Русско-суахилийский словарь на ОП-ОЩ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > ОП-ОЩ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Оп-Ощ на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на О - 1334 + 1.

опадание
(напр. листьев) mbanduko (mi-), mapukutiko (мн.)
опадать
1) (осыпаться) -pukutika, -pururika;
что-л. опавшее kipukusa (vi-)
2) (спадать) -bwa, -pwa, -pojaa, -pwea
опаздывать
-chelewa, -china, -faitika, -kawia, -limatia, -taahari, -tuili, -usiri;
опаздывающий человек msiri (wa-), mzuhali (wa-), mwenye kuchelewa (wenye)
опала
hasara (-), kutopendwa
опалять
-choma, -unguza
опасаться
-cha, -hadhari, -hofu, -fanya (-оnа, -tiwa, -tia, -patwa na, -shikwa na, -wa na, -ingiwa na) hofu, -tahadhari
опасение
cheleo (ma-), hofu (-), kitisho (vi-), utisho (ед.), kinyongo (ед.)
опасность
hatari (-), hawafu (-), hofu (-), mauja (мн.), miuja (-), mwafa (mi-), maafa (мн.), ogofyo (-; ma-), tish[i]o (ma-), tume (-), uhatarishaji (ед.)
опасный
-a hatari;
быть опасным -wa nа hatari
опахало
mgwisho (mi-), kipepeo (vi-), upepeo (pepeo);
опахало из длинных прямых волос usinga (singa)
опахальщик
mpepeaji (wa-)
опека
himaya (-), kabidhi (-), tegemeo (ma-), tunzo (-; ma-), udhamini (eд.)
опекать
-hami, -tunza
опекун
mdhamini (wa-), mkabidhi (wa-), mlezi (wa-), mlinzi (wa-), mwangalizi wa mtoto (wa-), mwangalizi fedha (wa-), wasii (ma-)
опекунство
himaya (-)
опера
1) (произведение) mchezo wa kuimba (mi-)
2) (театр) jumba la michezo ya kuimba (ma-)
оперативный
1) (относящийся к операции) -a operesheni, -a mkakati
2) (срочный) -a haraka, -a dharura, -a hima
3) (практически осуществляющий) -tendaji, -a kutekeleza, -a vitendo
оператор
1) (профессия) opereta (-)
2) (мат.) kiagizo (vi-)
операционная
(мед.) chumba cha kupasulia (vy-), ukumbi wa kupasulia (kumbi), wadi уа kupasulia (-)
операция
1) (акция) operesheni (-)
2) (мед.) operesheni (-), upasuaji (ед.);
срочная операция operesheni уа dharura (-);
делать операцию -pasua
опережать
-tangulia, -tendesa, -tia fora, -wahi
оперение
manyoya (мн.)
оперировать
-pasua
опечаливать
-tia ghamu, -tia kihoro
опечаливаться
-ingia huzuni, -pata kihoro;
быть опечаленным -huzunika, -jiinika
опечатка
kosa la kuchapa (ma-), mategu (мн.)
опечатывать
-funga
опилки
vibanzi vya msumeno (мн.), maramba (мн.), unga wa msumeno (ед.), unga wa mbao (ед.);
металлические опилки tete (-)
опирать
-egemeza
опираться
-amidi, -egama, -inamia, -tegemea, -simama, -gandama;
опираться на собственные силы -jitegemea;
тот, кто опирается (на что-л.) mwegama (mi-)
описание
aridhio (ma-), elezo (ma-), kielelezo (vi-), taswira (-), tawasifu (-), ufafanuzi (ед.), wasifu (ед.)
описывать
-eleza, -sawiri, -wasifu, -tawasifu
опись
orodha (-; nyorodha), rejista (-), takwimu (-)
опиум
afyuni (-), kasumba (-)
оплакивание
(умершего) malizano (мн.)
оплакивать
-hani, -huzunikia, -lilia, -omboleza;
оплакивать умершего -wa katika maombolezo, -tia ubani (перен.)
оплата
hongo (-; ma-), malipo (мн.), mshahara (mi-), ulifi (ед.), ulipaji (ед.);
оплата сверхурочной работы marupurupu (мн.), malipo уа ovataimu (мн.);
оплата счетов uwasilishaji (ед.);
оплата труда носильщика upagazi (ед.)
оплачивать
-lipa, -lipia, -rudi, -gharimia;
оплачивать залог -komboa;
оплачивать перевозку (груза, пассажиров и т. п.) -nauli;
быть оплаченным -lipika
оплеуха
mdukuo (mi-)
оплодотворение
mzao (mi-), kutia mimba
оплодотворять
-tia mimba, -tia mbegu, -zalisha
оплот
ngome (-), tegemeo (ma-)
оплошность
ghafula (-), purukushani (-), kosa (ma-)
оповещать
-nadi, -arifu, -julisha, -pasha habari;
оповещать звуком сигнального рога -piga mbiu;
тот, кто оповещает (о чем-л.) kibirikizi (vi-)
оповещение
ilani (-), taarifa (-);
оповещение сигнальным рогом mbiu (-)
опоздание
kawio (ma-), taahira (-), uchelewaji (ед.), ucheleweshaji (ед.), ukawiaji (ед.), usiri (ед.)
опознавать
-tambua
опозорить
-idhara, -ondoa mbeko, -vunja mbeko, -fanya kashfa;
быть опозоренным -aibika, -hizika
ополаскивать
-suza, -osha
оползень
mmomonyoko (mi-), nangulu (-), nguka (-);
движущийся оползень msoto (mi-)
ополченец
mrugaruga (wa-), rugaruga (ma-)
опомниться
-tahamaki, -tanabahi
опора
boriti (ma-; -), dandalo (-), egemeo (ma-), gadi (ma-), gwato (ma-; -), kita (ед.), kiweko (vi-), makwa (мн.), mchegamo (mi-), mhimili (mi-), mwega (mi-), nanga (-), ngao (-), ngome (-), nguzo (-), shikizo (ma-), tegemeo (ma-);
опора крыши mtwana (mi-);
несущая опора веранды tuka (-)
опорный
-tegemezi;
опорная балка uwati (mbati)
опорочить
-sengenya, -haribu jina
опоясывать
1) (обвивать, обвязывать) -dadisa, -kalidi, -zingirisha
2) (окружать) -zunguka
опоясываться
-jifunga kiunoni
оппозиционер
mpingaji (wa-), mpinzani (wa-)
оппозиционный
-a upinzani
оппозиция
halafa (-), mjadala (mi-), ubishi (ед.), ukinzani (ед.), upingaji (ед.), upinzani (eд.), wajadili (-);
быть в оппозиции к -teta, -pinga
оппонент
hasimu (ma-; -), mkinzani (wa-), mnenea (wa-), mpingani (wa-), mpinzani (wa-), mtetaji (wa-)
оппортунизм
ubahatishaji (ед.), ubarakala (ед.), utimbakwiri (ед.)
оппортунист
barakala (ma-), kitimbakwira (vi-), mbahatishaji (wa-)
оппортунистический
-geugeu, -а kigeugeu;
оппортунистическая политика siasa уа ndumakuwili (-)
оправа
fremu (-)
оправдание
mateteo (мн.), neno (ma-), udhuru (ед.)
оправдательный
(документ) vocha (-)
оправдывать
-ondolea hatia, -udhuru
оправдываться
-lalama
оправлять
(одежду) -nyosha nguo
оправляться
-pongea;
оправляться духовно и физически -jirekebisha kiakili na kimwili
опрашивание
uhojaji (ед.)
опрашивать
-hoji, -uliza maswali;
тот, кто опрашивает mhojaji (wa-)
определение
1) (описание, характеристика) tuko (-), ufafanuzi (ед.)
2) (на должность) uteuzi (ma-)
3) (грам.) kivumishi (vi-)
4) (стоимости, размера и т. п.) ukadirifu (ед.), ukadiriaji (ед.);
определение сомножителей mtafuto vigawo (mi-)
определенно
kwa bayana, bayana, halisi, jahara, uzuri, kwa yakini
определенность
bayana (-), mkato (mi-), ufafanuzi (ед.), uwazi (ед.)
определенный
bayana, -а mguso, thabiti;
определенная последовательность pangilio (ma-);
определенный интеграл msasanya dhahiri (mi-)
определять
-aini, -hesabu, -kisi, -kadiri, -simamia;
определять потребности -kadiria mahitaji;
определять размер наследства -funga mirathi;
определять границы -pakanisha;
определять качество, цену -tathmini;
определять местоположение на карте -onyesha;
определять цель -weka (-amua, -fafanua) lengo;
определяющий -tegemezi;
определяющий интеграл thamani rejeo (-)
определяться
-tengenea, -tungamana
опробование
limbuko (ma-), onji (ma-)
опробовать
-onja, -jaribu
опровергать
-kana, -kanusha, -kidhibisha, -pinga, -ukiri, -tengua, -dakuliza
опровержение
kanusho (ma-), kinzano (ma-), teto (ma-)
опрокидывание
mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.)
опрокидывать
-angusha, -inika, -pindua, -poromoa, -sinua, -sinukisha;
опрокидывать горшок кверху дном -fudikiza sufuria;
быть опрокинутым -pinduka
опрокидываться
-pinduka
опрометчиво
ovyo
опрометчивость
ubahaimu (ед.);
быть опрометчивым -ghafilika
опрос
hojaji (-), uhojaji (ед.), maulizo (мн.), usaili (ед.);
опрос общественного мнения usaili wa maoni ya umma (ед.), kura za maoni (мн.)
опротестовывать
-shambulia, -pinga; (юр.) -taka rufani, -lalama, -taka hukumu
опрыскиватель
(для насаждений) bomba (ma-)
опрыскивать
-puliza, -rashia
опрятно
kinadhifu
опрятность
nadhafa (-), takato (ma-; -), tasifida (-), tohara (-), unadhifu (ед.), usafidi (ед.), utanashati (ед.), maridadi (-)
опрятный
nadhifu, safi, -tanashati;
опрятный человек mtohara (wa-);
быть опрятным -jipapatua
оптик
mfanya miwani (wa-)
оптимальный
bora zaidi, -ema zaidi, -zuri zaidi
оптимист
mtu damisi (wa-), mchangamfu (wa-)
оптимистичный
-tumaini, -tumainifu
оптический
-a macho;
оптический обман mazigazi (мн.), mazingaombwe (мн.), mangazimbwe (мн.)
оптовый
-a jumla;
оптовая торговля biashara уа jumla (-);
оптовый торговец mwuza jumla (wa-);
оптом jumla
опубликовывать
-hadhiri, -chapisha, -tolea;
быть опубликованным -tangaa, -chapishwa, -tolewa
опунция
mpungate (mi-)
опускание
mdidimio (mi-), mshuko (mi-), mshusho (mi-), mtitio (mi-), telemko (ma-), uteremkaji (ед.)
опускать
-inamisha, -shua, -shusha, -tua, -tungua, -zamisha, -telea;
опускать голову -inika kichwa;
опускать письмо в почтовый ящик -tumbukiza barua;
опускать руки -legeza mkanda (идиом.)
опускаться
-angua, -bopa, -shuka, -telemua, -jitia, -tilifika, -tota, -tua, -tuama, -tumbukia, -pweteka;
опускаться в воду -dindia;
опускаться в кресло и т.п. -jibweteka, -jibwata;
опускаться ко дну -tengemaa;
опускаться на парашюте -teremka kwa mwavuli, -shuka kwa mwavuli
опустевший
-li-o-tupwa;
опустевшая местность hame (ma-)
опустошать
-haribu, -kumba, -teketeza, -tilifu
опустошаться
-tilifika
опустошение
kumbo (-; ma-), mkumbo (mi-), magangao (мн.), mtekete[z]o (mi-), mwayiro (mi-), tawanyo (ma-), uharibifu (ед.), ganjo (ma-) (перен.)
опустошенность
(после смерти близкого человека) ukiwa (ед.)
опустошенный
-teketevu;
быть опустошенным -haribiwa, -haribika, -haribikiwa, -nyonganyonga, -teketea
опустошитель
mharibifu (wa-), mpotevu (wa-)
опутывать
-zonga
опухание
kivimba (vi-), utumbavu (ед.);
опухание ног у беременной koyo (-)
опухать
-tutuka, -umita, -vimba
опухоль
kaga (-), kidonge (vi-), kifundo (vi-), kinyakuzi (vi-), kivimba (vi-), nundu (-), tezi (ma-), tumbo (ma-), turuturu (-), tutuu (ma-; -), utumbavu (ед.), uvimbe (ед.);
опухоль в горле halula (-);
опухоль на клиторе kigwaru (vi-);
опухоль на коже choa (vy-;-);
опухоль на половых органах vitio (мн.);
опухоль болезненная mtoki (mi-);
опухоль десен hijabu (-);
опухоль мошонки ugonjwa wa mshipa (ma-)
опушка
ukingo wa msitu (kingo)
опущение
mashukio (мн.)
опыление
uchavushaji (ед.);
перекрестное опыление uchavushaji mvuko (ед.), uchavushaji mvusho (ед.)
опылять
-chavusha
опыт
1) (знание, практика) hekima (-), maarifa (мн.), ujuzi (ед.), mazoea (мн.), uzoefu (ед.),
2) (эксперимент) jaribio (ma-), mwonjo (mi-)
опытность
ufarisi (ед.), ustadi (ед.), ubingwa (ед.)
опытный
1) (знающий) bingwa, -а kubobea, farisi, gwiji, -а kistadi, stadi, taalamu, tambuzi, -enye uzoefu, -zoevu;
опытный человек mwenye hekima (wenye), gunge (ma-), mweledi (weledi), stadi (ma-);
быть опытным -wa nа hekima, -taalamu
2) (экспериментальный) -a majaribio;
опытный участок shamba la majaribio (ma-)
опьянение
kileo (vi-), kizunguzungu (vi-), leuleu (ma-), maruirui (мн.), mleo (mi-), uleoleo (ед.), ulevi (ед.), ulewalewa (ед.)
опьянять
(прям.) -levya, -lewesha;
опьяневший -levi;
опьяняющий напиток ulevi (ед.), kileo (vi-), matindi (мн.), mtindi (mi-), ugimbi (ед.)
опять
tena
оракул
mbashiri (wa-), nabii (ma-; -) (перен.)
оранжевый
-a rangi уа manjano mabivu
оранжерея
bustani ya mimea (-), banda la kuotesha maua na mimea (ma-)
орарь
stola (-)
оратор
hatibu (ma-), mhutubu (wa-), mlumbaji (wa-), mnena (wa-), msemaji (wa-), mzungumzaji (wa-)
ораторское искусство
bayani (-), uambaji (ед.), usemaji (ед.)
орать
-kema
орбита
mwendo (mi-), uzingo (ед.), falaki (-)
орган
1) (учреждение) bodi (ma-; -), mamlaka (-; ma-), manzili (-; мн.), chombo (vy-), taasisi (-);
органы печати vyombo vya habari (мн.)
2) (часть тела) kiungo (vi-), ogani (-), sehemu (-);
органы выделения мочи и кала uchi (ед.);
экскреторные органы vitoa takamwili (мн.);
органы речи viungo vya sauti (мн.);
органы чувств milango уа maarifa (мн.)
3) (музыкальный инструмент) kiangi (vi-), kinanda cha mifereji (vi-)
органза
oganza (-)
организатор
mratibu (wa-), mtayarishaji (wa-), mtendaji (wa-), mtengenezaji (wa-), mzindushi (wa-)
организация
1) (учреждение, союз) chama (vy-), jumuia (-), shirika (ma-), umoja (ед.);
ЮНЕСКО - Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni (ma-); ООН Umoja wa Mataifa (ед.);
Организация Африканского Единства - Umoja wa Nchi Huru za Afrika (ед.); Всемирная
Организация Здравоохранения - Shirika la Afya Ulimwenguni (ma-)
2) (создание, образование) maanzilishi (мн.), ubuniaji (ед.), ujenzi (eд.), uumbaji (ед.), utengenezaji (ед.)
3) (приведение в порядок) ratibu (-), nidhamu (-)
4) (структура, устройство) taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-), tengenezo (ma-), mpangilio (mi-), mtendo (mi-)
организованность
nidhamu (-)
организовывать
1) (формировать, создавать) -jenga
2) (устраивать) -tengeneza;
организовывать провокацию -fanуа chokochoko
органический
-a asili;
органические удобрения mbolea za asili (мн.)
орда
1) (полчище) jeshi (ma-)
2) (толпа) uwingi wa watu (ед.), halaiki ya watu (-), ramramu (-)
ордалия
kiapo (vi-)
орден
nishani (-)
ордер
waranti (-);
ордер на обыск hati уа upekuzi (-);
ордерный чек dhamana (-);
ордерный чек на покупку dhamana уа ununuzi (-)
ординарный
-a [ki]kawaida
ордината
jirawima (ma-)
орел
1) (птица) kapungu (-), nderi (-);
орел-рыболов kwazi (-);
африканский морской орел furuko[m]be (-)
2) (сторона монеты с гербовым изображением) ndege (-)
орех
jozi (-);
орех (внутри скорлупы) kokwa (-; ma-);
орех кола kola (-);
восточно- индийский орех mkingu (mi-);
земляной орех (растение) mnjugu (mi-), mnjugunyasa (mi-), (плод) njugu (-), karanga (-; ma-);
кокосовый орех см. <<кокос>>
оригинал
namna ya kwanza (-), kiolezo cha kwanza (vi-)
оригинальность
pambanuo (ma-), uasili (ед.)
ориентация
maelekezo (мн.)
ориентир
alamardhi (-)
ориентировать
-elekeza, -himiza
орикс
pofu (-);
восточно-африканский орикс choroa (-)
оркестр
bendi (-)
оркестрант
mpiga bendi (wa-)
орлан
korho (-);
грифовый орлан koho (-)
орлон
oloni (-)
орнамент
bombwe (ma-), darizi (-), kienzo (vi-), kipambo (vi-), pambo (ma-), nakshi (-), njumu (-),mrembo (mi-), rembo (ma-), urembo (rembo; ma-);
орнамент на национальных сандалиях и рубахе kanzu kipaji (vi-);
орнамент, вышитый на воротнике рубахи kanzu mrera (mi-);
орнамент в виде завитков (на стекле, фарфоре) pote (ma-);
орнамент на рубашке, изображающий ящерицу mjusi (mi-)
орнаментация
upambo (ед.)
орнаментировать
-piga (-kata, -chora, -tia) nakshi
орнаментовка
bombwe (ma-)
орнитология
maarifa ya ndege (мн.)
оросительный
-a kumwagilia maji;
оросительная система taratibu уа umwagiliaji maji (-)
орошать
-tia maji, -tilia maji, -nyesha, -nyunza, -nywesha
орошение
mnyunyo (mi-), mwago (mi-), umwagiliaji (ед.)
ортогональное черчение
mchoro sulubi (mi-)
ортштейн
kiganga (vi-)
орудие
1) (инструмент) ala (-), chombo (vy-), zana (-);
орудие для разбивания, разламывания kivunjo (vi-);
орудие убийства kiua (-);
орудие убоя скота kichinjo (vi-)
2) (артиллерийское) mzinga (mi-)
3) (средство) chombo (vy-), nguzo (-), silaha (-)
оружейник
mjumu (wa-)
оруженосец
(охотника) gambera (-)
оружие
silaha (-), zana za vita (мн.);
оружие массового уничтожения silaha kali (-), zana za uangamizaji mkubwa (мн.);
огнестрельное оружие bunduki (-; ma-)
орфография
hija (-), tahijia (-)
орхидея
kizimamlio (vi-)
оса
bungu (-), dondora (ma-), mboza (-), nyigu (ma-; -), uvi (nyuvi; ma-)
осада
mfungizo (mi-), zingio (ma-)
осадки
mvua (-)
осадок
chujo (-; ma-), kishinda (vi-), mashapo (мн.), masimbi (мн.), sira (ma-), uvumbi (ед.), vunju (ma-);
осадок алкогольного напитка pombe или пальмового вина tembo chicha (-; ma-);
осадок вина, пива masira (-);
осадок в жидкости vumbi (ma-);
осадок в пальмовом вине shimbi (-; ma-);
осадок жидкости ushinda (ед.);
осадок в кокосовом масле shata (ma-), kitata cha mafuta (vi-);
осадок соли от морской воды chunyu (ед.);
иметь осадок -duba
осаждать
1) (окружать, блокировать) -husuru, -zingira
2) (просьбами и т. п.) -kalifisha
3) (хим.) -shusha chini
4) (прервать, поставить на место человека) -fyoa
осваивание
(чего-л. впервые) limbuko (ma-)
осваивать
-mudu
осведомитель
mbea (wa-), mchonge[le]zi (wa-)
осведомление
dahili (ma-), taarifa (-), habari (-)
осведомленный
arifu;
осведомленный человек mjuzi (wa-), mtambuzi (wa-);
хорошо осведомленный человек mhubiri (wa-);
быть осведомленным -jua
осведомлять
-arifu, -julisha, -pasha habari
осведомляться
-hakikia, -tafiti
освежать
-burudisha, -rutubisha, -zizimisha
освежаться
-burudika, -rutubika
освежающий
baridi;
что-л. освежающее burudisho (ma-);
освежающий безалкогольный напиток (напр. еще не перебродившее пиво) togwa (-; ma-)
освежение
baridi (-), burudisho (ma-), kiburudisho (vi-), kipumziko (ед.)
освещать
-angaza, -memeteka, -mulika, -toa mwanga, -ng'aa, -nurisha, -tia nuru;
освещать путь -ра mwangaza
освещение
anga (ma-; -), mwangaza (mi-), nuru (-), uwasho (ед.)
освидетельствование
mkaguo (mi-), ushahidi (ед.)
освистывать
-zomea
освободитель
mkombozi (wa-), mwokozi (wa-)
освободительный
-a ukombozi, -a kupata uhuru;
освободи- тельная война vita vya ukombozi (мн.)
освобождать
1) (давать свободу) -acha nje, -achilia huru, -feleti, -huria, -weka huru, -andikia huru, -komboa, -kwamua; (через вытаскивание) -pachua; (через побег) -torosha;
освобождать из ловушки -tanzua, -tegua, -nasua;
освобождать кого-л. за выкуп -fidia, -fidi, -komboa;
освобождать из заключения -fungua; -mfunguza mtu, -toa (-fungua, -ondoa) gerezani;
освобождать заложника -toa kole
2) (избавлять) -nusuru, -okoa, -ondoa, -ondolea, -namua; (о боге) -afu; (увольнять) -sitisha;
освобождать (от обязательства) -samehe, -feleti, -burai;
освобождать от сомнений -ondolea mashaka;
освобождать от работы, занятий и т. п. -likiza;
освобождать от чего-л. -salimu (редко);
освобождать от колдовства, чар -logoa, -gangua, -zindua, -topoa mtu uganga;
освобождать от обязанностей -ondoa madaraka;
освобождать от уплаты выкупа за невесту -burai mahari
освобождаться
1) (избавляться) -okoka, -ondokana, -jipapatua, -jizongoa
2) (убегать) -toka, -toroka, -jipatia uhuru;
освобождаться из ловушки и т. п. -teguka
освобождение
1) (избавление) afua (-; ma-), mfunguo (mi-), msamaha (mi-), uponyaji (ед.); (от долга и т.п.) buraa (-);
освобождение от чар zinguo (ma-);

2) (облегчение) maburudiko (мн.);
освобождение от зажима mchegeleko (mi-)
3) (спасение) maokozi (мн.), uokozi (ед.), uponyaji (ед.),
4) (свобода) uhuru (ед.), ukombozi (ед.);
освобождение из заключения за выкуп ufidiwa (ед.)
освобожденный
huru; (юр.) быть освобожденным за недостатком улик -achiliwa kwa sababu hakuna ushahidi wa kutosha
освящать
-tabaruku, -takatifuza, -bariki
освящение
mtakaso (mi-), utakaso (ед.)
освященность
takato (ma-; -)
освященный
-takatifu;
освященный человек mtakatifu (wa-)
оседание
mlegeo (mi-); (почвы) mtitio (mi-), mdidimio (mi-)
оседать
-nepa, -tengemaa, -titima, -tota, -tuama, -tundama;
быть осевшим -shuka
осел
punda (-); (виды) punda kihongwe (-), punda maskati (-)
оселок
jiwe la kunolea (mawe)
осеменение
utovishaji (ед.)
осеменять
-tia mbegu
осень
majira ya majani kupukutika (мн.), wakati wa mpukutuo wa majani (nyakati)
осиливать
-mudu, -tinga
оскаливаться
-gwafua
осквернение
najisi (-), ukufuru (ед.), unajisi (ед.)
оскверненность
(женщины после родов в течение 40 дней) kijusi (ед.)
осквернитель
mnajisi (wa-)
осквернять
-najisi;
быть оскверненным -haribika
осколок
bombwe (ma-), kara (ma-), gae (ma-), kigae (vi-), kigereng'enza (vi-)
оскомина
ganzi (-; ma-), ugege (eд.), ukatu (ед.), ukakafu (ед.), ukakasi (ед.), ukamvu (ед.), ukasasi (ед.)
оскопление
uhasaji (ед.)
оскоплять
-hasi
оскорбитель
(религиозных чувств) mnajisi (wa-)
оскорбительный
-jeuri;
оскорбительное выражение tukano (ma-);
оскорбительное действие mwamali (mi-);
оскорбительное слово nobe (-)
оскорбление
bezo (ma-), chukio (ma-), dharau (-), fedheha (-), fyoko (-), jeuri (-), kashfa (-), ukashifu (ед.), kazoakazoa (-), kebehi (-), kufuru (-; ma-), mwamali (mi-), najisi (-), shutuma (-; ma-), tadi (-), tayo (ma-), tukano (ma-), tusi (ma-), ufidhuli (ед.), ushutumivu (ед.);
tapishi (ma-), tombovu (-) (перен.); (юр.) словесное оскорбление и угроза физическим насилием shambulio (ma-)
оскорблять
-aibisha, -beja, -beza, -bughudhi, -mtia mtu chuki, -chukiza, -dharau, -fedhehi, -fusa kwa maneno, -hizi, -kashifu, -kebehi, -kirihi, -kufuru, -laumu, -lumba, -najisi, -nena, -nyambua, -nyanyasa, -safihi, -shutumu, -sibabi, -sibu, -stihizai, -tadi, -taya, -tengura, -tukana, -tunisha, -tusi, -tuzua, -tweza, -vunja uso, -zomea; -tema, -tapika, -tungua, -vuaza (перен.); -zisha (редко);
оскорблять намеками -piga kijembe (идиом.)
оскорбляться
-onea uchungu, -zilia (редко), -tuna (перен.)
оскребки
kuno (ma-)
ослабевать
-didima, -legea, -legalega, -nyong'onya, -nyorora, -pukutika, -zorota; (о жаре) -punga
ослабевший
tepetepe; (после болезни) hoi
ослабление
sabili (-), upunguzaji (ед.); (напр. боли) kiburudisho (vi-);
ослабление зрения unyegezi (ед.), kinyenyezi (ед.);
ослабление (напр. крепления груза или веревки, закрепляющей груз) mchegeleko (mi-);
ослабление (напр. натяжения) ulegeaji (ед.);
ослабление международной напряженности upunguzaji wa hali уа wasiwasi duniani (ед.);
ослабление напряжения mfyatuko (mi-), mfyuko (mi-)
ослабленность
legeo (ma-)
ослабленный
-nyong'onyevu, -teketevu, tepetepe;
быть ослабленным -tambalika
ослаблять
-banua, -dhoofisha, -fyua, -hafifisha, -legeza, -mamanua, -pooza, -rahisi, -sabili, -tepua, -tungua, -zorotesha, -puliza, -tia mchanga (идиом.);
ослаблять напряжение -fyatua;
ослаблять веревку -legeza kamba;
ослаблять внимание -legeza nadhari;
ослаблять усилия -legeza kamba, -legeza mkanda (перен.)
ослабляться
-fyuka
ославить
-toa turuhani, -idhara, -sawidi (перен.)
ослепление
(ярким светом) kiwi (vi-), ukiwi (ед.)
ослеплять
-tiа macho giza, -pofua
ослица
punda jike (-)
осложнение
kayaya (-), tatizo (ma-)
осложнять
-tata, -tatanisha
осматривать
-chungua, -enenza, -kagua, -onja, -sachi, -tafiti, -tazama;
осматривать больного -pima, -pima hali уа mgonjwa;
осматривать поле, плантацию -aua;
осматривать, чтобы что-л. найти -zengea
осмеивать
-fyoza, -simanga, -dhihaki
осмелеть
-jipa moyo
осмеливаться
-aminisha, -chasiri, -diriki, -jasiri, -jijusuru
осмеяние
mzaha (mi-), shere (-), usimanga (ед.)
осмотр
maangalio (мн.), mkaguo (mi-), speksheni (-), ukaguzi (ед.), utalii (ед.)
осмотрительно
kwa hatua, taratibu
осмотрительность
siasa (-), uangalifu (ед.), taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-)
осмотрительный
-а busara, -еnуе busara, taratibu;
осмотрительный человек mtu wa kiasi (wa-);
быть осмотрительным -busuri, -tanabahi, -tanadhari
осмысление
mwao (mi-), hali ya kufahamu jambo (-)
осмысливать
-tumia busara, -fanуа busara, -tanabahi
оснастка
(мор.) tengenezo (ma-)
оснащать
-tengeneza;
оснащать лабораторию -weka vifaa kwenye maabara
оснащение
mitambo (мн.), tengenezo (ma-)
основа
1) (начало) asasi (-), asili (-), mzizi (mi-)
2) (основание) besi (-), chanzo (vy-), msingi (mi-), tako (ma-), tegemeo (ma-), uti wa mgongo (nyuti);
в основе kimsingi
3) (опора) nanga (-), nguzo (-),
4) (грам.) shina (ma-)
5) (ткани) mtanda wa nguo (mi-)
основание
1) (базис, опора) besi (-), chanzo (vy-), upande wa chini, kalio (ma-), kitako (vi-), tako (ma-), kiweko (vi-), makalio (мн.), shikizo (ma-), tegemeo (ma-);
основание треугольника kitako cha pembetatu (vi-)
2) (причина, довод) asili (-), haja (-), haki (-), hoja (-), maarubu (мн.), sababu (-), sabiki (-), ustahili (ед.), kisa (vi-), nguzo (-) (перен.)
3) (учреждение, образование, создание) uanzishaji (ед.)
4) (хим.) besi (-)
основатель
muumba (wa-), mwasisi (wa-), mwingilizi (wa-), mwanzilishi (mi-);
основатель семьи mkale (wa-)
основательно
kinagaubaga
основательность
uthabiti (ед.)
основной
-а kimsingi, -а msingi, -kubwa, -kuu;
основная часть чего-л. kichwa (vi-);
основной вектор vekta shina (-);
основной вопрос suala msumari (ma-), suala la masuala (ma-);
в основном asilani, kimsingi
основополагающий
-a msingi, -a maana kubwa, -kuu
основоположник
mtakadamu (wa-), mwingilizi (wa-)
основывать
-anzisha, -asisi, -chipusha, -unda;
основывать город -amiri mji
основываться
-tegemea, -wa kwenye msingi, -amidi (поэт.)
особа
shaksia (-)
особенно
hasa, muhimu
особенность
tabia (-), umaalumu (ед.);
особенность характерная hulka (-);
в особенности hasa
особенный
см. <<особый>>
особняк
nyumba [kubwa] (-)
особый
hasa, maalum[u], mahususi, muhimu, muhtasi, -а pekee, pweke, -teule
осознавать
-fahamu, -hisi, -nabihi, -ng'amua, -tafsiri, -tambua, -tanabahi
осознание
akili (-), fahamu (-)
оспа
[ugonjwa wa] ndui (-);
см. также <<ветрянка>>
оспаривание
kanusho (ma-)
оспаривать
-shambulia, -teta;
оспаривать лидерство, первенство -ongozana, -chuana
оставаться
1) (в конце концов) -baki, -salia, -saa (редко);
оставаться ни с чем, с носом -baki domo wazi, -baki mikono mitupu, -la mwande (перен.);
оставаться позади -baki nyuma, -wa nyuma уа;
оставаться на бумаге -bakia karatasi tupu, -wa karatasi tupu;

2) (пребывать в каком-л. состоянии и т. п.) -dumu, -kaa, -keti, -salia, -selea;
оставаться [надолго] -kwama;
оставаться верным -tabiki;
оставаться на второй год в классе -rudia darasa;
оставаться на месте -shindizika;
оставаться недоразвитым -kumbaa;
оставаться неподвижным -simama;
оставаться праздным -jikalia;
оставаться с открытым ртом (от изумления) -baki mdomo wazi;
чудом оставаться в живых -nusurika chupuchupu
оставление
uachishaji (ед.)
оставлять
1) (бросать, покидать) -acha, -fariki, -gea, -ondoka, -toroka, -tupa;
оставлять кого-л. -tuра jongoo nа mti wake (идиом.);
оставлять какое-л. занятие -telekeza;
оставлять кого-л. где-л. -shindisha;
оставлять без внимания, в стороне -acha kando, -acha;
оставлять должность -staafu, -kung'atuka;
оставлять друг друга -tokana;
оставлять жену -acha mke;
оставлять позади -tupa nyuma;
быть оставленным -tupwa;
быть оставленным в дураках -liwa bangu
2) (сохранять, откладывать) -bakiza, -saza;
оставлять незаконченным что-л. -saza;
оставлять дo рассвета -cheleza;
оставлять в наследство (деньги, имущество и т. п.) -halifu;
оставлять вмятины -bonyesha;
оставлять дверь [дома] открытой на ночь (подстерегая кого-л.) -bangaza;
оставлять на попечение -silia;
оставлять на теле следы удара (палкой, кулаком и т. п.) -alia;
оставлять отметины, следы -ota, -tia alama;
оставлять про запас -weka akiba, -fanya akiba, -lundika
останавливать
1) (прекращать) -akifisha, -wakifu, -wakifisha, -komesha, -simamisha;
быть остановленным -tindika
2) (задерживать) -bamba, -kwamisha, -tua, -tuliza, -wakifu, -wakifisha, -zuia, -tia nanga (перен.);
останавливать взгляд на -tuliza macho;
останавливать развитие, рост -viza;
останавливать рост цен -wakifu
останавливаться
1) (напр. в гостинице) -kaa, -kwama
2) (делать остановку) -koma, -simama, -tua, -wakifu, -jizuia;
останавливаться в нерешительности -sita;
останавливаться в росте, развитии -runda, -dumaa, -tuama, -via; (о кровотечение) -vilia; (о механизмах) -fa;
останавливаться на чем-л. -gusia
останки
bakaa (-), baki (-; ma-), gofu (ma-), masao (мн.), msazo (mi-)
остановка
1) (конечный пункт, стоянка) kikomo (vi-), kituo (vi-), stendi (-), stesheni (-);
делать остановку -tua
2) (задержка, пауза) kituo (vi-), pingamizi (-; ma-), uzuio (ma-), mkatizo (mi-)
остаток
bakaa (-), baki (-; ma-), ifu (-; maifu), kisaa (vi-), kishinda (vi-), shinda (-; ma-), masao (мн.), mashapo (мн.), msazo (mi-), salio (ma-), sazo (ma-); (излишек) ziada (-);
остаток жидкости ushinda (ед.);
остаток сгоревшего фитиля kope (-; ma-);
остатки gofu (ma-), uchechefu (ед.);
остатки еды jandala (-), machaza (мн.), hailigwa (мн.), kombo (ma-)
остеомаляция
mshana (-)
остервенелый
-a ghadhabu, -kali mno, harabu
остерегаться
-hadhari, -jikaga, -jiponya, -tahadhari, -tanabahi, -jizuia
остов
bodi (ma-; -), kiunzi (vi-);
остов дома boma (ma-);
остов птичьего крыла uwambo (wambo; mawambo; mambo)
остолбенение
kiwewe (vi-), pumbao (ma-)
осторожно
ange, kwa henezi, kinyerenyere, nyuti, pole, taratibu, kwa utaratibu
осторожность
hadhari (-), henezi (-), uangalifu (ед.), taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-);
делать с большой осторожностью -rongaronga
осторожный
taratibu;
осторожный человек msarifu (wa-), mwangalifu (wa-);
быть осторожным -abiri, -angalia, -busuri, -hadhari, -tahadhari
острастка
kitisho (vi-)
острие
kilembwa (vi-), makali (мн.), ncha (-), nibu (-), toma (-) (устар.);
острие вершины kileleta (vi-);
острие копья kigumba (vi-);
острие пера mbinu уа kalamu (-)
острить
-bisha, -fanya masihara
острица
mchagouzi (mi-)
остро
(остро, едко) kikali, kichungu; (на ощупь) kikali
остров
kisiwa (vi-);
остров Коморского архипелага Ngazija (-);
остров маленький kiwa (vi-)
островитянин
mkazi wa kisiwa (wa-), mwenyeji wa kisiwa (w-)
острог
(устар.) gereza (ma-;-), jela (-), husuni (-)
острога
ukonzo (konzo);
острога для ловли больших рыб munda (miunda)
остроконечный
-enye ncha kali
острота
1) (шутка) masihara (-), ukavu (ед.)
2) (острый вкус) ukali (ед.);
острота языка salata (-)
3) (пикантность ситуации и т.п.) chumvi (ед.) (перен.)
остроумие
makali (мн.), ucheshi (ед.), chumvi (ед.) (перен.)
остроумный
-bishi, -karamshi;
остроумный человек mkalamuzi (wa-);
быть остроумным -kalamka
острый
1) (о режущих предметах) -kali;
острая часть чего-л. makali (мн.);
что-л. острое uma (nyuma);
острый выступ nibu (-);
острый нос pua iliyochongoka (-);
острый угол pembe kali (-);
быть острым -chongoka, -koa, -pata;
делать острым -pisha
2) (на вкус) -kali, -а kichungu, -chungu, -а kipilipili;
острый вкус ukali (ед.)
3) (о боли) shadidi;
испытывать острую боль -nyotoa
4) (напр. ум) -tambuzi, -epesi;
острое слово mkuki wa neno (mi-);
острый вопрос suala msumari (ma-);
быть острым на язык -saliti
остряк
(разг.) mkalamuzi (wa-), mfanya masihara (wa-), mdhihaki (wa-)
остужать
-zimua;
остужать еду -pepelea chakula
оступаться
-kunguwaa, -pepesuka, -sepetuka, -kwaa
остывание
upozo (ед.)
остывать
1) (становиться холодным) -burudika, -poa, -tabaradi, -zizima, -doda
2) (успокаиваться) -poa, -tabaradi, -zizima
ость
(у зерновых) upupu (ед.)
осуждаемый
-laanifu
осуждать
1) (приговаривать) -tia hatiani, -hukumu,
2) (порицать) -jalidi, -laani, -onya, -sema, -shutumu, -guna (перен.)
осуждение
1) (судебное) hatia (-)
2) (порицание) laana (ma-), lawama (-; ma-), mapatilizo (мн.), shutuma (-; ma-), ulaanifu (ед.), ulalamishi (eд.), mchomo (mi-) (перен.)
осушать
-kausha;
осушать до дна -gugumia
осушение
kukausha kwa mifereji, kuondoa maji
осуществимый
-na-o-wezekana kufanywa;
быть осуществимым -wezeka
осуществление
tafsiri (-; ma-), tama (-), tekelezo (ma-), ukamilishaji (ед.), utekelezaji (ед.), utimilifu (ед.)
осуществлять
-fikiliza, -kamilisha, -mudu, -tafsiri, -tekeleza, -tenda, -timiza, -funga;
осуществлять власть -tawala;
осуществлять намерение -timiza shabaha;
осуществлять успешно -faulisha, -jitendekeza;
быть осуществленным -tekeleza, -fanyika;
тот, кто осуществляет mtekelezaji (wa-)
осчастливливать
-fariji, -furahisha, -leta heri
осыпание
(листьев) mpukutuo (mi-)
осыпаться
-pukutika, -pururika; (о земле и т. п.) -tifuka;
быть осыпанным -tapakaa
ось
ekseli (-), kipengo (vi-), mhimili (mi-), ufito (fito);
ось вращения (руля) rumada (-);
ось шарнира egemeo (ma-);
ось координат majira уа nukta (мн.)
осьминог
gegereka (ma-), pweza (-)
осязание
mguso (mi-)
от
katika, kutoka, kwa, tangu, toka;
от души, чистого сердца kwa moyo wazi, kutoka moyoni;
от имени, лица kwa niaba ya;
от меня tarafu yangu;
от начала до конца toka awali hata aheri;
от... до kwa, toka... mpaka
отапливать
-pasha moto
отбивание
(мяса) mchikicho (mi-)
отбивать
1) (отражать, парировать) -epa, -tenga;
отбивать мяч -tema mpira
2) (бить, ударять);
отбивать ритм -piga mwendo
отбиваться
1) (биться) -tapa
2) (отделяться) -jitenga
3) (отставать) -wa nyuma ya
отбивная
(котлета) kipande [cha nyama] cha ubavu (vi-), kata (-)
отбирать
1) (отнимать) -bokora, -kwepua, -la, -likiza, -nyakua, -nyang'anya, -nyima, -poka, -twaa, -pokonya, -tenganisha, -vua (перен.);
отбирать силой -bekua, -lungula, -nyara, -pora
2) (выбирать) -chagua, -chuja, -fanidi, -pembua, -teua;
тот, кто отбирает mteuzi (wa-), mwainishi (wa-)
отблагодарить
-lipa fadhili
отблеск
mmetuko (mi-), mwazo (mi-)
отблескивать
-nurisha, -ng'aa
отбор
chaguo (ma-), mchaguo (mi-), uchaguo (ед.), uchaguzi (ед.), hitiari (-), kichujo (vi-), mteuo (mi-), uteuzi (ma-), upambanuzi (ед.), uchambuzi (ед.)
отборный
-teule, tolatola
отбрасывание
mkupuo (mi-)
отбрасывать
-bekua, -tupa, -tupilia mbali;
отбрасывать всякий стыд -jipujua;
отбрасывать назад -rudisha nyuma
отбросы
jaa (-; ma-), kachara (-; ma-), kinyaa (vi-), makapo (мн.), makorokoro (мн.), maovyo (мн.), najisi (-), taka (-; ma-), tama (-), ushinda (ед.)
отбывать
(уезжать) -ondoka;
отбывать наказание -wa kifungoni
отбытие
mauko (мн.), ondokeo (ma-)
отвага
jasara (-), kifua (vi-), kiume (ед.), moyo (mioyo, nyoyo), ujahili (ед.), ujasiri (ед.), ushakii (ед.), ushujaa (ед.), usogora (ед.), ukavu wa macho (ед.) (перен.)
отваживаться
-aminisha, -chasiri, -diriki, -jasiri, -jiра moyo, -thubutu, -piga moyo konde (идиом.)
отважный
jasiri, -а kishujaa, -shupavu, thabiti, -kavu (перен.);
отважный человек jasiri (ma-), shujaa (ma-), fahali (-; ma-) (перен.) , ghazi (-) (поэт.);
быть отважным -jasiri, -jibari
отваливаться
-bokoka
отваривание
mchemsho (mi-)
отваривать
-furisha, -tokosa, -chemsha, -pika
отведывать
-onja;
отведывать впервые -limbua
отвергать
-bihi, -iza, -kana, -kanusha, -kataa, -sebusebu, -teta, -zuia, -susa;
отвергать обвинение -kana shtaka, -kanusha shtaka;
отвергать решительно -kataa katakata;
быть отвергнутым -kupuka;
тот, кто отвергает mkana (wa-)
отвердевать
-kauka, -yabisika
отверженный
1) (прилаг.) hasi, -kiwa;
быть отверженным -wa hasi, -pigwa zii
2) (сущ.) mhuni (wa-)
отверстие
chimbo (ma-; -), jicho (macho), mdomo (mi-), mtai (mi-), pengo (ma-), shimo (ma-), tobo (ma-), tokeo (ma-), tundu (ma-; -), ufa (nyufa), uwazi (ед.);
отверстие ловушки для рыбы kiva (vi-);
отверстие просверленное kitobwe (vi-);
отверстие в верхней или нижней губе ndonya (-);
отверстие в днище лодки или судна nguzi (-);
отверстие в мочке уха pete (ma-), ndewe (-);
отверстие в полу под кроватью (для стока воды при обмывании покойника) ufuo (fuo);
отверстие в стене, через к-рое проникает солнечный свет maanga (мн.; -);
отверстие для крепления мачты mtwana (mi-);
отверстие узкое kipenya (vi-);
отверстие, через которое выходит струя воздуха или жидкости mvugulio (mi-);
делать отверстие -omoa, -fanya tobo, -toboa, -fanya tundu
отвертка
bisibisi (-)
отвертывать
1) (открывать) -fungua
2) (отделять, откреплять) -bandua, -banua
отвес
timazi (-), chubwi (-)
отвесно
wima
отвесный
-a wima;
быть отвесным -wima
ответ
itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), mwitikio (mi-), jawabu (-; ma-), jibio (ma-), jibu (ma-);
(мат.) jawabu (-; ma-)
ответвление
panda (-; ma-), tamviri (-), tanzu (ma-), taga (-; ma-)
ответный
-a kujibu;
ответная игра mchezo wa marudiano (mi-)
ответственность
daraka (ma-), dhamana (-), dhima (-), jukumu (-; ma-), lazima (-), mzigo (mi-) (перен.);
ответственность за проступок lawama (-; ma-);
брать на себя ответственность за проступок -jiwekea lawama, -jitia lawama
ответственный
-a madaraka, -а dhamana, -еnуе dhamana;
ответственное лицо mfawidhi (wa-);
ответственный работник kiongozi (vi-);
быть ответственным за что-л. -husika, -husu, -wa na mzigo
ответчик
mdaiwa (wa-), mwajimbo (wa-)
отвечать
1) (откликаться, давать ответ) -giniza, -jibu, -leta jibu, -itikia, -rudi;
отвечать на зов -itika;
отвечать насмешливо, оскорбительно -fyoa;
отвечать на провокацию -jibu chokochoko;
отвечать положительно -jibu;
отвечать удачно -lingana;
тот, кто отвечает (на вопросы) mjibu[ji] (wa-);

2) (соответствовать) -wa sawa, -lingana;
отвечать нуждам, требованию -tosheleza mahitaji, -tosheleza haja;
отвечать условиям -tekeleza masharti
3) (нести ответственность) -wa na dhamana juu ya;
тот, кто отвечает за праздничный стол mwandazi (wa-)
отвлекать
-ghafilisha, -tafiri;
отвлекать внимание -ghafilisha nadhari
отвлеченный
-a kuwazika tu
отводить
1) (уводить, убирать) -chukua;
отводить обвинение -kataa;
отводить войска -ondoa;
отводить глаза -bandua macho
2) (предоставлять место) -tenga
отвоевывать
-jipatia [tena]
отвозить
-chukua
отворачивать
1) (лицо) -deua, -pa kisogo
2) (открывать) -fungua
отворачиваться
-deua, -pa kisogo
отворять
-shindua, -fungua
отвратительный
makuruhu, -nyarafu
отвращать
-chukiza, -tenga
отвращение
bughudha (-), chuki (ед.), chukio (ma-), karaha (-), makuruhu (-), kichefuchefu (vi-), kinyaa (vi-), unyaa (ед.), kinyezi (ед.), uchukio (ma-), uchukivu (ед.; ma-), unyarafu (ед.), unywanywa (ед.), unyanya (ед.);
испытывать отвращение -wa nа chuki, -оnа chuki, -chukia, -kinai, -[ji]ona kinyaa, -kirihi, -wenga
отвыкать
1) (отучаться) -acha uzoefu, -acha mazoea
2) (забывать) -sahau
отвязывание
mafungulia (мн.)
отвязывать
-fungua
отгадывать
-tasua;
быть отгадываемым -fumbulikanа
отговаривать
-pa shauri la kuto-, -ghairisha
отговорка
dakizo (ma-), kisingizio (vi-), nahau (-), singizio (ma-);
пустая отговорка kipengele (vi-)
отголосок
kivumi (vi-), mvumo (mi-)
отгонять
-bekua, -shunga;
отгонять мух -pepelea mainzi
отгораживаться
-valia [kitu] miwani (перен.)
отдавать
1) (давать) -gawia, -pa;
отдавать в чьи-л. руки -kabidhi;
отдавать себя чему-л. -tawakali;
отдавать друг другу свою зарплату по очереди (если работают несколько человек) -pokezana mshahara;
отдавать богу душу, концы -salimu roho, -kata kamba (перен.);
отдавать жизнь -toa roho, -poteza maisha kwa ajili уа;
отдавать неохотно (от жадности) -sunza;
отдавать под суд -peleka hukumuni;
отдавать приказ -shakiza, -toa amri;
отдавать сердце -tunuka;
отдавать честь -piga saluti, -toa saluti;
тот, кто отдает mtoa (wa-);
отдание чести saluti (-)
2) (возвращать) -rejesha;
отдавать долг -lipa deni, -maliza deni;
отдавать назад -rudi, -rudisha
отдаленность
ughaibu (ед.), umbali (ед.)
отдалять
1) (о сроках) -ahirisha
2) (отстранять) -tenga, -weka mbali
отдаляться
-farakana, -jitenga
отдача
(возврат) rejeo (ma-)
отдел
1) (секция, подразделение) divisheni (-), mamlaka (-; ma-), seksheni (-), idara (-)
2) (раздел книги и т.п.) divisheni (-), faslu (-), mkasama (mi-),
отделение
1) (филиал, секция) behewa (ma-; -); branchi (ma-), divisheni (-), faraka (-), kikao (vi-), mgawanyiko (mi-), seksheni (-), taga (-; ma-), tawi (ma-); utanzu (tanzu; ma-), tanzu (ma-);
отделение банка kando уа benki (-), tawi lа benki (ma-);
отделение в трюме судна дау kani (-);
почтовое отделение ofisi уа posta (-)
2) (разделение) chamkano (ma-), farakano (ma-), mfarakano (mi-), mtengano (mi-), mtengo (mi-), uambuaji (ед.), utengaji (ед.), utengano (ед.), utenguzi (ед.)
отделка
kibandiko (vi-), upambaji (ед.), urembo (rembo; ma-), mmalizio (mi-), valio (ma-);
отделка из белой парчи jamdani (-)
отделывать
(украшать) -fanya urembo, -piga urembo;
отделывать напильником -kereza
отдельно
mbali
отдельный
mbali, mojamoja
отделять
1) (разъединять, отрывать) -ambua, -bandua, -banjua, -chana, -fumua, -gandua, -kongoa, -pambanua, -papatua, -sokoa, -sukua, -tanzua, -tenga, -tenganisha, -koboa;
отделять зерно от колоса, початка -pura, -kokoa, -fikicha, -pukuchua;
отделять кору от волокна -ponoa;
отделять плод от плодоножки, цветок oт ножки и т. п. -konyoa;
быть отделенным -katika, -baguka
2) (откладывать в сторону, отдавать) -bagua, -baidisha, -gawa, -tenga;
тот, кто отделяет mtenga (wa-)
3) (отбирать) -chuja, -halisisha, -pembua, -tofautisha, -tungua
отделяться
1) (отслаиваться, отрываться) -babuka, -bokoka, -papatuka
2) (устраняться) -jitenga
отдирать
-bambatua, -banjua, -tabua
отдых
buraha (-), kiburudisho (vi-), maburudiko (мн.), uburudisho (ед.), kipumziko (ед.), pumzi (-), pumziko (-), likizo (-; ma-), mustarehe (-), starehe (-), tafrija (-), usono (ед.);
отдых после жары или возбуждения baridi (-);
отдых после напряжения raha (-)
отдыхать
-andisi, -burahi, -hema, -jilaza, -jinyosha, -pumzika, -jipumzisha, -sona, -starehe, -tafaraji, -tanafusi, -tegemea, -tua, -tutuzika, -koya, -kaa upeponi (перен.)
отек
chovyo (ma-), kivimba (vi-), uvimbe (ед.)
отекать
-vimba; (о ногах) -umita;
отекание ног (у беременных женщин) umito (ед.)
отель
hosteli (-), hoteli (ma-; -)
отец
baba (-), bwamkubwa (-), mvyele (wa-), abu (-) (поэт.);
отец жены, мужа mcheja (wa-), mkwe (wa-);
отец приемный baba wa kambo (-);
родной отец baba mzazi (-)
отечество
watani (-), nchi ya kuzaliwa (-)
отживать
(свой век) -isha yake
отзвук
vumi (ma-)
отзыв
mwitikio (mi-)
отзывать
-rudisha;
отзывать посла -rudisha balozi
отзываться
1) (отвечать) -itika, -itikia, -jibu
2) (высказываться);
отзываться дурно, плохо -amba, -jugumu;
хорошо отзываться -sifu
отзывчивый
raufu;
отзывчивый человек karimu (ma-)
отказ
kanio (ma-), kano (ma-), ukano (ед.), kanyo (ma-), makatao (мн.), ukatavu (ед.), ukataaji (ед.), mardudi (-), marufuku (мн.), ususaji (ед.);
лицемерный отказ kisebusebu (ед.);
отказ по завещанию urithi (ед.);
полный отказ от чего-л. futa (-)
отказывать
-gombeza, -iza, -kanusha, -kataa, -piga marufuku, -toa marufuku, -nyima, -rufuku, -wakifu, -zilia;
отказывать себе в чем-л. -gunga, -jihini;
отказывать себе в пище -jinyima chakula
отказываться
(воздерживаться) -ghairi, -samehe, -susa, -zia; (отрекаться, отступаться) -epu[li]ka, -kanya, -kataa, -bihi, -kana;
(отклонять) -sebusebu, -wakifu (редко), -piga mateke (перен.);
отказываться делать, выполнять что-л. -gahamu, -goma, -kacha;
отказываться от должности -jiuzulu;
отказываться наотрез -kataa katakata;
отказываться от данной гарантии -komboa dhamana;
резко отказываться -zilia, -futuka;
отказываться от пари -pingua;
тот, кто отказывается mkataa (wa-);
тот, кто отказывается (от любых предложений) mkatavu (wa-)
откалываться
-jimega, -piga pande, -jiweka mbali, -tenga mbali, -jitenga
откапывать
-fukua, -zua
откармливать
-nenepesha;
откормленное животное kinono (vi-)
откашливание
mtemo (mi-)
откашливаться
-jikohoza;
тот, кто откашливается mtemi (wa-)
откидываться
(назад) -jiegemeza;
откидываться на спинку стула -jiegemeza kwenye kiti
откладывание
(напр. сбережений) mweko (mi-);
откладывание яиц mtago (mi-)
откладывать
1) (отсрочивать) -acha, -ahiri, -chelewesha, -faiti, -kawiza, -ngojeza, -tawilisha, -tuiliza, -weka;
откладывать визит -ahirisha ziara;
откладывать на завтра -laza uporo;
быть отложенным -tuili
2) (копить) -lundika, -saza, -weka;
откладывать про запас -dundiza, -dodoa, -limbika, -weka ghalani, -tumbukiza ghalani;
откладывать сбережения -weka akiba, -fanya akiba
3) (класть) -tungua;
откладывать в сторону -acha kando, -bagua, -weka kando;
откладывать яйца -ta, -taga;
откладывать в долгий ящик -weka ghalani, -tumbukiza ghalani
отклеивание
mbanduko (mi-)
отклеивать
-ambua, -bandua, -gandua, -mamanua
отклеиваться
-ambuka, -ganduka, -mamanuka
отклик
itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), mwitikio (mi-), jibio (ma-)
откликаться
-giniza, -itika, -jibu;
откликаться на зов -itikia [wito]
отклонение
1) (недостаток) ila (-), dosari (-)
2) (отказ) mardudi (-), makatao (мн.)
3) (девиация) muachano (mi-);
отклонение стрелки mbetuko (mi-)
отклонять
-iza, -kanusha, -kataa, -sebusebu, -susa, -teta, -zuia;
отклонять сватовство -gurusa, -piga mateke (перен.)
отклоняться
-jikengeua, -potoka;
отклоняться в сторону -ереа
отключать
-kata, -tenganisha, -zimisha, -funga
отключение
ukataji (ед.)
отковыривать
-sokoa, -sukua
откормленность
(животного) unono (ед.)
откос
mharara (mi-), telemko (ma-)
открепление
mfunguo (mi-), mbanduko (mi-)
откреплять
-banua, -bandua
откровение
(рел.) ufunuo (ед.), wahyi (-), hadithi (-), inkishafi (-)
откровенно
hadhiri nadhiri, kinagaubaga, kwa unyofu, wadhiha
откровенность
ukweli (ед.), unyofu (ед.)
откровенный
-а dhati, kabili, -tupu, wazi
открывалка
ufunguo (funguo);
открывалка для бутылок ufunguo wa chupa (funguo)
открывание
mfunguo (mi-), ufumbuo (ед.), utanzuaji (ед.)
открыватель
mvumbuzi (wa-)
открывать
1) (раскрывать, отпирать) -fumbua, -fungua, -funua, -futua, -gubua, -mamanua, -omoa, -shindua, -tanzua, -tasua, -tumbua;
открывать вращая -fungua;
открывать дверь -komoa;
открывать какой-либо предмет -nanua;
открывать крышку, покрывало -fidua;
открывать глаза -angaza (-tanzua, -fumbua) macho, -zindua;
открывать новую страницу -fungua ukurasa mpya;
открывать проход -pingua;
открывать рот -fungua midomo, -amsha midomo;
открывать рот широко -tanua kinywa, -achama kinywa;
открывать счет в банке -fungua hesabu;
открывать душу -pasua moyo (перен.)
2) (обнаруживать, делать открытие) -bukua, -fichua, -funua, -gubua, -gundua, -kashifu, -omoa, -toboa, -vumbua, -pasua;
открывать секрет -dokeza;
открывать тайну -dakua, -dokeza, -toboa siri
3) (начинать) -fungua, -omoa, -zindua;
открывать заседание, собрание -fungua baraza
открываться
1) (обнаруживаться) -fumbuka, -jipujua, -toboa (перен.)
2) (раскрываться) -fumbuka; (о бутонах и т.п.) -papatuka; (о ране) -chamka;
открываться резко, с силой -nanuka
открытие
1) (обнаружение) gunduzi (ma-), ugunduzi (ед.), ufunuo (ед.), vumbuo (ma-), uvumbuzi (ед.; ma-);
делать открытие -buni, -vumbua, -gundua
2) (напр. выставки) uzinduo (ед.), uzinduzi (ед.), ufunguzi (ед.);
торжественное открытие zinduo (ma-), mzinduko (mi-)
открытка
kadi (-), kisanamu (vi-);
поздравительная открытка kadi уа hongera (-), kadi ya pongezi (-);
почтовая открытка kadi уa posta (-), postikadi (-)
открыто
hadharani, hadhiri nadhiri, kadamnasi, kimachomacho, kinagaubaga, wadhiha, wazi, dhahiri shahiri
открытый
-а hadharani, -а kimachomacho, -kunjufu, wazi, kama joya; (о пространстве) -eupe;
открытая местность, место nyeufu (-), nyika (-; ma-), uwanda (nyanda), uga (nyuga), uwazi (ед.);
открытое пространство (в лесу) weu (nyeu);
открытое голосование upigaji kura wа hadharani (ед.);
открытое море uziwa (ед.);
быть открытым -fumbuka;
быть широко открытыми (о глазах) -kodoka
откупоривать
-fundua, -zibua
откусывание
mkunyuo (mi-), mmego (mi-)
откусывать
-mega kwa meno, -menya, -tafuna;
откусывать большими кусками -bugia;
откусывать кусочек чего-л. -dokoa, -kunyua
отлавливать
-nasa, -kamata;
отлавливать животных (с помощью ловушки и т. п.) -tega wanyama
отламывание
ukonyoaji (ед.), utaba (ед.)
отламывать
-dokoa, -menya, -momonyoa, -nyokoa, -tabua;
отламывать кусочек чего-л. -mega;
отламывать понемногу -nyotoa
отлет
kuondoka kwa ndege
отлив
maji mafu (мн.), mbande (-), kupwa, maji mapwa (мн.);
период морского отлива nkindiza (-)
отливать
-mimina; (металл) -subu;
отливать, чтобы отделить осадок -chingirisha
отливка
miminiko (ma-);
делать отливку -umua
отличать
-fafanua, -pambanua, -pambazua, -tofautisha
отличаться
-achana, -hitilafiana, -jipambanua, -siga, -tofautika;
отличаться друг от друга -tofautiana
отличающийся
-tangulifu, tofauti, hitilafu
отличие
hitilafu (-), pambanuo (ma-), tofauti (-), upambanuzi (ед.);
в отличие от tofauti na, kwa kutofautiana na
отличительный
-a kutofautisha;
отличительная особенность pambanuo (ma-);
отличительная черта waa (ma-);
отличительный знак utambulisho (ед.)
отлично
1) (другим способом) vinginevyo, tofauti
2) (очень хорошо) vizuri kabisa, safi
отличный
1) (прекрасный) bora
2) (различный) tofauti
отлов
mnaso (mi-);
отлов зверей ukamataji wa wanyama (ед.)
отлогость
telemko (ma-)
отложение
(солей) kuota mawe
отложный
-a kukunja;
отложная манжета sijafu уа kukunja (-)
отлучать
-harimu
отлынивать
-toroka;
отлынивать от работы -pumbaa kazi, -tega kazi
отмахиваться
1) (напр. от москитов) -kupua;
отмахиваться от мух -bekua [ma]inzi
2) (махнуть рукой на что-л., проигнорировать) -kukusa
отмель
chazachaza (-), kipwa (vi-), ntimbi (-)
отмена
kano (ma-), kitanguo (vi-), mtanguo (mi-), tanguo (ma-), kivunjo (vi-), mbatilisho (mi-), ubatilifu (ед.), ubatilishaji (ma-), ufutaji (ед.), ukomesh[w]aji (ед.), utanguzi (ед.), utenguo (ед.), uvunjaji (ед.);
отмена долга tanguo la deni (ma-)
отменять
-batili, -daathari, -fusahi, -futa, -ghairi, -harimu, -katiza, -maliza, -ondoa, -ondosha, -tangua;
отменять закон -tangua sheria;
отменять приговор -batilisha hukumu;
отменять приказание -tangua amri;
отмененный, отменяющий batili
отменяться
-futika
отметать
-tupilia mbali
отметина
nyota (-; ma-), alama (-); (родимое пятно) baka (ma-)
отметка
(оценка) alama (-), maksi (-);
отметка, которую делают плотники ngeu (-);
отметка на лбу, чтобы показать усердие при молитве sijida (-);
отметка высоты alama mwinuko (-);
делать отметку -tia alama, -weka alama
отмечать
1) (метить) -tia alama, -weka alama;
отмечать за что-л. -teua;
отмечать на полях тетради -chora pembeni mwa daftari;
тот, кто отмечен mtengwa (wa-)
2) (замечать) -tamka
3) (какое-л. событие) -adhimu, -sherehekea;
отмечать праздник -adhimisha sikukuu
отмирать
-fa, -dhoofika, -fifia
отмывать
-osha, -chambua
отмычка
ufunguo (funguo), chombo cha kufungua (vy-)
отнимание
uhoniaji (eд.)
отнимать
1) (отбирать) -akua, -bokoa, -bokora, -poka, -dhulumu, -likiza, -nyakua, -nyima, -sapa, -tenga, -tenganisha;
отнимать внезапно -kupua;
отнимать ребенка от груди -achisha mtoto;
отнимать силой -bwakua, -ghusubu, -nyang'anya, -pora;
тот, кто отнимает mnyimi (wa-);
быть отнятым -tenganika
2) (мат.) -toa
3) (ампутировать) -kata
относительно
kuhusu, minta[a]rafu, juu ya
относительность
mwiano (wa-)
относительный
-а kadiri, -а mwiano, rejeshi;
относительное местоимение kiwakilishi rejeshi (vi-)
относить
-chukua;
относить к -tupia
относиться
-husu;
относиться враждебно -fanya hasama, -hasimu;
относиться блакосклонно, доброжелательно -bariki, -fadhili;
относиться внимательно, с любовью -engaenga, -tunza;
относиться друг к другу с уважением -wekeana heshima;
относиться с уважением, почтением -jali, -sharifu;
относиться плохо -tenda;
относиться небрежно, несерьезно -hafifisha;
относиться невнимательно, поверхностно -purukusha, -hangahanga;
относиться несходно, по- разному -tofautisha;
относиться приветливо -mwia kwa upole, -laki;
относиться пренебрежительно, презрительно -fyoza, -fyonya, -beja, -bera, -tukanisha;
относиться с насмешкой -tukanisha;
относиться с неуважением -hakiri
отношение
jawabu (-; ma-), mfuato (mi-), mkabala (mi-), msimamo (mi-), uhusiano (ma-);
неодинаковое отношение ubaguzi (ед.);
хорошее отношение mkabala mwema (mi-);
в отношении (в соотношении) kwa kadiri уa, (касательно) minta[a]rafu;
иметь отношение -husu, -husika, -juzu, -taalaki
отныне
toka sasa, kuanzia sasa
отнюдь
si dalili, hata kidogo, la hasha
отнятие
upokaji (ед.)
отображать
-onyesha, -chora, -eleza
отображение
taswira (-), uzushi (ед.)
отобранный
-teule, tolatola;
быть отобранным -tenganika, -twaliwa
отовсюду
kutoka pande zote
отодвигать
-ondoa, -penua, -tenga, -weka mbali;
отодвигать засов -komoa
отозвание
utengo (ед.)
отопление
mfumo wa hita (mi-), mitambo ya upashaji moto (мн.)
оторачивать
-binda
оторопеть
-pumbaa, -shikwa na bumbuazi;
оторопелый человек mtapitapi (wa-)
отощать
-kaukiana, -konda
отпарывать
-shonoa
отпечаток
(прям.) taathira (-), dalili (-);
отпечаток ноги mkondo (mi-), wayo (nyayo);
отпечатки пальцев alama za vidole (мн.); (перен.) chapa (-), mhuri (mi-)
отпивать
-konga, -meza kidogo
отпирательство
kanio (ma-), kano (ma-), ukano (ед.)
отпирать
-fungua, -komoa, -shindua;
отпирать дверь -pingua
отплата
kikoa (vi-), majilipo (мн.)
отплачивать
-rudi;
отплачивать за добро -lipa fadhili
отплывать
-ondoka
отпор
jibu kali (ma-), kikanyo (vi-), kanyo (ma-)
отправитель
mtumaji (wa-);
отправитель писем mleta[ji] (wa-), mpelekaji (wa-), mwenye kupeleka barua (wenye), mtuma barua (wa-)
отправка
utumaji (ед.), utume (ед.);
отправка грузов mpagaro (mi-)
отправление
1) (отбытие) mauko (мн.), ondokeo (ma-), utokaji (ед.)
2) (посылка) upelekaji (ед.), upelekeaji (ед.), utume (ед.)
3) отправления физиологические choo (vy-);
отправление дела muamala (mi-)
отправлять
-peleka, -tuma, -tumia, -wasilisha;
отправлять почтой -posti;
отправлять что-л. кому-л. -fikiliza;
отправлять в путешествие -safirisha;
тот, кто отправляет mtumaji (wa-)
отправляться
-ondoka, -toka;
отправляться в мир иной -enda njia уа marahaba;
отправляться за продуктами (во время голода) -hemera;
отправляться откуда-л. -sanzu[li]ka;
отправляться в путешествие, экспедицию, путь -safiri;
отправляться на пикник -enda kwa pikiniki
отпрыск
1) (побег, росток) chipukizi (-; ma-), fasili (-), mche (mi-)
2) (потомок) mtoto (wa-), mzao (wa-); mche (mi-), chipukizi (-; ma-), fasili (-), mimba (-) (перен.)
отпуск
likizo (-; ma-), livu (-), ruhusa (-);
отпуск по беременности livu уа kujifungua (-);
отпуск для [дополнительного] лечения likizo уа afueni (-);
отпуск по болезни likizo ya ugonjwa (-)
отпускать
1) (освобождать) -acha nje, -feleti, -ruhusu;
отпускать на волю, на свободу -achilia (-weka, -andikia) huru;
отпускать грехи -ghofiri, -ondoa dhambi, -bariki
2) (ослаблять, выпускать из рук и т.п.) -tasua, -puliza, -fyatua, -fyua;
отпускать вожжи -legeza kamba
3) (отращивать) -fuga;
отпускать бороду -fuga madevu
отпускник
mwenye likizo (wenye), anayepumzika
отпущение
(грехов) maondoleo уа dhambi (мн.), ghofira уа dhambi (-), maghufira (мн.)
отрава
liga (-; ma-), sumu (-)
отравитель
mlisha sumu (wa-)
отравление
sumu (-);
пищевое отравление sumu ya chakula (-)
отравлять
-liga, -sumu
отравляться
-jisumu, -la sumu
отрада
maliwazo (мн.)
отражать
1) (парировать) -bekua, -epa, -kinga, -tenga, -tengua
2) (представлять) -wakilisha
3) (свет) -akisi, -mweka
отражаться
(о луче света) -duta
отражение
1) (форма выражения) kiwakilisho (vi-)
2) (отблеск) memetuko (-), mwazo (mi-);
(напр. в зеркале) taswira (-)
отраженный
akisi;
отраженный луч mrijonzi (mi-), mwali akisi (mi-)
отрасль
fani (-), ngazi (-), sekta (-), tawi (ma-);
отрасль науки taaluma (-)
отращивать
-ota; (бороду и т. п.) -fuga;
отращивать живот -ota kitambi
отрезание
mkeketo (mi-), mtemo (mi-)
отрезать
-butua, -chenga, -kata, -tahiri, -tema, -tinya;
отрезать конец, верхушку -dekua;
быть отрезанным -katika, -tindika;
тот, кто отрезает mtemi (wa-)
отрезвлять
(прям.) -levusha
отрезок
kataa (-; ma-), kato (ma-), kitengwa (vi-), nusu (-);
отрезок времени kipindi (vi-), mwanya (mi-);
отрезок между двумя соединениями или утолщениями kipingili (vi-);
отрезок речи (предложение, словосочетание и т. п.) fungu la maneno (ma-)
отрекаться
-bihi, -kana, -kanya, -kataa, -ukiri;
отрекаться от власти -jiuzulu
отрекомендовывать
-fafanua, -sifu
отрепья
kamakama (ma-), mararu (мн.), kibapara (vi-), tambaa (ma-), vulio (ma-)
отречение
kanio (ma-), kano (ma-);
отречение от власти uzulu (ma-)
отрешать
-harimu
отрицание
kanio (ma-), kano (ma-), kikano (vi-), teto (ma-), ukano (ед.), ukatavu (ед.); (филос.) mkanyo (mi-)
отрицательный
1) (физ.) hasi;
отрицательное число namba hasi (-);
отрицательный заряд chaji hasi (-)
2) (плохой) -baya;
отрицательный персонаж munkari (-)
отрицать
-kana, -kidhibisha, -teta, -ruka (перен.);
отрицать вину -kana makosa;
тот, кто отрицает mkana (wa-)
отродье
kitwana (vi-)
отросток
chipukizi (-; ma-), kichipukizi (vi-), uchipuko (ma-), fasili (-), kitagaa (vi-), mmea (mi-)
отрубать
-buabua, -butua, -chenga, -dengua, -kata;
отрубать верхушку, конец чего-л. -dekua
отруби
pumba (ma-), wishwa (eд.)
отрывание
mraruo (mi-), utaba (ед.)
отрывать
1) (отделять) -ambua, -bandua, -banjua, -chana, -gandua, -konyoa, -momonyoa, -tabua, -tenganisha;
отрывать листья, плоды и т. п. -kwan[y]ua;
отрывать зубами -ng'wenya;
отрывать по кускам, по частям -nyambua;
отрывать по небольшому кусочку -nyonyotoa;
отрывать взгляд -bandua macho;
тот, кто отрывает mrarua (wa-)
2) (получать, разг.) -tenga
3) (то, что закопано) -zikua, -chimba, -chimbua
отрываться
-bokoka, -jitenga, -banduka
отрывок
kato (ma-), kipande (vi-);
отрывок музыкальный fungu lа muziki (ma-)
отрыгивать
-cheua, -tega, -teuka
отрыжка
cheu (-), kiungulia (vi-), mbweu (-), teushi (-), tombovu (-);
иметь отрыжку -fanya kiungulia, -wa na kiungulia
отряд
genge (ma-), kikosi (vi-); (воен.) brigedi (-), tapo (ma-) kikosi (vi-), afwaji (-) (поэт.) ;
(биол.) kabila (ma-)
отряхивать
-kung'uta, -pukuta;
отряхивать прах от [своих] ног -jikung'uta mavumbi
отряхиваться
-kukutika, -pukuta
отсасывать
-fyonza
отсвечивать
-memeteka, -mweka
отсев
kichujo (vi-)
отсевки
vumbi (ma-)
отсеивание
mchekecho (mi-), mkung'uto (mi-)
отсеивать
-chekecha, -chuja, -chunga
отсекание
ukataji (ед.); (травы палкой) fyeko (ma-)
отсекать
-butua, -chenga, -dengua, -fyeka, -kata, -pangua, -tema;
отсекать траву палкой -fyeka;
отсекать голову -tahiri rasi (поэт.);
отсекать голову мечом -rusha kichwa kwa upanga;
быть отсеченным -katika
отскакивать
-duta;
отскакивать в сторону -kupua
отслаиваться
-babuka
отслоение
mbanduko (mi-)
отсрочивать
-acha, -ahiri, -chelewesha, -kawiza, -ngojeza, -tawilisha, -weka
отсрочка
cheleo (ma-), ucheleweshaji (ед.), taahira (-), kukawilish[wa], uahirishaji (ед.)
отставание
hali ya kuwa nyuma (-)
отставать
1) (не успевать) -kawia, -limatia, -wa nyuma уа;
отставать в развитии -zorota;
отставать (напр. о развитии экономики) -dhoofika
2) (отходить, отклеиваться) -um[u]ka
отставка
utengo (ед.), kuuzulu, kuondoshwa, kuachishwa
отставлять
-weka mbali, -weka kando
отстаивание
ugombezi (ед.);
отстаивание интересов, прав utetezi (ma-)
отстаивать
-ng'ang'ania, -tetea, -wana, -gombea, -gombania
отстаиваться
-tundama
отсталость
giza la ujinga, legelege (ед.), unyonge (ед.)
отсталый
duni;
отсталый человек mwenye kuchelewa (wenye), mshirikina (wa-)
отстой
chujo (-; ma-), masimbi (мн.), sira (ma-)
отстранение
mtengo (mi-)
отстранять
-achisha, -baidisha, -bandua, -tenga, -tenganisha;
отстранять от власти -uzulu;
отстранять от чего-л. -piga kalamu (перен.);
отстранять от работы -ondosha kazini, -staafisha;
тот, кто отстранен (от чего-л.) mtengwa (wa-);
тот, кто отстраняет mtenga (wa-)
отступать
-epa, -gwaya, -legea, -rejea nyuma, -rudi nyuma;
отступать, чтобы дать пройти или проехать кому-л. -pisha;
отступать от чего-л. -ritadi;
отступать перед чем-л., кем-л. -shindwa
отступаться
(отказываться) -epu[li]ka, -susa
отступление
legeo (ma-);
отступление от правил uchafuzi (ед.);
отступление от чего-л. uzorotaji (ед.);
отступление от предмета речи upayukaji (ед.)
отступник
haini (ma-; -), mkiukaji (wa-)
отступничество
ukengefu (ед.), utoro (ед.)
отсутствие
ghaibu (-), kipunguo (vi-), kukosekana, makosekano (мн.), uchechefu (ед.), ukosekanaji (ед.), utovu (ед.);
отсутствие гибкости upindani (ед.);
отсутствие взаимопонимания kutofahamikiana;
отсутствие знания племенных традиций (у не прошедших инициации) usungo (ед.);
отсутствие одного глаза uchongo (ед.);
отсутствие примеси utupu (ед.);
отсутствие состава преступления utovu wa hatia (ед.)
отсутствовать
-data, -ghibu, -kosekana;
отсутствовать на собрании -kosa [kuhudhuria] mkutano
отсылать
-ondosha, -tupia, -vurumisha; (напр. письмо) -peleka, -tuma;
отсылать спать -usingizisha
отсыпать
(напр. зерно по мерке) -bekua
отсыревать
-fanya ukungu
отсюда
kutoka huko, toka hapa
отталкивание
mkupuo (mi-)
отталкивать
-bekua, -sukuma, -sukumiza;
отталкивать каким-л. поступком -zisha;
отталкивать одну лодку от другой, чтобы избежать столкновения -bari;
отталкивать от себя -chukiza;
отталкивать лодку от берега -tanua mashua
отталкивающий
-nyarafu
оттаскивать
-ondoa;
оттаскать за уши -vuta mtu masikio
оттачивать
-noa, -tia tupa
оттенок
launi (-), namna уа rangi (-), rangi (-)
оттеснять
-songa
оттирать
-lengeta
оттиск
chapa (-), dalili (-), taathira (-)
оттопыриваться
-tuna
отторгнутый
hasi
оттуда
kutoka pale, toka huko
оттягивать
(затягивать) -ahirisha, -chelewesha
оттяжка
kuahirisha, kuchelewesha
отупение
uhayawani (ед.)
отхаркивание
makoo (мн.), mtemo (mi-), ukohozi (ma-);
тот, кто отхаркивается mtema mate (wa-), mtemi (wa-)
отхаркивать
-tema
отхватить
(получить, достать; разг.) -jimegea, -tenga
отхлебывать
-konga, -meza kidogo
отход
mauko (мн.); (воен.) kurudi nyuma
отходить
-jikengeua;
отходить в мир иной -enda kuzimu kuzimu[ni], -tawafu;
отходить от темы -ghafilika;
отходить в сторону -jitenga kando, -jitenga mbali;
отходить назад -rejea nyuma
отходы
kachara (-; ma-), maovyo (мн.), najisi (-), ushinda (ед.);
отходы жизнедеятельности организма takamwili (-);
отходы строительные fusi (ma-)
отхожее место
choo (vy-), ukumbizo (kumbizo)
отцеплять
-tasua, -tatua
отцовство
ubaba (ед.)
отчаиваться
-angema, -fa (-vunja, -vunjika) moyo, -kata tamaa, -ondoa tamaa, -tunguka;
отчаиваться дождаться -sirima;
отчаявшийся человек mwendanguu (wa-) (идиом.)
отчасти
nusunusu
отчаяние
kufa moyo, ukosefu wa tumaini (ед.), kukata tamaa
отчаянный
-a kutojali hatari, -а kutapia roho (перен.)
отчего
kwa vipi?
отчество
jina la baba (ma-), jina la patronimiki (ma-)
отчет
rekodi (-), ripoti (-), taarifa (-); (бухг.) hesabu (-; ma-)
отчетливо
kwa fusuli, jahara, kiada, kichele, kwa uwazi
отчетливость
uwazi (ед.)
отчетливый
wazi, kichele (перен.)
отчизна
nchi ya kizazi (-), watani (ед.)
отчим
baba wa kambo (-)
отчисления
fedha zilizotengwa (мн.); (автору пьесы, патента и т. п.) mrabaha (mi-)
отчислять
1) (прогонять) -ondoa
2) (ассигновать) -toa, -lipa, -tenga
отчитываться
(о деньгах) -toa hesabu; (объяснять) -eleza sababu; (докладывать) -piga ripoti
отчищать
-paa, -kuna, -safisha
отчуждаться
-farakana
отчуждение
(из-за ссоры) uhasama (ед.)
отшельник
mtawa (wa-), mweremita (wa-), sufii (-);
становиться отшельником -tawa
отшельничество
usufii (eд.), utawa (ед.)
отщеплять
-ambua
отщипывать
-nyokoa, -nyotoa;
отщипывать по крошке -nyambua
отъезд
ondokeo (ma-)
отъезжать
-ondoka
отыгрывать
(спорт.) -komboa
отыгрываться
(спорт.) -lipa (-toa, -ра) kisasi
отыскивание
uzuzi (eд.), upekuzi (ед.)
отыскивать
-pekua, -zua
отягощать
(обременять) -kalifu, -kefyakefya, -kulia (перен.)
отягчать
-ongeza ubaya
офицер
amiri (-; ma-), jemadari (ma-), ofisa (ma-)
офицерский
-a maofisa;
офицерский клуб bwalo la maofisa (ma-);
офицерский чин, звание uofisa (ед.)
официально
kibalozi, kiserikali, rasmi
официальный
-а kibalozi, rasmi;
официальное заключение hukumu (-);
официальное заявление ilani (-);
официальное лицо ofisa (ma-);
официальные лица watu rasmi (мн.);
официальное решение hukumu (-);
официальный костюм nguo rasmi (-);
официальный представитель ofisa (ma-), balozi (ma-);
официальный визит ziara rasmi (-);
официальный список rejista (-);
официальный язык lugha rasmi (-), lugha уа taifa (-)
официант
boi (ma-; -), mhudumiaji wageni hotelini (wa-), mlisha (wa-), mpakuzi (wa-), weta (ma-; -), mwandaliaji (wa-), mwandazi (wa-), mwandikaji wa chakula (wa-), mwandikiaji (wa-)
оформитель
mbuniji (wa-)
оформление
kipambo (vi-);
оформление завещания uasii (ед.);
художественное оформление nakshi (-)
оформлять
1) (украшать) -pamba, -fanya michoro, -tia nakshi; (обложку книги) -gilidi
2) (делать официальным) -rajisi; (заказ) -agiza;
оформлять на работу -ajiri
охапка
chopa (ma-);
охапка прутьев tita (ma-)
охать
-zoma
охватывать
-kumba, -penya, -sakama, -shamiri, -shika, -zingira, -zonga; (напр. о докладе) -chukua;
быть охваченным волнением -shikwa na msisimko;
быть охваченным гневом, яростью -shikwa na (-patwa na, -pandwa na, -ingiwa na, -jiwa na) ghadhabu;
быть охваченным раскаянием -shikwa na majuto, -patwa na majuto;
быть охваченным скорбью -shikwa na kibuhuti, -patwa na kibuhuti;
быть охваченным страстью -wa na (-shikwa na, -ingiwa nа, -оnа) hamu;
быть охваченным страхом -shikwa na hofu, -ingiwa na woga, -shikwa na woga
охладевать
-tabaradi
охладитель
kipoza (vi-)
охлаждать
-burudisha, -fanyia baridi, -poza, -rutubisha, -zizimisha
охлаждаться
-burudika, -poa, -rutubika, -tabaradi
охлаждение
(напр. жидкости) upozo (ед.)
охота
usasi (ед.), uwindaji (ед.), uwindo (ед.), windo (ma-);
охота с помощью ловушек, капканов mnaso (mi-), msako (mi-)
охотиться
-saka, -winda;
тот, на кого охотятся (дичь, зверь и т. п.) mwindwa (wa-)
охотник
mkaa (wa-), mrumba (wa-), msakaji wanyama (wa-), msasi (wa-), mwinda[ji] (wa-);
охотник до чего-л. mpenda (wa-)
охотничий
-a kuwinda;
охотничья добыча uwindo (ед.);
охотничья собака mbwa wa kuwinda (-)
охотно
bila hiana, pasina hiana, kwa nia, kwa radhi;
делать охотно -biabia
охрана
1) (караул) gadi (-), kingojo (-), mlindo (mi-), mshindikizo (mi-), ungojezi (ед.)
2) (защита) hifadhi (-), uhifadhi (ед.), kilindo (vi-), lindo (ma-), kinga (-), uangaliaji (ma-), ulinzi (ед.), utunzaji (ед.);
охрана окружающей среды uhifadhi wa mazingira (ед.);
охрана поля (от птиц и т. п.) uamiaji (ед.)
охранение
hifadhi (-), kingojo (-), lindo (ma-)
охранник
bawabu (ma-; -), см. также <<сторож>>
охранять
-dhibiti, -difai, -hami, -hifadhi, -kaga, -kaa (-keti, -linda) kingojo, -linda, -nusuru, -tunza, -vua, -shunga (редко);
охранять чарами -zindika;
охранять поле или сад от птиц, вредных насекомых и т.п. -amia;
охранять с помощью заклинания, чар -kaga;
тот, кто охраняет mhifadhi (wa-)
оцарапать
-chunua, -kunyua, -pujua
оцарапаться
-jipujua
оценивание
tathmini (-)
оценивать
-kadiri, -pima, -rasimu, -tathmini, -thamini, -wakifia;
оценивать приблизительно -kisi;
тот, кто оценивает mthamini (wa-)
оценка
1) (отметка) alama (-), maksi (-)
2) (подсчет, оценивание) kisi (ma-), makadirio (мн.), tathmini (-), thamani (-), uhakiki (eд.), ukadiriaji (ед.), ukadirifu (ед.), uthamini (ед.);
оценка по достоинству utambulizi (ед.);
по оценкам специалистов kutokana nа wataalam walivyokadiria
оценщик
mthamini (wa-)
оцепенение
kiwewe (vi-), mshangao (mi-), ugoigoi (ед.), utepetevu (ед.)
оцеплять
-zingia, -zingira, -zonga
оцинковывать
-tia bati;
оцинкованное железо bati (ma-; -)
очаг
1) jiko (meko);
очаг домашний kwao (ma-)
2) (эпицентр) kiini (vi-);
очаг напряженности kiini cha hatari (vi-)
очарование
upendelevu (ед.)
очаровательность
upendezi (ед.)
очаровательный
-а kupendeza
очаровывать
-loga, -puliza, -tamanisha, -tega, -tongoza
очевидец
mshahidi (wa-);
быть очевидцем -shuhudia
очевидно
[kwa] bayana, dhahiri, wadhiha;
абсолютно очевидно, что inaeleweka wazi kuwa
очевидность
bayana (-), ubainifu (ед.), udhahiri (ед.), udhahirifu (ед.)
очевидный
-bainifu, bayana, dhahiri, -а kimachomacho, wazi;
очевидный факт jambo waziwazi (mambo), ukweli wazi (ед.);
быть очевидным -bainika, -bainikana, -dhihiri, -dhihirika, -elea, -eleweka, -kini, -onekana, -tazamika;
делать очевидным -dhihirisha;
становиться очевидным -bainika, -dhihirika
очень
chakari, hasa, kabambe, kabisa, kafiri, mno, kamani, kayaya, sana mno, mno ajabu, sana, hadi (редко), top (разг.)
очередность
ufuatano (ед.), zamu (-)
очередь
1) (черед) duru (-), mlimbiko (mi-), zamu (-)
2) (этап) awamu (-), mkupuo (mi-)
3) (ряд) foleni (-), mkururo (mi-), mlolongo (mi-), moza (-), msururu (mi-); (только о людях) mstari (mi-)
очерк
insha (-), mtungo wa habari (mi-)
очернитель
muumbuaji (wa-)
очернить
-idhara, -sawidi
очертание
dutu (ma-), mzunguko (mi-), wajihi (-);
очертания дворца dalili уа jumba (-)
очинка
(карандаша) mchongo wa kalamu (mi-)
очиститель
takaso (ma-)
очистка
uchambuzi (ед.), ukumbizi (ед.), usafishaji (ед.), utakaso (ед.)
очистки
kapi (ma-)
очищать
-chuja, -konyoa, -kwatua, -safi, -safisha, -safidi, -takasa, -fagia;
очищать душу -takasa moyo, -takasa roho;
очищать водоем -fua;
очищать зерно от шелухи -pwaya, -twanga, -guruguza;
очищать лес -fyeka;
очищать кустарник -fyeka (-vunja, -ng'oa) magugu;
очищать от примесей -halisisha;
очищать от коры -ponoa;
очищать от скверны, греха -toharisha;
очищать плод от косточек -bujua;
очищать с помощью воды -eua;
очищать поле от сорняков -kwatua shamba;
очищать просеиванием через решето (зерно или рис) -sungua;
полностью очищать от -fagilia mbali;
тот, кто очищает или трет кокосовые орехи mkunaji (wa-)
очищаться
-jipapatua, -papatuka;
очищаться от скверны, греха -toharika, -takata
очищение
1) (духовное) mtakaso (mi-), takaso (ma-), utakaso (ед.), utohara (ед.)
2) (очистка) takaso (ma-), usafishaji (ед.), utakaso (ед.), weuo (ед.), mweuo (mi-)
очищенность
takato (ma-; -)
очищенный
1) (духовно) -takatifu, tohara;
быть очищенным -takata
2) (чистый) -safi;
быть очищенным -takata, -kwatuka, -papatuka, (отшелушенным) -nyambuka
очки
miwani (мн.);
черные очки miwani myeusi (мн.)
очко
bao (ma-), pointi (-)
очковтирательство
(разг.) ushaufu (ед.), hadaa (-), udanganyifu (ед.)
очнуться
-tahamaki, -tengenea, -zinduka;
очнуться от сна -ondoka usingizini
очутиться
-jikuta
ошеломленный
(человек) bozi (ma-), mzuzu (wa-);
быть ошеломленным -ingiwa na (-shikwa na, -pigwa na) bumbuazi, -duwaa, -ghumia, -shangaa
ошеломлять
-shangaza, -bwaga (перен.)
ошибаться
-danganyika, -kosa, -kwaa, -potea
ошибка
aili (-), dosari (-), ghalati (-), hatia (-), kosa (ma-), ukosefu (ma-), ukosa (ед.), ufinyu (ед.), upotevu (ед.), utelezi (ma-) (перен.);
(вина) lawama (-; ma-), ошибка при плетении kasama (-);
делать ошибку -kosa
ошибочность
ukosaji (ед.), uwongo (ед.)
ошибочный
-kosefu
ошиваться
(где-л., разг.) -randaranda, -jisaga (разг.)
ошпаривание
(кипятком) mtokoso (mi-)
ошпаривать
-babua, -tokosa
ощипывать
-fuchua;
ощипывать курицу -futua kuku;
ощипывать птицу -nyonyoa;
быть ощипанным -nyonyoka
ощупывать
-bopa, -dara, -gusa, -papasa, -tofya, -tomasa, -tutusa;
ощупывать рукой или ногой, с осторожностью -sunza
ощущать
-hisi, -ona, -pata, -sikia;
ощущать боль -tonoka;
ощущать острую боль -katakata, -kakata;
ощущать недостаток в -tindika;
ощущать жар, озноб -pata homa;
быть ощутимым -oneka
ощущение
hisia (-), kijelezi (vi-), ono (ma-), sikio (ma-);
ощущение холода mzizimao (mi-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика