Русско-суахилийский словарь на ПРА-ПРИ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > ПРА-ПРИ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Пра-При на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на П - 3039 + 5.

прабабушка
mzaa bibi (wa-)
правда
kweli (-), ukweli (ед.), tama (-), uhakika (ед.);
правда и кривда lila na fila
правдивость
haki (-), uaminifu (ед.), ukweli (ед.), usadiki (ед.), usahihi (ед.)
правдивый
-а kikweli, -а kweli, -nyofu;
правдивое слово neno la tama (ma-);
правдивый человек mtu wa haki (wa-), mkweli (wa-), mnena kweli (wa-);
быть правдивым -nyoka (перен.)
правдоподобный
-a kama kweli
праведность
hedaya (-), uwalii (ед.), wongofu (eд.)
праведный
-eupe, salihi, -adilifu, -ongofu;
праведная жизнь adili (-; mа-)
правило
kanuni (-), kawaida (-), sheria (-), taratibu (-), ufasaha (ед.), sharti (-; ma-);
правило общее jumuisho (ma-);
правило поведения nidhamu (-);
правила уличного движения sheria za trafiki (мн.), sheria za barabarani (мн.);
правила приличия heshima (-);
правила хорошего тона adabu (-)
правильно
1) (нареч.) barabara, kwa haki, ina, kiada, sahihi, sawa, taratibu, kwa ufasaha, vizuri, vyema
2) (восклицание) naam, ndiyo, barabara, sawa, tike, uzuri, vizuri, vyema
правильность
adabu (-), haki (-), kweli (-), sawa (-), ubarabara (ед.), ufasaha (ед.), usadifu (ед.), usafi (ед.), wongofu (eд.); (стиля, речи) fasaha (-)
правильный
(верный) barabara, -ongofu, -sadifu, sahihi, safi, sawa, salihi, taratibu, thabiti, yakini;
(надлежащий, должный) [-а] kimaada; (о речи) [-а] fasaha;
что-л. правильное laiki (-);
правильные формы (о фигуре) miundi уа kunyoka (мн.);
быть на правильном пути -elekea (перен.);
быть правильным -sadifu, -thibiti, -thubutu
правитель
gavana (ma-), hakimu (ma-; -), mwenye hukumu (wenye), maliki (-), mfalme (wa-), mkubwa (wa-), mtawala (wa-), liwali (ma-; -) (устар.) ;
правитель страны mweza nchi (wa-);
становиться правителем -tawala
правительница
malkia (-);
см. <<правитель>>
правительственный
-а serikali;
правительственное сообщение usemi wa serikali (semi), taarifa ya serikali (-);
правительственный чиновник ofisa wa serikali (ma-); liwali (ma-; -) (устар.)
правительство
dola (-; ma-), serikali (-), tawala (-);
временное правительство serikali ya muda (-);
коалиционное правительство serikali mahuluti (-), serikali ya muungano (-), serikali ya mseto (-)
править
1) (управлять) -amili, -hukumu, -miliki, -taraba, -tawala
2) (статью и т.п.) -hariri, -sahihisha
правка
sahihisho (ma-), rudisho la kosa (ma-)
правление
bodi (ma-; -), hukumu (-), mamlaka (-; ma-), matamalaki ( мн.), taratibu (-), tawala (-), utawala (tawala), ufalme (falme; ma-), halmashauri (-), kurugenzi (-)
правнук
kijukuu (vi-), mjukuu (wa-), kitukuu (vi-), mtukuu (wa-)
право
1) (на что-л.) haki (-), halali (-), mamlaka (-; ma-);
право вето kura уа kinga (-), kura уа veto (-), kura ya turufu (-), haki уа vito (-);
право взимания штрафа (за неуважение к наставнику в период инициации) kudu (-);
право выбора hiari (-);
право гражданства uananchi (ед.);
право на аренду, наем lizi (-);
право на вход kiingilio (vi-);
право наказания, порицания kudu (-);
права человека haki za binadamu (мн.);
права ребенка, рожденного в браке uanahalali (ед.);
иметь право -wa nа haki;
иметь право выбора -wa nа hiari;
иметь право на что-л. -stahiki;
тот, кто имеет право (на что-л.) mstahiki (wa-)
2) (закон) masala (-), sheria (-);

3) (мн., разг.) leseni [ya udereva] (-);
иметь права -wa na mamlaka ya kuendesha gari
правоведение
sheria (-), uhakimu (ед.)
правоверный
muminina (wa-)
правовой
-a sheria;
правовое лицо shaksia (-)
правомерный
-a haki, halali
правонарушение
mvunjo wa sheria (mi-), uhalifu (ma-), ujangili (ед.)
правонарушитель
mkosaji (wa-), mvunja sheria (wa-)
правописание
hija (-), tahijia (-)
правопорядок
haki na utaratibu
православие
[kanisa la] ortodoksi (-)
правосудие
uamuzi wa haki (ед.)
правота
unyofu (ед.), usahihi (ед.)
правый
1) (справедливый, истинный) barabara, -а haki;
быть правым -sema haki
2) (не левый) -а kulia, -а kuume;
правая рука mkono wa kuume (mi-), yamini (-);
правая сторона kuume (ед.), yamini (-);
(спорт.) правый полусредний insaidi kuume (-), insaidi wa raiti (-), raiti-hafu (-);
(спорт.) правый нападающий wingiraiti (-)
правящий
tawala
прадедушка
mzaa babu (wa-)
празднество
adhimisho (ma-), uadhimishaji (ед.), hafla (-), ngoma (-), shamrashamra (-), tamasha (-; ma-)
праздник
ngoma (-), sherehe (-), sikukuu (-), taarab[u] (-; ma-), tafrija (-), tamasha (-;ma-), mguu juu (mi-) (перен.);
праздник первого дня солнечного года mwaka (mi-)
праздничный
jubuni, -a kisherehe;
праздничная суматоха shamra za sikukuu (мн.);
праздничная встреча родителей жениха и невесты sagai (-);
праздничное настроение shangwe (-);
праздничное событие sherehe (-)
празднование
adhimisho (ma-), shamrashamra (-), shangwe (-), sherehe (-), uadhimishaji (ед.)
праздновать
-adhimu, -adhimisha, -sherehekea
праздность
ubozi (ед.), ubwete (ед.), ugoigoi (ед.), uvivu (ед.), ukunguni (ед.) (перен.)
праздный
goigoi, -legevu, tepetepe, -tepetevu, -vivu;
быть праздным -tepeta
практик
mstadi (wa-)
практика
vitendo (мн.), ujuzi (ед.), utaratibu wa mazoea (taratibu), uzoefu (ед.), zoezi (ma-) mazoea (мн.); (мус.) suna (-)
практикант
mkufunzi (wa-)
практиковать
-tenda
практиковаться
-zoea, -wa na mazoezi
практически
kimatendo, kivitendo;
практически овладевать чем-л. -jizoeza kimatendo
практический
-a vitendo;
практическое обучение ufundishaji kwa vitendo (ед.)
практичность
busara (-), werevu (ед.)
практичный
-erevu, -enye busara
прапорщик
ofisa mteule (ma-)
праправнук
kilembwe (vi-)
прапраправнук
kilembwekeza (vi-), kining'ina (vi-)
прародитель
baba (-), babu (-; ma-), jadi (-), mkale (wa-), mzee (wa-)
прародительница
Hawa
прах
mchanga wa maiti (mi-), uvumbi (ед.)
прачечная
nyumba уа dobi (-),madobini (мн.), josho (ma-)
прачка
mfua nguo (wa-), dobi (ma-)
праща
kombeo (ma-), kubwebwe (ma-), teo (ma-; -)
преамбула
dibaji (-), yaliyotangulia
пребывание
kikao (vi-), ukaaji (ед.);
пребывание в каком-л. состоянии usimamiaji (ед.);
пребывание в вертикальном положении wima (ед.);
пребывание в качестве пассажира uabiria (ед.)
пребывать
-kaa, -keti;
пребывать в замешательстве, растерянности -pumbaa, -tapatapa, -zubaa;
пребывать в каком-л. состоянии -dumu;
пребывать где-л. долгое время -selea;
пребывать в беспокойстве -kiakia;
пребывать в задумчивости глубокой -wa katika luja;
пребывать в изумлении, удивлении -staajabika;
пребывать в молчании -nyamaza kimya;
пребывать в нерешительности, сомнении -babaika, -fadhaika, -wa katika mashaka;
пребывать в печали -wa na ramu moyoni;
пребывать в покое -ona raha, -kaa tuli, -wa tuli, -stakiri, -starehe;
пребывать в раздумье, созерцании -tawasufi;
пребывать в согласии -suluhika;
пребывать в уединении -alika, -kaa eda, -wa nа eda
превалировать
-tamalaki, -tawala
превентивный
-a kukinga, -a kutahadhari, -a kuzuia
превозмогать
-fyokocha;
превозмогать боль -shinda
превозносить
-adhimu, -faharisha, -heshimu, -husudu, -kuza, -nadi, -paza, -shaua, -tukuza, -himidi;
превозносить себя -shaua, -jigamba, -jikweza;
превозносить до небес -tukuza hadi mbinguni, -paza mbinguni
превосходительство
(титулование) mwadhamu (wa-)
превосходить
-fyokocha, -ghilibu, -kulula, -lema, -piku, -pindukia, -pita, -shinda, -tamalaki, -tendesa, -zidi;
превосходить силой -weza;
превосходить уровень -vuka kiwango;
быть превзойденным -wezekana
превосходно
vizuri sana
превосходный
aali, ash[i]rafu, bora, bulibuli, faridi, -zuri;
что-л. превосходное lulu (-) (перен.);
быть превосходным (гл. обр. о пище) -noga
превосходство
ubabe (ед.), ubora (ед.), ukubwa (ед.), ukuu (ед.)
превосходящий
-а kupindukia;
что-л. превосходящее возможности, силы kishinda (vi-)
превратно
si sawa, kinyume;
превратно понимать -kosa kufahamu vema
превратный
si halisi, si sawa
превращать
-badilisha, -geuza, -pindua;
превращать в месиво -seta;
превращать в песок, пыль -tifua;
превращать в порошок -ponda
превращаться
-geuka, -ongoka, -wa;
превращаться в прах -teketea;
превращаться в руины -bomoka;
превращаться в скелет -gofua;
превращаться в труху -bunguka
превращение
badiliko (ma-), mageuko (мн.), ugeuzi (eд.)
превышать
-lema, -pita, -shinda, -tendesa, -zidi
преграда
katizo (ma-), kikwamizo (vi-), kinga (-), kipingamizi (vi-), pingamizi (-;ma-), kipingo (vi-), upingaji (ед.), kizuio (vi-), uzuiaji (ед.), kizuizi (vi-), mfungizo (mi-), mzibo (mi-)
преграждать
-kingama, -zuia;
преграждать путь -pinga;
преграждать эксплуататорам путь к наживе -kata mrija
прегрешение
maasia (мн.), munkari (-), dhambi (-)
предавать
(изменять) -haini, -hini, -huni, -salimisha kwa hila, -saliti, -fanya uhaini;
предавать анафеме -hizi;
предавать гласности -toa hadharani, -tangaza;
предавать земле -zika
предаваться
-shiriki;
предаваться развлечениям -gaagaa katika anasa;
предаваться размышлениям -wa katika mawazo, -kaa katika mawazo;
предаваться разврату -jizinisha
предание
habari (-), pokeo (ma-), simulizi (ma-;-), hadithi (-), tarehe (-);
предание гласности mgambo (mi-);
предания глубокой старины mapokeo уа kale (мн.)
преданность
amini (-), imani (-), mnyenyekeo (mi-), uaminifu (ед.), utii (ед.)
преданный
amini, dhalili, -telekevu, -tii; (в подписи письма к вышестоящему лицу) hakiri;
преданный человек mnyenyekevu (wa-), muumini (wa-);
быть преданным (кому-л.) -gandamia, -tii, (чему-л.) -selea, -tii; быть преданным долгу -tii wajibu;
тот, кто предан (делу, работе) mtengwa (wa-)
предатель
haini (ma-; -), mhaini (wa-), hiana (ma-), kaini (-), mhuni (wa-), msaliti (wa-), salata (-; ma-)
предательский
hadaa, hiana
предательство
hiana (-), uhaini (ед.), uhiana (ед.), upekepeke (ед.), usaliti (ед.), utimbakwiri (ед.)
предварительный
-а kwanza;
предварительное заключение (тюремное) rumande (-);
предварительное расследование uchunguzi wa awali (ед.)
предварять
-takadamu, -tangulia
предвестие
utangulizi (tangulizi; ma-)
предвестник
mtangulizi (wa-)
предвещание
ukawafi (ед.)
предвещать
-bashiri, -tabiri;
предвещающий дурное -korofi
предвзятый
-na-o-tegemea maoni ya mbele;
предвзятое мнение maoni уа mbele (мн.)
предвидение
utambuzi (ед.), kuona mbele, busara (-)
предвидеть
-оna (-jua, -tambua) mbele, -bashiri
предводитель
jemadari (ma-), mkubwa (wa-), kiongozi (vi-)
предводительство
uongozi (ед.)
предводительствовать
-ongoza
предвоенный
-a kabla ya vita
предвосхищать
-tazamia
предвыборный
-a kabla ya uchaguzi, -a kugombea uchaguzi
преддверие
mkesha (mi-)
предел
aheri (-), hadi (-), hatima (-), maishilio (мн.), hududi (-), kikomo (vi-), mkomo (mi-), ukomo (ед.; komo), kilele (vi-), kipeo (vi-), kitembo (vi-), maisha (мн.), mfiko (mi-), mpaka (mi-), mwisho (mi-), upeo (peo), dali (-) (поэт.);
предел прочности на разрыв uwezo wa mvutiko (ед.);
предел упругости ukomo wa unyumbufu (komo);
в пределах ndani уа
предельный
-a juu kabisa;
предельная скорость mwendo wa juu kabisa (mi-), spidi уа juu kabisa (-)
предельно
ghaya, kabisa
предзнаменование
alama (-), badiri (-), dalili (-), fali (-), ishara (-), onyo (ma-), ndege (-) (перен.)
предисловие
dibaji (-), utangulizi (tangulizi; ma-);
предисловие редактора tahariri (-)
предлагать
-pendekeza, -rai;
предлагать цену на аукционе -zabuni;
предлагать высокую цену (на аукционе) -filisi;
предлагать первую цену на аукционе -rasimu;
предлагать пари -bisha;
предлагать свою кандидатуру -jiteua
предлог
1) (повод) kisababu (vi-), kisingizio (vi-), singizio (ma-), udhuru (ед.); mwanya (mi-), kipengele (vi-) (перен.)
2) (грам.) kiunganishi (vi-)
предложение
1) (совет, рекомендация) hoja (-), kauli (-), kidokezi (vi-), mshawara (mi-), pendekezo (ma-), rai (-)
2) (брачное) uposaji (ед.), mposo (mi-), posa (-);
делать предложение -chumbia, -leta posa
3) (грам.) msemo (mi-), sentensi (-)
предместье
kitongoji (vi-), kiunga (vi-)
предмет
1) (тема) jambo (mambo), suala (ma-), mada (-);
предмет изучения msomo (mi-);
предмет обсуждения, спора ushindi (ед.);
быть предметом разговора -vuma
2) (вещь) kitu (vi-);
предмет большой (неизвестный говорящему) dude (ma-), kidude (vi-), nyangalika (ma-);
предмет быстро движущийся, наблюдение за которым вызывает головокружение kisusuli (vi-);
предмет желаний, страсти, любви raghaba (-), tamanio (ma-;-), kipendo (vi-), kipendwa (vi-);
предмет изумления kimako (ед.);
предмет колющий, острый chomeo (ma-);
предмет необходимый, полезный kifaa (vi-);
предмет одежды nguo (-);
предмет посторонний (в глазу, ухе и т. п.) kidude (vi-);
предмет потребления, обихода kifaa (vi-);
предмет пристрастия (напр. сигареты, бетель, чай, вино) uraibu (ед.);
предмет торговли bidhaa (-);
предмет цилиндрической фирмы mwanzi (mi-);
предмет, бывший в употреблении kiselema (vi-);
предмет, вызывающий отвращение mbwedu (mi-);
предмет, подаренный на память или сохраняемый как память (о чем-л., ком-л.) kikumbuko (vi-);
предмет, полый внутри и надутый воздухом (напр. мяч, шар) futuza (ma-);
предмет, пришедший в негодность mselego (mi-);
предметы первой необходимости haja za lazima (мн.);
предметы или вещи, сложенные вместе (объединенные в группу) mtungo (mi-);
предметы обстановки samani (-)
3) (учебная дисциплина) mchepuo (mi-), somo (ma-)
предназначение
utume (ед.)
преднамеренно
kwa dhati, [kwa] makusudi
преднамеренный
-a makusudi;
преднамеренное убийство uuaji [k]wa makusudi (ma-)
предначертание
(свыше) makadara (мн.);
предначертать судьбу -andika
предок
baba (-), babu (-; ma-), jadi (-), mzee (wa-)
предоставление
utoaji (ед.);
предоставление места, пути sabili (-)
предоставлять
-pa, -patia;
предоставлять возможность -nafisisha, -tikiza, -toa fursa;
предоставлять полномочия, возможность действовать вместо себя -fawidhi;
предоставлять довольствие, пропитание, содержание -posha;
предоставлять должность -toa nafasi, -ра nafasi;
предоставлять дотацию, субсидию -toa ruzuku;
предоставлять кому- л. (его) долю -husia;
предоставлять на выбор -hiarisha;
предоставлять отпуск -ruhusu;
предоставлять помощь -toa msaada;
предоставлять работу -toa kazi;
предоставлять работу по найму -ajirisha;
предоставлять свободу -achilia (-weka, -andikia) huru
предостерегать
-onya, -pa onyo, -asa, -gunga, -hadharisha, -tia (-fanya) hadhari, -nabihisha, -taradhia;
тот, кто предостерегает mwonyaji (wa-)
предостережение
ibura (-), kionyo (vi-), mwonyo (mi-), onyo (ma-), uonyo (ед.), konyezo (ma-), mzomeo (mi-), tahadhari (-), taradhio (ma-)
предосторожность
hadhari (-)
предотвращать
-sukumiza, -zuia; (заболевание) -kinga;
предотвращать нападение -epa
предотвращение
uzuiaji (ед.)
предохранение
afua (-; ma-), hifadhi (-), uponyaji (ед.), zuio (ma-); (посредством колдовства) ukago (ед.)
предохранитель
(эл.) fataki (-), kifunga cha umeme (vi-), katauti (-);
предохранитель плавкий fyuzi (-);
предохранитель электроприбора kilinda elementi (vi-)
предохранительный
-a kinga;
предохранительное приспособление kilinda (vi-), kingio (-; ma-), kinga (-), kikinga hatari (vi-)
предохранять
-hifadhi, -kinga, -nusuru
предохраняться
-hadhari, -jikaga, -tahadhari;
предохраняться от беременности -jifunga
предписание
faradhi (-), kanuni (-), kauli (-), mwamrisho (mi-), waranti (-);
предписание врача amri уа daktari (-), mwiko wa mganga (mi-)
предписанный
-а kanuni
предписывать
-amuru, -lazimisha, -pasisha
предплечье
kigasha (vi-), kiko (vi-), kipingili cha mkono (vi-)
предполагать
-agua, -ania, -azimu, -bahatisha, -buni, -dhani, -hirimia, -hisi, -kadiri, -kisi, -taraji, -tarajia, -tazamia, -tegemea, -tuhumu, -tumaini, -waza, -wazia
предположение
azimio (ma-), bahatisho (ma-), dhana (-), udhani (ед.), dhanio (ma-), faradhi (-), kisi (ma-), kisio (ma-), matazamio (мн.), wazo (ma-), nadharia (-), tarajio (ma-; -), tegemeo (ma-), tumaini (ma-), yamkini (-)
предпосылка
kitangulizi (vi-)
предпочитать
-ainisha, -hiari, -hitari, -penda, -pendelea, -stahabu
предпочтение
hitiari (-), kipendelea (ед.), pendeleo (ma-), upendeleo (ед.)
предпочтительно
afadhali, aula, bora, heri
предпочтительный
aula, bora
предприимчивый
(человек) mtendaji (wa-)
предприниматель
akidu (ma-), mfanya biashara (wa-), bosi (ma-), mmiliki biashara (wa-), mtajiri (wa-), tajiri (ma-; -), mwajiri (wa-)
предпринимать
-funga;
предпринимать меры, шаги -chukua hatua;
не предпринимать чего-л. -saza;
предпринимать меры предосторожности -tia (-fanya) hadhari, -jitahadharisha
предприятие
1) (завод, фабрика и т.п.) karakhana (-; ma-), kinu (vi-), kiwanda (vi-)
2) (акция, мероприятие) kitendo (vi-),
предрассудок
ushirikina (ед.)
предрекать
-bashiri
председатель
mwenyekiti (wenyekiti; wenyeviti), kinara (vi-), mkinara (wa-), rais[i] (-), cheameni (ma-); председатель ячейки ЧЧМ balozi (ma-)
председательство
uenyekiti (ед.)
предсказание
aguzi (ma-), uaguzi (ед.), dalili (-), fali (-), matazamio ( мн.), ramli (-), ukawafi (ед.), unabii (ед.), ubashiri (ед.; ma-), utabiri (ед.)
предсказатель
kahini (ma-), mbashiri (wa-), mtabiri (wa-), mwaguzi (wa-), nabii (ma-; -), mpiga ramli (wa-)
предсказывать
-abiri, -agua, -angalilia, -bashiri, -kahini, -sibu, -tabiri, -tuhumu;
предсказывать судьбу -piga bao (перен.)
предсмертный
-a kabla ya kifo
представать
(перед лицом) -fika mbele уа, -chomoza
представитель
ajenti (ma-), jumbe (mа-), mjumbe (wa-), kaimu (ma-), msemaji (wa-), mshenga (wa-), mwakilishaji (wa-), naibu (ma-;-), wakili (ma-);
быть представителем -wakilisha, -wakili
представительство
mwakilisho (mi-), uwakili (ед.), wakala (-; ед.)
представление
1) (понятие) dhana (-), fikira (-), itikadi (-), maono (мн.), tafsiri (-; ma-), uwazo (ед.);
в представлении kimawazo
2) (театр.) onyesho (ma-), tamasha (-;ma-), tashihisi (-), cherewa (-), natiki (-)
3) (предъявление) utambulisho (ед.)
4) (кого-либо кому-л.) ujulishaji (ед.)
представлять
1) (считать) -buni, -fikiri;
представлять [себе] -dhani, -tanabahi, -tafsiri;
представлять ясно -fafanua
2) (знакомить) -tambulisha, -julisha, -kabilisha mtu;
представлять напр. доклад, предложение -wasilisha;
представлять в ложном свете -danganya macho;
представлять доказательства -toa hoja;
представлять кому-л. что-л. -weka mbele уа mtu;
представлять счет -toa hesabu
3) (быть представителем) -simama katika uwakili, -wakilisha, -wakili;
представлять интересы -mithilisha
4) (на сцене) -iga, -sawiri
представляться
1) (казаться) -elekea
2) (представлять себя) -jijulisha, -jitambulisha
предстоящий
-ja-o
предтеча
kitangulizi (vi-)
предугадывать
-agua, -bashiri, -sibu, -tabiri, -tazamia
предумышленный
-a kusudi, makusudi
предупредительность
huruma (-);
быть предупредительным -tajamali
предупреждать
-onya, -asa, -gunga, -hadharisha, -haza, -nabihisha, -toa onyo, -zuia; (мед.) -kinga;
предупреждать что-л. -sukumiza;
предупреждать звуком сигнального рога -piga mbiu;
предупреждать знаками -ashiria;
тот, кого предупреждают mwonywaji (wa-);
тот, кто предупреждает mwonyaji (wa-)
предупреждение
kionyo (vi-), onyo (ma-), mwonyo (mi-), uonyo (ед.), mwogofyo (mi-), mzomeo (mi-), tahadhari (-), uonezi (ед.)
предусматривать
-wazia, -zingatia
предусмотрительность
busara (-)
предусмотрительный
-а busara, -еnуе busara;
быть предусмотрительным -tanadhari
предчувствие
fununu (-), kibuhuti (vi-)
предшественник
kitangulizi (vi-), mtangulizi (wa-), mtakadamu (wa-)
предшествие
utangulizi (tangulizi; ma-)
предшествовать
-sabiki, -takadamu, -tangulia
предшествующий
-tangulifu;
что-л. предшествующее чему-л. kitangulizi (vi-);
предшествующий день mkesha (mi-)
предъявление
utambulisho (ед.)
предъявлять
-pambanisha;
предъявлять иск -dai, -fanya mashtaka, -fungua madai mahakamani;
предъявлять доказательства девственности невесты -tembeza bikira;
предъявлять обвинение -chaji, -shtaki;
предъявлять претензии -dai, -wa na makuu;
предъявлять требования -leta madai;
тот, кому предъявлен иск mwajimbo (wa-), mdaiwa (wa-)
преемник
halifa (ma-), mrithi (wa-), mwandamizi (wa-), sabaha (-)
преемничество
usabaha (ед.)
преемственность
mwandamo (mi-), usabaha (ед.)
прежде
awali, huko nyuma, kabla, kabla уа, mapema, nyuma, zamani;
прежде всего hasa, kwanza, kabla уа lo lote
преждевременный
-а mapema mno, -tangulifu
прежний
-а kikale, -а kizamani, -а zamani
презентация
uzinduzi (ед.)
презерватив
kondom (-), mpira wa kuzuia mimba (mi-)
президент
rais[i] (-)
президентство
urais (ед.)
президиум
halmashauri kuu (-), kamati kuu (-), kamati ya uongozi (-)
презирать
-beja, -bera, -beza, -chukia, -dharau, -dhili, -hakiri, -hini, -kefyakefya, -mena, -nyanyasa, -sinya, -tengura, -turufu, -tusha, -tweza, -uka, -fyoza; -beua, -tema (перен.);
быть презираемым -aibika
презрение
bezo (ma-), chuki (ед.), chukio (ma-), dhalala (-), dhara (ma-), dharau (-), idhilali (-), karaha (-), kimene (ед.), unyanya (ед.), unyarafu (ед.), upeketevu (ед.), usoda[w]i (ед.)
презренный
dhalili, -dhilifu, duni, hakiri, uchwara;
презренный человек kijitu kiovu (vi-), anzali (-), kibweshu[na] (vi-), mwanahizaya (w-), mbabe (wa-);
быть презренным -dhilika
презрительный
-a chuki, -a kudharau;
презрительное отношение к кому-л. dhila (-; ma-)
преимущество
atia (-), baraka (-), fadhili (-), mafaa (мн.), manufaa (мн.), nafuu (-), pendeleo (ma-), ubora (ед.)
преисподняя
jahanamu (-), jahim[u] (-)
прейскурант
orodha (-; nyorodha)
преклонный
(возраст) umri tawili (ед.), uzee (ед.)
преклоняться
-abudu;
преклоняться перед -sujudia;
преклоняться перед кем-л. -mvulia mtu kofia
прекрасно
vizuri
прекрасный
ash[i]rafu, bora, murua, -а kupendeza, -zuri;
(о внешности) baidhati
прекращать
-akifisha, -wakifu, -wakifisha, -goba, -katiza, -komesha, -simamisha, -sitisha, -vunja, -chicha, -hulu, -huni, -koma, -kata mguu (перен.);
прекращать взаимоотношения -epukana;
прекращать военные действия -simamisha mapigano;
прекращать войну -komesha vita;
прекращать делать -acha;
(рел.) прекращать пост -fungua;
прекращать работу -sitisha kazi;
прекращать рост -via;
прекращать ссору -amua, -zima ugomvi;
прекращать существование -toweka;
прекращать траур -vunja tanga, -ondoa tanga;
внезапно прекращать (начатое) -sita
прекращаться
-koma, -shindikana, -simama, -wakifu; (о дожде) -kesa, -anu[li]ka, -pusa
прекращение
kivunjo (vi-), ukataji (ед.), ukomesh[w]aji (ед.);
прекращение ссоры uamuaji (ед.);
прекращение (какого-либо) действия mwachio (mi-);
прекращение поста mfunguo (mi-)
прелесть
matuko (мн.), madaha (мн.), maringo (мн.)
прельщать
-raghibu, -ringia, -shawishi, -tekeza (перен.)
прелюбодей
mzinifu (wa-)
прелюбодействовать
-ibana, -zini, -lala, -lalana; -kaanga vitunguu, -la raha (перен.)
прелюбодеяние
asherati (-), ufasiki (ед.), ugoni (ед.), uzini (ед.), zani (-), zinaa (-)
премиальный
-a bonasi, -a matunzo;
премиальный фонд akiba уа ahsante (-)
премировать
-pa zawadi, -pa upaji, -pa bakshishi;
премированный человек mwenye tunzo (wenye)
премия
tunzo (-; ma-), zawadi (-; ma-), bakshishi (-), bonas[i] (-), kifuta jasho (vi-), kifuta vumbi (vi-), kiinua mgongo (vi-), marupurupu (мн.), mukafaa (mi-),uhondo (eд.; ma-)
премьер-министр
waziri mkuu (ma-)
премьера
toleo la kwanza la mchezo (ma-)
пренебрегать
-bekua, -bera, -beua, -beza, -chukia, -dhuru, -hini, -tojali, -mena, -nyanyasa, -purukusha, -puuza, -tengura, -turufu, -tusha, -tweza, -dharau, -beja, -saza;
пренебрегать опасностью -thubutu
пренебрежение
1) (презрение) bezo (ma-), chuki (ед.), dhara (ma-), dhalala (-), dharau (-), karaha (-), kimene (ед.), unyanya (ед.), unyarafu (ед.)
2) (игнорирование) ukiukaji (ед.), mwayiro (mi-), upurukushani (ед.), purukushani (-), upuuzaji (ед.)
пренебрежительность
usodawi (ед.), udharaulifu (ед.)
прения
jadiliano (ma-), madahala (мн.), mdahalo (mi-), majibizano (мн.)
преобладать
-tamalaki, -tawala
преображать
-rekebisha
преобразование
badiliko (ma-), badilisho (ma-), geuzi (ma-), geuzo (ma-), mageuko (мн.), mgeuko (mi-), mgeuzo (mi-), ugeuzi (eд.)
преобразователь
(мат.) kigeuzo (vi-)
преобразовывать
-badilisha, -geuza, -ongoza;
тот, кто преобразует (что-л.) mgeuzi (wa-)
преобразовываться
-geuka
преодолевать
-mudu, -vuka; (напр. трудности) -shinda;
преодолевать искушение, соблазн -gunga
препарат
dawa (-; ma-);
препарат для дезинсекции или дезинфекции kiuavijidudu (vi-);
препарат для чистки металлической посуды dawa уа kusafisha sufuria (-)
препирательство
hasama (-), mkemeo (mi-), mzozo (mi-), uteto (ед.)
препираться
-babaka, -gomba, -bishana, -semezana
преподавание
fundisho (ma-), ufundishaji (ед.), ufunzi (ед.), msomo (mi-), ualimu (ед.)
преподаватель
mhadhiri (wa-), mkalimu (wa-), mwalimu (wa-; w-);
преподаватель молодой mkufunzi (wa-)
преподавать
-fundisha, -somesha;
преподавать прекрасный урок -fundisha somo zuri
преподносить
-zawadia;
преподносить дар (девушке, прошедшей инициацию, невесте, увидев ее лицо впервые) -fichua;
преподносить подарок -kabidhi zawadi;
преподносить щедрый подарок -pukusa
препоясывать
(устар.) -funga;
препоясывать чресла -funga kibwebwe
препровождать
-fuatisha, -pelekea
препятствие
chelezo (ma-), dokezi (ma-), kidaraja (vi-), kikwamizo (vi-), kikwamo (vi-), kikwazo (vi-), kinga (-), kinzano (ma-), kipingamizi (vi-), pingamizi (-; ma-), kipingo (vi-), kisiki (vi-), kitata (vi-), kizuio (vi-), kizuizi (vi-), mfungizo (mi-), mkingamo (mi-), mzibo (mi-), tatizo (ma-), sumbuko (ma-), tataniko (ma-),upinzani (eд.), uzuiaji (ед.), uzuio (ma-), zuio (ma-); kwao (ma-), kizingiti (vi-), mbigili (-; mi-) (перен.)
препятствовать
-bamba, -bisha, -chelewesha, -dinda, -faiti, -fingiza, -gwaza, -kataza, -kinga, -kingama, -kinza, -pinga, -tatiza, -viza, -virigiza, -zuia, -wakifisha, -weka zuio;
препятствовать заниматься предпринимательством (желая сохранить монополию) -kiritimba;
препятствующий -pingani, -kinzani
пререкание
hasama (-), mnazaa (mi-), mzozo (mi-);
пререкания ugomvi (ед.), vita (мн.; -)
пререкаться
-gomba, -semezana, -babaka, -bishana
прерогатива
haki (-), mamlaka (-)
прерывание
katizo (ma-), kivunjo (vi-), ukataji (ед.);
прерывание разговора kidakizo (vi-), dakizo (ma-)
прерывать
-chachawiza, -katiza, -simamisha, -vunja, -zuma;
прерывaть разговор, беседу, речь -dakiza, -varanga, -kata maneno, -paramia;
прерывать дыхание -paza pumzi;
прерывать отношения (вследствие ссоры) -hasimu;
прерывать пост (после захода солнца) -fungua saumu;
быть прерванным -tindika, -katika, -vunjika
прерываться
-tindika, -tua
пресекать
-komesha, -maliza
преследование
1) (гонение) adhabu (-), fukuzano (ma-), oneo (ma-), sumbulio (ma-), teso (ma-)
2) (притеснение) masumbulizi (мн.), oneo (ma-)
3) (погоня) windo (ma-), msako (mi-)
преследователь
1) (гонитель) mfuasi (wa-), mfukuzi (wa-), mtesa[ji] (wa-)
2) (участник погони) mfuasi (wa-), msakaji (wa-)
преследовать
1) (гнаться) -andama, -bimbirisha, -fuata, -saka, -vizia, -winda, -fukuza;
преследовать друг друга -zungushana;
тот, кто преследует msakaji (wa-);
преследовать цель, интерес -lengea, -pigania, -ania
2) (надоедать) -kalifisha, -tesa
3) (предавать гонениям) -onea, -angasa, -tesa;
преследуемый человек mteswa (wa-);
преследовать по суду -dai
пресмыкание
utambazi (tambazi)
пресмыкаться
-jidhili, -tambaa
пресмыкающееся
mnyama mtambaazi (wa-), mtambaa chini (wa-), mdudu mtambaaye (wa-)
пресность
uchapwa (ед.)
пресный
(невкусный) chapwa, dufu, zaburi, -а chukuchuku;
пресная вода maji baridi (мн.)
пресс
bano (ma-), kikamulio (vi-), kinu (vi-), kipondeo (vi-), nyundo (-), shindikizo (ma-), shinikizo (ma-), guruto (ma-)
пресс-конференция
majibizano (мн.), mkutano wa waandishi [wa magazeti, wa habari] (mi-)
пресс-центр
kituo cha [mikutano ya waandishi wa] habari (vi-)
пресса
magazeti (мн.)
прессование
mguruto (mi-)
прессовать
-gandamiza, -songa, -shinikiza;
быть спрессованным -bwika, -shindamana
преставившийся
(о покойном) mhurumiwa (wa-), hayati (-), marehemu (-)
престиж
hadhi (-; mа-), karama (-), mbwembwe (-), heshima (-), sifa (-)
престол
kiti cha enzi (vi-), arshi (-) (поэт.)
преступать
-kiuka;
преступать закон -halifu sheria;
преступающий закон, правило, обычай -halifu
преступление
uhalifu (ma-), halafa (-), jinai (-), kosa (ma-), dhambi (-; ma-), hatia (-), junaa (-), manza (-), maonevu (мн.), taksiri (-)
преступник
fisadi (ma-), mfisadi (wa-), halifu (ma-), jizi (ma-), mhalifu (wa-), mkosaji (wa-), mshenzi (wa-), mtenda mbaya (wa-), mtenda dhambi (wa-), mwenye hatia (wenye)
преступно
kifisadi, kihalifu
преступный
-а jinai, -а kifisadi, -а kihalifu, -а uhalifu, -eusi (перен.)
пресыщаться
-kimwa, -kinai, -tamauka;
быть пресыщенным -kimwa, -kinai, -kolwa, -shiba
пресыщение
shibe (ед.)
претворение
utimilifu (ед.), tekelezo (ma-)
претворять
(в жизнь) -kamilisha, -weka vitendoni, -tia vitendoni, -tafsiri, -fikiliza, -tia uhai, -timiza, -tekeleza
претендент
mgombea (wa-), mtaka (wa-), mshindani (wa-);
быть претендентом -gombea
претендовать
-daha, -dai, -jidai, -toa haja kwa, -taka haja kwa, -wa na makuu, -gombea, -gombania, -jitenda
претензия
daawa (-; ma-), dai (ma-), haja (-), makuu (мн.), mawaidha (мн.)
претенциозность
madahiro (мн.)
претерпевать
-vumilia;
претерпевать трудности -weza taabu
преть
-sonona
преувеличение
mapyoro (мн.)
преувеличенно
jadi
преувеличивать
-piga chuku, -pyora, -zidisha mno; -tia chumvi, -tunisha mashavu (перен.)
преуменьшать
-hesabu kuwa kidogo kuliko kilivyo
преуспевание
baraka (-), saada (-), uendeshaji (ед.), ufanifu (ед.), ufanisi (ед.), uongoaji (ед.), ua (ma-) (перен.)
преуспевать
-bahatika, -bariki, -faidi, -fana, -fanikia, -faulu, -idilika, -kolwa, -neemeka, -nufaika, -sitawi, -stakimu, -tamwa, -la mbwende (идиом.),-ondokea (перен.);
преуспевающий fani;
преуспевающий человек mpasi (wa-)
префикс
kiambishi awali (vi-), kiambishi cha mbele (vi-), kiambishi cha mwanzoni (vi-), kishikizo (vi-)
преходящий
-а kupita, -a muda
прецедент
tukio (ma-), mfano (mi-)
при
na, kwa;
при закрытых дверях faraghani;
при любых обстоятельствах kulihali, условиях ima fa ima;
при помощи bi, kwa;
при свете mwangani;
при следующих условиях kwa masharti yafuatayo;
при условии hali;
при условии, что mradi
прибавка
alawensi (-), marupurupu (мн.), nyongeza (-), ongezeko (ma-), ziada (-)
прибавление
jazo (-; ma-), kivo (vi-), mazidadi (мн.), nyongeza (-), zaidi (-), ziada (-)
прибавлять
(присоединять) -ama; (увеличивать) -ongeza, -zidisha;
прибавлять шагу -panua miguu, -tanua miguu
прибавляться
-ongezeka, -zidi
прибавочный
-a ziada;
прибавочная стоимость thamani уа ziada (-)
прибегать
-ja mbio; (использовать) -tumia, -chukua;
прибегать к помощи кого-л. -kimbilia;
прибегать к хитрости -fanya hila
прибедняться
-jirahisi
прибежище
kimbilio (ma-), utengo (ед.), stara (-)
прибивать
(гвоздями) -kongeza
прибирать
1) (убирать) -chambua
2) (брать);
прибирать к рукам -tenga, -weka kwapani (перен.);
прибирать [к рукам] все его имущество -mkumba mali zake zote
приближать
-egesha, -karibisha, -sogeza
приближаться
-egema, -ja, -jongea, -kabili, -karibia, -sogea, -songelea karibu, -chegama, -tetereka
приближение
karibiano (-; ma-), karibio (ma-), ukaribio (ед.), msogeleo (mi-)
приблизительно
hukumu уа, kadiri [уа], kama, karibu nа, kwa kukisia, nusura, yapata, takriban
приблизительный
si barabara, -a karibu;
быть приблизительным -tetereka
прибой
mfua wa mawimbi (mi-)
прибор
chombo (vy-), kifaa (vi-), kipande (vi-), mtambo (mi-), seti (-), zana (-);
прибор для выжимания жидкости ukamio (ед.);
прибор для измерения kipimo (vi-);
прибор для исследования слуха sonometa (-);
нагревательный прибор kipasha moto (vi-)
приборостроение
utengenezaji wa vyombo (ед.)
прибрежный
-a pwani;
прибрежное плавание safari уа mwambao (-);
прибрежный район ukanda wa pwani (kanda)
прибывать
-fika, -ja, -tekelea, -wasili;
прибывать к -fikia;
прибывать заблаговременно, вовремя -wahi
прибыль
chumo (ma-), dahili (ma-), faida (-), halasa (-), kivuno (vi-), masilahi (мн.; -), mavuno (мн.), nafuu (-), nyongeza (-), pato (ma-), tija (-), uchumi (ед.), ziada (-), ritani (-) (редко);
прибыль от торговли mrabaha (mi-)
прибыльный
-еnуе faida, -а kuleta faida;
быть прибыльным -lipizika
прибытие
jio (ma-), ujio (ma-), mjio (mi-), ujaji (ед.), jilio (ma-), mfiko (mi-), wasili (ед.);
прибытие людей по очереди utiriri (ед.)
привал
chengo (vy-)
приваривать
-tambuza
приватизация
ubinafsishaji (ед.)
приватизировать
-binafsisha
приведение
(в порядок) ratibu (-), tengenezo (ma-), tengeneo (ma-), utunzaji (ед.), maandiko (мн.), maongozi (мн.), mpango (mi-), rekebisho (ma-), urekebishaji (ед.), utungaji (ед.), uchambuzi (ед.);
приведение в состояние готовности utayarishaji (ед.)
привереда
mteuzi (wa-)
привередливость
makuu (мн.);
привередливость в пище machagu (-; мн.)
привередливый
-teuzi;
привередливый человек mbeuzi (wa-), mnywanywa (wa-);
привередливый в пище человек machagu (-; мн.);
быть привередливым -chagua, -teua (перен.)
привередничать
-chagua, -teua (перен.)
приверженец
jasusi (ma-), mfuasi (wa-), mkereketwa (wa-), mpenzi (wa-), mshikaye (wa-);
быть приверженцем -shabiki
приверженность
kufuata, tasliti (-)
привет
amkio (ma-), salamu (-)
приветливость
bashasha (-), mapendezi (мн.), upendezi (ед.), upole (ед.), utamu (ед.), wema (ед.)
приветливый
jamali, -kunjufu, -zuri;
приветливое лицо uso wa kutulia (nyuso);
приветливый человек mterehemeshi (wa-);
быть приветливым -tia bashasha, -wa nа bashasha, -jikunjua, -taibu
приветствие
amkio (ma-), maamkiano (мн.), chewa (-), karibisho (ma-), mbukwa (-), mlahaka (mi-), pongezi (-), salamu (-), saluti (-), shangilio (ma-), tahania (-), utweshi (ед.)
приветствовать
1) (кого-л., что-л.) -hongeza, -toa (-pa) hongera, -laki, -piga mbukwa, -ng'ara, -pa salamu, -sabahi, -toa salamu, -salimu, -piga (-toa) saluti, -ра (-toa) tahania, -wajihi, -shika miguu уа (устар.);
приветствовать (кого-л.) утром -amza;
приветствовать старших -twesha;
приветствовать кого-л. -amkia;
приветствовать почтительно -kongowea, -shika miguu;
приветствовать радостными криками -shangilia;
тот, кто приветствует mshangiliaji (wa-)
2) (одобрять) -ng'ang'ania, -pongeza
прививать
(навыки, идеи и т.п.) -jenga; (вакцину) -chanja
прививка
mchanjo (mi-), chanjo (ma-), upigaji sindano (ед.);
делать прививку -chanja, -piga sindano
привидение
kivuli (vi-), kizuka (vi-), mzuka (wa-; mi-), zuka (ma-), njozi (-)
привилегия
fadhili (-), nafuu (-), natija (-)
привинчивать
-piga skurubu
привирать
-tia chumvi (перен.)
привлекательность
haiba (-), jamali (-), upendelevu (ед.), matuko (мн.); ulimbo (ед.), nuru (-) (перен.)
привлекательный
jamali, -nyerezi, -а kupendeza, taanusi, -а kuvutia;
привлекательная девушка msichana mwenye ulimbo (wa-);
привлекательный человек jamali (-);
быть привлекательным -nawiri, -pendeka, -taadhimika, -tamanisha, -tazamika, -ng'aa (перен.)
привлекать
-tamanisha, -tamia, -tekeza, -vuta;
привлекать взор -vuta macho;
привлекать внимание -vuta (-chukua, -tega) nadhari, -pendekeza, -tazamisha, -vuta usikizi, -vuta uangalifu;
привлекать к судебной ответственности -tia hatiani;
привлекать к участию -shirikisha;
привлекать на свою сторону -teka, -vuta;
быть привлеченным к судебной ответственности -fikishwa mahakamani
привлечение
(к участию) ushirikishaji (ед.);
привлечение в принудительном порядке (к какой-л. работе) shokoa (-);
привлечение внимания kiangalizo (vi-)
привод
(авто) gia (-)
приводить
-fikisha, -leta, -soza;
приводить к распятию -sulubisha;
приводить выдержку, цитату -do[n]doa;
приводить к чему-л. -zua;
приводить в беспокойство -bambanya;
приводить в беспорядок -bomoa, -chafua, -fuja, -pangua, -paraganya, -pekecha, -timua, -rabishi, -tengua, -vungavunga, -vunganyiza, -vuruga;
приводить в движение -endesha, -sukuma;
приводить в гнев -kasirisha;
приводить в действие -anzisha, -endesha;
приводить в действие кузнечные мехи -figuta;
приводить в замешательство -tia bumbuazi, -vuruga, -chafua mtu mawazo, -bumbuaza, -babaisha, -heleleza, -kanganya, -changanyisha, -koroweza, -pumbaza, -tatiza, -rabishi, -zubaisha, -zuzua;
приводить в дурное настроение -chukiza;
приводить в исполнение приговор -timiza hukumu;
приводить в негодность -haribu, -viza;
приводить в отчаяние -katisha tamaa;
приводить в недоумение -chachia;
приводить в порядок, норму -andaa, -andika, -sabidi, -sarifu, -chambua, -fanyiza, -nadhifisha, -ongoza, -panga, -ratibu, -tuliza, -safisha, -safidi, -tengeneza, -weka utaratibu, -zatiti;
приводить в смущение -shtua, -zuzua;
приводить в соответствие -weka kwenye mstari wa, -endekeza, -linganisha, -weka ulinganisho, -wianisha;
приводить в состояние -chukua;
приводить в состояние готовности -tega;
приводить в трепет -tetemesha, -tukutisha;
приводить в упадок -teketeza;
приводить в ярость -ghadhibisha, -hamakisha, -kasirisha, -tunisha;
приводить довод ложный -toa kisingizio;
приводить друг друга в смущение -dudumikana;
приводить к власти -tawaza;
приводить к войне -leta vita;
приводить к концу -komesha;
приводить к общему знаменателю -badili;
приводить к потере сознания -toa fahamu;
приводить к присяге -apisha, -lisha kiapo, -lisha yamini;
приводить к согласию, соглашению -kubalisha, -patanisha;
приводить к столкновению -tesanya;
приводить к упадку -angamiza;
приводить обратно -rejesha;
приводить себя в порядок -jikwatua;
быть приведенным в возбуждение -nyewa;
быть приведенным в порядок -tengenea;
тот, кто приводит в порядок (что-л.) mpanga (wa-);
тот, кто приводит в порядок mwandaliaji (wa-);
тот, кто приводит к присяге mwapizi (wa-)
приводной
(ремень) mjarari (mi-), mkanda (mi-), ukanda wa kuendesha mashine (kanda);
приводной ремень швейной машины ujari (ma-; njari)
привоз
uletaji (ед.), uwasilishaji (ед.)
привозить
-fikisha, -leta, -peleka, -soza, -wasilisha
привратник
bawabu (ma-; -), kipa (-), mngoja mlango (wa-)
привыкание
uzoefu (ед.)
привыкать
-zoea, -ganda (перен.), -pema (редко);
привыкать к окружающей обстановке -tengemaa;
привыкший -zoevu
привычка
uzoefu (ед.), zoea (ma-), zoezi (ma-), mila (-), ada (-; ma-), desturi (-), ibada (-), tabia (-)
привычный
-а uzoefu, -zoevu;
быть привычным к тяжелому труду -sulubika
привязанность
mahaba (мн.), haba (-; mа-), ashiki (-), kite (ед.), kipendo (eд.), matilaba (мн.), nyonda (-), upendaji (ед.), upendo (ед.);
взаимная привязанность mapendano (мн.), upendano (ед.)
привязывание
ufungaji (ед.), kukaza;
привязывание к леске крючка simbiko (-; ma-), shimbiko (ma-)
привязывать
-boba, -kaza, -shaliki;
привязывать крючок к леске -shimbika, -simbika;
привязывать канат -firari;;
привязывать веревку -funga kamba;
привязывать сосуд к надрезу на пальме (для сбора древесного сока) -umika
привязываться
(сближаться) -tabiki, -jibandika, -ganda (перен.); (приставать) -bandika
пригар
gaga (mа-), ukoko (ma-)
пригибать
-inamisha, -inika, -betua, -nepesha
пригибаться
-bong'oa, -nepa, -inama;
пригибаться к земле -sujudu, -datama
приглаживать
(волосы и т.п.) -puna
приглашать
-alika, -karibisha;
приглашать к столу -karibisha chakula, -kirimu;
приглашать на работу -walia;
приглашать на чай -karibisha chai;
тот, кто приглашает mwita[ji] (wa-), mwalishi (wa-)
приглашение
jaliko (ma-), karibisho (ma-), mwaliko (wali), mwito (mi-), ualikaji (ед.);
приглaшение в гости ukaribishaji (ед.)
приговаривать
(юр.) -hukumia;
быть приговоренным к пожизненному заключению -hukumiwa kifungo cha maisha; быть приговоренным к смертной казни -hukumiwa kula kitanzi, -hukumiwa kifo
приговор
hukumu (-)
пригодность
laiki (-), ufanifu (ед.)
пригодный
salihi, -toshelezi;
что-л. пригодное laiki (-);
быть пригодным -faa, -fidi, -shimiri, -tosha, -tosheleza;
быть пригодным для обитания -kalikana;
быть пригодным для носки -vika;
делать пригодным -koleza
пригонять
(прилаживать) -geza, -lengeta, -linga
пригорать
-ungua;
пригоревший рис ukoko (ma-)
пригород
hara (-), kitongoji (vi-), kiunga (vi-), pembezo (-; ma-), nje ya mji
пригорок
chuguu (-), dutu (ma-), kiduta (vi-), kilima (vi-), mwinuko (mi-)
пригоршня
chopa (ma-), gao (ma-), kofi (ma-), konzi (-; ma-), mchoto (mi-), ng'anda (-), ngoto (-), oya (ma-), woya (ny-)
приготавливать
-andaa, -ratibu, -tengeneza, -weka (-fanya) tayari, -tayarisha, -zatiti; (о пище) -pika;
приготовленный tayari;
приготовленная пища vunana (-);
быть приготовленным к чему-л. -tengenea
приготавливаться
-jiweka tayari;
приготавливаться слушать -tega masikio
приготовительный
-a kutayarisha
приготовление
maandalizi (мн.), mwandao (mi-), uandaaji (ед.), maandiko (мн.), mwandiko (mi-), tayarisho (ma-);
приготовление вина (из сока растений) ugemi (eд.), ulanzi (ед.);
приготовление пищи mpiko (mi-), upikaji (eд.), mapishi (мн.), upishi (ед.);
делать приготовления -andaa
придавать
-pa, -ongeza, -zidisha;
придавать аромат пище -towea;
придавать большой вес -tilia nguvu;
придавать себе (какой-л.) вид -jipa;
придавать вкус -koleza, -unga;
придавать значение -toa umuhimu kwa, -maanisha, -thamini, -ра umuhimu kwa, -weka maanani;
придавать большое значение -ра uzito;
придавать мужества, решительности -mpa mtu kichwa, -tiа shime, -piga moyo konde (перен.);
придавать пикантность (прям. и перен.) -koleza;
придавать уверенность -yakinisha;
придавать форму, вид -sawiri, -umba, -chongoa;
придавать форму круга -viringa
придавливать
-banza, -elemea, -finya, -gandamiza, -tomasa, -titia
приданое
mali ya bibi arusi (-)
придвигать
-egesha, -sogeza
придерживаться
-nata, -ng'ang'ania, -shika, -simama, -gandama, -shikilia, -tabiki;
придерживаться той же линии -kaza kamba ilеilе (перен.);
придерживаться чего-л. временно -jishikiza;
придерживаться запрета, табу -gunga;
придерживаться мнения -shika nadhari;
придерживаться неукоснительно -gandama;
придерживаться обычая, традиции -fuata desturi;
придерживаться религиозного толка -kalidi;
строго, твердо, упорно придерживаться чего-л. -fuata, -ambata, -chachamaa
придира
см. <<придирчивый>>
придираться
-checha, -piga hanjamu, -tia hanjamu, -nyonyosha, -zoza, -guna, -zimbaa
придирка
nyanyaso (-; ma-), ununaji (ед.), ging'izo (-), magombezo (мн.), masumbulizi (мн.), uchokozi (ед.)
придирчивый
-bishi, -a kukemea;
придирчивый человек mteuzi (wa-), mpuuzi (wa-)
придумывать
-bimba, -tunga, -zua
придыхание
mpumuo (mi-)
приедаться
-kinaisha
приезд
jio (ma-), mjio (mi-), ujaji (ед.), ujio (ma-)
приезжать
-fika, -ja, -wasili
прием
1) (аудиенция) baraza (ma-;-), majilis[i] (мн.;-);
официальный прием hadhara (-)
2) (банкет) karamu (-);
прием "а ля фуршет" bufe (-);
прием гостей pati (-);
прием официальный hafla rasmi (-);
прием правительственный dhifa уа taifa (-)
3) (встреча) makaribisho (мн.), mapokezi (мн.), pokeo (ma-), wajihi (-);
прием радушный karibisho (ma-), mlahaka (mi-)
4) (получение) upokeaji (ед.), wasili (ед.);
прием радиопередачи mapokezi (мн.);
прием на работу uajiri (ед.);
прием пищи ulaji (ед.);
прием пищи один раз в день mshindio (mi-);
прием пищи первый после поста kifungua kinywa (vi-);
прием пищи последний до рассвета во время поста в месяце рамадане daku (-)
5) (уловка, способ) hila (-), mbinu (-), ufundi (ед.);
художественные приемы романа ufundi katika riwaya (ед.)
приемлемость
mwafaka (mi-)
приемлемый
mwafaka, -a kufaka, -na-o-kubalika;
быть приемлемым -onekana kama, -sihi, -kubalika;
делать приемлемым -koleza;
быть неприемлемым -pigwa zii
приемная
majilis[i] (мн.;-), sebule (-), ukumbi (kumbi)
приемник
(для дождевой воды) kingio ya maji (-);
(радио) [chombo cha] redio (-), msikilizaji (mi-)
приемный
1) (неродной) -а kikambo;
приемная мать mama mlezi (-);
приемная сестра, брат ndugu wa kupanga (-);
приемные дети watoto walioasiliwa (мн.);
приемные родители wazazi wa kupanga (мн.);
приемный отец baba wa kupanga (-)
2) (день, комиссия и т.п.) -a mapokezi
приемщик
mpokea[ji] (wa-);
приемщик шкур mfanidi ngozi (wa-)
прижигание
pisho (ma-), unguzo (ед.)
прижигать
-choma, -pisha
прижимать
-dudumikiza, -finya, -gandamiza, -minya, -tomasa, -banza;
прижимать к груди -kumbatia kifuani, -pambaja;
быть прижатым друг к другу -bandamana
прижиматься
-bandama
прижимистость
ukiritimba (ед.)
приз
zawadi (-; ma-), tuzo (ma-)
призвание
mwito (mi-), kipawa (vi-), majaliwa (мн.)
приземистый
(человек) kibarango (vi-)
приземление
mtuo (mi-)
приземляться
(о самолете) -shuka, -tua
призер
mwenye zawadi (wenye), mwenye tunzo (wenye)
призма
mche (mi-)
признавать
-jua, -kubali, -sudukia, -tambua, -ungama, -giniza, -tii;
признавать вину -ungama (-kiri, -tambua, -kubali) lawama, -kiri makosa;
признавать суверенитет -tambua utawala;
признавать недействительным -batili;
признавать удовлетворительным -ridhika, -ridhia;
признавать свое поражение -kai;
признавать себя побежденным -shindwa;
признавать виновным -tia hatiani;
признавать страну -tambua nchi;
быть признанным -bainikana, -tambulika, -tambulikana;
быть признанным виновным -patikana nа hatia;
не признавать -kanya, -kana, -kidhibisha, -bihi;
не признавать себя виновным -kana shtaka, -kanusha shtaka
признаваться
-kiri, -ungama;
тот, кто признается mwungama (wa-)
признак
alama (-), dalili (-), ishara (-), kionyo (vi-), onyesho (ma-), waa (ma-);
отличительный признак ibura (-);
признаки мужского пола uume (ед.)
признание
ukiri (ед.), utambulizi (ед.), uungamaji (ед.);
признание вины ukiri wa makosa (ед.), mwungamo (mi-), ungamo (ma-);
признание недействительным kitanguo (vi-), mbatilisho (mi-);
признание виновным hatia (-)
признанный
(известный) maalum[u], mahususi
признательность
jazua (-), shukrani (-);
быть признательным -shukuru
призрак
kivuli (vi-), kizuka (vi-), mzuka (wa-; mi-), zuka (ma-), maluilui (мн.), njozi (-)
призрачно
kipepo
призыв
kauli (-), kilio (vi-), mwito (mi-), wito (ед.), uitaji (eд.), ndumo (-);
призыв муэдзина к началу молитвы ikama (-), adhana (-);
призыв на военную службу uandikishaji wa askari (ед.)
призывать
-alika, -ita, -shawishi, -taka, -toa wito;
призывать к активному действию -himiza;
призывать благословение -tabaruku;
призывать к забастовке -ita mgomo;
призывать к молитве (о муэдзине) -piga adhana, -toa adhana, -adhini;
призывать кого-л. -gutia;
призывать в армию -andikisha jeshini
прииск
mgodi (mi-)
приказ
amri (-; ma-), mwamrisho (mi-), dikrii (-), hukumu (-), neno la nguvu (ma-)
приказание
agizo (ma-), amri (-; ma-), maandao (мн.), neno la nguvu (ma-)
приказывать
-agiza, -amuru, -hukumu;
тот, кто приказывает mwamrishaji (wa-)
приканчивать
(доканчивать) -pua, -maliza; (кого-л.) -piga kipigo cha kumwua mtu
прикасаться
-dara, -gusa, -papasa;
слегка прикасаясь danadana
прикидывать
(примерять) -geza, -jaribu nguo, -linga;
(рассчитывать) -kisia
прикидываться
-jidai, -jisingizia, -jitendekeza;
прикидываться глупым -jipa ujinga;
прикидываться больным -shindika;
прикидываться простачком -jitendekeza ushamba
приклад
kitako cha bunduki (vi-), tako la bunduki (ma-), liwato (ma-; -)
прикладывание
bandiko (ma-), mbandiko (mi-), mwandiko (mi-)
прикладывать
1) (приближать вплотную) -fungamanisha
2) (добавлять) -ongeza, -tia mwishoni
приклеивание
bandiko (ma-), mbandiko (mi-), mng'ang'anio (mi-), uambatisho (ед.)
приклеивать
-ama, -bandika, -tabikisha
приклеиваться
-ambata, -data, -ganda, -gandama, -limatia, -namatia, -nata, -ng'ang'ania, -shikamana
приключение
hekaya (-), shani (-)
приковывать
-funga kw vifungo;
приковывать взгляд -kaza macho, -riaria
прикосновение
mguso (mi-)
прикрепление
bandiko (ma-), kiambatisho (vi-), kifungo (vi-), mkazo (mi-), wambiso (ед.) (редко);
прикрепление крючка к леске simbiko (-; ma-), shimbiko (ma-)
прикреплять
-aliki, -ambatisha, -angika, -bandika, -pachika, -shamiri, -shikilia, -tabikisha, -wamba;
прикреплять что-л. на стену -tundika;
быть неплотно прикрепленным -cheza;
быть неприкрепленным -legea
прикрепляться
(к чему-л.) -kazana nа
прикрывать
-gubika, -sitiri, -tanda, -vumbika, -ziba;
прикрывать всем телом, крыльями -fuchama;
прикрывать дверь, окно -shindika, -vugaza, -sindika
прикрытие
sitara (-)
прикусывать
-ng'wenya; (перен.) прикусывать язык -fyata ulimi
прилавок
kaunta (-), rafu (-)
прилагательное
kivumishi (vi-), sifa (-)
прилагать
-andika, -bandika, -tabikisha, -wamba;
(документы и т. п.) -ambatisha, -ambatanisha;
прилагать [все] усилия -fanya juu chini, -kakamua, -kakam[u]ka, -kakamia, -kusuru, -kazania kufanya lo lote, -kazana, -fanya bidii, -toa bidii, -jibidisha, -chagaa, -idilika, -pirikana, -wa mbioni
прилаживание
mkazo (mi-), kiambatisho (vi-), wambiso (ед.) (редко)
прилаживать
-endekeza, -geza, -linga, -unga, -wamba
прилегать
(примыкать) -pakana na, -changamana na
прилежание
juhudi (-), ujitahidi (ед.), bidii (-), utendaji (ед.)
прилежный
-angalifu;
быть прилежным -biabia
прилечь
(от крайней усталости) -jibweteka
прилив
furiko (ma-), maji [ya] kujaa (мн.), maji makuu (мн.), mweuo (mi-);
прилив большой maji [уа] maundifu (мн.), bamvua (-);
прилив в новолуние bamvua kubwa (-);
прилив в полнолуние bamvua dago (-)
прилипала
(рыба) chazo (-)
прилипание
mng'ang'anio (mi-), uambatisho (ед.)
прилипать
-ambata, -data, -ganda, -gandama, -limatia, -namatia, -nata, -shikamana
приличие
jamala (-), adabu (-)
прилично
kiada
приложение
chaagizo (vy-), kijalizo (vi-), kiongezo (vi-), nyongeza (-), kiambatanisho (vi-)
приманка
chambo (vy-), jambo (-), kishawishi (vi-), mlisho wa samaki (mi-), mlisho wa mshipi (mi-)
примат
(преобладание) ukuu (ед.), utawala (tawala)
применение
matumizi (мн.), mtumo (mi-), utiaji (ед.), utumi (ед.), utumiaji (ед.)
применять
-tumia, -tumilia;
применять санкции -weka vikwazo;
применять власть -tumia nguvu;
применять косметику -para;
применять насилие, силу -tumia mabavu, -ghusubu, -fanya (-tumia, -tia) nguvu, -pirikana;
быть применяемым -tumika;
тот, кто применяет силу mtumia nguvu (wa-)
пример
kilingo (vi-), mfano (mi-), ruwaza (-);
пример для подражания mfano wa kuigia (mi-);
быть примером для кого-л. -wa mfano bora kwa
примерка
(одежды) kigezanguo (vi-)
примерно
karibu nа, takriban
примерный
(достойный подражания) -а kupigiwa mfano
примерять
-geza, -jaribu nguo, -linga
примесь
majuzo (мн.), uchanganyi (ед.)
примета
alama (-), dalili (-), ibura (-), ishara (-), utambulisho (ед.), waa (ma-), wasifu (ед.)
приметка
punta (-)
приметывать
-shikiza, -shikiliza
примечание
kiangalizo (vi-), kidokezi (vi-), kielelezo (vi-), sherehe (-), tanbihi (-)
примечательный
-а kuvutia
примешивать
-changanya, -ghoshi
примешивание
changanyo (ma-)
примиренец
msuluhi (wa-)
примирение
mapatanisho (мн.), msuluhisho (mi-), patanisho (ma-), suluhu (-), upatanifu (ед.), upatanisho (ед.)
примиримый
-patanifu
примирительный
-a kupatanisha, -a kusuluhisha
примирять
-afikianisha, -aganisha, -egesha, -patanisha, -pendanisha, -suluhisha
примиряться
(замиряться) -patana; (с чем-л.) -kubaliana, -zungukia (перен.)
примитивный
1) (простейший) rahisi sana, sahali
2) (человек) -a kijinga, -si-o-elimika vizuri
приморский
-a pwani, -a karibu na bahari
примыкать
-changamana, -shiriki, -ungana;
примыкать друг к другу -pakana;
плотно примыкать -saki
принадлежать
-husu, -wa mali ya
принадлежность
1) (аксессуар, вещь) kifuasi (vi-);
принадлежности vikorokoro (мн.) tunzo (-; ma-)
2) (к чему-л.) kuhusika na;
принадлежность к знатному роду ukabaila (ед.);
принадлежность к мужскому полу uume (ед.);
принадлежность к животному миру unyama (eд.)
принижать
-dhalilisha, -dunisha, -hafifisha, -hakiri;
принижать роль -shusha hadhi
приниженность
udhalifu (ед.), udhalilifu (ед.)
приниженный
-tule
приникать
(к чему-л., кому-л.) -bandama
принимать
-pokea, -ridhia, -takabadhi, -tambua, -twaa;
принимать гостей -pokea, -laki;
принимать напр. предложение -kubali;
принимать ванну, душ -oga, -chukua bafu;
принимать парад -kagua gwaride;
принимать полномочия -tadaraki;
принимать брачное предложение -kubali posa;
принимать решение -hirimia, -kata shauri, -nuiza, -yakinia, -funga shauri;
принимать какое-л. решение -pitisha;
принимать мудрое решение -amua sungura (перен.);
принимать резолюцию -pitisha rezolusheni;
принимать решение твердое -jifunga;
принимать апелляцию -kubali rufani;
принимать во внимание, в расчет -hesabu, -tia hesabuni, -endekeza, -itabiri, -ti[li]a maanani, -shika maneno, -zingatia;
принимать вид, форму, облик -chukua sura;
принимать вклад -shika amana;
принимать гражданство -chukua uraia;
принимать дежурство -badili zamu;
принимать за что-л., кого-л. -ona kama;
принимать ислам -silimu, -ingia islamu, -ingia uhaji;
принимать меры -chukua hatua, -tadhibiri;
принимать на веру -sadiki;
принимать наказ -pitisha kumbukumbu;
принимать на себя обязательство -ahidi;
принимать на службу -tia kazini;
принимать на хранение -stakabadhi;
принимать несчастный вид (желая разжалобить кого-л.) -jikunyatia uso;
принимать новорожденного -zalisha;
принимать первую пищу после сна -sebeha;
принимать первую вечернюю пищу в рамадан -futuru;
принимать приветствие -pokea saluti;
принимать причастие -pokea komunio;
принимать профилактические меры -kinga;
принимать радушно -karibisha, -kongowea, -kirimu;
принимать с распростертыми объятиями -pokea kwa kichwa na miguu;
принимать салют -pokea saluti;
принимать соболезнование -pokea tanzia;
принимать тонизирующее лекарство -la muku;
принимать участие -shiriki, -ingia;
принимать участие в похоронах -zika;
принимать участие в собрании, заседании и т.п. -hudhuria;
что-л. принятое pokeo (ma-); быть принятым -twaliwa;
тот, кто принимает гостей mkaribishaji (wa-), mpokezi (wa-);
тот, кто принимает признание mwungamishi (wa-);
не принимать во внимание, всерьез -puuza, -fifilisha;
не принимая во внимание bila [уа] kujali, kwa kutojali;
принимающая сторона mwenyeji (w-)
приниматься
(за что-л.) -amiri, -anza;
приниматься вновь -charuka, -chaga, -chacha
приносить
-leta, -peleka;
приносить жертву -toa kafara, -chura, -korofisha, -dhahi, -dhabihu;
приносить выгоду, пользу, прибыль -faidia;
приносить изобилие -neemesha;
приносить неприятности -leta matata;
приносить несчастье -sibu, -tia ukuba, -chimba (перен.);
приносить облегчение -starehesha;
приносить плоды -zaa matunda;
приносить поздравления -toa pongezi, -ра pongezi;
приносить присягу -halifu, -la kiapo;
приносить себя в жертву -jitolea sabili, -jitoa mhanga, -jitolea mhanga;
приносить успех -faulisha;
тот, кто приносит mleta[ji] (wa-);
приносящий несчастье -churo
приношение
pukusa (-), sadaka (-);
делать приношение духам или готовить средство от дурного глаза -adua
принудительный
-а kushurutisha;
принудительный труд kazi уа kufanyishwa (-), koto (-; ma-), shokoa (-)
принуждать
-lazimisha, -ghusubu, -bidi, -gagamiza, -himiza, -juburu, -kaba, -kahiri, -pasisha;
принуждать силой -kakamiza;
принуждать выполнять работу -shika shokoa, -sulubu;
принуждать себя (делать трудное, неприятное) -kaimia, -jikokota
принуждение
bavu (ma-), dhara (ma-), kahari (-), mashurutisho (мн.), mshurutisho (mi-), msusumo (mi-), ukalifu (ед.), usambiko (ед.), utakalifu (ед.);
принуждение к уплате ulipizi (ед.)
принц
mtoto wa mfalme (wa-)
принцип
kanuni (-), kawaida (-), msingi (mi-);
принцип наследования mirathi (мн.);
в принципе asilani, kimsingi
принципиально
kimsingi, asilani
принципиальный
-а kimsingi
принятие
upokeaji (ед.);
принятие во внимание uzingatiaji (ед.);
принятие присяги ulishaji viapo (ед.);
принятие решения uyakinishaji (ед.);
принятие упрека upatilivu (ед.)
приобретать
-hodhi, -pata;
приобретать навык, умение -kubuhu;
быть приобретенным -twaliwa
приобретение
mpato (mi-), upatikanaji (ед.);
приобретение квалификации uanagenzi (ед.)
приоритет
kuwa kabla, utangulizi (ед.), kipaumbele (vi-)
приостанавливать
-chelewesha, -simamisha, -sitisha
приостанавливаться
-shindikana
приостановление
ujizuiaji (ед.)
приотворять
-shindua
приоткрывать
-omoa, -shindua
припадать
(к ногам) -shika miguu уа
припадок
kipindi (vi-), kupatwa na;
припадок удушья mpalio (mi-);
припадок эпилепсии kifafa (vi-)
припаивать
-tia lehemu
припасы
akiba (-), mbeko (-), stoo (-)
припев
itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), kipokeo (vi-), mkarara (mi-), tumbuizo (ma-)
припекать
(напр. о солнце) -choma
приписывать
-bandika;
приписывать недостатки -mtia mtu ila;
приписывать судно к порту -andikisha meli;
приписывать себе -jipa;
приписывать чему-л. -tupia
приплод
mzao (wa-), ndama (-)
приподнимать
-ambua;
приподнимать над землей -zoa;
приподнимать одежду -pania
приподнятость
mpanda (mi-)
приподнятый
1) (поднятый) -a kuambuka;
приподнятый край ubigoubigo (mbigombigo)
2) (о настроении) -a kuchangamka
припой
tindikali (-), lehemu (-)
припоминать
-fahamu, -kumbuka, -tambua, -tanabahi
приправа
surwa (-), viungo (мн.); bizari (-); (виды) kitoweo (vi-), mchikicho (mi-), pombo (-), chatne (-), umanga (ед.), achari (-), andazi (ma-)
приправлять
(пищу специями) -chapukia, -koleza, -unga, -towea
припрятывание
ufichaji (ед.)
припрятывать
-banza, -ficha
припуск
mwanya (mi-)
припухлость
kivimba (vi-), muumko (mi-)
приработок
kotokoto (-)
приравнивать
-geza, -sawazisha, -linganisha, -fananisha
приращение
ongezo (ma-)
природа
1) (натура) asili (-), tabia (-), umbile (ma-);
природа страны tabia уа nchi (-)
2) (характер) kiumbo (ед.), tabia (-), umbile (ma-), silika (-), hulka (-)
природный
-а kiasili, -а kimaumbile;
природное свойство, качество tabia (-), umbile (ma-);
природное пастбище shamba lenye majani уа asili yaliwayo (ma-);
природные ресурсы, богатства mali za asili (мн.), maliasili (-), wenzo (nyenzo);
природные условия tabia уа nchi (-), tabia za kimaumbile (-);
природный газ gesi уa asili (-), gesi уа kiasili (-)
природоведение
elimu ya maumbile na mazingira (-)
прирост
nafuu (-), nyongeza (-), ongezeko (ma-), zidi (ma-);
прирост населения uongezekaji wa watoto (ед.)
приручать
-fuga
приручение
fugo (ma-), ufugaji (ед.), mfugo (mi-)
присаживаться
-jilisi, -kaa
присасываться
-nyonya, -fyonza;
присасываться как пиявка -ganda kama mruba
присваивать
1) (забирать себе) -hodhi, -la, -poka, -jichukulia;
присваивать силой или хитростью -lemba
2) (звание и т.п.) -tuza;
присваивать почетное звание -tunukia (-tunza) hadhi ya heshima
присвоение
1) (чужого) upokaji (ед.), uporaji (ед.);
присвоение земельного участка nyarubanja (-)
2) (звания) kutunukia, kupa
прискорбие
sikitiko (ma-)
прискорбный
-a kusikitisha sana
прислонять
-egemeza
прислоняться
-egama, -inamia, -tegemea
прислуга
mtumishi (wa-)
прислуживать
-hudumu;
тот, кто прислуживает за столом mwandikaji wa chakula (wa-)
прислужник
kitumishi (vi-), kibaraka (vi-), kijibwa kitumishi (перен.)
присматривать
-busuri, -enga, -tazama
присматриваться
-angalia, -piga darubini (перен.)
присмотр
kilindo (vi-), maangalizi (мн.), uangaliaji (ma-), uangalizi (ед.); (за больным) mauguzi (мн.)
присоединение
uambatisho (ед.), uingizaji (eд.), uunganishaji (eд.)
присоединять
-ama, -unga, -unganisha
присоединяться
-jumuika, -shiriki, -shirikiana, -ungana, -jiunga, -selea
присоска
mrija (mi-)
приспешник
karagosi (ma-), kikaragosi (vi-), kibaraka (vi-), kidalali (vi-), tarishi (ma-); mdoea (wa-) kijibwa kitumishi (vi-) (перен.)
приспешничество
ukibaraka (ед.)
приспосабливать
-linga, -tengeneza;
быть приспособленным к чему-л. -tengenea
приспособленец
kitimbakwira (vi-)
приспособление
1) (инструмент) kifaa (vi-), kipande (vi-), zana (-);
приспособление для записи звука utepo (tepo; ma-);
приспособление для подвешивания к потолку susu (-; ma-);
приспособление для выдергивания, удаления king'oleo (vi-);
приспособление для жаренья или выпечки (противень, решетка, гриль и т. п.) chomeo (ma-);
приспособление для вышивания muradi (mi-);
приспособление для закрепления (чего-л.) в (каком-л.) положении kipingo (vi-);
приспособление для малышей, начинающих ходить kiwambo (vi-);
приспособление для погрузки товаров на суда mapakio (мн.);
приспособление для подъема pandio (-; ma-);
приспособление для полировки king'arishio (vi-);
приспособление для сжатия или скручивания kisongo (vi-);
приспособление кухонное для переноски горящих углей kipalio (vi-);
приспособление на ладони для проталкивания иглы при сшивании парусины dopa (ma-)
2) (действие) tengenezo (ma-)
приставала
sefule (-) (разг.)
приставание
ging'izo (-), uchokozi (ед.)
приставать
1) (приклеиваться) -ganda, -gandama, -limatia, -namatia, -nata
2) (к кому-л.) -bandika, -ganda, -kaba, -kefyakefya, -nyanyasa, -nyonyosha, -sunza, -kera; -namatia, -kwaa, -nata (перен.);
приставать как банный лист -msakama mtu kama kibanzi cha ukuni
3) (о судах) -soza
приставлять
-weka kwenye;
приставлять ногу (воен.) -funga mguu;
приставлять нож к горлу -pitisha kisu kooni
пристанище
hashuo (ma-), kilalo (vi-), kimbilio (ma-), utengo (ед.)
пристань
bandari (-;ma-), bunta (ma-; -), diko (ma-), forodha (-), gati (-; ma-), guda (ma-), flotile (-)
пристегивать
-[ji]funga
пристрастие
shauku (-), tasliti (-), ukali (ед.), upendeleo (ед.); (в пище) uchu (ед.)
пристраститься
-shiriki;
пристрастившийся к чему-л. -а kubobea (перен.)
пристройка
ubati (bati), tembe (-), kikopesa (vi-), upenu (penu)
приступ
1) (болезни) kipindi (vi-), kipindupindu (ед.);
приступ кашля kikohozi (vi-);
приступ лихорадки kipindi cha homa (vi-);
иметь приступ эпилепсии -patwa na kifafa, -shikwa na kifafa, -kamatwa na kifafa;
сердечный приступ afkani (-)
2) (штурм) shambulio la ghafla (ma-), hujuma (-);
брать приступом -shambulia
приступать
-anza, -kabili, -ab[u]tadi (поэт.)
присуждать
(звание, премию и т. п.) -tuza, -tunukia, -tunza
присутствие
hudhurio (ma-), kuweko (ед.);
в присутствии usoni ра, hadhara уа, kadamnasi
присутствовать
-hudhuria;
присутствовать на заседании, приеме, совещании -barizi
присутствующий
1) (причастие) hadhiri
2) (человек) mhudhuriaji (wa-);
присутству- ющие wanaohudhuria, hadhirina (-)
присущий
maalum[u]
присылать
-leta;
тот, кто присылает mleta[ji] (wa-)
присыхать
-gandama
присяга
kiapo (vi-), uapo (nyapo), yamini (-), halafa (-) (редко);
присяга на верность kiapo cha uaminifu (vi-)
присягать
-apa, -lа (-fanya) kiapo, -apa (-twaa, -tоа) yamini;
тот, кто присягает mwapaji (wa-)
присяжный
(заседатель) hakimu mkazi (-), mwamuzi (wa-)
пританцовывать
-jitapa
притворный
-a kusingizia, -a uwongo
притворство
danganyo (ma-), kimasomaso (ед.), singizio (ma-), ubaramaki (ед.), ufifi (ед.), unafiki (ед.), usongombwingo (ед.), uwongo (ед.)
притворщик
mnafiki (wa-)
притворяться
-jidai, -jifanya, -jisemea, -jisingizia, -jitia, -jitendekeza, -wa na ufifi, -zandiki, -aka (перен.);
притворяться святошей -fanya kitawa (перен.);
притворяться глухим, ничего не понимающим -jitia (-jidai, -jifanya) hamnazo, -purukusha, -pambaniza;
притворяться незнающим -jimamasa, -purukusha;
притворяться больным -shindika, -jigonjweza;
притворяться бестолковым, глупым -jipumbaza, -jipuuza;
притворяться занятым -jiketua;
притворяться немым -aka kimya;
притворяться слепым -vaa miwani (перен.)
притеснение
dhuluma (-; ma-), udhalimu (ед.; ma-), jeuri (-), maonezi (мн.), oneo (ma-), masumbulizi (мн.), ujeuri (ед.), ujuba (ед.), ukandamizaji (ед.), ulemezi (ед.), unyanyasaji (ед.), uoneaji (ед.), utaabishaji (ед.), utesaji (ед.)
притеснитель
kabaila (ma-), mdhalimu (wa-)
притесняемый
-nyonge;
притесняемый человек mnyonge (wa-)
притеснять
-dhalilisha, -dhiki, -dhulumu, -gandamiza, -husuru, -kandamiza, -lemeza, -nyonga, -nyonya, -onea, -kanyaga (перен.)
притесняющий
-a kidhalimu
приток
mkono wa mto (mi-), mtoto wa mto (wa-), kipera (vi-)
притолока
kizingiti (vi-)
притон
shambiro (-)
притрагиваться
-gusa
притупление
upunguzaji [wa uwezo] (ед.);
притупление зрения kinyenyezi (ед.), kiwi (vi-)
притуплять
-butua, -seneza
притупляться
-senea
притча
mfano wa maneno (mi-)
притягательность
haiba (-), jamali (-), ulimbo (ед.) (перен.)
притягательный
см. <<привлекательный>>
притягивать
-vuta
притяжение
mvut[i]o (mi-), uvutano (ед.), uvuto (ед.);
(физ.) mshikamano (mi-), mvutano (mi-);
притяжение земное kani уа uvutano (-);
испытывать притяжение -vutwa na uvutano
притязание
makuu (мн.), dai (-)
притязать
-dai
приукрашивание
madoido (мн.), urembeshaji (ед.)
приукрашивать
-pamba kwa marembo уа kupendeza, -remba kwa rangi za kupendeza
приумножать
-ongeza, -zidisha
приумножение
mzidisho (mi-)
приурочивать
(к дате) -unganisha tarehe
приучать
-tabii, -zoeza, -tendekeza;
приучать себя -jizoeza
приучаться
-zoea, -jizoeza
прихвостень
tarishi (ma-), kibaraka (vi-), mdoea (wa-)
прихлебатель
mdoea (wa-), mdoya (wa-)
прихлебательство
ulofa (ед.)
приход
1) (приезд, прибытие) jilio (ma-), jio (ma-), mfiko (mi-), mjio (mi-), mjo (mi-), ujaji (ед.), ujio (ma-), wasili (ед.)
2) (выручка, доход) chumo (ma-)
3) (церк.) usharika (ед.), parishi (-), parokia (-)
приходить
-fika, -ja, -tekelea;
приходить в какое-л. состояние -ingia; (о времени) -wadia, -auka, -timu;
приходить в беспокойство -idhika;
приходить в возбужденное состояние -taharaki;
приходить в беспорядок -chafuka, -vurugika;
приходить в восторг -оnа ajabu;
приходить в голову -twanga akili;
приходить в движение -jiendesha;
приходить в дурное настроение -chukia;
приходить в замешательство -babaika, -ingiwa na bumbuazi, -shikwa na bumbuazi, -fadhaika, -idhika, -ingiwa na kiwewe, -vurugika, -taharaki, -shikwa na (-chukuliwa na, -patwa na, -ingiwa nа) fadhaa;
приходить в изумление -roja;
приходить в негодность -atilika, -chakaa, -oza, -haribika;
приходить в норму -tulia, -tuama, -tundama, -tulizana, -tungamana;
приходить в себя -tanzuka, -pongea, -tanabahi, -tengenea, -zinduka, -amka;
приходить в сознание -pata fahamu, -rudiwa nа fahamu, -pata atikali;
приходить в соответствие -tengemaa;
приходить в соприкосновение -paruza;
приходить в упадок -angamia, -fa, -fifia, -haribika, -hasirika, -via, -zorota, -dhii, -pooza, -teketea, -vilia, -didima;
приходить в хoрошее расположение духа -changamka;
приходить в ярость -hamaki, -kasirika, -wa na (-ingiwa na, -pandwa na) hamaki, -tuna;
приходить к выводу, заключению -hitimisha;
приходить к единому мнению, согласию, соглашению -sikilizana, -tuana, -kongamana, -patana, -tuliliana, -agana, -elewana, -elekezana, -suluhika, -tungamana, -afik[i]ana;
приходить к кому-л. в дом (в надежде получить пищу) -rombeza;
приходить к концу -isha, -koma, -tama;
приходить к решению -fikia uamuzi, -kubaliana; приходить на помощь -nafidhi;
приходить на смену -twaa mahali;
приходить обратно, опять -rejea;
приходить с войной -ja na vita;
не прийти на свидание -weka boya
приходиться
1) (случаться) -wahi
2) (соответствовать) -sadifu, -wa sawa
3) (долженствование) -lazimu, hakuna budi, -bidi, yapasa
прихожая
teka (-), ukumbi (kumbi)
прихоть
mradi (mi-), upotovu (ед.)
прихрамывать
-chechea, -chopea
прицел
lengo (ma-), zana ya ulinganishaji wa silaha (-)
прицеливание
lengo (ma-), ulinganishaji wa bunduki (ед.), utungaji wa shabaha (ед.)
прицеливаться
-elekeza bunduki, -lenga, -piga shabaha, -tunga shabaha;
прицеливаться тщательно -peremba
прицеп
trela (ma-; -)
прицеплять
-aliki, -angika
прицепляться
-ng'ang'ania
причал
bandari (-;ma-), bunta (ma-; -), diko (ma-), forodha (-), gati (-; ma-), guda (ma-);
становиться к причалу -funga gati, -soza
причаливать
-funga gati, -soza;
причаливать лодку -ambisha mashua;
причаливать судно к самому берегу (во время полной воды) -soza
причастие
komunio (-), sakramenti (-)
причастность
uhusiano (ma-);
быть причастным к чему-л. -husika, -jihusisha na
причащать
-toa misa
прическа
msuku wa nywele (mi-);
делать прическу -fuma nywele, -tonea (этн.)
причесывание
utoneo (ед.)
причесывать
-chana
причина
sababu (-), ajili (-), asili (-), chanzo (vy-), haja (-), kisa (vi-), maana (-), maarubu (мн.), sabiki (-), tungo (ma-; -), udhuru (ед.), mzizi (mi-) (перен.);
причина изменений pinduli (-);
причина недуга mshtuo (mi-);
причина побудительная kichochezi (vi-);
причина потрясения mshtuo (mi-);
причина смерти maulisho (мн.);
быть причиной -sababisha, -zumbua
причинение
kusababisha;
причинение беспокойства, муки, огорчения sumbuo (ma-);
причинение боли umizi (ma-), tonesho (ma-)
причинять
-leta, -sababisha;
причинять беспокойство -angusha matata, -tia chonza, -gingisa, -kalifu, -tafishi;
быть причиняющим беспокойство -tukuta;
причиняющий беспокойство -sumbufu, -tukutu;
тот, кто причиняет беспокойство mtesi (wa-);
причинять боль -choma, -chonyota, -sibu, -sonoa, -sonona, -sononesha, -tesa, -tonesha, -tonosha, -uma, -vuaza, -wanga, -fyanda, -onza, -umia;
тот, кто причиняет боль mwumizi (wa-);
причинять вред -dhuru, -hasiri, -ponza, -feli;
причинять зло -feli, -tia tone, -bwaga zani, -lа mtu kivuli; причинять зло ребенку -vunja mtoto;
причинять мучения, страдание -adhibu, -sibu, -dhiki, -hasiri, -tesa, -uguza;
тот, кто причиняет горе msibu (wa-);
причинять неприятности -adhibu, -gingisa, -taabisha, -thakilisha, -sukasuka;
причинять убыток -dhuru, -tia (-sababisha, -leta) hasara, -hasiri;
тот, кто причиняет ущерб mzoroteshaji (wa-);
причинять хлопоты -taabisha
причитания
malizano (мн.)
причитать
-lalaika, -lalama, -ugua
причуда
kinyongo (ед.), upotovu (ед.), wehu (ед.)
пришвартовывать
-egesha, -ambisha, -funga gati
пришелец
kizushi (vi-)
пришествие
(Христа) majilio (мн.), siku уа kiyama (-), siku ya kubaathiwa (-)
пришивать
-shona;
пришивать на живую нитку -shikiliza
пришпоривать
(лошадь) -ingiza farasi
прищемлять
-bana, -jibana
прищепка
pini (-);
прищепка для белья kishikio cha nguo (vi-), kibanio cha nguo (vi-)
прищуривать
(глаз) -finya jicho, -kunja jicho
прищуриваться
-kunja macho, -finya macho
приют
(пристанище) kimbilio (ma-), utengo (ед.);
сиротский приют nyumba ya mayatima (-), makazi уа watoto yatima (мн.)
приятель
ashabu (-), jamaa (-), msena (wa-), rafiki (-; ma-), sahibu (-; ma-); bradha (ma-) (разг.); (обращение) ndugu (-), kaka (-), somo (-), yahe (-)
приятельница
shoga (ma-), rafiki (-; ma-)
приятельский
-а kishoga, -a kirafiki, -a kidugu
приятно
tamu, vizuri
приятность
upendezi (ед.)
приятный
anisi, -nyerezi, -а kupendeza, taanusi, taibu, -tamu, -zuri, baridi (перен.); (о внешности) marini;
приятная внешность nuru (-);
что-л. приятное kinyemi (ед.), nyemi (-);
приятное времяпрепровождение maongezi (мн.), pumbao (ma-), changamko (ma-);
приятное ощущение ladha (ед.);
приятные слова maneno matamu (мн.);
приятный вкус utamu (ед.);
приятный запах mnukio (mi-);
приятный человек mtu wa haiba (wa-), mpendevu (wa-);
человек приятной наружности jamali (-), mnyange (wa-), mlimbwende (wa-);
быть приятным -taibu, -pendeza;
быть приятным на вкус -chapukia, -kolea, -koa, -noga;
делать приятное -tafadhali;
иметь приятный запах -nukia

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика