Русско-суахилийский словарь на ПА-ПН

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > ПА-ПН
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Па-Пн на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на П - 3039 + 5.

павиан
nyani (-; ma-)
павильон
kibanda (vi-);
павильон выставочный kibanda cha maonyesho (vi-)
павлин
tausi (-)
паводок
furiko (ma-), gharika (-; ma-), gharikisho (mа-)
павший
(в бою) aliyeuawa mapiganoni;
павший скот nyamafu (-), jifu (-), kibudu (vi-), kifu (vi-), mzoga (mi-), zoga (ma-)
пагода
hekalu (-)
пагубный
harabu, -haribifu, -korofi
падаль
jifu (-), kibudu (vi-), kifu (vi-), mzoga (mi-), zoga (ma-), nyamafu (-)
падание
mwanguko (mi-);
падание капель utiriri (ед.)
падать
-angua, -anguka, -bwa, -futa, -gwa, -poromoka, -pukutika, -punguka, -pungua, -tilifika, -titia, -tumbukia;
падать в воду -tubwika;
падать на ягодицы -bwatika;
падать без чувств, в обморок -anguka kimba kimba, -ghumia, -zimia roho, -zirai;
падать замертво -anguka kimba kimba;
падать в ноги -angukia [miguu];
падать в сторону -tenguka;
падать в цене -chakaa;
падать духом -fa (-vunja, -vunjika, -nyong'onya) moyo, -kata (-ondoa) tamaa; -tunguka, -angamia (перен.);
падать каплями -donda, -tona;
падать на долю -angua;
падать навзничь -anguka kingalingali;
падать ниц -piga magoti, -sujudu;
падать от истощения (о человеке, животном) -moma;
падать по одному (о плодах) -nyonyotoka;
падать с небес -teremka mbinguni;
падать сверху -jiporomoa;
падать со смеху -angua kicheko;
падать, судорожно дергая конечностями -fafaruka;
что-л. упавшее kipukusa (vi-);
падать в изнеможении -pweteka;
падать лицом вниз -anguka kiusouso
падение
anguko (ma-), mwanguko (mi-), uangukaji (ед.), mwangusho (mi-), mshuko (mi-), mtuo (mi-), tanguo (ma-), upungufu (ед.), mnaso (mi-), uteremkaji (ед.), mbwago (mi-);
падение цен mbwago wa bei (mi-);
резкое падение poromoko (ma-)
падчерица
binti wa kikambo (ma-), msichana aliyeasiliwa (wa-)
паек
kiposho (vi-), posho (-), resheni (-);
паек сухой chakula cha kufungasha (vy-)
паз
kitundu (vi-), mfereji (mi-), mfuo (mi-)
пай
chango (-; ma-), mchango (mi-)
пайщик
mshiriki (wa-);
быть пайщиком -shiriki
пакгауз
ghala (ma-; -)
пакет
bahasha (-; ma-), bumba (ma-), bunda (ma-), furushi (ma-), kitumba (vi-), pakiti (-), robota (ma-), shada (-; ma-), upeto (peto);
пакет маленький kibumba (vi-);
пакет, плетенный из растительных волокон (для halua) kitopa (vi-)
пакля
kalafati (-)
паковать
-funga, -funganya
пакость
1) (подлость) kitendo cha uchafu (vi-), tope (ma-; -) (перен.)
2) (дрянь) mabaya (мн.), kinyangalika (vi-), makorokoro (мн.), mahonyo (-)
пакт
agano (ma-), muahada (mi-)
паланкин
tusi (-; ma-), machela (-), kitanda (vi-)
палата
baraza (ma-;-), halmashauri (-);
(больничная) wadi (-);
палата лордов Baraza la Malodi (ma-), bunge la mamwinyi (ma-);
палата представителей baraza la wawakilishi (ma-)
палатка
1) (ларек) duka (ma-)
2) (тент) hema (ma-; -), mndule (mi-)
палач
mfisha (wa-), mnyongaji (wa-);
палач в тюрьме chakari (ma-)
палеонтология
elimu ya wanyama na mimea ya kale (-)
палестинец
Mpalestina (wa-)
палец
1) (анат.) chanda (vy-), kidole (vi-), udole (ndole), wanda (nyanda) (устар.);
палец безымянный kidole cha pete (vi-), kidole cha kati ya kando (vi-);
палец большой kidole gumba (vi-);
палец средний kidole cha kati (vi-);
палец указательный kidole cha shahada (vi-)
2) (тех.) kemu (-), pini (-)
палисадник
kitalu (vi-)
палить
-choma
палица
kimangare (vi-), mhambarashi (mi-), mpweke (mi-)
палка
bakora (-; ma-), fimbo (-; ma-), fito (ma-), hinzirani (-), kijiti (vi-), komango (-; ma-), mbano (mi-), mkongojo (mi-), ukongojo (kongojo), mkwaju (mi-), munda (miunda), tobwe (ma-; -);
палка для сбивания плодов kingoe (-), hangwe (-), ndoaro (-), kipigi (vi-), pigi (-; ma-);
палка для опоры fimbo уа kujikongojea (-);
палка, на к-рой носят груз mtenga (mi-), maarasi (мн.; -);
палка, которую носят на плече носильщики mzega (mi-), mpiko (mi-);
палка, служащая оружием mbuda (-);
палка гамака mpiko (mi-);
палка длинная тонкая ufito (fito);
палка заостренная mchokoo (mi-), mkonjo (mi-), mshamo (mi-);
палка заостренная или с железным наконечником (для выкапывания) muo (miuo);
палка с заостренным концом (для ловли крабов) mkonzo (mi-);
палка короткая толстая kikunazi (vi-);
палка крепкая длинная mkunguni (mi-);
палка толстая тяжелая kigongo (vi-), gongo (ma-);
палка, скрепляющая балансир parago (ma-);
расщепленная на конце палка (для ловли рыбы или зверя) mbano (mi-)
паломник
haji (ma-), mhamishi (wa-), hajaji (ma-)
паломничать
-hiji
паломничество
ziara (-; ma-), haji (-), hija (-), uhaji (ед.)
палочка
kijiti (vi-), kirungu (vi-), ngoe (-), njiti (-);
палочка, к-рая употр. при гадании wano (ma-);
палочка барабанная mkwiro (mi-);
палочка дирижерская (обычно в военном оркестре) hoki (-);
палочка вертикальная для добывания огня ulindi (ma-);
палочка горизонтальная для добывания огня wimbombo (-; ед.);
палочка для добывания огня трением pagaro (-);
палочка для закрепления веревки, связывающей груз mlio (mi-);
палочка для нанесения сурьмы mkahale (mi-);
палочка костяная (для письма) difu (-);
палочка тонкая ubati (bati);
палочка тонкая деревянная ujiti (njiti);
палочка, которая используется при плетении и скручивании веревки kilete (vi-);
палочка, положенная крест-накрест (в горшке от пригорания) walio (nyalio)
палуба
dari (-; ma-), sitaha (-)
пальба
taashira (-), kupiga risasi, mshindo (mi-)
пальма
(виды);
арековая пальма mpopoo (mi-);
пальма катеху mpopoo (mi-);
пальма "дум", ветвящаяся пальма mkoma (mi-);
веерная пальма mvumo (mi-);
плод борас vumo (ma-);
дикая финиковая пальма mkindu (mi-);
финиковая пальма mtende (mi-);
кокосовая пальма mkitamli (mi-), mnazi (mi-), mdafu (mi-), mnazi wa kitamli (mi-);
масличная пальма mchikichi (mi-), mgazi (mi-);
карликовая пальма mkoche (mi-), mnyaa (mi-), mlala (mi-), muwaa (mi-; miyaa; myaa)
пальмовый
(сок, сваренный до густоты сиропа) asali уа tembo (-);
пальмовое вино shizi (-), kosha (-), ulanzi (ед.), tembo (-), mwengero (mi-)
пальпировать
-dara;
пальпировать живот -minyaminya tumbo
пальто
kabuti (ma-), koti (ma-);
пальто суконное (с орнаментом из золотой или серебряной нити) dagla (-; ma-);
непромокаемое пальто mpira wa makintoshi (mi-)
памфлет
kijitabu (vi-)
памятник
kumbusho (-), ukumbusho (ma-; kumbusho)
памятный
-а kumbukumbu
память
1) (способность запоминать) fahamu (-), kumbuko (ma-; -)
2) (воспоминание) kumbuko (ma-;-), kumbukumbu (-; ma-), ufahamu (ед.)
3) (напоминание) kumbusho (-)
панариций
[ugonjwa wa] kaka (-)
панацея
dawa (-; ma-) (перен.)
панданус
mkadi (mi-), msanaka (mi-)
панегирик
sifa (-), masifu (мн.), kilemba (vi-) (перен.)
паника
hofu уа ghafula (-), msisimko (mi-), utisho (ед.), woga mkuu (ед.), woga mkubwa (ед.)
панихида
ibada уа mazishi (-)
панорама
taswira (-)
пантера
namiri (-)
панцирь
(черепахи и ракообразных) gome (ma-), ungo (nyungo), galili (-; mа-), gamba (mа-);
панцирь черепахи bamba la ng'amba (ma-), ganda (ma-), chuma cha ngamba (vy-)
папа
1) (отец) baba (-)
2) (глава католической церкви) papa (-; ma-), Baba Mtakatifu [wa Kanisa la Kikatoliki]
папайя
1) (растение) mpapai (mi-)
2) (плод) papai (ma-); (сорт) bokwa (ma-)
папироса
sigara (-), sigareti (-)
папиросный
-a sigareti;
папиросная бумага bushashi (-), waraka (nyaraka), [karatasi ya] shashi (-)
папирус
mafunjo (мн.), ndago mwitu (-), njaanjaa (-)
папка
faili (ma-; -), jalada (-; mа-)
папоротник
madolematano (мн.), uchani (ед.); (вид) dege lа watoto (ma-);
папоротник-орляк jimbi (ma-)
пар
1) mfukuto (mi-), ufukuto (ед.), moshi (mioshi), muye (-), stimu (-), mvuke (mi-), vuke (ma-);
пар[ы] vepa (-), fukizo (ma-)
2) (с.-х.) kilala (vi-)
пара
jozi (-; ma-), pea (ma-), shufwa (-), cheuzi (-)
параграф
aya (-), fasili (-), ibara (-), juzuu (-), kifungu (vi-), kipengele (vi-), kituo (vi-), paragrafu (-), sehemu (-), ubeti (beti), somo (ma-)
парад
gwar[i]de (-; ma-), paredi (-), kwata (-);
парад спортивный michezo уа halaiki (мн.)
парадный
1) (для парада) rasmi;
парадная одежда vazi rasmi (ma-)
2) (главный) -kuu
3) (показной) -a lonyo
парадокс
kitendawili (vi-)
парадонтоз
kimenomeno (vi-)
паразит
1) (перен., тунеядец) bwanyenye (mа-; wa-), kimelea (vi-), mnyonyaji (wa-), kupe (-) (перен.)
2) (прям., насекомое) dudu (mа-);
растение- паразит mmelea (mi-), kimelea (vi-)
паразитизм
ukupe (ед.), ulofa (ед.), unyonyaji (ед.)
паразитировать
-rondea, -nyonya damu (перен.)
паразитический
-а kimelea, -а kirukia
парализованный
kisheta;
быть парализованным -fa ganzi, -lemaa, -pooza;
быть парализованными (о ногах) -fa mbende
парализовать
-fisha ganzi, -pooza
паралич
faliji (-), ugonjwa wa ganzi (ma-), kiharusi (vi-), upooza (ед.), upoozaji (ед.)
параллелепипед
mche msambamba (mi-)
параллелограмм
msambamba (-; mi-), msambasawa (mi-)
параллель
1) (геогр.) latitudo (-)
2) (геом.) mstari sambamba (mi-)
3) (аналогия) tamthili (-), ufananaji (ед.)
параллельно
sambamba
параллельный
sambamba;
параллельная линия mstari sambamba (mi-);
параллельные брусья nguzo sambamba (-)
параметр
(мат.) kinyonga (vi-)
паранджа
buibui (ma-), ukaya (kaya), hijabu (-) (поэт.)
паранойя
wazimu (ед.), wehu (ед.), kichaa (vi-)
парапет
kikuta (vi-), ukingo (kingo)
парафировать
-tia saini mkataba wa awali
парашют
kiangushio (vi-), mwavuli wa kushukia (mi-)
парашютист
askari wa mwavuli (-)
парез
(ладони, мед.) bwiko (ma-)
парень
jamaa (-), kijana (vi-)
пари
dau (-; ma-), sharti (-; ma-)
парик
nywele bandia (мн.)
парикмахер
kinyozi (vi-), msusi wa nywele (wa-);
парикмахер дамский msongi wa nywele (wa-), msonzi (wa-);
парикмахер мужской mnyozi (wa-)
парикмахерская
chumba cha kinyozi (vy-), duka la kinyozi (ma-)
парировать
(удар) -epa, -kinga; (слова) -daka maneno (перен.)
паритет
usawa (ед.)
парить
1) (в воздухе) -paa, -umbia
2) (варить на пару) -pika kwa mvuke
пария
bedui (ma-), mhuni (wa-)
парк
bustani (-; ma-);
парк oтдыха bustani уа mapumziko (-)
парковать
(авто) -egesha motakaa, -paki
парламент
baraza lа kitaifa (ma-), bunge (ma-), parliamenti (-) (редко)
парламентер
mjumbe wa amani (wa-)
парламентский
-a bunge[ni];
парламентская комиссия tume уа bunge[ni] (-)
парник
bustani уа mimea (-), bustani ya vioo (-)
парный
-а shufwa
паровоз
gari [lа] moshi (ma-)
паровозостроение
utokezi wa magari ya moshi (ед.), utengenezaji wa magari ya moshi (ед.)
паровой
-a mvuke;
паровая машина, двигатель injini уа mvuke (-);
паровой котел boila (-;ma-), bwela (ma-)
пародировать
-iga
пародия
dhihaka (-), mwigizo dhihaka (mi-)
пароль
neno la kifumbo (ma-)
паром
feri (-), kivuko (vi-), shapa (ma-), tingatinga (ma-; -)
паромщик
mvushaji (wa-)
парообразование
mvukizo (mi-), ugeukaji mvuke (ед.)
паротит
machapwi (мн.), matubwitubwi (мн.), perema (-)
пароход
meli (-), merikebu (-), merikebu уа moshi (-), stima (-)
пароходство
wakala wа meli (ед.)
парта
dawati (-; ma-), deski (ma-), jarari (-)
партбилет
kadi ya chama (-)
партбюро
kamati ya chama (-)
партер
sehemu ya chini ya ukumbi wa masirahi (-)
партизан
gaidi (ma-), askari wa msituni (-)
партизанский
-a [askari wa] msituni;
партизанская война vita vya mwituni (мн.), vita vya msituni (мн.);
партизанский отряд kikosi cha askari wa msituni (vi-)
партийность
hali ya kuwa mwanachama (-)
партийный
-а kichama;
партийный работник ofisa wa chama (ma-)
партия
1) (политическая) chama (vy-);
Коммунистическая партия Советского Союза Chama cha kikomunisti cha Urusi (vy-); Революционная партия Танзании Chama cha Мapinduzi (vy-)
2) (группа;
геологов, товара и т.п.) genge (ma-), mkupuo (mi-)
партконференция
mkutano mkuu wa chama (mi-)
партнер
mbia (wa-), mshirika (wa-), mpatna (wa-)
партнерство
upatna (ед.), ushirika (ед.), ubia (ед.)
парторг
mwongozi wa kundi la wanachama (wa-)
парус
shiraa (-), tanga (ma-; -), uberu (mberu), ushumbi (ед.);
парус бизань-мачты tanga la galme (ma-);
парус косoй fiteni (-)
парусина
kitali (vi-), taya (-), turubali (-; ma-);
сорт парусины, изготовляемый на о-ве Бахрейн bahareni (-)
парусник
mashua yenye matanga (-)
парфюмерия
uzuri (ед.), uturi (ед.)
парча
brokedi (-), kasabu (-)
пас
pasi (-)
пасека
mahali pa kufuga nyuki
пасечник
mfuga nyuki (wa-), mrina asali (wa-), mrina nyuki (wa-)
пасквиль
maandishi ya kashfa (мн.), maandishi ya sengenyo (мн.), makala ya masingizio (мн.;-)
паслен
mnavu (mi-), mtonga (mi-)
пасмурная погода
mazimbwezimbwe (мн.), vunde (ma-)
пасовать
-pasi
паспорт
pasi (-), pasipoti (-)
пассажир
abiria (ma-; -), mpita[ji] (wa-), msafiri (wa-)
пассажирский
-a abiria;
пассажирский вагон behewa lа abiria (ma-);
пассажирский пароход meli ya abiria (-);
пассажирский поезд gari lа abiria (ma-);
пассажирский самолет ndege уа kubeba abiria (-)
пассат
upepo wa msimu (pepo)
пассивный
-tepetevu, -vivu, tepetepe, -zembe;
пассивный созерцатель mtazamaji tu (wa-)
паста
lahamu (-);
паста зубная dawa уа [kusugua] meno (-)
пастбище
machungani, malishoni (мн.)
пастеризация
uuajivijidudu (ед.)
пастеризовать
(молоко) -uavijimaziwa
пастернак
pasinipu (-)
пасти
(скот) -chunga, -lisha
пастись
-la
пастор
kasisi (ma-), mchungaji (wa-) (перен.) ;
быть чьим-л. пастором -chunga (перен.)
пастух
mlisha (wa-), mchungaji (wa-)
пастырь
см. <<пастор>>
пасть
1) (рот) kinywa (vi-)
2) см. <<падать>>
пастьба
uchunga (ед.), machunga (мн.)
Пасха
Pasaka (-)
пасынок
mtoto wa kikambo (wa-), mwana aliyeasiliwa (wana)
патент
hataza (-), leseni (-)
патефон
gram[a]foni (-), kinanda (vi-), santuri (-)
патина
kutu уа shaba (-)
патока
asali уа miwa (-), asalimiwa (-), chujo уа asali (-);
патока очищенная asali (-)
патриарх
1) (основатель) baba (-)
2) (церк.) patriarki (ma-)
патриот
mwananchi halisi (w-), mpenda taifa (wa-), mzalendo (wa-)
патриотизм
ari уа nchi (-), mwamko wa kizalendo (mi-), uananchi (ед.), uzalendo (ед.), moyo wa kupenda watani (mioyo)
патриотический
-а kizalendo, -а uzalendo;
патриотический фронт umoja wa wazalendo (ед.)
патрон
1) (воен.) katriji (-), kuti (-), risasi (-), chiazi (-), kiasi (vi-)
2) (модель, шаблон) kielelezo (vi-), kielezi (vi-), kigezo (vi-), mtindo (mi-)
3) (покровитель) mfadhili (wa-), mkuzaji (wa-),
4) (тех.) jiriwa (-), soketi (-)
5) (эл.) kishika taa (vi-)
патронаж
(покровительство) himaya (-), ufadhili (ед.), tegemeo (ma-) (перен.)
патронник
hazina уа bunduki (-), mvungu wa kutia risasi (mi-)
патронташ
beti (-; ma-), mfuko wa risasi (mi-), tambavu (ma-; -)
патрулировать
-linda doria;
патрулировать дорогу -randa kwenye barabara
патруль
askari doria (мн.), doria (-), ngojo (-)
патрульный
-a doria;
патрульный катер mashua уа doria (-), meli ndogo ya doria (-)
пауза
breki (-), kitulio (vi-), mkatizo (mi-), pumziko (-);
пауза в танце ngoma уа kukaanga (-) (перен.)
паук
buibui (-);
большой паук bui (-); (вид) chururu (-)
паутина
utando wa buibui (tando), tandabui (ma-; -)
пафос
ari (-), hamasa (-), vuguvugu (ma-) (перен.)
пах
kinena (vi-), manena (-; мн.), nena (ma-);
в паху mbeleni
пахарь
mlimaji (wa-), mkulima (wa-)
пахать
-piga jembe, -lima, -chora mfuo shambani
пахнуть
-nuka, -wapilia;
пахнуть тухлятиной, гнилью -vunda;
пахнуть плохо -nuka;
пахнуть хорошо -firidi, -nukia
пахота
ulimaji (ед.)
пахотный
-na-o-limika;
пахотная земля ardhi inayolimika (-)
пахта
mtindi (mi-)
пахучий
-a kutoa harufu kali
пациенс
kitendewa (vi-)
пациент
mgonjwa (wa-), mteja (wa-), mwajimbo (wa-)
пацифизм
upatanishi (ед.), usuluhishi (ед.)
пацифист
mpinga vita (wa-), msuluhishi (wa-)
пачка
bumba (ma-), bunda (ma-), lundo (ma-), mtumba (mi-), pakiti (-), vunga (ma-);
пачка бумаги shada la karatasi (ma-);
пачка прессованного табака jino zima la tumbako (meno)
пачкать
-chafua, -najisi, -tabanga, -topeza, -tia uchafu; (перен.) пачкать бумагу -chorachora
пачкаться
-siga, -chafuka
пачули
pachori (-)
пашня
nchi inayolimika (-), ploti (-), utifu (ед.)
паяльная лампа
stovu уа petroli (-)
паясничанье
uchale (ед.)
паять
-lehemu, -tia lehemu, -tia risasi
паяц
mchekeshaji (wa-), mcheshi (wa-)
певец
mwimbaji (wa-), mghani (wa-);
певец ансамбля национальной музыки taarab mutribu (wa-);
певец бродячий malenga (-; wamalenga);
певец-импровизатор (сопровождающий песней танец) manju (-), malenga (-; wamalenga)
педагог
mwalimu (wa-), mfunzi (wa-)
педагогический
-a ualimu;
педагогический институт taasisi ya ualimu (-), chuo kikuu cha ualimu (vy-)
педаль
kikanyagio (vi-), kanyagio (ma-), pedali (-), mdoshi (mi-)
педантичный
(человек) msarifu (wa-)
педераст
mula (-), rambuza (ma-), afande (-; ma-), basha (ma-;-), hanithi (ma-;-), kanda (ma-), shoga (ma-) (перен.);
педераст пассивный firari (-);
педераст активный mfiraji (wa-)
педиатр
daktari wa watoto (ma-)
пейзаж
mandhari (-; мн.)
пекарь
mwoka mikate (wa-), mwokaji (wa-)
пекло
1) (сильный жар) joto (ma-), moto mkali (mioto)
2) (место) mahali pa joto, jahanamu (-) (перен.)
пектин
pektini (-)
пеленать
-gubika, -funga kiwinda
пеленг
mwelekeo (mi-), uelekeo (ед.; ma-)
пеленка
kiwinda (vi-), nepi (-), ubeleko (mbeleko), ubinda (mbinda), uweleko (ma-), winda (-)
пеликан
mwari (wa-), mwendambize (wa-)
пеллагра
pelagra (-)
пена
fuo (ma-), koya (-), povu (ma-), ukatu (ед.), ukoga wa maji (ед.)
пенал
dawati (-; ma-)
пенальти
mpira wa adhabu (mi-), penalti (-)
пение
nagh[a]ma (-), uimbaji (ед.);
пение во время исполнения танца utumbuizi (ед.);
пение петуха wiko (ma-);
пение птиц kilio (vi-)
пениться
-chacha, -chachuka, -chemka, -toa mapovu, -tibuka, -tutumka; (о волнах) -um[u]ka;
пениться, переливаясь через край -foka
пенициллин
penisilini (-; ma-)
пенка
utando (tando);
пенка молочная tando la maziwa (ma-), utando wa maziwa (tando)
пенни
(английская монета) peni (-; ma-)
пенсионер
mwenye pensheni (wenye)
пенсионный
-a pensheni;
пенсионный возраст umri wa kustaafu (ед.)
пенсия
pensheni (-);
пенсия по старости malipo уа uzeeni (мн.);
пенсия по инвалидности malipo уа vilema (мн.)
пенсне
miwani (мн.)
пень
1) gogo (ma-), gutu lа mti (ma-), kibubutu (vi-), kisiki (vi-), shiku (ma-)
2) (перен.) mpumbavu (wa-); kisiki (vi-), gogo (ma-) (перен.)
пеня
faini (-; ma-), fidia [ya kuvunja mkataba] (-)
пепел
ifu (-; maifu), jivu (ma-)
пепельница
kisahani cha kizimia sigara (vi-)
пепельный
-jivujivu
пептоны
peptoni (-)
первенец
kifungua mimba (vi-), mwanambee (w-), mzaliwa mbele (wa-)
первенство
(спорт.) ubingwa (ед.)
первенствовать
-ongoza, -tangulia, -wa mbele
первичный
-а mwanzo;
первичные результаты matokeo уа mwanzo (мн.)
первобытнообщинный
(строй) umajumui mchanga (ед.)
первозданный
-a kiasili;
первозданная красота uzuri wa kiasili (ед.)
первоисточник
asili (-), chanzo (vy-)
первоклассный
bingwa, kabambe;
первоклассное оружие silaha timamu (-)
первоначально
asili
первоначальный
-а asili, asilia;
быть первоначальным -tangulia
первообрезанный
chando (-), kiranja (vi-)
первооснова
msingi (mi-), asili (-), chanzo (vy-)
первооткрыватель
mgunduzi (wa-), mvumbuzi (wa-)
первопричина
mwanzo (mi-), shina (ma-)
первопроходец
mtangulizi (wa-), gambera (-), mwasisi (wa-)
первосортный
aali;
первосортная вещь nambawani (-) (разг.)
первый
awali, -а kwanza, mosi;
первая половина месяца mwezi nje (mi-);
первая помощь huduma уа kwanza (-);
первое блюдо hatua уа kwanza уа mlo (-);
первое лицо nafsi уа kwanza (-);
первые плоды нового урожая mlimbuko (mi-), limbuko (ma-);
первый камень, закладываемый в фундамент jiwe la msingi (mawe);
первый завтрак kifungua kinywa (vi-);
первый ряд mstari wa mbele (mi-);
в первый раз awali, mara ya kwanza;
делать первые шаги -enda tete, -enda tata
перебазировать
-badilisha kitegemeo, -hamisha kitegemeo
перебарщивать
-vuka (-kiuka, -pindukia) mpaka (перен.), -pita kiasi
перебегать
(дорогу) -kata njia, (кому-л. перен.) -chomea mtu nguru (перен.)
перебежчик
mgeuzi (wa-), mkufuri (wa-), mkimbizi (wa-)
перебивание
katizo (ma-)
перебивать
-katiza, -zuma, -chachawiza, -katiliza mtu
перебинтовывать
см. <<бинтовать>>
перебирать
1) (сортировать) -chagua
2) (четки) -vuta tasbihi, -vuta uradi [kwa tasbihi]
перебой
(остановка) kituo (vi-); (перерыв) katizo (ma-)
переборка
(тех.) ukano (kano)
перебранка
figu (-), magombezo (мн.), nazaa (-), tukano (ma-)
перебрасывать
(о войсках) -safirisha, -pelekea
перебрасываться
-tupiana
перевал
pitio (ma-)
перевалочный
(пункт) kituo cha kupakua na kupakia (vi-)
переваривание
(пищи) usagaji wa chakula tumboni (ед.)
переваривать
(пищу) -saga, -lainisha chakula;
быть переваренным (разваренным) -ombojea
перевертывание
upinduzi (ед.)
перевертывать
(переворачивать) -bedua, -petua, -fudikiza, -pindua, -pitua, -zungua, -zungusha; (напр. мясо при жаренье) -shtua;
перевертывать кверху дном -inika, -bumburusha;
перевертывать стул -zingisha kiti;
быть перевернутым -pinduka
перевес
nguvu zaidi (-), wingi zaidi (ед.), witiri (-)
перевод
1) (перемещение) uhamisho (ед.), hawilisho (ma-);
перевод денежный barua уа fedha (-), hundi (-)
2) (с одного языка на другой) nakala (-), tafsiri (-; ma-), tarjumi (-), ukalimani (ед.), manukuu (мн.), fasiri (-), ufasiri (ед.);
перевод Корана jalaleni (-)
переводить
1) (перемещать) -hamisha;
переводить деньги, вексель на кого-л. -hawili hawala;
переводить долг на другое лицо -hawili deni;
переводить дух, дыхание -shusha pumzi, -bweta, -hema, -tanafusi, -tutuzika, -tweta;
переводить на оседлый образ жизни -tuliza
2) (накладывать рисунок) -hamisha
3) (с одного языка на другой) -tafsiri, -tarjumi, -fasiri;
переводить письменно -nakili
переводиться
1) (куда-л.) -hamia
2) (о тексте и т.п.) -tafsirika
переводчик
mfasiri (wa-), mtafsiri (wa-), mfumbua (wa-), mkalimani (wa-), mtapta (wa-)
перевоз
feri (-), mavusho (мн.)
перевозить
-beba, -chukua, -hamisha, -hawili, -peleka, -safirisha, -somba, -tuta
перевозка
mpagaro (mi-), ubebaji (ед.), uchukuzi (ед.), usafirishaji (ед.), usombaji (ед.)
перевозчик
(паромщик) mvushaji (wa-)
перевооружать
-ingiza silaha za aina mpya, -pasha silaha za aina mpya
перевооружение
uingizaji wa silaha za aina mpya (ед.)
переворачиваться
-gaga, -pinduka, -pindukia;
переворачиваться в постели -furukuta
переворот
mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.);
переворот государственный mapinduzi (мн.), mageuzo уа kiserikali (мн.), thaura (-)
перевоспитание
maadilisho (мн.)
перевоспитывать
-ongoa, -rejesha, -rekebisha, -rudi, -sahihisha
перевыбирать
-chagua tena, -chagua [wajumbe] -pya
перевыборы
uchaguzi wa kuchagua [wajumbe] -pya
перевыполнять
-pitia mpango, -shinda mpango
перевязка
(действие) kufunga bendeji, kutia ukumbuu
перевязывать
-funga;
перевязывать рану -ganga jeraha, -ganga kidonda, -tia bendeji
перевязь
mbelekomkono (-), stola (-), ukumbuu (kumbuu)
перегибание
ukunjo (ед.)
перегибать
-kunja
перегной
mboji (-)
переговариваться
-ambizana, -zungumzana
переговоры
neno (ma-), zungumzo (ma-)
перегонка
1) (жидкости) utoneshaji (ед.), mkeneko (mi-)
2) (транспорта) usafirishaji (ед.)
перегонять
1) (обгонять) -shinda, -pitia
2) (жидкость) -tonesha
перегораживать
-weka vizuizi, -weka vikwazo, -zuia njia, -funga barabara
перегородка
kiambaza (vi-), kisetiri (vi-)
перегружать
1) (с одного на другое) -pakia, -hawili
2) (сильно загружать, занимать) -pakia;
перегружать работой -shughulisha
перед
1) (предлог) kabla уа, mbele уа, hadhara уа;
перед лицом usoni ра, kadamnasi
2) (передняя часть) mbele (-);
перед и спинка рубахи kanzu kimo (vi-), badani (-)
передавать
-pasha, -safirisha; (вручать) -kabidhi, -salimu;
передавать через кого-л. -piliza;
передавать информацию, сведения -pasha habari;
передавать мяч -pasi, -toa pasi, -pа pasi;
передавать привет, поклон -peleka salamu, -salimu;
передавать право владения имуществом -sihia mali;
тот, кто передает информацию mweneza (wa-)
передатчик
chombo cha redio cha kutangazia (vy-)
передача
1) (вручение) kabidhi (-), makabidhiano (мн.), kiwasilisho (vi-), upashaji (ед.), upelekeaji (ед.), upokelezaji (ед.), utoaji (ед.), uhamisho (ед.);
передача друг другу urudishianaji (ед.);
передача сведений ubalighishaji (ед.);
передача информации mawasiliano уа habari (мн.)
2) (теле- или радио) utangazaji [wa kipindi cha TV au redio] (ед.), idhaa (-)
передвигать
-ondoa, -hamisha
передвигаться
-enda;
передвигаться на ягодицах при помощи рук -sota
передвижение
harakati (-), msogeo (mi-), usogezaji (ед.), ondoleo (ma-), uhamishaji (ед.)
передвижной
-a kuhamahama, sabili (редко);
передвижная лаборатория kituo (vi-)
переделка
1) (действие) mardudi (-), kufanya upya
2) (потасовка) pata shika (-)
переделывать
-badilisha, -pindua, -rekebisha, -sahihisha
передний
-а mbele;
передняя часть mbele (-)
передник
aproni (-), kimori (vi-);
передник детский на поясе shegele (-);
передник небольшой (украшенный бисером) mbwende (mi-)
передняя
(холл, прихожая) teka (-)
передовик
gambera (-), mchapa kazi (wa-), mtoka jasho (wa-), mtangulizi (wa-)
передовица
makala ya mhariri (-)
передовой
-a mbele, -na-o-tangulia
передохнуть
-shusha pumzi, -pumzika
передразнивание
mwigizo (mi-)
передумывать
-ghairi, -rajua
передышка
kiburudisho (vi-), uburudisho (ед.), pumzi (-), kipumziko (ед.), pumziko (-), kitulio (vi-), kituo (vi-), likizo (-; ma-);
делать передышку -pumzika, -pumua, -sona, -tua, -tutuzika
переедание
sakara (-), ubuge (ед.), vimbizi (ma-)
переедать
-sakara
переезд
1) (место) kivuko (vi-), mpito (mi-)
2) (перемещение) ondoleo (ma-), uhamisho (ед.);
переезд на новое местожительство uhamiaji (ед.)
переезжать
1) (переправляться) -abiri, -vuka
2) (на новое место) -gura, -hama, -jitanibu, -hajiri, -tama (перен.) ;
переезжать куда-л. -hamia;
переезжать с места на место -hamahama
3) (переехать кого-л.) -kanyaga, -ponda (разг.)
пережевывать
-tafuna;
пережевывать жвачку (о скоте) -cheua
переживание
kikuli (vi-)
переживать
1) (расстраиваться) -udhika, -hasika, -ona huzuni
2) (выживать) -vumilia, -nusurika
3) (испытывать) -wa katika hali ya;
переживать застой -tuama, -via;
переживать кризис -zorota
пережиток
baki (-; ma-), masao (мн.), kasumba (-) (перен.)
перезрелый
lembelembe;
быть перезрелым -ombojea
переизбирать
см. <<перевыбирать>>
переиздавать
-toa mara tena
переиздание
chapa tеnа (-)
переименовывать
-pa jina jipya, -badilisha jina
переиначивать
-potoa;
переиначивать слова -zingisha maneno, -potoa maneno;
быть переиначенным -potoka
перекармливать
-babia
перекатывать
-bingiria
перекатываться
(о колесе) -bingirika; (с одной стороны на другую) -gaga
перекладина
boriti (ma-; -), mlazo (mi-), mwamba (mi-), taruma (ma-);
перекладина для сидения на судне kibango (vi-);
перекладина оконной или дверной рамы kizumba (vi-);
перекладина виселицы majili (-);
перекладина кровати (в изголовье и в ногах) kitakizo (vi-);
перекладина поперечная bao la jingi (ma-);
перекладина, закрепляющая мачту на судне mhashiri (mi-)
перекладывание
(заново) uwekaji upya (ед.); (вещей, чтобы достать лежащее внизу) machakura (мн.)
перекладывать
-weka mahali pengine, -weka upya;
(сваливать;
напр. ответственость и т.п.) -sukuma (перен.);
перекладывать пищу на тарелку -pakua
перекликаться
-itana; (о петухах) -wikiana
перекличка
uitaji wa majina (ед.)
переключатель
mtambo wa stimu (mi-), swichi (-)
перекоситься
-nepa
перекресток
njia уа mkingamo (-), njia panda (-), taga (-; ma-)
перекрывать
1) (превосходить) -tendesa
2) (накладываться одно на другое) -pandana
3) (напр. дорогу) -weka kizuizi
перекупщик
bazazi (ma-; wa-)
перелезать
-pindukia, -sombera
перелесок
msitu mdogo (mi-)
перелет
mruko (mi-), ruko (ma-)
перелетать
(о птицах) -rukaruka, -dakia
переливать
-mimina;
переливать пальмовое вино (из сосуда, привязанного к надрезу на пальме) -umua tembo
переливаться
(через край) -foka, -fufurika, -furika
переливы
(голоса) madoido (мн.)
переложение
(текста стиха) fasili (-);
построчное переложение fasili za sisisi (мн.);
переложение свободное fasili sabilia (-)
перелом
kivunjo (vi-), mvunjiko (mi-), mvunjo (mi-), uvunjaji (ед.)
перемалывание
usagaji (ед.)
перемалывать
-saga, -tikita, -guruguza
перемена
1) (изменение) badili (-; ma-), badiliko (ma-), badilisho (ma-), mbadiliko (mi-), ubadilifu (ед.), geuko (ma-), geuzi (ma-), geuzo (ma-), ghairi (-), muachano (mi-);
перемена блюд hatua za mlo (мн.)
2) (в школе) breki (-), kipindi cha kupumzika (vi-), kitulio (vi-), hafutaimu (-)
переменная
(независимая, мат.) hoja (-)
переменчивость
ugeugeu (eд.)
переменчивый
-badilifu, -geugeu, -geuzi, -а mageuko, pindu;
переменчивый человек mgeufu (wa-);
быть переменчивым -geuka
переменять
-badilisha, badili;
переменять веру -ongoka
перемет
mshipi (mi-)
перемешанный
-а kumbakumba, teke;
перемешанный хорошо tilatila;
быть перемешанным -changamana, -vurugika
перемешивание
mchanganyo (mi-), mkorogo (mi-), uchanganyi (ед.), uvurugiko (ед.)
перемешивать
-chakura, -changanyisha, -paraganya, -saliti, -sokota, -vuruga;
перемешивать зерно или муку напр. в ступе -timbua
перемешиваться
(смешиваться) -vurugika, -changanyika;
(перепутываться) -chafuka
перемещать
-hamisha, -ondoa, -sanzua, -tengua;
перемещать кого-л. с одной работы на другую -hawili;
перемещаться с одного места на другое -jitanibu;
перемещенные лица watu waliohamishwa ng'ambo (мн.)
перемещение
hawilisho (ma-), mhamisho (mi-), uhamaji (ед.), uhamishaji (ед.), mjongeo (mi-), msogeo (mi-), msogezo (mi-), usogezaji (ед.)
перемирие
suluhu (-), tengemano (ma-), utengemano (ед.), upatanifu (ед.)
перемычка
kizumba (vi-), ukano (kano);
перемычка окна или двери linta (-)
перенаселенность
furiko lа watu (ma-), ujalivu wa wakaaji (ед.)
перенесение
(срока) uahirishaji (ед.), ucheleweshaji (ед.)
перенимать
-nakili, -iga, -iga kikasuku, -fuata;
перенимать нрав, характер -tabii
перенос
(процесс) uhamishaji (ед.);
перенос тепла движущейся средой myuko (mi-);
знак переноса kistariungio (vi-), kistari kifupi (vi-)
переносить
1) (перетаскивать) -beba, -hamisha, -hawili, -peleka, -somba, -tuta;
переносить груз на голове, плечах -pagaa;
переносить траву охапками -tutika manyasi
2) (выносить, терпеть) -stahamili, -weza;
переносить боль, горечь молча -fa kingoto (перен.);
быть переносимым -chukulika
3) (о сроках) -ahirisha, -pindukia
переноска
uchukuzi (ед.), upagazi (ед.)
переносный
-si-o -a neno kwa neno;
употребление слова в переносном смысле karina (-)
переодеваться
-badili nguo
переоценка
kutathmini upya
перепалка
1) (спор) gombano (ma-), mabishano (ед.), uteto (ед.)
2) (перестрелка) mapigano ya kutupiana risasi (мн.)
переписка
1) (друг с другом) uandikianaji (ma-)
2) (заново) kuandika upya;
переписка набело mwandiko wa mwisho (mi-)
переписчик
katibu (ma-; -), mwandikaji (wa-)
переписывание
mwandiko (mi-)
переписывать
-nakili;
переписывать заново -andika upya
переписываться
(друг с другом) -katibiana, -andikiana barua
перепись
sensa (-), hesabu ya watu (-)
перепить
(опьянеть) -sakara, -lewa
переплет
1) (оконный) turusi (-)
2) (книжный) jalada (-; mа-)
переплетать
-sokota;
переплетать книгу -jalidi, -gilidi, -funga kitabu
переплетаться
-fungamana, -ingiana
переплетение
(волос циновки, сетки кровати и т. п.) mshindio (mi-), utatizo (ед.);
переплетение ветвей mshikamano wa matawi (mi-)
переплетное дело
ufundi wa chapa (ед.)
переплетчик
mtia jalada (wa-)
переплывать
-kata, -vuka;
переплывать на пароме -vuka feri
переподготовка
ufundishaji tena (ед.)
перепой
sakara (-)
переполнение
ujalivu (ед.)
переполненный
lembelembe, -а kusongana;
быть переполненным -tota; -shiba, -topea (перен.);
быть переполненным желанием -jazibika
переполнять
-furisha, -jaa tele, -jaza;
переполнять чашу терпения -tia maji maziwani (идиом.)
переполняться
-furika, -jaa tele
переполох
fujo (ma-), msisimko (mi-)
перепонка
kiwambo (vi-), utando (tando);
барабанная перепонка kiwambo cha sikio (vi-)
переправа
kivuko (vi-), mavusho (мн.), mvuko (mi-), uvushi (ед.)
переправлять
-chukua, -safirisha, -wasilisha
переправляться
-vuka, -abiri;
переправляться через поток -kata maji;
переправляться через реку -pita mtoni
перепродавать
-langua
перепродажа
ulanguzi (ед.)
перепроизводство
kutokeza bidhaa zaidi kuliko inavyohitajiwa
перепрыгивание
ukiukaji (ед.)
перепрыгивать
-chupa, -dakia, -tagaa, -tambuka
перепутывание
changanyo (ma-), mchanganyo (mi-)
перепутывать
1) (затруднять) -tatanisha;
быть перепутанным -peketeka
2) (смешивать) -changanya
перепутываться
1) (приходить в беспорядок) -chafuka
2) (смешиваться) -changanyika;
перепутанные вещи mchanganyo (mi-)
перепутье
taga (-; ma-)
перерабатывать
1) (пускать в обработку) -sindika
2) (переделывать) -sahihisha
перерастать
(кого-л.) -mpita mtu kimo
перерезать
-kata, -chinja;
перерезать дорогу -kata njia, -weka kizuizi barabarani
переругиваться
-gomba, -tukana, -tupiana maneno, -tupiana matusi
перерыв
breki (-), kitulio (vi-), kituo (vi-), mkatizo (mi-), nafasi (-), pumzi (-), pumziko (-), chenji (-);
перерыв в школьных занятиях hafutaimu (-);
перерыв между таймами hafutaimu (-);
делать перерыв -tua
перерывать
-fukua
пересадка
(растений) kipandikizo (vi-);
делать пересадку (мед.) -pandikiza, (на транспорте) -badilisha, -badili
пересаживать
1) (о пассажирах) -hawili
2) (растения) -kitia
пересаживаться
(о пассажирах) -hawili
пересаливать
(прям. и перен.) -tia chumvi [nyingi]
пересекать
-vuka; (преграждать) -kingama;
пересекать друг друга -pandana;
пересекать поле -vunja konde;
пересекать поток -kata maji;
пересекать улицу -kata barabara
переселенец
mhajiri (wa-), mhamaji (wa-), mhamiaji (wa-), mlowezi (wa-); (ист.) переселенец из Мекки mhajirina (wa-)
переселение
guro (-), hajiri (-), hamio (ma-), uhajiri (ед.), uhamaji (ед.), uhamiaji (ед.), uhamisho (ед.)
переселять
-hamisha
переселяться
-hajiri, -hama, -jitanibu, -tama (редко);
переселяться куда-л. -hamia;
переселяться на другое место -gura
пересечение
mpandano (mi-);
пересечение дорог на одном уровне mtambuko (mi-)
пересиливать
-fyokocha
пересказ
fasili (-)
перескакивать
-kiuka, -tagaa, -tambuka
пересматривать
-badilisha, -ghairi, -batilisha, -angalia upya, -tikisa (перен.)
пересмотр
ghairi (-), badilisho (ma-);
не подлежащий пересмотру mkataa
переставать
-anu[li]ka, -koma; (о дожде) -kesa, -pusa;
переставать говорить -kata maneno;
переставать что-л. делать -acha;
переставать расти -runda
переставлять
-ondoa, -hamisha
перестановка
ondoleo (ma-), ubadilifu (ед.), msogezo (mi-)
перестраивать
-ongoza, -rekebisha, -jenga upya
перестреливаться
-tupiana risasi
перестрелка
pigano (ma-), mapigano ya kutupiana risasi (мн.)
перестройка
rekebisho (ma-), utengenezaji upya (ед.);
(организма) badiliko (ma-);
перестройка хозяйственного механизма upangaji upya wa vyombo vya uchumi (ед.)
переступать
-danda, -kia, -kiuka, -ruka, -tagaa
пересуды
fununu (-), msengenyo (mi-); nong'onong'o (ma-), upenyepenye (penyepenye) (перен.)
пересчет
mardudi (-)
пересыхать
-kambuka, -kauka
перетряхивать
-tifua
перетягивание
mvutano (mi-);
перетягивание каната mchezo wa kuvutana kamba (mi-), mvutano wa kamba (mi-), jugwe (-)
перетягивать
(канат) -vuta jugwe, -vuta kamba
переулок
barabara ndogo (-), kichochoro (vi-), usita (ед.)
перехватывать
-kamata;
перехватывать дыхание -zuia pumzi
перехитрить
-teka bakunja, -kalamkia, -pemba, -pembeja
переход
kivuko (vi-), mpito (mi-), mtatago (mi-), kivukio [kwa watembeaji wa miguu] (vi-)
переходить
-kia, -vuka, -tataga;
переходить в другую веру -kufuru;
переходить границы дозволенного -ruka, -ruka (-vuka, -pita, -kiuka, -pindukia, -enda ng'ambo ya) mipaka;
переходить к оседлому образу жизни -tulia;
переходить куда-л. -hamia;
переходить улицу -katisha barabara, -kata barabara
переходный
-a mpito;
переходный период kipindi cha kukiukia (vi-), kipindi cha mpito (vi-), kipito (vi-)
перец
1) (плод, приправа) basbasi (-), pilipili (-);
перец в зернах pilipili mtama (-); (сорта) pilipili mwachaka (-), udaha (ед.);
перец душистый filifili (-);
красный перец pilipili hoho (-);
стручковый перец pilipili mboga (-);
черный перец pilipili manga (-)
2) (растение) mpilipili (mi-);
перец-бетель mtambuu (mi-);
африканский [красный] перец mpilipili hoho (mi-);
черный перец mpilipili manga (mi-)
перечень
mtungamano (mi-), orodha (-; nyorodha)
перечеркивать
-piga mchoro
перечисление
1) (по списку) kuorodhesha
2) (деньги) hesabu (-; ma-);
перечисление капитала uhamishaji wa raslimali (ед.)
перечислять
1) (по списку) -orodhesha
2) (деньги) -hamisha rasilmali
перешагивание
mtatago (mi-), ukiukaji (ед.)
перешагивать
-danda, -dupa, -kia, -kiuka, -tagaa, -tambuka, -tataga, -dakia
перешеек
kivuko kikavu (vi-), shingo ya nchi (-)
перила
kikuta (vi-), mkinga (mi-)
периметр
mzingo (mi-)
перина
godoro (ma-)
период
awamu (-), enzi (-), kipindi (vi-), majira (мн.), msimu (mi-), muhula (-; mi-), mwia (nyia), siku (-), zamani (-); (спорт.) taimu (-); период времени saa (-; ma-), wakati (nyakati), muda (mi-), pindi (-; ma-);
период сбора созревших кокосовых орехов (обычно 4 раза в году) janguo (ma-);
период больших дождей masika (-);
период времени между 12 и 14 часами дня adhuhuri (-);
период выздоровления kipindi cha afueni (vi-);
период жизни maisha (мн.);
период между сезоном ю.-з. муссона и сезоном с.-в. муссона maleleji (мн.), tangambili (-);
период небольших дождей в первой половине сезона ю.-з. муссона mchoo (ед.);
период нереста msimu wa kuzaliana samaki (-);
период траура tanga (ma-);
период сорокадневного траура arbaini уа maiti (-);
период, в течение к-рого женщина не имеет права выходить замуж eda (-);
период в 40 дней (после смерти) fungu (ma-);
период постельного режима после родов siku za kondoni (мн.); период сорокадневной изоляции (женщины и ребенка после родов) arbaini (-);
период семи дней (после рождения ребенка) ujusi (ед.)
периодически
kwa kipindi, kwa vipindi, mara kwa mara
периодический
-a mara kwa mara;
периодическое издание gazeti (ma-), tarija (-) (редко)
перископ
darubini (-)
периферия
mzingo (mi-)
перламутр
lulumizi (-), ubamba wa lulu (mbamba; ma-)
перлинь
amari (-)
перлюстрировать
-fungua na -pekua barua kisiri
перманентный
-a daima, -a kudumu
перо
1) (ручки) kalamu (-), ncha уа kalamu (-);
перо тростниковое kalamu (-), kalamu уа mwanzi (-)
2)(птицы) nyoya (ma-; -), ubele (ma-), ugoya (ngoya), unyoya (nyoya; ma-); (украшение на головном уборе) kishungi (vi-);
перья, используемые танцорами как украшение mbega (-)
3) (руля) bapa (ma-; -)
перпендикуляр
kisulubi (vi-), sulubi (-)
перпендикулярно
kititi, kiwima, kwa wima, wima
перпендикулярность
uwima (ед.)
перпендикулярный
-а wima;
перпендикулярная линия mstari sulubi (mi-);
быть перпендикулярным -wima
перрон
jukwaa (ma-)
перс
Mwajemi (wa-), parisi (ma-)
персидский
-а kiajemi;
персидский язык Kiajemi (ед.);
Персидский залив Ghuba уа Uajemi (-)
персик
fyulisi (ma-)
Персия
Uajemi (ед.)
персона
shaksia (-);
персона нон грата mtu asiyetakikana nchini (wa-)
персонаж
mhusika (wa-)
персонал
jopo (-), watumishi (мн.), paneli (-)
персональный
-a mtu mwenyewe
персонификация
tashihisi (-)
перспектива
mwelekeo (mi-), tazamio (ma-), umbele (ед.);
перспективы matumainio (мн.), matumaini (мн.)
перспективный
-а matumainio, -tumainifu;
перспективный план mpango wa siku zijazo (mi-)
перстень
pete yenye jiwe la thamani (-)
пертурбация
mapinduzi (мн.)
перхоть
mba (-), unga wa nywele (ед.), uyabisi (ед.)
перчатка
glavu (-)
перченый
-а kipilipili
перчить
-tia pilipili
пес
mbwa (-);
дикий пес mbwa koko (-)
песенник
mtungaji nyimbo (wa-)
песнопение
ghani (-; ma-), ngoma (-), tumbuizo (ma-)
песня
ghani (-; ma-), mwimbo (mi-), wimbo (nyimbo), ngoma (-), shairi (ma-), tumbuizo (ma-), wia (nyia);
песни матросские или походные hangamaji (-);
песня с наставлениями kinyago (vi-);
песня обрядовая (сопровождающая совместный труд) hodiya (-);
песня определенного стихосложения kisarambe (vi-);
песня, исполняемая во время подготовки поля к возделыванию wawe (ед.; -)
песок
mchanga (mi-);
песок мелкий белый (на побережье) ufukwe (ед.);
песок морской kizingo (vi-)
песочница
(для чернил) kidau cha mchanga (vi-)
пессимизм
kinyongo (ед.), uzito (ед.), jitimai (-)
пест
mtwango (mi-)
пестик
mchi (mi-)
пестро
kirakaraka
пестрота
mawaa (мн.)
пестрый
-а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а kibatobato, [-а] kipaku, -а marakaraka;
что-л. пестрое kirakaraka (vi-)
песчаник
(красный) ngunja (-)
песчаный
-a mchanga;
песчаная полоса берега (не затопляемая во время прилива) ufuko (fuko);
песчаная почва mchanga (mi-), udongo kichanga (dongo)
песчинка
chembe уа mchanga (-), uchanga (ma-)
петит
taipu finyu (-)
петиция
aridhilihali (-), ujumbe (ед.), ombi (ma-), lalamiko (ma-)
петлица
utepe wa kola (tepe; ma-)
петля
kitanzi (vi-), tanzi (-; ma-), wavu (nyavu);
(узора) kiua (-);
петля для крюка kipingwa (vi-);
петля для пуговицы kipenya cha kifungo (vi-), tundu la kifungo (ma-);
петля дверная bawaba (ma-; -), pata (-);
петля скользящая utanzi (tanzi)
петрушка
pasile (-)
петух
jimbi (ma-), jogoo (ma-), kikwara (vi-);
петух бесхвостый bunju (ma-; -);
петух бойцовый kuchi (ma-; -)
петушиный
-a jogoo;
петушиный бой mpiganisho wa majogoo (mi-)
петушиться
-onyesha ujogoo
петь
-ghani, -imba, -liwaza, -tumbuiza; (о петухе) -wika;
петь песни -imba nyimbo;
петь по очереди, попеременно, хором -imbiana;
петь соло (в сопровождении хора, отбивая такт ногами и руками) -charaza;
петь соловьем -tetea (разг.)
пехота
majeshi ya ardhini (мн.), askari wa miguu (мн.)
пехотинец
askari wa miguu (-)
пехотный
-a kiinfentri
печалить
-charura, -sibu, -sikitisha, -sonoa, -sononesha, -sumbua
печалиться
-dhii, -ghumia, -huzunia, -juta, -shikwa na msiba, -patwa na msiba, -omboleza, -pata majonzi, -sikitika, -sonona, -sononeka, -sumbuka, -tia huzuni, -tia uchungu, -sikitikia
печаль
buka (-), ghamu (-), hamu (-), huzuni (-), jakamoyo (-), jitimai (-), kihoro (vi-), kimoyo (vi-), kololo (-), majonzi (мн.), majuto (мн.), maudhiko (мн.), msiba (mi-),ramu (-), shake (ma-), sikitiko (ma-), simanzi (-), sononeko (ma-), sumbuko (ma-), teseko (ma-), teso (ma-), wadiha (-), mzigo (mi-) (перен.);
(покинутого влюбленного) kivumvu (ед.), печаль глубокая kibuhuti (vi-)
печальный
-fufumavu, -еnуе huzuni, -a huzuni, pole, -zito;
печальный человек mahuzuni (-);
быть печальным -wa nа jitimai, -sikitika, -sononeka
печатание
upigaji chapa (ед.), uchapaji (ед.)
печатать
-chapa, -chapisha, -piga chapa;
печатать на машинке -piga taipureta, -piga taipu;
печатать шаг -piga mwendo;
тот, кто печатает mchapa (wa-), mchapaji (wa-);
тот, кто печатает на пишущей машинке mhazili (wa-)
печатник
mpiga chaра (wa-)
печатный
-a kupiga chapa;
печатный пресс matbaa (-);
печатная машина mtambo wa kupiga chapa (mi-);
печатное дело ufundi wa chapa (ед.);
печатный шрифт mwandiko chapa (mi-)
печать
1) (отпечаток) alama (-), mhuri (mi-)
2) (периодика) magazeti (мн.)
печение
mwoko (mi-)
печень
ini (-; ma-)
печенье
keki (-), ladu (-);
печенье из рисовой муки с сахаром kaki (-);
печенье сухое biskiti (-)
печка
stovu (-); (гл. обр. для обжига, плавки) tanuu (-; ma-);
см. <<печь>>
печь
1) (печка) stovu (-), tanuu (-; ma-); (для обжига глиняной посуды) joko (ma-);
печь для обжига цемента kalibu (-);
печь небольшая глиняная (для выпечки хлеба) mofa (-);
медеплавильная печь meko уа kuyeyusha shaba (мн.);
плавильная печь kalibu (-);
сталеплавильная печь tanuu la kuyeyusha chuma (ma-)
2) (выпекать) -choma, -oka;
тот, кто печет mwokaji (wa-)
пешеход
mpitaji njia (wa-), mwenda miguu (wa-)
пеший
-а kikwata, -a [kwenda] miguu
пешка
(шахм.) kitunda (vi-)
пешком
kikwata, kwa miguu
пещера
genge (ma-), pango (-; ma-), tundu (ma-; -)
пианино
[kinanda cha] piano (-)
пианист
mpiga kinanda (wa-), mpiga piano (wa-)
пивная
kantini (-)
пиво
bia (-), matindi (мн.), ugimbi (ед.); (виды) пиво из кукурузы boji (-), kangara (-);
пиво из сахарного тростника dengelua (-);
пиво из проса pombe уа ulezi (-)
пигмей
chuchu (ma-), mbilikimo (-; wa-), mtwa (wa-)
пигмент
pigimenti (-; ma-)
пиджак
koti [fupi] (ma-)
пижама
pajama (-)
пижон
maridadi (-), rodi (-) (перен.)
пик
(прям. и перен.) kilele (vi-);
пик горы nguu (-), kileleta (vi-), ncha (-);
пик нагрузки mutia (mi-)
пика
mkuki (mi-), tora (ma-; -)
пикантность
chumvi (ед.) (перен.)
пикантный
(прям.) -kali; (перен.) -а kipilipili;
быть пикантным (прям. и перен.) -kolea
пикет
doria (-), wagomaji walinzi (мн.)
пикетчик
mgomaji mlinzi (wa-)
пики
(карт.) shupaza (-), pau (ma-)
пикировать
-piga mbizi, -chupa
пикник
mandar[i] (-), pikiniki (-)
пикули
(острые с пряностями) chatine (-)
пила
msumeno (mi-);
пила поперечная jambeni (-; ma-);
ленточная пила msumeno wa utepe (mi-)
пила-рыба
papa upanga (-)
пилить
-chonga, -kereza, -kata kwa msumeno, -piga msumeno, -kata kichikichi, -pasua;
пилить доски -раsua mbao
пилот
dereva wa ndege (ma-), mrukaji (wa-), mwanahewa (w-), piloti (ma-), rubani (ma-)
пилотаж
urubani (ед.)
пилотка
kofia [rasmi ya kijeshi] (-)
пильщик
mkereza (wa-), mpasua mbao (wa-)
пилюля
bonge (ma-), kidonge (vi-), tembe (ma-)
пинать
-buburusha, -gwata, -piga mateke
пинг-понг
mpira wa meza (mi-)
пинок
mchocheo (mi-), mpigo (mi-), teke (ma-)
пинта
(= 0.56 л) painti (-)
пинцет
bano (ma-), mbano (mi-), kibanio (vi-), koleo (-; ma-), kigando (vi-), mentari (-)
пионер
1) (член детской организации) mtoto chipukizi (wa-), kijana chipukizi (vi-)
2) (зачинатель) mwasisi (wa-), gambera (-), mwanzilishi (mi-), mtangulizi (wa-)
пипетка
kidodezi (vi-), kibomba cha kuangushia matone (vi-)
пир
karamu (-), mlo (mi-);
пир свадебный hafla уа harusi (-)
пирамида
haram (ma-), piramidi (-; ma-);
пирамида египетская haram (ma-)
пират
haramia wa baharini (ma-)
пиратство
uharamia (ед.)
пиретрум
pareto (-)
пирог
mkate (mi-), pai (-);
пирог открытый с фруктовой начинкой (вареньем и т. п.) flani (-);
пирог с вареньем andazi jamu (ma-);
пирог сладкий из рисовой муки kibibi (vi-);
пирог с мясом, перцем и луком, обжаренный в масле sambusa (-);
пирог из рисовой муки и мякоти кокосового ореха manda (-)
пирога
hori (-;ma-);
пирога без балансира mtumbwi (mi-);
пирога небольшая mjoo (mi-), kiperea (vi-)
пирожное
keki (-)
пиротехник
askari wa ubomozi (-)
пирс
gati (-; ma-)
пирушка
mandar[i] (-), karamu (-)
пиршество
karamu (-), mlo (mi-), uhondo (eд.; ma-)
писание
uandikaji (ma-), uandishi (ед.)
писарь
katibu (ma-; -)
писатель
mwandishi [wa hadithi] (wa-), msanifu (wa-), msanii (wa-), mwandikaji (wa-)
писательство
uandishi (ед.)
писать
-andika, -katibu, -rasimu;
писать адрес (на письме) -anwani;
писать изречения из Корана -andika kombe;
писать каракулями, неразборчиво -chorachora;
писать маслом -chora kwa rangi уа mafuta;
писать поэму -nadhimu;
писать правильно -sarifu;
писать стихи -tunga mashairi;
тот, кто пишет небрежно (каракулями) mchorachora (wa-)
писец
katibu (ma-; -), mwandikaji (wa-), mwandishi (wa-)
пистолет
bastola (ma-; -)
пистон
fataki (-)
письмена
maandiko (мн.)
письменно
kwa maandishi, kimaandishi, kwa maandiko
письменность
andishi (ma-), herufi (-), lugha уа kuandika (-), uandikaji (ma-)
письменный
-a kuandika;
письменная речь lugha уа kuandika (-);
письменное удостоверение shahada (-)
письмо
1) (письменность, шрифт) andishi (ma-), hati (-)
2) (послание) barua (-), risala (-), waraka (nyaraka);
письмо до востребования barua уа kungojea (-);
заказное письмо barua ya rejista (-)
питание
kilaji (vi-), lishe (-), ulaji (eд.), ulishaji (ед.);
одноразовое питание chakula cha mshindio (vy-)
питать
1) (кормить) -lisha, -pa chakula
2) (чувства) ;
питать добрые чувства к кому-либо -jibandika (перен.);
питать доверие к -wa nа imani nа mtu;
питать любовь к -tunuka;
питать надежду -taraji, -tumaini;
питать отвращение -beua, -iza, -zia, -bughudhi;
питать расположение -chunuka, -fadhili
питаться
-la;
питаться за чужой счет -honyoa;
питаться святым духом -lа hewa;
питаться сообща -la kikoa;
питаться хорошей пищей -homoa;
питающийся крохами buge
питомник
nasari (-)
питон
chatu (-)
пить
1) (алкогольные напитки) -lewa, -kaba mvinyo, -buza; -piga mma, -kanyaga mma, -gida, -piga maji (разг.);
пить вино из бутылки -piga tarumbeta (разг.);
пить много -chocha
2) (жидкость) -nywa, -sharabu;
пить медленными глотками -chubuwa;
пить большими глотками -kulula;
пить воду жадно -dudumia;
пить залпом -umika;
тот, кто пьет (любые напитки) mnywa (wa-)
питье
kinywaji (vi-), unywaji (ед.), sharabu (-)
питьевой
-a kunywa;
питьевая вода maji уа kunywa (мн.)
пихать
-buburusha, -chochea, -piga kikumbo, -dukua; -segua, -seta (разг.)
пишущая машинка
taipureta (-), mashine уа kuandika (-);
пишущая машинка электрическая taipureta ya umeme (-)
пища
chakula (vy-), kilaji (vi-), kiliwa (vi-), mlo (mi-), vitafunio (мн.), maakuli (мн.), malaji (мн.), malisho (мн.), kuti (-) (устар.);
пища в дорогу chakula cha kufungasha (vy-);
пища вкусная и разнообразная mapochopocho (мн.);
пища плохо приготовленная matabwatabwa ( мн.), mbwende (-);
пища простая грубая maponea (мн.);
пища разогретая uporo (ед.);
пища, оставшаяся после ужина mwiku (miiku);
пища, оставленная с полудня kiporo cha mchana (vi-);
пища, оставленная с вечера kiporo cha jana (vi-), uporo (ед.);
пища, оставшаяся после ужина bariyo (-);
вечерняя пища (первая после дневного поста во время месяца рамадана) futari (-);
пища, съедаемая в день поминовения умерших malimati (мн.);
пища, приготовленная накануне kiporo (vi-)
пищать
-lia kwa sauti nyembamba, -hanikiza
пищеварение
mmeng'enyo wa chakula (mi-), msago wa chakula (mi-)
пищеварительный
-a kusaga chakula;
пищеварительная система mfumo wa mmeng'enyo (mi-), mfumo wa msago (mi-);
пищеварительный тракт njia уа chakula (-)
пищевод
kimio (vi-), koromeo (ma-; -), umio (mio)
пищевой
-a chakula;
пищевое отравление sumu ya chakula (-)
пиявка
kaka (-), mamba (-), mruba (mi-; -), ruba (ma-)
плавание
uogeleaji (ед.)
плавать
1) (в воде) -elea, -ogelea; (мор.) -tambaa;
плавать вдоль побережья -sairi;
плавать в поисках рыбы -rambaza;
плавать по течению -fuata maji yaendako, -fuata mto;
плавать быстро против течения -kata maji, -kata mto;
плавать на корабле -abiri chombo;
плавать по ветру -piga bisho;
плавать по реке -pita mtoni;
плавать, часто колотя по воде ногами -piga ubao
2) (говорить не разбираясь) -ogelea, -noa (перен.)
плавить
-kalibu, -yeyusha;
плавить железо -pika vyuma mpaka vimegeuka kuwa maji maji
плавиться
-yeyuka
плавка
myeyuko (mi-), uyeyushi (ед.)
плавки
chupi уа kuogelea (-)
плавкость
uowevu (ед.)
плавни
bwawa la mafunjo (ma-)
плавник
kipapatiko (vi-), pezi (ma-);
колючий плавник рыбы mwiba wa samaki (mi-)
плавность
(движений) upole (ед.)
плавный
pole;
плавное движение tiririko (ma-)
плавучесть
ueleaji (ед.)
плагиат
mfuato (mi-), mwigizo (mi-)
плакальщик
(на похоронах) mwombolezi (wa-)
плакат
bango (ma-), ilani (-), karatasi (-; ma-), maandiko (мн.)
плакать
-toa (-toka, -liа) machozi, -lia, -mamia, -twina;
плакать от страха -kokoneka;
плакать навзрыд -liа kwa siahi;
плакать от огорчения (со всхлипыванием) -ingiwa na shake la kulia
плакса
mlizi (wa-)
пламенно
vimoto
пламенный
-enye moto; (перен.) -enye mori, -aminifu;
пламенное дерево mkayakaya (mi-), msonobari wa kihindi (mi-), msonobari maua (mi-)
пламя
moto (mioto), muale (mi-; nyali), nari (-) (поэт.)
план
mpango (mi-), mradi (mi-), jedwali (-; ma-), kiolezo (vi-), kusudi (ma-), plani (-), orodha (-; nyorodha), ramani (-), rasimu (-), ratiba (-), shauri (ma-; -), tarakibu (-), taratibu (-), utungo (tungo), azimio (ma-), mbinu (-);
народнохозяйственный план mpango wa kazi za iktisadi na biashara (mi-)
планета
sayari (-); (мир, земля) nchi (-)
планетарий
jumba la kuangalia nyota (ma-)
планирование
mipango (мн.), upangaji (ед.);
планирование рождаемости kupanga uzazi
планировать
1) (составлять планы) -panga;
планируемая рождаемость uzazi wa majira (ед.)
2) (в воздухе) -umbia
планка
bao (ma-), ubao (mbao), ufito (fito), upapi (papi), wasa (-);
планка блузы mpasuo (mi-);
планка деревянная munda (miunda);
планка для ремонта cyднa hasho (ma-);
планка стыковая двустворчатой двери mfaa (mi-);
планки вертикальные каркаса кровати kitanda marufaa (-)
плановик
mpanga (wa-)
плановость
ufuatano na mpango (ед.)
плановый
-а mpango, -enye mpango;
плановая экономика uchumi uliopangwa (ед.)
планомерно
kwa kufuata mpango, taratibu
плантатор
bwana shamba (ma-), mwenye mashamba (wenye)
плантация
shamba (ma-; -), kikore (vi-), mgunda (mi-), kore (-) (устар.)
планшет
beti (-; ma-)
планшир
talibisi (-)
пласт
tabaka (-; ma-), ukanda (kanda);
пласт подпочвенный kiganga (vi-);
пласт руды pangilio (ma-)
пластик
plastiki (-);
пластик листовой fomeka (-)
пластиковый
-а plastiki
пластилин
plastilini (-)
пластина
kipande (vi-), bamba (ma-)
пластинка
ubale (mbale);
пластинка граммофонная sahani уа gramafoni (-), kisahani cha santuri (-);
пластинка из металла (между лезвием и ручкой ножа) manoleo (-);
пластинка металлическая kibamba (vi-), kibati (vi-);
пластинка разметочная kikwaruzo (vi-);
пластинка тонкая ubamba (mbamba;ma-), bamba (ma-; -)
пластичность
kinamo (ед.)
пластичный
-а kinamo, kinamo, -nama;
быть пластичным -nama, -nema, -nemeka
пластмасса
plastiki (-)
пластмассовый
-а plastiki
пластырь
bendeji уа plasta (-), kibandiko (vi-), ubandiko (ma-), mbandiko (mi-), makuru (-), malhamu (-), mpakato (mi-), plasta (-)
плата
malipo (мн.), ada (-; ma-), mshahara (mi-), fii (-), gharama (-), hongo (-; ma-), ijara (-), ulifi (ед.), ulipaji (ед.);
плата матросам halasa (-);
плата за проведение обряда инициации tapisho (ma-);
плата портному за пошив ushoni (ед.);
плата женщине, помогавшей при родах zingizi (-);
плата знахарю fungule (ед.);
плата арендная, за наем ijara (-);
плата виноделу ugemi (eд.);
плата входная kiingilio (vi-);
плата за помол зерна ndundu[ndu] (-);
плата за кровь dia (-);
плата за обучение karo (-);
плата за охрану безопасности в чужой стране dia (-);
плата за переправу kivuko (vi-), uvushi (ед.);
плата за пользование utumi (ед.);
плата за причал при разгрузочно-погрузочных операциях ardhia (-);
плата за проезд nauli (-);
плата за работу ujira (ед.);
плата за работу кузнецу, граверу, ювелиру и т. п. uhunzi (eд.);
плата за разрешение спорного вопроса jamvi (ma-);
плата за сверхурочную работу kotokoto (-);
плата за совет прорицателя mvugulio (mi-);
плата каменщику uashi (ед.; ma-);
плата лекарю, знахарю до его работы kifungua mkoba (vi-);
плата носильщику uchukuzi (ед.);
плата поощрительная kivutio (vi-)
платеж
ulipizi (ед.), malipo (мн.)
плательщик
mlipaji (wa-)
платить
-lipa, -hongea, -honga;
платить авансом -tanguliza fedha;
платить алименты -lipa haraja;
платить в срок -lipa juu уа msumari (перен.);
платить выкуп -fidi, -komboa;
платить гонорар -toa ujira;
платить долг (за должника) -koleza;
платить жалованье -halisi;
платить за кого-л. -gharimia;
платить за проезд -nauli, -lipa nauli;
платить наличными -lipa taslimu, -lipa kwa kitita, -lipa kwa fedha taslimu;
платить налоги, пошлину -toa (-lipa) ushuru;
тот, кому платят mlipwaji (wa-)
платный
-a kulipa fedha
плато
uwanda wa juu (nyanda)
платок
barasati (-), taulo (-; ma-);
платок головной leso (-; ma-), msuani (mi-), ushungi (shungi;
ma-);
платок носовой ankachifu (-; ma-), leso ya kamasi (-), leso ya mafua (-);
платок цветной dusumali (-);
платок шейный kashida (-), msuani (mi-);
большой платок shali (-)
платформа
1) (вагон) bogi (ma-), lori (ma-; -)
2) (перрон) jukwaa (ma-)
3) (помост) ulingo (lingo; ma-)
платье
dresi (-), kigauni (vi-), kivazi (vi-), lebasi (ед.), vao (ma-), vazi (ma-);
платье женское gauni (-; ma-);
платье длинное из шелковой ткани золотистого цвета mbarawaji (-);
платье короткое kibiritingoma (vi-);
платье легкое верхнее leso (-; ma-);
платье мужское длинное свободное верхнее с вышивкой (обычно из сукна) joho (-; ma-)
плафон
kifuniko cha taa (vi-), shungi la taa (ma-), kingio ya taa (-)
плаха
jukwaa (ma-)
плац
uwanja wa kufanyia gwaride (nyanja)
плацдарм
kiwanja (vi-)
плацента
kondo la nyuma (ma-), kunga уа uzazi (-), mji (mi-), tandabui (ma-; -), zingizi (-)
плач
kelele zа kulia (мн.), kilio (vi-), kwikwi уа kilio (-), malizano (мн.), mngurumo (mi-), mlio (mi-), ombolezo (ma-), ulalamishi (eд.)
плачевный
dhalili, duni
плащ
kabuti (ma-), koti (ma-), koti la mvua (ma-);
плащ-накидка mfuria (-);
плащ из цветных полос травы (национальная одежда малагасийцев) ramba (-)
плебисцит
kuuliza wenyeji wote, kura ya maoni (-)
плева
utando (tando);
см. <<девственный>>
плевать
-tema [mate, ute], -tapisha;
плевать в лицо -tema mate usoni;
плевать на что-л. (разг.) -tema mate (перен.)
плеваться
-tema [ute, mate]
плевок
makoo (мн.), mtemo (mi-), ukohozi (ma-)
плед
blanketi (ma-;-), gandi (-), farisha (-; ma-)
племенной
-а kikabila;
племенная принадлежность jinsia (-);
племенной знак mpororo (mi-), nembo (-);
племенной скот mifugo уа nasaba safi (мн.)
племя
kabila (ma-; -), kaumu (-), mbari (-), taifa (ma-)
племянник
binamu (-), mpwa (wa-);
внучат[н]ый племянник (гл. обр. по мужской линии) mjukuu (wa-)
пленарный
-a wajumbe wote, -a washiriki wote
пленка
1) (оболочка) tandabui (ma-; -), utando (tando)
2) (для звукозаписи) ukanda (kanda)
пленник
asira (-), mateka (-), mfungwa (wa-)
пленный
см. <<пленник>>
пленум
mkutano (mi-)
пленять
-tamanisha, -teka, -tekeza;
пленять сердце -teka moyo
плесень
kawa (-), koga (ma-), ukoga (ед.), kuvu (-; ma-), uge (eд.), ukungu (kungu)
плеск
mpasuko (mi-);
плеск волны, воды gombea (ma-)
плескаться
(о волнах и т.п.) -alika
плесневеть
-fanya (-ingia) kawa, -fanya (-ota) koga, -wa na ukoga, -tiа ukungu
плести
-fuma, -pakasa, -sokota, -suka, -tanda;
плести косички (впервые в жизни;
о женщине) -tonea;
плести волосы -suka;
плести узор -darizi;
плести веревку -dirabu;
плести леску, сеть -tarizi;
плести интриги -hujumu, -tega, -tiriri;
тот, кто плетет msuka (wа-)
плестись
-chechea, -jikokota, -jikongoja;
плестись в хвосте -fuata nyuma, -fuata mkiani (перен.)
плетельщик
(корзин, циновок, сетей и т. п.) msukaji (wа-)
плетение
sokoto (ma-), usukaji (ед.), ususi (ед.), mpoto (mi-),msuko (mi-), wambiso (ед.) (редко);
плетение ниток в ткани maradufu (мн.)
плетеный
-а kimia;
плетеное изделие kimia (vi-);
плетеное изделие из прутьев, плетеная изгородь chanja (-);
плетеный кружок или кружок ткани (пришиваемый на матрац) kitengele (vi-);
плетеная корзина tenga (ma-), tundu (ma-; -);
плетеная сетка кровати sapatu (-; ma-)
плетень
kitalu (vi-), ugo (nyugo), ua (nyua), ukigo (kigo)
плеть
kambaa (ma-), mchapo (mi-), mjeledi (mi-), ukanda wa kupigia (kanda), upote (pote), kiboko (vi-)
плечо
bega (ma-), fuzi (ma-);
плечом к плечу sambamba, bega kwa bega
плешивость
kidazi (vi-), upaaji (ед.)
плешь
kidazi (vi-), kipara (vi-), upara (ед.)
Плеяды
Thurea (-), kilimia (ед.)
плис
(рубчатый) furungu (-)
плиссе
rinda (ma-)
плита
1) (пластина) bamba (ma-; -)
2) (для готовки) jiko (meko)
плов
pilau (-), biriani (-), birinzi (-)
пловец
mwogelea[ji] (wa-)
плод
1) (результат, следствие) bidhaa (-), zao (ma-), tunda (ma-)
2) (зародыш) mimba (-)
3) (фрукт) tunda (ma-), zao (ma-);
плод неспелый danga (-; ma-), kidanga (vi-);
плод страстоцвета ikungu (mа-)
плодиться
-zaana
плодовитость
chereko (ед.)
плодовитый
(человек, животное) mzazi (wa-; ma-)
плодоводство
ukuzaji wa miti ya matunda (ед.)
плодоножка
kikonyo (vi-), konyo (ma-)
плодоносить
-wa na uzazi, -zaa;
не плодоносить -parama
плодоношение
mzao (mi-), uzazi (ед.)
плодородие
rutuba (-)
плодородная почва
mboji (-);
быть плодородным -rutubika
плодородность
rutuba (-), mboji (-)
плодотворный
-a kuleta matunda mengi;
плодотворный опыт ujuzi uliojaa rutuba (ед.)
пломба
1) (печать) mhuri wa kudhibiti (mi-)
2) (зуба) kizibo cha jino (vi-)
пломбировать
-funga;
пломбировать зуб -ziba tundu la jino, -ganga jino
плоский
bapa, -batabata, -pana, sawa; (о местности, пространстве) tambarare; (о юморе и т.п.) bapa;
плоская и ровная поверхность bapa (ma-; -);
плоская сторона режущего инструмента ukengee (ед.);
быть плоским -wa nа bapa;
становиться плоским -batana
плоскогорье
nchi inayoinuka sawa (-)
плоскогубцы
pakari (-)
плоскодонка
mashua yenye tako [bapa] (-)
плоскость
bapa (ma-; -), ubapa (bapa), ubawa (mbawa);
(ав.) несущая плоскостьmbawa za ndege (мн.)
плот
shapa (ma-), chelezo (vy-)
плотина
boma lа [kuzuilia] maji (ma-), bwawa (ma-), lambo (ma-), mkinga wa maji (mi-)
плотник
seremala (ma-)
плотничество
ufundi seremala (ед.), useremala (ед.)
плотно
kisaki
плотность
imara (-), maki (-; мн.), msongamano (mi-), tumbavu (-), ugumu (ед.), ushupavu (ед.), uzito (ед.);
иметь высокую плотность населения -songamana
плотный
-gumu, imara, -nene, thabiti, -zito;
плотная ткань nguo уa maki (-);
быть плотным -dinda
плотоядный
(прям.) -na-o-la nyama, mbuaji (поэт.)
плотский
-kware
плоть
mwili (miili), nyama (-);
плоть и кровь nyama nа damu
плохо
benibeni, vibaya; (чувствовать себя) taabani;
плохо обращаться -onea
плохой
-baya, borongo, -bovu, dhalili, -eusi, gamti, -а kiovu, mui, -nyonge, -ovu, shari, -teke, -tule, mbi (поэт.), -wi (устар.);
плохая работа mparuzo (mi-);
плохая вещь mabaya (мн.), uvundo (ед.), mawi (мн.) (разг.);
плохая видимость matindija (мн.), unyenyezi (ед.);
плохая репутация msimbo (mi-);
плохое изображение, вид, состояние matindija (мн.);
плохое качество tahafifu (-), udufu (ед.), uhafifu (eд.);
плохое настроение ukimwa (ед.);
плохое обращение uonevu (ед.);
плохое предзнаменование mdhana (-), mkosi (mi-), nuksi (-), uchimvi (ед.), ukorofi (ед.);
плохой работник mparuzi (wa-);
плохой вкус udufu (ед.);
плохой запах mnuko (mi-), mzingo (mi-), ujaka (ед.), ukuba (ед.), uvundo (ед.);
плохой поступок mabaya (мн.);
плохой характер tabia mbovu (-);
плохой человек mtu mbaya (wa-), mshari (wa-), msimbo (wa-), munkari (-);
плохой язык lugha varange (-);
становиться плохим (о человеке) -kubuhu;
плохого качества hafifu;
быть плохого качества -via;
быть в плохом настроении -оnа chuki
площадка
uwanja (nyanja), kiwanja (vi-), mtaro (mi-), uchanjaa (ед.);
площадка около дома под деревом uga (nyuga);
площадка большая плетеная на колышках utaa (taa; ma-);
площадка для танцев uga wa ngoma (nyuga);
площадка открытая ровная (для игр, танцев) batobato (ma-);
площадка посадочная (топ.) mashukio (мн.)
площадь
1) (поверхность) cheneo (vy-), eneo (ma-)
2) (площадка) uchanjaa (ед.), uwanja (nyanja)
плуг
jembe lа plau (ma-), plau (-; ma-);
плуг конный jembe la kukokotwa nа farasi (ma-)
плут
afriti (-; ma-), ayari (-), guberi (ma-), janja (ma-), mjanja (wa-), kahini (ma-), laghai (ma-), mdanganyi (wa-), pwagu (ma-), twana (ma-), baramaki (ma-) (разг.)
плутать
-tanga
плутовать
-hanithi, -laghai, -lemba, -danganya
плутовство
danganyo (ma-), hadaa (-), mazingaombwe (мн.), punjo (ma-), udanganyifu (ед.), uhuni (ед.), ukora (ед.), upatiara (ед.), leba (-) (редко)
плюмаж
shada (-; ma-)
плюрализм
(полит.) uhuru wa maoni (ед.)
плюс
1) (мат.) alama ya kujumlisha (-)
2) (перен.) nafuu (-), natija (-), ubora (ед.)
3) (и) na
пляж
pwaji (-), ufuko (fuko)
плясать
-cheza dansi, -cheza ngoma;
плясать румбу -menyeka rumba, -sokota rumba
пневмония
kichomi [cha mapafu] (vi-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика