Лексика модельного языка Окциденталь

Главная > Словари модельных языков > Плановые языки на О > Окциденталь (Интерлингве)
Словари романоидов (искусственных романо-подобных языков): Идо | Интерлингва | Ланго | Новиаль | Окциденталь | Романичо | Романова | Фарлинго | Эсперанто
Интерлингве-эсперанто словарь: A |
Эсперанто-интерлингве словарь: A |

Модельный язык Интерлингве (Interlingue), или Окциденталь (Occidental - "западный") - удавшийся лингвопроект (иначе - полуязык), т.е., искусственный язык общения доказанной применимости.

 • e - kaj
 • ear - iri
 • ebrie,-tá - ebri/a,-/ec/o
 • eclesie - eklezio
 • eclesia - preĝejo
 • eco,-ar - eĥ/o,-iĝi
 • economie - ekonomio
 • ecran - ekrano
 • edict - edikto
 • edificar - edifi
 • edificie - konstruaĵo
 • editer - eldoni
 • educar - eduki
 • efaciar - /for/viŝi
 • efect - efekto
 • efectuar - efektivigi
 • egal - egala
 • ejecter - elĵeti
 • electer - elekti
 • elefant - elefanto
 • element - elemento
 • elev - lernanto
 • elite - elito
 • eloquent - elokventa
 • emanar - emani
 • enbarass - embaraso
 • emendar - plibonigi
 • emerger - emerĝi
 • emerit - enerita
 • emfase - emfazo
 • emgirar - emigri
 • eminer - elstari
 • emisser - emisii
 • emotion - emocio
 • employar - okupigi
 • enigma - enigmo
 • enorn - enorma
 • enoyar /se/ - enu/igi /-i/
 • ente - estaĵo, estulo
 • entender - akordiĝi
 • enunciar - elparoli
 • episcop - episkopo
 • epistul - epistolo
 • epol - ŝultro
 • erecter - erekti
 • eremit - ermito
 • ergo - do
 • erica - eriko
 • erra - eraro
 • eruca - raŭpo
 • erud/ir,-ito - erud/i,-ito
 • eruptar - erupcii
 • escapar - eskapi
 • escutar - aŭskulti
 • espade - spado
 • esperar - esperi
 • esprite - spritaĵo
 • escuisse - skizo
 • essay - eseo
 • esser - esti
 • estimar - estimi
 • estive - somero
 • estuche - ujo, -ujo
 • etá - aĝo
 • etabliss/er,-ement - establ/i,-/aĵ/o
 • etage - etaĝo
 • eterni - eterna
 • etsí - kvankam
 • eufonie - eŭfonio
 • evacuar - evakui
 • evanescer - sveni
 • evenir - okazi
 • evident - evidenta
 • evitar - eviti
 • evolu/er,-tion - evolu/i,-/ad/o
 • ex - el
 • exact - ekzakta
 • exagerar - troigi
 • examin/ar,-e - ekzamen/i,-o
 • exce/der,-ssion - eksces/i,-o
 • excepter - escepti, eligi
 • excerpter - ekstrakti, elscribi
 • excitar - eksciti
 • excluder - ekskludi
 • excuser - ekskuzi
 • executer - ekzekuti
 • exemple - eksemplo
 • exempter - eligi, liberigi
 • exercir - ekzercii
 • exhauster - elĉerpi
 • exhorter - admoni, instigi
 • exilie - ekzilo
 • exister - ekzisti
 • exiger - postuli
 • expan/der,-siv - ekspansi/i,-a
 • expectar - ekspekti
 • expedir - ekspedi
 • expense - elspezo
 • exper/ir,-ientie - spert/i,-o
 • expiar - penti
 • expirar - ekspiri
 • explicar - ekspliki
 • explorar - esplori
 • exploter - ekspluati
 • exposir - ekspozicii
 • expresser - esprimi
 • expulser - elpeli
 • exquisir - elekti
 • extender - etendi
 • exteriori - ekstera
 • exterminar - ekstermi
 • externi - ekstera
 • extinter - estingi
 • extirpar - disrabi
 • extra - exter
 • extran - fremda
 • exuberar - abundege kreski
 • exultar - ĝojkrii, jubili
 • fabe - fabo
 • fabul - fabulo
 • facie - vizaĵo
 • fscil,-itá - facil/a,-eco
 • fact - fakto, faro
 • factura - fakturo
 • fecultativ - fakultativa
 • fad - malbongusta
 • fago - fago
 • falce - falĉilo
 • falcon - folko
 • fallir - mistrafi
 • fals - falsa
 • fame - malsato
 • fama - famo
 • fantom - fantomo
 • far - fari
 • fare - lumturo
 • farine - faruno
 • farse - farso
 • faruchi - sinĝena, timema
 • fasan - fazano
 • fasce - fasko
 • fascinar - fascini
 • fate - fatalo
 • fatiga - laceco
 • fauce - faringo, gorĝo
 • favor - favoro
 • fea - feino
 • febre - febro
 • fec - feko
 • fecund - fekunda
 • feder/e,-al - feder/o,-ala
 • felici - feliĉa
 • felicitar - bondeziri, gratuli
 • feltre - felto
 • femina - virino
 • femur - femuro
 • fender - fenmdi
 • fen - fojno
 • fenestre - fenestro
 • ferie - foiro
 • feroci - feroca, kruela
 • ferre - fero
 • fertil - fruktodona
 • ferv/er,-ent,-ore - fervor/i,-a,-o
 • festa - festo
 • festina - festeno
 • feston - festono
 • fet/er,-id - fetor/i,-a
 • feto - feto
 • feud/e,-al - feŭd/o,-a
 • fible - fibolo
 • fibre - fibro
 • ficter - fikcii
 • fictiv - fiktiva
 • fider - fidi
 • fidel - fidela
 • fil,-ar - faden/o,-igi
 • filice - filiko
 • fili/o,-a - fil/o,-ino
 • filú - petolulo
 • fin - delikata
 • fine - fino
 • fingre - fingro
 • finir - fini
 • firm - firma
 • fix - fiksa
 • flac - flako
 • flad - flano
 • flagga - flago
 • flagellar - vipi
 • flamme - flamo
 • flanar - maldillgentaĉi
 • flanca - flanko
 • flarar - flari
 • flattar - flati
 • fleche - sago
 • flexer - fleksi
 • flicca=puella - bubino, knabino
 • floc - floko
 • flor - floro
 • fluer - flui
 • flut - alfluo
 • fluvie - rivero
 • foco - fokuso
 • folie - folio
 • folli - fola
 • fonder - fandi
 • fonte - fonto
 • for - for
 • for/ar,-ator,-e - bor/i,ilo,truo
 • foren - fremda, fremdlanda
 • forest - arbaro, forsto
 • forjar - forĝi
 • formíca - formiko
 • forne - forno
 • forrage - furaĝo
 • forsan - eble
 • fort,-ie - fort/a,-o
 • fortiar - devigi, trudi
 • fortun - fortuno
 • foss - foso
 • fox - vulpo
 • foy - fajro
 • fracass/ar,-e - bru/i,-o
 • fracter - rompi
 • fragil - fragila
 • franc - malkaŝa, rekta, sincera
 • francmasson - framasono
 • frange - franĝo
 • frappar - frapi
 • fratre - frato
 • fraude - trompo
 • fren,-ar - brems/o,-i
 • frecuent - ofta
 • friar - frakasi
 • fricter - froti
 • frigid - frida, frigida
 • frir - friti
 • frisc - friska
 • friser - frizi
 • frivol - frivola
 • front - fronto
 • frossar - ĉifi
 • frost - frosto
 • frottar - froti
 • fructe - frukto
 • frufruar - susuri
 • frugal - modera
 • frument - tritiko
 • frustrar - senigi
 • fugir - fuĝi
 • fulgur/ar,-etion - fulmobril/i,-o
 • fulígine - fulgo
 • fúlmine - fulmo
 • fum,-er - fum/o,-i
 • fumicar - fumumi
 • funde - fundo
 • fundar - fondi
 • fune - ŝnuro
 • funel - funelo
 • funerale - sepulto
 • funest - fatala
 • fungo - fungo
 • furbon - fripono
 • furca - forko
 • fur/er,-iosi - furioz/i,-a
 • furgon - furgono
 • furnir - liveri
 • furt/er,-ero - ŝtel/i,-isto
 • fuser - kunfandiĝi, kunflui
 • fusil,-ar - fusil/o,-i
 • futil - senvalora
 • futur,-e - futur/a,-o
 • gage - lombardo
 • galaxe - galaksio
 • galere - galero
 • gallina - kokino
 • galop - galopo
 • gambe - gambo
 • gambale - bottrunko
 • ganie - gajno
 • ganse - ansero
 • gente - ganto
 • gapar - gapi
 • garant/iar,-ie - garant/i,-o
 • garbe - garbo
 • gardar - gardi
 • garnir - garni
 • garson - junulo; kelnero
 • gast - gasto
 • gaudie - gajeco, ĝojo
 • gay - gaja
 • gazette - gazeto
 • gazon - gazono
 • gel/a,-ar - frost/o,-i
 • gelé - gelatenaĵo, ĵeleo
 • gemelle - ĝemelo
 • gemir - ĝemi
 • genar - ĝeni
 • genere - genro
 • generosi - grandanma, nobla
 • geniter - generi, naski
 • genitores - gepatroj
 • gente - gento
 • gentil - ĝentila
 • genú - genuo
 • genuin - ĝusta
 • germin/ar,-e - ĝerm/i,-o
 • gigant - giganto
 • gilet - veŝto
 • gips - gipso
 • glaci/e,-ero - glaci/o,-monto
 • gladie - glavo
 • glande - glano
 • glandul - glando
 • glass - glaso
 • glatt - glata
 • gleb - glebo
 • glissar - gliti
 • globe - globo, globuso
 • glorie - gloro
 • glotir - gluti
 • glutin/e,-ar - glu/o,-i
 • golf - golfo
 • govern/ar,-essa - eduk/i,-istino
 • gracil - gracila
 • gradu - grado
 • grafite - grafito
 • gran - grajno
 • grand,-issim - grand/a, plej g~a
 • grass,-e - gras/a,-o
 • grat - dankema
 • grattar - grati
 • gratuit - senpage
 • grav - grava
 • grav/er,-ero - grevur/i,-isto
 • gravid - graveda
 • gravio - gruzo
 • grel - hordea grio
 • griffe - ungego
 • grill - rostostango
 • grillio - grilo
 • grimar - ŝminki
 • grimpar - grimpi
 • grinar - grimaci
 • grinsar - grinci
 • gris - griza
 • grive - ĉagreno
 • grue - gruo
 • gruel - grio
 • grunnir - grumbli
 • gruppe - grupo
 • guardie - gard/ad/o
 • gudron - gudro
 • guerre - milito
 • guidar - gvidi
 • guitarre - gitaro
 • gumme - gumo
 • gurmand - gastronoma
 • gust - gusto
 • gutte - guto
 • guvern/ar,-ero - reg/i,-anto
 • gutur - gorĝo
 • habil - capabla, lerta
 • habit/ar,-ant - loĝ/i,-anto
 • habitu - kutimo
 • hacca - hakfosilo
 • hache - hakilo
 • hag - /ĉirkaŭ/barilo
 • hala; in~ar - spiro; inhali
 • halde - amaso
 • hall - halo
 • halt! - haltu!
 • haltere - haltero
 • hamac - hamako
 • hamstre - hamstro
 • hanche - kokso
 • happar - kapti
 • hareng - haringo
 • harness - ĵung/aĵo,-ilaro
 • harpe - harpo
 • hasard - hazardo
 • hauster - ĉerpi
 • haver - havi
 • hay - estas, ekzistas
 • hedre - hedero
 • helice - helico
 • helm - helmo
 • hem - hejmo
 • hepate - hepato
 • herbe - herbo
 • heredar - heredi
 • here/sie,-tico - herez/o,-ulo
 • herriser - hirtiĝi
 • hernie - hernio
 • heróe - heroo
 • heron - ardeo
 • hers/ar,-e - erp/i,-ilo
 • hesitar - heziti
 • hiar - oscedi
 • hiccar - singulti
 • hideosi - hida
 • hinnir - hini
 • hirar - lui
 • hirunde - hirundo
 • hiverne - vintro
 • hoccar - kaŭri
 • hodie - hodiaŭ
 • hom,-anité - hom/o,-aro
 • honest - honesta
 • honor - honoro
 • honte - honto
 • hor - horo /60 min./
 • hora - horo /sur horloĝo/
 • horde - hordo
 • hordeo - hordeo
 • horloge - horloĝo
 • horr/er,-ore - horor/i,-o
 • hosped - gastiganto
 • hostil - malamika
 • huf - hufo
 • humid - humida
 • humil - humila
 • humo - humo
 • humor - /bon/humoro, humuro
 • idé - ideo
 • identic - identa
 • idioma - idiomo
 • idol - idolo
 • il, ili - li, ili
 • iluminar - ilumini
 • image - bildo
 • imagin/ar,-e - imag/i,-o
 • imens - grandega, senmezura
 • imitar - imiti
 • impedir - ĝeni, malhelpi
 • imperar - ordoni
 • imper/ie,-ator - imperi/o,-estro
 • impetuosi - impeta
 • implorar - /al/voki, peti pri helpo
 • important - grava
 • impos/ar,-ant - inpon/i,-a
 • impost - imposto
 • impress/er,-ion - impres/i,-o
 • imputar - imputi
 • in - en
 • inaugur/ar,-ation - inaŭgur/i,-o
 • inballar - enpaki
 • inbrassar - brakumi, ĉirkaŭbraki
 • incendie - incendio, brulego
 • incense - incenso
 • incitar - inciti
 • inclinar - inklini
 • includer - inkludi
 • incontrar - renkonti
 • incre - inko
 • incude - inkudo
 • index - indekso, /mat./ indico
 • indicar - indiki
 • indigen,-e - indiĝen/a,-o
 • indiger - malhavi
 • indignation - indigno
 • indolent - mallaborema
 • indulger - indulgi
 • industrie - industrio
 • inept - mallerta; nekonvena
 • inert - inerta
 • infallibil - senerara
 • infam - senhonta
 • infante - infano
 • infecter - infekti
 • inferiori - neplenvalora
 • inferne - infero
 • inflamm/ar,-ette - /ek/bruligi; alumeto
 • infl/ar,-ation - plenblovi; inflacio
 • influ/er,-ent,-entie - influ/i,-a,-o
 • infra - malsupre
 • infuser - infuzi
 • ingred/ir,-ientie - almiks/i ,-aĵo
 • inhibir - inhibicii
 • inici/ar,-ative - iniciat/i,-o
 • innocent - senkulpa
 • inocular - inokuli
 • injurie - maljustaĵo
 • inquestar - demandar, esplori
 • inquisiter - enketi
 • insecte - insekto
 • insidiar - insidi
 • insigne - insigno
 • insinuar - enŝovi
 • insister - insisti
 • insolent - insolenta
 • insolation - insolacio
 • inspect/er,-ion - inspekt/i,-o
 • inspirar - inspiri
 • install/ar,-ation - instal/i,-o
 • instigar - instigi
 • institu/er,-tion - starigi, irstitucio
 • instruct/er,-or - instru/i,-isto
 • instrument - instrumento
 • insul - insulo
 • insultar - insulti
 • insurection - insurekcio
 • intact - netuŝita
 • integri - integra
 • intelectu - intelekto
 • intelig/ent,-entie - inteligent/a,-eco
 • intens/iv,-itá - intens/a,-eco
 • intent/er,-ion - intenc/i,-o
 • inter - inter
 • intercalar - enmeti, enŝovi
 • interdict,-er - malpermes/o,-i
 • interess/ar,-ant,-e - interes/i,-a,-o
 • interest - interezo, procentaĵo
 • interim - intertempe
 • intern, interiori - interna
 • interprender - interpreni
 • interpret/ar,-e - interpret/i,-isto
 • interpunction - interpunkcio
 • interrupter - inter/rupt/i
 • intestine - intesto
 • intim - intima
 • intonar - intonacii
 • intra - interne
 • intrar - eniri
 • intrica - intrigo
 • introducter - enkonduki
 • intuition - intuicio
 • inundar - inundi
 • invader - invadi
 • invelopar - envolvi
 • inventer - inventi
 • inversi - inversa
 • investigar - esplori, serĉi
 • investir - investi
 • inviar=misser - sendi
 • invidie - envio
 • invitar - inviti
 • iride - irido
 • irigar - irigacii
 • iris - iriso
 • iritar - iriti
 • irupter - fari enrompon
 • istme - istmo
 • it - ĝi
 • iterar - reciproki
 • jacer - kuŝi
 • jalus/i,-ie - ĵaluz/i,-o
 • jamá - iam, foje
 • jambon - ŝinko
 • jardin - ĝardeno
 • jaque - ĵaketo
 • jettar - ĵeti
 • joc,-ar - ŝerc/o,-i
 • jolli - bel/et/a
 • jonglar - ĵongli
 • jovedí - ĵaŭdo
 • jovial - bonanim/ec/a
 • joy/a,-ar - ĝoj/o,-i
 • jubilar - jubili
 • judic/ar,-o - juĝ/i,-isto
 • ju/ir,-ida - ĝu/i,-o
 • julí - julio
 • junio - junio
 • junt,-er - kun/e,-igi
 • jup - jupo
 • jur/ar,-ament - ĵur/i,-o
 • jur/e,-ist - jur/o,-isto
 • jurnal/e,-ist - ĵurnal/o,-isto
 • just - ĵus; ĝusta; justa
 • justicie - justeco
 • juvel - juvelo
 • kalium - kalio
 • kepi - kepo
 • khan - ĥano
 • kil - kilo
 • knut - vipo
 • la - ŝin
 • labie - lipo
 • labil - labila
 • labor/ar,-e - labor/i,-o
 • lacayo - lakeo
 • lace,-ar - laĉ/o,-i
 • lacerar - disŝiri
 • laconic - lakona
 • lácrim/e,-ar - larm/o,-i
 • lacte - lakto
 • lacune - interspeco
 • lade - lado
 • lago - lago
 • lame - klingo
 • lamentar - lamenti
 • lane - lano
 • land - lando
 • languir - soifi
 • lanse - lanco
 • lápid - ŝtono
 • lapp,-ar - flik/aĵ/o,-i
 • larde - lardo
 • larg - larĝa
 • lasciv - lasciva
 • lassar - lasi
 • látere - flanko, /geom/ latero
 • latitudine - latitudo
 • latte - lato
 • latug - laktuko
 • latun - latuno
 • laud/ar,-e - laŭd/i,-o
 • laure - laŭro
 • lav/ar,-age - lav/i,-ado
 • lax - neglektema
 • le - lin
 • leccar - leki
 • lecion - leciono
 • lection - lekcio
 • leder - difekti
 • le/er,-tor - leg/i,-anto
 • lege=ley - leĝo
 • legion - legio
 • legume - legomo
 • lent - lanta=malrapida
 • lentige - lentugo
 • lentille - lento
 • leon - leono
 • lepra - lepro
 • les - ilin
 • lette - lito
 • lettre - letero
 • lev/sr,-ere - lev/i,-ilo
 • leven - gisto
 • levi - malpeza
 • levul - maldekstra
 • lexico - vortaro
 • li - la
 • libr/e,-ería - libr/o,-ovendejo
 • licer - lici
 • lichen - likeno
 • lig/a,-ar - lig/o,-i
 • lign/e,-in - lign/o,-a
 • lila - lila; /bot/ siringo
 • lin/ar,-e - fajl/i,-ilo
 • limit/er,-e - lim/igi,-o
 • limpid - klers
 • lin,-in - lin/o,-a
 • line/a,-ar ,-ale - lini/o ,-i,-ilo
 • lingu/e,-al - lingv/o,-a
 • linse - lenso
 • liquid,-e - fluid/a,-aĵo
 • liste - listo
 • litt - malgranda
 • liverar - liveri
 • livid - mortpala
 • lixive - lesivo
 • lob - lobo
 • loc/o,-al,-ar - lok/o,-a,-i
 • logí,-ar - loĝ/ejo,-i
 • long,-ore - long/a,-/ec/o
 • longitudine - longitudo
 • lontan,-ie - malproksim/a,-o
 • lor - ilia
 • lot,-ar - lot/o,-i
 • lu/ar,-ator - lu/i,-anto
 • lubrificar - lubriki
 • luc/e,-er - lum/o,-i
 • lucrar - lukri
 • luct/e,-er - lukt/o,-i
 • lud/e,-er,-ette - lud/o,-i,-ilo
 • lull/ar,-uore - lul/i,-ilo
 • lun/e,-ari - lun/o,-a
 • lunedí - lundo
 • lupo - lupo
 • lur/ar,-e - log/i,-aĵo
 • luxar - elartikigi,luksacii,tordi
 • luxu,-osi - luks/o,-a
 • ma - sed
 • macerar - maceri
 • mach/ar,-uore - maĉi, makzelo
 • machine - maŝino
 • macul,-ar - makul/o,-i
 • magnánim - grandanima
 • magnific - grsndioza
 • magri - magra
 • mai=may - majo
 • mais - maizo
 • majestic - majesta
 • mal - malbona
 • malad,-ie - malsan/a,-o
 • malicie - malico
 • malgré - malgraŭ
 • malt - malto
 • mamá - panjo
 • mamm/e,-ifere - mam/o ,-besto
 • manc/a,-ar - mank/o,-i
 • manch/e,-ette - maniko, manumo
 • mandar - mendi
 • mandul - migdalo
 • maner - resti
 • mangl/ar,-e - kalandr/i,-o
 • mani - multa/j/
 • maniere - maniero
 • manj/ar,-age - manĝ/i,-/aĵ/o
 • mann,-ic - vir/o,-a
 • mans/ar,-i - mild/igi,-a
 • mantel - mantelo
 • manu,-al - man/o,-a
 • manuale - manlibro, instrulibro
 • mar/e,-in,-inero - mar/o,-a,-isto
 • marc/a,-er - mark/o,-i
 • march/a,-ar - marŝ/o,-i
 • mardí - mardo
 • margin/e,-el - marĝen/o,-a
 • marionette - marioneto
 • marit/o,-a - edz/o,-ino
 • marmor - marmoro
 • marod/ar,-ero - ŝtelĉas/i,-isto
 • marotte - ŝatokupo
 • marte - marto
 • martell,-er - martel/o,-i
 • mascul,-in - maskl/o,-a
 • masse - amaso
 • mast - masto
 • mastic,-ar - mastik/o,-i
 • mastr/e,-isar - majstr/o,-i
 • matin/e,-al - maten/o,-a
 • matrasse - matraco
 • matr/e,-in - patrin/o,-a
 • matrina - baptopatrino
 • matte - mato
 • matur,-er,-ite - matur/a,-iĝi,-eco
 • maxille - mekzelo
 • max/im/ - plej
 • maxime - maksimo
 • may - majo
 • meche - meĉo
 • med - pere de
 • medico - kuracisto, medicinisto
 • medie - medio
 • mediocri - mezvalora
 • melcar - melki
 • mem - eĉ
 • membr/e,-itá,-ité - merabr/o,-eco,-aro
 • memor/ar,-ie,-ebil - memor/i,-o,-inda
 • menaci/e,-ar - minac/o,-i
 • menage,-ar - mastrum/aĵo,-i
 • mendic/o,-ar - almoz/ulo,-i
 • mensu,-al - monat/o,-a
 • ment/e,-al - mens/o,-a
 • mention,-ar - menci/o,-i
 • ment/ir,-ie -
 • menton - mentono
 • mercate - merkato
 • merc/e,-ar,-ero - komerc/aĵo,-i,-isto
 • mercurdí - merkredo
 • merit/er,-osi - merit/i,-a
 • merle - merlo
 • mersí,-ar,-osi - dank/o,-i,-/em/a
 • mespil - mespilo
 • mesquin - tre malriĉa
 • messe - meso
 • mesur/a,-ar - mezur/o,-i
 • metall/e,-ic - metal/o,-a
 • metter - meti
 • mi - mia
 • miauler - mlaŭi
 • mica - glimo
 • micri - eta
 • midí - tagmezo
 • miel - mielo
 • migrar - migri
 • mild - delikata
 • mili/e,-ari - mejl/o,-a
 • mill,-ennie - mil,-jaro
 • militar/e,-i - arme/o,-a
 • milz - lektumo
 • mim/o,-ic,-ar - mim/o,-a,-i
 • mine - mino
 • minte - minto
 • minu - malpli
 • minusc-ul - minusklo
 • miracul,-osi - mirakl/o,-a
 • miser/e,-ar - mizer/o,-i
 • mission - misio
 • mite - mito
 • mixt/er,-ura - miks/i,-aĵo
 • mobil,-itá - movebl/a,-o
 • moble - meblo
 • moc/ar,-ada - mok/i,-/ad/o
 • mod/e,-el - mod/o,-a /verbo/
 • modell/e,-ar - model/o,-i
 • moderar - moderigi, mildigi
 • modest,-ie - modest/a,-eco
 • modic - malkara
 • moer=mov/er,-ement - mov/i,-ado
 • mof/a,-ar - sim/o,-i
 • mol - muelŝtono
 • molin/e,-ar - muel/ejo,-i
 • molestar - molesti
 • moll - mola
 • molo - moleo
 • monaco - monaĥo
 • moné - mono
 • monete - monero
 • monir - admoni
 • monstrar - montri
 • monstru,-osi - monstr/o,-a
 • mont/e,-ette - mont/o,-eto
 • montenia - montaro
 • mont/er,-age - munt/i,-aĵo
 • monument,-al - monuinent/o,-a
 • mord/er,-aci - mord/i,-ema
 • mor/e,-ale - mor/o,-alo
 • morir - morti
 • morosi - moroza
 • mort,-e,-ar - mort/a,-o,-igi
 • mortre - mortero
 • mosca - muŝo
 • mosquite - moskito
 • moss - musko
 • mostarde - mustardo
 • mov/er,-ement - mov/i,-ado
 • movette - mevo
 • muc,-osi - muk/o,-a
 • mudde - koto
 • muff - mufo
 • muir - muĝi
 • mult - multe
 • mund/e,-al,-an - mond/o,-a,-uma
 • munir - provizi
 • mur - muro
 • mur/ar,-age,-ero - mason/i,-aĵo,-isto
 • murmurar - murmuri
 • mus - muso
 • musco - mosko
 • muscul - muskolo
 • mustache - lipharoj
 • mut - mute
 • mut/ar,-ation - mutaci/i,-o
 • mutilar - kripligi, mutili
 • mutual,-ite - mutual/a,-eco
 • nam - ĉar
 • nano - nano
 • narice - naztruo
 • nase - nazo
 • nascer - naskiĝi
 • nativ - denaska
 • nation - nacio
 • naufrege - ŝiprompo
 • nause/a,-ar - naŭz/o,-i
 • nave - navo; ŝipo
 • navig/ar,-ation - navig/i,-ado
 • nebul,-ar,-osi - nebul/o,-i,-a
 • necess/i,-itá - neces/a,-o
 • necos - nenio
 • necú - nenie
 • necun - neniu
 • neg/ar,-ation - ne/i,-ado /negacio/
 • negativ,-e - negativ/a,-o
 • negligé - negliĝo
 • neglig/er,-ent - neglekt/i,-ema
 • negoci/ar,-ation - negoc/i,-o
 • neologisme - neologismo
 • nepot/e,-a - nepot/o,-ino
 • neproquó - nedankinde
 • nequal - nenia
 • nequam - neniel
 • nequande - neniam
 • nequant - neniom, tute nenio
 • nequel - neniu
 • nequi - neniu
 • nequó=necos - nenio
 • nest,-ar - nest/o,-i
 • nett,-o - net/a,-e
 • nev/o,-a - nev/o,-ino
 • ni - eĉ ne, nek...nek
 • niche - niĉo
 • nigr/i,-ar - nigr/a,-igi
 • nin - naŭ
 • nitre - salpetro
 • niv/e,-ear - neĝ/o,-i
 • nivell - nivelo
 • no! - ne!
 • nobil,-o - nobel/a,-o
 • nobli - nobla
 • noc/er,-iv - malutil/i,-a
 • noct/e,-al - nokt/o,-a
 • nod/e,-ar - nod/o,-i
 • noi - ni
 • nómin/e,-ar - nom/o,-i
 • nonna=monaca - monahino
 • nor - nia
 • nord,-ic - nord/o,-landa
 • norm/e,-al - norm/o,-ala
 • nos - nin
 • nostalg/ie,-ic. - nostelgi/o,-a
 • not/e,-ar - not/o,-i .
 • noticie - notico
 • notion - nocio
 • notori - fama
 • nov,-ite - nov/a,-aĵo
 • novembre - novembro
 • nu - nu; nun
 • nu...nu - jen...jen
 • nuanci/e ,-ar - nuanc/o,-i
 • nub/e,-osi - nub/o,-a
 • nuc - nuko
 • nuce - nukso
 • nucle/o,-ari - nukle/o,-a
 • nud - nuda
 • null - neniu; nulo
 • numer/ó,-ar - numer/o,-i
 • númer/e,-osi - nombr/o,-/mult/-a
 • nuptie - nupto
 • nutr/ir,-iment - nutr/i,-aĵo
 • ó - ho
 • o, o...o - aŭ, aŭ,..aŭ
 • obed/ir,-ient - obe/i,-ema
 • obes/i.-itá - dik/a,-/ec/o
 • object/e,-iv,-ive - objekt/o,-iva, -ivo
 • obje/c/ter - objeti
 • oblig/er,-ation - obligaci/i,-o
 • obliqui - oblikva
 • oblivi/ar,-e - forges/i,-o
 • oblong - oblonga
 • obscen - obscena
 • obscur - obskura
 • obseder - obsedi
 • observ/ar,-ator - observ/i,-anto
 • obstacul - obstaklo, impediment
 • obstin/ar,-aci - obstin/i,-a
 • obstruct/er,-ion - obstrukt/i,-o
 • obtener - obteni
 • obtus/i/ - obtuza
 • ocasion, -al,-ar - okaz/o,-a,-i
 • occident,-al - okcident/o,-a
 • ocre - okro
 • octobre - oktobro
 • ocul,-are/s/ - okul/o,-vitro/j/
 • ocult,-isme - sekreta, okultismo
 • ocup/ar,-ation - okup/i,-o
 • odi/e,-ar,-osi - malam/o,-i,-a
 • odor/e,-ar - odor/o,-i
 • ofen/der,-se - ofend/i,-o
 • ofert/a,-ar - ofert/o,-i
 • oficero - oficiro
 • ofici/e,-ario - ofic/ej/o,-isto
 • oficina - metiejo
 • old,-esse - old/a=maljun/a,-eco
 • ole/o,-ar - ole/o,-i
 • ombr/e,-ar - ombr/o,-i
 • ómine - fatala antaŭsigno
 • omisser - ellasi
 • omni - ĉiuj
 • omnicos - ĉio
 • on - oni
 • oncle - onklo
 • oper/ar,-ation - operaci/i,-o
 • opin/er,-ion - opini/i,-o
 • oponer - oponi
 • oportun - oportuna
 • oposition - opozicio
 • opress/er,-ion - subprem/ad/i,-o
 • optim - plej bona
 • opulent,-ie - riĉ/a,-eco
 • orange - oranĝo
 • orat/or,-ori - orator/o,-a
 • orbite - orbito
 • ordin/e,-ar - ord/o,-igi
 • orden - ordeno
 • ordon,-ar - ordon/o,-i
 • orel - orelo
 • orfan - orfano
 • organ - 1.organo 2.orgeno
 • orgollie - orgojlo
 • origin/e,-al,-ar - origin/o,-ala,-i
 • orn/ar,-ament - ornam/i,-/aĵ/o
 • ortografie - ortografio
 • oscill/er,-ator - oscil/i, -ilo
 • osse - osto
 • ost - oriento
 • ostent/ar,-ativ - ostent/i,-a
 • ostre - ostro
 • otie - mallaboro
 • ove - ovo
 • ovre - verko
 • pacc/a,-ar - pak/aĵo,-i
 • pace - paco
 • paddl/e,-ar - pagajl/o,-i
 • padelle - pato, muldilo
 • pagano - pagano
 • págin/e,-ar - paĝ/o, paĝonumeri
 • país,-age - kamparo, pejzaĝo
 • pal - fosto
 • palace - palaco
 • palate - palato
 • paletó - palto
 • paliss/e,-ade - palis/o,-aro
 • pall/e,-ar - ŝovel/ilo,-i
 • pall/id,-er - pal/a,-iĝi
 • pallie - pajlo
 • palp/ar,-abil - palp/i,-ebla
 • palpebre - palpebro
 • pan/e,-/ific/ator - pan/o,-/bak/isto
 • panne - paneo
 • panse - ventraĉo
 • pantalon - pantalono
 • pantomime - pantomimo
 • papa - papo
 • papá - paĉjo
 • papegaye - papago
 • papavre - papavo
 • papere - papero
 • papilion - papilio
 • paradise - paradizo
 • parc - parko
 • perdonar - pardoni
 • pare - paro
 • parent,-e - parent/a,-o
 • parentese - parentezo
 • pari - para
 • perí,-ar - vet/o,-i
 • parlar - peroli
 • paroc/o,-ia - paroĥ/estro,-o
 • parol,-órdine - vort/o,-ordo
 • parsimonie - avareco
 • part/e,-ial - part/o,-a
 • participar - partopreni
 • participie - participo
 • particul - partikulo
 • partir - partigi
 • partis/e,-ano - parti/o,-ano
 • part/e/nero - parulo, kunulo
 • partú - ĉie
 • parturir - akuŝi, naski
 • Pasc/a,-al - Pask/o,-a
 • pasment - pasamento
 • pass/ar,-age - pas/i,-ejo
 • passagero - pasaĝero
 • passabil - mezbona, tolerebla
 • passion,-al - pasi/o,-a
 • Passione - Pasiono
 • pass/a/parol - pasvorto
 • passport - pasporto
 • passu,-ar - paŝ/o,-i
 • pasta - pasto
 • past/er,-ero - paŝt/i,-isto
 • pastete - pasteĉo
 • patient,-ie - pacienc/a,-o
 • patiente - paciento
 • patin/e,-ar - glitkur/o,-i
 • patr/e,-ia - patr/o,-ujo
 • patrino - baptopatro
 • patron,-atu - patron/o,-eco
 • patte - manego
 • pav/e,-i - pavim/o,-i
 • pavon - pavo
 • pay/ar,-ament - pag/i,-o
 • pecc/a,-ar - pek/o,-i
 • pech - peĉo
 • péctin/e,-ar - komb/ilo,-i
 • péctor,-al - brust/o,-a
 • pecunie=moné - mono
 • ped/e,-ale - piedo, pedalo
 • pedicul - pediko
 • pejor - pli malbona
 • peliss/e,-ero - pelt/o,-isto
 • pelle - haŭto
 • pelmel - pelmelo
 • pelote - fadenbulo
 • peloton - pelotono
 • pen/a,-ar,-osi - pen/ado,-i,-ega
 • pender - pendi
 • pendul - pendolo
 • penetr/ar,-ant - penetr/i,-a
 • peniter - penti
 • pens/a,-ar - pens/o,-i
 • Pentecost - Penteksto
 • percent,-age - procent/o,-aĵo
 • percept/er,-ion - percept/i,-o
 • perd/e,-ir - perd/o,-i
 • perdrice - perdriko
 • peregrin/o,-ar,-age - pilrim/anto,-i,-o
 • perfect,-ionar - perfekt/a, pli-igi
 • perfid - perfida
 • perforar - perfori
 • perir - perei
 • perjurie - falsa ĵuro
 • permen/er,-ent - daŭr/i,-a
 • permiss/er,-ion - permes/i,-o
 • pernoctar - tranokti
 • perpendicul,-ari - perpendikl/o,-a
 • perpetui - senĉesa
 • perplex - perpleksa
 • persecuter - persekuti
 • perseverar - elteni
 • persic - persiko
 • persister - persisti
 • persuader - persvadi
 • pertin/er,-ent - dec/i,-a
 • peruque - perako
 • perversi - perversa
 • pes/ar,-a - pez/i,-o
 • pessim - plej malbona
 • peste - pesto
 • pet/ir,-ida,-ition - pet/i,-o,-icio
 • petr/e,-in - ŝton/o,-a
 • petrosel - petroselo
 • pezze - peco
 • pian/i/ - mallaŭte
 • pic,-ar - pinto, piki
 • pict/er,-or - pentr/i,-isto
 • pie,-tá - pi/a,-/ec/o
 • piga - pigo
 • pigri - pigra
 • pilare - piliero
 • pilliar - rabi
 • pilorie - pilorio
 • pine - pino
 • pince - prenilo, tenajlo
 • pingl/e,-ar - pingl/o,-i
 • pinne - naĝilo
 • pinsel,-ar - penik/o,-i
 • pioch/e,-ar - pioĉ/o,-i
 • pip - pipo
 • pipiar - pepi, kviki=kviviti
 • pipr/e,-ar - pipr/o,-i
 • pire - piro
 • pise - pizo/j/
 • pisc,-ar - fiŝ/o,-i
 • pissar - pisi
 • pist/ar,-uore - pist/i,-ujo
 • piston - piŝto
 • pivot,-ar - pivot/o,-i
 • plafon - plafono
 • plage - plaĝo
 • plan/i,-ura - eben/a,-aĵo
 • planca - planko
 • plant/e,-ar - plant/o,-i
 • plastre - plastro
 • plat,-ó - plat/a, alt-aĵo
 • platil - telero
 • plazz/a,-ar - placo; lok/o,-i
 • plecter - plekti
 • plen,-ar - plen/a,-igi
 • plend/ir,-e - plend/i
 • ples - bonvolu
 • pleser - plaĉi
 • plesura - plezuro
 • plic/a,-ar - fald/o,-i
 • plongear - plonĝi
 • plor/ar ,-ada - plor/i,-o
 • plu - pli
 • plug,-ar - plug/ilo,-i
 • pluche - pluŝo
 • plum - plumo
 • plumb/e,-in - plumb/o,-a
 • pluri - pluraj
 • pluvi/e,-ar - pluv/o,-i
 • poc; un poc - malmulte; iom
 • poc a poc - iom post iom
 • poema - poemo
 • poet/e,-ic - poet/o,-a
 • polir - poluri
 • pollen - poleno
 • pollice - polekso=digfingro
 • polve - polvo
 • pom,-iero - pom/o,-arbo
 • pónder/e,-ar - pez/o,-i
 • ponte - ponto
 • pople - poplo
 • popul,-ari - popol/o,-a
 • por - por
 • porco - porko
 • pore - poro
 • porro - poreo
 • porta - pordo
 • portar - porti
 • porte - porto/pag/o
 • portu,-ari - haven/o,-a
 • pos - post
 • posir - meti
 • posseder - posedi
 • possess/ion,-or - posed/aĵo,-anto
 • poss/er,-ibil - povi, ebla
 • posta - poŝto
 • posto - posteno
 • postul/ar,-ate - postul/i,-o
 • potasse - potaso
 • potate - terpomo
 • potent,-ie - potenc/a,-o
 • pott/e,-ero - pot/o,-faristo
 • povri - povra=malriĉa
 • poy - poste, post tio
 • practic,-a - praktik/a,-o
 • pram - pramo
 • prate - herbejo
 • precept/er,-or - instru/i,-isto
 • precie - prezo
 • precipitar - precipiti
 • precipue - precipe
 • precis,-er - preciz/a,-i
 • precoci - prematura
 • predic/a,-ar - predik/o,-i
 • prefer/er,-entie - prefer/i,-o
 • prefixe - prefikso
 • preg/a,-ar - preg/o,-i
 • preliminari - anicipa
 • premisse - premiso
 • prender - preni
 • prepar/ar,-ation - prepar/i,-o
 • preposition - prepozicio
 • presc - preskaŭ
 • prescr/ir,-ition - preskrib/i,-o
 • present,-ie - ĉeest/a,-o
 • presentar - prezenti
 • preserv/ar,-ation - ŝirm/i,-ilo
 • presid/er,-ente - prezid/i,-anto
 • press/e,-er - pres/o,-i
 • prestar - prunti
 • prestro - pastro
 • pret - preta
 • preten/der,-siosi - pretend/i,-ema
 • préter - preter
 • pretext/e,-er - pretekst/o,-i
 • pretti - bel/et/a
 • prevaler - superi, domini
 • prevent/er,-ion - prevent/i,-o
 • pri - pri
 • prim,-ari - unua; primara
 • primul - primulo
 • princ/e,-essa - princ/o,-ino
 • principal - principa, ĉefa
 • principie - principo
 • print/ar,-age - pres/i,-ajo
 • priori - entaŭa, eminenta, ĉefa
 • priorite - prioritato
 • prison - prizono=malliberejo
 • privar - senigi
 • pro - pro
 • pro que - car; pro tio, ke
 • pro quo - pro kio, kial
 • pro to - pro tio, tial
 • probabil - probabla
 • proced/er,-e - proced/i,-o
 • processu - proceso
 • proclam/ar,-ation - proklam/i,-o
 • procrastinar - prokrasti
 • procurar - havigi
 • procur/ation,-ator - prokur/o,-oro
 • prodigar - prodigi=malŝpari
 • product/e,-er - produkt/o,-i
 • profan - profana
 • profess/er,-ion - profesi/i,-o
 • profet/e,-isar - profet/o,-i
 • profit/e,-ar - profit/o,-i
 • profund,-ar - profund/a, pli-igi
 • progress/e,-er,-iv - progres/o,-i,-a
 • project/e,-er - projekt/o,-i
 • prolongar - plilongigi
 • promen/ar,-ade - promen/i,-o
 • promess/er,-e - promes/i,-o
 • promo/er,-tion - promoci/i,-o
 • prompt - prompta
 • pronómine - pronomo
 • pronunci/ar,-ation - prononc/i,-o
 • proportion - proporcio
 • propos/ir,-ition - propon/i,-o
 • propri - propra
 • propulsion - movoforto
 • prosper/ar,-itá - prosper/i,-o
 • protect/er,-ion - protekt/i,-o
 • prov/ar,-a - prov/i,-o
 • provenir - deveni, origini
 • proverbie - proverbo
 • proxim - proksin/a,-e
 • provi/der,-sion - proviz/i,-o
 • prud - pruda
 • prudent,-ie - prudent/a,-o
 • prune - pruno
 • pruntar - pruntepreni
 • pruriter - juki
 • pruv/a,-ar - pruv/o,-i
 • psalm - psalmo
 • psaltre - psalmaro
 • psiche - psiĥo
 • puber,-ta - puber/a,-eco
 • public,-a,-ar - publik/e,-o,-/ig/i
 • publicist - publicisto
 • pud/er,-ent,-entie - hont/i,-ema,-emo
 • puella - knabino
 • puer - knabo
 • pulce - pulo
 • pulmon - pulmo
 • pulul/ar,-ation - svarm/i,-o
 • pulver/e,-isar - pulvor/o ,-igi
 • púmice - pumiko
 • pump/e,-ar - pump/ilo,-i
 • punctu,-ar - punkt/o,-i
 • pund - pundo
 • pun/ir,-ition - pun/i,-o
 • punt/a,-ar - punt/o,-igi
 • pupille - pupilo
 • pur - pura
 • puré - kaĉo
 • purgar - purigi, laksigi
 • pusilánim - etanima
 • pussar - puŝi
 • puteo - puto
 • putor - putoro
 • putr/ir,-id - putr/i,-a
 • qual - kia
 • qualitá - kvalito
 • qualificar - kvalif/ik/i
 • qualcunc - kia ajn
 • qualmen - kiel
 • quam - kiel
 • quamcunc - kiel ejn
 • quande - kiam
 • quandecunc - kiam ajn
 • quant - kiom
 • quantitá - kvanto
 • quar - kvar
 • quarentene - kvaranteno
 • quart - kvarono
 • quartale - jarkvarono, trimestro
 • quartere - kvartalo, loĝejo
 • quartz - kvarco
 • quasi - kvazaŭ
 • quast - kvasto
 • que - ke
 • quel - kiu
 • quelc - kelke da, kelkaj
 • quelcunc - kiu ajn
 • quem - kiun; al kiu
 • querc - kverko
 • querell/e,-ar - kverel/o,-i
 • question,-ar - demand/o,-i
 • qui - kiu
 • quicunc - kiu ajn
 • quicar - kviki
 • quiet - kviete
 • quin - kvin
 • quincallia - merceraĵo
 • quirlar - kirli
 • quitt,-ar - kvit/a,-iĝi
 • quo - kio
 • quocunc - kio ajn
 • quotidian - ĉiutaga
 • rabi/e,-osi - rabi/o,-a
 • rabot,-ar - rabot/ilo,-i
 • racont/a,-ar - rakont/o,-i
 • radica - radiko
 • radi/e,-ation - radi/o,-ado
 • radio-aparate - radicaparato
 • radise - rafaneto
 • rafane - rafano
 • raffar - ekkapti
 • raftre - ĉevrono
 • ralar - raŭki
 • ramme - ram/il/o
 • ran,-in - ran/o,-a
 • rancid - ranca
 • rang - rango
 • range,-ar - vic/o,-igi
 • rap - rapo
 • rapid,-itá - rapid/a,-eco
 • raport/e,-ar - raport/o,-i
 • rapt/er,-ion - forrab/i,-o
 • rar,-itá - rar/a,-aĵo
 • ras/ar,-uore - raz/i,-ilo
 • rason - 1.motivo 2.racio
 • restr/ar,-e - rest/i,-ilo
 • ration,-al - raci/o,-a
 • ratte - rato
 • rauc - raŭka
 • ravine - ravino
 • raviss/er,-ent - rav/i,-a
 • react/er,-ion - reakci/i,-o
 • real,-itá - real/a,-eco
 • recens/er,-ion - recenz/i,-o
 • recent - antaŭnelonga
 • recept/er,-ion - akcept/i,-o
 • receptu,-ar - recept/o,-i
 • recidive - remalsaniĝo
 • reciproc,-ar - reciprok/a,-i
 • recit/ar,-ation - recit/i,-aĵo
 • reciv/er,-ibil - ricev/i,-ebla
 • reclam/ar,-ation - reklamaci/i,-o
 • recoleer /se/ - vigliĝi
 • recolt/e,-ar - rikolt/o,-i
 • recomend/ar,-ation - rekomend/i,-o
 • recompens/ar ,-ation - rekompenc/i ,-o
 • reconcili/ar,-ation - repacig/i,-o
 • reconosser - rekoni
 • rect - rekta
 • recuperar - rekuperi
 • redempter - elaĉeti
 • reduct/er,-ion - redukt/i,-o
 • reflect/er,-ion - reflekt/i,-o
 • reflex - reflekso
 • reflute - malfluso
 • refract/er,-ion - refrakt/i,-o
 • refrane - refreno, rekantaĵo
 • refriger/ar,-ator - frid/igi,-ujo
 • refrisc/ar,-ament - refreŝ/igi,-igo
 • refug/ir,-ia - rifuĝ/i,-ejo
 • refus/a,-ar - rifuz/o,-i
 • refutar - refuti
 • regal/e,-ar - regal/o,-i
 • regard/e,-ar - rigard/o,-i
 • regenerar - regeneri
 • regime - reĝimo
 • regiss/er,-or - reĝisor/i,-o
 • regn/ar,-entie - reg/i ,-ado
 • regress,-er - regres/o,-i
 • regret/e,-ar - bedaŭr/o,-i
 • regul,-ar - regul/o,-igi
 • rejecter - forĵeti
 • rel - relo
 • relet/er,-ion - rilat/i,-o
 • relé - relajso
 • religion - religio
 • rem,-ar - rem/ilo,-i
 • remachar - remaĉi
 • remaner - resti
 • remarc/ar,-ebil - rimark/i,-inda
 • remed/ie,-iar - rimed/o,-i
 • rememor/ar,-ation - rememor/i,-o
 • remise - remizo
 • remorse - rimorso
 • remplazzar - anstataŭi
 • ren - reno
 • rendir - redoni
 • reniter - kontraŭstari
 • renov/ar,-ation - renovig/i,-o
 • renunciar - renonci, rezigni /ion/
 • renvers/ar,-ament - renvers/i,-o
 • reparar - riperi
 • repartir - apartigi
 • repaste - manĝtempo
 • repenter - penti
 • repet/ir-ition - ripet/i,-o
 • repos/ar,-e - ripoz/i,-o
 • representar - reprezenti
 • represser - subpremi
 • reprimandar - admoni
 • reprochar - riproĉi
 • rept/er,-ile - ramp/i,-ulo,reptilio
 • repugnar - forpuŝi
 • repulser - malakcepti, rifuzi
 • repussar - repuŝi, forpuŝi
 • reputation - reputacio
 • resid/er,-entia - rezid/i,-ejo
 • resign/ar,-ation - rezign/i,-acio
 • resine - rezino
 • resist/er,-entie - rezist/i,-anco
 • resoluer - decidi
 • reson/ar,-ation - reson/i,-o
 • respect/e,-ar - respekt/o,-i
 • respir/ar,-ation - spir/i,-ado
 • respon/der,-se - respond/i,-o
 • respons/ar,-abil - respondec/i,-a
 • ressor - risorto
 • ressort - fako
 • ressurce - /helpa/ fonto
 • rest/e,-ar - rest/o,-i
 • restaur/ar,-ation - restaŭr/i,-o
 • restoration - restoracio, gastería
 • restituer - restitui
 • restricter - restrikti
 • result/ar,-ate - rezult/i,-o
 • resum/ar,-é - resum/i,-o
 • retardar - malantaŭigi
 • rete - reto
 • retener - reteni
 • retine - retino
 • retornar - returni
 • retro - returne, reen
 • retuch/ar,-e - retuŝ/i,-o
 • revanch/a,-ar - repag/o,-i
 • rev/ar,-e - rev/i,-/ad/o
 • revel/ar,-ation - revelaci/i,-o
 • revellie - veksignalo
 • reven/ir,-ida - reven/i,-o
 • revenú - enspezo
 • revers/e,-ar - revers/o,-i
 • revid/e,-er - revid/o,-i
 • revocar - revoki
 • rey - reĝo
 • rican/ar ,-ament - rikan/i,-o
 • rich,-esse - ric/a,-eco
 • ri/der,-sion,-sibil - rid/i,-o,-inda
 • ridicul=risibil - ridinda
 • riff - rifo
 • rigid - rigida
 • rim - rimo
 • rimborse - remburso
 • rinsar - gargari, tralavi
 • ris - rizo
 • risc,-ar - risk/o,-i
 • ritme - ritmo
 • ritu - rito
 • rival - rivalo
 • rive - bordo
 • river/e,-ette - river/o,-eto
 • rivet/e,-ar - nit/o,-i
 • rixe - manbatalo, interbatiĝo
 • robinete - krano
 • robot - roboto
 • robust - dika, fortega
 • rocc/a,-osi - rok/o,-plena
 • roder - rodi
 • rol - rolo
 • rombe - rombo
 • roncar - ronki
 • rond,-e - rond/a,-o
 • ronronar - ronroni
 • rosarium - rozario
 • ros/e,-i - roz/o,-a
 • rosé - roso
 • rospe - bufo
 • ross - rufa, ruĝhera
 • rostar - rosti
 • rot/ar,-ation - rotaci/i,-o
 • rote - rado
 • rubarbe - rabarbo
 • rub/i,-ijar - ruĝ/a,-/ig/i
 • ructar - rukti
 • rucular - rukuli
 • rud - kruda
 • rudiment - rudimento
 • ruga - falto
 • rugir - kriegi
 • ruir - falruiniĝi
 • rul,-ar - rul/o,-i
 • ruminar=remachar - remaĉi
 • rupter - rompi
 • rur/e,-ano - kampar/o,-ano
 • rustic - rustika
 • rute - vojo
 • rutine - rutino
 • sabre - sabro
 • sac - sako
 • sacri - sakrala
 • sacrific/ar,-ie - ofer-/i,-/aĵ/o
 • sacrilegie - sakrilegio
 • sagaci - sagaca
 • sagi,-tá - saĝ/a,-eco
 • sal/e,-ar,-in - sal/o,-i,-ita
 • sala - salono
 • salade - salato
 • salamandre - salamandro
 • salarie - salajro
 • salice - saliko
 • salient - okulfrapa
 • saliv/e,-ar - saliv/o,-i
 • salmon - salmo
 • salpetre - salpetro
 • salsice - kolbaso
 • salt/a,-ar - salt/o,-i
 • salubri - salubra
 • salut/ar,-ation - salut/i,-o
 • salv/er,-ation - sav/i,-o
 • salve - salvo
 • sam - sama
 • san,-itá - san/a,-o
 • sand - sablo
 • sangu/e,-ar - sang/o,-/ad/i
 • sanguisuc - hirudo
 • sant,-ificar - sankt/a,-i
 • sapat/e,-ero - ŝu/o,-isto
 • sap/er,-orosi - gust/i, bongusta
 • sapon,-ar - sap/o,-umi
 • sapp/e,-ero - sape/o,-isto
 • sarco - ĉerko
 • sarcl/ar,-age - sark/i,-aĵo
 • sat - sufiĉe
 • satisfar - kontentigi
 • satur,-ar - sat/a,-igi
 • saturdí - sabato
 • sauce - saŭco
 • savagi - sovaĝa
 • saver - scii
 • savurar - ĝui
 • scabelle - skabelo
 • scabie - skabio
 • scaf - ŝranko
 • scafalde - skafaldo
 • scale - l.skalo 2.stupetaro
 • scaliere - ŝtuparo
 • scarabé - skarabo
 • scarlat - skarlato
 • scarp/at/ - kruta
 • scatulle - skatolo
 • sceptre - sceptro
 • scient/ie,-ic,-ist - scienc/o,-a,-ulo
 • scintille - fajrero, /el./ parko
 • sclave - sklavo
 • scluse - akvobaraĵo, flu-baro
 • scol/a,-e - lernejo, skolo
 • scope - celo
 • scorbut - skorbuto
 • scorie - skorio
 • scrappar - skrapi
 • scren - ekrano
 • scr/ir,-ition,-itura - skrib/i,-ado,-o
 • scroful - skrofulo
 • scrupul,-osi - skrupul/o,-a
 • scruv/e,-ar - ŝraŭb/o,-i
 • scude - ŝildo
 • sculpt/er,-or - skulpt/i,-isto
 • scum,-ar - ŝaŭm/o,-i
 • scurel - sciuro
 • se - sin
 • sebe - sebo
 • secale - sekalo
 • secluder - apartigi
 • seconde - sekundo
 • secre/er,-tion - sekreci/i,-o
 • secret,-e,-ario - sekret/a,-o,-ario
 • sect/a,-ano - sekt/o,-ano
 • sect/er,-ion - /dis/sekc/i,-o
 • secuer=secuer - sekvi
 • sécul - jarcento, centjaro
 • secun - laŭ
 • secund,-ari - dua, sekundara
 • secur,-ar - sekur/a,-igi
 • sed/er,-e - sid/i,-ejo
 • sedl/e,-ar - sel/o,-i
 • seducter - delogi
 • seg/a,-ar - seg/ilo,-i
 • segl/e,-ar - vel/o,-veturi
 • segment - segmento
 • sejorn/e,-ar - rest/ado,-adi
 • select/er,-ion - selekt/i,-o
 • self - mem
 • seman/e,-al - semajn/o,-a
 • sembl/ar,-antie - ŝajn/i,-o
 • sem/e,-ar - sem/o,-i
 • semi=demi - duon
 • sempre - ĉiam
 • senior,-a - sinjor/o,-ino
 • sense - senco
 • sensibil - sentema
 • sensu,-al - sens/o,-a
 • sent/e,-ir,-ibil - sent/o,-i,-ebla
 • separ/ar,-ation - separ/i,-o
 • septembre - septembro
 • sepulter - sepulti, entombigi
 • septic - putra
 • sequ/er,-er,tie - sekvi, sinsekvo
 • serchar - serĉi
 • seren - serena
 • sergente - serĝento
 • serpent/e,-in - serpent/o,-a
 • seriosi - serioza
 • serr/ar,-ette - kunpremi, premtenilo
 • serrure - seruro
 • service - servico
 • servicie - servo, deĵoro
 • serviette - buŝtuko
 • serv/ir,-itor - serv/i,-isto
 • servitute - servuto
 • servo - senreptulo, servitulo
 • session - sesio
 • sete - soifo
 • sett - sep
 • severi - severa
 • sexu,-al - seks/o,-a
 • si - se
 • sibilar - sibli
 • sicc,-ar - sek/a,-igi
 • sifflar - fajfi
 • sigill - sigelo
 • sign/e,-ar,-ificar - sign/o,-i,-ifi
 • silent,-ie - silent/a,-o
 • silk,-in - silk/o,-a
 • sillab/e,-ar - sileb/o,-i
 • simie - simio
 • simil,-ar,-itá - simil/a,-i,-eco
 • simpl/ic,-ificar - simpl/a,-igi
 • simular - simuli
 • simultan - samtempa
 • sin - sen
 • sinap - sinapo
 • sinceri - sincera
 • sindicate - sindikato
 • singlutar - plorsingulti
 • singul,-are - unuopa, singularo
 • sinistri - sinistra
 • sinlabor - senlabora
 • sinu - sino
 • sirotar - sorbi
 • sisme - tertremo
 • sitell - sitelo
 • situ/ar,-ation - situ/i,-acio
 • sive...sive - aŭ...aŭ
 • six - ses
 • slamm - ŝlimo
 • slif/ar,-uore - akrig/i,-ilo
 • sling - ĵetilo
 • slitt/e,-ar - sled/o,-i
 • smeril - smirgo
 • sobri - sobra
 • soci/eta,-al - soci/o,-a,-ala
 • socio - kunulo
 • socle - soklo
 • soflar - blovi
 • sol,-itá - sol/a,-eco
 • sol/e,-ari - sun/o,-a
 • solea - ŝu-plando
 • soledí - dimanĉo
 • solenmi - solena
 • solid - solida
 • solid/ari,-arita - solidar/a,-eco
 • solicitar - pretendi
 • solu/er,-tion - solv/i,-/aĵ/o
 • sommit - supro, pinto
 • somni/ar,-e - sonĝ/i,-o
 • son,-ar - son/o,-i
 • sond/e,-ar - son
 • sordid - sordida
 • sorte - speco
 • sospir/e,-ar - suspir/o,-i
 • sovente - ofte
 • spaci/e,-al - spac/o,-a
 • spad/e,-ar - fos/ilo,-i
 • sparro - pasero
 • speci/e,-al - speci/o,-ala
 • specimen - specimeno
 • spect/ar,-atcr - spekt/i,-anto
 • spegul - spegulo
 • spion,-ar - spion/o,-i
 • spica - spiko
 • spice - spico
 • spinace - spinaco
 • spin/e,-osi - dorn/o,-oplena
 • spine dorsal - spino
 • spin-crusbere - groso
 • spindle - spindelo
 • spingle - pinglo
 • spir/ar,-a - spir/i,-o
 • spirite - spirito
 • spiritu - menso,spirito
 • splend/er,-id - brili, belega
 • splinte - ŝtipo
 • splittre - lignero, splito
 • spoliar - priŝteli
 • spon/der,-so,-sa - fianĉ/i,-o,-ino
 • spongie - spongo
 • spontan - spontana
 • sporadic - sporada
 • sporne - sprono
 • sprite - alcoholo
 • spruzzar - ŝpruci
 • spul - bobeno
 • sputar - sputi
 • squame - skvamo
 • squermar - skermi
 • squelette - skeleto
 • stabil,-isar - stabil/a,-igi
 • stal,-in - ŝtal/o,-a
 • stalle - stalo
 • stamp,-e,-ar - stamp/ilo,-aĵo,-i
 • standar - farti
 • standard/e,-isar - norm/o,-igi
 • standarte - standardo
 • stanno - stano
 • star - stari
 • stat/e,-al,-mann = ŝtat/o,-a,-viro
 • station - stacio, stacidomo
 • statu - stato
 • statue - statuo
 • statuer - starigi
 • stell/e,-ari - stel/o,-a
 • strc/o,-ar - sterk/o,-i
 • steril,-isar - steril/a,-igi
 • sternutar - terni
 • stil - stilo
 • stimul,-ar - stimul/o,-i
 • stípite - pedunklo
 • stir,-ar - stir/ilo,-i
 • stock - stoko
 • stoff - ŝtofo
 • stoic,-isme - stoik/a,-ismo
 • stomac,-al - stomak/o,-a
 • stoppar - stopi,haltigi
 • storc - cikonio
 • storm - ŝtormo
 • stove - stovo
 • strabar - strabi
 • strad/e,-ette - stret/o,-eto
 • strangi - stranga
 • stranguler - strangoli
 • strap - rimeno
 • strapaci/e,-ar - klopod/o,-i
 • strate - tavolo
 • strax - tuj
 • strec,-ar - strek/o,-i
 • strett - mallarĝa
 • strict - strikta
 • strid/ant,-er - strid/a,-i
 • strie - strio
 • strigular - strigli
 • strip - piedingo
 • struce - strumo
 • struma - strumo
 • strumpe - ŝtrumpo
 • stucc/a,-ar - stuk/o,-i
 • studi/ar,-e - stud/i,-ado
 • stuffar - remburi
 • stul - seĝo
 • stult,-on - stult/a,-ulo
 • stump - stumpo
 • stuppe - stupo
 • sturne - sturno
 • su - sia
 • suavi - agrabla, ĉarma
 • sub - sub
 • subir - submetiĝi
 • subit - subita
 • subject/e,-iv - subjekt/o,-iva
 • subjugar - /sub/jugi
 • sublim - sublima
 • submerser - mergi
 • submetter - submeti
 • subordinar /se/ - subordigi /sin/
 • subri/der,-de - ridet/i,-o
 • subscrir - subskribi
 • subsidi/e,-ar - subten/o,-i
 • substantie - substanco
 • substantive - substantivo
 • substituer - substitui
 • substoff - subŝtofo
 • substrecar - substreki
 • subtasse - pleto
 • subtener - subteni
 • subterran - subtera
 • subtil - subtila
 • subtraer - subtrahi
 • suburbe - antaŭurbo
 • subvention - subvencio
 • suc/ar,-on - suĉ/i,-infano
 • succ - suko
 • succe/der,-ssor - sekv/i,-anto
 • success - sukceso
 • succurse - helpo, subteno
 • suci/e,-ar - zorg/o,-i
 • sucr/e,-age - suker/o,-aĵo
 • sucumber - sperti malvenkon
 • sucuss/e,-er - sku/o,-i
 • sud,-ic - sud/o,-a
 • sud/ar,-ore - ŝvit/i,-o
 • su/er,-tion,-tura - kudr/i,-ado,-aĵo
 • suficer - sufiĉi
 • sufixe - sufikso
 • suflé - sufleo
 • suflar - suflori
 • sufocar - sufoki
 • sufragie - elektorajto
 • sufr/er,-entie - sufer/i,-o
 • suggest/er,-ion - sugest/i,-o
 • suicidie - sinmortigo
 • sulc/a,-ar - sulk/o,-i
 • suldar - luti
 • sulfur,ric - sulfur/o,-a
 • summ/a,-ar - sum/o,-igi
 • suol - tero, grundo
 • sup,-iere - sup/o,-ujo
 • supé,-ar - vespermanĵ/o,-i
 • super,-ar - super,-i
 • superb - superba=belega
 • superfici/e,-al - surfac/o,-a
 • superflú,-er - superflu/a,-i
 • superiori - supera
 • superstici/e,-osi - superstiĉ/o,-a
 • supervi/der,-sion - supervid/i,-o
 • suplement - suplemento
 • suplici/e,-ar - mortpun/o,-i
 • suport/e,-ar - apog/o,-i
 • supos/ir,-ition - supoz/i,-o
 • supra - supre
 • supresser - subpremi
 • sur - sur
 • surd,-imut - surd/a,-muta
 • sure - suro
 • surpris/e,-ar - surpriz/o,-i
 • surt/ir,-ida - elir/i,-o
 • suspect,-er,-ion - suspekt/a,-i,-o
 • suspen/der,-sion - eksig/i,-o
 • susurrar - susuri
 • suvenire - memoraĵo
 • svelt - svelta
 • svimmar - naĝi
 • svin,-in - pork/o,-a
 • ta - tien
 • tabane - tabano
 • table - tablo
 • tabul,-ette - tabul/o,-eto
 • tac/er,-entie - silent/i,-o
 • tach/e,-ar - task/o,-i
 • taciturn - silentema
 • tact/e,-ar - takt/o,-i
 • tal - tia
 • talc - talko
 • táler - talero
 • talli/e,-ar,-ero - tajl/o,-i,-oro
 • talmen - tiamaniere
 • talon - kalkanumo
 • talpe - talpo
 • tam - tiel
 • tambur,-ar - tembur/o,-i
 • tamen - tamen
 • tamp/ar,-on - stop/i,-ilo
 • tande - tiam
 • tann/ar,-ine - tan/i,-/in/o
 • tant - tiom
 • tanta - onklino
 • tapet/e,-ar - tapet/o,-i
 • tapisse - tapiŝo
 • tapon,-ar - ŝtop/ilo,-i
 • tappar - esti malcerta
 • tard - malfrua, tarda
 • tarif - tarifo
 • tarine - fringelo
 • tarte - torto
 • tasca - poŝo
 • tasse - taso
 • taste - klavo
 • tatuar - tetui
 • tauro - taŭro
 • taverne - taverno
 • taxon - melo
 • te - cin
 • - teo
 • teatre - teatro
 • tegment - tegmento
 • tegul - tegolo
 • tema,-tic - tem/o,-a
 • temp/e;-este - vetero;-tempesto
 • temperar - moderigi
 • tempie - tempio
 • temple - templo
 • tempo - takto, ritmo, rapid/ec/o
 • tempore - tempo
 • tenaci - obstina
 • tenda - tendo
 • ten/der,-sion - streĉ/i,-o,tensio
 • tendent/ie,-iosi - tendenc/o,-a
 • tendon - tendeno
 • tendri - tenera
 • tenebre - tenebro=mallumo
 • ten/er,-ette - ten/i,-ilo
 • tenia - tenio
 • tenon - tenono
 • tent/ar,-ation - tent/i,-o
 • tenui - maldika
 • tepid - tepida
 • terebint/in/e - terebinto
 • terme - termofonto
 • termin/e,-ar - termlim/o,-i
 • termino - termino
 • terra - tero
 • terren - tereno
 • terr/er,-ibil - terur/i,-a
 • terror,-isar - teror/o,-adi
 • ters - triono
 • tese - tezo
 • test,-ar,-ament - test/o,-i,-amento
 • testimon,-ie,-iar - atest/anto/o,-i
 • tette - mampinto, cico
 • text/er,-ero - teks/i,-isto
 • textu,-al - tekst/o,-a
 • ti /ci/ - tiu /ĉi/
 • tic - 1.tiko 2.iksodo
 • tic-tac/ar,-ament - tiktak/i,-o
 • ticlar - tikli
 • tif - tifo
 • til - ĝis
 • tilie - tilio
 • timbale - timbalo
 • tim/er,-id,-ore - tim/i,-ema,-o
 • timon - timono
 • timpane - timpano
 • tindre - tindro
 • tine - tino
 • tinea - tineo
 • tinter - tinkturi, farbi
 • tintlnar - tinti
 • tip,-ic - tip/o,-a
 • tippar - frapeti
 • típul - kulo
 • tirar - 1.tiri 2.pafi
 • tirann/e,-issr - tiran/o,-i
 • titillar - tikli
 • titul,-ar - titol/o,-i
 • to - tio
 • toale - mantuko
 • toffe - tufo
 • toler/ar,-ant,-abil - toler/i,-ema,-ebla
 • tom - volumo
 • tomb/e,-eria - tomb/o,-ejo
 • ton/der,-sura - tond/i,-/ad/o
 • tonn/e,-age - tun/o,-aro
 • tónner/e,-ar - tondr/o,-i
 • tonsille - tonsilo
 • torax - torako
 • torche - torĉo
 • tor/der,-sion - tord/i,-/ad/o
 • torfe - torfo
 • torment/e,-ar - torment/o,-i
 • torn/ar,-uore - torn/i,-ilo; turni
 • torrente - torento
 • torte - torto
 • tortug - testudo
 • tortur/a,-ar - tortur/o,-i
 • tost - frua
 • tot; totala - tuta; totala
 • toxic - toksa
 • tra - tra
 • traché - traĥeo
 • traci/e,-ar - trace/o,-i
 • tract/ar,-ate - trakt/i,-aĵo
 • tradir - transdoni
 • tradition,-al - tradici/o,-a
 • traduct/er,-ion - traduk/i,-o
 • traer - treni
 • trafic - trafiko
 • trah/ir,-ition - perfid/i,-o
 • tramp - trampo
 • tranchar - tranĉi
 • trenché - tranĉeo
 • tranquil,-itá,-isar - trankvil/e,-o,-igi
 • trans - trans
 • transact/er,-ion - transakci/i,-o
 • transcendent - transcenda
 • transform/ar,-ator - transform/i,-atoro
 • transfus/er,-ion - transfuz/i,-o
 • transgresser - transpaŝi
 • trans/ir,-ition - transir/i,-o
 • transitiv i tranzitiva /verbo/
 • translat/er,-ion - traduk/i,-o
 • transloc/ar,-ation - translok/i,-o
 • transmiss/er,-ion - transmisi/i,-o
 • transparent - diafana
 • transplantar - transplanti
 • transversal - transversa
 • transversar - transverŝi
 • trappe - kaptilo
 • trate - trajto
 • tratte - trato
 • trave - trabo
 • traverse - transtrabo
 • travestir - alivesti
 • tre - tre
 • trellie - krado
 • trema - /tim/tremo
 • trem/er,-ore - trem/i,sku/i,-iĝo
 • trémul - tremolo
 • tren - trajno, vagonaro
 • trenar - treni
 • tresor - trezoro
 • tress/e,-ar - harplekt/o,-i
 • tri - tri
 • tribe - tribo
 • tribuer - imposti
 • tribular - turmenti
 • tribunale - tribunalo
 • tric - truko
 • tricot,-age - trikot/o,-aĵo
 • trifolie - trifolio
 • trill,-ar - tril/o,-i
 • trinc/ar,-age - trink/i,-aĵo
 • trinitá - triopo
 • trist,-esse - trist/a,-o
 • triturar - pecetigi
 • trivial - triviala
 • tro - tro
 • trofé - trofeo
 • trombe - trombo
 • trompe - rostro
 • tron,-ar - tron/o,-i
 • trop/ic,-es - tropik/a,-zono
 • trottar - troti
 • trottuore - trotuaro
 • trovar - trovi
 • trubli - malklara
 • truffle - trufo
 • trump - atuto
 • trumpet/e,-ar - truapet/o,-i
 • trunc - trunko
 • trute - truto
 • tsar,-essa - car/o,-ino
 • tu, tui - ci, cia
 • tube - tubo
 • túbere - túbero
 • tubércul,-ose - tuberkul/o,-ozo
 • tuchar - tuŝi
 • tulip - tulipo
 • tum/er,-ore - ŝvel/i.-aĵo, tumoro
 • tumul - tumulo
 • tumultu - tumulto
 • turbar - perturbi, ĝeni
 • turbine - turbino
 • turdo - turdo
 • turre - turo
 • turtur - turto
 • tuss/e,-ar - tus/o,-i
 • tussilago - tusilago
 • tutear - ci-diri
 • tutor - kuratoro, protektoro
 • ú; ad ú; de ú - kie; kien; de kie
 • ubiqui - ĉie/est/a
 • ucunc - kieajn
 • ul - strigo
 • ulcere - ulcero
 • ulteriori - plua
 • ultim - lasta
 • ultra - krom, escepte de
 • ulular - ululi
 • unbilico - unbiliko
 • un,-ésim,-ir,-itá - unu,-a,-igi,-eco
 • unaltru - reciproke
 • uncie - unco
 • uncter - ŝmiri
 • und/e,-ear - ond/o,-i
 • undular - ondumi
 • unquente - ungvento
 • úngul - ungo
 • union - unio
 • unquande - iam, foje
 • unvez - unuoble, unufoje
 • up - supren
 • uragane - uragano
 • urine - urino
 • urg/er,-ent - urĝ/i,-a
 • uro - uro
 • urogallo - urogalo
 • urs/o,-in - urs/o,-a
 • urtica - urtiko
 • us/ar,-a,-ada - uz/i,-o,-ado
 • usina - uzino
 • usu,-al - kutim/o,-a
 • usure - uzuro
 • utensile - ilaro
 • util,-isar - util/a,-igi
 • uve - grapolo, /vin/beraro
 • uvul - uvulo
 • va: yo va far - mi faros
 • vac/ar,-ant - vak/i,-anta
 • vacantie - ferio, libertempo
 • vacc/a,-ello - bov/ino,-ido
 • vaccin/e,-ar - vakcin/o,-i
 • vaccinie - vakcinio
 • vacilar - trembrili
 • vacu/i,-ar,-um - vaku/a,-i,-o
 • vada - vadejo
 • vader - iri
 • vaffle - vaflo
 • vag - nedifinita, necerta
 • vag/ar,-ard - veg/i,-ulo
 • vagin/e,-al - vagin/o,-a
 • vagon - vagono
 • val/er,-id,-iditá - valid/i,-a,-eco
 • valise - valizo
 • valore - valoro
 • vall - remparo
 • valley - valo
 • valute - valuto
 • valve - valvo
 • van,-itá - van/a,-eco
 • vanit/ari,-osi - vant/em/a
 • vaniglorie - vanteco
 • vapor - vaporo
 • vapor-nave - vaporŝipo
 • vari/e.-abil - vari/e,-ebla
 • varietá - diverseco
 • varice - variko
 • varicelle - varicelo
 • variole - variolo
 • vase - vazo
 • vassale - vasalo
 • vast - vasta
 • vett/e,-ar - vat/o,-i
 • vé! - ve!
 • vegetar - vegeti
 • vegetariane - vegetarano
 • vehement - energia
 • vehicul,-ar - vehiklo; vetur/ili
 • vel/e,-er - vual/o,-i
 • vell: yo vell far - ai farus
 • veloci - rapida
 • velur - veluro
 • vend/ir,-e,-ibil - vend/i,-o,-ebla
 • vene - vejno
 • venen - veneno
 • venerer - honori
 • venerdí - venoredo
 • venir - veni
 • venj/a,-ar - venĝ/o,-i
 • vent/e,-osi - vent/o,-a
 • ventol - ventumilo
 • ventre - ventro
 • ventricul - ventriklo
 • ver,-itá - ver/a,-o
 • ver,-ificar - legalizi
 • verbe - verbo
 • verd/i,-eer - verd/e,-iĝi
 • verdicte - verdikto
 • verge - vergo
 • verma/e,-atri - verm/o,-ohava
 • vern/e,-al - printemp/o,-a
 • vernisse - verniso
 • vers - directe al
 • versar - verŝi
 • vers/e,-ificar - vers/o,-i
 • versimil - verŝajna
 • verso - antaŭa flanko
 • vertebre - vertebro
 • verter - reversi
 • vertice - vertico
 • vertical - vertikala
 • vertigine - vertiĝo
 • vertú,-osi - virt/o,-a
 • veruca - veruko
 • verve - vervo
 • vesícul - veziketo
 • vespe - vespo
 • vesper,-al - vesper/o,-a
 • vessica - veziko
 • vest/ir,-e - vest/i,-o
 • vestigie - vestiĝo
 • veterinario - veterinaro
 • vexar - turmenti
 • vez: du vez - duoble
 • vi - vidu,- jen
 • vi/a,-age,-agear - voj/o.-aĝo,-aĝi
 • viaducte - viadukto
 • viarium - horaro, horlibro
 • vicario - vikario
 • vice,-ar - anstateŭ,-i
 • vici/e,-osi - malvirt/o,-e
 • vicin,-o,-itá - nsjbar/a,-o,-eco
 • vict/er,-or,-orie - venk/i,-into,-o
 • victime - viktimo
 • victuales - nutraĵoj
 • vi/der,-sibil - vid/i,-ebla
 • vidu/o,-a - vidv/o,-ino
 • vigil,-ar - vigl/a,-i
 • vig/ore,-er - vivpotenco, esti vitala
 • vili - malnobla
 • vilan - fia
 • villag/e,-ean - vilaĝ/o,-a
 • vin,-iera - vin/o,-berejo
 • vinagre - vinagro
 • viniette - vinjeto
 • violent,-ar - violent/a,-i
 • violette - violo
 • violine - violono
 • vípere - vipero
 • virago - vira virino
 • virgina - virgino
 • viril - vira
 • virle - /akvo-,vento-/ vortico
 • virtual - ŝajna, kvazaŭa, inaga
 • viscosi - viskoza
 • visa - vizo
 • visage - vizaĝo
 • visceres - visceroj
 • vise - vizio
 • visette - celgrajno
 • visit/ar,-ation - vizit/i,-o
 • visivitá - vidkapablo
 • vista - vidaĵo
 • vital,-itá - vital/a,-eco
 • vite - vito
 • vitr/e,-ine - vitr/o,-ino /vitroŝranko/
 • viv/e,-er,-aci - viv/o,-i,-ema
 • vivificar - revivigi
 • vivipari - vivonaska
 • vocar - voki
 • vocale - vokalo
 • voce - voĉo
 • voer - promesi, voti
 • volar - flugi
 • vol/er,-entie - vol/i,-o
 • voluer - volvi
 • volume - volumo
 • voiumine - volvumeno
 • volunt/á,-ari - volont/eco,-a
 • voluptá - volupto
 • vomir - vomi
 • vor - via
 • vor/ar,-aci - vor/i,-ema
 • vos - vin
 • votar - voĉdoni
 • vrec - ŝipruino
 • vu - vi
 • vulcane - vulkano
 • vulgari - vulgara
 • vúlner/e,-ar - vund/o,-i
 • vult/e,-ar - volb/o,-igi
 • vultur - vulturo
 • watt - vato, vatto
 • west - okcidento
 • whisky - viskio
 • wist/-lude/ - vistludo
 • X-radies - x-radioj,iks-radioj
 • xenolexico - fremdvortaro
 • xilofon - ksilofono
 • xilografie - ksilografio
 • ya - ja
 • yacht - jaĥto
 • yarn - jarno, ŝpinfadeno
 • ye - je
 • yelb - flava
 • yellar - jelpi
 • yer,-al - hiereŭ/a
 • yes - jes
 • yo - mi
 • yodlar - jodli
 • yoll - jolo
 • yufte - jufto
 • yun,-o,-esse - yun/a,-ulo,-eco
 • zebre - zebro
 • zefire - zefiro
 • zenite - zenito
 • zig-zag - zigzaga
 • zinc - zinko
 • zingibre - zingibro
 • zóbol - zibelo
 • zodiac - zodiako
 • zone - zono


© «Lexicons.ru», Игорь Константинович Гаршин, 2012. Пишите письма (Письмо Игорю Константиновичу Гаршину).
Страница обновлена 15.06.2016
Метрика