Русско-суахилийский словарь на Ю

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > Ю
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Ю на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов - 28 + 1.

юбилей
sikukuu ya kukumbuka mwaka wa (-)
юбка
kitema (vi-), rinda (ma-), skati (-);
юбка нижняя gag[u]ro (ma-), shimizi (-), kirinda (vi-);
юбка прямая skati mfuto (-);
юбка широкая, собранная у талии skati уа marinda (-);
мини-юбка kitema kifupi (vi-)
ювелир
fundi wa johari (ma-), sonara (ma-; -)
ювелирный
-a johari;
ювелирное дело usonara (ед.);
ювелирные изделия sigha (-), vitu thamini (мн.), vitu vya thamani (мн.), johari (-)
юг
kusini (ед.), suheli (-);
юго-восток kusini mashariki (ед.);
юго-запад kusini magharibi (ед.)
южанин
mzaliwa wa Kusini (wa-)
южноафриканец
(белый) kaburu (ma-)
южный
-а kusini
юлить
1) (суетиться) -jishughulisha kwa ghasia, -taharuki
2) (лебезить) -rairai, -jipendekeza, -bembeleza
юмор
uchekeshaji (ед.), ucheshi (ед.), soga (-)
юморист
mcheshi (wa-), mchekeshaji (wa-)
юмористический
-a kuchekesha, -chekeshaji, -a mzaha
юнга
uledi (ед.)
юность
ushababi (ед.), ujana (ед.);
юность лиц мужского пола utwana (ед.), uvulana (ед.);
юность лиц женского пола usichana (ед.)
юноша
kijana (vi-), kivulana (vi-), mvulana (wa-), ghulamu (-), hirimu (-), kinda (ma-), shababi (-), danga lа mwana (ma-) (идиом.);
юноша неженатый mkembe (wa-);
юноша из племени масаев morani (-);
юноша или девушка, достигшие совершеннолетия, половой зрелости bale[g]he (-; ma-), mbalehe (-);
юноша-раб kitwana (vi-), mtwana (wa-)
юношеский
-a kijana;
юношеские годы, возраст ushababi (ед.), ujana (ед.), utwana (ед.)
юношество
(собир.) akina vijana; (пора) ujana (ед.)
юный
-anana, -changa
Юпитер
Mshtarii (-)
юридический
-а kisheria
юрисдикция
hukuma (-)
юрисконсульт
mwelekezi wa sheria (wa-), mwanasheria (wa-)
юриспруденция
sheria (-), uanasheria (ед.), uhakimu (ед.)
юрист
mwanasheria (w-), wakili (ma-);
юрист, представляющий интересы истца wakili mshtaki (ma-);
истец, представляющий интересы ответчика wakili mtetezi (ma-)
юркий
chapuchapu, -epesi, nususi
юстиция
sheria (-)
ют
timazi (-)
ютиться
-songasonga, -jikunyata, -jikunja
ююба
1) (растение) bori (ma-; -), mkunazi (mi-)
2) (плод) kunazi (ma-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика