Русско-суахилийский словарь на В-ВН

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > В-ВН
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на В-Вя на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на В - 1466 + 3.

в
1) (пространственное) huko, huku, humo, humu, katika, kunako, kwenye, ndani уа, kwenda, (с сущ.) -ni;
в городе mjini, katika mji, ndani ya mji;
в аут nje;

2) (временное) hadi, kwa, mnamo
3) (наречное) ki-;
в духе "уджамаа" kiujamaa;
в стихотворной форме kishairi;
в финансовом отношении kifedha;
в сеточку kimia;
в письменной форме kimaandishi, kwa maandishi;
в противовес mkabala wa
в-третьих
tatu
в-четвертых
nne
Вавилон
Babeli (ед.); Вавилонская башня mnara wa Babeli (mi-)
вага
mshamo (mi-)
вагон
behewa (ma-; -), bogi (ma-), gari (ma-; -);
вагон первого класса behewa lа daraja уа kwanza (ma-);
вагон-ресторан behewa lа chakula (ma-);
багажный вагон behewa lа bidhaa (ma-), gari la mizigo (ma-)
вагонетка
berenge (ma-), kiberenge (vi-), toroli (-; ma-)
вагоноремонтный
-a kubambanya magari, -a kurekebisha magari
вагоностроительный
-a kutengeneza magari
вади
mto mkavu (mi-)
важнее
aula
важничанье
goya (- ; ma-), madaha (мн.), madahiro (мн.), mbwembwe (-), pozi (-), tao (ma-), tepo (-)
важничать
-jipa makuu, -piga makuu, -jivuna, -enda maarusi, -belenga, -deka, -jiona goya, -fаnуа goya, -hanja, -mwaga mbwembwe, -tia mbwembwe, -jipevua, -ringa, -shaua, -tamba, -jitutumua, -twaza
важно
1) (имеет большое значение) muhimu
2) (о походке и т.п.) kwa matao
важность
1) (значение) hadhi (-; mа-), muwala (mi-), thamani (-), ukubwa (ед.), upeo (peo), uzito (ед.), umuhimu (ед.), maana (-)
2) (значительность, важничанье) makini (-), makubwa (мн.), maringo (мн.), ushaufu (ед.), makuu (мн.)
важный
1) (сановный, высокомерный) aali, adhimu, kabiri, -kuu, razini, -tukufu, -a fahari, -shaufu, -a kiburi;
важная походка tambo (-), mwendo wa matao (mi-), mwendo wa tunga (mi-);
важный вид makubwa (мн.);
быть важным -tukuka, -taadhimika
2) (значительный) kabambe, -kubwa, -а maana, muhimu, murua, muwala, thamini;
важное дело makubwa (мн.)
ваза
gudulia (ma-; -), bilauri (-), jagi lа maua (ma-)
вазелин
vaselini (-)
вакансия
nafasi (-)
вакантный
wazi
вакуум
utupu (ед.), uvurungu (ед.), uwazi (ед.)
вакуфное имущество
wakfu (-)
вакцина
dawa уа kukinga (ma-; -), dawa уа kinga (ma-; -)
вакцинация
kuchanjwa, uchanjaji (ед.)
вал
1) (тех.) ekseli (-), kiviringisho (vi-), wenzo (nyenzo), ufito (fito);
коленчатый вал krankshafti (-), fitokombo (-), ufito kombo (fito)
2) (крепостной) boma (ma-)
3) (волна) wimbi kubwa (ma-)
валежник
miti mikavu (мн.), matawi makavu (мн.), kuni (мн.)
валенки
viatu vya sufi vya majira ya baridi (мн.)
валентность
valensi (-)
валет
(карт.) ghulamu (-), mzungu wa tatu (wa-)
валец
kiviringisho (vi-)
валик
1) (тех.) gabi (-)
2) (из травы или глины вокруг поля для задержания дождевой воды) kuko (-)
валить
-angusha, -bubuta, -bwaga, -sinua, -sinukisha, -keta;
тот, кто валит mwanguzi (wa-)
валиться
-titia, -anguka
валка
(деревьев) uangushaji (ед.)
валовый
ghafi;
валовая продукция matokezo ghafi (мн.);
валовой доход faida ghafi (-)
валун
shiganga (ma-)
вальс
dansi ya waltz (-)
вальсировать
-sokota waltz
вальцевать
-biringa
валюта
sarafu (-);
иностранная валюта fedha za kigeni (мн.);
валютный курс thamani ya fedha (-), thamani уа sarafu (-);
валютный фонд страны ujazi wa fedha nchini (ед.)
валютный
-a fedha [za kigeni]
валять
(дурака) -jifanya banyani, -fanya mbulukwa, -jipa ujinga, -jipumbaza, -jipuuza
валяться
(по земле) -gaagaa; (в грязи) -jibwagaza
вампир
mumiani (-)
вандал
1) (разрушитель) mharibifu wa vitu vya sanaa (wa-), mwangamizi (wa-)
2) (невежественный человек) anzali (-), jahili (-; ma-), mshenzi (wa-)
вандализм
uharibikaji wa vitu vya sanaa (ед.), uvunjaji wa vitu vya sana (ед.)
ваниль
1) (растение) mvanila (mi-)
2) (кул.) lavani (-), vanila (-)
ванна
bafu (-; ma-), birika la kukogea (ma-), hodhi (ma-; -), kiogeo (vi-)
ванная
(комната) maliwato (мн.), chumba cha bafu (vy-), hamamu (-), msala (mi-), pakuogea (ед.)
ванночка
beseni (ma-; -)
ванты
ayari (-)
вар
bereu (-), lami (-)
варан
bomla (-), mburukenge (-), uru (ma-);
нильский варан kenge (-)
варвар
mshenzi (wa-)
варварский
-а kinyama, -а kishenzi
варварство
kishenzi (ед.), ubedui (ед.), ushenzi (ед.)
варево
(разг.) mlo wa kutokosa (mi-), dishi iliyopikwa (-)
варежка
glavu yenye uvuguvugu (-)
вареный
-a kutokosa, -li-o-pikwa
варенье
jemu (-), mraba (mi-)
вариант
nakala (-)
вариация
ugeuzi (ед.)
варить
-pika, -pwaza, -teleka, -tokosa
вариться
-pwaga, -tokota
варка
mtokoso (mi-), mchomo (mi-)
варьировать
-geuza, -badili, -tofautisha
варьироваться
-tofautiana
варяг
(ист.) askari wa kutoka Scandinavia (-)
вассал
mtegemea (wa-)
вата
pamba (-), usufi (eд.)
ватага
(разг.) kikundi (vi-), msoa (mi-), tapo (ma-), genge (ma-)
ватерклозет
choo cha kuvuta (vy-)
ватерлиния
zinara (-; ma-)
ватерпас
pimamaji (-)
ватерполо
mchezo wa mpira katika maji (mi-)
ватник
(разг.) koti fupi la baridi (ma-)
ватный
-a usufi, -a pamba
ватт
voti (-), wati (-)
вахта
(мор.) mlindo (mi-), zamu (-)
вахтенный
-a zamu, -a mlindo;
вахтенный журнал batli (-)
вахтер
mlalazamu (wa-), mngojezi (wa-)
ваш
-enu;
ваш покорный слуга (часто в письмах) hakiri, wako mtiifu;
ваша родина makwenu (мн.);
ваша честь (обращение) janabi
ваяние
uchongaji (ед.), uchoraji (ед.)
ваятель
(поэт.) mchongaji [wa sanamu] (wa-)
ваять
(скульптуру) -chonga sanamu
вбегать
-kimbilia ndani, -ingia ndani kwa haraka
вбивать
-gongomea;
вбивать сваю -shindilia boriti
вбирать
-lambitia, -nywa, -nywea
вблизи
karibu nа
вваливаться
1) (западать) -bonyea, -bopa
2) (вламываться, врываться) -tumbukia
введение
1) (предисловие) dibaji (-), utangulizi (tangulizi; ma-),
2) (внедрение, установление) uingizaji (eд.), uwekaji (ед.);
введение в заблуждение ushaufu (ед.)
ввергать
-ingiza, -tia, -penyeza
вверх
juu;
вверх дном pindu;
вверх ногами kichwa kichwa, kichwangomba, kipindupindu, pindu;
вверх тормашками kipindupindu
вверху
juu
вверять
-akifia, -fawidhi, -kabidhi, -aminisha, -wekea amana, -weka mikononi mwa;
вверять заботам -silia
ввиду
thama;
ввиду того, что madhali
вводить
1) (что-л, кого-л. куда-л.) -ingiliza, -ingiza, -penyeza, (в компанию) -shirikisha;
вводить в должность -simika, -tawaza;
вводить в курс дела -zindua;
вводить в соблазн -bilisi;
вводить в заблуждение -zuga, -tatiza, -vangavanga, -chokoza, -chua, -danganya, -fumba, -geresha, -ghuri, -hadaa, -kenga, -lisha kasumba, -laghai, -ongofya, -poteza, -renga, -rubuni, -shaua, -tega, -zaini;
тот, кто вводит или применяет лекарство mtia dawa (wa-);
вводящий в заблуждение -danganyifu, -tatai
2) (устанавливать) -anzisha;
вводить в строй -anzisha;
вводить карантин -weka karantini
ввоз
uingizaji (eд.)
ввозить
-ingiza
ввязываться
-ambika
вглядываться
-tazama
вгонять
-sokomeza
вдавливание
bopo (ma-)
вдавливать
-bonyesha, -topeza;
быть вдавленным -bonyea
вдавливаться
-vama
вдалбливать
1) (прям.) -gongomea
2) (перен.) -eleleza, -fahamisha, -fafanua
вдали
mbali;
вдали от mbali na, mbali ya
вдвое
maradufu
вдвойне
kuwili
вдевать
-tunga, -ingiza ndani ya tundu
вдова
mfaruku (wa-), mjane (wa-), kizuka (vi-)
вдовец
mjane (wa-)
вдоволь
tele, -ingi mno, kitita, kochokocho
вдовство
ujane (ед.);
вдовство женщины uzuka (ед.)
вдоль
bavuni, kinjorinjori;
вдоль и поперек [kwa] mapana na marefu
вдосталь
1) см. <<вдоволь>>
2) (вконец) fika
вдох
mshushio (mi-), tanafusi (-), upumuo (ед.);
делать вдох -paza pumzi, -vuvia pumzi
вдохновение
hamasa (-), jazba (-)
вдохновитель
mtia moyo (wa-)
вдохновлять
-tia hamasa, -hamasisha, -ра moyo, -tia moyo, -simika moyo, -kuza moyo, -tiа mshawasha
вдохновляться
-patwa na jazba
вдребезги
vigae vitupu, nyakanyaka
вдруг
ghafula, mara, mara moja, mujarabu, tahamaki, vuu
вдрызг
vigae vitupu, nyakanyaka (разг.)
вдумываться
-dhani, -fikiria, -piga bongo, -andisi
вдыхать
-pandisha pumzi, -vuta pumzi, -paaza pumzi, -vuvia pumzi, -puliza;
вдохнуть жизнь -tia uhai
вегетарианец
mla mboga (wa-), mlamboga (wa-)
вегетарианство
kula mboga, ulaji mboga (ед.)
ведать
(управлять) -simamia, -ongoza, -endesha
ведение
muamala (mi-), maendesho (мн.), uendeshaji (ед.);
ведение домашнего хозяйства kimu (-);
ведение торговли uendeshaji wa biashara (ед.)
ведомость
listi (-), cheti (vy-), fomu (-)
ведомственный
-a idara, -a ofisi
ведомство
idara (-), ofisi (-)
ведро
ndoo (-)
ведущий
mtangazaji (wa-);
ведущий мелодию песни в национальных танцах ngoma sogora (mа-)
ведь
kumbe
веер
kipepeo (vi-), upepeo (pepeo)
вежливость
adabu (-), heshima (-), jamala (-), latifu (ед.), murua (-), ustahivu (ед.)
вежливый
adibu, latifu, maridhia, -nyenyekevu;
вежливый человек maridhia (-), mnyonge (wa-), mridhia (wa-);
быть вежливым -fanya adabu, -shika adabu, -nyenyekea
везде
kote, kila mahali, mo mote, mote, po pote, pote
вездесущий
(бог) mwenea pote (wa-)
вездеход
kitangabara (vi-)
везение
bahati nzuri (-), jumu (-)
везти
1) (возить) -chukua, -somba
2) (посчастливиться) -jaliwa, -bahatiwa
везучий
-a heri, -enye bahati nzuri
век
dahari (-), karne (-)
веко
kope (ma-)
вексель
bili (-), hati уа dhamana (-), hawala (-), hundi (-), noti (-; ma-)
вектор
tanzu (ma-), vekta (-);
промежуточный вектор vekta uwazi (-);
равнодействующий вектор vekta tokeo (-)
велеть
-amuru, -agiza
великан
dubwana (ma-), jitu (ma-), pandikizi la mtu (ma-), mzungupule (wa-), njemba (-), njorinjori (ma-), pande la mtu (ma-), unju (ед.)
великий
aali, adhimu, ajwadi, ash[i]rafu, kabiri, -kuu, taala, -tukufu;
великий человек jalali (-), mtukufu (wa-);
быть великим -taadhimika, -tukuka
великодушие
huruma (-), karama (-), latifu (ед.), mbawazi (-), ukarimu (ед.), upaji (ед.)
великодушный
-enуе huruma, -karimu, latifu, -rahimu, -enye moyo mwema, -enye moyo mkuu;
великодушный [бог] mpaji (wa-)
великолепие
adhama (-), fahari (-; ma-), heshima (-), jaha (-), ufahari (ед.), uzuri (ед.);
великолепие одежды mashobo (-)
великолепный
adhimu, -а fahari, -zuri
великомученик
(рел.) mteswa bure (wa-), shahidi (ma-) (устар.)
величавый
-tukufu, adhimu, ash[i]rafu (поэт.)
величественность
utakatifu (ед.)
величественный
ash[i]rafu, -tukufu;
быть величественным -taadhimika, -tukuka
величество
(титул) utukufu (ед.)
величие
adhama (-), fahari (-; ma-), makini (-), taadhima (-), ukuu (ед.), utakatifu (ед.), utukufu (ед.)
величина
1) (размер) ukubwa (ед.), ukuu (ед.), cheo (vy-), kadiri (-), kigezo (vi-), kima (vi-), kimo (vi-), kipimo (vi-), saizi (-);
величина кокосового ореха tonga (ma-);
натуральная величина kipimio halisi (vi-);
малая величина udogo (ед.)
2) (мат.) thamani (-);
данная величина data (-)
велогонка
mbio za baisikeli (мн.), resi уа baisikeli (-)
велодром
uwanja wa mbio za baiskeli (nyanja)
велосипед
bais[i]keli (-;ma-)
велосипедист
mkimbiaji wa baisikeli (wa-), mpanda baisikeli (wa-)
велотрек
treki уа kukimbilia kwa baiskeli (-)
вельвет
bahameli (-), furungu (-), kiludhu (ед.; -)
вельможа
(ист.) diwani (ma-), mwenye cheo (wenye)
вена
mshipa wa damu (mi-), vena (-);
яремная вена halkumu (-)
Венера
nandu (-), ng'anda (-), Zuh[u]ra (ед.)
венерический
-a zinaa;
венерическая болезнь tego (-), ugonjwa wа zinaa (ma-)
венец
kirauni (vi-), taji (ma-; -)
веник
ufagio (fagio; ma-), fagio la kuzolea (ma-)
веничек
mchapo (mi-)
венок
(из цветов) shada la maua (ma-);
венок из живых цветов koja (ma-);
делать венок -tunga maua;
венок на могилу mafungu уа mchanga (мн.)
вентилировать
-badili hewa
вентиль
kilango (vi-), kizibo (vi-), vali (-), vavu (-)
вентилятор
feni (-), kibadilihewa (vi-), kidirisha (vi-), kiingizahewa (vi-), kipepeo (vi-), kipuliza upepo (vi-), kititia (vi-), pangaboi (-; ma-), panka (-)
вентиляция
ubadilishajihewa (ед.), uingizajihewa (eд.)
венчаться
-funga ndoa kanisani, -funga nikaha kanisani, -oana kwa kufuata kanuni za dini
вера
1) (убежденность) ibada (-), imani (-), moyo (mioyo, nyoyo), itikadi (-);
слепая вера ushupavu (ед.)
2) (вера в бога, сверхъестественное) dini (-), ibada (-), imani (-), madhehebu (мн.);
вера в колдовство ushirikina (ед.)
3) (доверие) imani (-) itibari (-), muamana (mi-), suduku (-), tumaini (ma-), usadiki (ед.), utumainivu (ед.)
веранда
roshani (-), upenu (penu), varanda (-);
закрытая веранда ubati (bati), ukumbi (kumbi);
небольшая веранда kibaraza (vi-);
открытая веранда ufinga (finga), ukumbizo (kumbizo)
верблюд
bairi (-), jamali (-), ngamia (-);
двугорбый верблюд ngamia wa migongo miwili (-), ngamia wa nundu mbili (-)
вербовать
-ajiri;
вербовать солдат -andikisha askari, -changa askari
вербовка
mchango (mi-)
вердикт
(юр.) uamuzi (ед.), hukumu (-)
веревка
kamba (-), usa (-), utari (tari), muumbi (mi-), ukambaa (ma-);
веревка, пропущенная через нос или носовое кольцо быка ujamu (ma-);
веревка, с помощью к-рой взбираются на пальму pingu (-; ma-);
веревка для вытягивания сетей mtambo (mi-);
веревка из волокна баобаба, к-рой кормящая мать подвязывает грудь mchinjiko (-);
веревка с петлей (для казни) tanzi la roho (ma-);
толстая веревка для изготовления швабры (для мытья палубы) parade (ma-);
пеньковая веревка kamba [уа] ulaiti (-);
веревочка ngole (-)
вереница
mkururo (mi-), mpororo (mi-), ukufu (ед.), safu (-), msafa (mi-), mwandamano (mi-);
вереница автомобилей foleni уа magari (-)
вереницей
mpororo
веретено
pia (-);
веретенная прядильная машина mashine уа ufumaji wa kutumia pia (-)
верзила
mrefu kama unju (wa-)
верительные грамоты
hati za utambulisho (мн.)
верить
1) (быть убежденным) -amini, -sadikisha, -sudukia, -itakadi;
верить в бога -amania, -amini Mungu;
верящий -tumaini, -tumainifu
2) (доверять) -amini, -sadiki, -shiba, -wa nа imani nа mtu
вермишель
tambi (-)
верно
barabara, halisi, ina, naam, sahihi, sawa, kwa ufasaha, yakini, ndiyo
верноподанный
-tii
верность
1) (правильность) haki (-),ubarabara (ед.), uhalisi (eд.), wongofu (eд.), yakini (-)
2) (преданность) amini (-), imani (-), mnyenyekeo (mi-), uaminifu (ед.), utii (ед.), usadikifu (ед.)
верный
1) (преданный) amini, -tegemevu, thabiti, -tii, -tumainifu;
верный человек mnyenyekevu (wa-), muumini (wa-);
быть верным -tegemeka, -gandamia, -gandama;
быть верными друг другу -tabikiana
2) (правильный) barabara, halisi,-ongofu, safi, sahihi, salihi, sawa, tama, taratibu, yakini;
быть верным -kini, -thibiti, -thubutu, -yakini
3) (внушающий доверие) -sadikifu, -elekevu
верование
imani (-), ibada (-), madhehebu (мн.), dini (-)
вероисповедание
dini (-), imani (-)
вероломный
-erevu, hiana, -janja, haini, -danganyifu, -a hila;
вероломный человек guberi (ma-);
быть вероломным -erevuka, -fanya gube
вероломство
ghururi (-; ma-), gube (ma-), hiana (-), hila (-), inda (-), kitimbi (vi-), udanganyifu (ед.), uhaini (ед.), uhiana (ед.), utoro (ед.), uzandiki (ед.), werevu (ед.)
вероотступник
muritadi (wa-), mkufuru (wa-)
вероотступничество
ukafiri (ед.)
вероучение
madhehebu (мн.), ibada (-), dini (-), imani (-)
вероятно
amba, huenda, huwa, labda, yamkini
вероятность
uwezekano (ед.), yamkini (-)
вероятный
yamkini;
быть вероятным -kini, -yamkini
версия
riwaya (-), hadithi (-), kisa (vi-)
верстак
benchi (ma-; -)
вертел
banzi (ma-), kibaniko (vi-), mshikaki (mi-)
вертеп
shambiro (-), nyumba inayofanyiwa mambo machafu (-)
вертеть
-gugurusha, -pekecha, -zinga, -zonga, -zungusha;
вертеть бедрами -tikitiza
вертеться
-beta, -biringika, -fingirika, -furukuta, -gaagaa, -gaga, -lewalewa, -tinga, -vingirika, -zinga, -jigeuza;
вертеться около -randaranda ubavuni ра;
тот, кто вертится mbingiriaji (wa-)
вертикально
kititi, kiwima, wima
вертикальный
-а wima;
вертикальная ось mhimili ulio wima (mi-);
вертикальное обнажение пород mharara (mi-);
вертикальное положение usimamo (ед.);
быть вертикальным -wima
вертко
mchakamchaka
вертолет
helikopta (-)
вертушка
(детская игрушка) kititia (vi-), kibaramwezi (vi-), kibirinzi (vi-)
верующий
(человек) mtu wa ibada (wa-), mtu wa dini (wa-), muminina (wa-), muumini (wa-), mwaminifu (wa-), mzingatiaji dini (wa-)
верфь
bunta (ma-; -), flotile (-), guda (ma-), jahabu (ma-), kiwanda cha ujenzi wa meli (vi-)
верх
juu (-), kichwa (vi-), kinyangalele (vi-)
верхи
watawala (мн.), wakuu (мн.)
верхний
-а juu;
верхнее платье koti (ma-);
верхняя одежда с воротником и без рукавов, напоминающая плащ mfuria (-);
самая верхняя точка чего-л. kileleta (vi-);
верхняя часть juu (-), kipia (vi-), kichwa (vi-), kilele (vi-);
верхняя часть верши utanga (tanga);
верхняя часть сахарного тростника (несладкая) susa (-);
верхняя часть стены дома kirugu (vi-)
верховенство
ukuu (ед.), mamlaka (-; ma-)
верховный
-kuu;
верховный суд mahakama kuu (-);
верховный правитель sultani (ma-);
верховный совет bunge kuu (ma-), halmashauri kuu (-)
верховодить
-tawala, -tamba, -wika
верховой
(животное) rikabu (-);
верховая езда (искусная) ufarisi (ед.)
верховье
chanzo cha mto (-)
верхушка
kilele (vi-), kinyangalele (vi-), mgongo (mi-), ujuu (ед.), ncha (-);
верхушка мачты kichwa cha mlingoti (vi-);
верхушка кокосовой пальмы mtembo (mi-)
верчение
mpoto (mi-)
верша
dema (-), ndema (-), nyalio (мн.), uwalio (nyalio), vyero (-);
верша для ловли крабов jafu (-);
небольшая верша mgono (mi-)
вершина
kikomo (vi-), kilele (vi-), kipeo (vi-), kipia (vi-), ncha (-), ujuu (ед.), upeo (peo);
вершина горы kinyangalele (vi-), gongo lа mlima (ma-), kichwa cha mlima (vi-), nguu (-)
вершить
-amuru, -amua, -tawala, -endesha
вес
uzani (ед.), uzito (ед.);
вес брутто ghafi (-), kipimo ghafi (vi-), turuhani pata (-);
вес нетто turuhani toa (-), uzito halisi (ед.);
вес тары bardani (-), turuhani (-);
удельный вес uzito (ед.), msongamano (mi-);
удельный вес вещества msongamano wa masi (mi-)
веселить
-burudisha, -changamsha, -chekesha, -teremesha;
веселить до упаду -pumbaza;
веселящий chale
веселиться
-chachawa, -furahi, -laabu, -sherehekea, -terema
весело
kimagamaga
веселость
kichangamko (vi-), udamisi (ед.), utanashati (ед.)
веселый
chale, -changamfu, -cheshi, damisi, -furahifu, furufu, jubuni, -karamshi, -kunjufu, -enye moyo mweupe;
веселый человек mchangamfu (mi-), mfurahivu (wa-), bashasha (-), mchekeshaji (wa-), mkalamuzi (wa-), mpwamu (wa-);
быть веселым -оnа (-fanya, -patwa nа) furaha, -furuka, -kalamka, -terema, -changamka
веселье
1) (радость, ликованье) furaha (-), kikora (vi-), nderemo (-),ramsa (-), shangilio (ma-), shangwe (-), sherehe (-), sururi (-), ubashasha (ед.); (оживление) uchangamfu (ед.), ukunjufu (ед.)
2) (праздник) ngoma (-), tafrija (-), sherehe (-)
весельчак
chale (ma-), damisi (ma-), mcheshi (wa-), mtanashati (wa-)
весить
-wa na uzito; (перен.) -wa na umuhimu
веский
-a maana sana
весло
kafi (ma-), kasia (-;ma-)
весна
majira ya kuchipua (мн.), wakati wa mchipuo (nyakati)
весомый
-enye uzito mkubwa; (перен.) -a maana, -zito, muhimu;
делать более весомым -zitowisha
вести
-endesha, -fikisha, -ongoza, -simamia, -takadamu;
вести автомобиль -endesha motokaa;
вести аукцион (распродажу) -nadi;
вести беседу -semezana, -simuliana;
вести борьбу -piga vita;
вести войну -shamiri bangu, -piga vita, -fanya vita;
вести вперед -endesha mbele;
вести дела -sarifu;
вести делопроизводство -rasimu;
вести дискуссию -jadili;
вести дневник -shajari;
вести замкнутый (затворнический, монашеский) образ жизни -kaa kitawa, -tawa;
вести за собой -tangulia;
вести избирательную кампанию -kampenia;
вести к успеху -ongoza;
вести корабль -elekeza chombo;
вести мессу -endesha misa, -soma misa;
вести мяч (в футболе) -dundadunda, -kimbia na mpira;
вести на буксире -fungasha;
вести огонь -piga bunduki;
вести оседлый образ жизни -tawa;
вести переговоры -zungumza;
вести (пение, танец) -diriji;
вести по пути -ongoza njia;
вести под уздцы -akania;
вести поиск -buga;
вести пропаганду -eneza habari;
вести радиопередачи, телепередачи -tangaza;
вести разведку -doea, -doya;
вести разговор -shika mazungumzo;
вести регистрацию, учет -tunza kumbukumbu [zа hesabu];
вести родословную -nasibisha;
вести себя -jichukua, -jitenda, -tenda;
вести себя вызывающе -jipotoa;
вести себя пристойно -jimudu;
вести себя хорошо -taadabu;
вести следствие -hoji;
вести собрание -endesha mkutano;
вести совместное хозяйство (о мужчине и женщине) -ра unyumba, -timiza unyumba;
вести судебное дело -endesha kesi;
вести судебное разбирательство -hoji; вести тайную беседу -nong'ona;
вести торговлю вразнос -tembeza;
вести тяжбу -teta;
вести хозяйство (умело, экономно) -sarifu;
тот, кто ведет mwendeshaji (wa-), mwendesha (wa-), mwongozi (wa-);
тот, кто ведет свадебные церемонии mwozi (wa-)
вестник
mpelekwa (wa-), mtume (wa-), mleta habari (wa-), mtangulizi (wa-);
добрый вестник mbashiri (wa-);
вестник несчастья korofi
весть
ujumbe (ед.), habari (-); (воен.) пропавший без вести mghibu (wa-)
весы
mizani (-), paa (-), tayu (-);
весы с двумя чашками taraju (-); Весы (созвездие и знак зодиака mizani (-)
весь
-kamilifu, kila, -ote, -zima;
весь день kuchwa, kutwa, mchana kutwa (mi-), mchana kuchwa (mi-);
весь день и всю ночь kutwa kucha;
вся ночь usiku kucha (ед.), cho (-);
всю жизнь maisha (мн.);
всю ночь usiku kucha;
всех видов anuai, aina kwa aina, -а kila namna;
всеми [возможными] путями kwa njia zote, kwa njia yoyote ile, kwa kila njia
весьма
chakari, kafiri, mno, sana
ветвистый
-enye matawi mengi
ветвь
1) (прям. и перен.) taga (-; ma-), tamviri (-), tanzu (ma-), tawi (ma-); (рода, семьи) kibonge (vi-); (родословной) mlango (mi-);
ветвь дерева utagaa (tagaa);
ветвь пальмы (с плодами) kole (ma-)
ветер
upepo (pepo); (сезонный вид) kipupwe (ед.);
ветер перемен upepo wa mabadiliko (pepo);
переменный ветер uреро unaokengeuka (pepo); северный ветер kaskazi (-);
северо- восточный ветер kaskazi (-);
северо- западный ветер mwanashanga (-);
сильный ветер uреро wa kubisha (pepo), uреро wa bisho (pepo); холодный ветер baridi (-);
юго-западный ветер kusi (-);
южный ветер kusi (-);
ветер, дующий с суши в сторону моря mjuu (-);
ветры, дующие в дневное время с востока (с моря на побережье) chewa (-);
ветерок легкий kipepo (ед.), upepo mwanana (pepo);
восточный ветер matlai (-);сквозной ветер mpepea (mi-);
ветры (мед.) shuzi (ma-)
ветеран
mzoefu (wa-), askari wa kikale (-)
ветеринар
daktari wa mifugo (ma-), mganga wa wanyama (wa-)
ветка
taga (-; ma-), tamviri (-), tanzu (ma-), tawi (ma-);
ветка дерева utanzu (tanzu; ma-);
ветка с плодами kaanga (ma-);
трухлявая ветка kitagaa (vi-)
вето
katazo (ma-), kura уа kinga (-), turufu (-), vito (-)
ветошь
kalafati (-), kombo (ma-), lapulapu (-)
ветреность
upumbavu (ед.), mghafala (mi-)
ветреный
(о человеке) -zembe
ветрянка
(мед.) dudu mai (ma-), galagala (-), tetemaji (-), tetekuwanga (-)
ветхий
-chakavu, fifi, -а kikuukuu;
ветхая подержанная вещь sapa (-), jifu (-);
ветхая одежда raru (ma-);
ветхие постройки vibanda vya kifukara (мн.)
ветхость
ukuukuu (ед.), uchakavu (ед.)
ветчина
hemu (-)
ветшать
-atilika
веха
1) (этап) jambo (mambo), mwelezo (mi-)
2) (топ.) alama ardhi (-), chelezo (vy-);
створная веха mchokoo (mi-)
вечер
1) (время суток) jioni (-), usiku (ед.), ashiya (-), jio (ma-), jio la usiku (ma-)
2) (прием гостей) см. <<вечеринка>>;
выпускной вечер mahafali (мн.; -)
вечеринка
mandar[i] (-), pati (-)
вечерний
-a jioni;
вечернее платье vazi la jioni (ma-);
вечерняя школа chuo cha elimu уа watu wazima (vy-)
вечером
jioni, kisikusiku, usiku
вечно
dahari, daima, dawamu, milele
вечнозеленый
-enye rangi ya kijani kibichi siku zote
вечность
azali (-), milele (-), umilele (ед.)
вечный
azali, -а milele, pasipo mwisho, daima;
вечные времена umilele (ед.);
вечный покой, сон lepe la usingizi wa mwisho (ma-);
быть вечным -dumu daima
вешалка
chango (vy-), kitundik[i]o (vi-), tundiko (ma-)
вешать
1) (подвешивать) -aliki, -angika, -ning'iniza, -shaliki, -tundika;
быть повешенным -tungika
2) (казнить) -nyonga;
быть повешенным -lа [ki]tanzi
вешаться
-jinyonga, -jiua kwa kujitia kitanzi
вещание
utangazaji (ед.)
вещать
1) (говорить) -tamka, -sema maneno muhimu
2) (пророчить) -agua, -tabiri, -bashiri
3) (в эфир) -tangaza
вещественный
-a vitu;
вещественное доказательство см. <<доказательство>>
вещество
dutu (ma-), kitu (vi-), mata (-);
вещество для окуривания kifukiz[i]o (vi-);
вещество для полировки polishi (-);
вещество для чистки polishi (-);
красящее вещество красного цвета kindoro (vi-)
вещь
kitu (vi-);
большая вещь dude (ma-);
вещь бывшая в употреблении kachara (-; ma-);
вещь высшего качества nambawani (-) (разг.);
гладкая скользкая вещь ukembwa (ед.); грубо, плохо, топорно сделанная вещь dungudungu (ma-);
изношенная, старая вещь mselego (mi-);
легкая вещь kibua (vi-);
вещь неизвестного назначения kindengereka (vi-);
никуда не годная вещь kibweshu[na] (vi-);
вещь, пришедшая в негодность kiselema (vi-);
вещь, не годная к употреблению bwambwara (ma-);
вещь, данная в обмен (на другую) badala (-);
вещь, изготовленная путем кручения или, сучения msokoto (mi-);
вещь, отданная в заклад, на хранение amana (-);
вещи (принадлежности) makolokolo (мн.), tunzo (-; ma-), vikorokoro (мн.);
носильные вещи kiswa (vi-)
веялка
chungio (ma-), mashine уа kupepetea (-);
ручная веялка ungo (nyungo)
веяльщик
mpembuzi (wa-), mpepetaji (wa-)
веяние
(прям.) mpulizo (mi-); (перен.) elekeo (ma-);
веяние времени alama ya wakati (-)
веять
-chunga, -pembua, -pepeta, -pepua, -peta
взаимный
-а kukubalishana, -a pande zote;
взаимная помощь muamala (mi-);
взаимное влияние uvutano (ед.);
взаимное понимание sikizano (ma-);
взаимное согласие sikizano (ma-);
взаимное участие bia (-);
взаимный обмен ubadilishanaji (ед.);
взаимовлияние языков maingiliano уа lugha (мн.)
взаимовыгодно
kwa kufaidiana
взаимовыгодный
-a kufaidiana;
взаимовыгодное сотрудничество ushirikiano wenye faida kwa pande zote [zinazohusika] (ед.)
взаимодействие
ushirikiano (ед.)
взаимодействовать
-shirikiana
взаимозависимость
utegemeano (ед.)
взаимонепонимание
kutosikilizana, kutoelewana, muhali (-)
взаимообмен
upashanaji (ед.), badilishiano (ma-)
взаимоотношения
maingiliano (мн.);
добрые взаимоотношения masikilizano (мн.)
взаимопомощь
ujima (ед.), kusaidiana
взаимопонимание
afikiano (ma-), agano (ma-), majuano (мн.), muamala (mi-), patano (ma-), tangamano (ma-), uelewano (ед.), ufahamikiano (ед.), usikilizano (ma-)
взаимоприемлемый
-na-o-kubaliwa na pande zote, -a kufaa -ote
взаимопроникать
-ingiana
взаимопроникновение
maingiliano (мн.)
взаиморасположение
mapendano (мн.)
взаимосвязь
ufungamano (ед.), muoano (mi-)
взаимоуважение
kuheshimiana
взамен
badali ya, mahali pa
взбалтывать
-koroga, -tibua, -tikisa, -vuruga, -tifua;
быть взболтанным -tibuka
взбелениться
(разг.) -ghadhibika, -pandwa na hasira, -fura (перен.)
взбирание
mpando (mi-)
взбираться
-kwea, -panda, -paraga, -paramia, -sombera, -danda;
взбираться по лестнице -tataga kwa ngazi;
тот, кто взбирается mkwezi (wa-), mpanda (wa-)
взбодриться
-bwaga moyo, -bwaga roho, -burudika
взбудораживать
-tikisatikisa, -fadhaisha, -chochea
взбучка
mvurugano (mi-)
взваливать
-beba, -pakilia;
взваливать на плечи -lumbika;
взваливать груз -pagaza, -twika mzigo;
взваливать бремя ответственности на чьи-л. плечи -weka mzigo mabegani (перен.);
взваливать вину -pakilia (перен.)
взвешивание
mpimo (mi-), uzani (ед.)
взвешивать
1) (обдумывать) -andisi, -pima;
взвешивать слова -kadiri maneno
2) (измерять вес) -pima
взвинчивать
(цены) -pandisha bei, -kweza bei
взвод
(воен.) kikosi (vi-), platuni (-)
взводить
(курок) -alisha mtambo wa bunduki, -vuta bunduki
взволнованно
vimoto
взволнованность
muhu (-), tibuko (ma-), tukutiko (ma-), ubabaifu (ед.)
взволнованный
-tukutu;
быть взволнованным -hamanika, -sisim[u]ka, -tibuka, -tukuta
взгляд
1) (мнение) dhana (-), fikira (-), kauli (-), maoni (мн.), mtazamo (mi-), nadhari (-), nadharia (-), oni (ma-), ono (ma-), rai (-), udhani (ед.), utazamaji (ед.)
2) (взор) maangalizi (мн.), nadhari (-), tazamo (ma-);
высокомерный взгляд kogo уа macho (-);
горящий взгляд mng'arizo wa macho (mi-)
взгромождать
-lumbika
вздор
babaiko (ma-), mapiswa (мн.), payo (-; ma-), pwaji (-), maneno matupu (мн.), ubabaifu (ед.), upuuzi (ед.)
вздорность
ushabaki (ед.)
вздорный
(человек) mgigisi (wa-), mgomvi (wa-);
вздорный сварливый человек shabaki (-)
вздох
kite (vi-), muhemo (mi-), nafsi (-), tanafusi (-);
вздох сожаления mshushio (mi-);
глубокий вздох mwayo (miayo, miyayo, myao);
вздох облегчения tanafusi (-);
тяжелый вздох zomeo (ma-)
вздрагивание
kifinyo (vi-), mtanabahisho (mi-), mzinduko (mi-), shtuko (ma-), mgutuko (mi-)
вздрагивать
-gutuka, -shtuka, -tapa, -tetema, -tikisika, -tinga, -tukuta, -jituka
вздувать
-vuvia, -vimbisha
вздуваться
-fura, -vimba
вздутие
kivimba (vi-), mtutumko (mi-), tumbo (ma-)
вздыхать
-hema, -piga kite, -shusha pumzi, -toa pumzi, -tanafusi;
тяжело вздыхать -zoma
взимание
chango (-; ma-), utozaji (ед.)
взимать
-toza, -kusanya, -changa;
взимать налог -toza kodi, -toza ushuru;
взимать пошлину -toza ushuru;
взимать высокую цену за что-л. -chinja;
взимать проценты -toza riba;
взимать штраф -faini;
взимать выкуп -lipisha fidia;
тот, кто взимает (что-л.) mtoza (wa-)
взирать
-angalia, -tazama
взламывать
-fungua kwa kuvunja, -nanua, -ekua;
взламывать квартиру -vunja nyumba
взлет
inuko (ma-), mruko (mi-), ruko (ma-)
взлетать
-puruka, -ruka
взлетная
(полоса) barabara уа kurukia ndege (-)
взломщик
mwizi (wezi), mwibaji (wa-)
взмывать
-puruka, -ruka juu, -paa
взнос
ada (-; ma-), chango (-; ma-), fii (-), mchango (mi-);
см. также <<вступительный>>
взнуздывать
-akania
взор
maangalizi (мн.), nadhari (-), tazamo (ma-);
устремлять взор -tupa macho, -kaza macho;
потупить взор -inamisha macho;
окинуть взором -tupa jicho
взращивать
1) (о растениях) -kuza, -otesha
2) (воспитывать) -lea, -tunza
взрослеть
-chuchuka, -pevuka, -kua
взрослый
-kubwa, -pevu, -zima;
взрослый человек mtu mzima (wa-), baba (-), mpevu (wa-), ngumbaru (-);
становиться взрослым -inukia, -vuvum[u]ka
взрыв
mlipuko (mi-), mpasuko (mi-), mshindo (mi-);
взрыв чувств mshindo (mi-);
взрыв гнева mawasho (мн.)
взрывание
mpasuo (mi-), ualikaji (ед.)
взрывать
-lipua, -pasua, -lipusha, -washa
взрываться
-data, -lipuka, -alika, -pasuka; (перен.) -foka
взрывчатка
baruti (-)
взрыхлять
-buruga, (почву) -gwaza
взъерошенный
matimutimu, timutimu;
взъерошенные волосы matimutimu уа nywele (мн.), timutimu (ma-; -);
быть взъерошенным -tim[u]ka
взъерошивать
(волосы) -timua nywele
взывать
-ita, -sihi, -omba, -himiza;
взывать к милости -lalama;
взывать к чувствам -nasihi hisia;
взывать с мольбой (к богу) -omba dua
взыскание
(денежное) faini (-; ma-);
дисциплинарное взыскание adhabu (-);
взыскание долга tanji (-)
взыскивать
-toza
взятие
uchukuaji (ед.), ukamatwaji (ед.);
взятие напрокат ununuzi wa kukodi (ед.);
взятие в плен utekaji nyara (ед.);
взятие на время uazimaji (ед.)
взятка
1) (подкуп) chai (-), chauchau (-), chichiri (-), hongo (-; ma-), kadhongo (-), kiinikizo (vi-), kijiri (vi-), lukuma (-), mbuta (-), mpenyezo (mi-), mrungura (mi-), mvugulio (mi-), rushwa (-)
2) (карт.) mrisi (-), piku (ma-)
взяточник
mla rushwa (wa-), mrungura (wa-)
взяточничество
lukuma (-), ulaji wa rushwa (ед.), upokeaji rushwa (ед.), upenyaji (ед.)
взять
-shika;
взять все взятки (карт.) -peleka mrisi;
взять заложником -kamata kole, -shika kole;
взять на себя обязательство -jifunga, -jiwekea jukumu;
взять под стражу -weka kizuizini, -tia korokoroni;
быть взятым -twaliwa;
см. также <<брать>>
виадук
daraja (-; ma-), kantara (-), tingetinge (ma-; -)
вибратор
chombo cha kutikisika (vy-)
вибрация
mbembeo (mi-), mleo (mi-), mpapatiko (mi-), msukosuko (mi-), mtetemeko (mi-), mtikisiko (mi-), myumboyumbo (mi-), utukutu (ед.)
вибрировать
-tetema, -tetereka, -tikisika
виброгрохот
chekecheke (-; ma-)
виверра
(цибетовая) ngawa (-)
вид
1) (тип) aina (-), babu (-), fani (-), jamii (-), kabila (ma-; -), mbegu (-), mtindo (mi-), namna (-);
вид искусства sanaa (-);
вид энергии namna уа nishati (-)
2) (облик) muumbo (mi-), shabihi (-), sura (-);
см. также <<внешний>>;
в виде katika sura уа;
в виде пюре -а bokoboko;
делать вид -jisemea, -jidai;
иметь вид -fanana, -onekana
3) (грам.) mbinu (-)
4) (панорама) taswira (-)
5) (план): виды на будущее matumainio (мн.);
иметь в виду -azimu, -dhani, -fikiria, -hesabu, -hirimia, -maanisha, -nia, -taraji, -tarajia, -tia maanani, -zingatia
видение
1) (призрак, мираж) kivuli (vi-), njozi (-), ruia (-), sarabi (-)
2) (способность видеть) uonaji (ед.)
видеозапись
rekodi ya video (-)
видеомагнитофон
chombo cha video (vy-)
видеть
-ona, -shufu, -shuhudia, -tahamaki;
увидеть собственными глазами -jionea kwa macho;
что-л. увиденное внезапно fumanizi (-);
отчетливо видеть -baini;
видеть далеко вперед -ona mbele;
видеть плохо -wa na kiwi cha macho, -оnа giza, -ingia giza;
видеть смутно -ona kwa unyenyezi;
видеть сон -ota ndoto, -ota;
видеть ясно -fumbua macho;
быть видимым -oneka, -onekana;
становиться [ясно, отчетливо] видимым (напр. о пейзаже) -changamka;
тот, кто видит сны mwotaji (wa-)
видеться
-kutana, -onana, -kusanyana
виднеться
-onekana
видный
(прям.) -а lonyo; (выдающийся) mashuhuri, maarufu
видоизменение
ugeuzi (ед.)
видоизменять
-geuza, -badilisha, -geuza namna
видоизменяться
-geuka, -badilika, -geuka namna
виза
viza (-), mhuri (mi-);
въездная виза viza уа kuingia nchini (-)
визг
ulizi (ma-), hanikizo (ma-)
визжать
-hanikiza, -lia
визирь
waziri (ma-)
визит
mjo (mi-), tembezi (ma-), ugeni (eд.), wajihi (-), ziara (-; ma-);
неудачный визит mjango (-)
викарий
vika (-; ma-)
викторина
kitendawili (vi-)
вилка
(столовая) uma (nyuma);
штепсельная вилка plagi (-)
вилла
nyumba ya shambani (-), nyumba ya nje ya mji (-)
вилять
-nyonga;
вилять бедрами -dengua;
вилять хвостом -suka mkia, -tikisa mkia
вина
aili (-), hatia (-), lawama (-; ma-), ukosa (ед.), kosa (ma-)
винить
-aili, -shtaki, -laumu,- tia hatiani, -laani
вино
divai (-), mvinyo (-; mi-);
пальмовое вино kosha (-), shizi (-), ulanzi (ед.), tembo (-), mwengero (mi-)
виноватый
см. <<виновный>>
виновник
mkosi (wa-), mkosaji (wa-), mwenye hatia (wenye)
виновность
hatia (-), kosa (ma-), jinai (-), janaha (-)
виновный
-enye hatia, -kosefu;
быть виновным -wa nа hatia
виноград
1) (растение) mzabibu (mi-)
2) (плод) zabibu (-)
виноградник
bustani ya mizabibu (-)
винодел
(производящий пальмовое вино) mgema (wa-)
виноделие
mgemo (mi-)
винт
hesi (-), kipingo (vi-), msumari wa parafujo (mi-), parafujo (-), skurubu (-);
винт парохода rafa[r]dha;
винт остановки хода (напр. в швейной машине) kizuia mwendo (vi-); (ав.) propela (-), panka (-)
винтовка
bunduki (-; ma-)
винтовой
-a skrubu, -enye skrubu
винтообразная линия
hesi (-)
виньетка
bombwe (ma-), kienzo (vi-), kiua (-)
вира
(этн.) dia (-)
вираж
(авто) pindi (-), mviringo (mi-), tao (ma-)
виртуоз
bingwa (ma-), hodari (ma-), stadi (ma-)
вирус
kijasumu (vi-), virasi (-)
вирусолог
mtaalamu wa elimu virasi (wa-)
вирусология
elimu virasi (-)
виселица
kitanzi (vi-), mashenaka (-)
висеть
-angama, -ning'inia, -tungika;
свободно висеть в воздухе -enda arijojo
висок
bapa lа uso (ma-)
високосный
(год) mwaka mkubwa (mi-)
витамин
vitamini (-);
витамин В2 riboflavi (-);
витамин Д kasifero (-);
витамины в таблетках tembe za vitamini (мн.)
витаминизировать
-ongeza vitamini
витать
1) (парить) -paa, -umbia, -peperuka
2) (перен.) -ota ndoto, -sinzia, -nyerereka
виток
(ниток, веревки и т. п.) kataa (-; ma-)
витрина
(магазина) dirisha la duka (ma-)
вить
-nyonga, -pakasa, -pota;
быть свитым -zongamana
виться
1) (извиваться, ползти) -beta, -tambaa
2) (обвиваться) -chipuka
вихор
shungi (-; ma-)
вихревое движение
kizunguzungu (vi-)
вихрь
chamchela (-), kinyamkela (vi-), upepo wa kisulisuli (pepo), kivumbi (vi-), kizunguzungu cha upepo (vi-), zunguzungu (-)
вице-
makamu (-), -dogo, naibu (ma-; -) ;
вице-президент Makamu wa Rais (-), rais mdogo (ma-; -)
вишня
(плод) cheri (-)
вкалывать
(втыкать) -chochomeka
вклад
1) (денежный счет) akaunti уа akiba (-), amana (-);
делать вклад -weka amana
2) (взнос) chango (-; ma-), mchango (mi-);
делать вклад -toa mchango
вкладчик
mweka akiba (wa-), mweka amana (wa-)
вкладывать
1) (всовывать) -chomeka, -ingiza, -chomekea;
вкладывать патрон -tia risasi
2) (капитал) -tega uchumi
вкладыш
chaagizo (vy-), kijalizo (vi-), kiongezo (vi-)
вклиниваться
-jitoma
включать
1) (приводить в действие) -fungua;
включать свет -washa taa; (авто) включать передачу -tia gia
2) (ввести в состав) -shirikisha, -ingiza;
включать в состав -unganisha;
включать в список -orodhesha;
включать в число -ingiza katika jumla
3) (охватывать): включать в себя -chukua
включительно
-ote pamoja, pamoja, na
вколачивать
-kokomea;
вколачивать сваи -kita nguzo
вкось
kibavu, kikombokombo, kombo, mshazari, pogo, upogo
вкрадчивость
ubembe (ед.), upenyezi (ед.), mafuta (мн.)
вкрадчивый
(человек) mbembe (wa-)
вкрапления
(соли, напр. в почве) chunyu (ед.)
вкрапливать
-tona
вкратце
kwa uchache, kwa ufupi, alhasili, kwa kifupi, kwa machache, kwa muhtasari
вкривь
kikombokombo, kombo;
вкривь и вкось shaghala baghala, mvange, benibeni, mbagombago, msobemsobe
вкус
ladha (ед.);
вкус жира kifuta (vi-);
вкус и запах цитрусовых плодов utofio (ед.);
вкус пищи mwonjo wa chakula (mi-)
вкусный
-enye ladha, -tamu, -zuri;
вкусная еда soro (-), uhondo (eд.; ma-);
очень вкусный tamutamu;
быть вкусным -noga, -chapukia
влага
maji (мн.), rutuba (-), thari (-)
влагалище
sehemu уа kike (-), kuma (-), uchi (ед.), uke (ед.); (бот.) kwapa (-; ma-)
влагонепроницаемый
-si-o-penyeza maji, -si-o-penyeza unyevu, -si-o-vuja maji, -si-o-weza kuingiliwa na maji
владелец
bwana (ma-; -), mmiliki (wa-), mwenye (wenye), mwenyeji (w-), mwenyewe (wenyewe), tajiri (ma-; -);
владелец конторы mwenye ofisi (wenye);
владелец предприятия bosi (ma-);
владелец частной собственности bepari (ma-; wa-)
владение
1) (собственность, территория) mahamia (-), mamlaka (-; ma-);
владения miliki (-)
2) (обладание) uenyemali (ед.), umilikaji (ед.);
монопольное владение hodhi (-)
владеть
-hodhi, -kumba, -miliki, -takabadhi, -wa na;
владеть знаниями -dhibiti;
владеть языком -tawala, -sarifu;
владеть собой -tawala, -gunga, -jimudu, -jiweza;
владеть чем-л. на паевых началах -miliki bia;
тот, кто владеет (чем-л.) mmiliki (wa-)
владыка
rabi (-), sayidi (-; ma-), mola (-)
владычество
ufalme (falme; ma-), usaidi (ед.)
влажнеть
-tona, -lowa
влажно
kimaji[maji]
влажность
kinyevu (ед.), maji (мн.), mboji (-), mnyevu (mi-), rutuba (-), thari (-), uchepechepe (ед.), umajimaji (ед.), unyefunyefu (ед.), unyevu (ед.); (метео) абсолютная влажность unyevu halisi hewani (ед.)
влажный
-bichi, [-]chege, chepechepe, -enye maji, -а kimaji, -lowefu, -а maji, -а majimaji, manyalia, -nyevu, warishai;
быть влажным -lowa, -nyesa, -rishai, -rutubika, -tota
вламываться
-bokoa, -hashiri
властвовать
-tawala, -ongoza;
властвовать деспотически -taraba
властелин
mtawala (wa-)
властитель
mtawala (wa-), mwenye utawala (wenye)
властность
ubwana (ед.)
властный
-a nguvu, -kali, -a amri nyingi;
властный характер ubwana (ед.)
властолюбивый
-a kupenda kutawala, -a kupenda mamlaka
власть
1) (органы управления государством, режим) serikali (-), tawala (-), utawala (tawala); власти dola (-; ma-);
власть белого меньшинства utawala wa weupe wachache (tawala)
2) (право распоряжаться) amri (-; ma-), daraka (ma-), enzi (-), hukumu (-), mamlaka (-; ma-), matamalaki (мн.);
данная богом власть buruhani (-)
3) (могущество, сила) adhama (-), uwezo (ед.);
власть бога makadara (мн.), kudura (-), uungu (ед.);
верховная власть enzi (-);
власть верховного правителя ufalme (falme; ma-);
власть государя, султана, царя usultani (ед.)
власть имущий
mbenzi (wa-);
власть имущие wenye utawala (wenye)
влево
kushoto
влезание
(на дерево) ukweaji (ед.), ukwezi (ед.)
влезать
(взбираться) -danda, -kwea, -panda;
быстро влезать -paramia
влечение
ashiki (-), mapenzi (мн.), pendeleo (ma-), shauku (-);
чувственное влечение hisia (-);
испытывать влечение -pata ashiki
вливаться
-jiingiza, -ingia, -jiunga na
влияние
1) (воздействие) athari (-), mvut[i]o (mi-), taathira (-), tendo (ma-), ushawishi (ед.), uvuto (ед.);
идеологическое влияние kasumba (-)
2) (авторитет) makadara (мн.), mamlaka (-; ma-)
влиятельность
nguvu (-), ushawishi (ед.)
влиятельный
-enye nguvu, -enye ushawishi
влиять
-ambukiza, -athiri, -teka, -shawishi, -vuta;
влиять отрицательно -dhoofisha
вложение
(в письме) kiambatanisho (vi-)
влюбленный
(человек) mpenda (wa-);
быть влюбленным -ashiki, -pendeka
влюбляться
-tunuka, -angukia kumpenda fulani
вменяемый
-enye akili timamu, -enye fahamu timamu
вменять
(в вину) -tia hatiani
вместе
jamii, jumla, kishirika, pamoja, pukupuku, sambamba, sare, kwa umoja;
вместе с kwa, pamoja na, thama;
вместе с тем halafu, tena
вместилище
kiwekea (vi-);
вместилище колдовских чар (о человеке) kizuu (vi-)
вместимость
ujazo (ед.), ukadiri (ед.);
вместимость судна tumbo lа meli (ma-)
вместительный
-enye nafasi nyingi [ndani]
вместо
badili уа, mahali ра, (от имени) kwa niaba ya;
вместо [того чтобы] badala уа
вмешательство
katizo (ma-), uingiliaji (eд.), maingiliano (мн.), tadi (-);
вмешательство в чужие дела dakizo (ma-), unyambi (eд.), upekepeke (ед.), usalata (ед.);
вмешательство в чужой разговор udakuzi (ед.);
вмешательство во внутренние дела uingiliaji katika mambo ya ndani (ед.)
вмешиваться
-ambika, -jiingiza, -kinga, -paramia, -ingilia, -mamia, -taaradhi;
вмешиваться в чужие дела -jidukiza, -dahili;
вмешиваться в разговор -dakiza, -varanga, -tia mdomo;
вмешиваться во внутренние дела государства -ingilia katika mambo ya ndani ya nchi;
тот, кто вмешивается в чужой разговор mdakizi (wa-)
вмещать
-chukua
вмещаться
-jibana, -ingia
вмятина
bonyeo (ma-; -), bopo (ma-);
иметь вмятины -bonyea
вначале
asili, awali, mwanzo, mwanzoni
вне
nje уа;
вне всяких сомнений fika;
вне закона harimu; (спорт.) вне игры ofusaidi (-)
внебрачный
haramu;
внебрачная связь uhawara (ед.), magendo (мн.);
внебрачный ребенок mwana [wa] haramu (wana; waana)
внедрение
enezi (ma-), uingizaji (eд.)
внедрять
-ingiza
внедряться
-jitoma, -tumbuza;
тайно внедряться -nyenyeleza
внезапно
fajaa, kwa ghafula, ghafula, kititi, vuu;
делать внезапно -gutua
внезапность
ghafula (-)
внезапный
-а ghafula
внеклассный
-a nje ya darasani, -a nyumbani
внеконкурсный
-a nje ya mpango wa mashindano
внеочередной
mahsusi, -si-o-pangwa, -si-o-dhamiriwa, -a dharura;
внеочередное заседание mahafara (мн.)
внеплановый
-si-o-kuwa katika mpango, -a dharura
внесение
uletaji (ед.), utiaji (ед.);
внесение поправок urekebishaji (ед.);
внесение поправок в конституцию urekebishaji wa katiba (ед.);
внесение удобрения rutubisho (-; ma-);
внесение ясности uelewano (ед.)
внешне
kwa nje
внешнеполитический
-a kuhusu sera ya nje, -a siasa ya nje
внешнеторговый
-a [kuhusu] biashara na nchi za kigeni
внешнеэкономический
-a [kuhusu] uhusiano wa kiuchumi na nchi za nje
внешний
-а nje;
внешние приметы wasifu wa nje (ед.);
внешний вид jisimu (ma-), taswira (-), umbile (ma-), wajihi (-), launi (-), mandhari (-; мн.), sura (-);
внешняя политика siasa уа nje (-);
внешняя оболочка mwako wa nje (mi-);
внешняя торговля biashara уа kigeni (-), biashara уа nje (-);
внешняя часть nje (-)
внешность
dutu (ma-), launi (-), sine (-), sura (-), uso (nyuso), wajihi (-)
вниз
chini;
вниз головой kichwa kichwa, kichwangomba, pindu
внизу
chini
вникать
-fikiria kwa makini, -zingatia
внимание
1) (забота) huruma (-), uangalifu (ед.)
2) (сосредоточенность мысли, направленность мысли) maangalio (мн.), mvut[i]o (mi-), nadhari (-), tuo (ma-; -), uangalifu (ед.), uelekevu (ед.), usikivu (ед.), usikizi (ед.)
внимательно
halahala, kwa makini, taratibu, kwa uangalifu, kwa utaratibu;
внимательно наблюдать -riaria;
внимательно осматривать -speksheni;
внимательно рассматривать -speksheni;
внимательно слушать -tega sikio
внимательность
hadhari (-), maangalio (мн.), makini (-), nadhari (-), taratibu (-), tunzo (-; ma-), tuo (ma-; -), uangalifu (ед.), uelekevu (ед.), ustahivu (ед.)
внимательный
1) (бдительный) -angalifu, makini, nabihi, -sikivu, -tunduizi;
внимательный человек msikizi (wa-), msarifu (wa-), mwangalifu (wa-);
внимательное отношение к замечаниям upatilivu (ед.);
быть внимательным -angalia, -makinika, -busuri, -tanadhari
2) (заботливый) -kadirifu, -pole;
внимательный человек mwangalizi (wa-), mzingativu (wa-)
внимать
-zingatia;
внять мольбе -takabali;
внять просьбе -takabali
вновь
upya;
вновь обретать силы -pongea;
вновь прибывший человек mgeni (wa-);
делать вновь -radidi
вносить
1) (вызывать, привносить) -leta, -tia, -sababisha;
вносить беспорядок -chakura, -korofi, -korofisha, -tarakanya, -vuruga;
вносить вклад -changia, -toa mchango;
вносить изменения -badilisha;
вносить инфекцию -ambukiza;
вносить неразбериху -boronga;
вносить поправки -tadhibiri, -tia nyongeza;
вносить предложения -pendekeza, -toa mapendekezo, -toa rai; тот, кто вносит предложение mpendekezaji (wa-);
вносить путаницу -boronga, -chafua, -fuja, -korofisha, -pekecha;
вносить раздор -tibua;
вносить разлад -tarakanya, -tofautisha;
вносить раскол -saliti;
вносить смуту -tibua;
вносить сумятицу -tarakanya;
вносить ясность -fafanua
2) (заносить) -tia, -ingiza;
вносить в протокол -weka kumbukumbu;
вносить в список -andika, -orodhesha;
вносить данные -jaza;
вносить удобрения -rutubisha, -tia mbolea
внук
mjukuu (wa-)
внутренний
-а kindani, -а ndani;
внутреннее пространство bacha (ma-);
внутреннее [средство]dawa уа kunywa (ma-; -);
внутреннее строение undani (ед.); (геом.) внутренний конус mwako wa ndani (mi-);
внутренний мир nafsi (-); utu (ед.);
внутренняя политика siasa уа ndani (-);
внутренняя сторона ndani (-);
внутренняя часть joyo (-), kokwa (-; ma-), kiini (vi-), bacha (ma-);
внутренняя часть мускатного ореха basbasi (-);
внутренняя часть страны или материка bara (ma-;-)
внутренность
kiini (vi-), ndani (-), undani (ед.), tumbo (ma-);
внутренности matumbotumbo (мн.), utumbo (ma-)
внутри
humo, humu, kindani, kwa ndani, ndani, kunako
внутриполитический
-a kisiasa, -a ndani;
внутриполитическое положение hali уа kisiasa nchini (-), hali ya ndani nchini (-)
внутрь
ndani
внучат[н]ый
(племянник, гл. обр. по мужской линии) mjukuu (wa-)
внушать
-tia, -pa, -jaza;
внушать доверие -aminisha, -imanisha;
внушать отвращение -tiа kinyaa, -kirihi;
внушать симпатию -agia, -pendeza;
внушать страх -tia hofu;
внушающий доверие -tumainifu, -elekevu, -sadikifu
внятный
wazi, -bainifu

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика