Русско-суахилийский словарь на СО-СС

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > СО-СС
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Со-Сс на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на С - 1896 + 6.

собака
mbwa (-);
собака молодая chiboa (-);
собачка маленькая kijibwa (vi-);
гиеновая собака mbwiji (-)
собаковод
mfuga mbwa (wa-)
собеседник
mwongezi (wa-);
собеседник хороший mbaraza (wa-)
собеседование
(перед экзаменами) usaili (ед.)
собирание
1) (вместе) mkusanyo (mi-), ukusanyaji (ед.);
собирание в кучу uzoaji (ед.);
собирание цветов, плодов chumo (ma-)
2) (взимание) utozaji (ед.)
собиратель
mkusanya (wa-), mwokosi (wa-), mwokotaji (wa-);
собиратель колосьев mkumbizi (wa-)
собирать
1) (соединять, монтировать) -biganya, -rekebisha, -tunga; (тех.) -funga;
собирать вместе -changanyisha, -changanya, -konganya
2) (рвать) -chuma;
собирать плоды, цветы и т. п. -tunda;
собирать обильный урожай -bokoa;
собирать урожай -vuna;
собирать урожай руками -goboa;
тот, кто собирает mchumi (wa-),тот, кто собирает урожай mvunaji (wa-)
3) (созывать) -hudhurisha, -huduru, -kusanya;
собирать вместе, воедино -kutanisha;
собирать людей -hashiri
4) (складывать, накапливать) -huluti, -kusanya, -lundika;
собирать материал, факты и т. п. -do[n]doa;
собирать что-л. с oпределенной целью -changa;
собирать [все] вместе -jumlisha, -konga;
собирать в пакет, пучок -vunga;
собирать соль -enga chumvi;
тот, кто собирает mkusanyaji (wa-)
5) (подбирать) -okota;
собирать мусор, песок и т. п. -zoa;
собирать в кучу мусор -kokoa;
собирать высевки -sungua;
собирать колосья (после жатвы) -buga;
собирать мед (из сот) -umua nyuki;
собирать пыльцу -chukua unga;
тот, кто собирает (в кучу) mzoaji (wa-)
собираться
1) (соединяться) -jamii, -runga;
собираться с духом -jikusanya, -piga moyo konde;
собираться с силами -jikaza, -pata nguvu, -funga kibwebwe (перен.)
2) (сходиться, встречаться) -jumuika, -kongomana, -kutana;
собираться вместе -jikusanya, -lahiki;
собираться на совместную молитву -tabaruku
3) (скопляться) -kusanyika, -tundama; (о гное) -tunga;
собираться сборками, складками -kunjana
4) (намереваться) -kusudia, -wa nа azma, -taka, -toka
соблазн
bilisi (-), kishawishi (vi-), mshawasha (mi-), mshawishi (mi-), shawishi (ma-), ushawishi (ед.), ubembe (ед.), chambo (vy-) (перен.)
соблазнение
utongozi (ед.)
соблазнитель
fisadi (ma-), mfisadi (wa-), ib[i]lisi (-; ma-), kiberenge (vi-), mpevushi (wa-), mshawishi (wa-), mtongozi (wa-)
соблазнительный
-bembe, -а kushawishi
соблазнять
-bemba, -fisidi, -haribu, -noa, -ringia, -vuta, -shawishi, -tongoza, -zaini
соблюдать
-shika;
соблюдать пост -funga;
соблюдать постельный режим -alika;
соблюдать диету -gunga;
соблюдать запрет -shika mwiko;
соблюдать траур -kaa msiba;
тот, кто соблюдает диету mgunga (wa-);
не соблюдать -kiuka, -tadi, -vunja
соблюдение
ufuataji (ед.);
соблюдение правил приличия uungwana (eд.);
соблюдение поста ufungaji (ед.)
соболезнование
mbirambi (-), msiba (mi-), ombolezo (ma-), rambirambi (-), tanzia (-), uraufu (ед.);
соболезнования salamu za rambirambi (мн.)
соболезновать
-hurumia, -huzunikia, -ра mkono wa msiba, -pa pole, -peleka rambirambi, -pa mbirambi, -hani, -pa mkono wa tanzia
собор
kanisa kuu (ma-)
собрание
1) (сборище, скопление) makusanyo (мн.), akthari (-), kusanyiko (ma-); (толпа) shamla (-); (материалов, фактов и т. п.) dondoo (ma-; -);
собрание людей, вещей jumuiko (ma-);
собрание людей hadhara (-)
2) (заседание, встреча) mkutano (mi-), baraza (ma-;-), halmashauri (-), kutano (ma-), makusanyiko (мн.), mkungano (mi-), mkusanyiko (mi-), majilis[i] (мн.;-) (редко);
собрание важное mgambo (mi-)
3) (орган) baraza (ma-; -), jamhuri (-), halmashauri (-), kigwena (vi-);
собрание народное jamhuri уа watu (-)
собрат
kaka (-), ndugu (-)
собственник
mwenye (wenye), mwenyeji (w-), mwenyewe (wenyewe)
собственно
asilani
собственность
1) (имущество) bidhaa (-), mali (-), miliki (-), utajiri (ед.)
2) (владение) mamlaka (-; ma-), uenyemali (ед.), umilikaji (ед.), собственность монополистическая hodhi (-);
быть собственностью -wa mali ya
собственный
-а binafsi, [-а] kibinafsi, muhtasi;
в собственных интересах kwa masilahi yake binafsi;
собственной персоной binafsi, kinagaubaga
событие
tukio (ma-), habari (-), kadhia (-), manzili (-; мн.), tokeo (ma-);
событие неожиданное kituko (vi-), mkasa (mi-)
сова
babewana (-; ma-), babewatoto (-; ma-), vumatiti (-);
лесная сова bundi (-; ma-)
совать
-tia, -ingiza;
совать нос в чужие дела -dodosa, -jiingiza katika mambo ya mtu, -pekua;
совать пальцы в кушанье -dokoa;
совать руку в карман -ingiza mkono mfukoni
совершать
-amili, -tenda;
совершать половой акт, прелюбодеяние -zini, -zinga;
совершать проступок -kosa;
совершать рейсы -vinjari, -rambaza;
совершать акцию, действие, поступок -tenda kitendo;
совершать жерт- воприношение -fanya kafara;
совершать интервенцию -vamia;
совершать коленопреклонение -timiza rakaa, -enda rakaa;
совершать молитву (в мечети) -kimu;
совершать мягкую посадку -telemka kwa usalama;
совершать надругательство -najisi;
совершать нападение -fanya mashambulizi, -shambulia;
совершать обряд крещения -batiza;
совершать обряд обрезания -pasha tohara, -tahiri, -toharisha;
совершать обряд очищения -takasa;
соврешать обряд побратимства -la sare;
совершать ограбление -fanya unyang'anyi;
совершать омовение -eua, -nawa, -aua, -jitia udhu, -wa na udhu, -tawadha;
совершать омовение перед молитвой -oga;
совершать хадж, паломничество -hiji, -tufu, -enda haji;
совершать поездку -talii;
совершать поклоны (при молитве) -sujudu;
совершать преступление -kosa, -tenda kosa;
совершать прыжок в воду -ruka chomo;
совершать пять ежедневных молитв -swali;
совершать революцию -fanya mapinduzi;
совершать содомский грех -fira, -lawiti;
тот, кто совершает жертвоприношение mtambikaji (wa-);
тот, кто совершает обряд крещения mbatizaji (wa-);
тот, кто совершает покушение (на чью-л. жизнь) muuaji wa siri (wa-);
совершающий обрезание ngariba (-; ma-)
совершаться
-sibu, -tekelea
совершенно
kabisa, katakata, kenyekenye, kikamilifu, mbali; kafiri, nyakanyaka (разг.);
совершенно очевидно dhahiri shahiri
совершеннолетие
ubalehe (ед.), ubarubaru (ед.), utu uzima (ед.)
совершеннолетний
-zima;
совершеннолетний человек barubaru (-), mbalehe (-), mpevu (wa-)
совершенный
bora, -kamilifu, -а kikamilifu, -pya, timamu, -timilifu;
совершенный язык lugha teule (-);
быть совершенным -kamilika
совершенство
timamu (-), ukamilifu (ед.)
совершенствование
uafadhali (ед.), kuendelezwa
совершенствовать
-auka, -endeleza, -sitawisha
совесть
moyo (mioyo, nyoyo); (вера) imani (-)
совет
1) (орган) baraza (ma-;-), bodi (ma-; -), bunge (ma-), diwani (ma-), halmashauri (-);
совет директоров bodi уа wakurugenzi (-);
совет министров Baraza lа Mawaziri (ma-);
Законодательный совет Baraza la kutunga sheria (ma-), Lejiko[o] (-); Совет Безопа- сности [ООН] Baraza lа Usalama (ma-);
Совет Экономической Взаимопомощи Baraza lа Kusaidiana Kiuchumi bainа уа Nchi za Kisoshalisti (ma-); Совет народных депутатов Baraza la wajumbe wa wananchi (ma-); Совет по опеке Baraza la Udhamini (ma-)
2) (совещание) baraza (ma-; -), kigwena (vi-), mkutano (mi-);
совет вождей, старейшин bamba (ед.) (устар.);
совет старейшин bunge lа wazee (ma-), halmashauri ya wazee (-)
3) (рекомендация) kauli (-), kidokezi (vi-), mawaidha (мн.), mgogoyo (mi-), mshawara (mi-), neno (ma-), onyo (ma-), rai (-), shauri (ma-; -), ushauri (ед.);
совет искренний nasaha (-)
советник
bwana shauri (ma-), mshauri (wa-);
первый советник правителя (у некоторых народов Восточной Африки) katikiro (-; ma-);
советник юстиции mshauri mambo уа sheria (wa-);
советник-посланник balozi (ma-), mshauri balozi (wa-)
советовать
-nasihi, -nena, -rai, -shauri, -toa shauri, -ра ushauri
советоваться
-shauriana;
советоваться с врачом -ona daktari
советский
-а kisoviet; Советский Союз Umoja wa Kisoviet (ед.), Urusi (ед.), Umoja wa Jamhuri za Kisoviet za Kisoshalisti (ед.)
советчик
mshauri (wa-), gaidi (ma-), mpendekezaji (wa-), gambera (-);
советчик мудрый nasiha (-)
совещание
mashauriano (мн.), mkutano (mi-), mtaguso (mi-), shauri (ma-; -), uelekezi (ед.; ma-), bamba (ед.) (устар.)
совещательный
-а ushauri
совещаться
-shauriana
совместно
kishirika, rubaa, pamoja
совместный
-а pamoja, -а shirika;
совместные действия ushirika (ед.);
совместное коммюнике taarifa уа pamoja (-)
совок
bambo (ma-), mbamba (mi-)
совокупляться
-jamii, -undama, -ingiliana, -pakua (разг.)
совокупность
jumla (-), mtiririko (mi-);
в совокупности kwa jumla
совокупный
-a jumla;
совокупный спрос utashi wa jumla (ед.; ma-)
совпадать
1) (соответствовать) -afiki, -elekeana, -lingana;
совпадать во мнении друг с другом -elekezana;
совпадать полностью -lingamana;
не совпадать во взглядах -pitana;
совпадающий -linganifu
2) (по времени) -sadifu
совпадение
1) (аналогия) tamthili (-), usawa (ед.), ulinganifu (ед.), upatanifu (ед.)
2) (событий) sadfa (-)
совратитель
kiberenge (vi-), mtongozi (wa-)
совращать
-bemba, -fisidi, -haribu, -kengeua, -laza, -noa, -shawishi, -tongoza, -zaini, -pevua (редко)
совращение
shawishi (ma-), ubembelezi (ед.);
совращение женщины utongozi (ед.)
современник
asiria (-), hirimu (-)
современно
kileo, kisasa
современность
mambo leo (мн.), muhula wetu huu (mi-), usasa (ед.)
современный
asiria, -а [ki]leo, -а kisasa, mamboleo, -а siku hizi; (об одежде) mufti
совсем
kabisa, mbali;
совсем недавно hivi punde, hivi karibuni;
совсем немного katiti;
совсем нет hata kidogo
совхоз
ujima wa kiserikali wa mashamba (ед.)
согбенный
-fufumavu
согласие
1) (единодушие, взаимопонимание) agano (ma-), itifaki (-), mkubaliano (mi-), makubaliano (мн.), mkabala (mi-), moyo mmoja (mioyo), mwafaka (mi-), patanisho (ma-), patano (ma-), tangamano (ma-), changamano (ma-), masikilizano (мн.);
быть в согласии -kubaliana
2) (одобрение, разрешение) kabuli (-), kibali (vi-), ukubali (kubali; ma-), ridhaa (-), ridhia (-), uradhi (ед.), idhini (-), kiva (ед.) (редко)
согласно
kwa, kwa mujibu wa;
согласно исламу kiislamu;
согласно нормам (приличия, поведения и т. п.) kiada
согласный
1) (одобряющий) radhi
2) (звук) konsonanti (-);
согласный взрывной kizuio (vi-);
согласный имплозивный kipasuo ndani (vi-)
согласование
1) (координация) taratibu (-), ulinganishaji (ед.), uratibu (ед.)
2) (грам.) mkubaliano (mi-), uambatisho (ед.), upatanisho (ед.)
согласованно
taratibu
согласованность
mkubaliano (mi-)
согласованный
taratibu;
быть согласованным -afik[i]ana
согласовывать
-ratibu, -endekeza, -patanisha, -kutanisha;
согласовывать друг с другом -shauriana;
тот, кто согласует mhakiki (wa-)
согласовываться
-elekeana
соглашатель
kitimbakwira (vi-), mwelekevu (wa-), msuluhivu (wa-)
соглашательский
-suluhifu, -a kupatanisha
соглашаться
-afiki, -aga, -jibu, -kiri, -kubali, -ridhia, -tii, -sudukia, -tambua,-tungamana, -tulia, -tuana, -idhini, -itikia, -giniza, -pokea (перен.);
соглашаться друг с другом -sema kwa sauti moja, -lingana, -elekeana, -kubaliana, -sikilizana;
соглашаться на пересмотр дела -kubali rufani;
с радостью соглашаться -shangilia;
не соглашаться -rudi neno, -ukiri, -wakifu
соглашение
1) (договор) afikiano (ma-), agano (ma-), ahadi (-), kondrati (-), mkataba (mi-), ngambi (-), mwafaka (mi-), patano (ma-), kiagano (ед.) (редко);
соглашение об оплате работы аккордно makataa (мн.)
2) (договоренность) kibali (vi-), mwafaka (mi-), makubaliano (мн.), mapatanisho (мн.), patano (ma-), upatanisho (ед.),upatano (ma-), mwagano (mi-), usuluhi[fu] (ед.)
соглядатай
duzi (ma-)
согнутый
-а kizingo;
быть согнутым -nemeka, -pindana
согревание
kanzo (ma-), upashaji moto (ед.)
согревать
-tiа moto, -pasha moto, -zimua
сода
magadi (мн.), soda (-);
сода для печения hamira unga (-);
двууглекислая сода magadi soda (мн.)
содействие
msaada (mi-), amara (-), auni (-),muawana (-; mi-), nusura (-), nguzo (-) (перен.);
содействие соседей в выполнении тяжелой работы ujima (ед.)
содействовать
-saidia, -aviza, -hudumu, -jalia, -tajamali, -toa mchango, -vua, -wezesha;
содейство- вать в достижении успеха -s[i]tawisha;
содействовать спасению -nusuru
содержание
1) (денежное) alawensi (-), mshahara (mi-), riziki (-)
2) (смысл, суть) maana (-), maudhui (мн.), yaliyomo; ujazo (ед.), uzito (ед.) (перен.) содержание вопроса, дела kisa (vi-)
3) (состав) muundo (mi-);
содержание соли (напр. в почве) chunyu (ед.)
содержательный
tajiri (перен.)
содержать
1) (семью, иждивенцев и т.п.) -chukua, -lisha, -kimu, -pa riziki, -ruzuku, -tegemeza;
содержать себя -jiweza
2) (вмещать) -chukua;
содержать в себе -chukua (перен.);
содержащий много кокосового масла shatashata
3) (держать) -weka, -tunza;
содержать в чистоте или порядке -nadhifu
содержимое
kiini (vi-), yaliyomo (мн.)
содиректор
meneja mwenza (ma-)
содовая
(вода) soda (-)
содомия
shoga (-)
содрогание
kitetemko (vi-), kituko (vi-), mtanabahisho (mi-), mtikisiko (mi-), mtingisho (mi-), shtuko (ma-);
содрогание от прикосновения холодного предмета unyenyezi (ед.)
содрогаться
-seseteka, -shtuka, -sisim[u]ka, -tapa
содружество
1) (союз) jumuia (-), ujamii (ед.);
Содружество (британское) Jumuia уа Madola (-); Содружество Независимых Государств Jumuia ya Madola Huru (-)
2) (братство) udugu (ед.), ujamaa (ед.)
соевый
-a soya;
соевые бобы maharagwe уа soya (мн.)
соединение
1) (место) gango (ma-), mfumbato (mi-), muungo (mi-)
2) (смесь, сочетание) kampaundi (-), mjumuiko (mi-), mkorogano (mi-), uchanganyi (ед.), changamano (ma-);(хим.) machangamano (мн.), mchanganyo (mi-), magazo (мн.)
3) (действие) kifungo (vi-), kiunganisho (vi-), mfungo (mi-), mkutanisho (mi-), mshikamano (mi-), muunganisho (mi-), uchangamano (ед.), uchanganyaji (ед.), uungaji (ед.);
соединение встык (скобой) liwato (ma-; -)
4) (связь) mapatanisho (мн.), muambatano (mi-), mwambisho (mi-)
соединенный
-a -ote pamoja;
быть соединенным -tungika, -kongomana, -tangamana, -ungana;
быть соединенным друг с другом -tungama
соединительный
-a kuunganisha;
соединительная часть, деталь kiungo (vi-);
соединительное устройство adapta (-)
соединять
-ambatanisha, -biganya, -changa, -gaja, -kapa, -changanyisha, -changanya, -pashia, -konganya, -kutanisha, -shamiri, -unga, -unganisha, -egesha (редко);
соединять по порядку -tunga;
соединять вместе (что-либо с чем-л.) -fumba;
соединять руки -fumba mikono;
соединять стропила (для крыши) -paua;
соединять трубы -funga mabomba
соединяться
-changamana, -ingiana, -jamii, -kongomana, -shirikiana, -tungamana;
соединяться прочно -ungamana
сожаление
huruma (-), majuto (мн.), sikitiko (ma-), toba (-); nadama (-), shufaka (-) (поэт.);
испытывать сожаление -оnа huruma, -hurumia, -sikitika
сожалеть
-hurumia, -juta, -sikitika
сожжение
uteketezo (ед.)
сожженный
-teketevu;
быть сожженным -ungulika
сожитель
hawara (-; ma-), mwanamume (wanaume)
сожительница
hawara (-; ma-), kimada (vi-), mwanamke [wa kinyumba] (wanawake)
сожительство
magendo (мн.), uandani (ед.), uhawara (ед.)
сожительствовать
-chukuana, -kaa kinyumba, -ishi kinyumba, -lala, -lalana, -panga
созвездие
mkusanyo wa nyota (mi-)
созвучие
mlingano (mi-)
создавать
-anzisha, -asisi, -buni, -fanyiza, -ibua, -pevusha, -sanidi, -sanifu, -sanii, -tengeneza, -tunga, -umba, -unda, -zaa, -zalisha;
создавать затруднения -angusha matata, -kutisha, -letea mushkili; (гл. обр. о боге) -huluku;
создавать книги -alifu;
создавать базу для -fanyiza msingi wa;
создавать благоприятные условия -wezesha;
создавать видимость деятельности -fanya ria;
создавать дефицит -ghalisha;
создавать запасы -limbikiza;
создавать искусственно (выдумывать) -bimba;
создавать что-л. для кого-л, чего-л. -fanyizia;
создавать язык -jenga lugha;
быть созданным -umbika;
тот, кто создает сложности mtatizi (wa-)
создаваться
-fanyika, -tokana, -undwa, -tokea
создание
1) (существо) huluki (-; ma-), kiumbe (vi-)
2) (образование) uendelezwaji (ед.), uumbaji (ед.), uundaji (ед.), uvyauso (ед.), uzao (ед.), muundo (mi-);
создание условий и т.п. utengenezaji (ед.);
создание сложностей, трудностей utaabishaji (ед.)
создатель
mtunga[ji] (wa-), muumba (wa-), muundaji (wa-), mzalishaji (wa-); (о боге) mkawini (-)
созерцание
taamuli (-)
созерцатель
mtazamaji (wa-), mwaza[ji] (wa-)
созерцательность
tawasufi (-)
созидание
tengenezo (ma-)
созидать
-umba, -unda, -buni
сознавать
-sikia, -ungama, -tambua
сознаваться
-kiri, -ungama;
сознаваться во всем -ungama реuре;
тот, кто сознается в чем-л. mwungama (wa-)
сознание
atikali (-), fahamu (-), ufahamu (ед.), fikira (-), moyo (mioyo, nyoyo), roho (-), mwamko (mi-);
быть в сознании -fahamu
сознательно
kwa urazini, kwa kufahamu, makusudi
сознательность
mwamko (mi-), urazini (ед.), ufahamivu (ед.), akili (-)
сознательный
-а dhati, razini, -a makusudi, -enye kufahamu;
сознательное намерение dhati (-);
сознательный возраст maizi (-)
созревание
mpevuko (mi-)
созревать
-auka, -iva, -pevua, -vuvum[u]ka; (о пыльце) -chavua;
начинающий созревать (о плодах) -tosa
созревший
lembelembe, -pevu;
быть созревшим -pevuka
созыв
uitaji (ед.), mwito (mi-)
созывать
-alika, -hudhurisha, -huduru, -itisha
созываться
(о собрании) -kutana
соизмерять
-linga
соискание
ushindani (ед.)
соитие
ugono (ngono), uzini (ед.)
сок
(какого-л. плода) maji matamu (мн.);
сок дерева machozi уа mti (мн.), utomvu (ед.);
сок корки цитрусовых плодов merikebu уа moshi (-);
сок маслянистый из мякоти кокосового ореха tui la kasimile (ma-);
сок фруктовый maji уа tunda (мн.);
сок поджелудочной железы maji [уа] kongosho (мн.);
желудочный сок majitumbo (мн.)
соковыжималка
kikamulio (vi-), kipondeo (vi-)
сокол
kipanga (vi-); (разновидность) kitema (vi-)
сокращать
-chekecha, -finyiliza, -fupisha, -kasiri, -kata, -kusuru, -punguza;
сокращать молитву -kusuru;
сокращать дробь -kata;
сокращать напр. расходы -pogoa
сокращаться
-ngwea, -pogoka, -punguka, -pungua
сокращение
fupisho (ma-), kifupisho (vi-), mfupisho (mi-), ufupizo (ед.; ma-), kipunguo (vi-), upungufu (ед.), upunguzaji (ед.), mpunguo (mi-), mchekecho (mi-), mkato (mi-), upogoaji (ед.) (перен.);
сокращение вооружений upunguzaji wa silaha [za kivita] (ед.)
сокращенный
-fupi, -pungufu;
сокращенная форма mkato (mi-);
быть сокращенным -fupika, -pogoka
сокровенное
(мысли, намерения и т.п.) batini (-)
сокровище
azizi (-), hazina (-), johari (-; ma-);
сокровище спрятанное dafina (-), kanzi (-);
сокровища mali (-)
сокровищница
hazina (-); (перен.) kisima (vi-) (перен.)
сокрушать
-laza chini, -ponda, -bomoa;
быть сокрушенным -titika
сокрушаться
-lalama
сокрушитель
mbomoshi (wa-), mpondaji (wa-)
сокрушительный
-a kuvunjavunja, -a kuharibu, -a kuangamiza
сокрытие
ficho (ma-), mficho (mi-), ufichaji (ед.), masturi (мн.)
солдат
askari (-; ma-), mwanajeshi (w-);
солдат нерегулярной армии rugaruga (ma-), mrugaruga (wa-);
рыба-солдат kitatange (vi-), kifuu (vi-)
солдатский
-а kiaskari
соленый
-a chumvi, -enye chumvi;
соленая вода nyongo (-)
солидарность
mshikamano (mi-), ushikamano (ед.; ma-), muungano (mi-), utangamano (ед.), uungaji mkono (ед.);
быть солидарным -jumuika, -shikamana
солирование
ghani (-; ma-)
солировать
-ghani, -toa kongwe
солист
kongwe (-; ma-), mtumbuizi (wa-)
солитер
chango la tumbo (ma-), nyoka (-), tegu (ma-; -)
солить
-tia chumvi, -unga
солнечный
-a jua;
солнечная погода jua (ma-);
солнечная система mfumo wa jua (mi-)
солнце
jua (ma-), shams[h]i (-) (поэт.);
солнце взошло jua liko sabahani
солнцестояние
solistasi (-)
соло
(муз.) mcharazo (mi-)
солод
(пивной) timba (-);
солодковый корень susi (-);
солодовый сахар maltosi (-)
солома
bua (mа-), ubua (ma-; mbua);
солома для зажигания трубки kibahaluli (vi-)
соломина
bua (mа-)
соломинка
(для коктейля) mrija (mi-), neli (-)
солонка
kibakuli cha chumvi (vi-)
солончак
udongo wenye chumvi (dongo)
соль
1) (минерал) chumvi (ед.), munyu (-) (редко); (мед.) соли jiwe (mawe);
соль грубого помола chumvi уа mawe (-);
соль тонкого помола chumvi laini (-)
2) (остроумие) chumvi (ед.) (перен.)
сольфатары
solfatara (-)
соляной
-a chumvi, -enye chumvi;
соляная кислота asidi haidrokloriki (-);
соляной раствор majichumvi (мн.)
солярий
mahali pa kuota jua
сомалиец
Msomali (wa-)
сомбреро
shumburere (-; ma-)
сомневаться
-dhani, -engaenga, -ona (-tia, -wa na) shaka, -wa na mashaka, -shuku, -fanya (-patwa na, -shikwa na) tashwishi, -tuhumu, -tia wasiwasi, -ganza (перен.);
сомневаться по поводу чего-л. -patilia shaka lo lote
сомнение
babaiko (ma-), machug[w]achug[w]a (мн.), shaka (ma-; -), shuku (ma-), taradadi (-), tashwishi (-), tuhuma (-), wasiwasi (ед; -), kinyongo (ед.);
испытывать сомнение -ona shaka, -wa na shaka
сомнительно
haiyumkiniki
сомнительный
-а mashaka
сон
1) (состояние) gonezi (-), ndezi (-), usingizi (ед.), usono (ед.);
неглубокий сон lepe la usingizi (ma-);
глубокий сон usingizi pono (mzito, mnono) (ед.)
2) (сновидение) ndoto (-), woto (ед.), ruia (-), naumi (-) (поэт.);
сон страшный jinamizi (ma-)
сонливость
lepe (ma-), ndezi (-), kusinzia
сонливый
(человек) gonezi (ma-), lepe (ma-)
сонник
kitabu cha uaguzi (vi-), kitabu cha ugonezi (vi-)
сонный
-enye lepe;
сонная болезнь [ugonjwa wa] malale (мн.);
сонное состояние kungu la usingizi (ma-);
быть сонным -gotea, -wa na ndezi;
быть в сонном состоянии -ota
соня
lepe (ma-), mlalaji (wa-), mlalavi (wa-), msinziaji (wa-)
соображать
-waza, -fahamu, -pata kufahamu
соображение
dhana (-), fikira (-), kauli (-), mafikirio (мн.), oni (ma-), wazo (ma-)
сообразительность
busara (-)
сообразительный
-а busara, -еnуе busara, -fahamivu, -karamshi;
сообразительный человек mkalamuzi (wa-);
быть сообразительным -janjaruka, -kalamka
сообразно
kutokana na, kwa kufuata
сообразность
mujibu (mi-)
сообща
kishirika, pamoja, rubaa, kwa kushirikiana;
сообща возделывать землю -lima ujima
сообщать
-ambia, -aridhi, -arifu, -bashiri, -eleza, -fahamisha, -gotoa, -hubiri, -julisha, -ripoti, -tangaza;
сообщать конфиденциально, по секрету -dokeza;
сообщать известия, новости -toa (-pasha, -arifu, -peleka) habari;
сообщать по телефону -arifu kwa simu;
тот, кто сообщает msimulizi (wa-)
сообщение
1) (известие) aridhilihali (-), hubiri (ma-; -), kaifa (-), kiwasilisho (vi-), makala (мн.; -), mbiu (-), mtangazo (mi-), neno (ma-), notisi (-•, ma-), ripoti (-), simulizi (ma-;-), taarifa (-), tamko (ma-), ujumbe (ед.);
сообщение официальное tangazo (ma-);
сообщение на определенную тему mada (-);
делать сообщение -toa taarifa
2) (движение) usafiri (ед.)
3) (коммуникация) mawasiliano (мн.)
сообщество
jumuia (-), kikoa (vi-);
растительное сообщество uhusiano wa mimea (ma-);
Европейское Экономическое Сообщество Jumuia уа Biashara уа Ulaya (-), Jumuia уа Uchumi wa Ulaya (-)
сообщник
msaidizi (wa-), mshirika (wa-); (в преступлении) mwamali (wa-)
сообщничество
mshirikio (mi-)
сооружать
-buni, -jenga, -tengeneza, -unda, -aka
сооружение
1) (строение) banda (ma-), buniani (-), jengo (ma-), mjengo (mi-), maunzi (мн.)
2) (процесс) jenzi (ma-), muundo (mi-), tengenezo (ma-), ujengaji (ед.), uunzi (ед.)
соответственный
-а kadiri, kufu
соответствие
kufu (-), laiki (-), makubaliano (мн.), mlingano (mi-), ulinganifu (ед.), ulinganisho (ед.), mujibu (mi-), mwafaka (mi-), uwiano (ед.);
соответствие фактам nususi (-);
в соответствии chini уа, kwa, kwa mujibu wa, kwa ulinganifu wa, kwa kufuatanа nа, kutokana na, kwa kulingana na, kwa makubaliano ya, minta[a]rafu;
в соответствии с истинным положением вещей kihali halisi;
в соответствии с конституцией kikatiba
соответствовать
-afiki, -chukua, -elekeana, -enzana, -itikia, -kabili, -laiki, -linga, -lingana, -patana, -shabihiana, -tabiki, -wa sawa, -wiana, -sadifu;
соответствовать друг другу -chukuana, -korana, -tabikiana;
соответствовать цене -halisi;
не соответствовать -epukana
соответствующий
-linganifu, muhtasi;
соответствующий установленному образцу sanifu;
соответствующий положению, уставу -а kanuni;
быть соответствующим (годным) -sihi
соотечественник
jamaa (-), mtani (wa-);
их соотечественник mkwao (wa-)
соотноситься
-wiana;
соотноситься друг с другом -chukuana
соотношение
mizani (-), mwiano (wa-), uwiano (ед.);
в соотношении kwa kadiri уa
сопение
mkoromo (mi-)
соперник
adui (-; ma-), hasimu (ma-; -), mkinzani (wa-), mshindani (wa-), mshinde (wa-), mkiritimba (wa-)
соперничать
-bagukana, -ghilibu, -hasimu, -hasimiana, -ongozana, -shindana, -teta
соперничество
ghi[li]ba (-), mghalaba (mi-), mvutano (mi-), shindano (ma-), ushindani (ед.), teto (ma-), upiganaji (eд.), ukewenza (ед.) (перен.)
сопка
kilima (vi-), mlima (mi-)
соплеменник
mtani (wa-)
сопло
pua (-)
сопля
kamasi (mа-)
сопоставление
mlinganisho (mi-), mlingano (mi-), ulinganishaji (ед.), ulinganisho (ед.)
сопоставлять
-enenza, -fafanisha, -fananisha, -linganisha, -mithili, -pambanisha;
быть сопоставимым -linganika
сопредельный
-a kupakana
сопредседатель
mmoja wa wenyekiti (wa-)
соприкасать
-egesha
соприкосновение
changamano (ma-), maegesho (мн.), mgusano (mi-), mpambanisho (mi-), mpambano (mi-);
быть в тесном соприкосновении (контакте) -ambata
сопровождать
-adi, -andamana, -andama, -fikisha, -fuatana, -sanjari, -tembeza;
сопровождать друг друга -chukuzana, -pelekana;
тот, кто сопровождает mwandamizi (wa-)
сопровождаться
-ambatana
сопровождающий
-andamizi;
сопровождающие лица walioandamana nа;
сопровождающий по памятным местам (гид) mwonyeshaji wa mambo уа kale (wa-)
сопровождение
fuatano (ma-), mfuatano (mi-), msuluhu (mi-), mwandamo (mi-), ufuasi (ед.), vishuo (мн.), mshindikizo (mi-), msindikizo (mi-), shindikizo (ma-);
в сопровождении sanjari
сопротивление
1) (противодействие) chachari (ma-), magombezi (мн.), ukinzani (ед.), upinzani (eд.)
2) (эл.) ukinzani (ед.)
сопротивляться
-bamba, -dinda, -halifu, -kabili, -kaidi, -pinga, -teta
сопутствовать
-enda na, -fuatana na, -fuata, -andamana
сопутствующий
fuatifu;
сопутствующее явление kando (-; ma-);
сопутствующий предмет kishiriki (vi-), kifuasi (vi-)
сопящий
(человек) mkoromaji (wa-)
сор
jaa (-; ma-), taka (-; ma-), tama (-)
соразмерность
ulinganisho (ед.), urari (ед.)
соратник
ansari (-; ma-), mwandani (wa-), mwenzi (wenzi), mwandamizi (wa-)
сорго
mtama (mi-);
лимонное сорго mchaichai (mi-), mzumai (mi-);
сахарное сорго mkota (mi-)
соревнование
shindano (ma-), ushindani (ед.), chezo (ma-), mchuano (mi-), mghalaba (mi-), mkutano (mi-), mpambanisho (mi-), mshindano (mi-), upiganaji (eд.);
соревнование отборочное mchuano (mi-);
соревнование по боксу mashindano ya ndondi (мн.)
соревноваться
-chuana, -shindana;
соревноваться на первенство -gombea ubingwa
соринка
kitakataka (vi-)
сорить
-leta uchafu;
сорить деньгами -toboka mfuko, -tapanya fedha, -tawanya pesa
сорняк
gugu (ma-), kwekwe (-; ma-), kitawi (vi-), mbulia (mi-), mchokore dume (mi-), palizi (ma-), tarare (-)
сорок
ar[o]baini
сороковой
-а ar[o]baini
сорокопут
(занзибарский) tiva (-);
сенегальский сорокопут kipwe (-)
сорочка
nguo (-);
сорочка детская ночная kigauni cha usiku (vi-);
сорочка нижняя fulana (-)
сорт
aina (-), babu (-), gredi (-), jinsi (-), kabila (ma-; -), mtindo (mi-), namba (-; ma-), namna (-)
сортировать
-panga babu, -panga, -tengua;
сортирующий -teuzi
сосание
mfyonza (mi-), unyonyaji (ед.)
сосать
-fyonza, -mumucha, -mumunya, -nyonya;
сосать грудь -amwa, -nyonyesha ziwa
сосед
jirani (-; ma-)
соседний
-а jirani, jirani, -enye mpaka mmoja
соседский
-а jirani
соседство
jirani (-; ma-), majirani (мн.), ujirani (ед.), mzingo (mi-) (перен.)
сосиска
soseji (-)
соска
kinyonyo (vi-)
соскабливать
-bambua, -kokonoa, -kwangua;
соскабливать рубанком, наждачной бумагой и т. п. -paruza
соскальзывать
-poromoka, -serereka, -telea
соскребать
-kwangua, -zoa
сословие
manzili (-; мн.), cheo (vy-), hali (-)
сослуживец
mfanya kazi mwenzi (wa-), rafiki ya kazi (-)
сосна
msonobari (mi-)
сосок
(груди) chuchu (-; ma-), bubu (ma-), kititi (vi-), titi (ma-), tombo (ma-), kilembwa cha titi (vi-)
сосредоточение
1) (на чем-л.) rakadha (ma-)
2) (чего-л.) mkusanyo (mi-), ukusanyaji (ед.)
сосредоточенно
kwa makini
сосредоточивать
-kusanya, -leta pamoja, -unganisha;
сосредоточивать людей -hashiri; сосредо- точивать свое внимание на -fanyia rakadha;
сосредоточивать силы на (чем-л.) -weka juhudi katika
сосредоточиваться
1) (на чем-л.) -makinika
2) (о чем-л., ком-л.) -kusanyika
состав
1) (смесь) kampaundi (-), mchanganyo (mi-);
состав, к-рым обмазывают судно изнутри uge (eд.); (хим.) kivunge (vi-)
2) (структура) mtungamano (mi-), mtungiko (mi-);
состав организации uundaji (ед.);
в составе ndani уа
составитель
mtunga[ji] (wa-);
составитель сборника mkusanyaji (wa-);
составитель каталога mtengeneza katalogi (wa-);
составитель предисловия к книге, проекта msawidi (wa-);
составитель словаря mtendaji wa kamusi (wa-);
составитель учебного плана mkuza muhtasari (wa-)
составление
mtungo (mi-), utungaji (ед.), tengenezo (ma-), ubuniaji (ед.);
составление описи, списка uorodheshaji (ед.);
составление смеси kumbakumba (-)
составлять
-fanyiza, -tunga, -unga;
составлять план, программу -tengeneza, -fanya shauri;
составлять гороскоп -piga falaki;
составлять каталог -tengeneza katalogi;
составлять мнение -kadiri;
составлять перечень, список -orodhesha;
составлять повестку дня -panga ajenda;
составлять проект -sawidi;
составлять смету расходов -kadiria matumizi;
быть составленным -tungika
составной
mahuluti;
составная часть kiungo (vi-), elementi (-), kiambato (vi-), memba (-; ma-)
состояние
1) (положение) hali (-), makazi (мн.; -) (перен.);
состояние блаженства, счастья uheri (ед.);
состояние духа sadiri (-);
состояние здоровья hali (-);
состояние невменяемости hali уа ukichaa (-);
состояние неполной готовности (о продуктах) ubichi (ед.) ;
состояние полного развития uzima (ед.);
быть в состоянии сделать что-л. -weza, -mudu;
быть в состоянии выразить словами -nena;
быть в состоянии добывать необходимое (средства к существованию, пищу и т. п.) -zumbua; быть в состоянии оцепенения -fumbama; быть в состоянии эрекции (о половом члене) -disa;
быть не в состоянии сделать -tehemu, -shindwa;
быть не в coстоянии успокоиться -chachamaa
2) (деньги, богатство) mbango (-), tija (-), rasil[i]mali (-),uenyemali (ед.)
состоятельность
1) (достоверность) hakika (-), ukweli (ед.)
2) (достаток) ukwasi (ед.), kujiweza, utajiri (ед.)
состоятельный
-kwasi, tajiri;
состоятельный человек lodi (ma-;-), mkwasi (wa-), mwenye kujiweza (wenye);
становиться состоятельным -tajirika
состоять
1) (быть) -wa
2) (быть составленным из) -jumlisha;
состоящее из двух предметов pea (ma-)
состояться
-fanyika
сострадание
huruma (-), kite (ед.), mbawazi (-), mbirambi (-), rehema (ma-), upole (ед.), uraufu (ед.), shufaka (-) (поэт.);
испытывать сострадание -hurumia;
тот, к кому испытывают сострадание mhurumiwa (wa-)
сострадательный
(человек) mzishi (wa-);
быть сострадательным -wa na shufaka
сострадать
-hurumia, -fanya (-оnа, -ingia, -wa na, -ingiwa nа) huruma
состыковывать
-unganisha, -kutanisha
состязание
chezo (ma-), mchuano (mi-), mkutano (mi-), mpambanisho (mi-), mpiganisho (mi-), mshindano (mi-), shindano (ma-), ushindani (ед.);
состязание в беге msabaka (mi-), resi (-);
состязание по боксу ngumi (-; ma-)
состязаться
-chuana, -shindana, -votana
сосуд
jagi (ma-), kiwekea (vi-), chombo (vy-);
(виды) kibuyu (vi-), birika (ma-;-);
кровеносный сосуд mshipa [wa damu] (mi-)
сосулька
kipande cha barafu (vi-)
сосуществование
kukaa pamoja
сосуществовать
-ishi nyumba moja, -ishi pamoja katika usalama, -kaa pamoja kwa amani
сотворение
uumbaji (ед.)
сотня
gana (ma-), mia (-; ma-);
сотни mamia (мн.);
сотнями kwa mamia
сотрудник
ofisa (ma-), mshiriki (wa-), mfanyakazi (wa-);
сотрудник, ответственный за обеспечение ofisa maslahi (ma-)
сотрудничать
-shirikiana, -tangamana, -shughulika pamoja, -saidiana
сотрудничество
bia (-), msaragambo (mi-), tangamano (ma-), ushirika (ед.), ushirikiano (ma-)
сотрясать
-duguda, -tingisha, -tetemesha, -shtusha
сотрясаться
-tibwirika, -tinga
сотрясение
kishindo (vi-), kitingisha (vi-), mkutuo (mi-), mleo (mi-), mtanabahisho (mi-), mtikisiko (mi-), mtitigo (mi-);
сотрясение мозга kipigo cha kichwa (vi-), mtikisiko wa ubongo (mi-)
соты
kamba (ma-), kalala (ma-), kitata cha asali (vi-), mayungiyungi (мн.), mkate wa nyuki (mi-), sega (ma-), shapa la nyuki (ma-), zana (ma-)
сотый
-a mia
соус
mchuzirojo (mi-), sosi (-), surwa (-); (виды) mchikicho (mi-), borohoa (-)
соучаствовать
-shirikiana
соучастие
mshirikio (mi-), mwamali (mi-)
соучастник
mshirika (wa-), mwenzi (wenzi), msaidizi (wa-); (в преступлении) mwamali (wa-)
соученик
mwanafunzi mwenzi (w-)
софа
sofa (-)
соха
plau (-), jembe (ma-)
сохнуть
-gungumka, -kambuka, -kauka, -kukutaa, -kutaa, -nyaa, -pwa, -sinyaa, -yabisika
сохранение
afua (-; ma-), hifadhi (-), kingojo (-), uhifadhi (ед.), uwekaji (ед.); (мат., физ.) сохранение момента hifadhi уа momenta (-);
сохранение энергии hifadhi уa nishati (-)
сохранность
salama (-);
быть в сохранности -vuka;
в сохранности salama
сохранять
1) (беречь) -dodoa, -hifadhi, -limbika, -linda, -nafidhi, -nusuru, -tunza, -vua;
сохранять девственность -weka kizinda;
сохранять мир -linda amani, -hifadhi amani
2) (удерживать) -dumisha, -ketisha;
сохранять самообладание -shika akili;
сохранять жизнь -huisha
сохраняться
-dumu
социализм
ujamaa (ед.), usoshalist[i] (ед.)
социалист
mjamaa (wa-), msoshalist[i] (wa-)
социалистический
-а kisoshalisti, -а kiujamaa, -а ujamaa;
социалистическое содружество ushirika wa kisoshalisti (ед.), jumuia уа [nchi zа] kisoshalisti (-)
социальный
-а jamii, -a kijamii;
социальная группа tabaka (-; ma-);
социальное положение daraja (-; ma-);
социальное страхование bima уа kijamii (-);
социальный статус hadhi уа jamii (-)
социолингвистика
isimu jamii (-)
социология
elimu ya maisha ya watu jamii (-)
сочетание
changamano (ma-), uchangamano (ед.), kiunganisho (vi-), mchanganyo (mi-), uchanganyaji (ед.), mjumuiko (mi-);
сочетание цветов mpangilio wa rangi (mi-)
сочетать
-endekeza, -oanisha (перен.)
сочетаться
-tangamana, -oana (перен.)
сочинение
andishi (ma-), kazi (-), taarifa (-), tunguzi (ma-), utungo (tungo), mtungo wa habari (mi-);
сочинение в прозе natra (-);
сочинение музыки uandishi wa muziki (ед.);
сочинение школьное insha (-)
сочинитель
mtunzi (wa-)
сочинительство
uandishi (ед.), uzushi (ед.), usanifu (ед.)
сочинять
-buni, -sanidi, -sanifu, -tunga, -zua, -alifu (поэт.); сочинять стихи -ibua mashairi, -tia vina, -tunga mashairi;
сочинять небылицы -zua hadithi za uwongo;
сочинять рассказ -tunga hadithi;
сочинять сказки -buni ngano;
тот, кто сочиняет песни mtungaji nyimbo (wa-)
сочиться
-chirizizika, -ninya, -rishai, -toja, -vuja
сочленение
kiungo (vi-), ungo (ma-)
сочный
tabwatabwa, -teke, tebwere;
быть сочным (о пище) -tebwereka
сочувствие
huruma (-), kite (ед.), mbirambi (-), msiba (mi-), shufaka (-) (поэт.);
испытывать сочувствие к -shafiki, -onea huruma
сочувствовать
-fanya (-оnа, -ingia, -wa na, -ingiwa nа, -onea) huruma, -hurumia, -mwonea mtu uchungu, -sikitikia, -shafiki;
сочувствующий anayependelea
сошка
(воен.) mguu (mi-)
союз
1) (коалиция) afikiano (ma-), muungano (mi-), mwingamano (mi-), shamla (-), shirikisho (ma-), ushirikisho (ma-), unganisho (ma-), utani (ед.)
2) (организация) chama (vy-), fungamano (ma-), ligi (-), ujima (ед.), umoja (ед.), ushirika (ед.)
3) (грам.) kiunganishi (vi-)
союзник
ansari (-; ma-), itifaki (-), mwitifaki (wa-), mtani (wa-), mwandani (wa-), rafiki (-; ma-)
союзнический
-li-o-unganishwa kwa mapatano
союзное слово
kiunganishi (vi-)
соя
soya (-)
спагетти
spageti (-)
спад
mshuko (mi-)
спадать
-anguka, -poromoka, -pukutika; (напр. об опухоли) -bwa, -pwea; (о воде во время отлива) -pwa, -bwa, -fuma; (о жаре) -punga
спазм
kifinyo (vi-), kipindupindu (ед.), mkiki (-; mi-), mpindano (mi-), mkakamao (mi-)
спайка
lehemu (-); (мед.) mshikamano (mi-)
спальный
-a kulalia;
спальная комната pakulalia (ед.);
спальные принадлежности ulalo (ma-);
спальный мешок tandiko (ma-)
спальня
chumba cha kulala (vy-), pakulalia (ед.)
спариваться
-jamii, -tomba
спартакиада
mashindano (мн.), michezo (мн.)
спасатель
mwokoaji (wa-); (на воде) mwogeleaji wa kuokoa watu (wa-)
спасательный
-a uokoaji;
спасательная группа kikundi cha waokoaji (vi-), waokozi (мн.);
спасательные работы kazi za uokoaji (мн.);
спасательный жилет mkanda wa kujiokolea (mi-);
спасательный круг chelezo (vy-)
спасать
-gangua, -hifadhi, -kimbiza, -kimbiliza, -nafidhi, -nusuru, -okoa, -opoa, -ponya, -salimu, -topoa, -torosha, -vua, -gandua, -kifia;
спасать репутацию -okoa heshima;
быть спасенным -vuka, -okoka, -nusurika
спасаться
-churupuka, -futahi, -nusurika, -okoka, -pona, -toroka;
спасаться бегством -kimbia, -parakasa, -mwaga kivumbi (перен.);
спасаться чудом -ponea chupuchupu, -toka tundu уа sindano
спасение
kimbilio (ma-), maokozi (мн.), uokoaji (ед.), uokozi (ед.), ukombozi (ед.), unamuzi (ед.), uponyaji (ед.)
спасибо
asante
спаситель
mkombozi (wa-), mwokoaji (wa-), mwokozi (wa-);
спаситель ниспосланный богом (о Христе) mesiya (-)
спать
-gona, -lala, -lala usingizi;
спать долго, много -korota;
спать безмятежно, спокойно -lala unono, -lala twaa;
спать мало -parama usingizi;
спать мертвым сном -lala kifu, -lala kigogo, -lala kama gogo, -lala fofofo, -lala kama pono;
спать с открытыми глазами (как заяц) -lala kisungura;
спать сладко -tikita usingizi;
не спать -kesha, -lala kimachomacho;
не спать всю ночь до рассвета -cheleza
спаянность
mfungamano (mi-)
спаянный
-enye umoja, imara
спектакль
mchezo wa kuigiza (mi-), ngoma (-), mchezo wa tamasha (mi-)
спектр
spektra (-);
спектр солнечный upinde wa jua (pinde)
спектрофотометр
kipima nuru spektra (vi-)
спекулировать
-langua, -fanya ubazazi
спекулянт
bazazi (ma-; wa-), mbazazi (wa-), mlanguzi (wa-), mwiziaji faidia (wa-)
спекуляция
ubazazi (ед.), ulanguzi (ед.)
спелеология
uchunguzi wa mapango (ед.)
спелость
ubivu (ед.), upevu (ед.)
спелый
-bivu, -pevu, tete;
спелый плод tunda bivu (ma-);
быть спелым -pea, -pevuka
спереди
mbele
сперма
madhii (-), manii (-), shahawa (-)
спертый
(воздух) msongano wa hewa (mi-)
спесивец
mjivuni (wa-), mwenye kitambi (wenye);
быть спесивым -ja kwa meno уа juu, -penda ubora, -takabari
спесь
gharadhi (-), gogi (-), goto (-), takua (-), taraghani (-), usafihi (ед.), ushaufu (ед.), usoda[w]i (ед.)
специализация
umaalum (ед.)
специализироваться
-chagua aina ya kazi, -pambanua aina ya kazi
специалист
bingwa (ma-), fundi (ma-), fundisanifu (ma-), mjuzi (wa-), mkurugenzi (wa-), mnumanuma (wa-), msani (wa-), mstadi (wa-), msuluhivu (wa-), mtaalamu (wa-), mtundu (wa-), mweledi (weledi), mwongofu wa kazi (wa-), ulama (ma-), ustaadhi (-), galacha (-), sogora (mа-) (перен.);
специалист в области техники mhandisi (wa-);
специалист в области науки mufti (ma-);
специалист гл. обр. в области медицины gwiji (-);
специалист узкого профиля mwanataaluma (w-)
специальность
amali (-), kazi (-), taaluma (-)
специальный
-а kitaalamu, maalum[u], mahususi, muhimu, muhtasi;
специальный уполномоченный komeshena (-; ma-)
специи
viungo (мн.)
специфика
tabia (-)
специфический
-а aina уа pekee, -teule
спецодежда
bwelasuti (ma-; -), ovaroli (ma-)
спешиваться
-shuka juu уа farasi
спешить
-ajili, -angusa, -chapuka, -dakia, -haha, -fanya haraka, -fаnуа hima, -piga mbio, -enda mbio, -wa mbioni, -paparika, -taharaki, -fanya tasihili;
спешить вернуться -elekezwa mwiko
спешка
haraka (-), hima (-), pupa (-), kipupa (ед.), papara (-), taharuki (-), tutuo (ma-);
в спешке kifulifuli, kipupa, kwa papara
спешно
filihali, kimagamaga, tasihili, haraka haraka, kwa hima
спешность
dharura (-), hima (-)
спешный
-а hima, -a dharura
СПИД
ukimwi (ед.)
спидометр
spidometa (-)
спикер
mubalighi (wa-), mutakalamu (wa-), spika (ma-), hatibu (ma-)
спина
kigongo (vi-), mgongo (mi-); (платья и т. п.) gongo (ma-);
спиной назад kisengesenge
спинка
gongo (ma-);
спинка стула egemeo (ma-)
спинной
-a mgongo;
спинной хребет mgongo (mi-), uti wa mgongo (nyuti)
спинорог
(усатый) chale (-)
спираль
(тех.) hesi (-)
спирт
alkoholi (-), spiriti (-);
спирт из пальмового вина zarambo (-);
см. также <<алкоголь>>;
метиловый спирт methili alkoholi (-)
спиртной
(напиток) mvinyo (-; mi-);
спиртные напитки ulevi (ед.), tembo (-);
см. также <<алкогольный>>
список
faharasa (-), listi (-), manukuu (мн.), orodha (-; nyorodha), takwimu (-);
черный список orodha уа shari (-);
список партийный (на выборах) tikiti (-);
список слов msamiati (mi-);
список судовой koli (-);
быть в списке -orodheka
списывать
-nakili
спица
(колеса) njukuti (-), spoki (-), taruma (ma-), tindi (ma-);
спица велосипедная njiti (-), ujukuti (njukuti)
спичка
kijiti cha kibiriti (vi-), ujiti wa kibiriti (njiti), kibiriti (vi-), mechi (-)
сплав
mchanganyiko (mi-), aloi (-);
сплав олова со свинцом pyuta (-)
сплавлять
1) (соединять сплавом) -changanya
2) (о лесе) -safirisha magogo kwa njia ya maji
сплачивать
-jumuisha, -unganisha;
сплачивать общество -unganisha jamii
сплачиваться
-jiunganisha, -fanya umoja
сплевывать
-sua, -tema mate;
сплевывать слюну при тошноте -jisua;
тот, кто сплевывает слюну mtema mate (wa-)
сплетать
-kapa, -tanda, -sokota;
тот, кто сплетает msonga (wa-)
сплетаться
-fungamana
сплетение
kisongo (vi-), msongo (mi-), mshikamano (mi-)
сплетник
chakubimbi (vy-), domo kaya, duzi (ma-), habari kauzwa (-), kilimilimi (vi-), mlimi (wa-), kizushi (vi-), mzushi (wa-), mbeya (wa-), mbukuzi (wa-), mchonge[le]zi (wa-), mchunguzi (wa-), mdaku (wa-), mfumua (wa-), mdhabidhabina (wa-), mmbea (wa-), mnena watu (wa-), mnenaji (wa-), mpayukaji (wa-), mpika [ma]jungu (wa-), mpu[u]zi (wa-), msengenya[ji] (wa-), mtalaleshi (wa-), mtanda miongo (wa-), mtapitapi (wa-), mvumishaji (wa-), mwambaji (wa-), sakubimbi (ma-; -)
сплетничать
-dakua, -ngorangora, -nyenga
сплетня
mapayuko (мн.), msengenyo (mi-), ubukuzi (ед.), umbeya (ед.), uvumi (ед.), fukufuku (-), tara (-), uzushi (ед.)
сплоченность
mfungamano (mi-), mshikamano (mi-), utangamano (ед.)
сплющенный
bapa, -batabata;
быть сплющенным -wa nа bapa;
становиться сплющенным -batana
сплющиваться
(под давлением) -bonyea, -batana
сподвижник
mfuasi (wa-), mshabiki (wa-);
сподвижники пророка Мухаммеда masahaba (мн.)
спокойно
kwa henezi, kiada, kwa kiasi, kimya, twaa, tuli, kinyerenyere, kitulivu, kwa makini, sawa, taratibu, [kwa] upole
спокойный
kete, -а kiada, [-а] kimya, makini, -nyamavu, pole, -a raha, razini, salama, shwari, taratibu, -starehevu, tuli, -tulivu;
спокойная вода maji maanana (мн.);
спокойное положение shwari (-);
спокойной ночи! lala unono!;
спокойный человек mtu hariri (wa-), mkimya (wa-), mtulivu (wa-);
быть спокойным -makinika, -stakiri, -sukutu, -tulia;
становиться спокойным -stakiri, -zizima
спокойствие
amani (-), henezi (-), kimya (ед.), makini (-), mustarehe (-), starehe (-), raha (-), shwari (-), taratibu (-), ukimya (ед.), unyamavu (eд.), upole (ед.), utaratibu (taratibu; ma-), utulivu (ед.), mtanzuko (mi-) (перен.);
спокойствие после волнений, беспорядков utengemano (ед.)
спор
chilumbo (vi-), figu (-), fii (-), gombano (ma-), hasama (-), hitilafu (-), kigambo (vi-), mabishano (мн.), majibishano (мн.), ubishi (ед.), mbisho (mi-), madahala (мн.), manza (-), mapatilizano (мн.), mjadala (mi-), nazaa (-), mnazaa (mi-), teto (ma-), ufatani (ma-), ugomvi (ед.), uneni (ед.), ushindani (ед.), uteto (ед.), vita (мн.; -)
спора
spora (-)
спорить
-babaka, -bagukana, -bisha, -bishana, -dahili, -gomba, -gongana, -hasimu, -jadili, -nazaa, -shindana, -teta, -zoza;
спорить друг с другом -chuana;
спорить из-за -gombea;
спорить с кем-л. -kinzana na mtu;
любящий спорить -bishi;
любящий спорить человек kichocheo (vi-), mbishi (wa-)
спорность
ukinzani (ед.), mashaka (мн.)
спорный
-katavu, -a kushindaniwa, -enye shaka, -a kutia shaka, -a kubishaniwa
споро
hima, tasihili
спорт
chezo (ma-), mchezo (mi-);
спорт массовый michezo уа halaiki (мн.)
спортивно
kispoti
спортивный
-a kimichezo, -а kispoti;
спортивная игра mchezo (mi-);
в спортивном отношении kimchezo
спортсмен
mchezaji (wa-), mwanamichezo (w-), mtu wa spoti (wa-), mwatleti (wa-);
спортсмен по прыжкам в воду mpiga mbizi (wa-)
спорщик
damisi (ma-), hasimu (ma-; -), mbishanaji (wa-), mbishi (wa-), mgigisi (wa-), mkakavu (wa-), mkatavu (wa-), mlalamishi (wa-), mpasi (wa-), mpingani (wa-), mshari (wa-), mshonde (wa-), mtesi (wa-), mteta[ji] (wa-), sabasi (ma-), shabaki (-)
способ
njia (-), mbinu (-), dawa (-; ma-), hila (-), jiha (-), jinsi (-), mlango (mi-), mtindo (mi-), sura (-), namna (-), tariki (-), ufunguo (funguo) (перен.);
способ выхода из трудного положения mzungu (mi-);
способ решения вопроса tendwa (-);
способ влезания на пальму mkweo (mi-);
способ выражения usemi (semi);
способ выхода (отъезда) tokeo (ma-);
способ говорения unenaji (ед.), uambaji (ед.), usemaji (ед.);
способ достижения цели mkakati (mi-);
способ передвижения usafiri (ед.);
способ производства mfumo wa uzalishaji mali (mi-);
способ произнесения tamko (ma-);
способ прополки mapali[li]o (мн.);
способ хождения mwendo (mi-)
способность
fani (-), mahiri (-), ubingwa (ед.), ujuzi (ед.), ustadi (stadi), uwezo (ед.), kipaji (vi-), kipawa (vi-);
способность к изобретатель- ству mzungu (mi-);
способность видеть uonaji (ед.);
способность говорить uneni (ед.);
способность мыслить uwazaji (ma-);
способность сочинять utungaji (ед.);
иметь способности -wa na kipaji, -chagaa;
иметь способность вытягиваться -vutika
способный
-elekevu, -erevu, fahali, farisi, kabili, mahiri, -kocho (редко);
способный человек kabili (-), mbuji (wa-);
быть способным -erevuka, -tasawari, -weza
способствовать
-jalia, -sababisha, -wezesha, -saidia;
способствовать преуспеванию, процветанию, благоденствию -s[i]tawisha, -auka, -ongoza, -simika, -s[i]tawisha, -leta ufanisi;
способствовать благосостоянию, обогащению -kwasi;
способствовать всходу семян -chipusha;
способствовать искусственному дозреванию фруктов -pepea;
способствовать комфорту, отдыху -starehesha;
способствовать полному развитию -komaza;
способствовать прибытию (чего-л., кого-л.) к кому-л. -fikiliza;
способствовать приложению усилий -bidi[i]sha;
способствовать продвижению вперед -peleka mbele;
способствовать развитию -endeleza, -kuza, -s[i]tawisha;
способствовать росту -vuvum[u]sha;
способствовать созреванию -pevusha;
способствовать успеху -fanikisha, -faulisha;
тот, кто способствует развитию, процветанию mstawishaji (wa-), mkuzaji (wa-)
спотыкаться
1) (оступаться) -kunguwaa, -kwaa, -pepesuka, -sepetuka
2) (ошибаться) -kwaa, -jikwaa guu (перен.)
справа
kulia, kuume
справедливо
sawa
справедливость
adili (-; mа-), maadilisho (мн.), uadilifu (ед.), haki (-), hedaya (-), uhakika (ед.), ikhlasi (-), insafu (-), wongofu (eд.)
справедливый
adili, -adilifu, -а haki, halali, -nyofu, -ongofu, sawa;
справедливая борьба vita [v]ya haki (-);
справедливый человек mpenda haki (wa-), mkweli (wa-);
быть справедливым -adili, -shika (-shikilia, -fanya) haki, -wa nа insafu
справка
cheti (vy-;-), vocha (-);
справка от врача cheti cha mganga (vy-)
справляться
1) (с чем-л.) -himili, -mudu, -diriki;
справляться с занятиями успешно -fuzu masomo
2) (о чем-л.) -uliza, -tafiti;
справляться о здоровье старших -twesha
справочная
idara уа maulizo (-), maulizio (мн.), ofisi ya maulizo (-)
справочник
mwongozo (mi-);
фармацевтический справочник mjarabati (-)
спрашивать
-uliza, -hakikia, -hoji, -lumba, -saili;
спрашивать разрешения войти -piga hodi, -bisha mlango, -bisha hodi;
спрашивать совета -uliza shauri, -taka shauri;
спрашивать себя в душе о чем-л. -jiuliza fuadini;
тот, кто спрашивает mhojaji (wa-), mwulizaji wa swali (wa-)
спрингбок
dondoro (-)
спринцевать
-piga bomba
спринцовка
bomba (ma-)
спрос
dai (ma-), mahitaji (мн.), utashi (ед.; ma-)
спрут
gegereka (ma-), pweza (-)
спрыскивать
-rashia
спугивать
-ogofya, -hofisha; (птиц, бросая камни) -furusha
спуск
1) (действие) mashukio (мн.), mshuko (mi-), mteremko (mi-), telemko (ma-), tunduo (ma-);
спуск судна на воду uzinduzi wa meli (ед.)
2) (откос) mteremko (mi-), telemko (ma-);

3) (рычаг) kifyatulio (vi-);
спуск фотоаппарата kibonyezo cha kamera (vi-)
спускание
mshusho (mi-);
спускание курка mfyatuko (mi-)
спускать
-shusha, -telea, -teleza, -tua, -tungua;
спускать курок -fyatua bunduki;
спускать на воду -bari, -shua, -pwezua;
спускать парус -tua tanga, -heria tanga;
спускать флаг -shusha bendera, -tua bendera
спускаться
-shuka, -telemua, -tenga, -jitia;
спускаться на парашюте -telemka kwa mwavuli;
спускаться на землю -teremka mbinguni
спустя
(какое-то время) baada уа;
спустя рукава hobelahobela
спутанный
-teke;
быть спутанным -tatana, -tibuka
спутник
1) (человек) mwandani (wa-)
2) (астрономический) satalaiti (-);
спутник искусственный kimwezi (vi-);
спутник искусственный Земли mwezi (mi-)
спутывание
changanyo (ma-)
спутывать
1) (планы и т.п.) -chakura, -fuja, -saliti, -tibua (перен.)
2) (напр. нитки) -gaja, -ghoshi, -nyonga, -tata, -tatia
спутываться
(прям.) -tata
спячка
(у животных) ubwete (ед.)
спящий
-enye lepe
сравнение
mfano (mi-), mlinganisho (mi-), mlingano (mi-), ulinganishaji (ед.), ulinganisho (ед.), tashibihi (-), ufananishi (ед.);
не идти ни в какое сравнение с -tokuwa kifani cha mtu
сравнивать
1) (сличать) -fafanisha, -fananisha, -geza, -linganisha, -mithili, -oleza, -pambanisha, -sawazisha, -shabihisha;
сравнивать размеры -enenza;
быть несравненным -ghamma;
быть сравнимым -linganika
2) (делать ровным) -sawazisha;
сравнивать что-л. трением -kuruta
сражать
-bwaga kimba;
сражать наповал -fyeka (перен.)
сражаться
-kukurika, -pambana, -pigana, -shindana;
сражаться за -pigania;
сражаться лицом к лицу -pigana dafrao;
сражаться с -pambana na;
сражающийся человек mpiganaji (wa-)
сражение
pigano (ma-), upiganaji (eд.), mpigano (mi-), harubu (-), mawanyo (мн.), mpambano (mi-), pambano (ma-), ngondo (-), ushindani (ед.);
ghazi (-), kondo (-) (устар.)
сразу
ajila, kwa dakika moja, kititi, mara hii, mara moja, moja kwa moja, kwa mpigo [mmoja], papo hapo, sawia, vuu;
сразу [же] mara, mujarabu, chakachaka
срам
matule (мн.)
срамить
-aibisha, -komoa, -tuzua, -tweza
среда
1) (день недели) Jumatano (-)
2) (окружающая обстановка) mazingira (мн.), kitende (vi-), mastakimu (мн.), mzingo (mi-), mzingio (mi-), ulimwengu (ед.), mzunguko (mi-);
питательная среда mbolea (-)
среди
baina уа, kati ya, miongoni mwa;
среди бела дня mchana kweupe
Средиземное море
Bahari уа Mediteraniani (-), Bahari уа Rum (-)
средний
-а kadiri, -а kati, -а sekondari, -а wastani;
среднее арифметическое wastani wa kihesabu (ед.);
среднее образование elimu ya sekondari (-);
средняя школа shule уа sekondari (-);
среднее число, величина, уровень wastani (ед.);
средний возраст (от 35 до 50 лет) makamo (мн.);
средняя скорость mbio уа wastani (-);
в среднем kadiri [уа], kwa wastani
средоточие
moyo (mioyo; nyoyo); kitovu (vi-), kiini (vi-) (перен.)
средство
1) (орудие) nguzo (-), chombo (vy-) (перен.);
средство вспомогательное kifaa (vi-);
средство международных расчетов, обмена kibadilishio (vi-);
средство общения, связи mawasiliano (мн.);
средство передвижения usafiri (ед.);
средства производства njia za uzalishaji [mali] (-), nyenzo za kuzalishia mali (мн.);
средства обслуживания huduma (-);
средства спасения maokozi (мн.);
средства массовой информации vyombo vya habari (мн.)
2) (лекарство, препарат) dawa (-; ma-);
средство, обладающее магической силой bugi (-);
средство против злых духов vue (-; ma-), zindiko (ma-);
средство для аборта kihoda (vi-);
средство для натирания, массажа dawa уа kujisugua (-);
средство для лечения бесплодия dawa уа hoto (-);
средство для лечения ребенка в период прорезания зубов hoza (-);
средство для полировки king'arishio (vi-), sulu (-);
средство от головной боли usira (ед.);
средство от лихорадки dawa уа homa (-);
средство, придающее человеку силу льва pufya (-);
желудочное средство dawa уа tumbo (-), koto (-);
укрепляющее средство (при половом бессилии) mkuyati (-; mi-)
3) (способ) hila (-), mzungu (mi-), njia (-), dawa (-; ma-) (перен.)
4) (мн.;
денежные) fedha (-);
средства к существованию riziki (-), maishilio (мн.), posho (-), ruzuku (-), haja (-), maponea (мн.)
срез
(дульный) ukingo wa mwanzi (kingo)
срезание
mchengo (mi-);
срезание ветвей mchengo (mi-);
срезание дерева (обычно верхушки) для собирания сока ugema (eд.)
срезать
(кожуру с фруктов, овощей) -chonga;
(созревшие колосья) -chega, -fyoa;
срезать углы -chongoa;
срезать плоды, цветы -konyoa;
срезанная ветвь дерева pogoo (-; ma-);
срезанный угол kingo kingama (-)
сретение
(рел.) mweuo (mi-)
срок
1) (период) awamu (-),muda (mi-), muhula (-; mi-), mwia (nyia), wakaa (nyakaa), wakati (nyakati);
срок годности вещи maisha (мн.);
срок действия kipindi cha uthabiti (vi-)
2) (предел, момент) mpaka (mi-), wakaa (nyakaa), wakati (nyakati);
в назначенный срок katika muda uliopangwa
срочность
dharura (-)
срочный
-а dharura, -а hima;
срочное дело amara (-)
сруб
(колодца) ubigoubigo wa kisima (mbigombigo)
срывание
(напр. плодов) ukonyoaji (ед.)
срывать
1) (обрывать) -bandua, -kongonyoa, -tunda, -konyoa, -kwan[y]ua;
срывать листву -pura;
срывать траву -purura;
срывать маску (перен.) -kashifu, -ondoa kifuniko cha uso;
срывать одежду -vulisha, -chana nguo;
срывать плоды -ngoeka;
срывать цветы -chuma maua
2) (портить) -chafua, -zuia, -vuruga, -haribu, -tia munda (перен.);
срывать переговоры -chafua mazungumzo
срываться
1) (с места) -vundumka
2) (о планах и т.п.) -vurugika, -haribika
3) (падать) -poromoka;
срывающийся голос sauti уа madende (-)
ссадина
chubuko (ma-)
ссаживать
1) (пассажира) -shusha
2) (кожу) -chunua
ссора
fakachi (-), figu (-), fii (-), fisadi (ma-), fitina (-), gombano (ma-), hasama (-), kimondo (vi-), mabishano (мн.), magombezo (мн.), mbisho (mi-), mnazaa (mi-), nazaa (-), msenganyo (mi-), mtafaruku (mi-), mvurugo (mi-), mzozo (mi-), nuksi (-), pekepeke (-), shabuka (-), shari (-), teto (ma-), uteto (ед.), tandabelua (-), tukano (ma-), ugomvi (ед.), utesaji (ед.), zogo (ma-; -), raruo (ma-) (перен.);
быть в ссоре -baguka, -bishana, -nazaa
ссорить
-gombanisha, -gombeza, -saliti, -tesanya
ссориться
-bagukana, -bimbirizana, -bishana, -gomba, -gombea, -hasimu, -hasimiana, -nazaa, -teta, -pambana, -shindana, -sumbuliana, -zoza, -chuana, -kosana, -papura (перен.);
ссориться с кем-л. -checha nа mtu
ссуда
advansi (-), karadha (-), mkopo (mi-), ukopaji (ед.)
ссужать
-karidhi, -kopesha
ссылать
-gurisha, -hamisha
ссылаться
-taja, -dokeza;
ссылаясь на то,что kwa madai
ссылка
1) (указание, упоминание) dokezo (ma-), mtajo (mi-), teto (ma-)
2) (выселение) uhamisho (ед.)
ссыхаться
-finyaa, -kukutaa

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика