Русско-суахилийский словарь на Я

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > Я
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Я на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов - 83 + 1.

я
mimi;
я к вашим услугам naam;
я не возражаю sina neno
ябеда
см. <<ябедник>>
ябедник
duzi (ma-), mbea (wa-), mbishi (wa-), mchonge[le]zi (wa-), mdaku (wa-), mdhabidhabina (wa-), mfumua (wa-)
ябедничать
-singizia, -amba, -chongea
яблоко
tofaa (ma-);
яблоко глазное kokwa уа jicho (-);
яблоко-[а]кажу bibo (ma-), kanju (ma-);
кремовое яблоко mtomoko (mi-);
кремовое яблоко чешуйчатое mtopetope (mi-)
яблоня
mtofa[h]a wa kizungu (mi-)
явка
1) (место встречи) makutaniko (мн.)
2) (посещаемость) kuwapo, hudhurio (ma-)
явление
1) (феномен, факт, проявление) harakati (-), mtokezo (mi-), tokeo (ma-), tukio (ma-), zuko (ma-);
остаточное явление masao (мн.)
2) (театр.) mandhari (-; мн.)
являться
1) (быть) -wa
2) (появляться);
являться на сборы, в лагерь и т. п. -ripoti;
являться перед кем-л. и т.п. -tokeza, -chomoza
явно
dhahiri, dhahiri shahiri, kimachomacho, wadhiha, wazi
явность
ubainifu (ед.)
явный
1) (очевидный) -bainifu, mbayana, dhahiri, -а kimachomacho, wazi;
быть явным -bainika, -bainikana, -dhihiri, -dhihirika, -tazamika
2) (абсолютный) -tupu
явствовать
-onekana, -tokea, -fuata
ягненок
kikondoo (vi-), mtoto wa kondoo (wa-), mwanakondoo (w-), ndama уа kondoo (-)
ягодица
ago (ma-), tako (ma-)
яд
sumu (-), liga (-; ma-), ushungu (ед.), punju (-)
ядерный
-а n[y]uklia;
ядерная энергия nguvu za kinuklia (мн.), nishati уа kinuklia (-);
ядерное оружие silaha za nuklia (мн.), zana za nuklia (мн.);
ядерный реактор tanuu la kinuklia (ma-)
ядовитый
-а sumu, -enye sumu, -a kufisha, -haribifu
ядро
(внутренность) moyo (mioyo, nyoyo), uto (ед.);
ядро ореха kiini (vi-), kisa (vi-);
ядро атома kiini (vi-), nuklia (-)
язва
(болячка) banguzi (ma-), donda (ma-), jeraha (ma-), ugonjwa wa mti (ma-);
незаживающая язва donda ndugu (ma-);
сибирская язва kimeta (vi-)
язвительный
-kali, -enye uchungu, -a kudhihaki;
язвительное замечание mzomeo (mi-)
язвительность
makali (мн.), uchungu (ед.)
язвить
-tusha, -dhihaki
язвочка
kidonda (vi-)
язык
1) (речь) lugha (-), neno (ma-), msemo (mi-), lesani (-) (устар.);
язык глухонемых kibubu (ед.);
язык европейцев Kizungu (ед.);
язык профессиональный lugha finyu (-);
язык суахили Kiswahili (ед.);
язык суахили правильный и красивый uswahili (ед.);
язык, манеры и обычаи жителей сельской местности kimashamba (ед.);
языки банту lugha za Kibantu (мн.);
разговорный язык lugha уа mitaani (-);
родной язык lugha уа uzawa (-);
исковерканный язык lugha varange (-)
2) (анат.) ulimi (ndimi), lesani (-) (устар.);
язык колокола kirungu cha ndani cha kengele (vi-);
язык пламени kimoto (vi-), muale (mi-; nyali), mwako wa moto (mi-), ulimi wa moto (ndimi)
языковед
mtaalamu wa [elimu уа] lugha (wa-), mwanaisimu (w-), mwanalugha (w-)
языковедческий
-a kuhusu elimu ya lugha
языковой
-а kilugha;
языковая интерференция maingiliano уа lugha (мн.)
языкознание
isimu (-), mtalaa wa lugha (mi-), taaluma уа lugha (-)
языческий
-shenzi, -a kishenzi
язычество
ushirikina (ед.), ushenzi (ед.)
язычник
majusi (ma-), mpangani (wa-), mshenzi (wa-)
язычок
1) (анат.) kidaka tonge (vi-), kilimi (vi-), kimio (vi-)
2) (пламени) kiali (vi-)
яичко
(анат.) tamboa (-), gololi (ma-; -), kende (ma-), kitoma (vi-);
яички korodani (-), pumbu (ma-), mayai уа pumbu (мн.), hasua (-), koko za pumbu (мн.), kokwa za chini (мн.), kokwa za pumbu (мн.)
яичник
mwanamimba (-), ovari (-)
яичница
yai la kukaanga (ma-);
яичница-болтунья kiwanda cha mayai (vi-), mayai уа kuvuruga (мн.);
яичница-глазунья jicho lа ng'ombe (macho) (перен.)
яйцо
yai (ma-);
яйцо насекомого, отложенное во внешнюю среду king'onyo (vi-);
яйцо-пашот (сваренное без скорлупы) yai la maji (ma-)
якобы
ati
якорный
-a kuhusu nanga;
якорная стоянка maelezi (мн.), maezi (мн.), melezi (-; мн.), utako (ед.);
якорная цепь amari (-), bosa (-), silisila (-)
якорцы
(стелющиеся) mbigili (-; mi-)
якорь
habta (-), nanga (-);
якорь кормовой (держит судно носом в море) nanga уа kiwindu (-);
якорь небольшой (с 8 лапами) kulabu (-; ma-);
якорь с двумя лапами nanga уа baura (-)
ялапа
kinukajio (vi-)
яловой
tasa;
яловая корова ng'ombe tasa (-)
яма
chimbo (ma-; -), fuko (ma-), fukuo (ma-), kuo (ma-), lindi (ma-), msingi (mi-), pango (-; ma-), tundu (ma-; -);
яма с водой bopo (ma-);
яма глубокая mwina (mi-), genge (ma-), kisima (vi-);
яма-ловушка mtego wa mwina (mi-), rima (ma-);
выгребная яма lindi la choo (ma-)
ямка
1) (яма) kishimo (vi-), kuo (ma-);
ямка (для мясной подливки в блюде из риса, фасоли и т. п.) kibwiko (vi-);
ямка запасная на доске (в игре bao) kuu (-);
делать ямки для посадки -piga makoongo
2) (перен.) kidimbwi (vi-), kitobwe (vi-), kibonye (vi-);
подколенная ямка mvungu wa goti (mi-);
подложечная ямка chembe cha moyo (-)
ямочка
(на щеке, подбородке) kitobwe (vi-), kidimbwi (vi-), kibonye (vi-)
ямс
kiazi kikuu (vi-), mtubwi (mi-); (сорт) mwendachi (mi-);
белый ямс danga (-; ma-);
дикий ямс ndiga (-);
ядовитый ямс mchochoni (mi-)
январь
Januari (-)
янтарь
kaharabu (-)
японец
Mjapani (wa-)
Япония
Ujapani (ед.)
японский
-а kijapani;
японский язык Kijapani (ед.)
ярд
(= 91,4 см) yadi (-), wari (-)
яркий
-angavu, -enye nuru;
яркий свет anga (ma-; -);
яркий свет солнца mwako wa jua (mi-);
быть ярким -angaa;
делать ярким -ng'arisha, -tia nuru
яркость
1) (блеск, освещение) anga (ma-; -), kweupe (ед.), mwangaza (mi-), nuru (-), weupe (ед.)
2) (выразительность) umahiri (ед.)
ярлык
alama (-), kitambulishi (vi-), lebo (-);
ярлык с обозначением цены ankra (-), kikaratasi cha bei (vi-)
ярмарка
soko (-; ma-), gulio (ma-), onyesho (ma-), ramsa (-)
ярмо
nira (-); (перен.) utumwa (ед.)
яростный
-a ghadhabu, -kali mno, -a nguvu
ярость
ghadhabu (-), hasira (-), kani (-), kisirani (-; ед.), mafutu (мн.), mori (-), moto (mioto), nakama (-), ukali (ед.), virugu (мн.), wazimu (ед.);
ярость слепая kiruu (-);
быть в ярости -chaga, -kasirika
ярус
orofa (-), daraja (-; ma-)
ясли
(детские) shule ya watoto wachanga (-), nyumba ya kutunzia watoto (-); nyumba ya vijidudu (-), shule уа vijidudu (-) (перен.)
ясно
[kwa] bayana, mbayana, dhahiri, kwa fusuli, hadhiri nadhiri, jahara, kiada, kichele, kwa uwazi, wazi, wadhiha;
ясно, что imebainika kuwa, ni dhahiri kwamba
ясновидец
mtabiri (wa-), mbashiri (wa-), mwaguzi (wa-)
ясность
1) (понятность, отчетливость) bayana (-), makini (-), mng'ao (mi-), nususi (-), uwazi (ед.), udhahiri (ед.), ufafanuzi (ед.)
2) (свет, сияние) kweupe (ед.), weupe (ед.), mwangaza (mi-), takato (ma-; -);
ясность погоды uangavu (ед.)
ясный
1) (понятный, очевидный) -bainifu, bayana, dhahiri, [-а] fasaha, kichele, -kunjufu, wazi;
быть ясным -bainika, -bainikana, -dhihiri, -elea, -eleweka, -wa fasaha, -kini, -kolea, -onekana, -tasawari;
делать ясным -baini, -bainisha, -pambazua, -tanzua, -tasua
2) (светлый) -eupe, safi;
ясная погода jua (ma-), kweupe (ед.);
быть ясным -angaza, -papatuka, -takata;
становиться ясным -takata, -tanzuka, -tanzuka tanzu
яства
mapochopocho (мн.)
ястреб
kozi-kishungi;
змеиный ястреб hajivale (ma-; -)
ятаган
hanjari (-)
яхта
mashua yenye matanga (-)
ячейка
1) (партийная) shina (ma-)
2) (отверстие) tundu (ma-)
ячея
(сети) jicho lа wavu (macho), tundu la wavu (ma-)
ячмень
1) (растение) shayiri (-)
2) (мед.) chekenene (-), chokea (-), kikope (vi-), sekenele (-)
ящер
(степной) kakakuana (-)
ящерица
mjusi (mi-); (виды) guruguru (ma-), koakoa (ma-), mjomabakaka (mi-), goromwe (-), nanigwanzula (-), gonda (ma-; -), gorong'ondwa (ma-; -)
ящик
kasha (ma-), kijisanduku (vi-), mandusi (-), ndusi (-; ma-), sanduku (ma-; -), tumba (ma-);
ящик жестяной debe (ma-; -);
ящик металлический (для хранения судовых документов) koli (-);
ящик небольшой bweta (-; ma-);
ящик стола almari (-), jarari (-), mtoto wa meza (wa-);
ящик шкафа mtoto wa kabati (wa-);
почтовый ящик sanduku la posta (ma-);
выдвижной ящик rafu (-), saraka (-);
ящик из металла kibati (vi-)
ясный
1) (понятный, очевидный) -bainifu, bayana, dhahiri, [-а] fasaha, kichele, -kunjufu, wazi;
быть ясным -bainika, -bainikana, -dhihiri, -elea, -eleweka, -wa fasaha, -kini, -kolea, -onekana, -tasawari;
делать ясным -baini, -bainisha, -pambazua, -tanzua, -tasua
2) (светлый) -eupe, safi;
ясная погода jua (ma-), kweupe (ед.);
быть ясным -angaza, -papatuka, -takata;
становиться ясным -takata, -tanzuka, -tanzuka tanzu
яства
mapochopocho (мн.)
ястреб
kozi-kishungi;
змеиный ястреб hajivale (ma-; -)
ятаган
hanjari (-)
яхта
mashua yenye matanga (-)
ячейка
1) (партийная) shina (ma-)
2) (отверстие) tundu (ma-)
ячея
(сети) jicho lа wavu (macho), tundu la wavu (ma-)
ячмень

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика