон-люкс behewa lа daraja уа kwanza (ma-)
2) (гостиная) ukumbizo (kumbizo), sebule (-)
салфетка
kipangusia mdomo (vi-), kitambaa cha mkono (vi-);
салфетка гигиеническая sodo (-; ma-), mrembe (mi-), ufyambo (fyambo), upati (pati);
салфетка бумажная karatasi уа shashi (-)
сальдо
bakaa (-), baki (-; ma-), urari wa hesabu (ед.)
сальник
kifuta (vi-), kitambi (vi-)
сальто
kichwangomba (vi-), kipinduka (vi-);
сальто- мортале kichwangomba (vi-)
салют
fataki (-), mizinga уа salamu (мн.), saluti (-)
салютовать
-piga saluti, -toa saluti
сам
-enyewe
самаритянин
msamaria (wa-)
самба
samba (-)
самбо
mwereka (mi-), mbinu za kujilinda bila ya silaha (мн.)
самец
dume (ma-), mdume (mi-), ndume (-);
самец крупного животного (напр. бык, буйвол) fahali (-; ma-);
самец некоторых домашних животных beberu (ma-);
самец антилопы ayale (-);
самец бабуина, человекообразной обезьяны gendaeka (ma-)
самка
jike (ma-);
самка газели-бушбок mbala (-);
самка, у к-рой еще не было потомства mtamba (mi-);
самка-производительница koo (ma-)
самовар
samawari (-)
самовластие
utawala wa pekee (tawala)
самовлюбленный
-na-o-jipenda nafsi yake, -na-o-penda majisifu
самовольный
-a bila ya kupata ruhusa
самовосхваление
majisifu (мн.), ulodi (ед.)
самогон
[aina ya] pombe ya kirusi (-)
самодержавие
utawala wa pekee (tawala)
самодержец
jabari (-), mtawala wa pekee (wa-)
самодисциплина
usikivu (ед.)
самодовольный
-enye deko, -enye ghururi
самодовольство
1) (высокомерие) deko (ma-), ghururi (-; ma-), kinaya (-), madaha (мн.);
быть самодовольным -ghururika, -twaza
2) (самодостаточность) ukinaifu (ед.)
самозащита
kujilinda nafsi, kujipigania
самозванец
mtu anayejiita kuwa (kama) (wa-)
самокритика
ujikosoaji (ед.)
самокритичный
-a kujitafutia makosa, -a kujikosoa
самолет
eropleni (-), ndege (-)
самолюбие
kujipenda nafsi, choyo (-)
самомнение
ghururi (-; ma-), mkogo (mi-), makogo (мн.), mashobo (-), unyeti (ед.)
самонадеянно
hatinafsi
самонадеянность
kiburi (ед.)
самонадеянный
(человек) hatinafsi (-);
быть самонадеянным -jijetea, -twaza
самооборона
kujihami, kujilinda
самообслуживание
kujihudumia
самоопределение
kujitawala
самоотверженно
kishujaa
самоотверженность
ujasiri (ед.), tabia ya kujitolea (-)
самоотверженный
-jasiri, -a kishujaa, -a kujitolea
самопожертвование
tendo la kujitolea (ma-)
самородок
(золота) kipande (vi-), kibumba cha dhahabu (vi-)
самосознание
mwamko (mi-)
самостоятельно
binafsi, kwa kujitegemea
самостоятельность
uhuru (ед.), kujitegemea
самостоятельный
-enye kujitegemea;
самостоятельный чело- век mkinaifu (wa-)
самосуд
kuua bila hukumu ya sheria
самотек
hali ya kuendelea bila ya kuangaliwa (-)
самоубийство
kujiua
самоубийца
mtu aliyejiua (wa-)
самоуверенность
kinaya (-), uthubutifu (ед.);
быть самоуве- ренным -jijetea
самоуничтожение
kujifisha, kujiangamiza
самоуправление
mamlaka уа kujitawala (-), kujitawala
самоуправляемый
-a kujitawala, -enye kujitawala
самоуправство
udhalimu (ед.), ujeuri (ед.)
самоустраняться
-jiuzulu
самоучитель
kitabu cha kujisomea mwenyewe (vi-)
самохвал
mdumizi (wa-), mtambaji (wa-)
самохвальство
magigimo (мн.)
самочувствие
ashekali (-), hali (-)
самум
kivumbi (vi-), dhoruba ya jangwani (-)
самурай
samurai (-), mwinyi wa kijapani (mamwinyi)
сан
cheo kikubwa (vy-), jaha (-);
сан вождя uchifu (ед.);
сан священника upadiri (ед.), ukasisi (ед.), ukuhani (eд.)
санаторий
kituo cha urejezo wa afya (vi-), nyumba ya mapumziko (-)
сандал
1) (ароматическое вещество) sandali (-)
2) (дерево) msandali (mi-)
сандалия
kiatu (vi-), staka (-);
сандалия из пластика, резины lapa (ma-);
сандалия с орнаментом на мыске kubazi (ma-);
сандалия на деревянной подошве mtarawanda (mi-);
сандалия простая кожаная (без орнамента) ndara (-)
сандвич
sandiwichi (-)
сани
gari la kutelezea juu ya theluji (ma-)
санитар
dresa (-; ma-), msafishaji (wa-)
санитария
usafi (ед.), udresa (ед.)
санитарный
-a utibabu, -a siha;
санитарный инспектор mkaguzi wa siha (wa-)
санкционирование
uidhinishaji (ед.)
санкционировать
-toa idhini, -idhinisha
санкция
1) (разрешение) idhini (-), kibali (vi-)
2) (мера) kikwazo (vi-)
сановник
diwani (ma-), mwenye cheo (wenye)
сановный
-tukufu
сантиграмм
sentigramu (-)
сантиметр
1) (мера длины) sentimeta (-)
2) (мерная лента) kigezo (vi-), utepe wa kupimia (tepe; ma-)
сапер
mteguaji wa mabomu (wa-)
сапог
buti (ma-), kiatu (vi-), njuti (-)
сапожник
mshona viatu (wa-), mshoni wa viatu (wa-)
сапожный
-a [kushona] viatu;
сапожное дело ufundi viatu (ед.);
сапожное шило maharazi (-)
сапфир
saphire (-), yakuti уа samawi (-)
сарай
kibanda (vi-), kikopesa (vi-);
сарай большой banda (ma-), behewa (ma-; -);
сарай или навес для работы kiwanda (vi-)
саранча
nyowe (-), nzige (-), panzi (ma-); (вид) ngeda (-);
саранча молодая funutu (-), kimatu (vi-), maige (мн.), matumatu (мн.)
сарган
mchumbururu (mi-)
сарделька
soseji (-)
сари
(женская одежда) sari (-)
сарказм
kejeli (-), salata (-), dhihaka (-);
быть саркастичным -saliti, -kejeli
саркастический
-kavu, -a kukejeli, -a kudhihaki
саркома
uvimbe (ед.), kaga (-)
сатана
adui mbaya (ma-), ib[i]lisi (-; ma-), maleuni (-)
сателлит
kimwezi (vi-), satalaiti (-)
сатин
satini (-)
Сатурн
Zahali (ед.)
сахар
sukari (-);
сахар жженый (для подкрашивания кондитерских изделий) karameli (-);
сахар-сырец тростниковый sukari guru (-);
кусковой сахар sukari mawe (-);
молочный сахар laktosi (-);
солодовый сахар maltosi (-)
сахарница
bakuli la sukari (ma-)
сахарный
-а kisukari;
сахарная пудра sukari unga (-);
сахарный песок mchanga sukari (mi-), sukari mchanga (-);
белый сахарный песок хорошего качества sukari laini (-);
желтый сахарный песок sukari guru (-);
сахарный тростник muwa (miwa); (сорта) genderi (ma-), nyeusi (-), bokoboko (ma-)
сахароза
invatesi (-)
сбавлять
-punguza
сбалансированность
uwiano mzuri (ед.), uwiano sawa (ед.)
сбалансированный
-а kuwiana
сбегать
(спадать) -poromoka
сберегательный
-a akiba;
сберегательная касса benki уа akiba (-)
сберегать
-tunza;
сберегать богатство, деньги -hazini
сбережение
1) (сохранение) kingojo (-), uwekaji (ед.)
2) (накопление) mlimbiko (mi-), ulimbikizaji (ед.);
сбережения akiba (-), mbeko (-);
делать сбережения -dundiza, -weka akiba
сбивание
uangushaji (ед.)
сбивать
1) (сбрасывать ударом) -angusha, -chucha, -pemba, -tungua, -dekua;
сбивать кокосовые орехи -bwaga nazi;
сбивать плоды -ngoeka, -pura, -chochea, -popoa;
сбивать с ног -keta;
сбивать с пути (истинного) -zaini, -kengeua;
сбивать с силой что-л. (находящееся в движении) -pamia;
сбивать с толку -tatiza, -fuja, -babaisha, -chokoza, -jimamasa, -tatia, -rabishi, -tatanisha, -vungavunga;
сбивать цену -twanga bei;
сбивать самолет -piga ndege;
быть сбитым -anguka, -tunguka;
тот, кто сбивает с толку mtatizi (wa-);
сбитый с толку человек mzuzu (wa-);
быть сбитым с толку -koswa, -lingwa, -tekwa
2) (машиной) -unda, -vyoga;
быть сбитым -pigwa dafrao
3) (масло и т.п.) -sukasuka
сбиваться
(с курса, пути) -aga, -jikengeua, -potea, -kosa njia, -totoma
сбивчиво
kipepo, kisegemnege
сбивчивый
-a kubabaika;
сбивчивое изложение babaiko (ma-);
быть сбивчивым -tatana
сближать
-egemesha, -egesha, -karibisha;
сближать напр. позиции, точки зрения -fikiliana, -kutanisha
сближаться
1) (приближаться) -egema, -karibiana;
сближаться с партнером в танце -chobea
2) (с кем-л.) -tabiki
сближение
karibiano (-; ma-), maegesho (мн.)
сбоку
bavuni, mbavuni, kibavu, ubavuni [mwa, pa], kando [уа], kitongotongo, upande
сболтнуть
(что-л. себе во вред) -kunguwaa ulimi
сбор
1) (взимание) chango (-; ma-), mchango (mi-);
сбор подношений для молодой четы (среди родных и друзей) kikoa (vi-)
2) (налог) kodi (-), ushuru (ед.), hongo (-; ma-);
почтовый сбор ada уа posta (-)
3) (получение) upokeaji (ед.);

4) (выручка) chumo (ma-);

5) (плодов) uchumaji (ед.), chumo (ma-);
сбор созревших кокосовых орехов janguo (ma-);
сбор урожая uvunaji (ед.), vuno (ma-)
6) (собрание) mkutano (mi-), baraza (ma-)
сборище
akthari (-), jumuiko (ma-), kusanyiko la watu (ma-), mkusanyiko (mi-), kigwena (vi-)
сборка
1) (на платье) kunjo (ma-), upeto (peto)
2) (напр. мотора) rekebisho (ma-)
сборная
(команда) kombaini (-; ma-), timu (-)
сборник
mkusanyo (mi-); (гл. обр. стихов) diwani (ma-)
сборщик
mchuma (wa-), mkusanya (wa-), mwokotaji (wa-);
сборщик кокосовых орехов mkweaji (wa-), mwanguzi wa nazi (wa-);
сборщик гвоздики mwanguzi wa karafuu (wa-);
сборщик налогов mpokeaji kodi (wa-), mtoza kodi (wa-)
сбрасывание
mtupio (mi-), rusho (ma-)
сбрасывать
1) (бросать) -angua, -angusha, -bwaga, -kupua, -rusha, -tungua, -biringa;
сбрасывать бомбы -poromosha mabomu, -tupa mabomu;
сбрасывать вниз -sinukisha, -tumbukiza;
сбрасывать кокосовые орехи -bwaga nazi;
сбрасывать на землю -tupa chini;
сбрасывать с плеч -vua;
быть сброшенным -kupuka, -tunguka;
тот, кто сбрасывает mwanguzi (wa-)
2) (свергать) -angusha, -ng'oa utawala
3) (листву и т.п.) -kupua, -pukutisha;
сбрасывать листву -pukutisha majani
сброд
watu wa ovyo (мн.), watu wanyonge (мн.)
сброс
(геол.) mwatuko (mi-)
сбруя
tandiko la farasi (ma-)
сбывать
-uza, -sumba
сбываться
-dhihirika, -sibu
сбыт
uuzaji (ma-)
свадебный
-a nikaha;
свадебные церемонии uozi (ед.);
свадебный обряд nikaha (-);
свадебный пир arusi (-), lima (-)
свадьба
arusi (-), lima (-), ndoa (-), nikaha (-), uozi (ед.)
сваливание
1) (сбрасывание) kuangushwa, rusho (ma-)
2) (воен.) kuyumbayumba kwa silaha
сваливать
-bwaga, -poromoa, -angusha; (переклады- вать на кого-л.) -sukuma (перен.);
сваливать вниз -bubuta;
сваливать в кучу -lemeza, -andikisha, -tuta
сваливаться
-shuka, -anguka
свалка
1) (драка) buburushano (ma-), ghubari (-; ma-), kindumbwendumbwe (vi-), mgaragazo (mi-), kukuru (-)
2) (помойка) jaa (-; ma-), jalala (-)
сваривать
-tambuza, -lehemu, -tia lehemu;
сваривать металл -tia weko
сварливость
gubu (-), ushabaki (ед.)
сварливый
(человек) mwenye gubu (wenye), mpasi (wa-), mpingani (wa-), sabasi (ma-), hasimu (ma-; -), mgigisi (wa-), mgobo (wa-), mgomvi (wa-), mpyoro (wa-), mshari (wa-), mshonde (wa-), mtesi (wa-) kichocheo (vi-) (перен.)
сварочный
-a kulehemu;
сварочная дуга aki (-);
сварочная сталь weko (ma-);
сварочное железо chuma mfuo (vy-)
сварщик
mlehemu (wa-), mtambuzaji (wa-), mwunga vyuma (wa-)
сват
kijumbe (vi-), mposa (wa-), mshenga (wa-)
сватать
-leta posa
свататься
-chumbia, -posa, -peleka uchumba
сватовство
maposo (мн.), mposo (mi-), uposaji (ед.), posa (-), nikaha (-), uchumba (ед.)
сваха
см. <<сват>>
свая
nguzo (-)
сведение
1) (сообщение) hubiri (ma-; -);
сведения data (-), habari (-), maarifa (мн.), mshindo (mi-), ripoti (-)
2) (схождение) kutanio (ma-)
сведущий
arifu, farisi, mahiri, taalamu, -zoevu;
быть сведущим -limuka, -taalamu
свежевание
chuno (ma-)
свежесть
1) (прохлада) baridi (-), ubaridi (ед.)
2) (чистота) ubichi (ед.), utanashati (ед.)
3) (продуктов) ubichi (ед.)
свежий
1) (прохладный) -а baridi, -еnуе baridi, baridi;
свежий воздух upepo (pepo);
быть на свежем воздухе -kaa upeponi
2) (о продуктах) -bichi; (о яйцах) safi; (об овощах, фруктах) -pya;
свежее яйцо yai bichi (ma-);
свежая рыба samaki mbichi (-);

3) (недавний) -pya;
свежий выпуск toleo jipya (ma-)
свекла
bitiruti (-);
сахарная свекла bitiruti nуеuре (-)
свекор
mcheja (wa-), mkwe (wa-)
свергать
-fukuza, -pindua, -uzulu;
свергать правительство -angusha serikali;
быть свергнутым -pinduka
свержение
upinduzi (ед.), uzulu (ma-)
сверкание
kianga (vi-), kimeto (vi-), memetuko (-), mmeto (mi-), ng'aa (-), nuru (-), umulimuli (eд.)
сверкать
-toa vimeto, -fanya vimeto, -memeteka, -waa, -meremeta, -meta, -nyinyirika, -nawiri, -ng'aa, -zagaa; (о молнии) -piga umeme;
сверкать чистотой -nang'anika
сверкающий
-angavu
сверление
pekecho (ma-), upekecho (ед.), utoboaji (ед.)
сверлильный
-a kekee;
сверлильный станок mashine уа kekee (-)
сверлить
-didimika, -pekecha, -toboa kwa kekee
сверло
biti (-), kekee (-), mfuo (mi-), pekecho (ma-)
сверстник
hirimu (-), rika (ma-)
сверток
bahasha (-; ma-), bumba (ma-), bunda (ma-), furushi (ma-), kikuto (vi-), kitumba (vi-), robota (ma-), tita (ma-), upeto (peto)
свертывание
1) (чего-либо постланного, развернутого) mtanduo (mi-), sokoto (ma-)
2) (крови) vilio (ma-); (молока, крови) mgandisho (mi-)
свертывать
-sokota, -viringa, -zungua;
свертывать шею -vunja kosi;
что-л. свернутое makunjo (мн.), songo (ma-);
быть свернутым -biringika, -songamana, (вывернутым) -tenguka
свертываться
-kunjana; (о крови) -vilia;
свертываться кольцом (напр. о змее) -tatia; (о молоке и т. п.) -gandamana, -ganda;
быть свернув- шимся -songamana
сверх
fadhili, fori, kupindukia, zaidi уа, kwa ziada;
сверх всякой меры kayaya;
сверх меры bila kiasi, kupita kiasi, kupita cheo, pukupuku;
сверх того aidha, fauka уа, juu, waama
сверхмощный
-enye nguvu kupindukia;
сверхмощное оружие silaha kali kupindukia (-)
сверху
juu
сверхурочно
ovataimu
сверхурочный
-a ovataimu;
сверхурочное время, часы ajari (-), ovataimu (-), masaa уа ziada (мн.);
сверхурочные [деньги] malipo уа ajari (мн.)
сверчок
nyenje (-)
свершение
tendo (ma-)
сверять
-linganisha, -pambanisha
свет
1) (мир) dunia (-), ulimwengu (ед.)
2) (сияние) kianga (vi-), mwanga (mi-), nuru (-), kitanga (vi-),mng'ao (mi-), kweupe (ед.), weupe (ед.);
свет рассеянный mwangaza (mi-);
свет луны яркий badiri (-);
свет солн- ца jua (ma-), kijua (vi-), nuru уа jua (-)
светать
-cha, -pambauka, -pambazuka;
светает kunakucha
светильник
fanusi (-), siraji (-), taa (-; ma-), tochi (-)
светить
-angaa, -mulika, -ng'aa, -nurisha, -toa nuru, -waa
светиться
-angaa, -meta, -nawiri, -toa nuru
светло-
-epesi;
светло-желтый цвет birigiji (-);
светло-коричневый -а hudhurungi;
светло- коричневый цвет hudhurungi (-), rangi уа maji уа kunde (-);
светло-синий цвет buluu nyepesi (-)
светлость
(титулование) mstahiwa (wa-)
светлый
-angavu, -enye nuru, -eupe, safi, baidhati (поэт.);
светлая половина суток bukurata (-);
светлое будущее mustakabali mwema (mi-);
светлые тона, цвета rangi nyepesi (мн.);
быть светлым -angaza, -papatuka
светлячок
karabai (ma-; -), kimetameta (vi-), kimulimuli (vi-)
светопреставление
mwisho wa dunia (mi-)
светофор
taa ya rangi ya barabara (-)
свеча
1) mshumaa (mi-), tawafa (-)
2) (тех.) plagi (-)
свечение
kimulimuli (vi-), uwasho (ед.)
свешивать
-ning'iniza
свешиваться
-ning'inia
свивать
-kalidi
свидание
miadi (-)
свидетель
shahidi (ma-);
быть свидетелем -shuhudia
свидетельство
1) (документ) barua (-), cheti (vy-;-), diploma (-), hati (-), kitambulisho (vi-), kithibitisho (vi-), shahada (-), stashahada (-), waraka (nyaraka);
свидетельство о смерти hati уа kifo (-);
выпускное свидетельство shahada уа kutoka chuoni (-)
2) (доказательство, показатель) bayana (-), dalili (-), dhihirisho (ma-), hakikisho (ma-), uhakikisho (eд.), hoja (-), shahada (-), shuhuda (ma-), ushahidi (ед.), udhahirifu (ед.)
свидетельствовать
-hakiki, -shuhudia;
свидетельствовать кому-л. свое почтение -amkia
свинец
risasi (-)
свинина
nyama уа nguruwe (-)
свинка
machapwi (мн.), matubwitubwi (мн.), perema (-)
свиноматка
koo la nguruwe (ma-)
свинопас
mfuga nguruwe (wa-), mlisha nguruwe (wa-)
свинорой
(пальчатый) ukokwa (ед.)
свинчатник
(цейлонский) mwambula (mi-)
свинья
hanziri (-), nguruwe (-);
дикая свинья mbango (-), ngiri (-), nguruwe [wa] mwitu (-)
свирель
mrija (mi-), zomari (-)
свирепствовать
-patwa na hasira, -ingiwa na hamasa, -fanya ukatili, -fura (перен.)
свирепый
buka, -kali, katili, -korofi;
свирепое живот- ное mnunda (mi-), nunda (-);
свирепый человек nunda (-), simba (-) (перен.)
свисать
-nepa, -ning'inia
свист
kikorombwe (vi-), mbinja (-), mruzi (mi-), msonyo (mi-), mwunzi (mi-), ubinja (mbinja), uluzi (ед.);
свист, выражающий презрение ufyosi (ед.), mfyonyo (mi-), mnyuso (mi-)
свистеть
1) (издать свист губами) -piga (mbinja, mruzi, mwunzi, uluzi, kikorombwe), -vuma;
(с помощью свистка) -piga (filimbi, kibinja, kipenga)
2) (свистнуть, украсть) -iba, -nyonyora (разг.)
свисток
filimbi (ma-; -), kibinja (vi-), kipenga (vi-), mbinja (-), perembe (-)
свистулька
kibinja (vi-)
свистящий
(звук, выражающий презрение) msonyo (mi-);
свистящее дыхание msono (mi-)
свита
akina (-), mafuatano (мн.), mfuatano (mi-), maandamo (мн.), mwandamano (mi-), wafuasi (мн.), mshindikizo (mi-)
свитер
fulana (-), jazi (-), sweta (-)
свищ
nasuri (-);
свищ на подошве ноги mtembo (mi-)
свобода
uhuru (ед.), uhadimu (ед.);
свобода печати uhuru wa magazeti (ед.);
иметь свободу действий -wa na ruhusa zote
свободный
1) (независимый) huru;
свободный от -tupu;
свободный человек adinasi (ma-), huri (-; ma-), muungwana (wa-)
2) (болтающийся) sabili (редко);
свободное колесо friwili (-);
быть свободным (об одежде) -pwaya;
быть свободным (неприкрепленным) -legea
3) (пустой, незанятый) wazi;
свободное время faragha (-)
свободолюбивый
-a kupenda uhuru, -a kutaka uhuru
свободомыслящий
-enye maoni huru
свод
kivimba (vi-), kuba (ma-; -), mbonyeo (mi-), tao (ma-), zege (-)
сводить
1) (о судороге) -pinda;
сводить челюсти -fаnуа (-tia) ganzi lа meno;
быть сведенным судорогой -pindamana
2) (приводить) -fikisha;
сводить вместе -unganisha, -jumlisha;
сводить к нулю -tilifu;
сводить к общим законам -jumuisha;
сводить на нет -tangua;
сводить с ума -pisa, -mpoteza mtu akili, -rusha akili, -tia wazimu, -wehua;
быть сведенным с ума -piswa
3) (удалять) -ondo[sh]a;
сводить ржавчину -kwatua
сводка
jumla (-), mfupisho (mi-), kusanyiko (ma-)
сводник
kawadi (ma-), mkuwadi (wa-), kibirikizi (vi-), mtalaleshi (wa-), talaleshi (ma-), gambera (-) (перен.)
сводничать
-kawadia
сводный
-a kambo;
сводный брат, сестра mtoto wa kambo
сводня
см. <<сводник>>
своеволие
hatinafsi (-)
своевольно
hatinafsi
своевольный
-halifu;
своевольный человек hatinafsi (-), mtundu (wa-);
быть своевольным -dinda, -kaidi
своевременно
kwa wakati wake
своевременный
-a wakati unaofaa
своекорыстно
-а kufikiria binafsi;
быть своекорыстным -tapia matumbo (идиом.)
своенравие
inda (-), upotovu (ед.)
своенравный
-potovu, -kaidi;
своенравный человек mkaidi (wa-), mpotoe (wa-);
быть своенравным -kaidi
своеобразие
uasili (ед.), hitilafu (-), tofauti (-), upya (ед.)
свойственник
(принадлежащий к одному поколению) muamu (wa-)
свойственный
maalum[u]
свойство
1) (присущая черта) hulka (-), kiumbo (ед.), tabia (-)
2) (между родственниками супругов) ukwe (ед.)
сволочь
shetani (ma-)
свора
genge (ma-)
сворачивать
-gagamiza, -kunja, -peta;
сворачивать с дороги, пути -chepuka, -pinda, -kengeua, -jikengeua, -geuza njia;
сворачивать в сторону -tengua;
сворачивать циновку -kunja jamvi;
сворачивать шею курице -songoa kuku;
см. также <<свертывать>>
сворачиваться
-kunjamana;
см. также <<свертываться>>
свыкаться
-zoea
свыше
ushei, zaidi уа
связанность
ufungamano (ед.)
связист
mfanyakazi wa mawasiliano (wa-), mpokeasimu (wa-)
связка
1) (пук) bumba (ma-), chopa (ma-), kichopa (vi-), fundo (ma-), kifundo (vi-), mfundo (mi-), lundo (ma-), fungo (ma-), kibumba (vi-), kicha (vi-), kivunga (vi-), kivunge (vi-), mkole (mi-), mzigo (mi-), robota (ma-), shada (-; ma-), kishada (vi-), shazi (-; ma-), vunga (ma-), ukoja (ma-) (перен.);
связка рыбы kishazi cha samaki (vi-);
связка ключей shada la funguo (ma-)
2) (анат.) kano (ma-);
связки голосовые nyuzi za sauti (мн.)
связной
(воен.) tarishi (ma-), mesenja (-; ma-), mpelekwa (wa-)
связывание
kifungo (vi-), mfungo (mi-), kongomeo (ma-), mkutanisho (mi-), msongo (mi-), ufungaji (ед.)
связывать
-boba, -funga, -gaja, -kongomea, -songa, -songomeza, -unga, -unga pamoja, -oanisha (перен.);
связывать багаж -funga mizigo;
связывать в узел -tita;
связывать вместе -funganya;
связывать пожитки -funga virago;
связывать крепко, прочно, туго -baba, -popa, -funga kisaki;
связывать руки -funga mikono;
связывать себя с чем-л., с кем-л. -jifunga;
связывать себя брачными узами -funga pingu za maisha;
связывать себя обещанием -funga ahadi;
связывать цепью -funga minyororo;
связывать по рукам и ногам -funga minyororo (перен.);
быть связанным (иметь отношение) -husu, -ambatana, -taalaki, (соединенным) -fungamana, -ungamana;
быть связанным друг с другом (соединенным) -tungika;
быть тесно связанным (иметь отношение) -bandamana, -oana (перен.);
тот, кто связывает msonga (wa-)
связь
1) (отношение, соединение) katena (-), mapatanisho (мн.), mfungamano (mi-), muambatano (mi-), mwambisho (mi-), ufungamano (ед.), uhusiano (ma-), mwamali (mi-), muoano (mi-) (перен.);
связи mafungamano (мн.), maingiliano (мн.);
в связи с kwa kuungana na, kwa ajili уа, kutokana na
2) (тех.) mshikamano (mi-);(эл.) kiungo (vi-)
3) (средство коммуникации) mawasiliano (мн.)
святой
1) (прил.) -а kubarikiwa, -takatifu, -tukufu;
святая троица utatu mtakatifu (ед.)
2) (сущ.) mtakatifu (wa-), sufii (-), walii (ma-)
святость
takato (ma-; -), utakatifu (ед.), uwalii (ед.)
святотатство
kufuru (-; ma-), ukafiri (ед.), ukufuru (ед.)
святотатствовать
-kufuru
святыня
kitu kitakatifu (vi-), mahali patukufu
священник
kahini (ma-), kasisi (ma-);
священник католической или англиканской церкви padri (ma-);
приходской священник paroko (-; ma-)
священнослужитель
kahini (ma-);
становиться священослужи- телем -kahini
священный
-а kubarikiwa, -takatifu, -tukufu;
священная книга furkani (-);
священная обязанность daraka wakfu (ma-);
священная территория (в Мекке и Медине) haram (-);
что-л. свя- щенное uharamu (ед.);
священное писание maandiko matakatifu (мн.);
священное пра- во haki wakfu (-);
быть священным -tukuka
сгиб
finyo (ma-), kunjo (ma-), mkunjo (mi-), mkuto (mi-), pindi (-; ma-), upeto (peto), zonge (ma-)
сгибание
mkunjo (mi-), ukunjo (ед.), mkuto (mi-), mnepo (mi-), uinam[i]o (ед.), ujinamizi (ед.)
сгибать
-beta, -bobotoa, -inama, -inika, -kunja, -nepesha, -nyumbua, -peta, -pinda;
сгибать конечности -sombogoa;
тот, кто сгибает mkunjaji (wa-);
сгибаемый -а kupindika
сгибаться
-fufumaa, -inama, -nema, -nepa, -jipeta, -pindana, -poromoka; (под тяжестью ноши) -fuama, -dindia, -titia, -lemewa na uzito wa
сглаживание
ulainishaji (ед.)
сглаживать
-kuruta, -lainisha, -sawazisha, -siriba
сглаживаться
-tambaa, -sawazika
сглаз
kisirani (-; ед.)
сглазить
-tia dege
сговариваться
-patana, -kubaliana
сговор
njama (-)
сговорчивый
-suluhifu;
быть сговорчивым -nyenyeka
сгорать
-ungua moto, -ungua, -fa kwa moto;
сгоревший -teketevu
сгорбленный
(человек) mwenye kibiongo (wenye), mpindani[fu] (wa-)
сгребать
-zoa;
сгребать мусор -kokoa;
сгребать траву, листья и т.п. -palia
сгруппировать
-unganisha pamoja, -jumlisha
сгруппироваться
-ungana pamoja, -jumuika; (спорт.) -jikunyata
сгусток
donge (ma-);
сгусток крови donge la damu (ma-), bonge lа damu (ma-)
сгущать
-kandamiza
сгущаться
-ganda, -tundama
сдавать
1) (в аренду) -ajirisha, -kodisha, -pangisha;
тот, кто сдает в аренду mpangishaji (wa-)
2) (отдавать) -toa, -pa;
сдавать кровь (о донорах) -toa damu
3) (экзамен) -fanya (-chukua, -pita, -hitimu) mtihani, -pasi;
не сдать экзамен -feli katika mtihani, -shindwa katika mtihani
сдаваться
1) (уступать) -gwaya, -kai, -legea, -shindwa
2) (в плен) -jisalimisha, -jitolea, -shindwa
3) (в аренду) -pangika, -kodika
сдавленный
-batabata;
быть сдавленным -shindamana, -batana
сдавливание
bano (ma-),mbano (mi-), kazo (ma-), mkazo (mi-), mgandamizo (mi-), shindikizo (ma-), shinikizo (ma-);
сдавливание пальцами finyo (ma-)
сдавливать
-bana, -bigija, -binya, -gwama, -kaba, -kunyata, -ming'inya, -minya, -uma;
сдавливать со всех сторон -fyanda;
сдавливать друг друга -umana
сдавливаться
-shindamana
сдача
1) (напр. дел, материальных ценностей) makabidhiano (мн.)
2) (при расчете) bakaa (-)
3) (в аренду) mpango (mi-), ukodishaji (ед.)
сдваивать
-rudufu
сдвиг
badiliko (ma-);
сдвиг породы mwatuko (mi-)
сдвигать
-sukuma, -bari
сделка
afikiano (ma-), muamala (mi-), mwagano (mi-)
сдельный
(о работе) -a kupata fedha kwa kadiri ya kazi yenyewe
сдержанно
kiada, kwa uvumilivu
сдержанность
kiasi (vi-), kizuilio (vi-), taratibu (-), tawasufi (-), ukadirifu (ед.), uvumilivu (ед.); baridi (-), ubaridi (ед.), mtanduo (mi-), uyabisi (ед.), sitara (-) (перен.) ;
взаимная сдержанность kuzuiliana
сдержанный
-а kadiri, -а kiada, makini, -nyamavu, pole, taratibu, -tulivu; baridi, -а kikavu (перен.);
сдержанный человек mtu wa kiasi (wa-);
быть сдержанным -makinika, -tawasufi, -jiweza, -vuvuwaa, -burudi (перен.)
сдерживание
ujizuiaji (ед.);
взаимное сдерживание kuzuiliana
сдерживать
-zuia, -kawiza, -tia hatamu (перен.);
сдерживать гнев, ярость -tawala hasira, -zuia hasira;
сдерживать слезы -kinga [ma]chozi;
сдерживать чувства (терпеть) -jikaza kisabuni;
сдерживать обещание -timiza ahadi
сдерживаться
-shika akili, -jizuia
сдирание
mkunyuo (mi-), mpururo (mi-), chuno (ma-);
сдирание коры ponuo (-)
сдирать
-bambua, -gandua, -ng'wafua, -nyambua, -purura, -pujua, -chuna, -chubua, -babua, -gua;
сдирать кору -ponoa, -goboa, -papatua;
сдирать мясо с костей -nyofoa;
сдирать шкуру -ambua ngozi;
сдирать кожу ногтем -kunyua;
сдирать себе кожу -jipujua
себестоимость
gharama уа msingi (-);
себестоимость продукции gharama zа uzalishaji bidhaa (мн.)
сев
mpando (mi-), upandaji (ед.), upanzi (ед.), mtawanyo (mi-)
север
kaskazi (-), hanali (-), Manga (-) (редко), shimali (-) (устар.); (для стран южнее экватора) kibla (-)
северный
-а kaskazini;
северное направление kaskazi (-);
северное сияние nuru ya Kaskazini (-);
северный ветер shimali (-) (устар.);
Северный Ледовитый океан Bahari уа Barafu уа Kaskazini (-);
в северном направлении kaskazini
северо-восточный
-a kaskazini mashariki;
северо-восточный муссон msimu (mi-)
северо-западный
-a kaskazini magharibi
севооборот
mapangilio уа mapando (мн.)
сегмент
kitao (vi-), kitengwa (vi-)
сегодня
leo, hivi leo, leo hivi
сегодняшний
-а leo;
сегодняшний день leo (-)
сегрегация
farakano (ma-), ubaguzi (ед.)
сегрегировать
-bagua
седалище
tako (ma-)
седина
mvi (-; mi-)
седлать
-tandika
седло
saruji (-), tandiko la farasi (ma-);
седло велосипеда kitako cha baisikeli (vi-)
седой
mvi;
седая прядь muale wa mvi (mi-);
седой человек mwenye mvi (wenye), shaibu (-; ma-);
седые волосы mvi (-; mi-)
седьмой
-а saba
сезам
semsem (-), ufuta (ед.)
сезон
majira (мн.), msimu (mi-), wakati (nyakati);
сезон жаркий с декабря по март msimu (mi-);
сезон северо-восточного муссона matlai (-), kaskazi (-);
сезон дождей majira уа mvua (мн.);
сезон жаркий сухой kiangazi (vi-);
сезон малых дождей (примерно с сентября по ноябрь) vuli (-; ma-);
сезон холодный, приходящийся на июнь - август kipupwe (ед.);
сезон ю.-з. муссона, приходящегося на период с мая по ноябрь kusi (-);
сезон, к-рым заканчивается период ю.-з. муссона demani (-)
сезонный
-a msimu;
сезонный спрос mahitaji уа msimu (мн.)
сейсмограф
kipimatetemeko (vi-)
сейсмография
upimaji tetemeko (ед.)
сейф
kasha la fedha (ma-), sefu (-; ma-), tajuri (ma-);
сейф портативный kibweta (vi-)
сейчас
1) (теперь) sasa hivi, hivi sasa, sasa; (в наше время) siku hizi;
сейчас же filihali, halan[i], sasa hivi
2) (скоро) kitambo kidogo, kitambo kifupi, punde hivi
Сейшельские острова
Shelisheli (-)
секвестировать
-tenga, -shika rehani, -tengea
секвестр
kutwaa mali, kutenga mali
секрет
1) (тайна) faragha (-), fumbo (ma-), gubiko (ma-), hombo (-), kilinge (vi-), kunga (-; ma-), siri (-), undani (ед.);
секреты знахаря, колдуна и т. п. mirimo (мн.)
2) (железы) maji (мн.);
секрет поджелудочной железы maji kongosho (мн.)
секретариат
sekretarieti (-)
секретарь
karani (ma-), katibu (ma-; -), mwandikaji (wa-), mwandishi (wa-), sekretari (ma-);
секретарь в приемной (напр. у врача) mkaribishaji (wa-);
секретарь генеральный Katibu Mkuu (ma-);
секретарь личный katibu myeka (ma-), katibu shakhsiya (ma-), mhazili (wa-);
секретарь по делам печати и пропаганды katibu mwenezi (ma-);
секретарь-распорядитель katibu mwandalizi (ma-)
секретно
chini kwa chini, [kwa] faragha, kisiri, kwa siri, kindanindani, kwa ndani, mang'ungumu
секретность
faragha (-)
секретный
-а [ki]siri, -penyezevu;
секретное общество njama (-);
секретный агент msiri (wa-)
секреция
kinyaa (vi-), maji (мн.)
секстант
seksitanti (-)
секта
dhehebu (ma-), faraka (-), farakano (ma-);
секта религиозная kundi la kidini (ma-)
сектант
muridi (-)
сектор
sekta (-), ukanda (kanda); (геом.) sehemuduara (-)
секунда
nukta (-; ma-), sekundi (-)
секция
kikao (vi-), seksheni (-), taga (-; ma-), tawi (ma-)
селезенка
bandama (-), wengu (ma-)
селезень
bata dume (ma-)
селекционер
mkuzaji (wa-)
селекция
uchambuzi (ед.), uteuzi (ma-)
селение
kiambo (vi-), mji (mi-), kijiji (vi-)
селитра
shura (-)
селиться
-kaa, -sakini, -stakimu;
селиться поодаль, вдали от родных мест -lowea;
селиться вместе -kaliana
село
kijiji (vi-), kaya (-)
сель
nguka (-)
сельдерей
figili (ma-; -)
сельский
-а kimashamba;
сельская местность hara (-), shamba (ma-; -);
сельский житель mtu wa shamba (wa-);
сельское хозяйство kilimo (vi-), makulima (мн.), malimo (мн.), ukulima (ед.), zaraa (-) (редко)
сельскохозяйственный
-а kiukulima;
сельскохозяйственные работы malimo (мн.);
сельскохозяйственный инвентарь pembejeo (-)
семантика
elimaana (-), semantiki (-)
семейный
-а kijamaa;
семейная жизнь unyumba (ед.);
семейное торжество tafrija ifanyikayo kifamilia (-)
семейство
jamii (-);
семейство бобовых jamiikunde (-)
семенить
-nyatua
семенной
(материал) mpando (mi-)
семеноводство
ukuzaji wa mbegu (ед.)
семерка
(карт.) seti (-), jike (ma-), ng'anda уа saba (-)
семестр
kipindi cha masomo (vi-), msimu (mi-), muhula (-; mi-), temu (-);
семестр школьный muda wa shule (mi-)
семидесятый
-а sabini
семинар
semina (-), warsha (-)
семинария
chuo cha kidini (vy-)
семитский
-а semitiki;
семитские языки lugha za semitiki (мн.)
семиугольник
pembesaba (-)
семнадцатый
-a kumi na saba, -а sabatashara (редко)
семнадцать
kumi na saba, sabatashara (редко)
семолина
semolina (-)
семь
saba, fungate (-) (устар.);
семь дней fungate (ma-), wiki (-), juma (ma-)
семьдесят
sabini
семьсот
mia saba
семья
aila (-), akina (-), ali (-), familia (-), fuko (ma-), jamaa (-), mbari (-), nasaba (-), nyumba (-), ukoo (koo);
семья языков kikoa (vi-)
семя
1) mbegu (-);
семена недоверия mbegu za kutoaminiana (мн.);
семена раздора baruti уа ugomvi (-);
семена хорошего качества mbegu bora (мн.);
семя плода tumba (-)
2) (физиол.) shahawa (-), madhii (-),manii (-)
семядоля
ghalambegu (-)
сенат
bunge (ma-), seneti (-)
сенатор
mwanachama wa bunge (w-), seneta (-; ma-)
сено
majani makavu (мн.), ukoka mkavu (ед.)
сенокос
kufyeka majani
сенсация
kizushi (vi-), mshangao (mi-)
сентябрь
Septemba (-)
сепаратизм
mtengano (mi-), farakano (ma-),mgawo (mi-)
сепаратист
mtenga (wa-)
сепаратный
-a peke yao, -a kutenga mbali
сепаратор
kiteuzi (vi-)
сепарация
utengo (ед.), farakano (ma-)
сепия
1) (вещество) wino wa ngisi (ед.), kiwi (-)
2) (краска) ngisi (-)
сера
kibiriti (vi-), salfa (-)
сервал
chui marara (-), kizongo (vi-), mondo (-), simba marara (-), suzi (-), chakapu (-)
сервиз
seti ya vyombo vya kulia (-)
сервировка
maandiko (мн.), mwandiko (mi-), upakuzi (ед.)
сердечность
latifu (ед.), ukunjufu (ед.), usafi (ед.)
сердечный
latifu, -а moyo;
сердечное заболевание ugonjwa wa moyo (ma-);
сердечный приступ afkani (-)
сердито
kihamaki, kwa ukali
сердитый
-enye hasira, -enye hamaki, -chungu (перен.), -wi (устар.);
сердитый взгляд macho kali (мн.);
сердитый человек msununu (wa-);
быть сердитым -hasimu, -kasirika, -udhika;
становиться сердитым -fyeruka, -kasirika
сердить
-chafua, -chocheleza, -chusha, -chukiza, -ifya, -ghadhibisha, -hamakisha, -kasiri, -kasirisha, -kereketa, -nonga, -nyonga, -onza, -tusha, -chachisha (перен.)
сердиться
-chukia, -futuka, -ghadhibika, -hamaki, -nuna, -hasika, -pata (-piga, -оnа, -wa na, -pandwa na, -ingiwa na, -shikwa na, -patwa na) hasira, -kasirika, -la mori, -nung'unika, -tia hasira, -zaika, -avya muye (идиом.);
-vimba, -tunisha mashavu, -chacha, -chemka (перен.);
сердиться друг на друга -ziana;
сердиться из-за -patilia hasara
сердолик
akiki (-), fedhaluka (-)
сердце
fuadi (-), moyo (mioyo, nyoyo), sadiri (-), mtima (mi-) (редко);
сердце у него оборвалось roho ilimpasuka;
в сердцах kimoyomoyo;
в сердце kimoyomoyo;
ледяное сердце mоуо baridi (mioyo)
сердцебиение
kiherehere cha moyo (vi-), tukutiko la moyo (ma-)
сердцевина
joyo (-), kisa (vi-), kitovu (vi-), kokwa (-; ma-), uto (ед.), kiini (vi-);
сердцевина дерева kunge (-), mtembo (mi-), moyo wa mti (mioyo), ng'arange (-), ugale (gale);
сердцевина кокосовой пальмы shaha уа mnazi (-);
сердцевина ствола пальмы mse (mi-)
серебро
fedha (-)
серебряный
-а fedha;
серебряная медаль medali уa bati (-), medali уа fedha (-);
серебряных дел мастер mfua fedha (wa-)
середина
kati (-), moyo (mioyo, nyoyo);
середина дня mchana (ед.);
в середине kati ya, pachipachi уа
сержант
sajini (-; ma-), bishaushi (-) (устар.)
серия
kifuasi (vi-), mfuatano (mi-), mfululizo (mi-), mstari (mi-), msururu (mi-), mtiririko (mi-), utungo (tungo);
серия провокаций msururu wa njama (mi-)
серость
(тупость) uanaharamu (ед.)
серп
mundu (miundu), upamba (pamba; ma-);
Серп и Молот mundu na nyundo
сертификат
shahada (-)
серый
-jivujivu, -а kijivu, mvi
серьга
bali (-), herini (-), jasi (ma-), kidividivi (vi-), kipete cha sikio (vi-), kipuli (vi-)
серьезно
(напр. заболеть) mahututi
серьезный
razini; (о болезни, ранении и т.п.) -baya, mahututi;
серьезное дело makubwa (мн.), neno (ma-)
сессия
kikao (vi-)
сестра
dada (-; ma-), ndugu mke (-), uhutina (-);
(при обращении к ней братьев) umbu (ma-);
сестра жены, мужа shemeji (-; ma-);
сестра мужа wifi (ma-);
молочная сестра ndugu wa kunyonya (-);
сестра отца shangazi (-)
сет
taimu (-)
сетка
1) (сеть) tapo (ma-), wavu (nyavu);
сетка веревочная кровати kitanda (для лежания) chagi (-);
сетка плетеная кровати kiwambo cha kitanda (vi-);
координатная сетка miraba (мн.), mistari ramani (мн.);
проволочная сетка wavu wa chuma (nyavu)
2) (спорт.) wavu (nyavu), neti (-);
сетка ворот kimia (vi-)
сетование
kilio (vi-), ulalamishi (eд.)
сетовать
-hani, -omboleza
сетчатка
(глаза) retina (-)
сетчатый
-а kimia, tundutundu
сеть
kimia (vi-), mtando (mi-), tando (ma-), tapo (ma-), shabaki (-);
сеть для ловли рыбы или животных ugavu (ngavu);
сеть для ловли рыбы juya (ma-), uwalio (nyalio), lema (-), wavu (nyavu), uzio (mzio; nyuzio);
сеть большая рыболовная jarife (ma-);
сеть небольшая для ловли рыбы chavu (vy-; -);
сеть рыболовная с мелкими ячейками ndugubizari (-);
забрасывание сети numbi (-)
сечение
1) (разрез) mkato (mi-);
кесарево сечение uzazi wa kupasuliwa (ед.)
2) (тех.) mkato (mi-), umbopande (ma-), upande (pande)
3) (топ. и т.п.) mwinuko (mi-)
сечка
ushwa (ед.)
сечь
(бичевать) -jalidi, -menya
сеялка
planta (-)
сеятель
mpanda mbegu (wa-), mpanzi (wa-)
сеять
-panda mbegu, -panda, -tia mbegu;
сеять вражду -paliliza ugomvi, -fanya (-tia, -leta) fitina, -fitini;
сеять беспорядки, смуту -fitini, -leta fujo;
сеять недоверие -zua shaka;
сеять раздор -fisidi, -fitini, -kaanga bisi (идиом.);
тот, кто сеет вражду, ссору, раздор kibilifitina (vi-), kibirikizi (vi-), mvuruga[ji] (wa-)
сжатие
bano (ma-), mbano (mi-), finyo (ma-), kazo (ma-), mkazo (mi-), kisongo (vi-), msongo (mi-), usongaji (ед.), mgandamizo (mi-), mguruto (mi-), mkamo (mi-), mshindilio (mi-), shindikizo (ma-), ufupizo (ед.; ma-)
сжато
kwa ufupi
сжатость
ufupi (ед.)
сжатый
-fupi;
быть сжатым -bwika, -sakama, -shindamana;
быть сжатым (кратким) -fupika
сжигать
-choma moto, -teketeza, -unguza, -washa
сжимаемость
(тех.) mkazo wa ushindilikaji (mi-)
сжимание
kisongo (vi-), msongo (mi-), usongaji (ед.), mkamo (mi-), mkazo (mi-), mpindano (mi-), shinikizo (ma-)
сжимать
-babatua, -bana, -bigija, -bonyesha, -dudumikiza, -fumbata, -fyanda, -fyata, -gwama, -kaba, -kandamiza, -kunyata, -ming'inya, -minya, -songa, -tofya, -tomasa, -uma;
сжимать пальцами -binya, -finya;
сжимать в объятиях -kumbatia;
сжимать губы -jiumauma midomo;
сжимать кулак -kaza ngumi, -viringa, -funga mkono, -kunja ngumi
сжиматься
-bonyea, -finyana, -kakamaa, -kundaa, -nyaa, -jikunyata, -nyorora, -nywea, -shindamana;
сжиматься под давлением -babatana;
судорожно сжиматься -pindamana
сзади
huko nyuma, kinyume, kwa nyuma
сиаль
(сплав кремния и алюминия) siali (-)
сивка
chekehukwa (-)
сигай
tasi (-)
сигара
sigara (-);
сигара с марихуаной makadara (мн.)
сигарета
sigara (-), sigareti (-);сигарета с фильтром sigara yenye vichujo (-);
сигарета с марихуаной makadara (мн.)
сигнал
dalili (-), ishara (-), signali (-);
звуковой сигнал king'ora (vi-);
сигнал корабля или поезда selo (-);
специальный сигнал барабана mrungura (-; mi-);
сигнал о выступлении или возвращении каравана mganda (mi-);
сигнал побудки, тревоги kamsa (-)
сигнализация
mtambo wa kupiga kamsa (mi-)
сигнализировать
-onyesha, -ashiria, -toa ishara
сигналить
-toa ishara [ya kuonya]
сигнальный
-a kutoa ishara;
сигнальный барабан rewa (-), chondo (-);
сигнальный флаг alamu (-)
сигнальщик
mwonyeshaji kibendera (wa-)
сиделка
nesi (ma-;-), yaya (ma-)
сиденье
kitako (vi-), kikalio (vi-), kibaraza (vi-), kiti (vi-)
сидеть
1) (быть в сидячем положении) -kaa, -kaa kitako;
сидеть на чемоданах -kaa tahiyatu;
сидеть боком -keti upogo;
сидеть в засаде -kaa mafichoni, -nyapa;
сидеть в печенках -tia tumbo moto;
сидеть дома -jivumbika nyumbani;
сидеть или лежать полностью расслабившись -jibwata;
сидеть на корточках -chutama, -datama, -otama, -totama, -chuchumaa;
сидеть на скамье перед домом (принимая гостей или об суждая дела) -barizi;
сидеть неподвижно -kokonyaa;
сидеть сложа руки -kaa vivi hivi, -kaa bure, -kaa kivivu;
сидеть спокойно -kaa tuli, -wa tuli;
сидеть съежившись -datama;
сидеть тихo -kaa kimya;
сидеть широко расставив ноги (напр. на лошади) -tagaa;
сидеть, подперев щеку рукой -shika tama
2) (oб одежде) -kaa, -enea
3) (на яйцах) -atamia (-otamia) [mayayi]
сидр
sida (-)
сизаль
1) (растение) mkonge (mi-); (сорт) kangungu (-)
2) (волокно) katani (-)
сила
1) (насилие) bavu (ma-), kibavu (vi-), fosi (-), nguvu (-)
2) (здоровье) damu (-), nguvu (-), rai (-), siha (-), sulubu (-), zihi (-)
3) (мощь) nguvu (-), imara (-), kani (-), kasi (-), nishati (-), satua (-), sulubu (-), usulubu (ед.), tafu (-), tani (-; ma-), uhodari (ед.), ushupavu (ед.), uwezo (ед.);
сила характера makini (-);
быть в силах что-л. сделать -himili;
испытывать силу -onja nguvu, -pima nguvu
4) (бога) kudura (-), makadara (мн.)
5) (физ.) kani (-), nguvu (-);
сила сцепления muambatano (mi-);
сила магнитного поля kani уа sumaku (-);
сила пара stimu (-);
сила движущая kiendelezo (vi-);
сила трения msuguano (mi-);
сила притяжения nguvu уа uvutano (-);
сила тяжести kani уа uvutano (-), mvutano (mi-), uvutano (ед.);
сила уравновешивающая kani msawazo (-);
сила центростремительная kani kitovu (-);
сила электродвижущая kani mwendo-umeme (-);
лошадиная сила nguvu farasi (-);
сила центробежная nguvu pewa (-);
сила центростремительная nguvu kitovu (-)
силач
mnguvu (wa-), jitu (ma-), chakari (ma-) (редко)
силикон
silikoni (-)
силиться
-hakahaka, -jikaza
силой
msobemsobe, yosayosa, kwa nguvu
силок
mtego (mi-), tanzi (-; ma-)
сильно
1) (очень) sana, hadi, kamambe, top (разг.);
сильно взволновать -sisimua, -sisim[u]sha
2) (крепко, энергично) ng'ang'a, kwa nguvu, yosayosa, kwa nishati;
сильно биться -puma
3) (тяжело, жестоко) vibaya, vikali
сильный
fahali, hodari, imara, kabambe, -kali, -kubwa, -а nguvu, -enye nguvu, -а nishati, nususi, shadidi, -shupavu, thabiti, hadidi (перен.);
сильная власть utawala wa nguvu (tawala);
сильная воля nia thabiti (-);
сильное желание ngoa (-);
сильный голод roho (-);
сильный дождь mvua nyingi (-);
сильный духом mwenye ari (wenye);
сильный удар (по барабану) mdundo (mi-);
сильный человек babe (ma-), kakawana (ma-), mkota (mi-; wa-), kamambe (-), mshupavu (wa-), mnguvu (wa-);
сильный шум ngurumo (-);
быть сильным -kakamaa, -kakawana, -wa na nguvu, -jaa nguvu, -pirikana, -shupaa
символ
alama (-), beramu (-), ishara (-), ukumbusho (ma-; kumbusho)
симметричный
-linganifu
симметрия
mlingano (mi-), ulinganifu (ед.), pacha (-; ma-)
симпатизировать
-wa na (-оnа, -onea) huruma, -pendelea
симпатичный
(человек) mpendevu (wa-)
симпатия
haba (-; mа-), mahaba (мн.), huruma (-), maelekeo (мн.), upendeleo (ед.);
симпатия взаимная upendano (ед.);
испытывать симпатию -tamani, -pendelea
симпозиум
kongamano (ma-; -), warsha (-)
симптом
alama (-), dalili (-), ishara (-)
симулирование
singizio (ma-)
симулировать
(болезни и т. п.) -jitia, -jisingizia;
симулировать болезнь -jigonjweza
симулянт
mzandiki (wa-)
синагога
sinagogi (-)
синдикат
kampuni (-; ma-); shirika (-)
синева
buluu (-)
синий
[-а] buluu
синклиналь
kunjo bonde (ma-)
синолог
mtaalamu wa mambo ya kichina (wa-), mchunguzi wa Uchina (wa-)
синоним
neno lenye maana sawasawa (ma-)
синоптик
mtabiri wa hali ya hewa (wa-), mbashiri wa hali ya hewa (wa-)
синтаксис
muundo wa lugha (mi-), nahau (-)
синтез
kusanisi (-), uchangamano (ед.), uchanganyaji (ед.); (биол.) usanisi (ед.)
синтезирование
ughushi (ед.)
синтетический
-a kuigiza, -si-o -a asili;
синтетическая нить nyuzi za kubimbwa (мн.);
синтетическая смола sandarusi isiyo уа asili (-);
синтетическое волокно mirabaraba (мн.), nyuzi za ughushi (мн.), utembo [wa] madawa (tembo);
синтетическая ткань kitambaa kisicho cha asili (vi-)
синхронно
sambamba, kwa umoja, pamoja, kwa wakati mmoja
синька
(для белья) buluu (-)
синяк
chubuko (ma-), mchubuko (mi-), mchuno (mi-), mvilio (mi-), vilio (ma-)
сионизм
uzeyuni (ед.), uzionisti (ед.)
сионист
mzeyuni (wa-)
сионистский
-а kizionisti, -a kizeyuni
сиплость
madende (мн.)
сиплый
(о голосе) -zito, -a madende
сирена
1) (гудок) gunda (-; ma-), honi (-), king'ora (vi-)
2) (миф.) hurulaini (ma-)
Сирия
Syria (-), Sham (ед.) (устар.)
сироп
asali (-), shira (-);
сироп из сахарного тростника asali уа miwa (-)
сирота
yatima (-; ma-), kiokote (vi-), mfiwa na wazazi (wa-), mkiwa (wa-), mwanamkiwa (wanawakiwa)
сиротство
ukiwa (ед.), uyatima (ед.)
система
mfumo (mi-), mpango (mi-), mtando (mi-), mtindo (mi-), muundo (mi-), tengenezo (ma-), taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-);
(филос.) mwongozo (mi-);
система водоснабжения mpango wa maji (mi-);
система кровообращения mfumo wa mzunguko wa damu (mi-);
система крупного частного землевладения umwinyi (eд.);
система оплаты [труда] utaratibu wa ujira (taratibu)
систематизировать
-panga, -weka utaratibu
систематически
taratibu, kwa utaratibu
сито
chekecheke (-; ma-), kamo (-), uko (nyuko);
сито для просеивания зерна kung'uto (ma-);
сито для просеивания растертого кокосового ореха mkulo (mi-)
ситуация
hali (-)
сифилис
farangi (-), kaswende (-), pangusa (-), sekeneko (-), tego (-)
сифилитик
mgonjwa wa farangi (wa-), mgonjwa wa kaswende (wa-), mwenye ugonjwa wa sekeneko (wenye)
сихама
sondo (-)
сияние
kianga (vi-), mwanga (mi-), kimeto (vi-), mmeto (mi-), kitanga (vi-), mng'ao (mi-), ng'aa (-), mng'arizo (mi-), mnurisho (mi-), nuru (-)
сиятельство
(титул) mstahiwa (wa-)
сиять
-angaa, -memeteka, -meremeta, -meta, -nawiri, -papatuka, -waa, -zagaa
сияющий
-angavu

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика