Русско-суахилийский словарь на КО-КЮ

Главная > Словари живых языков > Современные языки на С > Лексикон суахили > КО-КЮ
Русско-суахилийский словарь: А | БА | БИ | В | ВО | ВС | Г | ДА | ДИ | Е, Ё | Ж | З | И, Й | К | КО | Л | М | НА | НЕ | О | ОП | ПА | ПО | ПОЛ | ПРА | ПРО | ПС | РА | РВ | С | СК | СО | СТ | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | Топонимы

Перевод русских слов на Ко-Кю на бантусский межплеменной язык суахили (зона G языков банту). Всего слов на К - 1309 + 7.

коагуляция
ugandamano (ед.)
коалиционный
-a mseto, -a mwungano;
коалиционное правительство serikali mahuluti (-), serikali уа mseto (-), serikali ya mwungano (-)
коалиция
afikiano (ma-), mseto (mi-), mwungano (mi-)
кобальт
kobati (-)
кобра
fira (-), swila (-), vuvi (-; ma-)
кобыла
farasi jike (-)
кобылка
(скрипки, гитары и т. п.) briji (-)
коварно
kwa hila, kijanja
коварный
-erevu, hadaa, hiana, -а hila, -еnуе hila, -tatai;
коварный человек guberi (ma-), habithi (ma-), mshabiki (wa-);
быть коварным -erevuka, -fanya gube, -limuka
коварство
ghashi (-), ghi[li]ba (-), ghururi (-; ma-), gube (ma-), hila (-), inda (-), kedi (-), kitimbi (vi-), ubarabara (ед.), uhiana (ед.), ujanja (ед.), ukakamavu (ед.), uzandiki (ед.), werevu (ед.)
ковать
-fua, -piga mfuo, -sana, -tambuza;
куй железо, пока горячо ngozi ivute ili maji;
тот, кто кует металл mfua (wa-);
тот, кто кует мотыги msana majembe (wa-)
ковер
nemedi (-), tandiko (ma-), zulia (ma-);
коврик (для отдыха и т. п.) gayagaya (ma-);
ковровая дорожка nemedi (-)
коверкать
-potoa, -vungavunga;
коверкать слова -potoa maneno;
быть исковерканным -potoka
ковка
mfua (mi-), mfuo (mi-), ubini (ед.), ufuaji (ед.), usani (ед.)
ковкий
-а kufulika;
ковкое железо chuma mfuo (vy-), chuma cha kufua (vy-)
ковкость
(металла) ufulikaji bamba (ед.)
ковчег
safina (-); Ноев ковчег Safina ya Nuhu (-)
ковш
dila (-), kata (-; ma-), ukata (ma-), ndau (-), ndoo (-), nzila (-), sila (-),upawa (pawa);
ковш для вычерпывания воды из лодки zila (-), upo (nyupo);
ковш землеройной машины и т. п. bambo (ma-);
ковш из скорлупы кокосового ореха ukasi (ед.);
ковшик деревянный (для помешивания соуса) mkamashi (mi-)
ковылять
-chechea, -dema, -guchia, -nengua
ковырять
-korocha, -roromoa, -chokoa;
ковырять в зубах -chokoa meno, -totoa meno
ковыряться
(делать медленно) -parua
когда
ikiwa, iwapo, maadam[u], madhali, pindi, wakati;
когда? lini?, wakati gani?;
когда бы ни po pote;
когда только papo mara tu
когда-то
zamani (-);
когда-то давно hapo kale
коготь
udole (ndole), ukucha (kucha)
код
mficho (mi-)
кодекс
orodha ya sheria (-), kanuni ya sheria (-)
кое-как
shaghala baghala, benibeni, hangahanga, hivi tu, vivi hivi, hivyo hivyo tu, hobelahobela, kiholela, kijuujuu, kivoloya, mbagombago, mchafukoge, msobemsobe, mvange, ovyo, kwa papara, paruparu, shelabela, zigizaga;
делать кое-как -boronga, -hangahanga, -kuruza, -pa[r]aza, -rasha, -vungavunga, -vunganyiza;
делать работу кое-как -gurugusha, -fuja kazi
кое-что
jambo (mambo), kitu (vi-)
кожа
1) (шкура) gofi (-), juludi (-), kigozi (vi-), ngara (-), ngozi (-);
кожа да кости gofu lа mtu (ma-), mifupa na ngozi tupu; сброшенная кожа змеи vulio (ma-);
кожа, свисающая на шее (напр. у овец) kororo (ma-)
2) (материал) kingo (vi-), ngozi (-);
кожа барабана kiwambo cha ngoma (vi-)
кожаный
-a ngozi, -li-o-tengenezwa kwa ngozi;
кожаная повязка вождя ngara (-);
кожевенные изделия ngozi (-)
кожевник
mlainisha ngozi (wa-)
кожица
ganda (ma-), kigozi (vi-), shushu (ma-)
кожный
-a ngozi, -na-o-husu ngozi ya kiumbe;
кожная пора tokeo la hari (ma-), kinyweleo (vi-), unyeleo (nyeleo);
кожное заболевание mapunye (мн.), mbuba (-), mba (-)
кожура
ganda (ma-), kaka (ma-), tumba la tunda (ma-), uganda (ma-), ukumvi (kumvi), upepe (pepe; ma-);
кожура плода shushu (ma-)
кожух
(тех.) sanduku (ma-; -)
коза
mbuzi (-);
дикая коза tohe (-);
жертвенная коза akika (-);
молодая коза mbarika (-);
коза с длинными витыми рогами ngorombwe (-)
козел
beberu (ma-), denge la mbuzi (ma-);
козел отпущения bene (-), bunga (-);
водяной козел ndogoro (-), kuro (-)
Козерог
Jadi (-), mbuzi (-); Тропик Козерога Tropiki уа Kaprikoni (-)
козленок
kitoto cha mbuzi (vi-), ndama уа mbuzi (-), ndenge (-)
козлы
(сиденье) ngazi уа farasi (-)
козлятина
nyama ya mbuzi (-)
козни
hujuma (-), kaida (-), kedi (-), kisimbo (vi-), vitimbo (мн.), tara (-), uchimvi (ед.), uchuro (ед.)
козобородка
(полосатая) mkundaji (mi-)
козодой
fumatiti (-), gawa (-), mpasuasanda (wa-), mraruasanda (wa-), mtiti (mi-), nyomvi (-), pwaju (-), kirukanjia (vi-)
козырек
1) (головного убора) chepeo (-)
2) (тех.) aproni (-), ngao (-)
козырь
turufu (-)
койка
kitanda (vi-)
кокарда
beji (-), kishada cha kofia (vi-)
кокетка
1) (женщина) mbembe (wa-), mrembo (wa-)
2) (на платье) yoki (-)
кокетливый
-bembe
кокетничать
-londesha, -ringia
кокетство
goya (- ;ma-), madaha (мн.), ubembelezi (ед.)
коклюш
kifaduro (vi-)
кокон
kifukofuko (vi-), kimvugu (vi-)
кокос
kitamli (vi-), nazi (-);
пустой кокосовый орех bunde (-);
кокосовый орех, когда в нем только начинает формироваться мякоть bupu lа dafu (ma-), punje уа dafu (ma-), dafu lа kukomba (ma-), dafu la kulamba (ma-);
кокосовый орех в стадии созревания эндосперма koroma (ma-);
кокосовый орех в той стaдии созревания, когда мякоть затвердевает tonga lа dafu (ma-);
кокосовый орех, достигший полной зрелости mbata (-);
кокосовый орех в той стадии созревания, когда в нем много кокосового молока dafu (ma-);
молодой кокосовый орех (когда в нем жидкий эндосперм - кокосовая вода) kitale (vi-), ukomba (ед.);
кокосовый орех еще без кокосовой воды kidaka (vi-);
перезрелый кокосовый орех goka (ma-; -);
сухой кокосовый орех kiziwi (vi-);
кокосовый орех, достигший полной зрелости nguta (-);
кокосовое молоко maji уа dafu (мн.)
кокотка
malaya (-)
кокс
makaa zimwe (мн.)
коктейль
1) (из фруктов) skwashi (-)
2) (прием) karamu уа vinywaji (-)
кол
chuo (vy-), kikunazi (vi-), kipingo (vi-);
деревянный кол на дне ям-ловушек для диких животных mhoro (mi-);
заостренный кол chovyo (ma-);
кол с заостренным концом для разбивания скорлупы кокосового ореха kifuo (vi-)
колба
flaski (-);
колба электрической лампы balbu (-)
колбаса
soseji (-)
колготки
soksi ndefu (мн.)
колдобина
(разг.) shimo (ma-), bopo (ma-)
колдовать
-piga dunga, -piga mburuga, -fanya uchawi, -anga
колдовской
-а kichawi;
колдовское зелье punju (-);
колдовское снадобье ushombwe (eд.)
колдовство
dua (-; ma-), dunga (-), kipapai (vi-), logo (ma-), machezo (мн.), ndumba (-), sihiri (-), tego (ma-), tendo (ma-), uchawi (ед.), uganga (ед.), ulozi (ед.), uramali (ед.), urogi (ед.), usahiri (ед.), usihiri (ед.), utende (ед.), mburuga (-), hijabu (-), uanga (ед.)
колдун
chimvi (ma-), mchawi (wa-), mganga (wa-), mlozi (wa-), mnumanuma (wa-), mwanga (wa-)
колебание
1) (изменчивость) kigeugeu (vi-)
2) (сотрясение, качание) kitingisha (vi-), mbembeo (mi-), mleo (mi-), mpandomshuko (mi-), msepetuko (mi-), mtetemeko (mi-), mtikiso (mi-), mtitigo(mi-), mtitio (mi-), titio (ma-), myumboyumbo (mi-), wayowayo (-);
колебание земли (почвы) mnyumbuko (mi-)
3) (сомнение) mashaka (мн.), taradadi (-), wasiwasi (ед; -), wayowayo (-), kinyongo (ед.)
колебать
-konya, -pepesua, -tikisa, -tingisha, -titisha
колебаться
1) (не решаться) -daghadagha, -engaenga, -ganza, -kwaa, -rajua, -sita, -taradadi, -tetereka, -wayawaya;
колеблющийся человек mfurukutwa (wa-), mlejileji (wa-)
2) (шататься, вибрировать) -lega, -pepa, -legalega, -ning'inia, -pembea, -pepesuka, -sesereka, -sukasuka, -taradadi, -tetema, -yua, -tetereka, -tikisika, -titia, -wayawaya, -yonga, -yumba
коленкор
karikopwa (-)
колено
1) (часть тела) goti (ma-), ondo (ma-);
коленная чашечка futi lа mguu (ma-), pia уа goti (-)
2) (родословной) mlango (mi-)
3) (сахарного тростника или бамбука) kipingili (vi-)
4) (тех.) kizingo (vi-)
коленопреклонение
(во время мусульманской молитвы) rakaa (ma-)
коленчатый вал
krankshafti (-), fitokombo (-), ufito kombo (fito)
колесо
gurudumu (ma-), mguu (mi-), wili (-; ma-);
колесо истории gurudumu lа historia (ma-);
ведомое коническое зубчатое колесо giamatemo (-);
водяное колесо duara уа maji (-);
геликоидальное зубчатое колесо giahesi (-);
косозубое колесо giahesi (-)
колея
maburuzo (мн.), mburuzo (mi-), mkokoto (mi-)
колика
(желудочная) sokoto (ma-), msokoto wa tumbo (mi-), tumbo (ma-);
иметь колики (в желудке) -sokota, -keketa
количество
hesabu (-; ma-), idadi (-), jumla (-), kadiri (-), kiasi (vi-), kiwango (vi-), mwongo (mi-), tani (-; ma-), ukubwa (ед.), wango (ma-);
количество движения momenta (-);
количество дополняющее до нормы kikamilisho (vi-);
количество, которое может уместиться на раскрытой ладони woya (ny-);
большое количество akthari (-), chungu (-; ma-), jingi (ma-), kitita (vi-), baraka (-), bumba (ma-), chasi (vy-), hombo (ma-), lufufu, mkumbo (mi-), namba (-; ma-), pamba (-), tele (-), ujumla (ед.), umati (ед.), uwingi (ед.), wingi (ед.), mzo (mi-), mkumbo (mi-);
в большом количестве kama njugu, tobi, chekwachekwa, hombo, chapa, fori, kamambe, chunguchungu, kichungu, kipuku, kitita, mzomzo, tele, tumbi, vingi, belele;
в количестве kadiri [уа]
колкость
makali (мн.);
наговорить колкостей -ра mtu pilipili (перен.)
коллаген
kolajeni (-)
коллапс
(мед.) uangamio (ma-)
коллега
mshirika (wa-), mwenzi (wenzi)
коллегиально
na wote pamoja, na watu wengi
коллегия
majilis[i] (мн.;-), baraza (ma-)
колледж
chuo (vy-), koleji (-)
коллектив
jamia (-), jamii (-), timu (-);
трудовой коллектив timu уа kazi (-)
коллективно
pamoja, kwa ujima
коллективный
-а jamii, -a kijamii, -а kimajumui, -а kishirika, -а shirika, -а ujima, -a wote;
коллективная ответственность cheche (-);
коллективное руководство uongozi wa pamoja (ед.)
коллектор
komyuteta (-)
коллекционер
mkusanyaji (wa-), mwenye uchango (wenye)
коллекционирование
ukusanyaji (ед.)
коллекционировать
-kusanya
коллекция
kusanyiko (ma-), makusanyo (мн.), mkusanyiko (mi-)
коллизия
magongano (мн.), mgongano (mi-)
коллоквиум
kongamano (ma-; -)
коллосальный
-kubwa mno
коловорот
bresi (-)
коловращение
msokotano (mi-)
колода
1) (чурбан, бревно) gogo (ma-), kisiki (vi-), siki (ma-)
2) (карт.) jozi уа karata (-)
колодец
kisima (vi-)
колодка
gogo (ma-); (ист.) шейная колодка для рабов kongwa (ma-);
шейная колодка ndakozi (ma-);
колодки gogoo (ma-; -), mkatale (mi-), gandalo (ma-);
колодка тормозная kiatu-chuma (vi-)
колоказия
(съедобная) yugwa (-)
колокол
kengele (-; ma-)
колокольня
mnara [wa kengele] (mi-)
колокольчик
1) (уменьш. от колокол) kengele (-; ma-), kikengele (vi-);
колокольчик, надеваемый танцорами на ногу kinda (ma-), njuga (-), kifumanzi (vi-), manganja (-), mwangala (mi-);
колокольчик на шее скота kivumanzi (vi-), mbugi (-)
2) (муз.) kayambanjuga (-)
колониализм
istiimari (-), ukoloni (ед.);
традиционный колониализм ukoloni mkongwe (ед.)
колониальный
-а kikoloni, -а kilowezi
колонизатор
mkoloni (wa-), mlowezi (wa-), guberi (ma-) (перен.)
колонист
mkoloni (wa-), mlowezi (wa-)
колонистский
-а kilowezi
колония
1) (страна) koloni (-; ma-)
2) (исправительная) shule уа maadilisho (-), shule ya watoto wahalifu (-)
колонка
(столбец) safu (-; ma-);
колонка рулевая, штурвальная mhimili wa usukani (mi-), wenzo wa usukani (nyenzo);
колонка водопроводная kisima (vi-)
колонна
1) (столб) boriti (ma-; -), nguzo (-)
2) (вереница) msafara (mi-);
колонна автомашин msururu wa magari (mi-);
колонна войск msururu wa majeshi (mi-);
колонной sanjari
колос
shuke (-; ma-);
ложный колос kibua (vi-);
пустой колос kununu (ma-), ukumvi (kumvi)
колосс
dubwana (ma-), jitu (ma-);
колосс на глиняных ногах jitu lenye miguu уа udongo (ma-)
колоссальный
-kubwa sana, -kubwa ajabu
колотить
-piga, -bobota, -dodosa, -menya, -nasa, -nyaka,-pura, -puta, -titiga, -twanga;
колотить белье при стирке -pura;
колотить для выравнивания поверхности чего-либо -fusa;
колотить предмет, чтобы разгладить или расщепить его -tabua;
колотить кулаками -twanga magumi
колотушка
(деревянная, употр. сапожниками) mnguri (mi-)
колоть
1) (раскалывать) -atua, -changa, -tema;
колоть дрова -tema kuni;
колоть лучину -bandua
2) (прокалывать) -chocha, -choma, -toma;
колоть кинжалом -piga jambia;
что-л. колющее (шило, вертел, шип и т. п.) uma (nyuma)
колошматить
(разг.) -piga, -nasa
колпак
1) (тех.) kifuniko (vi-)
2) (головной убор) kofia (-; ma-)
колхоз
shamba la ujima (ma-), mashamba ya jamii (мн.), shirika la walimaji (ma-)
колхозник
mkulima wa ujima (wa-), mjima wa mashamba (wa-), mwanachama wa shirika la wakulima (w-)
колчан
dhiaka (-), jumba la mishale (ma-), podo (-; ma-), zaka (-), ziaka (-), pongono (-; ma-)
колыбель
susu (-; ma-), mlazi (mi-)
колыбельная
(песня) tumbuizo (ma-), utumbuizi (ед.)
колымага
(разг.) katara (ma-)
колыхать
-tikisa
колыхаться
-pepea, -taradadi, -tikisika, -yonga
колышек
kigingi (vi-), kipingo (vi-), mambo (-);
колышек на борту лодки для привязывания веревки makiri (-);
колышек с острым концом для раскалывания кокосового ореха chuo (vy-);
вбитый колышек на стволе кокос. пальмы для подъема kweleo (ma-);
деревянный колышек между пальцами на сандалии msuraki (mi-);
колышек для укрепления чего-либо растянутого uwambo (wambo; mawambo;
mambo)
колье
kidani (vi-);
колье в один ряд mkufu [wa] utanda mmoja (mi-)
кольт
bastola (ma-; -)
кольцо
1) (круг) duru (-)
2) (изделие) kipete (vi-), pete (-);
большое металлическое кольцо kikuku (vi-);
кольцо из металла manoleo (-);
металлическое плоское кольцо на рукоятке инструмента, ножнах и т. п. ukoa (koa);
ноздревое кольцо для быков hazama (-), shemere (-);
носовое кольцо kishaufu (vi-);
годичное кольцо дерева unane (ед.)
кольчуга
deraya (-), dirizi (-)
колючий
-a miiba, -enye miiba;
колючая проволока seng'enge (-)
колючка
mbigili (-; mi-), mwiba (miiba, miba)
коляска
gari (ma-; -), kigari (vi-)
ком
bumba (ma-), donge (ma-), dongoa (ma-), fumba (-), tufe (-; ma-);
ком глины для гончара gadi (-);
ком земли dongo (ma-);
ком в горле donge (ma-);
снежный ком tufe la theluji (ma-)
команда
1) (приказ) amri (-; ma-)
2) (группа; воен., спорт.) kikosi (vi-), timu (-), brigedi (-);
футбольная команда timu уа mpira (-)
командир
amiri (-; ma-), jemadari (ma-), kamanda (ma-), mkurugenzi (wa-), mkuu (wa-), kapteni (ma-);
командир бригады brigadia (-; ma-);
командир корабля nahodha (ma-; -);
командир отряда basha (ma-; -)
командировать
-tumia, -pelekea
командировка
misheni (-), safari ya kikazi (-), ujumbe (ед.)
командование
wakuu (мн.), usimamizi (ед.), uongozi (ед.)
командовать
-ongoza, -endesha, -tawala, -amuru
командос
komando (ma-)
командующий
amiri (-; ma-), jemadari (ma-), kamanda (ma-);
командующий флотом mkuu wa manowari (wa-)
комар
bungu (-), mbu (-), usubi (subi)
комбайн
mashine уа kuvunia (-);
кукурузоуборочный комбайн mashine уа kupukuchulia mahindi (-)
комбат
1) (воен.) mkuu wa batalioni (wa-)
2) (арт.) mkuu wa jamii ya mizinga (wa-)
комбинат
shirika la viwanda [vikubwa] (ma-)
комбинация
1) (сочетание) changamano (ma-), mchanganyo (mi-), mjumuiko (mi-)
2) (нижнее белье) shimizi (-)
комбинезон
bwelasuti (ma-; -), surupwenye (ma-)
комбинировать
-unga, -changamana
комдив
(воен.) mkuu wa divisheni (wa-), mkuu wa tapo (wa-)
комедиант
mwigizaji [wa kuchekesha] (wa-)
комедия
kinyago (vi-), komedi (-), mchezo wa kuchekesha (mi-)
комендант
mwangalizi (wa-), mkuu (wa-);
комендант общежития mwangalizi [wa] dahalia (wa-);
комендант тюрьмы mrakibu magereza (wa-)
комета
nyota yenye mkia (-), nyotamkia (-; ma-)
комик
mchekeshaji (wa-), kinyago (vi-)
комиссар
kamishna (ma-), komeshena (-; ma-);
Верховный комиссар haikamishna (ma-; -)
комиссионер
dalali (ma-), mlanguzi (wa-)
комиссионный
-a bia, -a mrejaa;
комиссионная торговля biashara ya mrejaa (-);
комиссионная цена bei ya mrejaa (-);
комиссионное поручение bia (-);
комиссионный магазин duka lа bia (ma-);
комиссионный сбор udalali (ед.)
комиссия
1) (совет) halmashauri (-), idara (-), komisheni (-), tume (-);
мандатная комиссия kamati ya kutambua vitambulisho (-);
постоянная комиссия tume ya kudumu (-);
экзаменационная комиссия halamshauri ya kusimamia mtihani (-)
2) (ком.) bia (-), mrejaa (-)
комитет
baraza (ma-;-), halmashauri (-), kamati (-);
исполнительный комитет kamati ya utendaji (-);
революционный комитет kamati ya Mapinduzi (-);
центральный комитет Kamati Kuu (-)
комический
-a kuchekesha;
комическая сценка kinyago (vi-), mchezo wa kuchekesha (mi-)
комкать
-vungavunga
комментарий
elezo (ma-), maelezo [baada] уа habari (мн.), kielelezo (vi-), sherehe (-), tafsiri (-; ma-), uzindushi (ед.)
комментатор
mchambuzi wa habari (wa-), mchunguzi (wa-), mfafanuzi (wa-), mfumbua (wa-), msemaji (wa-), msimulizi wa habari (wa-), mtambuzi (wa-), mtangazaji (wa-), ripota (ma-)
комментировать
-fafanua, -sherehi, -tafsiri, -toa maelezo
коммерсант
mfanya biashara (wa-)
коммерция
biashara (-)
коммерческий
-а biashara, -а kibiashara
коммунальный
-a watu wote, -a jamii
коммунизм
ukomunisti (ед.)
коммуникабельность
tabia ya maongezi (-), udamisi (ед.)
коммуникация
mawasiliano (мн.)
коммунист
mkomunisti (wa-)
коммунистический
-а kikomunisti;
коммунистическое движение nyendo za kikomunisti (мн.)
коммутатор
komyuteta (-), swichibodi (-)
коммюнике
taarifa (-)
комната
chumba (vy-), kipaa (vi-);
комната ожидания pambajio (-)
комнатный
-a chumbani;
комнатная туфля без задника sapatu (-)
комод
almari (-)
комок
bonge (ma-), donge (ma-), fumba (-), kidonge (vi-), kitufe (vi-), ng'anda (-), tonge (ma-;-), tufe (-; ma-), budaa (ma-), vumbo (ma-);
комок листьев бетеля (для жевания) tambuu (-);
комки (крупы, муки в каше) matu (мн.);
быть комковатым (напр. о недоваренной каше и т. п.) -budaa;
использованный комок жевательного табака или бетеля utembe (ед.)
Коморские острова
Visiwa vya Ngazija (мн.), Ungazija (ед.)
компактный
-gumu, imara;
быть компактным -tungama
компания
1) (общество, группа людей) jamaa (-), majilis[i] (мн.;-), usheha (ед.), wenzi (ед.)
2) (фирма) kampuni (-; ma-), shirika (ma-), ubia (ед.)
компаньон
mbia (wa-), mshirika (wa-), mwenzi (wenzi), mwubia (wa-)
компас
dira (ma-; -), kompasi (-)
компенсация
ajurali (-), fidia (-), jazua (-), kisasi (ед.), malipisho (мн.), malipo (мн.), uradhi (ед.);
компенсировать
-fidia, -lipa;
компенсировать потери -lipa (-fidia, -ziba) hasara
компетентный
(человек) mwelewa (wa-);
быть компетентным -tasawari
компетенция
uhusiano (ma-), majukumu (мн.), madaraka (мн.)
компилировать
-do[n]doa
комплекс
(промышленный) muungano wa viwanda vikubwa (mi-);
комплекс проблем jumla ya masuala (-);
комплекс неполноценности hisia za unyonge (мн.)
комплект
changanyiko (ma-), mchanganyiko (mi-), jamii (-), seti (-)
комплимент
sifa (-)
композитор
mtunzi wa muziki (wa-), mwanamuziki mtunzi (w-);
композитор-песенник mtungaji nyimbo (wa-)
композиция
1) (строение) utungo (tungo)
2) (элементов группы) kivunge (vi-)
компонент
kiungo (vi-), elementi (-), kiambato (vi-), memba (-; ma-)
компостер
panchi (-)
компрадор
bepari msaliti (ma-), mchuruzi asimamaye watu wa nje (wa-)
компресс
(согревающий) fututa (-), gandamizo joto (ma-); (холодный) gandamizo baridi (ma-)
компрессия
mgandamizo (mi-)
компрессор
kigandamizo (vi-), kishindikizo (vi-), pampu уа upepo (-)
компрометировать
-haribu jina, -vunja sifa, -vunja heshima
компромисс
suluhu (-), kuridhiana
компьютер
kokotoaji (-), kompyuta (-)
комсомол
chama cha vijana cha Komsomol (vy-)
комсомолец
mwanachama wa Komsomol (w-)
комсостав
(воен.) wakuu (мн.)
комфорт
anasa (-), fanaka (-), faraha (-), mteremo (mi-), neema (-), raha (-), starehe (-)
комфортабельно
kistarehe, raha mustarehe
комфортабельный
-а anasa, -еnуе faraha, -а kistarehe, -neemevu, -а raha nyingi, -enye raha nyingi, -enye starehe nyingi
кон
(спорт., в игре) fungu (ma-), duru (-)
конвейер
konveja (-)
конвекционный
(ток) mkondo myuko (mi-)
конвекция
myuko (mi-)
конвенция
maagano (мн.), maafikiano (мн.)
конвергенция
karibio (ma-), kutanio (ma-)
конверсия
1) (фин.) ubadilishaji wa masharti ya mkopo (ед.)
2) (экон.) badilisho la viwanda vya kijeshi kuwa viwanda vya kawaida (ma-)
конверт
bahasha (-; ma-), kipeto cha barua (vi-), mfuko wa barua (mi-), uo (nyuo)
конвертируемый
-na-o-badilika;
конвертируемая валюта sarafu inayobadilika (-)
конвоир
mlinzi (wa-), askari anayeandamana (-)
конвоирование
mshindikizo (mi-)
конвоировать
-sanjari
конвой
mshindikizo (mi-), walinzi (мн.), askari wanaoandamana (мн.)
конвульсия
jansi (-), kifafa (vi-), kipindupindu (ед.), pindupindu (-), makeke (мн.), mkiki (-; mi-), mpapatiko (mi-), viharusi (мн.);
конвульсия у детей dege (-), vumatiti (-)
конгломерат
mchanganyiko (mi-)
конгресс
1) (государственный орган) bunge (ma-)
2) (форум) mkutano mkuu (mi-)
конгруэнтность
mlingano (mi-)
конденсатор
kipoza (vi-), kikusanyio (vi-)
конденсировать
-kandamiza
кондитер
mwokaji (wa-)
кондитерское изделие
kinyunga (vi-), andazi (ma-); (виды) kinyunga ujeya (vi-), kisheti (vi-), kibama (vi-), kitobosha (vi-), tendeti (-), hando (ma-), bumunda (-; ma-);
кондитерские изделия tamutamu (-), vitamutamu (мн.)
кондиционер
chombo cha kubadilisha hewa (vy-), mashine уа kupooza hewa (-)
кондуктор
kondakta (ma-)
коневод
mfuga farasi (wa-)
конезавод
ranchi ya kufuga farasi (-)
конек
(крыши) mgongo wa nyumba (mi-)
конец
1) (предел, рубеж) aheri (-), hadi (-), hatima (-), kasiri (-), maisha (мн.), maishilio (мн.), mkomo (mi-), ukomo (ед.; komo)
2) (окончание, завершение) kikomo (vi-), mtindo (mi-), mwisho (mi-), tama (-), tamati (-);
конец жизненного пути ahadi (-);
конец света siku уа ahera (-), siku ya kiyama (-);
в конце концов baada уа baadaye, hatimaye, mwisho
3) (острие, оконечность) kilembwa (vi-), ncha (-);
тонкий конец мачты ulimi wa mlingoti (ndimi);
конец стропила kombamoyo (вырезанный в виде буквы V) pagwa (-);
концы от связываемых волокон (при плетении, на изнаночной стороне циновки) vikucha vya mkeka (мн.)
4) (мор.);
конец, к-рым прикрепляют якорь к борту bosa (-);
причальный конец kajekaje (-);
конец, которым обшивается плетеный парус (для прочности) kipunguo (vi-)
конечно
haikosi, hakika, naam, kwa yakini
конечный
-а hatimaye, kataa, -а mwisho;
конечный итог jumla (-);
конечный пункт kikomo (vi-);
конечный пункт путешествия kifik[i]o (vi-);
конечный этап tama (-);
в конечном счете hatimaye
конина
nyama ya farasi (-)
конический
-а pia;
быть конической формы -chongoka
конкретный
-а mguso
конкубинат
usuria (ед.)
конкурент
adui (-; ma-), hasimu (ma-; -), mkiritimba (wa-), mshindani (wa-)
конкуренция
ghi[li]ba (-), mghalaba (mi-), mpambanisho (mi-), shindano (ma-), upiganaji (eд.), ushindani (ед.)
конкурировать
-ghilibu, -hasimu, -hasimiana, -shindana
конкурс
mkutano (mi-), mshindano (mi-), shindano (ma-)
конник
mpanda farasi (wa-)
конница
askari wapanda farasi (мн.), kikosi cha wapanda farasi (vi-)
конокрад
mnyang'anyi wa farasi (wa-)
конопатить
-kalafati
конопатка
chembeu (-)
конопля
(растение) mbangi (mi-)
консервативный
-enye kupenda mambo ya kikale, -enye kupinga mapya
консерватизм
kutaka mambo ya kikale, kutotaka mapya
консерватор
mpinga mapya (wa-), apendaye mambo ya kikale (wa-)
консерватория
1) (учебное заведение) chuo cha kusoma muziki (vy-)
2) (концертный зал) nyumba ya kusikiliza muziki (-)
консервированный
-а kikopo, -a mikebe;
консервированное молоко maziwa уа kopo (мн.), maziwa ya mkebe (мн.)
консервировать
-hifadhi, -sindika, -weka koponi
консервы
chakula cha mkebeni (vy-)
консилиум
baraza (ma-), mkutano (mi-); (священников- католиков) mtaguso (mi-)
консистенция
unyofu (ед.)
консолидация
mwungamano (mi-), maungano (мн.)
консолидировать
-imarisha, -jumuisha
консолидироваться
-jiunganisha
консоме
supuangavu (-)
консорциум
(фин., экон.) shirika la benki (ma-), shirika la viwanda (ma-), shirika la kampuni (ma-)
конспект
mafupisho (мн.), muhtasari (mi-)
конспиративный
-a kisiri
константа
(мат., физ.) thamani thabiti (-), kisobadilika (vi-)
констатировать
-tangaza, -eleza, -sema
констебль
konstebo (-; ma-)
конституционно
kikatiba
конституционный
-а kikatiba, -a sheria
конституция
1) (телосложение) dutu (ma-), muundi (mi-)
2) (основной закон) katiba (-)
конструирование
tengenezo (ma-), uundaji (ед.)
конструировать
-sanifu, -tengeneza, -unda;
тот, кто конструирует mkuza (wa-), msanifu (wa-), mwundaji (wa-)
конструктивный
-a vitendo, -enye njia;
конструктивные предложения maneno yenye njia (мн.), mashauri yenye njia (мн.);
быть конструктивным -leta natija, -toa natija
конструктор
mbuniaji (wa-), mrasimu (wa-), msanifu (wa-), mtunga[ji] (wa-)
конструкция
tengenezo (ma-)
консул
balozi (ma-), konsela (ma-)
консульство
ukonseli (ед.)
консультант
mwelekezi (wa-), mtoa shauri (wa-)
консультативный
-а ushauri;
консультативная встреча mashauriano (мн.)
консультация
uelekezi (ед.; ma-), ushauri (ед.)
консультироваться
-shauriana
контакт
1) (соприкосновение) changamano (ma-), mgusano (mi-)
2) (связь) mfungamano (mi-)
3) (эл.) kishiko (vi-)
контактировать
-wasiliana
контаминация
sibiko (ед.)
контейнер
kijaluba (vi-), konteina (ma-)
контекст
muktadha (mi-)
контингент
1) (личный состав) jopo (-), makada (мн.), paneli (-)
2) (экон.) см. <<квота>>
континент
bara (ma-;-), kontinenti (-; -ma)
контора
ofisi (-)
конторка
dawati (-; ma-), deski (ma-)
контр-адмирал
(мор.) admeli mdogo (ma-)
контрабанда
biashara уa magendo (-), biashara ya mlango wa nyuma (-), magendo (мн.), mpenyezo (mi-)
контрабандист
mfanya biashara уа magendo (wa-), mpenyezi (wa-)
контрабандный
-а magendo
контракт
mkataba (mi-), afikiano (ma-), agano (ma-), ahadi (-), hati уa bei (-), kondrati (-)
контраргумент
hoja (-)
контраст
kinyume (ед.), mpambanisho (mi-), uhitilafiano (ед.)
контратака
shambulio la kurudia (ma-)
контрибуция
kifidio (vi-)
контрнаступление
shambulio la kurudia (ma-)
контролер
mdhibiti (wa-), mfunga hesabu (wa-), mkaguzi (wa-), mnikulu (wa-)
контролировать
-angalia, -cheki, -dhibiti, -kagua, -simamia, -tazama
контроль
himaya (-), maangalizi (мн.), uangalizi (ед.), udhibiti (ед.), ukaguzi (ед.), ulinzi (ед.), usimamizi (ед.);
контроль над рождаемостью kudhibiti uzazi
контрольный
(образец) kunguru (-; ma-), modeli (-)
контрразведка
upelelezi wa kupinga ujasusi (ед.)
контрреволюционер
mpinga mapinduzi (wa-)
контрреволюция
upingamapinduzi (ед.), upinzani wa mapinduzi (ед.)
контур
mzunguko (mi-);
контурная линия mstari umbo (mi-)
конура
(прям.) kijumba cha mbwa (vi-)
конус
pia (-);
конус тагана figa (ma-)
конфедерация
utani (ед.), shirikisho la nchi huru (ma-), muungano (mi-)
конферансье
(театр.) mtangazaji (wa-)
конференция
mkutano mkuu (mi-)
конфета
nyang'amba (-), lawalawa (-), peremende (-; ma-), tamutamu (-)
конфигурация
umbo (ma-)
конфиденциальный
-а siri, -a faraghani;
быть в конфиденциаль- ных отношениях -dahili
конфирмация
kipaimara (ед.)
конфискация
mnyimo (mi-);
конфискация имущества tanji (-)
конфисковывать
-nyima, -nyang'anya, -kwepua;
конфисковывать имущество (в оплату долга) -piga tanji
конфликт
gombano (ma-), mabishano (мн.), magongano (мн.), mgogoro (mi-), mzozo (mi-), tangukano (ma-), teto (ma-), ugomvi (ед.), makabiliano (мн.)
конформист
kitimbakwira (vi-)
конфронтация
makabiliano (мн.)
конфуз
haya (-)
конфузить
-babaisha, -rabishi
концентрация
kusanyiko (ma-), mlundikano (mi-)
концентрирование
ukusanyaji (ед.)
концентрировать
-huluti, -kusanya
концентрироваться
1) (собираться) -kusanyika
2) (на чем-л.) -makinika, -fanyia rakadha
концентрический
-a katimoja;
концентрические окружности duara za katimoja (мн.)
концепция
dhana (-)
концерн
kampuni kubwa (-)
концерт
konsati (-), taarab[u] (-; ma-)
концертино
konsatina (-)
концессия
ruhusa (-), zabuni (-)
концлагерь
kambi la wafungwa (ma-)
концовка
sehemu ya mwisho (-), tamati (-)
кончать
(заканчивать, завершать) -hitimu, -isha, -kamilisha, -maliza;
кончать с чем-л. -didimiza, -ondoa;
кончать делать -acha kufanya;
кончать жизнь самоубийством -jifisha, -jiua;
кончать с эксплуатацией -kata mrija;
кончать игру вничью -enda sare, -toka sare
кончаться
-isha, -ishia, -koma, -tindika; (о дне) -chwa
кончик
ncha (-), nibu (-)
кончина
ahadi (-), kifo (vi-), manuni (мн.), mauko (мн.), mauti (мн.);
бесславная кончина kifo cha fofofo (vi-)
конъюнктура
hali (-)
конь
(тж. шахм.) farasi (-)
коньки
vyuma vya kutelezea [juu уа barafu] (мн.)
коньяк
brandi (-)
конюх
saisi (ma-)
конюшня
banda lа farasi (ma-)
кооператив
ujima (ед.), ushirika (ед.), chama cha ushirika (vy-)
кооперативный
-а kishirika;
кооперативный банк benki уа ushirika (-);
кооперативное общество chama cha ushirika (vy-)
кооперация
bia (-), shirika (ma-), ujima (ед.)
кооперирование
ushirika (ед.)
кооперировать
-unganisha pamoja, -fanya shirika za ukulima
координата
jira (ma-);
координаты majira (мн.); (разг.) mahali pa kuishi;
прямоугольные, декартовы координаты majira Katishani (мн.);
координатная сетка miraba (мн.), mistari ramani (мн.)
координатор
mhakiki (wa-), mratibu (wa-)
координация
taratibu (-), ulinganishaji (ед.)
координировать
-linganisha, -ratibu;
координировать усилия -kutanisha bidii;
тот, кто координирует mhakiki (wa-)
копал
sandarusi (-), zinduna (-);
восточно- африканский копал (растение) msandarusi (mi-);
копаловая камедь sandarusi (-)
копание
(в вещах) machakura (мн.)
копать
-buruga, -chimba, -chokoa, -fukua, -lima, -omoa;
копать грядку -tuta
копаться
-chakura, -chokoa, -pekechua, -pekua;
копаться в вещах -tarakanya
копи
mashimo (мн.)
копилка
kanzi (-), hazina (-)
копир
gurudumu fuatisho (ma-)
копирка
karatasi уа kaboni (-), karatasi уa kunakilisha (-)
копирование
mwigo (mi-)
копировать
1) (делать копию) -eleleza,-fuatisha, -nakili
2) (подражать) -fuata, -oleza, -iga;
копировать как попугай -iga kikasuku
копить
-hodhi, -kusanya, -limbika, -lundika, -tundiza;
тот, кто копит mchumi (wa-)
копия
(дубликат) nakala (-), manukuu (мн.), (экземпляр) kopi (-);точная копия (прям. и перен.) taswira (-);
делать копию -fuatisha, -fanya nakala, -nakili, -rasimu
копна
(волос) vunga la nywele (ma-); (сена) fungu (ma-)
копоть
moshi (mioshi), mwale (mi-), sizi (ma-)
копошиться
-furukuta
копра
mbata (-)
коптилка
kibahaluli (vi-), kibatali (vi-)
коптить
-kausha kwa moshi, -babua;
коптить рыбу -ng'onda
копчик
kifandugu (vi-), kitokono (vi-), tokoni (-; ma-)
копыто
ukwato (kwato), kwato (ma-)
копье
fumo (ma-), mkuki (mi-);
копье с узким наконечником tora (ma-; -);
копье на дне ямы для охоты на крупного зверя chovyo (ma-);
острое деревянное копье mrembe (mi-);
короткое копье uparara (ед.);
метательное копье sagai (-)
копьевик
mfenesi wa kizungu (mi-)
копьеметатель
(спорт.) mtupa mkuki (wa-)
кора
gaga (mа-), ganda (ma-), gofi (-), uganda (ma-), gome (ma-), chamba (vy-)
кораблекрушение
utoso wa merikebu (ед.), angamizo la meli (ma-)
кораблестроение
kuunda meli, uunzi wa meli (ед.), ujenzi wa meli (ед.)
корабль
chombo (vy-), merikebu (-)
коралл
fufuwele (-), marijani (-), tumbawe (ma-);
коралл, употр. для массажа и втирания в кожу ароматических мазей msio (mi-);
красный коралл marijani уа fedhaluka (-);
коралл розового цвета kikonomtungidalia (vi-);
коралл темно-желтого цвета kikonomtungishanga (vi-)
коралловый
-a marijani, -a tumbawe;
коралловое дерево mjafari (mi-);
коралловое ожерелье useja wa marijani (seja);
коралловый риф tuta tumbawe (ma-), tumbawe (ma-)
Коран
furkani (-), Korani (-), msahafu (mi-)
коренастый
(человек) kibarango (vi-)
коренной
(местный) -а kienyeji
корень
1) (растения) mzizi (mi-), shina (ma-);
корень зуба kishiku cha jino (vi-);
корень, из которого приготовляют красную краску для окрашивания заготовок для циновок fua (-)
2) (грам.) mzizi (mi-), shina (ma-)
3) (мат.) kipeuo (vi-);
кубический корень kipeuo cha tatu (vi-)
4) (причина) mzizi (mi-);
корень зла mama wa maovu (-), mzizi wa fitina (mi-)
корешок
(растения) mbegu (-), shina (ma-), mzizi (mi-)
корзина
kikapu (vi-), kishupi (vi-);
корзина на вьючном животном shogi (ma-);
корзина для отсеивания шелухи tunga (-; ma-);
корзина для переноски тяжестей shupi (ma-); (виды) kilindo (-), bambo (ma-), tonga (ma-), jamanda (-; ma-), jismi (ma-), dunga (-), kachira (-), uteo (teo), lindo (ma-), jumu (ma-), dohani (-), kiteo (vi-), kipakacha (vi-), kitunga (vi-), kitalifa (vi-);
корзина баскетбольная kikapu (vi-);
корзина для бумаг kapu la karatasi (ma-), kisusu cha takataka (vi-)
кориандр
1) (специя) kotimiri (-), giligilani (-)
2) (растение) mgiligilani (mi-)
коридор
msana (mi-), ukumbi (kumbi), upenu (penu), ushoroba (eд.), ususu (susu)
корить
-laumu, -taya
корифена
panji (-)
корица
1) (прянность) dalasini (-)
2) (дерево) mdalasini (mi-)
коричневый
-a rangi ya fua, -enye rangi ya hanja
корка
gaga (mа-), kigaga (vi-),ganda (ma-), kikoko (vi-), koko (ma-), ukumvi (kumvi), matandu (мн.), корка на рисовой каше makokoto (мн.)
корм
mlo (mi-);
корм для животных malisho (мн.);
корм для рыб dondoo (ma-)
корма
tezi (ma-)
кормилец
mchuma riziki (wa-), mkimu (wa-), mlishaji (wa-), mchumaji riziki (wa-), mtafutaji chakula (wa-)
кормилица
mama mlezi (-), mlezi (wa-)
кормило
(прям. и перен.) usukani (sukani)
кормить
-lisha, -nyonyesha, -pa chakula, -rai, -taamisha, -vuvum[u]sha;
кормить грудью -amwisha, -nyonyesha;
кормить с ложечки (в знак привязанности, уважения) -rai;
тот, кто кормит [животных] mlisha (wa-);
кормящая мать mama anyonyeshaye (-)
кормление
lishe (-), mlisho (mi-), ulishaji (ед.)
кормушка
(для скота) kihero (vi-)
кормчий
mshika shikio (wa-)
корнеплод
mzizi (mi-)
корнет
(муз.) koneti (-)
коробиться
(от жары) -kukutaa;
покоробившийся -kakamavu
коробка
boksi (-), bweta (-; ma-), kasha (ma-), katoni (-; ma-), kibati (vi-), kibumba (vi-), kijisanduku (vi-), mkebe (mi-), sanduku (ma-; -), tumba (ma-);
коробка с крышкой kipeto (vi-);
коробка жестяная debe (ma-; -), mdumu (mi-);
коробка передач giaboksi (-)
коробок
bera (-), boksi (-);
спичечный коробок ganda lа kibiriti (ma-), kijisanduku cha kibiriti (vi-);
спичечный коробок пустой gamba lа kiberiti (ma-), galasha (ma-), kaka la kibiriti (ma-)
коробочка
bera (-), boksi (-);
коробочка для жевательной смеси, бетеля mfuraha (mi-), jaluba (-; ma-), kijaluba (vi-);
коробочка для табака ugoro tapa (ma-);
коробочка металлическая круглой формы mkakasi (mi-);
коробочка металлическая или серебряная ufuraha (ед.)
корова
ng'ombe jike (-);
молодая корова mbarika (-);
отелившаяся корова mbuguma (-);
яловая корова ng'ombe tasa (-)
королева
malkia (-)
королевский
-а kifalme
королевство
miliki (-), ufalme (falme; ma-)
король
1) (государь) maliki (-), mfalme (wa-)
2) (карт.) mzungu wa nne (wa-), basha (ma-; -)
3) (шахм.) shah (-)
коромысло
maarasi (мн.; -), mzega (mi-);
коромысло весов mtange (mi-)
корона
kirauni (vi-), taji (ma-; -), tiara (-)
короновать
-vika taji, -tawaza
короста
gaga (mа-), ganda (ma-), koko (ma-)
коротать
(время) -pitisha, -shinda;
коротать время за беседой -ongea
короткий
-bete, -fupi;
короткий срок muda mfupi (mi-), muda mchache (mi-);
быть коротким -fupika, -kundaa;
становиться коротким (об одежде) -chupa
коротко
kifupi;
короче говоря basi
корпия
pamba (-)
корпорация
jamaa (-), unganisho (ma-)
корпус
(судна) firashi (-), kiunzi (vi-);
корпус чего- л. в виде ящика sanduku (ma-; -); (часов) kisanduku cha saa (vi-)
корректирование
usahihishaji (ед.)
корректировать
-sahihisha
корректность
uadilifu (ед.), adabu (-)
корректный
-adilifu, -enye adabu
корректор
msahihishaji (wa-), mthibiti wa maandishi (wa-)
корреляция
ufungamano (ед.), uhusiano (ma-), mwambisho (mi-)
корреспондент
mwandishi [wa] habari (wa-), mwandishi wa gazeti (wa-), mchunguzi (wa-), mhariri (wa-), msimulizi (wa-), mtabiri (wa-)
корреспонденция
(материал) habari (-); (почтовая) barua (-), uandikianaji (ma-)
коррида
mchezo wa fahali (mi-)
коррозийный
-а kubabua
коррумпировать
-honga
коррупция
hongo (-; ma-), lukuma (-), rushwa (-), ufisadi (ед.), upokeaji rushwa (ед.), upotovu (ед.)
корсаж
bodisi (-)
корсар
haramia wa baharini (ma-)
корсет
kibadili umbo (vi-)
кортеж
maandamo (мн.), maandamano (мн.)
корчевание
fyeko (ma-)
корчевать
-fyeka
корчиться
-gaagaa;
корчиться перед смертью -vinginya
коршун
kengewa (-);
черный коршун mwewe (-; wewe)
корыстно
kwa kutaka faida
корыстолюбие
uchoyo (ед.)
корысть
choyo (ед.), hiana (-), uroho (ед.), unyimivu (ед.);
быть корыстным -wa na choyo
корыто
chano (vy-);
деревянное корыто для стирки fua (-; ma-)
корь
firangi (-), surua (-), ukambi (ед.)
коса
1) (инструмент) mundu mkubwa (mi-);
коса смерти upanga wa mauti (panga)
2) (прическа) kikoto (vi-), mkia wa nywele (mi-), pote (ma-)
3) (геогр.) domo (ma-)
косвенно
hanamu, kifichoficho
косвенный
-а kipengele;
косвенным образом kifichoficho
косеканс
kosekanti (-)
косилка
(с.-х.) kikatanyasi (vi-)
косинус
kosini (-)
косить
1) (траву) -fyeka, -kata; (о пуле) -fyeka (перен.)
2) (глазами) -kengeza, -piga makengeza, -tazama pogo
косметика
manukato (мн.), vifaa vya kujipodolea (мн.), shembwere (ma-)
космический
-a anga za juu;
космические лучи miale ulimwengu (мн.)
космодром
uwanja wa kurusha merikebu za angani (nyanja)
космология
uanaanga (ед.)
космонавт
mwanaanga (w-)
космонавтика
uanaanga (ед.)
космополит
msikwao (wa-)
космос
anga (ma-; -), anga za juu (мн.)
косноязычие
utasi (ед.)
косный
(человек) mshirikina (wa-)
косо
hanamu, kikombokombo, kombo, pogo, upogo
косоглазие
kengeza (mа-), mawenge (мн.), mapogo уа macho (мн.), ubenuzi (ед.), uchongo (ед.), upogo (pogo)
косогор
mtelemko wa mlima (mi-)
косой
1) (наклонный, искривленный) hanamu, matemo, -a msego, mshazari, -а mshazari;
косая линия mstari wa hanamu (mi-);
косое направление hanamu (-);
косой клин upapi mshazari (papi)
2) (о глазах) -kengeza;
косой человек kengeza (mа-), mwenye makengeza [уа macho] (wenye)
костел
(гл. обр. в Польше) hekalu la kikatoliki (ma-; -), kanisa (ma-; -)
костер
biwi lа moto (ma-), moto (mioto)
костоправ
mgangaji (wa-), mhazigi (wa-)
косточка
(плода) koko (-; ma-), kokwa (-; ma-), kiini (vi-), kongwa (-), tumba (-), kisa (vi-);
(маленькая кость) kifupa (vi-)
костыль
gongo lа kwapani (ma-), ukongojo (kongojo), gwato (ma-; -)
кость
mfupa (mi-), ufupa (fupa);
кость в игре bao или домино kete (-);
кость каракатицы (употр. для шлифования) kifuu cha ngisi (vi-);
лобковая кость kibumbu (vi-);
мозг костный bongo (ma-), uboho (mboho), uloto (ед.);
плечевая кость kongo (-);
берцовая кость goko (ma-), muundi (mi-);
кость подвздошная mfupa wa kiuno (mi-)
костюм
suti (-), vao (ma-);
облегающий костюм nguo za kubana (мн.)
костюмер
(театр. и т.п.) mstadi wa mavazi (wa-), mstadi wa nguo (wa-)
костяк
kiunzi (vi-)
костяшка
(домино, без обозначения очков) abyadhi (-)
косынка
kashida (-), leso (-; ma-)
косьба
fyeko (ma-)
косяк
(дверной или оконной рамы) mwimo (miimo)
кот
paka dume (-);
бездомный, одичавший кот paka shume (-), duzi (ma-)
котангенс
kotanjiti (-)
котел
hodhi (ma-; -), mkungu (mi-);
большой медный котел degi (ma-), marigedi (-);
котел для варки на пару stima (-)
котелок
(посуда) kibia (vi-), mdumu (mi-), sufuria (-; ma-), tawa (-)
котенок
kipaka (vi-)
котироваться
1) (цениться, тж. фин.) -thaminika, -wa na thamani
2)(фин.) -jiri katika soko,-tumiwa katika soko
котировка
(фин.) thamani (-), wakifu (-)
котлета
koteleti (-), tonge la nyama (ma-);
отбивная котлета kipande [cha nyama] cha ubavu (vi-), kata (-)
котлован
fuko (ma-), shimo (ma-)
котловина
fukuo (ma-), kiganga (vi-)
котомка
mkoba (mi-), shanta (-), chondo (vy-)
который
-o-, (с релятивной частицей) amba-;
который? gani? -pi?;
который час? saa ngapi?
коттедж
nyumba ya shambani (-), nyumba ya nje ya mji (-)
кофе
1) (напиток) kahawa (-; ед.);
кофе в зернах buni (-);
кофе растворимый kahawa inayoyeyuka kwenye maji [moto] (-);
кофейного цвета -а [rangi ya] kahawia;
цвет кофе hanja (-)
2) (дерево) mbuni (mi-), mkahawa (mi-);

3) (боб) buni (-)
кофеин
kafeni (-)
кофейник
buli la kahawa (ma-), dele (-), dila уа kahawa (ma-), mdela (mi-)
кофемолка
kinu cha kahawa (vi-)
кофта
(женская) kimondo (vi-), kishati (vi-)
кочевать
-gura, -hajiri, -hamahama, -tembea
кочевник
bedui (ma-), mhamiaji (wa-), mhamishi (wa-);
кочевой образ жизни maisha уа kuhamahama (мн.)
кочегар
mchocheaji wa moto (wa-), mkokeaji moto (wa-), mtumishi moto (wa-)
кочерга
bua (-), kichocheo (vi-)
кочерыжка
guguta (-;ma-)
кошелек
kibeti (vi-), kifuko (vi-), pochi (-; ma-), kijipochi (vi-), mfuko (mi-)
кошка
nyau (-), paka (-);
дикая кошка gwagu (-), gala (-), nunda (-), paka wa mwitu (-);
полудикая кошка kimburu (vi-); (вид) ngwese (-)
кошмар
jinamizi (ma-)
кощунство
kufuru (-; ma-), ukufuru (ед.), ukafiri (ед.)
кощунствовать
-kufuru
коэффициент
kizigeu (vi-), koefishenti (-), modulo (-);
коэффициент расширения kizigeu cha mpanuko (vi-)
крааль
manyata (-)
краб
fuu (-), kaa (-), mkaa (-; wa-), ngadu (-);
(виды) kifukulile (vi-), kululu (ma-), kururu (-), chago (-), chanjagaa (-), mwanamize (wa-), dondo (ma-), kaa koko, mswele (mi-), kisagaunga (vi-)
краеведение
uchunguzi wa historia na mazingira [ya eneo fulani] (ед.)
краевой
-a jimbo
краеугольный
(камень) jiwe la msingi (ma-)
кража
unyakuzi (ед.), unyang'anyi (ед.), upokaji (ед.), upokonyaji (ед.), wizi (ед.)
край
1) (зона) aria (-), mahali (ед.), kanda (-), jimbo (ma-)
2) (кромка, грань) kando (-; ma-), mleoleo (mi-), ombwe (-), pembezo (-; ma-), pindo (ma-), terebesha (-), ukingo (kingo), usi (nyusi);
край одежды upindo (pindo);
край дороги ukingo wa njia (kingo), ukingo wa barabara (kingo);
край крыла птицы kipapatiko (vi-);
быть на краю могилы -chungulia kaburini
крайне
kafiri, kwa ukomo
крайний
1) (с краю) -a pembeni, -a ukingoni;
крайний защитник (спорт.) mlinzi wa pembeni (wa-);
крайний нападающий (футб.) mshambuliaji wa pembeni (wa-), wingi (-);
крайний правый (спорт.) raiti- wingi (-);
крайняя плоть govi (ma-), mzunga (mi-), ngovi (-), ushungi (shungi; ma-), zunga (-; ma-)
2) (в большой степени) sana, -a kupindukia;
крайний беспорядок tenge tahanani (-);
крайняя нужда ulofa (ед.)
кран
1) (водопроводный) mrizabu (mi-), bilula (-)
2) (тех.) bilula (-);
кран стопорный bilula уа kufungia (-);
распределительный кран vali (-)
3) (подъемный) kambarau (-), krini (-), winchi (-), slingi (-)
кранец
dafrao (-)
крановщик
dereva wa slingi (ma-), dereva wa kreni (ma-)
крапать
-tona
крапива
[majani ya] kiwavi (vi-)
крапинка
doa (ma-), kidoa (vi-), ibura (-),kiraka (vi-), tone (ma-), waa (ma-), kibatobato (vi-), kipaku (vi-);
в крапинках kirakaraka
крапчатый
-а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а kibatobato, [-а] kipaku, -а marakaraka
красавец
mlimbwende (wa-), mnyange (wa-), mtende (mi-)
красавица
bibi wa mabibi (ma-), kimanzi (vi-), mrembo (wa-), mtende (mi-)
красиво
kwa uzuri
красивый
baidhati, jamali, murua, -nyerezi, sheshe, -а sheshe, -zuri;
красивая грудь kifua cha ngao (vi-);
красивое пение mteteo (mi-);
красивое лицо uso wa nuru (nyuso);
красивый вид вещи sena (-);
красивый человек jamali (-), mtende (mi-);
быть красивым -nawiri;
делать красивым -remba
красить
-piga kipia, -paka rangi, -tia rangi, -wandika, -rasha;
красить глаза -tia wanja macho;
красить хной -tоnа hina, -paka hina, -tia hina
краска
rangi (-);
краска для волос черная kanta (-);
краска для бровей kipaji (vi-);
краска для ресниц и бровей wanja (nyanja);
краска желтая rangi ya kimanjano (-);
краска желтая растительная ungamo (ед.);
краситель естественный (для окрашивания нитей, ткани и т. п.) kipia (vi-);
эмульсионная краска rangi уа maji (-)
краснеть
-iva, -meka, -piga wekundu
краснозем
ngegu (-)
красноречиво
kwa ufasaha
красноречивый
(человек) mnena (wa-), mlumbaji (wa-)
красноречие
bayani (-), fasaha (-), ufasaha (ед.), maneno matamu (мн.), unenaji (ед.), usemaji (ед.), usemi (semi), uswahili (ед.)
краснота
1) (красный цвет) wekundu (ед.)
2) (на коже) marumvirumvi (мн.)
красный
ahamaru, -ekundu;
красная свекла bitiruti nyekundu (-);
красная медь shaba nyekundu (-), sifuri nyekundu (-);
красная охра ngeu (-);
красная шапочка с черной кисточкой tarbushi (-);
красные кровяные тельца chembechembe nyekundu (-);
красный бисер samesame (-), seleha (-);
красный цвет wekundu (ед.);
красный цвет, оставляемый хной hina (-); Красная площадь Uwanja Mwekundu (nyanja); Красный Крест Msalaba Mwekundu (mi-); Общество Красного Креста Chama cha Msalaba Mwekundu (vy-); Красное море Bahari уа Sham (-);
красное дерево mkangazi (mi-);
становиться красным -iva
красота
haiba (-), jaha (-), jamali (-), sheshe (-), utamu (ед.), uzuri (ед.), urembo (rembo; ma-)
красотка
kipusa (vi-), kisura (vi-)
красочность
uzuri (ед.), utamu (ед.)
краспица
(для закрепления якорной цепи) mangili (-)
красть
-iba, -poka, -pokonya, -pora, -kwepua, -umua;
-chopoa, -chomolea, -bebesha (перен.)
красться
-bojia, -chanyatia, -nyapa, -nyata, -nyemelea, -nyendea, -tambaa, -jikunyata;
крадучись njongwanjongwa, nyatunyatu
кратер
kasoko (-), kireta (vi-);
кратер вулкана shimo la volkeno (ma-)
краткий
-fupi;
краткий обзор mafupisho (мн.);
краткое изложение mfupisho (mi-), ufupizo (ед.; ma-), muhtasari (mi-);
быть кратким -fupika
кратко
[kwa] kifupi, kwa ufupi, kwa machache, kwa mkato
кратковременность
ufupi (ед.)
кратковременный
-a muda mfupi;
кратковременный дождь mvua уа mtawanyiko (-)
краткосрочный
-а muda mfupi
краткость
kifupi (vi-), ufupi (ед.), machache (мн.), mkato (mi-), nyundo (-) (перен.)
кратное
(мат.) kigawanye (vi-), kigawo (vi-);
наименьшее общее кратное kigawo kidogo cha shirika (vi-)
кратчайший
-fupi zaidi;
кратчайший путь njia yа mkato (-)
крах
mbingiro (mi-), ufilisi (ед.)
крахмал
kanji (-), nisha (-), uwanga (wanga), wanga (-)
крахмалить
-tia uwanga;
крахмалить белье -tia wanga nguo
креветка
uduvi (duvi); (вид) ushimba (shimba)
кредит
1) (заем) karadha (-), mali akiba (-), mkopo (mi-), mtoe (mi-);
превышение кредита ovadrafti (-)
2) (актив, противоп. дебет) dai (ma-);
кредит и дебет dai nа daiwa
кредитовать
-karidhi
кредитор
dalali (ma-), mdai (wa-), mlipwaji (wa-), mtoa (wa-), mwenye kuwia (wenye), mwia (wa-), mkopeshaji (wa-), chazo (-) (перен.)
кредитоспособность
uwezo wa kurudi karadha (ед.)
кредо
ibada (-)
крейсер
manowari уа kuvinjari (-)
крейсирование
(в море) uvinjari (ед.)
крейсировать
-vinjari
крем
krimu (-)
крематорий
mahali pa kuunguza maiti
Кремль
Kremlin (-)
кремнезем
silika (-)
кремний
silikoni (-)
крен
jinamizi (ma-), mbetuko (mi-), mwinamo (mi-)
крепительное
(лекарство) halelenji (-), halilungi (-)
крепить
-kaza, -kita;
крепить стропило -shindilia boriti
крепкий
1) (прочный)-а dhati, -gumu, hadidi, imara, madhubuti, mathubuti, mithaki, -nene, thabiti, tisti;
крепкий сон usingizi mnono (ед.);
крепкое здоровье afya nzuri (-);
быть крепким -tungama, -dinda, -imarika, -kakamaa, -kakawana, -shupaa, -sulubika, -thibiti, -zinda;
делать крепким -shupaza, -thibitisha, -imarisha
2) (сильный) hadidi, nususi, shadidi;
крепкий человек babe (ma-);
делать крепким -shupaza;
становиться крепким -tononoka;
крепкого сложения (о человеке) tipwa;
быть крепкого телосложения -wa na umbo kuza
3) (напиток и т.п.) -kavu, -kali;
крепкий алкогольный напиток spiriti (-);
крепкий табак tumbaku уа msunguti (-);
крепкий чай chai kali (-), chai уа msunguti (-)
крепко
jadidi, kidinindi, kisaki, ng'ang'a, tisti;
крепко сбитый человек mtu wa miraba minne (wa-) (перен.)
крепление
gadi (ma-), mafungia (мн.), kishikizo (vi-), mfungo (mi-);
крепление пироги ngalawa (coeдиняющее утлегарь с днищем) guu (ma-)
крепнуть
-shitadi, -zidi kupata nguvu
крепостной
(крестьянин) mkulima mtumwa (wa-), nokoa (ma-), mkulima mtwana (wa-)
крепость
1) (форт, укрепление) boma (ma-), buruji (-; ma-), gereza (ma-;-), husuni (-), ngome (-), sera (-);
крепостная ограда chamba (vy-)
2) (прочность, твердость) chuma (vy-), imara (-), ugumu (ед.), uimara (ед.), ushupavu (ед.);
крепость здоровья sulubu (-)
крепыш
barubaru (-), beberu (ma-), mtambo wa mwili (mi-)
кресло
kiti chenуе mikono (vi-), kochi (ma-);
плетеное кресло kiti cha hinzirani (vi-);
кресло-качалка kiti cha pembea (vi-)
кресс-салат
mbogamaji (-)
крест
msalaba (mi-), mti wa kusulubia (mi-)
крестец
kiuno (vi-)
крестины
ubatizaji (ед.)
крестить
-bariki, -batiza
крестный
(отец) baba wa ubatizo (-);
крестная мать mama wa ubatizo (-)
крестовина
darumeti (-)
крестовник
mvugamkubwa (mi-)
крестьянин
mkulima (wa-), mshamba (wa-), mwanakijiji (w-; wanavijiji), mtu wa shamba (wa-)
крестьянский
-а kiukulima;
крестьянский образ жизни ushamba (ед.)
крестьянство
akina wakulima
крещение
ubatizo (ед.)
кривизна
hanamu (-), kigosho (vi-), kikombo (vi-), kombo (-; ma-), kota (ma-), koto (-), mafyongo (мн.), mbagombago (-), mshazari (-), mwinamo (mi-), tao (ma-), tenge (-), ukombo (ед.), upogo (pogo)
кривить
(губы, лицо) -kunja;
кривить губы -vunja pembe za midomo;
кривить душой -gangaiza
кривиться
-potoka
кривляка
mkunjaji uso (wa-)
криво
hanamu, kikombokombo, kombo, mshazari, pogo, upogo, upande
кривой
1) (искривленный) benibeni, hanamu, -а kikombo, -a msego, mshazari, -а mshazari, -potovu, songosongo, tege;
кривая линия mchirizo (mi-), mstari wa hanamu (mi-), mstari upinde (mi-);
кривая нога chege (ma-);
кривые ноги matege (мн.);
быть кривым -komboka, -potoka, -fanya tao, -piga tao, -wa na tenge
2) (одноглазый);
кривой человек kilema wa jicho (vi-), mwenye chongo (wenye)
криволинейное движение mrama (mi-)
кривоногий
(человек) mwenye matege (wenye)
кривотолки
см. <<сплетня>>, <<слух>>
кривошип
kombo (-; ma-)
кризис
mgogoro (mi-), wasiwasi (ед; -)
крик
gumio (ma-), kelele (-; ma-), keme (-), kibe (-; vi-), ukelele (ед.; ma-), kwenzi (-), mguto (mi-), mkemeo (mi-), mkuro (mi-), mlio (mi-), kilio (vi-), mngurumo (mi-), nyange (-), rabsha (-), siyahi (-),ukemi (ед.), yowe (ma-), ukwenje (kwenje), ulizi (ma-), zumo (-);
крик о помощи yowe (ma-);
крик восторга riboribo (-);
громкий крик unyange (ед.);
неодобрительный, презрительный крик zomeo (ma-);
крик одобрения kifijo (vi-), hekaheka (-);
крик петуха jogoo (ma-);
пронзительный крик unyende (nyende);
крик радости kifijo (vi-), riboribo (-), hoihoi (-), kigelegele (vi-),kayaya (-)
крикет
kriketi (-)
крикун
mlia (wa-), mlizi (wa-)
криминальный
-а uhalifu, -a jinai
крип
msoto (mi-)
кристалл
fuwele (-)
кристаллический
-а kifuwele
критерий
kanuni (-), kigezo (vi-), mpambanuo (mi-)
критик
mchambuzi (wa-), mhakiki (wa-), mnenea (wa-);
литературный критик karii (-; ma-)
критика
lawama (-; ma-), suto (ma-), tahakiki (-), uchambuzi (ед.), uhakiki (eд.), ukosoaji (ед.) upimaji (ед.), ukosoanaji (ед.), kukosoana
критикан
muumbuaji (wa-)
критиковать
-chambua, -checha, -hakiki, -kosoa, -laani, -laumu, -shambulia, -suta, -toa makosa;
критиковать друг друга -toleana makosa
критический
1) (аналитический) -а uchambuzi, -а kusuta;
критический разбор tahakiki (-), upimaji (ед.);
критическая статья tahakiki (-)
2) (кризисный) -a hatari;
критическая ситуация wasiwasi (ед; -)
кричать
-angua kilio, -batuka, -gumia, -guta, -kafukia, -piga kelele, -kema, -kokoneka, -lalaika, -lalama, -lia, -nguruma, -piga siyahi, -piga mayowe;
кричать громко -piga siyahi, -zoma, -piga unyende;
кричать кукареку -wika;
кричать на кого-то -kemea
кричащий
(показной) -а lonyo
кров
kigono (vi-), kilalo (vi-)
кровавый
nа damu, -еnуе damu;
кровавое злодеяние, убийство mauti ahamaru (-)
кровать
kitanda (vi-); (виды) samadari (-), kitanda cha mwakisu (vi-), mede (-), kilili (vi-), ulili (ma-);
пружинная кровать kitanda cha vono (vi-)
кровельный
-a kuezeka;
кровельная работа mwezeko (mi-)
кровельщик
mwezekaji (wa-)
кровеносный
-a damu;
кровеносный сосуд mshipa [wa damu] (mi-)
кровля
paa (-), utiko (ma-)
кровный
-a damu moja;
кровное братство soga (-);
кровные родственники watu wenye damu moja (мн.);
кровный родственник по женской линии arihami (-);
кровный родственник, брак с которым является запретным maharimu (мн.)
кровожадность
ukatili (eд.)
кровожадный
katili;
кровожадный человек katili (ma-), mkatili (wa-), nduli (-)
кровообращение
mzunguko [wa damu] (mi-)
кровоподтек
chubuko (ma-), mchubuko (mi-), mavilio уа damu (мн.), mchuno (mi-), mvilio (mi-), vilio (ma-), walio (ma-; nyalio)
кровопролитие
chinjo (ma-), umwagaji [wa] damu (ед.)
кровопускание
umiko (ед.)
кровососная банка
(обычно из рога) ndumiko (-)
кровотечение
kutoka damu;
кровотечение из десен kiseyeye (ед.);
кровотечение из носа mjusi (mi-), mnoga (mi-), kutokwa na muhina;
иметь кровотечение -toka damu
кровоточить
-awa damu, -nya damu, -toja;
кровоточащая рана (на голове) ngeu (-)
кровь
damu (-), ngeu (-);
кровь из носа muhina (-), mnoga (mi-);
кровь бьет струей damu inachururika;
кровь животного (особым образом приготовленная для употребления в пищу) mlaso (-);
кровь свернулась, загустела damu imetungama
кровяной
-a damu;
кровяное давление msukumano wa damu (mi-)
кроить
-fasili, -kata nguo, -kata kitambaa
крокет
(тж. кул.) kroketi (-)
крокодил
mamba (-), ngwena (-)
кролик
kisungura (vi-), kwanga (-)
кроме
1) (исключая) baghairi, baki уа, ghairi уа, ila, isipokuwa, lakini, minghairi;
кроме [как] kasoro, ila
2) (сверх) juu, zaidi уа;
кроме того fakefu, licha ya, aidha, wa ama, fauka уа, halafu, isitoshe, kisha, tena, isitoshe;
кроме этого mbali na hayo
кромка
mleoleo (mi-), mwalamu (mi-), ombwe (-), pembezo (-;ma-), pindo (ma-), terebesha (-), ubigoubigo (mbigombigo), ukingo (kingo), upindo (pindo);
кромка ткани mtanda wa kitambaa (mi-)
крона
(дерева) kilele cha mti (vi-), kinyangalele cha mti (vi-)
кронциркуль
kalipa (-)
кроншнеп
(большой) kipila (vi-)
кронштейн
(тех.) egemeo (ma-), gwato (ma-; -), makwa (мн.), mhimili (mi-), mwega (mi-), tegemeo (ma-)
кропить
-tona
кросс
safari (-), mbio (-)
кроссворд
chemsha bongo (-), kifungo cha maneno (vi-)
крот
[mnyama wa] fuko (ma-)
кроталярия
komanguku (-)
кроткий
-anana, baridi, [-]laini, latifu, pole, rahimu, raufu, -tulivu
кротко tebwere, kwa uvumilivu, kikondoo (перен.)
кротость
baridi (-), latifu (ед.), upole (ед.), uvumilivu (ед.), uzohali (ед.), wororo (ед.)
кроха
(ребенок) kitoto kiduchu (vi-)
крохи
kombo (ma-), uchechefu (ед.)
крошечный
katiti, -dogo sana
крошить
-bambatua, -chakacha, -fikicha, -finyafinya, -nyambua, -tifua, -vungavunga;
крошить хлеб -vuruga mkate;
быть раскрошенным -chachachika
крошиться
-mumunyika, -nyambuka; (о земле) -tifuka;
крошащийся -tifutifu;
быть легко крошащимся -fikichika
крошка
1) (кусочек) kombo (ma-);
крошка хлеба chembe уа mkate (-)
2) (ребенок) kitoto kiduchu (vi-)
круг
duara (-; ma-), duru (-), eneo (ma-), mduara (mi-), mviringo (mi-), mzingo (mi-), mzunguko (mi-), viringe (-);
точильный шлифовальный круг cherehe (-; vy-; ma-);
Северный Полярный круг mzingo wa A[r]ktiki (mi-), duara уа ncha уа kaskazini (-); Южный Полярный круг mzingo wa Anta[r]ktiki (mi-);
социальный круг kaumu (-);
кругами mduara, mviringo;
кругообразное движение kizunguko (vi-), mzunguko (mi-), zunguko (ma-)
круглосуточный
-a siku kutwa
круглый
-а duara, duara, -а gole, mduara, -а kiviringo, -а mviringo; (о типе хижин) -а kisonge;
круглая скобка mbano wa duara (mi-), parandesi (-);
круглой формы duara, -а kiviringo;
круглый дурак mjinga wahedi (wa-), mpumbavu wa kupindukia (wa-);
круглый стол meza уа duara (-);
круговое вращение zingo (ma-);
круговой процесс mbembeo (mi-);
быть круглым -viringika, -viringana;
делать круглым -viringisha
круговорот
msokotano (mi-), mzunguko (mi-)
кругозор
akili (-), busara (-), ujuzi (ед.)
кругом
mzingo wa; (воен.) nyuma geuka!
кругооборот
mzunguko (mi-), saketi (-)
кругообращение
saketi (-)
кругосветный
-a kuzunguka dunia
кружево
gangiri (-);
кружевное украшение (на платье) motifu (-)
кружение
(вынужденное) mzungusho (mi-)
кружить
-duru, -zinga, -zingia, -zunguka
кружиться
-lewalewa, -zinga; (о голове) -sumba, -lewa, -sua;
кружась vuru[vu]ru
кружка
magi (-), mdumu (mi-), mkebe (mi-)
кружок
(в школе) chama (vy-), kundi (ma-)
круиз
safari ya baharini (-)
круп
1) (лошади) tako la farasi (ma-)
2) (мед.) ugonjwa wa koo na mapafu (ma-)
крупа
nafaka (-)
крупинка
chenga (-), uchenga (ед.);
крупинки chengachenga (-)
крупица
chembe (-)
крупка
semolina (-)
крупнокалиберный
(воен.) -a kaliba kubwa, -a kipenya kikubwa
крупномасштабный
-a mapeo makubwa, -kubwa
крупный
1) (большой) -kuza, -nene;
что-л. крупное bonge (ma-);
крупный песок mchanga mnene (mi-);
крупный человек, животное mkuza (wa-);
крупный рогатый скот ng'ombe (-);
крупный человек kipandikizi cha mtu (vi-), njemba (-), mzungupule (wa-), bonge lа mtu (ma-), mbeja wa kano (wa-)
2) (важный) mashuhuri, muhimu, -a uzito mkubwa
крутить
1) (скручивать) -babatua, -pakasa, -pinda, -popotoa, -sokota, -songoa
2) (вращать) -gugurusha, -pekecha;
крутить педали велосипеда -pekecha baisikeli
крутиться
1) (поворачиваться) -jigeuza
2) (вращаться) -zunguka
круто
wima
крутой
(о спуске, склоне) -kali;
крутая насыпь, склон mharara (mi-);
быть крутым -wima
крутон
kikate cha kukaanga (vi-)
круча
mharara (mi-), gema (ma-), genge (ma-)
кручение
mpekecho (mi-), mpoto (mi-), msokoto (mi-);
что-л. крученое sokoto (ma-)
кручина
(поэт.) huzuni (-), jitimai (-), sikitiko (ma-), sononeko (ma-), ghamu (-)
крушение
ajali (-), anguko (ma-), gharika (-; ma-), gharikisho (mа-), hasara (-), maangamizo (мн.), magangao (мн.), mbingiro (mi-), mshuko (mi-)
крушить
-babatua
крыжовник
tunda bukini (ma-);
кустарник типа крыжовника mchongoma (mi-)
крылатка-зебра
chale (-)
крылатый
-enye mbawa, -enye mabawa
крыло
1) (летательное) ubawa (mbawa), bawa (ma-);
крылья птицы, самолета mbawa za ndege (мн.)
2) (авто) madigadi (-), bawa (ma-); (тех.) грязезащитное крыло bango (ma-)
3) (партии, стадиона) wingi (-)
крыса
panya (-; ma-);
маленькая крыса kipanya (vi-);
большая длиннохвостая крыса buku (mа-);
лесная крыса ndezi (-);
мускусная крыса panya miski (-)
крысоловка
mtego wa panya (mi-)
крыть
(кровлю, крышу) -ezeka, -vimba;
крыть хижину (соломой, тростником) -vimba
крыша
mwitiko (mi-), paa (-), utiko (ma-), banda (ma-);
небольшая крыша спереди или сзади дома kichusi (vi-);
плоская крыша sakafu (-);
двухскатная крыша paa la mgongo (ma-)
крышка
gubiko (ma-), kifuniko (vi-), mfuniko (mi-), kibia (vi-), kiana (vi-), mkungu (mi-);
плетеная крышка (блюда, миски и т. п.) kawa (ma-)
крюк
bawaba (ma-; -), chango (vy-), kiopoo (vi-), kulabu (-; ma-), ngoe (-);
крюк для ловли акул kizingia (vi-);
дверной крюк tumbuu (-);
крюк для сбивания плодов с дерева ugoe (ngoe)
крючкотвор
mbishi (wa-)
крючок
kiopoo (vi-), kulabu (-; ma-), ngoe (-);
(вешалка) kitundik[i]o (vi-); (застежка) kifungo (vi-), chango (vy-);
крючок для сбивания плодов kingoe (-);
крючок для ловли акул или других больших рыб kocho (-), koto (-);
рыболовный крючок kioo (vi-), ndoana (-), ndoana ya kuvulia (-);
попасться на крючок (перен.) -la chambo
кряж
mtambao (mi-), msululu wa milimo (mi-)
кряхтеть
-zoma, -kakam[u]ka
ксендз
(гл. обр. в Польше) padri (ma-), kahini (ma-), kasisi (ma-)
ксероз
(конъюнктивы и роговицы глаза) ukavumacho (ед.)
ксерокс
kseroks (-), mtambo wa kuchapa nakala (mi-)
кстати
aidha, pia
кто-либо
mtu уe yote (wa-)
кто-то
fulani, mtu (wa-), mwafulani (wa-), mwajimbo (wa-), mwingine (wengine)
кто
nani?
куб
miraba sita (мн.), mchemrabasawa (mi-)
кубок
kikombe (vi-), kombe (-; ma-), mdumu (mi-), magi (-)
кубометр
mita уа ujazo (-)
кувшин
gudulia (ma-; -), mkebe (mi-); (виды) nzio (-), kasiki (-; ma-), balasi (ma-; -), mtungi (mi-), kuzi (-; ma-),mdumu (mi-);
большой круглый кувшин rumbi (ma-)
кувыркание
kichwangomba (vi-)
кувыркаться
-fingirika, -vingirika
куда
wapi?;
куда бы ни mote, ko kote kule, po pote pale
кудахтать
-kokoneka, -kokoreka, -tetea, -tora
кудесник
(устар.) mchawi (wa-), mlozi (wa-)
кудрявый
(о волосах и т.п.) -a koto, kokakuu
кузен
mkoi (wa-)
кузнец
mbini (wa-), mfua chuma (wa-), mhunzi (wa-), msana chuma (wa-)
кузнечик
funutu (-), matumatu (мн.), panzi (-; ma-) (виды) nyoe (-), senene (-);
большой кузнечик parare (-)
кузница
banda lа mhunzi (ma-), kiwanda cha mhunzi (vi-)
кузов
(авто) bodi (ma-; -)
кукарекать
-kokoreka
кукареку
kokorikoo (ma-)
кукла
abudu (-), mtoto wa bandia (wa-), doli (-), mwanaabudu (w-), mwanasesere (w-)
куколка
(насекомого) kiwavi (vi-)
кукуруза
1) (растение) mhindi (mi-);
молодая кукуруза (до появления початков) matindi (мн.)
2) (зерно) hindi (ma-);
жареная кукуруза bisi (-), mbisi (mi-);
кукурузная каша ugali wa mahindi (ед.);
кукурузная мука unga wa sembe (ед.)
кукушка
dudumizi (mа-), gude (-), golegole (ma-; -);
зеленая кукушка ukiki (-);
пчелиная кукушка mchocheamvua (-);
шпорцевая кукушка tipitipi (-)
кулак
1) (человек) bepari wa kijijini (ma-)
2) (сложенные вместе пальцы руки) gumi (ma-), ngumi (-; ma-), konde (ma-), konzi (-; ma-), ndondi (-), ngoto (-),sumbwi (ma-);
драка на кулаках mashindano ya ndondi (мн.)
3) (тех.) kemu (-)
кулачество
(ист.) mamwinyi wa kijijini (мн.)
кулачок
(тех.) kemu (-)
кулек
kitumba (vi-)
кули
(грузчик) hamali (ma-), kuli (ma-)
кулик
sururu (-), msese (mi-);
кулик болотный kitwitwi (vi-)
кулинар
mwandazi (wa-), mpishi (wa-)
кулинарный
-a upishi;
кулинарное искусство [sanaa уа] upishi (ед.);
кулинарные рецепты mapishi (мн.)
кулисы
(театр.) mapazia (мн.)
кулон
1) (украшение) jebu lа kuning'inia (ma-)
2) (эл.) kulomu (-)
кулуары
sebule (-), ukumbi (kumbi)
куль
gunia (ma-; -), fuko (ma-)
кульминационный
-a kipeo, -a kilele (перен.);
момент, пункт, точка кульминационная kipeo (vi-), kikomoupeo (vi-), mnara (mi-) (перен.)
культ
ibada (-), maabudu (-; мн.)
культиватор
haro (-), kaltiveta (-; ma-)
культивирование
ukuzaji (ma-), uoteshaji (ед.)
культура
1) (продукт человеческого общества) taaluma (-), ustaarabu (ед.), utamaduni (tamaduni)
2) (с.-х.) mmea (mi-), zao (ma-), kilimo (vi-);
продовольственная культура kiliwa (vi-)
культуризм
drili ya kuongeza nguvu za mwili (-)
культурно
kiungwana
культурность
uungwana (eд.)
культурный
-a kitamaduni, -а kiutamaduni, staarabu;
культурное наследие mirathi уа utamaduni (мн.);
культурный человек mstaarabu (wa-);
быть культурным -staarabika, -tamaduni
культя
kikono (vi-), nunge (-);
культя руки butu la mkono (ma-), gutu lа mkono (ma-), mkono [m]gutu (mi-)
кум
baba wa ubatizo (-)
кума
mama wa ubatizo (-)
кумир
kipenzi (vi-)
кумыс
maziwa ya farasi (мн.)
кунжут
semsem (-);
кунжутная лепешка para (-;ma-)
купальник
suti ya hari (-)
купальный
-a kuogelea;
купальное заведение hamamu (-);
купальный костюм suti уа hari (-)
купальщик
mwogaji (wa-)
купание
mwogo (mi-), uogeleaji (ед.)
купаться
-oga, -ogelea;
купаться в крови -oga damu;
купаться в роскоши -gaagaa katika anasa;
тот, кто купается mwoshaji (wa-)
купе
behewa (ma-; -), kichumba (vi-)
купель
batizo (-)
купец
bazazi (ma-; wa-), mfanya biashara (wa-), tajiri (ma-; -)
куплет
ubeti (beti)
купля
ununuzi (ед.);
купля-продажа uguzi (ед.)
купол
kuba (ma-; -), zege (-)
куполообразный
-а kikuba, -а msonge
купон
(фин.) kuponi (-)
купчая
hati уa bei (-), mkataba wa mali (mi-)
купюра
hati ya fedha (-), noti (-; ma-), waraka wa benki (nyaraka)
кураж
(задор) ujogoo (ед.), jasara (-)
курган
1) (насыпь) tuta la kaburi (ma-)
2) (холм) kilima (vi-), kiduta (vi-), mwinuko (mi-)
курение
uvutaji (ед.)
курильница
chetezo (vy-; -), ziga (ma-), kitezo (vi-)
курильщик
mvuta[ji] (wa-);
курильщик гашиша mvutaji bangi (wa-)
куриный
-a kuku;
куриная вошь utitiri (titiri);
куриная слепота kiwe (vi-), upofu kiza (ед.)
курить
-vuta;
курить гашиш -vuta bangi;
курить кальян, трубку -vuta kiko;
курить опиум -vuta majani mabichi;
курить табак -vuta tumbako
куриться
-fuka
курица
kuku (-); (порода) kinyanyavu (vi-), kuku kikwekwe (-), kuku wa kidimu (-);
курица, к-роя не несет яиц kiweto (vi-);
курица с топорщащимися перьями mangisi (-);
курица-молодка tembe (-);
курица-несушка koo la kuku (ma-), mtetea (mi-)
куркума
1) (растение) manjano (-; мн.)
2) (специя) hawaji (-)
курносый
(нос) pua уа kuseteka (-)
курок
kifyatulio (vi-), mtambo wa bunduki au bastola (mi-)
курорт
mahali pa kupumzika
курс
1) (позиция) msimamo (mi-), mwelekeo (mi-), sera (-)
2) (мор.) majira (мн.)
3) (обучения) mtala[a] (mi-), hatua (-)
4) (соотношение);
курс обмена sarafu (-)
5) (чаще мн. - курсы) masomo, kozi (-; ma-), darasa (-; ma-)
курсант
mwanakozi (w-)
курсив
herufi za italiki (мн.), italiki (-), mwandiko wa michoro (mi-)
курсировать
-pitana
куртизанка
malaya (-), mkahaba (wa-), mkware (wa-), mtalaleshi (wa-)
куртка
gwanda (ma-), jaketi (-; ma-), kizibao cha mikono (vi-), koti fupi (ma-);
суконная куртка dagla (-; ma-)
курчавый
(о волосах и т.п.) -a koto, kokakuu, -a kipilipili
курьез
hekaya (-), mkasa (mi-)
курьер
hamali barua (ma-), katikiro (-; ma-), mesenja (-; ma-), mpelekwa (wa-), mshenga (wa-), tarishi (ma-)
курятина
nyama ya kuku (-)
курятник
kibanda cha kuku (vi-), nyumba уа kuku (-), tundu (ma-; -)
кусать
-guguna, -ng'ata, -ng'wenya, -tafuna, -uma
кусаться
-ng'ata, -tafuna
кусачки
koko (ma-)
кусок
bonge (ma-), bumba (ma-), choto (ma-), donge (ma-), kataa (-; ma-), kibendo (vi-), kidiku (vi-), kinungu (vi-), lukuma (-), mego (ma-), mmego (mi-), nusu (-), taba (-), kipande (vi-), mpande (mi-), upande (pande), mkate (mi-);
большой кусок kipandikizi (vi-), pande (ma-); кусок мяса без жира и костей nofu (-);
кусок мякоти на кости gingiri (ma-; -);
кусок мяса fungu la nyama (ma-);
кусок мяса без костей kinofu (vi-);
кусок мяса для бифштекса steki (-);
кусок мяса мяснику как плата за убой животного kiinamizi (vi-);
кусок мяса небольшой subana (-);
кусок мяса разделанный (без костей) chinyango (-);
кусок ткани uweleko (ma-), nguo (-);
кусок ткани длиной в 27 м jora (-; ma-);
кусок ткани, обматываемый вокруг талии bindo (ma-);
кусок коленкора (= 182 см, носимый как набедренная повязка) shuka (-; ma-);
кусок материи, к-рым покрывают голову utaji (ma-);
кусок ткани для изготовления паруса taya (-);
кусок ткани для набедренной повязки или национальной одежды doti (-);
кусок ткани из золотых и шелковых нитей, повязываемый вокруг пояса barawaji (-);
кусок ткани (из нескольких таких кусков сшивается парус) falka (-);
кусок ткани (обертывается женщинами вокруг талии при тяжелых видах работ) kibwebwe (vi-);
кусок ткани длинный и широкий, используемый после родов в качестве бандажа mkaja (mi-);
кусок ткани для тюрбана kilemba (vi-);
кусок ткани для починки одежды kiraka (vi-);
кусок ткани небольшой kishuka (vi-);
кусок ткани, к-рым женщины привязывают ребенка mbeleko (-), beleko (ma-);
кусок ткани, к-рым обмывают покойника mashambizo (мн.);
кусок ткани, набрасываемый на плечи mdongea (mi-);
кусок ткани, оборачиваемый несколько раз вокруг талии mahazamu (-);
кусок хлопчатобумажной ткани kanga (-), kaniki (-);
кусок хлопчатобумажной ткани определенного размера с рисунком и каймой kitenge (vi-);
кусок цветной ткани, в к-рый закутываются женщины msutu (mi-);
кусок шелковой или хлопчатобумажной ткани для тюрбана sahari (-);
длинный кусок материи (повязывают голову или закрывают лицо) ukaya (kaya);
кусок веревки kitango (vi-);
кусок железа chuma (vy-);
кусок твердого вещества прямоугольной формы mchi (mi-);
кусок тесьмы (бечевки) (используемый как пояс, подвязка и т.п.) mkuruzo (mi-);
кусок пищи kumbwe (ma-);
кусок пищи большой (раздувающий щеки) funda (ma-);
кусок сахара gubiti (-);
кусок сушеного маниока kopa (ma-);
кусочек cheche (-; ma-), choto (ma-), donge (ma-), kombo (ma-), tonge (ma-), ubale (mbale);
кусочек кожуры kiganda (vi-);
кусочек ваты kipamba (vi-), upamba (pamba);
кусочек кожуры банана kigomba (vi-);
кусочек мяса kinyama (vi-);
кусочек мяса, поджаренный на вертеле mshikaki (mi-);
кусочек панциря, скорлупы kiganda (vi-);
кусочек теста из рисовой муки, обжаренный в масле (типа пончика) kitumbua (vi-);
кусочками vipande vipande
кустарник
kichaka (vi-);
колючий кустарник mgo (mi-), mchongoma (mi-), mgogadima (mi-), mbambangoma (mi-), mlimbolimbo (mi-), msaro (mi-), mkwamba (mi-);
лазящий, ползучий колючий кустарник mkomwe (mi-), msolo (mi-), mkwangwachare (mi-);
густой кустарник gugu (ma-)
кустарь
mfanya kazi ya mkono (wa-)
кутузка
(разг.) jela (-), gereza (ma-; -), husuni (-)
кухарка
mpishi [mwanamke] (wa-), mwandaliaji (wa-)
кухня
jiko (meko); (на судне) figau (-)
куцый
[-]gutu
куча
chungu (-; ma-), fungu (ma-), jalala (-), kifusi (vi-), mkusanyiko (mi-), mkusanyo (mi-), mlundikano (mi-), shumbi (-), gugu (ma-), biwi (ma-);
куча мусора [строительного] kifusi (vi-);
куча мусора jaa (-; ma-);
куча навоза kimba (vi-), jaa (-; ma-);
куча экскрементов kimba (vi-);
в куче kichungu
кучевые облака
bujebuje (ma-)
кучер
saisi (ma-)
кучка
kidokoo (vi-), tumba (ma-;-)
кучность
(боя, воен.) mkusanyiko wa risasi wakati wa upigaji (mi-)
кушак
anjali (-), mshipi (mi-), shupatu (ma-), ukumbuu (kumbuu)
кушанье
chakula (vy-), dishi (-; ma-), mlo (mi-)
кушать
-la, -tafuna
кушетка
kochi (ma-)
кэрри
bizari (-)
кювет
korongo (ma-)
кюре
(гл. обр. во Франции) padri (ma-), kahini (ma-), kasisi (ma-)
кюри
(единица радиоактивности) kuri (-)

Лексиконы языков: праязыков | древних | угасших | современных | модельных
Лингвистические страницы: Языки мира | Письменности | Интерлингвистика | Основания языка | Компаративистика | Контактология | Экстралингвистика | Лексикология | Грамматика | Фонетика
Полезные страницы: История | Регионы | Карты | Энциклопедии

© «lexicons.ru», 2012. Автор и владелец - Игорь Константинович Гаршин (см. резюме).
Дочерний веб-проект Сайта Игоря Гаршина
Присылайте, пожалуйста, письма ( Письмо Игорю Константиновичу Гаршину) с советами, отзывами, замечаниями и предложениями.
[an error occurred while processing this directive]
Страница обновлена 27.09.2022
Яндекс.Метрика