Русско-суахилийский словарь на ПС-ПЯ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > ПС-ПЯ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Пс-Пя на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на П - 3039 + 5.

псалом
zaburi (-)
псалтырь
zaburi (-)
псевдоним
jina lа bandia (ma-), jina la kuigiza (ma-), jina la fumbo (ma-), jina la kambo (ma-), msimbo (mi-), jina la kupanga (ma-)
психика
roho (-), ufahamu (ед.)
психический
-а roho;
психическая болезнь wehu (ед.)
психоанализ
udodosinafsi (ед.)
психолингвистика
isimu nafsia (-)
психолог
msaikolojia (wa-), mtaalamnafsi (wa-)
психологический
-а kisaikolojia
психология
elimunafsi (-), saikolojia (-)
птенец
faranga (ma-), kinda (ma-)
птица
ndege (-), nyuni (-);
птица, приносящая несчастье kipasuasanda (vi-), mwanguo (wa-), ndege korofi (-), mumbi (-);
певчая птица mnana (-; mi-);
хищная птица kipungu (vi-);
птица-носорог barabara (-), hondo (-), kwembe (-; ma-);
птица-секретарь kitaroharo (vi-);
пташки (собир.) chekechea (-)
птицевод
mfuga ndege (wa-)
птицеводство
ufugajindege (ед.)
птицелов
mtega ndege (wa-)
птицеферма
banda lа kuku (ma-), shamba la kufugia kuku (ma-)
птичий
-a ndege;
птичий двор ua wa kuku (nyua);
птичье перо ubele (ma-)
пубертатный
(период) umri wa kubalehe (ед.)
публика
hadhara (-), hadhira (-)
публикация
mtoleo (mi-), uchapaji (ед.), uchapishaji (ед.), utoaji (ед.)
публиковать
-toa hadharani, -tangaza
публицистика
uandishi wa magazeti (ед.), uandishi wa habari (ед.)
публично
hadharani, kadamnasi
публичный
-а hadharani;
публичное обвинение suto (ma-);
публичный торг mnada wa hadhara (mi-);
публичный дом danguro (ma-)
пугать
-tisha, -bumburusha, -ghasi, -hofisha, -tia hofu, -kurupua, -kurupusha, -kutusha, -shtua, -ogofya; -tikisa, -ponda (перен.)
пугаться
-fadhaika, -nyongea, -fanya (-оnа, -tiwa, -wa na, -patwa na, -shikwa na, -ingiwa na) hofu, -jituka, -kokoneka, -kutuka, -gutuka, -ogopa, -shtuka, -sisim[u]ka, -tikisika (перен.);
пугающий -еnуе hofu
пугливый
(человек) mchelea (wa-), mwenye hofu (wa-)
пуговица
kifungo (vi-), kishikizo (vi-)
пудинг
podini (-)
пудра
funde (ma-), poda[ri] (-), vumbi (ma-);
пудра желтая косметическая dalia (-)
пудреница
kibati cha podari (vi-)
пудрить
-podoa
пудриться
-jipodoa, -jipura, -paka podari
пузырек
1) (сосуд) chupa (-; ma-), kichupa (vi-)
2) (волдырь) kilenge-lenge (vi-)
3) (маленький пузырь) kipovu (vi-)
пузыриться
-chemka, -tutuma
пузырь
bofu (ma-), kibofu (vi-);
пузыри povu (ma-);
водяной пузырь (волдырь) lengelenge (ma-);
мочевой пузырь kibofu cha mkojo (vi-), bofu lа mkojo (ma-);
желчный пузырь bofu lа nyongo (ma-);
плодный пузырь chupa уа uzazi (-)
пук
fungu (ma-), mkole (mi-), shada (-; ma-), mfundo (mi-);
пук колосьев mganda (mi-)
пулемет
mzinga wa bombom (mi-), bunduki уа mtambo (-), mashingan[i] (-)
пулеметчик
mpiga bombom (wa-)
пуленепробиваемый
-si-o-penyeka kwa risasi, -enye deraya
пуловер
sweta (-)
пульверизатор
kinyunyizio (vi-)
пулька
(карт.) dau (-; ma-)
пульс
mdundo wa damu (mi-), mpigo wa damu (mi-)
пульсация
mpapatiko (mi-), papo (ma-)
пульсирование
kiherehere (vi-)
пульсировать
-puma, -pwita, -tuta, -tutusa; (о сердце) -papa
пуля
risasi (-)
пункт
1) (вопрос, раздел) dondoo (ma-; -), kifungu (vi-), kipengele (vi-)
2) (место) kituo (vi-)
пунктир
mstari mficho (mi-)
пунктуальность
usabihi (ед.)
пунктуальный
(человек) mtu wa taratibu (wa-)
пунктуация
[taratibu ya] alama za uandishi (мн.)
пуп
kitovu (vi-)
пуповина
chango la uzazi (ma-), kitovu (vi-), kiungamwana (vi-)
пупок
kitovu (vi-)
пурга
dhoruba ya theluji (-), kimbunga cha theluji (vi-)
пурпурный
zambarau
пускать
1) (отпускать) -acha [huru], -ruhusu;
пускать дела на самотек -acha mambo уаеndelee kiholela;
пускать ко дну -zamisha;
пускать под откос поезд -tengua gari
2) (запускать) -anzisha; (о машине) -washa;
пускать вторую очередь завода -tekeleza mkupuo wa pili wa karakana;
пускать галопом -toa shoti
3) (впускать) -karibisha ndani
4) (бросать) -tupa;
пускать клубы дыма -tupa mafunda уа moshi;
пускать корни -ota mzizi;
пускать глубокие корни -shika mizizi mirefu;
пускать кровь -toja mshipa, -toja, -piga chuku, -umika;
тот, кто пускает кровь muumikaji (wa-);
пускать пыль в глаза -ра hewa, -jitendekeza, -jifaragua, -fanya (-onyesha, -piga) kiburi, -twaza, -piga [ma]lapa;
пускать ростки -mea, -ota;
пускать слюну -tona mate, -dolola;
пускание капель tonesho (ma-)
пускаться
-anza;
пускаться в бега -toroka;
пускаться в пляс -timbwirika
пустобрех
(разг.) mkia wa mbuzi (mi-) (идиом.), ngebe (-) (разг.)
пустозвон
(разг.) см. <<пустобрех>>
пустой
1) (необитаемый) kame, wazi
2) (порожний, свободный) -tupu, wazi;
(чистый) abyadhi, -eupe;
пустая оболочка bupu (ma-);
пустое место pengo (ma-), uwazi (ед.);
пустое множество seti tupu (-);
пустое пространство utupu (ед.), mvungu (mi-)
3) (полый) -vungu, -zimwe; (о зерне) pofu;
пустое пространство utupu (ед.), mvungu (mi-)
4) (глупый) ovyo, bure;
пустая болтовня pwaji (-);
пустая голова kichwa bupu (vi-);
пустой звук manеnо bure (мн.), neno tupu (ma-);
пустой человек bahaimu (ma-)
пустомеля
(разг.) mwenye harija mno (wenye), ngebe (-)
пустословие
harija (-), kilimiladha (vi-), mapayuko (мн.), mbwato (mi-), ndarire (-), ngebe (-)
пустословить
-leleja, -toa ngebe (разг.)
пустота
ubatilifu (ед.), utupu (ед.), uvungu (ед.), uvurungu (ед.), uwazi (ед.)
пустотелый
-vungu
пустошь
utasa (ед.)
пустула
(при оспе) udui (ndui)
пустующий
-tupu
пустынный
-tupu;
пустынная местность nchi kame (-);
пустынная территория wangwa (nyangwa), hame (ma-)
пустынник
sufii (-)
пустыня
jangwa (ma-), mkuranga (mi-);
пустыня песчаная jangwa mchanga (ma-)
пусть
-laiti, -acha + желательное наклонение;
пусть идет acha aende
пустяк
kidude (vi-), kitakataka (vi-), mswaki (mi-) (перен.);
пустяки! haidhuru, upuuzi (ед.)
пустячный
fifi, hafifu
путаная речь
chachawi (-)
путаник
mchafuzi (wa-), mfujaji (wa-), mavungu (мн.) (разг.)
путаница
borongo (ma-), chachawizo (ma-), chafuko (ma-), fadhaa (-), fujo (ma-), furufuru (-), hekaheka (-), kititimo (vi-), kivurugo (vi-), mavurugo (мн.), vurugu (-; ma-), mburugo (mi-), makorowezo (мн.), mavungu (мн.), mchanganyiko (mi-), uchanganyi (ед.), mtatio (mi-), mgaragazo (mi-), mkanganyiko (mi-), msongo (mi-), mtangauko (mi-), tata (ma-), utata (ед.), mzingile (mi-), rangaito (-), tawanyiko (ma-), tibuko (ma-), uchafuko (ед.; ma-), vurumai (-; ma-);
путаница в голове mang'amung'amu (-);
путаница в мыслях basua (-), mchanganyiko wa mawazo (mi-)
путано
kipepo, kisegemnege
путать
-gaja, -paraganya, -rabishi, -tarakanya, -tata, -tatanisha, -tatia, -vuruga, -saliti (перен.)
путаться
-tata
путевка
(туристическая) hati уа utalii (-)
путеводитель
kitabu cha mwongozo wa safarini (vi-)
путеводный
-a kuonyesha njia
путем
bi, kwa njia ya
путешественник
mpita[ji] (wa-), msafiri (wa-), mwenenzi (wa-)
путешествие
msafara (mi-), safari (-), tembezi (ma-), usafiri (ед.);
путешествие пешком kirago (vi-)
путешествовать
-enda matembezi, -safiri, -talii, -tembea, -abiri
путина
majira ya kuvua samaki (мн.), msimu wa uvuvi (mi-)
путник
mpita[ji] (wa-), mwanagenzi (w-), msafiri (wa-)
путч
maasi (мн.), uasi (ma-)
путы
mkatale (mi-), pingu (-; ma-)
путь
1) (дорога) njia (-); sabili (-), tariki (-) (поэт.);
путь в ад, рай sirati (-)
2) (способ) jiha (-), mbinu (-), mlango (mi-), njia (-), ufunguo (funguo) (перен.);
путь надежный решения вопроса tendwa (-)
3) (мед.) njia (-);
дыхательные пути njia za pumzi (мн.)
пух
ugoya (ngoya), unyoya (nyoya; ma-), laika (ma-)
пухнуть
-fura, -tuna, -tutuka, -tutuma, -vimba
пуховый
-enye manyoya
пучина
luja (-), ombe (-);
пучина морская kina cha bahari (vi-)
пучок
julfa (-), kishada (vi-), shada (-; ma-), mkole (mi-), kivunga (vi-), mfundo (mi-), shazi (-; ma-), vunga (ma-), kichopa (vi-);
пучок волос sokoto la nywele (ma-), ushungi (shungi; ma-), shungi (-; ma-), junju (-), bwenzi (-), sunzu (-), denge (-), msonge wa nywele (mi-);
пучок волос из хвоста осла, лошади, жирафа или слона (в танцах) mwengo (mi-);
пучок жестких волос (из хвоста быка, коня, жирафа и т. п.) mgwisho (mi-);
пучок листьев, овощей и т. п. kicha (vi-);
пучок сухих листьев или палочек (употр. для выкуривания пчел) kienge (vi-);
пучок хлопка kipamba (vi-);
пучки шерсти и кусочки кожи или ткани, пришиваемые на матрац vitango (мн.)
пушистый
-enye manyoya, timutimu
пушка
mzinga (mi-)
пушнина
manyoya (мн.)
пушной
-a manyoya;
пушной зверь mnyama mwenye manyoya (wa-)
пушок
laika (ma-);
пушок беловатый на почках кокосовой пальмы (употр. как корпия) ugundi (ед.);
пушок на верхней губе kinywa mchuzi (vi-), kiramba mchuzi (vi-);
пушок под нижней губой kionjamchuzi (vi-)
пуща
msitu mnene (mi-), gongo la mwitu (ma-), chaka (ma-)
пчела
nyuki (-);
пчела дикая wembembe (-)
пчеловод
mfuga nyuki (wa-), mrina asali (wa-), mrina nyuki (wa-)
пчеловодство
ufugaji wa nyuki (ед.)
пшеница
ngano (-)
пшено
ulezi (ma-), uwele (mawele; nyele), mtama (mi-)
пыж
busha (-; ma-), fusha (-; ma-), kizibo (vi-), zibo (ma-)
пыл
ghera (-), hamasa (-), hamu (-), harara (-), hari (-), kipupa (ед.), mori (-), moto (mioto), mwako (mi-), shauku (-), uharara (ед.), ukali (ед.), vuguvugu (ma-)
пылать
-meka, -ungua
пылевидный
-tifutifu
пылесос
kifyonza vumbi (vi-), mfyonza vumbi (mi-), kivuta vumbi (vi-)
пылинка
kitakataka (vi-), uvumbi (ед.)
пылить
-fanya tifu, -tifua, -tim[u]ka
пылко
kwa hamasa, kwa nguvu
пылкость
harara (-), hari (-), nguvu (-), umoto (ед.)
пыль
kauta (-), kivumbi (vi-), uvumbi (ед.), vumbi (ma-), tifu (-; ma-);
пыль при молотьбе wage (ед.);
пыль угольная kauta (-)
пыльник
(бот.) chavulio (vy-)
пыльный
-tifutifu
пыльца
(бот.) mbelewele (-), chavuo (-), unga (ед.)
пытать
-hoji, -tesa;
пытать счастья -bahatisha, -jaribu bahati, -taamamu
пытаться
-jaribu, -jitahidi;
пытаться освободиться -furukuta;
пытаться перехитрить друг друга -zungushana
пытка
adhabu (-), teso (ma-), utendaji wa mateso (ед.)
пытливость
udadisi (ед.)
пытливый человек
mdadisi (wa-);
быть пытливым -dadisika, -labizi
пыхтение
koromo (ma-), mtweto (mi-)
пыхтеть
-koroma, -penga, -tweta
пышность
(великолепие) adhama (-), fahari (-; ma-), ufahari (ед.), heshima (-), uzuri (ед.)
пышный
1) (великолепный) -adhimu, -zuri;
пышный наряд mangwaji (мн.)
2) (воздушный) -epesi
пьедестал
kiweko (vi-)
пьеса
mchezo wa kuigiza (mi-), kiigizo (vi-), mchezo wa tamasha (mi-), tamthilia (-)
пьянеть
-lewa, -sakara; -vaa miwani, -[ji]piga mtindi (перен.)
пьяница
mlevi (wa-), mtahamari (wa-) (редко);
kichozi (vi-), komba (-), mchapa maji (wa-), mkomba (wa-) (перен.);
быть пьяницей -chocha, -lewa;
горький пьяница mlevi wa kubobea (wa-), mlevi [wa] kupindukia (wa-)
пьянство
ulevi (ед.)
пьянствовать
-shiriki ulevi, -piga mma (разг.)
пьяный
1) (человек) mlevi (wa-), chopi (-) (перен.)
2) (прил.) -а kilevi, -levi;
быть пьяным -lewa;
быть мертвецки пьяным -wa chicha
пэр
lodi (ma-;-), mwinyi (mamwinyi)
пюре
bokoboko (ma-), viazi vya kupondwa (мн.), rojo (-);
пюре из бобов и маниока kisombo (vi-), msombo (mi-)
пядь
(=22,5 см) shibiri (-), futuri (-)
пялить
(глаза) -kaza macho, -tumbulia (разг.)
пята
1) (свода, архит.) kiuno (vi-)
2) (ноги) kisigino cha mguu (vi-)
пятидесятница
(рел.) penteko[s]te (-)
Пятикнижие
(рел.) Torati (-)
пятилетка
mpango [wa maendeleo] wa miaka mitano (mi-)
пятисотый
-a mia tano
пятиться
(назад) -enda kisengesenge
пятиугольник
pembetano (-)
пятка
kisigino cha mguu (vi-)
пятнадцать
kumi na tano, hamstashara (устар.)
пятнать
-paka, -sawidi, -tia madoa
пятнистость
mawaa (мн.), marakaraka (мн.)
пятнистый
-а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а marakaraka
пятница
Ijumaa (-); (рел.) страстная пятница Ijumaa Kuu (-)
пятно
bato (ma-), doa (ma-), ibura (-), kiraka (vi-), kidudusi (vi-), kipaji (vi-), kipaku (vi-), waa (ma-), kiwaa (vi-), tone (ma-);
пятно на теле baka (ma-);
пятно на коже punye (ma-);
пятно родимое kipaku (vi-), punje (-), baka (ma-), ndugu (-);
пятно на коже красное (в начальной стадии заболевания проказой) kipwepwe (-);
пятно на одежде kimanda (vi-);
пятно на шерсти животных kibatobato (vi-);
пятно напр. на репутации tone (ma-);
пятно цветное batobato (ma-);
пятна многочисленные marakaraka (мн.)
пятновыводитель
kiondoa madoa (vi-), kitoa madoa (vi-)
пятнышко
ibura (-), kibatobato (vi-), kidoa (vi-), waa (ma-), kidudusi (vi-), kipaji (vi-), kiraka (vi-);
пятнышко на коже punje (-), kiwaa (vi-), punye (ma-), bato (ma-);
пятнышко грязи kitakataka (vi-)
пятый
-а tano;
пятая часть чего-л. hamusi (-)
пять
-tano, hamsa (-) (устар.); (мус.) пять обязательных молитв sala za faradhi (мн.)
пятьдесят
hamsini;
пятьдесят центов thumni (-), nusushilingi (-)
пятьсот
mia tano, hamsa mia (устар.)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика