Русско-суахилийский словарь на ДИ-ДЯ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > ДИ-ДЯ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Ди-Дя на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на Д - 889.

диабет
baulsukari (-), kisukari (ед.), ugonjwa wa kisukari (ma-)
диагноз
utabiri wa ugonjwa (ед.), uaguzi (ед.), mdodoso (mi-)
диагональ
mstari wa hanamu (mi-), kukata mraba, ulalo (ndalo)
диаграмма
choro (ma-), grafu (-), chati (-)
диадема
kitaji (vi-)
диакритический
(знак) nukta (-; ma-)
диалект
kijilugha (vi-), lugha (-), lafudhi (-), lahaja (-), neno (ma-), tamko (ma-), msemo (mi-), usemi (semi); диал.екты суахили: в произведениях древней суахилийской поэзии Kingozi (ед.);
в р-не Пате Kipate (ед.);
на побережье Kimrima (ед.);
на о-ве Пемба Kipemba (ед.);
в Центральной Африке и в бассейне р. Конго Kingwana (ед.);
в р-не Момбасы Kimvita (ед.);
на Коморских о-вах Kingazija (ед.);
на о-ве Занзибар Kiunguja (ед.);
на о-ве Ламу Kiamu (ед.)
диалектический
-а kidialektiki
диалог
mazungumzo (мн.), maongezi (мн.)
диаметр
kipenya (vi-), mapana (мн.), upana (ед.), kivimbe (vi-)
диапозитив
slaidi (-), picha (-)
диастрофизм
mnyanyumbuko (mi-), mnyumbuko (mi-)
диатез
ugonjwa wa mlezi (ma-)
диафрагма
(анат.) pazia la tumbo (ma-), kiwambo [cha moyo] (vi-)
диван
1) (мебель) mede (-), sofa (-)
2) (сборник стихотворений) diwani (ma-)
дивергентный
-а kigawanyiko
дивергенция
mtawanyiko (mi-)
диверсант
mhujumu (wa-), mchafuzi (wa-)
диверсия
uchokozi (ед.), uchafuzi (ед.)
дивертисмент
dhihaka (-)
дивиденд
gawi (ma-), kipato cha shirika (vi-), faida ya gawia (-)
дивизион
batalioni (-), kikosi (vi-)
дивизия
divisheni (-), tapo (ma-)
дивный
ajabu
диво
см. <<диковина>>, <<чудо>>
диез
(муз.) kipandisho (vi-)
диета
1) (еда) chakula (vy-), mlo (mi-)
2) (ограничения в еде) mwiko (miiko)
дизайн
nakshi (-), tarakibu (-)
дизайнер
mpambaji (wa-), mbuniji (wa-)
дизель
dizeli (-)
дизельный
-a dizeli;
дизельное топливо dizeli (-), mafuta уа dizeli (мн.);
дизельный двигатель dizeli (-), injini уа dizeli (-)
дизентерия
tumbo la kuhara damu (ma-)
дикарь
mshenzi (wa-)
дикий
(о людях) -а kishenzi; (о животных) -kali, -a mwitu;
дикая местность pulutu (ma-);
дикая пустынная местность jangwa (ma-);
дикий зверь mnyama mwitu (wa-), mnyama pori (wa-), mnyama wa porini (wa-);
дикое растение mbulia (mi-)
дико
kishenzi
дикобраз
nungu (-), kitewatewa (vi-)
диковина
dungudungu (ma-), hekaya (-), kinyangalika (vi-), mastaajabu (мн.), miuja (-), muujiza (mi-), mzungu (mi-), nduni (-), shani (-), tamasha (-;ma-), tunu (-)
диковинный
-a ajabu, tunu
дикорастущий
-a mwitu, -a porini;
дикорастущее растение tarare (-);
дикорастущие цветы maua уа mwitu (мн.)
дикость
kishenzi (ед.), ushenzi (ед.)
диктант
imla (-), dikteshin (-)
диктат
imla (-), udikteta (ед.)
диктатор
dikteta (ma-), mtawala wa kiimla (wa-)
диктаторский
-а kiimla;
диктаторский режим udikteta (ед.)
диктатура
serikali уа imla (-), udikteta (ед.)
диктовать
-somea; (принуждать) -shurutisha, -fanyiza, -tiisha
диктор
mtangazaji (wa-)
диктофон
chombo cha kurekodi sauti (vy-)
дикция
lafudhi (-), matamshi (мн.), usemaji (ед.);
иметь плохую дикцию -kikisa maneno
дилемма
kifungo cha maneno (vi-)
дилетант
mparuzi (wa-)
дилетантский
si kamili, si stadi sana
дилижанс
gari (ma-; -), rukwama (-)
дина
(физ.) daini (-)
динамик
chombo cha kupazia sauti (vy-)
динамика
maendeleo (мн.), mwendo (mi-), harakati (-), mwenendo (mi-)
динамит
baruti (-)
динамо-машина
dainamo (-), gandameme (-)
динар
dinari (-)
диоптрия
kipimo cha nguvu ya lenzi (vi-)
диплом
1) diploma (-), shahada (-), stashahada (-)
2) (дипломная работа) insha уа diploma (-)
дипломат
balozi (ma-), diplomati (ma-), mdiplomasi (wa-), mwanadiplomasi (w-)
дипломатический
-а kibalozi, -a kidiplomasi[a];
дипломатические отношения uhusiano wa kibalozi (ma-);
дипломатический курьер mtume wa kidiplomasi (wa-);
дипломатическим путем kibalozi
дипломатично
kisiasa
дипломатия
diplomasi (-), maarifa уа ubalozi (мн.)
дипломированный
-enye diploma
директива
agizo (ma-), amri (-; ma-), maelekezo (мн.), mwongozo (mi-);
директивы maongozi (мн.)
директор
meneja (ma-; -), mkubwa (wa-), mkurugenzi (wa-);
директор учебного заведения hedimasta (ma-; -);
директор школы mkuu wa shule (wa-), mwalimu mkuu [wa shule] (wa-);
директор-распорядитель meneja mwendeshaji (ma-)
дирекция
kurugenzi (-), uongozi (ед.)
дирижабль
ndege ya puto (-)
дирижер
kiongozi (vi-), mwimbishi (wa-), rubani wa muziki (ma-), mkuu wa bendi (wa-)
дирижировать
-dirizi, -ongoza;
дирижировать хором -imbisha
дисгармония
ukosefu wa mlingano (ед.), uhaba wa ulinganifu (ед.)
диск
1) (муз.) sahani уа santuri (-)
2) (спорт.) kisahani (vi-), sahani (-)
3) (в форме диска) mviringo (mi-);
дисковая пила msumeno wa mviringo (mi-)
4) (подкладываемый под бочки, ящики, тюки) miao (мн.)
дисквалифицированный
-li-o-tolewa
дискомфорт
takalifu (-), ukosefu wa raha (ед.), adha (-)
дискос
patena (-)
дискотека
1) (вечер) pati ya dansi (-)
2) (место) ukumbi wa disko (kumbi)
дискредитация
kuvunja sifa, kitimbo (vi-)
дискредитировать
-chongea, -dhili, -ongopa, -vunja sifa, -haribu jina;
дискредитировать себя -jichukiza
дискриминационный
-а kibaguzi
дискриминация
oneo (ma-), ubaguzi (ед.), upambanuzi (ед.);
расовая дискриминация ubaguzi wa rangi (ед.)
дискриминировать
-bagua, -onea, -tenga, -tenganisha, -pambanua;
дискриминировать по расовому признаку -bagua rangi
дискуссия
chilumbo (vi-), jadiliano (ma-), jopo (-), kongamano (ma-; -), mdahalo (mi-), mjadala (mi-), mshawara (mi-)
дискутировать
-bishana, -dahili, -fanya jopo, -kinzana na mtu, -jadiliana, -jadili
дислокация
(воен.) upangaji wa majeshi (ед.), usambazaji wa majeshi (ед.)
дислоцировать
(воен.) -panga majeshi, -sambaza majeshi
диспансер
dispensari (-), zahanati (-)
диспансеризация
ukaguzi wa afya za raia (ед.)
дисперсия
mtawanyo (mi-), mweneo (mi-)
диспетчер
mratibu (wa-), dispecha (ma-)
дисплей
displei (-), kingio (-; ma-)
диспропорция
ukosefu wa uwiano (ед.)
диспут
chilumbo (vi-), kongamano (ma-; -), ufatani (ma-), ushindani (ед.), maongezi (мн.), majadiliano (мн.)
диссертация
tasnifu (-)
диссидент
mpingaji (wa-), mpinzani wa serikali (wa-)
диссонанс
hitilafu (-), tofauti (-)
дистанция
kitalifa (ед.), masafa (мн.), umbali (ед.)
дистиллировать
-tonesha
дистилляция
mkeneko (mi-), utoneshaji (ед.)
дистрофия
ugonjwa wa unyonge kwa sababu ya upungufu wa chakula (ma-)
дисхромазия
upofu [wa] rangi (ед.)
дисциплина
mchepuo (mi-), nidhamu (-), somo (ma-), utawala (tawala), utiifu (ед.)
дисциплинированность
utii (ед.)
дисциплинированный
-tii;
дисциплинированный работник mwongofu wa kazi (wa-);
дисциплинированный человек msikivu (wa-);
быть дисциплинированным -fuata nidhamu, -shika nidhamu, -shikilia nidhamu, -tii
дисциплинировать
-tiisha
дитя
kitoto (vi-), mtoto mchanga (wa-)
дифирамб
usifu (ед.)
дифтерия
ugonjwa mbaya wa koo (ma-)
дифтонг
irabu unganifu (-)
дифференциал
1) (тех.) diferenshali (-), kipambulio (vi-), ekseli уа nyuma (-)
2) (мат.) diferenshali (-)
дифференциальный
[-a] tenguo;
дифференциальное уравнение mlinganyo tenguo (mi-)
дифференциация
tenguo (ma-)
дифференцировать
-tengua, -tofautisha
диффузия
mweneo (mi-), kupenyezana
дичать
(о животных) -geuka kuwa -a mwituni;
(о людях) -jipatia tabia za ushenzi
дичь
1) (дикие животные) wanyama wa porini (мн.)
2) (мясо) nyama (-)
диэлектрик
kihami cha umeme (vi-)
длина
marefu (мн.), tambo (-;ma-), ukakaya (ед.), urefu (ед.);
длина волны lukoka (-), urefu wa wimbi (ед.), mvilio (mi-);
в длину kinjorinjori
длинноногий
-enye miguu mirefu;
длинноногий человек njorinjori (ma-)
длинный
-lonjo, -refu, tawili (редко);
быть длинным -refuka;
становиться длиннее -zidi;
становиться длинным -nyorora, -refuka
длительность
1) (продолжительность) aushi (-), udumifu (ед.), urefu (ед.), muda (mi-)
2) (фон.) mwendelezo (mi-)
длительный
-refu, -a muda mrefu, -a kudumu
длиться
-dumu, -endelea, -chaga, -chukua, -fu[l]uliza, -ishi, -kaa
для
kwa ajili уа, kwa, makusudi;
для чего? kwa vipi? kwani? mbona?;
для бога lilahi;
для вас kwenu;
для меня kwangu;
для нас kwetu;
для него kwake;
для нее kwake;
для них kwao;
для себя binafsi;
для тебя kwako;
для тогo, чтобы hadi, kwa gharadhi уа, hata, kusudi, kwa madhumuni, mradi, ili, makusudi
дневальный
mshika zamu wa kutwa (wa-)
дневник
daftari (-; ma-), kitabu cha kuandik[i]a [habari za kila siku] (vi-), shajara (-);
дневник событий daftari lа matukio (ma-)
дневной
-a mchana;
дневное время mchana (ед.), nahari (-) (поэт.);
дневной заработок posho (-)
днище
sehemu ya chini (-), tako (ma-)
дно
1) (днище) tako (ma-);
дно бутылки kitako cha chupa (vi-)
2) (реки, моря) chini (-)
до
hadi уа, hadi, hata, kabla уа, mpaka;
до конца fika;
до краев pomoni, foko;
до встречи kwa heri уа kuonana;
до меня дошло imenipitikia;
до настоящего времени, до сих пор mpaka sasa;
до предела pomoni, kwa ukomo;
до свидания kwa heri [уа kuonana], kwaheri;
до тех пор [пока] mpaka, lama, hata, laula, hadi, kabla;
до того как hata, kabla;
до щиколотки kifundoni
добавка
mazidadi (мн.)
добавление
kiongezo (vi-), kivo (vi-), nyongeza (-), ongezo (ma-), uongezaji (ед.), ziada (-)
добавлять
-ongeza, -zidisha;
добавлять гарнир к пище -towea
добела
mpaka kweupe, mpaka weupe
добиваться
-pata, -fikilia;
добиваться успеха -fuzu, -diriki, -faulu, -fora, -idilika, -pata maendeleo;
добиваться благословения -tabaruku;
добиваться образования -jielimisha;
добиваться понимания -elewesha;
добиваться предоставления чего-л. -jipatia;
добиваться прогресса -pata maendeleo;
добиваться хороших результатов -vuna, -fanikia;
добивающийся чего-л. человек mtamani[fu] (wa-);
добиться желаемого или задуманного -jipatia mradi;
добиваться хитростью -pemba mtu kwa werevu
добираться
(до места) -fika
доблесть
uhodari (ед.), ushujaa (ед.)
добро
fadhili (-), kinyemi (ед.), nafuu (-), wema (ед.);
добро и зло lila na fila;
делать добро -bariki, -fadhili
доброволец
atakaye mwenyewe, aliyejitolea
добровольно
kwa dhati, kwa hiari, kwa radhi
добровольность
hiari (-), gunda (-)
добровольный
-а hiari;
добровольный труд kazi уа kujitolea (-);
делать на добровольных началах -jitolea
добродетель
hisani (-), hasanati (-) (поэт.)
добродетельный
-eupe, -enye hisani
добродушие
ukunjufu (ед.), utuvu (ед.)
добродушный
-bishi, -changamfu
доброжелательность
fadhili (-), hisani (-), jamala (-), kipendo (eд.), wema (ед.)
доброжелательный
(человек) mterehemeshi (wa-), mtwa (wa-)
доброкачественность
wema (ед.), ubora (ед.)
доброкачественный
-zuri
добропорядочный
(человек) mwanaadamu (w-);
быть добропорядочным -tawa
добросердечный
(человек) mtu mwenye moуо mzuri (wa-)
добросовестность
utulivu (ед.)
добросовестный
(человек) mstahiki (wa-)
добрососедство
ujirani mwema (ед.), uhusiano wa ujirani mwema (ед.), uhusiano mzuri na [ma]jirani (ед.), mkabala mzuri na jirani (mi-)
доброта
wema (ед.), mema (мн.), hasanati (-), hisani (-), huruma (-), jamala (-), latifu (ед.), ufadhili (ед.), ukunjufu (ед.), upole (ед.), utuvu (ед.)
добротный
bora; (об одежде) -zito
добрый
-anana, -enуе huruma, jamali, latifu, raufu, taibu, -zuri; (о боге) manani;
добрая весть bishara (-);
добрая воля dhati (-), nia njema (-), nia safi (-);
добрая традиция suna (-);
доброе дело mema (мн.);
доброе отношение moyo (mioyo, nyoyo);
доброе семя mbegu bora (-);
доброе сердце moyo laini (mioyo, nyoyo);
доброе утро! sabalkheri!, habari za asubuhi?;
добрые отношения muamala (mi-);
добрый вечер! msalkheri! habari za jioni?;
добрый дух malaika (-);
быть добрым -wa na huruma, -hurumia, -tafadhali;
быть в добрых отношениях -wa na mwafaka
добывание
mpato (mi-)
добывать
-pata;
добывать полезные ископаемые -chimbua, -chimba;
добывать воровским способом -nyanyia;
добывать каучук -gema mpira;
добывать огонь трением, вращая палочку -pekecha moto;
добывать понемногу -pambanya;
добывать пропитание или одежду (с трудом, в малых количествах и т. п.) -pambaja;
добывать себе пропитание, средства к существованию -jipatia riziki, -tarazaki;
добывать сок (делая надрез на дереве; гл. обр. на кокосовой пальме) -gema;
быть добытым -patikana;
тот, кто добывает из-под земли mchimba (wa-)
добыча
ghanima (-), mnaso (mi-), mpato (mi-), ngawira (-), nyara (-), teka (ma-), uchimbaji (ед.), windo (ma-), mavungu (мн.)
доверенное лицо
wakili (ma-), kijumbe (vi-), mshenga (wa-), msiri (wa-), muamana (wa-), mwaminifu (wa-)
доверенность
uwakili (ед.), wakala (-; ед.)
доверие
imani (-), itibari (-), majuano (мн.), muamana (mi-), tumaini (ma-), uaminifu (ед.), usadiki (ед.), utumainivu (ед.);
иметь доверие к кому-л. -wa nа itibari nа mtu, -amini;
не вызывающий доверия человек tambazi (ma-)
доверху
mpaka juu, pomoni, foko
доверчивый
(человек) msadikifu (wa-), mtumainifu (wa-), mwaminifu (wa-);
быть доверчивым -tumaini
довершать
-kamilisha, -fikiliza, -tosheleza
доверять
1) (верить) -amini, -wa nа imani nа mtu, -tumaini, -amania, -wa nа itibari nа mtu
2) (вверять) -fawidhi, -salimu, -akifia, -kabidhi, -wekea amana
доверяться
-amini, -elemea, -tegemea
довлеть
-weza
довод
hoja (-),thibitisho (ma-; -), buruhani (-), haki (-),ithibati (-), jadiliano (ma-), makataa (мн.), mateto (мн.), nadharia (-), neno (ma-), ngonjera (-), tamko (ma-), teto (ma-), ubainifu (ед.), ustahili (ед.);
ложный, неубедительный довод singizio (ma-), kisingizio (vi-)
доводить
-pitisha;
доводить до конца -fikiliza, -kamilisha, -tekeleza;
доводить до обморочного состояния -toa roho;
доводить до отупения -pumbaza;
доводить до сведения -julisha;
доводить до совершенства -kamilisha;
быть доведенным до конца -tekelea;
быть доведенным до нищеты -fukarika;
тот, кто доводит до конца mkoma (wa-)
доводиться
(приходиться, случаться) -wahi
довоенный
-a kabla ya mwanzo wa vita
довольно
akidi, basi
довольный
-furahifu, radhi;
довольный человек mkinaifu (wa-);
быть довольным -bwikia, -hebu, -koya, -ridhika, -shakiri, -shukuru, -taibika, -toshelezeka, -tosheka;
быть довольным собой -jikinai
довольствие
alawensi (-); (воен.) resheni (-)
довольство
anasa (-), mtoshelezeko (mi-), radhi (-), ridhia (-), ubashasha (ед.), ukinaifu (ед.)
довольствоваться
(малым) -dundiza, -kinai;
довольствующийся малым -kinaifu;
довольствующийся малым человек mwenye kinaa (wenye)
догадка
dhana (-), faradhi (-), kisi (ma-), kisio (ma-), yamkini (-)
догадливость
busara (-)
догадываться
-fanya akili, -bahatisha, -fahamu, -kisi, -ng'amua, -tambua
догма
fundisho lа kanuni (ma-), nadharia iliyong'ang'anaa (-)
догмат
kanuni (-), см. также <<догма>>
догматизм
ufuataji wa kanuni (ед.), ukasuku (ед.)
догматика
sheria (-)
договариваться
-afik[i]ana, -agana, -ahidiana, -elekezana, -lingana, -patana, -shauriana, -tungamana;
договариваться о свадьбе -posana;
договариваться сообща -shiriki (-fanya, -fanyiza) bia;
тот, кто договаривается с родителями невесты о свадьбе mposa (wa-)
договор
afikiano (ma-), agano (ma-), kiagano (ед.), ahadi (-), kondrati (-), mkataba (mi-), muahada (mi-), mwafaka (mi-), ngambi (-), patano (ma-);
договор друг с другом -katibiana;
договор о дружбе hati уа urafiki (-); договор о мире mkataba wa amani (mi-);
договор о погрузке и перевозке товаров mnawili (mi-); Варшавский договор muahada wa Warsaw (mi-)
договоренность
kiaga (vi-), kiagano (ед.), kibali (vi-), makubaliano (мн.), ngambi (-), patano (ma-), maafikiano (мн.)
догонять
-patia, -fikia
догорать
1) (сгорать до конца) -fa kwa moto, -ungua moto
2) (перен.) -zimika, -acha kuangaa
доделывать
-kamilisha, -tekeleza kikamilifu
дождевик
(одежда) kabuti (ma-), koti la mvua (ma-)
дождемер
kipimamvua (vi-)
дождливый
-а mvua;
дождливый сезон mvuli (-; mi-), wakati wa mvua (nyakati)
дождь
matari ( мн.), mvua (-);
дождь с ветром upepea (ед.), mvua уа mpepea (-);
сильный дождь mkaragazo (mi-);
моросящий дождь rasharasha (-), mrasharasha wa mvua (mi-), urasharasha (ед.), nyotanyota (-; ma-), wasa la mvua (ma-)
дожидаться
-ngoja, -subiri
доза
(мед.) dosi (ma-)
дозволенный
halali, -li-o-ruhusiwa;
что-л. дозволенное halali (-);
быть (становиться) дозволенным -halalika
дозволять
-pa ruhusa, -ruhusu
дозировать
-toa kwa maposho
дознаваться
-gundua
дознание
upekuzi (ед.), ukaguzi (ед.)
дозор
askari doria (-), doria (-), ngojo (-)
дозорный
1) (прил.) -a kulinda ngojo, -a doria
2) (сущ.) askari doria (-; ma-)
дозревать
-pevuka, -iva
доигрывать
-maliza mchezo, -kamilisha mchezo
доильный аппарат
ukamio (ед.)
доискиваться
-jasisi, -pekuapekua
доисторический
-a historiakale
доить
(корову) -kama ng'ombe, -kamua ng'ombe
дойка
kukama ng'ombe, kukamua ng'ombe
дойный
-a kutoa maziwa
док
guda (ma-), jahabu (ma-)
дока
(разг.) bingwa (ma-), mweledi (weledi)
доказанный
mjarabati, yakini, -li-o-thibitishwa, -li-o-hakikishwa
доказательство
bayana (-), buruhani (-), dhihirisho (ma-), hakikisho (ma-), hoja (-), ithibati (-), mathubuti (-), nguzo (-), sahihi (-), sahihisho (ma-), shuhuda (ma-), thibitisho (ma-; -), uthibitishaji (ед.), ubainifu (ед.), udhahirifu (ед.), ushahidi (ед.), yakini (-);
вещественное доказательство kionyesho (vi-), vocha (-), ushahidi (ед.)
доказывать
-babaka, -baini, -bainisha, -dhihirisha, -sahihisha, -sudukia, -thibitisha, -yakinisha;
доказывать что-л. друг другу -jadiliana;
что и требовалось доказать imethibitishwa vilivyo
доканчивать
-pua
докапиталистический
-a kabla ya ubepari;
докапиталистические формы эксплуатации ukabaila (ед.)
докапываться
(перен.) -pekuapekua, -ng'amua, -doea, -dadisi
докер
mfanyakazi wa bandarini (wa-)
доклад
ripoti (-), hotuba (-), makala (мн.; -), taarifa (-);
делать доклад -hutubu, -ripoti, -eleza
докладчик
mtoa hotuba (wa-), mpiga ripoti (wa-), msemaji (wa-), mzungumzaji (wa-), mhutubu (wa-)
докладывать
-ripoti, -hutubu, -hubiri, -eleza, -hadithi
доктор
1) (врач) daktari (ma-), mganga (wa-), tabibu (ma-; -)
2) (человек с ученой степенью) dakta (ma-), daktari (ma-);
докторская степень udaktari (ед.)
докторант
mgombea shahada ya udaktari (wa-)
доктрина
fundisho (ma-), mafunzo (мн.)
документ
barua (-), cheti (vy-;-), hati (-), kitambulisho (vi-), waraka (nyaraka);
документ на продажу hati уa bei (-);
документ о зачислении на работу noma (-);
официальный документ kumbukumbu (-; ma-);
письменный документ katiba (-)
документальный
(фильм) filamu ya dokumentari (-), filamu ya maelezo (-)
документация
hati (мн.), nyaraka (мн.)
докучать
-adhibu, -aridhi, -bemba, -charura, -goga, -ifya, -sonoa, -sunza, -tesa, -tusha, -udhi, -chagiza
докучливость
ging'izo (-), kero (-; ma-), nongwa (-)
докучливый
(человек) mchokozi (wa-), mwenye kuudhi (wenye), mwenye kusonoa (wenye)
долбить
-ng'otang'ota;
долбить клювом -dona
долг
1) (обязанность) daraka (ma-), jukumu (-; ma-), lazima (-), wajibu (-; ед.), faradhi (-);
иметь долг -wajibika
2) (обязательство) deni (-; ma-), maazimo (мн.);
долг, прощенный за давностью срока deni viza (-; ma-)
долгий
-refu, tawili, tuili;
долгая жизнь maisha mengi (мн.);
долгая сохранность uvunzovunzo (ед.);
долгий промежуток времени muda mkubwa (mi-), muda mrefu (mi-)
долго
kwa muda mrefu, mbali;
долго болеть -sedeka;
долго ли, коротко ли muda si muda, muda si kitambo, muda si mwingi
долговечность
aushi (-)
долговечный
aushi
долговременный
-a muda mrefu, -a kudumu
долгожданный
-li-o-ngojewa kwa muda mrefu, -li-o-tarajiwa sana
долгожитель
mwenye umri wa miaka mingi (wenye), aliye na umri wa miaka mingi
долгоиграющий
-refu;
долгоиграющая пластинка sahani ndefu (-)
долголетие
maisha marefu (мн.), maisha mengi (мн.)
долголетний
-a miaka mingi
долгоносик
kidungadunga (vi-), kifa-uongo (vi-)
долгосрочный
-а muda mrefu;
долгосрочное обязательство dhima za muda mrefu (мн.)
долгота
1) (геогр.) longitudo (-)
2) (фон.) mwendelezo (mi-)
долготерпение
uvumilivu mwingi (ед.)
долевой
-a bia
долженствование
sharti (-; ma-)
должник
mdaiwa (wa-), mdauyuni (wa-), mdeni (wa-), mkopi (wa-), mpewa (wa-), mwenye deni (wenye), mwiwa (wa-);
должник по закладной mweka rahani (wa-);
должник, не отдающий долга mkwepuzi (wa-)
должно
hakuna budi, hapana budi, haina budi, ni lazima
должностной
-a cheo;
должностное лицо balozi (ma-), mwenye wadhifa (wenye), mwenye cheo (wenye)
должность
cheo (vy-), kazi (-), kiti (vi-), nafasi (-), uluwa (ед.), wadhifa (nyadhifa);
должность руководителя по вопросам культуры uakida (ед.);
должность аукциониста udalali (ед.);
должность губернатора ugavana (ед.);
должность и обязанности старейшины uhenga (ед.);
должность и обязанности судьи ujaji (ед.), uhakimu (ед.), ukadhi (ед.);
должность и обязанности посла ubalozi (ед.);
должность и обязанности привратника, сторожа, швейцара ubawabu (ед.);
должность министра uwaziri (ед.);
должность председателя uenyekiti (ед.);
должность приходского священника udekani (ед.)
должный
1) (надлежащий, правильный) [-а] kimaada;
что-л. должное laiki (-);
должным образом ipasavyo, bambam;
быть должным -stahili
2) (обязанный) -a lazima;
быть должным -lazimu, -pasa, -wajibu, -faridhi
доливать
(о жидкости) -ongeza
долина
bonde (ma-), ufumbi (ma-; fumbi), uwanda (nyanda), mtambo (mi-);
рифтовая долина bonde lа ufa (ma-)
доллар
dolari (-)
долой
zi[i]!, laanike!
долото
balari (-), bobari (-), churusi (vy-), juba (-), kiteku (vi-), patasi (-), tindo (-), turusi (-)
доля
aria (-), fungu (ma-), gawo (ma-), hisa (-), kasama (-), mkasama (mi-), kipande (vi-), mgawo (mi-), mkato (mi-), ole (ед.), posho (-), sehemu (-);
доля выделяемая свидетелю дележа shuhudiani (-);
доля раба в произведенном им продукте koto (-; ma-);
сушеные дольки батата mchembe (-);
иметь долю (в чем-л.) -shiriki
дом
nyumba (-), banda (ma-), beti (-; ma-), jumba (ma-), kaya (-), makazi (мн.; -);
недостроенный дом bangwa (-);
дом престарелых nyumba уа wazee (-);
родной дом kwao (ma-), watani (ед.);
дом с двускатной крышей shangama (-);
дом терпимости danguro (ma-)
домашний
-а kinyumba;
домашнее хозяйство, дела, unyumba (ед.);
домашнее животное mfugo (mi-), mnyama wa mfugo (wa-);
домашние обязанности madaraka ya nyumbani (мн.);
домашняя птица mfugo (mi-);
домашняя хозяйка mtunza nyumba (wa-), mwendeshaji nyumba (wa-);
одомашнивание животных ufufuo (ед.)
домен
(печь) tanuu lа kusubu chuma (ma-)
доминион
himaya (-), enzi (-)
доминировать
(над кем-л.) -tawala, -wa nguvu hasa, -zidi
домино
dhumna (-)
домкрат
kishikizo (vi-), winchi (-), kiinuaji (vi-), mtambo wa kuinulia (mi-);
винтовой домкрат jeki (-)
домна
см. <<домен>>
домовитый
-wekevu, -elekevu, -a kutunza nyumba vizuri
домовладелец
mwenye nyumba (wenye)
домоводство
sayansi kimu (-), maarifa уа nyumbani (мн.), unyumba (ед.), utunzaji wa nyumba (ед.)
домовой
(миф.) pepo wa nyumbani (-; ma-)
домогательство
matongozi (мн.), haja (-)
домогаться
-lenga, -taka sana, -jitafutia
домосед
mkaa jikoni (wa-), mkaaji (wa-), mtawa (wa-);
быть домоседом -jivumbika nyumbani
домоуправ
mtunza nyumba (wa-), mwangalizi wa nyumba (wa-)
домоуправление
uangalizi wa nyumba (ед.)
домохозяйка
mwanamke mwenye kuendesha kiambo (wanawake);
см. также в ст. <<домашний>>
домочадцы
jamaa (мн.), familia (-)
домработница
mtumishi (wa-), mtunza nyumba (wa-)
домысел
masingizio (мн.), uwongo (ед.), hadithi (-)
донесение
ripoti (-)
донимать
-kefyakefya, -kera, -sumbua, -charura
донор
1) (крови) mtoa damu (wa-)
2) (эк.) mfadhili (wa-)
донорство
msaada wa damu (mi-)
донос
chongelezo (ma-), pekepeke (-), uchongezi (ед.), mbea (mi-)
доносить
-chongea, -haini
доносчик
duzi (ma-), haini (ma-; -), mbea (wa-), mchonge[le]zi (wa-), mdaku (wa-), mdhabidhabina (wa-), mfumua (wa-), muumbuaji (wa-), salata (-; ma-), sakubimbi (-)
допекать
(разг.) -chokesha, -kefyakefya, -chachafya, -chimbia (перен.)
допинг
dawa ya kulevya (-; ma-), bangi (-), muku (-)
доплата
malipo уа baadaye (мн.);
доплатное письмо barua уа kukombolewa (-)
доподлинный
(разг.) halisi, sahihi, asilia, -a kikweli
допоздна
(разг.) hadi usiku wa manane
дополна
(разг.) pomoni, foko
дополнение
1) (приложение, дополнение до нормы) chaagizo (vy-), kijalizo (vi-), kiongezo (vi-), mtimizo (mi-), nyongeza (-), ongezo (ma-), ziada (-)
2) (мат.) kikamilisho (vi-),
3) (грам.) kitendewa (vi-), kikomo (vi-)
дополнительно
zaidi уа, kwa ziada
дополнительный
-а ziada;
дополнительное время (напр. в футболе) kipindi cha ziada (vi-), kipindi cha nyongeza (vi-);
дополнительное питание ulishaji wa kusaidia (ед.);
дополнительное ударение mkazo mdogo (mi-)
дополнять
-jaliza, -kamilisha, -ongeza, -zidisha
допрашивать
-hoji;
тот, кого допрашивают mhojiwa (wa-);
тот, кто допрашивает mhojaji (wa-)
допрос
uhojaji (ед.), mahojiano (мн.), maulizo (мн.);
перекрестный допрос malumbano (мн.), majibizano (мн.)
допуск
1) (при шитье) mwanya (mi-)
2) (разрешение) ungamo (ma-), ruhusa (-)
допускать
1) (позволять) -ruhusu, -pa ruhusa, -wezesha
2) (считать возможным) -kiri, -sudukia, -tambua, -ungama
3) (совершать) -tenda, -fanya;
допускать небрежность, невнимательность -sahau;
допускать погрешность -kosa
допустимый
halali, sabili;
быть допустимым -juzu, -kubalika
допущение
udhani (ед.), ukiri (ед.), wazo (ma-)
допытываться
-jasisi, -tafiti, -tafutia, -korocha (перен.)
доработка
ukamilishaji (ед.), utekelezaji (ед.)
дореволюционный
-a kabla ya mapinduzi
дореформенный
-a kabla ya mageuzi, -a kabla ya mabadiliko
дорога
barabara (-;ma-), njia (-), usita (ед.); sabili (-), tariki (-) (поэт.);
асфальтированная, мощеная дорога baraste (-);
большая широкая дорога barabara kuu (-); широкая дорога gurufu (-);
разветвляющаяся дорога njia panda (-)
дорого
ghali
дороговизна
ughali (ед.)
дорогой
1) (по цене) ghali, -а thamani, thamini;
быть дорогим -ghalika;
дорогой ценой kwa gharama kubwa
2) (редкостный, ценный) nad[i]ra, tunu, -azizi
3) (обращение) muhibu (-);
дорогой друг (обращение в письме) hababi (-; mа-);
дорогой человек hababi (-; mа-)
дорогостоящий
ghali, nad[i]ra, -а thamani, thamini;
быть дорогостоящим -ghalika
дородность
unene (ед.); (о животных) unono (ед.)
дородный
-nene;
дородный человек kipandikizi cha mtu (vi-), mwenye kitambi (wenye)
дорожать
-panda bei
дорожить
1) (ценить) -thamini, -pa uzito (umuhimu)
2) (беречь) -tunza
дорожка
baraste (-), kijia (vi-), ujia (ma-);
мощеная дорожка (цементовая или асфальтовая, внутри двора и т.п.) barabara ya sakafu (-)
дорожный
-a njiani, -a safarini;
дорожные расходы pamba (-);
дорожный знак alama уа trafiki (-);
дорожный рацион pamba (-)
досада
chokochoko (-), ghadhabu (-), gubu (-), janga (ma-), jekejeke (-), kahari (-), kimoyo (vi-), maudhiko (мн.), mchokocho (mi-), mnung'uniko (mi-), mori (-), shabuka (-), sumbuko (ma-), usumbufu (ед.), uchungu (ед.; ma-), udhia (ед.), ununaji (ед.), upasi (ед.), upekecho (ед.), utesaji (ед.);
испытывать досаду -ona (-sikia, -fanya, -wa na) uchungu
досадный
-chungu, -а kuudhi
досадовать
-ghadhibika
досаждать
-aridhi, -charura, -chokoza, -chusha, -shikia chuni, -ging'iza, -guguna, -gugunua, -hatiki, -ifya, -kalifu, -kera, -onza, -sonoa, -sononesha, -sumbua, -sunza, -tesa, -tiriri, -tusha, -mtia mtu uchungu, -udhi, -virigiza, -kasiri
досаждение
sumbuo (ma-), utiriri (ед.), uchokozi (ед.)
доска
ubao (mbao);
доска для строительства морского судна munda (miunda);
большая доска bao (ma-);
гадальная доска kisango (vi-), kibunzi (ед.);
доска для ремонта судна hasho (ma-);
боковая доска кровати mfumbati (mi-);
доска на дне или по бокам могилы, предохраняющих труп от соприкосновения с землей kiunza (vi-);
доска объявлений ubao wa ilani (mbao);
доска предсказателя bao lа mchanga (ma-);
доска для игры bao (ma-);
ученическая доска kibao (vi-);
доска, перекинутая через поток ulalo (ndalo);
доски, из которых начинают строить судно maliki (-)
досконально
kwa makini, kwa ukamilifu
доскональный
-a kinagaubaga, kamili
доследование
upelelezi wa ziada (ед.), uchunguzi wa ziada (ед.)
дословно
kwa kila neno, neno kwa neno
дослуживаться
-pata cheo kwa utumishi mzuri
досматривать
1) (просмотреть до конца) -tazama mpaka mwisho, -angalia mpaka mwisho
2) (проводить досмотр) -fanya speksheni, -zengea, -sachi
досмотр
speksheni (-)
доспехи
deraya (-), dirizi (-)
досрочно
kabla ya wakati uliopangwa
доставание
upataji (ед.), mtunguo (mi-)
доставать
-pata, -vuta;
доставать себе что-л. -jipatia, -jimegea
доставка
uletaji (ед.), upelekaji (ед.), utoaji (ед.), uwasilishaji (ед.), uchukuzi (ед.)
доставлять
-chukua, -fikisha, -leta, -peleka, -sambaza, -soza, -safirisha;
доставлять на борт -pakia;
доставлять неприятности -tiriri;
доставлять радость, удовольствие -rehemesha, -starehesha, -anisi, -tafadhali;
доставлять удовлетворение -kinaisha;
доставляющий удовольствие anisi
доставщик
mpelekaji (wa-)
достаток
kifu (-);
иметь достаток -nafisika
достаточно
akidi, basi, maridhawa, inatosha, kwa kutosha
достаточный
maridhawa, -toshelezi;
достаточное количество kifu (-);
быть достаточным -akidi, -bariki, -faa, -ghoshi, -kifu, -tosha, -tosheka
достигать
-fika, -fikia, -diriki, -karibia, -pata, -tekelea;
достигать половой зрелости (о женщине) -hiri;
достигать зрелого возраста -pata maizi;
достигать зрелости -pea, -pevua;
достигать половой зрелости -bale[g]he;
достигать апогея -fikia kilele; достигать взаимопонимания, согласия, единства взглядов -elewana, -kongamana, -pata masikizano, -fikia masikizano, -tangamana, -patana;
достигать возраста -pata umri, -fikia umri;
достигать места назначения -wasili, -fika;
достигать полного развития -kamilika, -pea, -komaa;
достигать полного роста (о растениях) -komaa;
достигать совершеннолетия -bale[g]he;
достигать совершенства -kamilika;
достигать стадии плодоношения -bale[g]he;
достигать уровня -fikia kiwango;
достигать успеха -tekeleza;
достигать цели -fanikia, -faulu, -pata mradi, -timiza mradi, -piga ndipo, -timiza shabaha;
что-л. достижимое tasawari (-);
достигать брачного возраста -oleka;
достигать договоренности -fikia mapatano;
быть достигнутым -patikana;
быть достижимым -fikika, -ingilika;
не достигать полного развития -dumaa;
не достигать цели -kosa, -enda mrisi (перен.)
достижение
1) (успех) fani (-), fanikio (ma-), faulu (-; ma-), hatua (-), kiendeleo (vi-), mwendeleo (mi-), tasawari (-), tendo (ma-), tunda (ma-)
2) (места назначения) mfiko (mi-);

3) (чего-л.);
достижение единства взглядов (в результате обсуждения какой-л. проблемы) kongamano (ma-; -);
достижение взаимопонимания uelewano (ед.), mapatano (мн.), masikizano (мн.)
достоверно
hakika, ina
достоверность
hakika (-), ubainifu (ед.), usahihi (ед.), uyakini (ед.), yakini (-)
достоверный
sadifu, -sadikifu, yakini, thabiti, kweli, -a hakika, halisi;
достоверные сведения habari za kuaminika (мн.);
быть достоверным -sadifu
достоинство
atia (-), fadhili (-), fani (-), heshima (-), jaha (-), karama (-), makuu (мн.), maringo (мн.), sifa (-), ubora (ед.), ustahiki (ед.), ustahili (ед.)
достойнейший
aliali
достойный
murua, -tukufu;
достойный чего-л. fani;
что-л. достойное внимания kivutio (vi-);
достойный доверия [-]amini;
достойный подражания -а kupigiwa mfano;
достойный уважения человек mukdir (-);
достойный человек mstahifu (wa-), sharifu (ma-);
быть достойным -stahiki, -stahili, -tukuka;
быть достойным доверия -imanika;
быть достойным любви -pendeka
достопамятный
-a kumbukumbu
достопочтенный
1) akrama
2) (при обращении) mhashamu (wa-), muhtaramu (-), muadhamu (-; wa-)
достопримечательность
kivutio (vi-)
достояние
urithi (ед.), mali (-)
достраивать
-kamilisha ujenzi, -maliza ujenzi
доступ
mlango (mi-), uingizaji (eд.)
доступность
upatikanaji (ед.);
доступность изложения umbuji (ед.)
доступный
(для получения) -a kupatikana; (для проезда) -a kupitika; (достижимым) -a kufikika; (открытый) wazi; (о ценах) rahisi
досуг
faragha (-), wasaa (ед.)
досылать
(воен.;
патрон, снаряд) -shindilia, -weka, -tia;
досылать патрон -shindilia risasi, -tia risasi
досыта
mpaka kushiba
досье
faili (ma-; -)
досюда
mpaka hapa
досягаемость
mfiko (mi-); (воен.) досягаемость выстрела mfiko wa risasi (mi-)
дотация
msaada wa fedha (mi-), ruzuku (-)
дотошный
(человек) mteuzi (wa-), mdadisi (wa-)
дотрагиваться
-gusa, -dara, -papasa
дохлый
1) (мертвый) -li-o-kufa;
издохшее животное kipindi (vi-), nyamafu (-)
2) (хилый) dhaifu, hafifu, -nyonge
доход
pato (ma-), faida (-), chumo (ma-), dahili (ma-), kivuno (vi-), mali (-), mrabaha (mi-), ritani (-), tija (-);
годовой доход maduhuli (мн.);
доход от с.-х. продукции ghila (-);
доход от рыбной ловли mvuo (mi-);
доход от торговли halasa (-);
доход от торговли подержанными вещами uchuuzi (ед.)
доходить
-fika, -karibia, -tekelea;
доходить до сердца -penya; (о смысле слова и т. п.) -twanga akili;
доходить до сознания -kolea
доходный
-еnуе faida, -а kuleta faida
доходчивый
-bainifu, wazi, dhahiri, -na-o-eleweka
доцент
mdarisi (wa-), mhadhiri (wa-)
дочерний
1) (прям.) -a binti
2) (о филиале);
дочерняя компания kampuni tanzu, tawi (ma-)
дочь
binti (ma-; -), mtoto mwanamke (wa-), mtoto mke (wa-), mtoto wa kike (wa-)
дошкольный
-a kabla ya kujifunza shuleni
дощатый
-a mbao
дощечка
kibao (vi-), kijiti (vi-), ubale wa mti (mbale)
дояр[ка]
mkama maziwa (wa-)
драгоценность
johari (-; ma-), sera (-), tunu (-), sigha (-), kitu cha thamani (vi-), kitu thamini (vi-)
драгоценный
-azizi, -а thamani, tunu;
драгоценная вещь utunu (ед.), mboni (-);
драгоценные камни mawe yа thamani (мн.)
драгун
(ист.) askari mpanda farasi (-; ma-)
дразнить
-bisha, -cheka, -chokoza, -choma, -dhihaki, -ging'iza, -ng'ong'a, -nyanyasa, -ringia, -tania, -tashtiti, -vumbilia, -chocha, -chezea, -nyonyosha (перен.)
драить
(разг.) -safisha, -sugua, -kwatua, -sua
драка
pigano (ma-), buburushano (ma-), makonde (мн.), mpapurano (mi-), ghubari (-; ma-) (перен.)
дракон
(миф.) nondo (-)
драконова кровь
(красная смола) maziwa уа watu wawili (мн.)
драма
1) (театр.) drama (-), tamthilia (-)
2) (горе) tanzia (-)
драматический
-a drama;
драматический театр jumba la michezo уa tamthilia (ma-)
драматург
msanii (wa-)
дранка
wasa (-), viezekeo (мн.)
драный
(разг.) -chakavu, -kuukuu
драться
-pigana, -kikirika, -kukurika;
драться за что-л. -pigania;
драться кулаками -tupiana makonde, -pigana ngumi
драхма
ndarama (-)
драчун
mkupuzi (wa-), mpiganaji (wa-), mtemi (wa-), mvuruga[ji] (wa-)
дребезжание
mtikinyiko (mi-)
древесина
mbao (мн.; -), ubao (mbao), mti (mi-), ng'arange (-), kunge (-); (виды) sunobari (-), tobwe (ma-; -);
грубо обработанная древесина ubao mfuto (mbao)
древесный
-a mti;
древесный спирт methili alkoholi (-);
древесный уголь makaa уа miti (мн.)
древко
uti (nyuti), wano (ma-);
древко копья tako la mkuki (ma-)
древнегреческий
-a kiyunani;
древнегреческий язык Kiyunani (ед.)
древний
-a zamani, -а kizamani, -а kale, -а kikale, -kongwe;
древние времена zamani (-), zamani za kale (мн.)
древность
kale (-),ukale (ед.), zamani (-), salua (-);
в древности kizamani
древоточец
bungu (-), duduvule (-;mа-)
дрезина
berenge (ma-), kiberenge (vi-), lori (ma-; -), toroli (-; ma-)
дрейф
joshi (-), mwendo wa kufuata mkondo (upepo)
дрейфовать
-elekea, -fuata mkondo (upepo)
дрель
[mashine уа] kekee (-), pekecho (ma-)
дремать
-gotea, -kupia, -wa na ndezi, -sinzia;
дремлющий -enye lepe;
постоянно дремлющий человек msinziaji (wa-)
дремота
lepe (ma-), ndezi (-), ubwete (ед.)
дремучий
(о лесе) -nene, -zito
дренаж
mtiririko bara (mi-)
дрессировать
-fuga
дрессировка
fugo (ma-), mfugo (mi-)
дрессировщик
mfuga (wa-), mtisha wanyama (wa-)
дриблинг
kudundadunda
дробить
-banja, -finyafinya, -mega, -ponda, -tengua;
тот, кто дробит mponda (wa-)
дробление
mchakacho (mi-), mpondo (mi-), mtwango (mi-), utwangaji (ед.)
дробовик
bunduki ya marisau (-)
дробь
(свинцовая) marisau (мн.)
дрова
mbao (мн.; -), kuni (мн.)
дровни
gari la kutelezea [juu ya theluji] lenye kubururwa na farasi (ma-)
дровосек
mtema kuni (wa-), mkata miti (wa-)
дрожание
kivinyovinyo (vi-), makeke (мн.), mtetemeko (mi-);
дрожание бицепса (после удара по нему) panya уа mkono
дрожать
-chachatika, -cheza, -gutuka, -gwaya, -ingiwa na kitapo, -shikwa na kitapo, -kukutika, -papa, -seseteka, -sisim[u]ka, -tapa, -tetema, -tika, -tikisika, -tinga, -tukuta, -fanya kimbimbi;
дрожать oт страха -chunga; (о голосе) -vinjari; (о губах) -munyamunya, -vinya;
дрожа kivinyovinyo
дрожжи
chachu (-), hamira (-);
порошковые дрожжи hamira unga (-)
дрожь
kipapa (vi-), kitapo (ед.), mtapo (mi-) kitetemko (vi-), mtetemeko (mi-), kivinyovinyo (vi-), makeke (мн.), msisimko (mi-), mtekenyo (mi-), mtikisiko (mi-), tikisiko (ma-), mtingisho (mi-), tukutiko (ma-), unyenyefu (ед.), unyenyezi (ед.);
лихорадочная дрожь mtetemo wa homa (mi-)
дрозд
mkesha (mi-)
дронго
[ndege wa] mlamba (mi-);
черный дронго mlamba mweusi (wa-)
дросселировать
-sama
дротик
mrembe (mi-), sagai (-), uparara (ед.)
друг
rafiki (-; ma-), mwenzi (wenzi), ashabu (-), mbasi (-), mbuya (-; wa-), msena (wa-), ndugu (-),sahibu (-; ma-), somo (-; ma-) (перен.); (обращение) yahe (-);
близкий друг mwandani (wa-);
друг дома shemeji (-; ma-);
искренний, преданный друг nasiha (-);
быть большими друзьями -tabikiana;
друг за другом moja kwa moja, rubaa, sanjari
другой
-ingine, tofauti;
другим способом vinginevyo;
другими словами kwa msemo mwingine;
в другое время pengine;
в другом случае pengine
дружба
urafiki (ед.), udugu (ед.), haba (-; mа-), suhuba (-; ma-), uenzi (ед.), usahibu (ед.), usena (ед.), usono (ед.), wenzi (ед.), ugomba (ед.);
дружба между женщинами ushoga (ед.);
дружба сердечная umbuya (ед.)
дружелюбие
bashasha (-), haba (-; mа-), uungwana (eд.), urafiki (ед.), upole (ед.), wema (ед.)
дружелюбный
-kunjufu, -pole, -a kirafiki, -a amani
дружеский
-а kikomredi, -а kirafiki, -а kishoga, -enye uenzi;
быть в дружеских отношениях -suhubiana
дружественный
-а kirafiki, -a kidugu;
дружественные отношения uhusiano wa udugu (ma-)
дружинник
mwanamgambo (w-)
дружить
-ambarara, -suhubiana, -fanya udugu, -fanya urafiki
дружно
kirafiki
дрыхнуть
(разг.) -lala [usingizi], -gona
дряблый
ajizi, -teke
дрязги
masumbulizi (мн.)
дрянь
(разг.) mabaya (мн.), kindengereka (vi-), kinyangalika (vi-), mahonyo (-), makorokoro (мн.)
дряхлеть
-chakaa, -komaa, -konga, -zeeka
дряхлость
ukongwe (ед.)
дряхлый
-chakavu, -а kikongwe, -kongwe, tepetepe, -tepetevu;
дряхлый человек kikongwe (vi-), buda (-), mtu aliyechujuka (wa-);
дряхлый старик mzee sana (wa-);
быть дряхлым -dhoofika, -kongoka, -tambarajika, -tepeta
дуализм
uwili (ед.)
дубильщик
mlainisha ngozi (wa-)
дубина
1) gongo (ma-), mbarango (mi-)
2) (перен.) kisiki (vi-)
дубинка
gongo (ma-), kigongo (vi-), kikunazi (vi-), kimangare (vi-), komango (-; ma-), mbuda (-), mhambarashi (mi-), mpweke (mi-), rungu (ma-), kirungu (vi-), tobwe (ma-; -), mbarango (mi-)
дублер
(актер) mchezaji wa akiba (wa-)
дубликат
nakala (-)
дублировать
-fanya nakili, -fuatisha
дубль
(кино) jaribio (ma-)
дуга
mchirizo (mi-), tao (ma-), upinde (pinde)
дугообразный
-а tao, kama tao;
дугообразная дельта deltao (-)
дудеть
-piga zomari
дудка
zomari (-)
дудочка
utete (tete; ma-)
дукер
kiduku (vi-), paa (-), paa nuaga (-);
серый дукер mbawala pongo (wa-)
дуло
kasiba (-), mtutu (mi-), kitundu cha mwanzi (vi-)
дума
1) (мысль) dhana (-), fikira (-), wazo (ma-)
2) (орган власти) Bunge (ma-), Baraza la Kitaifa (ma-)
думать
-dhani, -dhukuru, -fikiri, -ona, -waza, -dhamiria, -wazia;
думать про себя -waza moyoni;
тот, кто думает только о себе mwamba ngozi (wa-) (идиом.);
думающий человек mwaza[ji] (wa-)
дуновение
mpulizo (mi-), uvuvio (ед.);
дуновение ветра kipepo (ед.)
дуплет
pigo la kasiba mbili (ma-), pigo la midomo miwili ya bunduki (ma-)
дуплистый
-vungu
дупло
uvungu (ед.), pango (-; ma-)
дурак
dufu lа mtu (ma-), mwenye bongo haba (wenye), daba (ma-), dubu (-), gulagula (ma-), hambe (ma-), hanithi (ma-; -), hayawani (-; ma-), hoka (ma-), jura (ma-), kibahaluli (vi-), kimondo (vi-), maarasi (-), mbumbumbu (wa-), mjinga (wa-), mjuha (wa-), juha (ma-), mpumbavu (wa-), muhakara (wa-), nyange (-), pite (ma-), mtu mpumbavu (wa-), tobwe (ma-; -), zebe (ma-);
дурак дураком juha kalulu (ma-), mjinga wahedi (wa-)
дурацкий
(разг.) dufu, -a kijinga, -a kipumbavu
дурачить
-hanithi, -kenga, -loga, -piga mafamba, -renga, -zuzua, -nyoa nywele kavu (идиом.)
дурашливо
kipumbavu
дурашливый
-а kipumbavu
дурман
1) (перен.) kasumba (-)
2) (растение) mnaraha (mi-)
дурманить
-loga
дурнеть
-poteza jamali, -poteza uzuri
дурной
makuruhu, mui, -wi, -baya;
дурная примета, предзнаменование kisirani (-; ед.), ndege korofi (-), ndege mbaya (-), uchuro (ед.);
дурная слава msimbo (mi-);
что-л. дурное mabaya (мн.), mawi (мн.);
дурное расположение духа ukorofi (ед.), chuki (ед.);
дурное обращение nyanyaso (-; ma-);
дурное поведение ushakii (ед.);
дурной поступок feli (-);
дурной глаз dege (-);
дурной запах rombo (-);
дурной нрав chuki (ед.);
дурной человек afa (ma-);
иметь дурную славу -vumika
дуршлаг
kung'uto (ma-)
дурьян
1) (растение) mdoriani (mi-)
2) (плод) doriani (ma-; -)
дутый
(ненастоящий) -а uhange, -a uwongo
дуть
-dudia, -vuma, -vuvia;
дуть с силой -puliza
дутье
uvivio (ед.) uvuvio (ед.)
дуться
(обижаться) -nuna, -tuna, -vimba
дух
1) (миф. существо, привидение) jini (ma-), kijini (vi-), kizuka (vi-), zuka (ma-), pepo (-; ma-), subiani (-), zimwi (ma-), kichimbakazi (vi-), kishina (vi-);
дух предка mzimu (mi-), hoka (ma-);
дух умершего koma (-), mzimu (mi-);
вид духа vura (-);
водяной дух chunusi (ma-)
2) (душа) ari (-), moyo (mioyo, nyoyo), nafsi (-), roho (-), ufahamu (ед.);
быть не в духе -wa nа kidudu;
делать в духе -fuata moyo
духан
mkahawa (mi-), baa (ma-; -)
духи
(парфюмерия) haliudi (-), ituri (-), marashi (мн.), mmikio (mi-), manukato (мн.), tarabizuna (-), uturi (ед.), mzumari (mi-)
духовенство
maaskofu (мн.), wenye madaraja ya kikristo (мн.)
духовка
oveni (-);
духовка для выпечки хлеба debe lа kuokea mkate (ma-)
духовно
kiakili
духовный
-а kiroho;
духовное лицо kasisi (ma-), maamuma (-);
духовные силы nguvu za kirohoni (мн.);
духовный отец baba (-);
быть духовным наставником -chunga
духовой
(инструмент) lilandi (-), tarumbeta (ma-; -)
духота
fukuto (ma-), uvuguvugu (eд.)
душ
kibomba (vi-), shawa (-)
душа
1) akili (-), ari (-), fuadi (-), moyo (mioyo, nyoyo), mtima (mi-), mzimu (mi-), nafsi (-), roho (-);
у него душа ушла в пятки roho ilimpasuka;
в душе katika akili, kifuani, kimoyomoyo, kiroho;
всей душой kwa moyo wote
2) (единица счета) kichwa (vi-);
в расчете на душу населения kwa hesabu za kichwa
душевая
chumba cha shawa (vy-), pa kuogea
душевнобольной
mkichaa (wa-), mwenda wazimu (wa-)
душевный
1) -a roho, -a moyo;
душевная боль jakamoyo (-);
испытывать душевную боль -sononeka;
душевное спокойствие raha (-);
душевный подъем bashasha (-);
душевный покой utulivu (ед.)
2) (сердечный) -a moyo, -a kirafiki
душегуб
mtoa roho (wa-), nduli (-)
душеприказчик
mrithishi (wa-), wasii (ma-);
делать душеприказчиком -usia
душещипательный
(разг.) -a kusisimua
душистый
-enye harufu nzuri
душитель
mtoa roho (wa-)
душить
1) (давить) -babatua, -binya, -kaba roho, -tia kitanzi, -piga kabari, -tia kabari, -kama koo, -minya koo, -nyonga, -songa roho, -tiа mtu kisongo
2) (духами) -podoa
душиться
-jipodoa, -jipura
душный
-enye msongano wa hewa, -a hewa nzito
дуэль
mawanyo (мн.), pigano (ma-)
дуэт
uwili (ед.)
дыба
chombo cha kutesa kwa kunyosha mwili (vy-)
дылда
(разг.) njorinjori (ma-), mkubwa wa kimo (wa-), mtu mrefu sana (wa-), pandikizi la mtu (ma-)
дым
dohani (-), fukizo (ma-), moshi (mioshi)
дымить
-toa moshi, -tupa moshi
дымиться
-fuka, -tupa moshi
дымка
kungungu (ед.), muye (-), unyenyezi (ед.)
дымный
-а moshi, -enye moshi
дымовой
-а moshi, -enye moshi;
дымовая труба faneli (-), bomba lа moshi (ma-), mpare (mi-);
дымовая шашка bomu la kutoa moshi (ma-)
дымоход
bomba lа moshi (ma-), chimni уа kutolea moshi (-), dohani (-), faneli (-), mpare (mi-)
дымчатый
-a rangi ya kijivujivu
дыня
(растение) mtango (mi-)
дыра
kitobwe (vi-), mtomo (mi-), penyenye (-), tobo (ma-), tundu (ma-; -), ufa (nyufa)
дырка
kitundu (vi-), tundu (ma-; -), mliko (mi-)
дырокол
panchi (-)
дырявый
tundutundu, kama joya, joya;
быть дырявым -pekecheka
дыхание
mpulizo (mi-), nafsi (-), nyono (-), pumzi (-), tanafusi (-), upumuaji (ед.);
тяжелое дыхание kororo (-)
дыхательный
-a pumzi;
дыхательное горло kimio (vi-), koo (ma-), umio wa pumzi (mio);
дыхательные пути njia za pumzi (мн.)
дышать
-pumua, -tanafusi, -vuta pumzi, -vuta hewa, -vuvia;
дышать с трудом, тяжело -haha, -hema, -vuta kororo, -korota, -kwesha, -kukuta, -kokota roho;
дышать свежим воздухом -rauni, -sona, -punga upepo, -punga hewa;
дышать часто -haha;
дышать часто и тяжело -hema, -puma, -tweta
дьявол
ib[i]lisi (-; ma-), kikaramba (vi-), msengenya[ji] (wa-), shetani (ma-)
дьявольский
maleuni, -a ibilisi, -a shetani
дьявольщина
uibilisi (ед.), ushetani (ед.)
дьякон
shemasi (-; ma-)
дюбель
(тех.) mambo (-)
дюгонь
nguva (-)
дюжий
(разг.) -enye nguvu, tipwa, -a umbo kuza
дюжина
dazani (-)
дюйм
(= 2,54 см) inchi (-)
дюна
tuta la mchanga (ma-)
дядя
mjomba (wa-), ami (-), baba mdogo (-), baba mkubwa (-)
дятел
gogota (-), kigogota (vi-), gongonola (-), ng'ota (-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика