Русско-суахилийский словарь на РВ-РЯ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > РВ-РЯ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Рв-Ря на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на Р - 1111 + 2.

рвать
1) (разрывать, отрывать) -boshoa, -kwan[y]ua, -nyanyua, -pasua, -rarua, -tatua, -vunja;
рвать зубами на куски -tafuna meno;
быть рваным -nyanyua, -tatuka;
становиться рваным -nyanyua;
тот,кто рвет mrarua (wa-)
2) (цветы, плоды) -chuma
3) (прекращать) -vunja
4) (тошнить) -mwita goa, -jigoa, -kokomoa, -tapika
рваться
1) (разрываться) -fum[u]ka, -raruka
2) (куда-л.) -jitoma
рвач
(разг.) mchopozi (wa-)
рвение
ari (-), bidii (-), ghera (-), hamasa (-), hima (-), idili (-), juhudi (-), kipupa (ед.), maya (мн.), moto (mioto), shauku (-); harara (-), uharara (ед.), hari (-), vuguvugu (ma-) (перен.);
тот, кто делает с рвением mchapa (wa-)
рвота
kichefuchefu (vi-), kigagazi (vi-), tapishi (ma-), utapishi (ед.), matapishi ( мн.)
рвотный
-a kutapika;
рвотное средство dawa уа kutapisha (-), mtapisha (mi-), tapisho (ma-);
рвотные движения utapishi (ед.);
рвотный корень (употр. при отравлении ядом) mzikoziko (mi-)
реабилитационный
-a rufani;
реабилитационная больница hospitali ya rufani (-)
реабилитировать
-rudisha heshima
реагировать
-itikia;
реагировать резко на -ruka (перен.)
реактивный
-a jeti;
реактивный самолет ndege ya jeti (-)
реактор
(атомный) mashine уа kutoa nguvu уа kiatomiki (-), riekta (-)
реакционер
mpinga maendeleo (wa-)
реакционный
-si-o-pendelea maendeleo, -a kupinga maendeleo
реакция
1) (контрреволюция) upinzani (eд.)
2) (хим.) badiliko (ma-)
реал
(монета) reale [mzinga] (ma-)
реализация
utekelezaji (ед.), mtendo (mi-), tengenezo (ma-), tafsiri (-; ma-)
реализм
uyakinifu (ед.)
реализованный
timamu
реализовывать
-tekeleza, -kamilisha, -tafsiri, -tengeneza, -timiza;
реализовать на практике -weka vitendoni, -tia vitendoni
реалистический
-а busara, -еnуе busara, -а kiyakinifu, halisi
реалистичность
busara (-), uhalisi (eд.)
реальность
uhalisi (eд.)
реальный
dhahiri, halisi;
реальная стоимость thamani halisi (-);
быть реальным -tendeka
ребенок
mtoto (wa-), mzao (wa-), mwana (wana, waana), malaika (-) (перен.);
ребенок в возрасте от 9 месяцев до 2 лет mdema (wa-);
ребенок от 7 до 12 лет kijulanga (vi-);
ребенок знатных родителей mtoto wa watu (wa-), mwana wa watu (wana);
ребенок крупный красивый jana (ma-);
ребенок, мочущийся в постель kikojozi (vi-);
ребенок, ненормально родившийся kigego (vi-);
ребенок, якобы приносящий несчастье chimvi (ma-);
ребенок-непоседа mtoto mtukutu (wa-);
ребенок мужского пола dume (ma-)
ребро
1) (анат.) bebe (ma-), ubavu (mbavu)
2) (грань) ombwe (-);
ребро крыши kisusi (vi-)
ребус
fumbo la mchoro (ma-)
рев
kilio (vi-), mngurumo (mi-), ngurumo (-)
реванш
kikoa (vi-), majilipo (мн.), malipo (мн.)
реваншист
mtaka majilipo (wa-), mtaka kulipiza (wa-)
реветь
-kema, -kemea, -nguruma, -uga, -vuma
ревизионизм
ubadilishaji (ед.)
ревизионист
mbadilishaji (wa-)
ревизия
1) (позиции) badilisho (ma-)
2) (инспекция) mkaguo wa hesabu (mi-), ukaguzi (ед.)
ревизовать
1) (инспектировать) -kagua
2) (политическое учение, позицию) -badilisha
ревизор
mdhibiti (wa-), mhakiki (wa-), mkaguzi (wa-), mnikulu (wa-)
ревматизм
ugonjwa wa jongo (ma-), ugonjwa wa baridi yabisi (ma-), uyabisi (ед.)
ревнивец
mwivu (wa-), hasidi (ma-)
ревнивость
maya (мн.), wivu (ед.)
ревнивый
-wivu;
ревнивый человек hasidi (ma-), mlia wivu (wa-), mwivu (wa-)
ревнитель
mtetezi (wa-), mpiganiaji (wa-), mshabiki (wa-)
ревновать
-ona wivu, -husudu, -lia ngoa, -ona maya;
ревновать к кому-л. -mwonea mtu kijicho
ревностно
kwa maya
ревность
ghera (-), husuda (-), kecha (-), kijicho (vi-), maya (мн.), ngoa (-), wivu (ед.)
револьвер
bastola (ma-; -)
революционер
mpinduzi (wa-), mwanamapinduzi (w-), mwanathaura (w-)
революционно
kimapinduzi
революционность
uanamapinduzi (ед.)
революционный
-а kimapinduzi, -а kithaura;
революционный дух uanamapinduzi (ед.);
в революционном духе, революционным путем kimapinduzi
революция
mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.), thaura (-)
ревю
mapitio (мн.)
регата
mashindano ya mashua zenye matanga (мн.)
регби
mpira wa rugby (mi-)
регент
kaimu (ma-)
регентство
ukaimu (ед.)
регион
kanda (-), mkoa (mi-)
регистратор
mrajisi (wa-), msajili (wa-)
регистратура
masijala (-)
регистрация
uandikishaji (ед.), uorodheshaji (ед.), usajili (ед.), urajisi (ед.)
регистрировать
-andikisha, -orodhesha, -rajisi, -rejista, -sajili, -rekodi;
регистрировать брак -rajisi ndoa
регистрироваться
-jiandikisha
регламент
1) (на собрании) ratiba (-)
2) (свод правил) sheria (-), kanuni (-)
реглан
mkono shingo (mi-)
регресс
kusogea nyuma, kurudi
регулирование
(урегулирование) patanisho (ma-), suluhisho (ma-)
регулировать
-rekebisha, -sawazisha, -suluhisha;
быть отрегулированным -tengenea
регулироваться
-tengemaa
регулярно
huwa, kwa kipindi, mara kwa mara, taratibu
регулярный
-а kawaida, -а kikawaida;
регулярная армия jeshi la (kawaida, kudumu, kanuni, nidhamu) (ma-)
регулятор
kirekebisho (vi-);
регулятор интервалов kirekebisha kwasa (vi-);
регулятор стежка (в швейной машине) kipima mshono (vi-)
редактирование
tahariri (-), tengenezo (ma-), uhariri (ед.)
редактировать
-hariri, -tengeneza
редактор
edita (ma-), mhakiki (wa-), mhariri (wa-), mtengenezaji (wa-)
редакционный
-a uhariri;
редакционная статья (в газете или журнале) tahariri (-)
редакция
1) (программы, документа и т.п.) tahariri (-)
2) (статьи и т.п.) tengenezo (ma-)
редис
1) (корнеплод) figili (ma-; -)
2) (растение) mfigili (mi-)
редкий
1) (редкостный) -azizi, -chache, ghali, haba, nad[i]ra, tunu;
что-л. редкое tukizi (-);
редкое событие, явление ibura (-);
быть редким -ghalika, -ghibu;
становиться редким -potea
2) (не густой) -chache, haba, nad[i]ra, -а kuvuja;
редкие дожди vuli mke (-; ma-);
становиться редким -potea
редко
adimu, haba, kwa nadra, kwa utunu;
редко встречающийся adimu, -chache, haba;
быть редко встречающимся -ghalika
редкостный
adimu, ghali, nad[i]ra, tunu;
редкостная вещь tamasha (-; ma-), tunu (-);
что-л. редкостное tukizi (-);
быть редкостным -ghalika, -ghamma, -ghibu
редкость
1) (редкая вещь) azizi (-), mpembuo (mi-), tunu (-), utunu (ед.), tukizi (-)
2) (скудость) uhaba (ед.)
реестр
daftari (-; ma-), koli (-), listi (-), orodha (-; nyorodha), rejista (-), takwimu (-)
режим
1) (распорядок) nidhamu (-), utaratibu (taratibu; ma-)
2) (правление) taratibu (-), tawala (-), utawala (tawala)
режиссер
mtungaji mchezo [wa kuigiza] (wa-), mratibu (wa-)
резание
chongo (-; ma-)
резать
1) (на части) -kata, -keketa, -lenga, -pingua, -senga, -tema, -vuaza, -wanga;
резать тупым ножом -kata kichikichi;
резать чем-л. тупым -chikicha;
резать на куски -checha, -kata vipande, -kakata;
резать на мелкие куски (овощи, фрукты) -enga;
тот, кто режет mkata[ji] (wa-), mtemi (wa-);
резаная рана mchanjo (mi-)
2) (скот) -chinja
3) (вырезать) -chora, -nakshi, -chonga, -kata nakshi
резвость
utukutu (ед.)
резвый
-purupuru
резерв
1) (запас) akiba (-), mlimbiko (mi-)
2) (воен., спорт.) akiba (-), rizavu (-)
резерват
rizavu (ma-)
резервист
askari wa nyuma (-)
резервный
-a akiba;
резервный банк benki уа akiba (-);
резервный фонд mlimbiko (mi-)
резервуар
hodhi (ma-; -), java (ma-), tangi (ma-; -);
резервуар для воды (в нижней части судна) banduru (-)
резец
1) (инструмент) balari (-), churusi (vy-), kiteku (vi-), tindo (-)
2) (зуб) jino la mbele (meno), kato (ma-)
резидент
(консул) balozi (ma-)
резиденция
makani (мн.), makao (мн.), mkao (mi-), makazi (мн.; -), mastakimu (мн.);
резиденция правительства, президента ikulu (-)
резина
(прям.) raba (-); (тж. шина) mpira (mi-), tairi (-; ma-)
резинка
1) (ластик) mpira wa kufutia (mi-), mfuto (mi-), kifutio (vi-), raba (-)
2)(тесьма) elastiki (-),kangiri (-),mpira (mi-)
резиновый
-а mpira;
резиновая подстилка, коврик zulia la mpira (ma-)
резка
(процесс) matemo (мн.), mkato (mi-), ukataji (ед.)
резкий
1) (ветер) -embamba, -kali
2) (голос) -embamba, -kali
3) (о боли) shadidi, -kali
4) (человек) msukumizi (wa-);
быть резким -saliti
резкость
(грубость) salata (-), usukumizi (ед.), virugu (мн.) (перен.)
резной
-enye nakshi, -li-o-chongwa;
резная фигурка bombwe (ma-);
резные изделия vinyago (мн.)
резня
chinjo (ma-), uchinjaji (ед.), uuaji (ma-)
резолюция
rezolusheni (-), uamuzi (ед.), azimio (ma-)
резонанс
kiitik[i]o (vi-), vumi (ma-)
результат
kifuatizo (vi-), kinyume (ед.), natija (-), tokeo (ma-), tunda (ma-), zao (ma-); bidhaa (-), ncha (-) (перен.);
в результате kwa sababu уа
результативность
natija (-), tija (-)
результативный
mujarabu;
быть результативным -leta natija, -toa natija
резчик
mjume (wa-), mtemi wa nakshi (wa-);
резчик по дереву mchongaji (wa-);
резчик по камню mhunzi wa mawe (wa-)
резь
uumaji (ед.);
рези mkeketo (mi-)
резьба
(нарезка) hesi (-), kituta (vi-), temsi (-);
резьба по дереву, камню, металлу и т. п. nakshi (-);
резьба на носу и штурвале парусной лодки materesi (мн.)
2) (процесс);
резьба по дереву, камню и т.п. uchongaji (ед.), mtemo (mi-);
резьба по дереву bombwe (ma-), mchoro (mi-)
резюме
jumlisho (ma-), mafupisho (мн.), mfupisho (mi-), ufupizo (ед.; ma-), mbiringo (mi-), muhtasari (mi-)
резюмировать
-fupisha, -gotoa
рейд
(мор.) bandari (-;ma-), maelezi (мн.), maezi (мн.), melezi (-; мн.), mwiza (mi-)
рейка
ufito (fito), ukombati (kombati), upapi (papi), wasa (-);
рейка измерительная fimbo уа kupimia (-)
рейс
safari (-), mwendo (mi-)
рейсмус
mahati (-)
рейсшина
guni (-; ma-)
река
mto (mi-);
река полноводная nahari (-) (поэт.), mjuto (mi-) (диал..)
реквизировать
-tia shokoa
реклама
tangazo (ma-), unadi (ед.), tembezi (ma-)
рекламирование
utembezi (ед.; ma-)
рекламировать
-nadi, -tangaza, -tembeza
рекомендация
1) (предложение) pendekezo (ma-), shauri (ma-; -)
2) (кому-л.) sifa (-)
рекомендовать
(советовать) -nasihi, -nena, -shauri;
настоятельно рекомендовать -sisitiza
рекомендоваться
(при знакомстве) -jijulisha
рекомендуемый
-a kushauriwa
реконструировать
-jenga tena, -geuza
реконструкция
ukarabati (ед.)
рекорд
rekodi (-)
рекордсмен
(спорт.) bingwa (ma-)
рекрут
kurutu (ma-)
ректор
mkuu wa chuo kikuu (wa-)
религиозный
-а dini, -а kidini;
религиозное направление и его сторонники tarika (-);
религиозный человек muumini (wa-), mwaminifu (wa-)
религия
dini (-)
реликвия
masao (мн.)
реликт
baki (-; ma-), sazo (ma-)
рельеф
sura уа nchi (-), uso wa nchi (nyuso)
рельс
chuma cha reli (vy-), reli (ma-)
рельсоукладчик
mtandika reli (wa-)
релятивный
rejeshi
ремень
kanda (-),mkanda (mi-), ukanda (kanda), mjeledi (mi-), shupatu (ma-), upote (pote), utari (tari); (ружейный) tambavu (ma-; -), mweleko (mi-);
ремень безопасности mkanda wa usalama (mi-);
ремни продольные кровати kitanda mtanda wa kitanda (mi-);
наспинный ремень (часть сбруи) mtafara (mi-);
приводной ремень mjarari (mi-), mkanda (mi-), ukanda wa kuendesha mashine (kanda);
приводной ремень швейной машины ujari (ma-; njari);
ремешок kanda (-);
ремешок кожаный koa (ma-), udodi (ma-);
ремешок кожаный на сандалии (для большого пальца ноги) gidamu (-);
ремешок кожаный на сандалии (между пальцами ног) kadamu (-);
ремешок часов mkanda wa saa (mi-)
ремесленник
fundistadi (ma-), makanika (ma-;-), mtenzi (wa-)
ремесленничество
uwaria (ед.)
ремесло
sanaa (-), ufundi (ед.);
ремесло знахаря uganga (ед.);
ремесло каменщика uashi (ед.; ma-);
ремесло кузнеца ubini (ед.), usani (ед.);
ремесло чеканщика ujume (ед.)
ремилитаризация
kurudisha nguvu ya kivita
ремонт
gango (ma-), mgango (mi-), rekebisho (ma-), ripea (-), tengenezo (ma-), ubambanyaji (ед.), ukarabati (ед.), utengenezaji [upya] (ед.), utibabu (ma-);
делать ремонт -karabati
ремонтировать
-bambanya, -chomelea, -ganga, -karabati, -rekebisha, -tengeneza, -ripea, -endesha ripea; (судно) -tiа hasho;
быть отремон- тированным -tengenea
ренегат
haini (ma-; -), hiana (ma-);
быть ренегатом -huni
рента
upangaji (ед.), kodi (-), ushuru (ед.)
рентабельный
-еnуе faida, -а kuleta faida;
быть рентабельным -toa faida
рентгеновский
-a kupiga eksirei;
рентгеновский аппарат mtambo wa kumulikia (mi-), mtambo wa kupiga eksirei (mi-);
рентгеновы лучи eksirei (-)
реорганизатор
mbadilishaji (wa-)
реорганизация
rekebisho (ma-)
реорганизовывать
-rekebisha, -tengeneza upya, -geuza utaratibu
репарация
malipo [ya kulipia gharama za kivita] (мн.)
репатриация
kurudisha kwake (kwao), kupeleka kwake (kwao)
репатриировать
-rudisha kwake (kwao)
репертуар
jumla ya michezo (-)
репетировать
-kariri, -fanya mazoezi ya maonyesho
репетиция
mazoezi уа maonyesho (мн.);
репетиция танцоров за городом, на открытой площадке maneva (-; мн.)
реплика
jibu (ma-)
репортаж
habari (-)
репортер
mwandishi [wa] habari (wa-), msimulizi (wa-), ripota (ma-)
репрессировать
-tesa
репрессия
teso (ma-), kinyongo (vi-), ukatili (ед.)
репродуктор
kikuza sauti (vi-)
рептилия
[mnyama] mtambaazi (wa-), mtambaa chini (wa-)
репутация
turuhani (-), sifa njema (-), heshima (-);
репутация хорошая, незапятнанная sifa (-), heshima (-)
ресница
ukope (kope)
ресничка
kikope (vi-)
респираторное заболевание
kifua (vi-)
республика
jamhuri (-)
рессора
springi уа gari (-)
реставрировать
1) (власть) -rejesha utawala
2) -fanya upya; (здание) -jenga upya, -karabati
ресторан
hoteli (ma-; -)
ресурсы
limbikizo (ma-);
ресурсы природные vifaa vya kimaumbile (мн.), mali ya kimaumbile (-);
людские ресурсы utumishi (ед.), watu (мн.);
биологические ресурсы malihai (-);
сырьевые ресурсы malighafi (-);
трудовые ресурсы nguvu уа [ki]kazi (-)
ретроград
mshirikina (wa-)
реферат
(краткое изложение) muhtasari (mi-), mapitio (мн.)
референдум
kura уа (za) maoni (-)
референт
katibu myeka (ma-), katibu shakhsiya (ma-), mpiga ripoti (wa-), mtoa hotuba (wa-)
рефери
mwamuzi (wa-), referii (ma-)
реформа
badilisho (ma-), geuzi (ma-), geuzo (ma-), mapinduzi (мн.)
реформатор
mgeuzi (wa-), mhidi (wa-)
реформаторский
-geuzi
реформизм
(полит.) siasa ya mabadiliko madogo tu (-)
реформировать
-geuza
рефрен
itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), kipokeo (vi-), mkarara (mi-), tumbuizo (ma-)
рефрижератор
friji (-; ma-)
рецензент
mhakiki (wa-), mkaguzi (wa-), mpitiaji (wa-)
рецензировать
-pitia, -hakiki
рецензия
mapitio (мн.), tahakiki (-)
рецепт
(больничный) cheti cha hospitali (vy-), cheti cha kupokea dawa (vy-), risipi (-)
рецидив
(болезни) chamko (-)
рецидивист
mhalifu wa kupindukia (wa-)
рецитация
(Корана) kara (ma-)
речь
1) (выступление) hotuba (-), tamko (ma-), tangazo (ma-)
2) (язык, разговор) lafudhi (-), lugha (-), msemo (mi-), maneno (мн.), lesani (-) (устар.);
речь труднопонимаемая Kingozi (ед.);
сумбурная речь chachawi (-)
3) (лингв.) usemi (semi)
решать
1) (принимать решение, намереваться) -amua, -azimu, -hirimia, -yakinia -kata shauri, -nuiza, -amidi (поэт.);
решать что-л. сделать -amua, -nia;
решать судьбу -аmuа bahati;

2) (вопрос) -tanzua, -tatanua, -kata maneno, -futu;
решать задачу (мат.) -fumbua;
решать задачу -timiza shabaha;
быть решаемым -fumbulikanа
решаться
-hirimia, -jasiri, -jijusuru, -diriki, -kata shauri уа mwisho, -jiра moyo, -piga moyo konde;
не решаться -kwaa, -sita, -tetereka
решающий
-а msingi, tama, -tegemezi;
решающее слово neno la tama (ma-);
решающий голос sauti ya uamuzi (-)
решение
1) (принятое) azima (-; ma-), azimio (ma-), maamuzi (мн.), mradi (mi-), rezolusheni (-), shauri (ma-; -), tanzuo (ma-), amri (-; ma-);
решение, принятое голосованием voti (-);
решение суда amri (-; ma-); hukumu (-)
2) (разрешение, урегулирование) uamuzi (ед.), ufumbuzi (ед.), usuluhishi (ед.), utanzuaji (ед.), utatuzi (ед.);
решение задачи utoshelezi (ед.), jawabu (-; ma-)
решенный
(вопрос) makataa (мн.)
решетка
chanja (-);
решетка для жаренья wavu wa mbano (nyavu), rafu уа joko (-);
решетка металлическая chuma cha kimia (vy-)
решето
chekecheke (-; ma-), chungio (ma-), kung'uto (ma-), uko (nyuko), ungo (nyungo);
решето плетеное kiteo (vi-);
решето старое дырявое peku (ma-)
решетчатый
tundutundu
решимость
ghaidhi (-), mkato (mi-), uthabiti (ед.)
решительно
kishupavu, makataa, kwa uthabiti, vikali
решительность
ghaidhi (-), moyo (mioyo, nyoyo), ufafanuzi (ед.), ukali (ед.), ushupavu (ед.), uthabiti (ед.)
решительный
-kali, -а kishupavu, mathubuti, -shupavu, thabiti, -gumu;
решительный человек mshupavu (wa-);
быть решительным -thibiti;
становиться решительным -ganda (перен.)
решка
ukuru (eд.)
рея
foromali (-)
ржаветь
-ota kutu, -ingia kutu
ржавчина
kutu (-)
ржанка
(глупая) chekehukwa (-);
ржанка рачья ndoero (-)
рибофлавин
riboflavi (-)
риза
(священническая) pluviale (-)
рикошетировать
-duta
рикша
riksho (ma-)
Рим
Rum
римлянин
Mrumi (wa-)
римский
-а kirumi;
римские цифры tarakimu za kirumi (мн.)
ринг
kitali cha masumbwi (vi-), ulingo wa masumbwi (lingo; ma-)
рис
mchele (mi-);
рис вареный machaza (мн.);
высококачественный сорт риса pis[h]ori (-);
рис отварной рассыпчатый wali (nyali);
рис посевной, необрушенный mpunga (mi-);
(сорта) mpunga wa chenza (mi-), korowai (-), melikora (-), mwanga (mi-), sabatele (-), sindano (-), uchuki (ед.), mchele gamti (mi-)
риск
hatari (-), ujasiri (ед.)
рискованность
hatari (-), ujasiri (ед.)
рискованный
-а hatari, -a kubahatisha;
рискованное действие, предприятие bahatisho (ma-);
рискованное выражение ubichi (ед.) (перен.)
рисковать
1) (пытать счастья) -bahatisha, -taamamu
2) (отваживаться) -chasiri, -jitia hatarini, -hatarisha, -jihatarisha, -jasiri, -thubutu
рисование
mkakato (mi-), uchoraji (ед.), usawirisho (ед.);
рисование картины uchoraji wa picha (ед.)
рисовать
-andika, -chora, -rasimu, -sawiri;
рисовать карикатуру -chora nchakubanga;
рисовать картину -andika picha;
рисовать кистью -chora kwa brashi;
рисовать полосы -piga mlia;
тот, кто рисует mchoraji (wa-)
рисоваться
-piga fahari
рисовка
1) (действие) pozi (-)
2) (птица) zawaridi (-)
рисовый
-a mpunga, -a mchele;
рисовый отвар maji уа mchele (мн.);
рисовая плантация bonde la mpunga (ma-);
рисовая шелуха mambeta (мн.; -);
рисовая каша wali (nyali)
рисунок
choro (ma-), kichoro (vi-), mchoro (mi-), picha уа kuchora (-), kielezi (vi-), mkakato (mi-), nakshi (-), rasimu (-), tarakibu (-), taswira (-)
ритм
harakati (-), mdundo (mi-), uzani (ед.); (муз.) biti (-), mwendo wa pigo (mi-)
ритмический
-a mdundo
риторика
balagha (-), usemaji (ед.)
риторический
-a usemi;
риторическая фигура mfano wa usemi (mi-)
ритуал
ngoma (-), desturi (-), ada (-; ma-)
ритуальный
-a jadi, -a desturi, -a kienyeji;
ритуальный танец (виды) vura (-), ngoma уа kupunga [реро] (-), punda (-), kaputa (-), kisokoto (ед.), ngoma уа koikoi (-), tokomire (-), mahepe (мн; -), kishina (vi-), ngoma уа kitanga (-), gombo (ma-), ng'ombe (-)
риф
chamba (vy-), mwamba (mi-);
риф коралловый bawe (ma-);
риф небольшой kiamba (vi-)
рифма
kina (vi-), ujembe (ед.);
рифма сквозная (повторяющаяся в последней строке каждого четверостишия) kibwagizo (vi-)
рифмовать
-tia vina, -ongolea
робеть
-mwonea mtu soni, -babaika, -ogopa, -cha
робкий
-babaifu, -kokotevu;
робкий человек mwoga (wa-);
быть робким -angema, -tahayari, -inama kama kondoo (перен.)
робко
kwa unyonge
робость
haya (-), tahayuri (-), ucha (ед.), woga (ед.), soni (-)
робот
robot (-), mashine ya kujiendesha yenyewe (-)
ров
chimbo (ma-; -), fuko (ma-), fukuo (ma-), handaki (ma-), kuo (ma-), mfereji (mi-), mfuo (mi-), msingi (mi-), mtaro (mi-)
ровесник
hirimu (-), rika (ma-)
ровно
barabara, sawa
ровный
1) (плоский) batabata, tambarare, -pana, sawa;
ровное пространство tambarare (-);
быть ровным -nyoka, -simama;
быть ровным и широким -tandaa;
делать ровным -siriba
2) (гладкий) [-]laini, sawa;
ровная гладкая поверхность usawa (ед.);
быть ровным -lainika, -simama, -soba;
делать ровным -sawazisha, -siriba
3) (о весе) ghoshi
ровня
kufu (-)
ровнять
-sawazisha
рог
1) pembe (-), upembe (pembe);
рог (символ достоинства вождя) siwa (ma-);
рог большой dudumi (mа-);
рог для пускания крови chuku (-);
рог носорога kipusa (vi-)
2) (муз.) parapanda (-), gunda (-; ma-), pembe (-), vugo (ma-), panda (-; ma-), baragumu (-;ma-);
рог сигнальный mbiu (-)
рогатина
mbano (mi-), mkonjo (mi-), ukonzo (konzo)
рогатка
(орудие стрельбы) fyata (-), manati (-), teo (ma-; -);
рогатки (перен.) mbigili (-; mi-)
роговица
chamba (vy-), konea (-), kioo cha macho (vi-)
род
1) (семья) aila (-), akina (-), ali (-), jamaa (-), mbari (-), nasaba (-), taifa (ma-), ukoo (koo)
2) (тип, сорт) aina (-), babu (-), gredi (-), jamii (-), jinsi (-), mbegu (-), namna (-), kabila (ma-; -) (перен.);
род занятий amali (-), kazi (-)
3) (грам.) jinsi (-);
род мужской kiume (ед.)
родильный
-a uzazi;
родильное отделение leba (-);
родильный дом leba (-), hospitali уа kuzalia (-), hospitali ya uzazi (-), hospitali уа uzalishi (-)
родина
nchi (уа kizazi, уа uzalendo, уа jadi, уа kwetu, уа kuzaliwa, уа asili) (-), watani (ед.)
родинка
ndugu (-), baka (ma-)
родитель
baba (-), mvyele (wa-), mzaa (wa-), mzazi (wa-; ma-)
родительница
mama (-), mvyele (wa-), mzazi (wa-; ma-)
родник
bubujiko (ma-), chemchem[i] (-), chimbuko (ma-), mbwoji (mi-)
родной
(о человеке) -a damu moja; (о месте, вещи) -a kuzaliwa;
родной язык lugha уа uzawa (-)
родня
ahali (-), akina (-), ndugu (-), jamaa (-)
родовой
-a kikabila, -a kitaifa, -a ukoo;
родовая принадлежность jinsia (-)
родоначальник
baba (-), babu (-; ma-), mwanzilishi (wa-)
родословная
jadi (-), nasaba (-), ukoo (koo)
родословный
-a jadi, -a nasaba;
родословное древо shajara (-)
родственник
jamaa (-), ufungu (fungu);
родственник или родственница девушки, выходящей замуж kungwi (ma-);
родственник по браку muamu (wa-);
родственник одного поколения ndugu (-);
родственник умершего mfiwa (wa-);
родственники ahali (-), ali (-), ayali (-), fuko (ma-), jamaa (-), karibu (-), watu wa kinyumba (мн.);
родственники ближайшие akraba (-)
родственница
uhutina (-), jamaa (-), ndugu (-)
родственность
utani (ед.), udugu (ед.)
родственный
-а kijamaa;
родственная связь mnasaba (mi-), uana (ед.), ufungu (fungu);
родственные чувства udugu (ед.);
родственные отношения nasaba (-)
родство
mnasaba (mi-), nasaba (-), uana (ед.), udugu (ед.), ufungu (fungu), ukaribu (ед.), ukoo (koo), ukuruba (eд.), utani (ед.), uzawa (zawa);
родство между дядей и племянниками (детьми его сестры) upwa (ед.);
родство близкое akraba (-);
родство между братьями или сестрами мужа и братьями или сестрами жены ushemeji (eд.);
родство между дядей и племянниками (детьми его сестры) ujomba (ед.);
родство между теткой и ее племянниками ushangazi (ед.);
родство по браку ukwe (ед.);
родство по материнской линии kuke (ед.);
родство по мужской линии kuume (ед.), ubini (bini), uumeni;
быть в родстве -husu
роды
mzao (mi-), uvyazi (ед.), uzalishaji (ед.), uzalishi (ед.), uzazi (ед.)
рожать
-jifungua, -kopoa, -zaa;
тот, кто рожает mzazi (wa-; ma-);
тот, кто рожден (напр. потомок) kizao (vi-);
тот, кто был рожден mzaliwa (wa-);
рожденный наложницей suriama (ma-);
рожденный от свободных родителей kabaila (ma-)
рождаемость
uzazi (ед.);
планируемая рождаемость uzazi wa majira (ед.)
рождение
kizazi (vi-), uzalishaji (ед.), uzawa (zawa), uzazi (ед.), mzao (mi-), maulidi (-), uvyazi (ед.);
рождение вне брака uharamu (ед.)
рождество
krismasi (-), noeli (-)
роженица
mke ajifunguaye (wa-), mzaa (wa-)
рожок
paipu (-)
рожь
ngano (-), rai (-)
роза
(цветок) waridi (ma-);
казанлыкская роза mwaridi (mi-)
розга
ubati (bati), mjeledi (wa-)
розелла
ufuta (ед.)
розетка
1) (узор) kiua (-)
2) (бант) kishada (vi-)
3) (блюдце) kisahani (vi-)
4) (эл.) soketi (-)
розница
см. <<розничный>>
розничный
-a rejareja;
розничная торговля biashara уа rejareja (-);
в розницу rejareja
рознь
mahasiano (мн.), ufii (ед.), ukewenza (ед.)
розовый
1) (из розы) -a waridi;
розовая вода maji ya waridi (мн.);
розовое масло uturi (ед.), mafuta ya waridi (мн.)
2) (цвет) pinki
розыск
mtafuto (mi-), ugunduzi (ед.), upekuzi (ед.), upelelezi (ед.), msako (mi-), utafutaji (ед.), uzuzi (eд.)
рой
tando (ma-);
рой пчелиный bumba lа nyuki (ma-), kundi la nyuki (ma-), utando wa nyuki (tando)
рок
ajali (-), limeandikwa, bahati (-), fali (-), ole (ед.), majaliwa (мн.), makadara (мн.), tua (-)
рокот
kivumi (vi-), ngurumo (-), uvumi (ед.), uvumo (ед.), varanga (-);
рокот моря mtutumo wa bahari (mi-)
ролик
kiviringisho (vi-), wenzo (nyenzo), gabi (-)
роль
hadhi (-; mа-), jukumu (-; ma-)
ром
ramu (-)
роман
hadithi (-), riwaya (-)
романист
mwandishi [wa] hadithi (wa-)
ромб
mraba (mi-), msambamba sawa (mi-), msambasawa (mi-)
ронять
-angusha, -do[n]doa
ропот
bughudha (-), mguno (mi-), nung'uniko (ma-)
роптание
bughudha (-)
роптать
-bughudhi, -guna, -nung'unika
роса
umande (ед.)
роскошно
kistarehe
роскошный
anisi, -а kistarehe, -а thamani, -zuri;
роскошная жизнь maisha nono (мн.)
роскошь
anasa (-), mashobo (-), ukwasi (ед.), unono (ед.), uzuri (ед.)
роспуск
mtawanyo (mi-)
Россия
Urusi (ед.), Russia (ед.)
рост
1) (высота) kimo (vi-), urefu (ед.);
рост высокий jumbo (mа-), mtambo (mi-)
2) (увеличение) mkuzo (mi-), mzidisho (mi-), ongezeko (ma-), ukuaji (ед.), ustawi (ед.), woto (ед.);
рост доходов uchumi (ед.);
стремительный рост mchupo (mi-)
3) (развитие) oteo (ma-), ukuzaji (ma-), uotaji (ед.), woto (ед.)
ростовщик
mkopeshaji (wa-), mla riba (wa-), ruba (ma-)
ростовщичество
mkopo (mi-), riba (-)
росток
chipukizi (-; ma-), chipuko (ma-), kichipukizi (vi-), uchipuko (ma-), fasili (-), kikome (vi-), kokochi (-; ma-), mche (mi-), mmea (mi-), mtembo (mi-);
росток зерна kimea (vi-);
росток банана mtoto wa mgomba (mi-)
рот
kinywa (vi-), mdomo (mi-);
рот маленький mdomo kama kasiba (mi-);
рот большой kinywa kama chewa (vi-)
рота
kombania (-)
ротатор
mtambo wa kupiga chapa (mi-)
ротация
mizungusho (мн.), mzungusho (mi-)
ротозейство
danadana (-)
роща
kituka (vi-)
рояль
kinanda cha piano (vi-), piano (-)
ртуть
zaibaki (-);
оксид ртути makamio (мн.)
рубанок
guni (-; ma-), randa (-), ubapa (bapa);
рубанок специальный для вырезания орнамента по кругу kipira (vi-)
рубаха
shati (ma-);
рубаха kanzu расширенная книзу mrela (mi-);
рубаха kanzu расшитая узором kanzu уа darizi (-);
рубаха свободного покроя (носимая навыпуск) bushati (-; ma-)
рубашка
shati (ma-);
рубашка (с короткими рукавами, сшитая из двух кусков: спинки и переда) shangama (-);
рубашка трикотажная fulana (-);
рубашка в черную клетку shati lenye miraba myeusi (ma-);
рубашка женская (свободного покроя, носится поверх юбки или брюк) kimondo (vi-);
рубашка мужская hangungu (ma-), kanzu (-);
рубашка мужская длинная из коленкора gwanda (ma-);
рубашка с длинными рукавами shati la mikono mirefu (ma-);
рубашка форменная с короткими рукавами (без ворота) kimau (vi-)
рубеж
hadi (-), mpaka (mi-);
рубеж обороны ngao (-)
рубец
1) (шрам) athari (-), baka (ma-), jeraha (ma-), kovu (ma-; -), mtai (mi-), mtembo (mi-)
2) (складка, кант) kikunjo (vi-), mwalamu (mi-)
3) (анат.) kisafu (vi-), kilihafu (vi-)
рубин
yakuti (-; ma-)
рубить
-buabua, -fyeka, -gwenya, -kata, -tema, -pangua (редко);
рубить дрова -chanja kuni, -pasua kuni
рубка
matemo (мн.), mchanjo (mi-), mkato (mi-), ukataji (ед.);
рубка деревьев или кустарника mchengo (mi-)
рубль
rubuli (-)
рубрика
kichwa cha maneno (vi-)
рубцевание
(раны и т.п.) mgango (mi-)
рубщик
mkata[ji] (wa-)
ругань
apizo (ma-), fyoko (-), maneno уа kijeuri (мн.), mkemeo (mi-), nazaa (-), shambulio (ma-), tayo (ma-), tusi (ma-), ukemi (ед.), ukwenje (kwenje)
ругательство
apizo (ma-), duizo (ma-), kazoakazoa (-), laana (ma-), nobe (-), tayo (ma-), tukano (ma-), tombovu (-) (перен.)
ругать
-bughudhi, -chamba, -fаnуа fyoko, -gombeza, -hizi, -karipia, -kemea, -laani, -nyambua, -patiliza, -safihi, -shambulia, -sibu, -taya, -tukana, -tusi, -tweza, -zomea;
тот, кто ругает mlaanizi (wa-)
ругаться
1) (сквернословить) -apisha, -tumia lugha chafu, -guna, -laani, -pyora, -tusi, -zoza;
тот, кто ругается mkaripiaji (wa-);
ругающийся -laanifu
2) (между собой) -chamba, -fyoana, -gomba, -guna, -tukana, -tupiana maneno, -tusi
руда
madini (-), mtapo (mi-), timbe (-);
руда цветных металлов bati (ma-; -)
рудимент
baki (-; ma-), salio (ma-), masao (мн.)
рудник
chimbo (ma-; -), mgodi (mi-), shimo (ma-)
рудный
-a madini;
рудная жила pangilio (ma-)
рудокоп
mchimbaji wa madini (wa-)
рудоносный
-enye madini [ndani yake]
ружье
bunduki (-; ma-);
ружье двуствольное bunduki уа midomo miwili (-);
ружье, заряжающееся с дульной части bunduki уа fataki (-), bunduki уa kushindiliwa (-), gobori (ma-);
ружье, заряжающееся с казенной части bunduki уa viasi (-), bunduki yа korofindo (-);
кремневое ружье bunduki уа gumegume (-), bunduki ya jiwe (-), bunduki ya gobori (-), bunduki ya koroboi (-);
ложевое кольцо ружья koa la bunduki (ma-), kikoa cha bunduki (vi-);
одноствольное ружье bunduki уа mdomo mmoja (-), bunduki ya mtutu mmoja (-), bunduki уa kasiba moja (-)
руины
anguko (ma-), bomoko (ma-), gofu (ma-), magangao (мн.);
руины культурно- исторических памятников aathari (-)
рука
mkono (mi-);
рука левая mkono wa kike (mi-);
рука правая mkono wa kulia (mi-);
рука раскрытая fumba (ma-);
рука распухшая kitende (ma-)
рукав
mkono (mi-); (тех.) kiriba (vi-);
рукав реки mkono wa mto (mi-), panda ya mto (-);
рукав-кимоно mkono kimono (mi-)
руководитель
mkuu (wa-), kiongozi (vi-), baba (-), babu (-; ma-), bosi (ma-), bwana mkubwa (ma-), gaidi (ma-), jumbe (mа-), mkufunzi (wa-), msimamizi (wa-), mtangulizi (wa-), mwasisi (wa-), mwongozaji (wa-), mwongozi (wa-), nahodha (ma-; -), rubani (ma-), akida (ma-) (устар.); kichwa (vi-), shaha (ma-) (перен.);
руководитель национальных танцев ngoma sheherasi (ma-); (ист.) руководитель низшей административной единицы (в колониальное время) mnangwa (wa-);
руководитель обряда изгнания духов halifa (ma-);
руководитель обучением в период инициации nyakanga (ma-);
руководитель хора mwimbishi (wa-)
руководить
-ongoza, -amili, -chunga, -elekeza, -miliki, -simamia, -tawala, -tiа mtu shemere (перен.);
тот, кто руководит mwongozi (wa-), mmiliki (wa-)
руководство
1) (наставление) kiongozi (vi-), maongozi (мн.), mwongozo (mi-);
руководство краткое muhtasari (mi-)
2) (управление) mwongozo (mi-), tengenezo (ma-), uendeshaji (ед.), usimamizi (ед.), uongozi (ед.), uchunga (ед.) (перен.)
3) (главенство) ubabe (ед.), uchifu (ед.)
4) (руководящий орган) uongozi (ед.)
рукопашная
mapigano wa ana kwa ana (мн.), mapigano bila ya kutumia silaha (мн.)
рукописный
(шрифт) mwandiko wa michoro (mi-)
рукопись
andishi (ma-), maandiko (мн.), mwandiko (mi-), hati уа mkono (-), herufi (-), muswada (mi-)
рукоплескание
kupiga makofi, makofi (мн.)
рукоплескать
-piga makofi
рукопожатие
salamu ya mkono (-)
рукоятка
kipini (vi-), mpini (mi-), kono (ma-);
рукоятка сверла msukwano (mi-);
рукоятка дрели или сверла kijivu (vi-);
рукоятка жернова деревянная msuuzo (mi-);
рукоятка штурвала bao lа usukani (ma-)
рукоять
см. <<рукоятка>>
рулевой
1) (сущ.) mshika usukani (wa-), msukani (wа-)
2) (прил.) -a usukani;
рулевой механизм usukani (sukani);
рулевой трос лодки ujari (ma-; njari), mli (mi-)
рулет
(кул.) mwiringo (mi-);
рулет кокосовый joya mviringo (ma-)
рулетка
(тех.) utepe wa kupimia (tepe; ma-)
рулон
(сверток) kikuto (vi-); (ткани) taka (-; ma-), jora (-; ma-);
рулон парусины tai (-; ma-)
руль
shikio (ma-), usukani (sukani)
румб
uelekeo (ед.; ma-)
румба
rumba (-)
румпель
bao lа usukani (ma-), kana (-; ma-)
румяна
rangi ya mashavu (-)
румянец
wekundu wa mashavu (ед.)
румяный
-ekundu
руно
manyoya уа kondoo (мн.)
рупия
gome (ma-), rupia (-)
рупор
bomba (ma-), kipaaza sauti (vi-)
русло
mchirizi (mi-), mkondo (mi-), wadi (-) (редко);
русло потока mvo (mi-)
русский
-а kirusi, Mrusi (wa-);
русский язык Kirusi (ед.)
русскоязычный
-na-o-tumia [lugha ya] Kirusi
ручательство
hakikisho (ma-), kafala (-), udhamini (eд.), uhakikisho (eд.), vocha (-)
ручаться
-weka dhamana, -dhamini, -hakikisha
ручей
kijito (vi-), mto (mi-), wadi (-) (редко)
ручка
1) (для письма) kalamu (-);
ручка шариковая bolpeni (-), kalamu уа tufe (-)
2) (то, за что держатся) kishikilizo (vi-), kono (ma-), mkono (mi-), kipete (vi-), mshikio (mi-), shikio (ma-), kipini (vi-);
ручка выключателя или переключателя kirungu (vi-);
ручка деревянная mpini (mi-);
ручка круглая (ящика, двери и т. п.) kitovu (vi-);
ручка подвижная (ведра, котелка и т. п.) utambo (tambo);
ручка руля mkombo (mi-)
ручной
(связанный с рукой) -a mkono;
ручные часы saa уа mkono (-), saa zinazovaliwa mkononi (-)
рушить
-tilifu, -tingisha, -towesha; (зерно) -koboa
рушиться
-bomoka, -ghariki, -tilifika, -futa
рыба
samaki (-), isi (-), somba (-), dagaa (-; ma-) (собир.), nswi (-) (устар.);
рыба, нарезанная тонкими ломтями и высушенная на солнце ng'onda (-);
летучая рыба panzi (-; ma-), mkizi (wa-);
сушеная рыба samaki mkavu (-);
рыба-xирург kangaja (-), soya (-);
рыба-носорог puju (-);
рыба-прилипала chazo (-);
рыба-солдат kitatange (vi-), kifuu (vi-); Рыбы (созвездие и знак зодиака) batinilhuti (-), samaki (-)
рыбак
mvuvi (wa-), kalua (ma-), mvua samaki (wa-), mwanapwa (w-)
рыбалка
mvuo (mi-)
рыбачить
-vua samaki
рыбий
-a samaki;
рыбий жир sifa (-)
рыбный
-a samaki;
рыбная ловля mvuo (mi-), uvuvi (ед.)
рыбоводство
ufugaji wa samaki (ед.)
рыболов
mvuvi (wa-), mvua samaki (wa-), mwanapwa (w-)
рыболовство
uvuvi (ед.)
рыгать
-goka, -fanya kiungulia, -wa na kiungulia, -piga mbweu, -enda mbweu, -tega, -teuka, -beua
рыдание
ombolezo (ma-), malizano (мн.), kwikwi уа kilio (-)
рыдать
-bubujika machozi, -mamia;
рыдать от зависти -lia ngoa;
рыдать всхлипывая -liа kwa kwikwi
рыжий
-ekundu, [-a rangi ya] maji уа kunde
рык
mkemeo (mi-), ngurumo (-), mlio (mi-)
рында
kengele ya meli (-)
рынок
marikiti (-), soko (-; ma-);
рынок небольшой genge (ma-); Общий рынок Jumuia уа Biashara уа Ulaya (-);
черный рынок biashara уа magendo (-)
рыночный
-a sokoni;
рыночная стоимость thamani mwafaka (-)
рыскать
-wayawaya, -vinjari, -zunguka
рысь
(шаг) telki (-)
рытвина
bopo (ma-);
рытвины mashimoshimo (мн.)
рыть
-chimba, -chokoa, -fukua, -lima;
рыть окопы -jichimbia;
рыть другому яму -mchimbia mtu kaburi;
тот, кто роет mchimba (wa-)
рыться
-chakura, -chokoa, -fatiisha, -pekechua, -pekua, -tarakanya, -tifua, -gugurusha, -furukuta
рыхление
mapali[li]o (мн.), mpalilio (mi-)
рыхлый
-tifutifu
рыцарь
1) (воин) askari mpanda farasi mwenye deraya (-)
2) (феодал) askari kabaila (ma-), mwinyi mwanajeshi (mamwinyi)
рычаг
mpiko (mi-), mtaimbo (mi-), shikizo (ma-), wenzo (nyenzo);
рычаг в форме колеса wishwa (eд.);
рычаг деревянный (ткацкого станка) kashabu (-);
рычаг обратного хода kirudisha kwasa (vi-);
рычаг переключения интервалов (в пишущей машинке) kirekebisha kwasa (vi-);
рычаг свободного хода kilegeza kwasa (vi-)
рычание
gumio (ma-), mvumo (mi-), vumi (ma-), ngurumo (-)
рычать
-gwafua, -ng'aka, -nguruma, -vuma, -gumia
рэкет
maghusubu (мн.), unyang'anyi (ед.)
рюкзак
mfuko wa kubeba mgongoni (mi-), shanta (-)
рюмка
bilauri (-), glasi (-)
рябь
viwimbi
ряд
safu (-; ma-), katena (-), kifuasi (vi-), msafa (mi-), mfululizo (mi-), mkumbo (mi-), mkururo (mi-), mpororo (mi-), mraba (mi-), msafara (mi-), mstari (mi-), msururu (mi-), ujeya (ед.), utanda (tanda), utungo (tungo);
ряд длинный чего-л. foleni (-);
ряд для посева kuo (ma-);
ряд событий и т.п. fuatano (ma-);
ряд за рядом sufufu (-);
ряд чисел kifuasi (vi-);
в ряд sufufu;
делать ряды на голове -pasua njia;
рядами tabaka kwa tabaka
рядовой
-a kawaida;
рядовой человек kabwela (ma-)
рядок
(в текстильной промышленности) faraka (-)
рядом
kando уа, karibu уа, karibu nа, sambamba, ubavu kwa ubavu, ubavuni [mwa], upande
ряса
nguo ya kahini (-), nguo ya padri (-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика